zaterdag 15 juni 2019

Valse e-mails in omloop van de BELASTINGDIENST

DWANGBEVEL
In naam der koning


Geachte Mevrouw/Mijnheer,

Krachtens een dwangbevel opgesteld door een inspecteur van de belastingdienst bent u nog een bedrag verschuldigd aan de belastingdienst. Ondanks eerdere aanmaningen is dit bedrag nog niet betaald en heeft u ook geen betalingsregeling met ons getroffen.

Onze opdrachtgever verzoekt ons daarom nu met spoed de tenuitvoerlegging van de genoemde executoriale titel op te pakken door beslaglegging op uw inboedel en eventuele andere eigendommen. Als daarbij niemand wordt aangetroffen bestaat de mogelijkheid dat onze deurwaarder zich in aanwezigheid van de daartoe bevoegde politie-autoriteit en met behulp van een sleutelsmid toegang tot het pand verschaft om beslag te leggen. Dit gaat niet alleen met oplopende kosten gepaard, doch mogelijk ook met vervanging van de sloten van de toegangsdeur. De sleutels zullen dan op een nabij gelegen politiebureau in bewaring worden gegeven.

Wij adviseren u dan ook met klem om het zover niet te laten komen en per omgaande orde op zaken te stellen. Op dit moment is het te betalen een bedrag van €272,04.  Als u dit bedrag niet UITERLIJK VANDAAG heeft betaald dan zullen wij ons wenden tot de politie in uw district voor het maken van een spoed-afspraak om beslag te komen leggen.


In afwachting van uw spoedige betaling,
Hoogachtend,

Uitsterven planten en dieren hysterische onzin en kan genegeerd worden
De IJsbeer had volgens klimaatactivisten al niet meer kunnen bestaan, maar van het smelten van de polen kwam niets terecht. Integendeel, het aantal ijsberen groeide in 60 jaar tijd van 5000 naar 26.000. (Afbeelding: Getty Images (2)).
—————————————————————————————————————————————
Laatste belangwekkende soort (de trekduif) stierf bijna een eeuw geleden uit
—————————————————————————————————————————————-
De Verenigde Naties publiceerden onlangs het zoveelste angstzaaiende klimaatrapport waarin werd beweerd dat een miljoen soorten door menselijk handelen met uitsterven worden bedreigd. Hier volgen zes argumenten waarom u deze hysterische beweringen totaal niet serieus hoeft te nemen:
 1. Het is politiek, geen wetenschap.
Het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity en Ecosystem Services (IPBES), dat het rapport opstelde, is een politieke organisatie, geen wetenschappelijke – net zoals met het bekendere IPCC (klimaatpanel) het geval is. Zowel het IPCC als het IPBES werden enkel opgericht om een quasi wetenschappelijk sausje te geven aan de ‘duurzame’ (socialistische herverdeling/migratie) agenda van de VN. Volgens insider Donna Laframboise kregen de IPBES leden al bij de oprichting in 2010 letterlijk te horen dat hun enige opdracht het produceren van ‘bewijs’ van de verwoesting van de natuurlijke wereld door de mens was.
 1. Er wordt paniek gezaaid zonder een greintje bewijs.
Dat sommige planten en dieren het moeilijk hebben zal niemand betwisten, maar ‘uitsterven’ is de zoveelste extreme overdrijving, enkel bedoeld om paniek te zaaien en weer een schuldgevoel op te wekken. Bewijs is er namelijk niet voor. Ja, Harvard ecoloog E.O. Wilson schatte ooit dat er jaarlijks 50.000 soorten verdwijnen, een getal dat u regelmatig in de media ziet verschijnen. Dat baseerde hij echter louter op computermodellen, net als het IPCC dat met zijn lukrake klimaatvoorspellingen doet.
Mede oprichter van Greenpeace Patrick Moore zei al in 2000 dat er ‘geen enkele wetenschappelijke basis is voor de bewering dat (jaarlijks) 50.000 soorten uitsterven… Dat is enkel een getal op Edward Wilsons harddrive. Ik wil een lijst met Latijnse namen van soorten.’
Klimaatactivist Tim Keating van Rainforest Relief werd in een documentaire in dat jaar ook gevraagd of hij één van deze 50.000 soorten bij name kon noemen. ‘Nee, dat kunnen we niet, want we weten niet welke soorten dat zijn. Maar de meeste soorten waar we het in die schattingen over hebben zijn zaken zoals insecten en zelfs micro organismen zoals bacteriën.’
‘R-i-g-h-t,’ reageert de bekende Britse klimaatrealist James Delingpole cynisch. ‘Dus al die soorten sterven uit, maar we weten niet welke dat zijn want we hebben ze nog niet ontdekt. Klinkt vreselijk. Laten we voor de zekerheid meteen de Westerse industriële beschaving opheffen.’
 1. Hoe vaak moeten we deze grijs gedraaide plaat nog horen?
In 2006 schreven Westerse media dat 19 van ’s werelds beste biodiversiteit specialisten een ‘wereldwijde noodtoestand’ uitriepen omdat duizenden soorten met uitsterven zouden worden bedreigd. De uitsterving zou 100 tot 1000 x sneller verlopen dan normaal, en allemaal het gevolg zijn van de mens. Daarom zou er onmiddellijk een soort wereld autoriteit moeten worden opgericht om deze ‘urgente’ crisis aan te pakken.
Inmiddels zijn we 13 jaar later, maar nog altijd is er ondanks de eindeloze herhalingen die sterk op een grijsgedraaide plaat beginnen te lijken niets zichtbaar dat dit alarmisme ondersteunt. Ja, mogelijk de zorgwekkende teruggang van bijenkolonies, maar dat wordt –zoals sceptici al jaren zeggen, en nu eindelijk serieus wordt genomen- zo goed als zeker veroorzaakt door het gebruik van –ondanks tal van bezwaren door de EU goedgekeurde- schadelijke pesticiden van met name het beruchte concern Monsanto (inmiddels Bayer), en niet omdat u in uw auto stapt of uw verwarming aanzet als het buiten kouder wordt.
 1. ‘De natuur is er nog nooit zo slecht aan toe geweest.’
Het IPBES werd enkel opgericht om een precies dit angstzaaiende argument te produceren, zodat politici en media ons hiermee vrijwel dagelijks om de oren kunnen smijten, met de bedoeling dat u de stapsgewijze afbraak van onze welvaart kritiekloos gaat accepteren. Patrick Moore ontkrachtte deze bewering door erop te wijzen dat de grootste ‘uitstervingen’ resp. zo’n 60.000 jaar, 10-15.000 jaar, 800 jaar en 250 jaar geleden plaatsvonden als gevolg van menselijke migratie.  ‘Sinds het een brede maatschappelijke zorg werd… hebben we het uitsterven van soorten (een thema dat al tientallen jaren herhaald wordt) heel goed weten te voorkomen.’
 1. IJsberen en tijgers.
De dieren die volgens klimaatactivisten door schuld van de mens niet meer hadden kunnen bestaan laten –juist dankzij de mens- een opmerkelijk herstel zien. 60 jaar geleden waren er nog maar 5000 ijsberen, nu zijn dat er 26.000, waarmee ze spotten met dit al zo lang herhaalde symbool van ‘door mensen veroorzaakte opwarming’ en ‘het smelten van de polen’. In India is het aantal tijgers in slechts 8 jaar tijd gestegen van 1411 naar 2226 exemplaren (stand 2014).
Het is bijna een eeuw (!) geleden dat de laatste belangwekkende soort uitstierf, de trekduif. Bijna alle uitgestorven soorten in de afgelopen twee eeuwen leefden op eilanden en/of waren het slachtoffer van de komst van bijvoorbeeld ratten of katten, die met schepen waren meegelift.
 1. Lees de kleine lettertjes!
Helemaal onderaan het rapport laten de opstellers hun ware intenties zien. Economische groei en toenemende consumptie moeten worden gestopt, en het BNP moet niet langer als maatstaf voor welvaart worden gebruikt. In plaats daarvan moet er een ‘holistische’ benadering komen die ‘levenskwaliteit’ en ‘lange termijneffecten’ voorop stelt.
‘En daar zien we onze oude vrienden weer: Agenda 21 en ‘duurzaamheid’,’ vervolgt Delingpole. ‘Dit zijn de VN codetermen voor een nieuwe wereld orde waarin de technocraten van de internationale elite hun globalistische agenda opleggen door het herverdelen van de welvaart, regulering, verplichte duurzame energie, hogere belastingen en het gedwongen op rantsoen zetten van soevereine landen, allemaal in naam van het ‘redden van de planeet.’
Als het de VN écht om het voorkomen van het uitsterven van soorten zou gaan, dan zou het juist het exact omgekeerde doen. De met afstand grootste vervuilers zijn namelijk de landen met de laagste gemiddelde inkomens (als mensen honger hebben dan branden ze bossen e.d. plat). De meest vervuilde steden vindt je dan ook in Ghana, Oekraïne, Bangladesh, Zambia, Argentinië en Nigeria. De grootste ontbossingen vinden plaats in Brazilië, Indonesië, Rusland en Mexico. India en China hebben de slechtste luchtkwaliteit.
Landen die veel CO2 produceren zijn rijker, en enkel rijke en welvarende landen hebben de middelen om iets aan het milieu te doen. Als het Westen en ook Nederland door de huidige extreme klimaatmaatregelen uiteindelijk net zo arm wordt gemaakt als de Derde Wereld, is er maar één totalitair systeem dat de wereldbevolking ertoe kan dwingen om mee te werken aan hun eigen slavernij en materiële ondergang: het communistische socialisme.
‘Negeer alles wat de VN u vertelt over het milieu (en het klimaat). Het is kletskoek – gevaarlijke kletskoek nog wel,’ besluit Delingpole daarom.

Moet één soort juist wel uitsterven?

Met een snel groeiende wereldbevolking heeft de planeet juist dringend behoefte aan veel meer van het natuurlijke gas CO2, omdat dit planten en gewassen sneller zal doen groeien en de broodnodige langere, grotere en betere oogsten zal produceren. De VN lijkt met zijn even onwetenschappelijke als welvaart- en planeet verwoestende anti-CO2 koers juist het uitsterven –of op zijn minst drastisch ‘snoeien’- van één specifieke soort te willen veroorzaken: de mens.

Xander
(1) Breitbart(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

vrijdag 14 juni 2019

Israëlische generaal: Volgende oorlog wordt ergste in onze geschiedenisHet Israëlische Iron Dome raketafweersysteem is niet berekend op vele honderden tot duizenden raketten per dag. (Afbeelding: Getty Images (2)).
————————————————————————————————————————————–
‘Dagelijks 1000 tot 2000 raketten op Joodse staat – Wij zijn niet klaar voor deze oorlog’ – Speculaties over daders aanvallen op olietankers: Iran, VS, Israël, of een andere partij?
—————————————————————————————————————————————
In het licht van de oplopende spanningen met Iran, dat inderdaad de schuld krijgt van de explosies waardoor gisteren twee olietankers zwaar werden beschadigd, waarschuwt de Israëlische generaal-majoor (res.) Yitzhak Brick, de voormalige ombudsman van het leger, dat de Joodse staat niet klaar is voor de volgende oorlog, die naar zijn overtuiging de ergste in de geschiedenis van Israël wordt.
In januari schreef Brick een geruchtmakend rapport waarin hij stelde dat het Israëlische leger (IDF) niet voldoende voorbereid is op de volgende grote, allesomvattende oorlog. Hij beweert dat zowel de huidige stafchef Aviv Kochavi als vice stafchef generaal Eyal Zamir zijn conclusies en aanbevelingen hebben geaccepteerd, ook al ontkenden zij in de media in alle toonaarden dat het leger niet in staat is het land afdoende te verdedigen.

‘Iedere dag zullen 1000 tot 2000 raketten op ons neerregenen’

Volgen Brick moet de organisatorische cultuur in het leger grondig worden veranderd. ‘Als het leger niet leert kritiek te accepteren en met de problemen om te gaan, moge God ons dan bijstaan… De volgende oorlog zal de ergste in de geschiedenis van Israël worden. Iedere dag zullen er 1000 tot 2000 raketten, die ieder een gewicht van 100 kilo hebben en nauwkeurig op hun doelen kunnen worden gericht, op ons neerregenen.’
De door Iran gesteunde terreurorganisatie Hezbollah in Libanon (en sinds enige jaren ook Syrië) heeft naar schatting zo’n 100.000 raketten en projectielen klaarliggen voor de volgende poging om Israël van de kaart te vegen. Daarnaast hebben de Palestijnse terroristen van Hamas en Jihad Islami sinds kort de beschikking gekregen over veel krachtigere en nauwkeurigere Iraanse raketten.
Tijdens die volgende oorlog zullen ook Judea en Samaria (de Westelijke Jordaanoever) een front worden, omdat duizenden Palestijnse militanten hun dorpen zullen verlaten en in alle richtingen om zich heen zullen schieten. ‘We hebben op diverse fronten infanterie eenheden nodig. Op dit moment hebben wij die capaciteiten niet,’ vervolgde de generaal.
De politiek is er volgens Brick nog slechter aan toe, omdat er niet één zou zijn die weet hoe het leger in elkaar zit en functioneert. In regeringskringen nam echter niemand zijn waarschuwingen serieus.

Grote oorlog dichterbij na ‘Iraanse aanval’ op olietankers

Critici van Brick zeggen dat de generaal getraumatiseerd en ‘gestoord’ is geraakt door de Yom Kippur oorlog. ‘Maar ik heb in mijn leven veel meegemaakt, en ik heb gezien wat er met Israël gebeurt als het niet klaar is voor oorlog,’ wierp Brick tegen. ‘Ik doe iets goeds voor het volk van Israël, zodat we (na de volgende oorlog) niet onze verliezen zullen hoeven tellen.’
Slechts weinig analisten geloven nog dat een volgende grote oorlog in het Midden Oosten – en mogelijk daarbuiten- vermeden kan worden, zeker niet nu het Pentagon opnames heeft vrijgegeven waarop te zien zou zijn hoe de bemanning van een klein Iraans marinevaartuig een niet geëxplodeerde kleefmijn van een van de gisteren getroffen tankers afhaalt, wat gedaan zou zijn om geen bewijs van directe Iraanse betrokkenheid achter te laten.

Speculaties over daders

Er wordt flink gespeculeerd of Iran inderdaad de dader is, of dat het een ‘false flag’ van Amerika is, of dat er misschien een derde partij bij betrokken is. Feit is dat de Iraanse politieke, religieuze en militaire leiders openlijk gedreigd hebben om de olie aanvoer via de Perzische Golf te blokkeren als de sancties tegen het land niet worden opgeheven, en Iran tevens openlijk extremistische terreurgroepen zoals Hezbollah en Houthi’s in Jemen steunt.
De afgelopen jaren verschenen er diverse geanimeerde propagandafilmpjes in de Iraanse media waarin aanvallen op Amerikaanse marineschepen en de vernietiging van Israël –zelfs met kernwapens- werden uitgebeeld.
Mogelijk gaat het dankzij de sancties zo slecht met de Iraanse economie, dat de apocalyptische islamitische leiders in Teheran –die zichzelf zien uitverkoren om het einde der tijden in te luiden- liever een grote oorlog uitlokken dan te moeten buigen voor de druk van Washington.
Of de Amerikanen weer een ‘Golf van Tonkin’ achtige false flag hebben uitgevoerd, zoals anderen suggereren, kan worden betwijfeld, aangezien president Trump duidelijk heeft aangegeven pertinent geen oorlog met Iran te willen, wetende dat deze de wereldeconomie zware klappen zal toedienen. Het is echter niet ondenkbaar dat fracties in de CIA en andere inlichtingendiensten die weigeren zijn gezag te erkennen –en die zijn er genoeg, zoals de afgelopen jaren is gebleken- juist proberen om Trump op deze extreme en mogelijk verwoestende wijze in de val te lokken.
Israël, waar men wéér op nieuwe verkiezingen wacht, is een onwaarschijnlijke dader. Premier Netanyahu doet er ondanks talloze stoere uitspraken al jaren alles aan om een grote confrontatie met Israëls vijanden uit de weg te gaan. Zelfs op de opgelaaide Palestijnse rakettenterreur wordt zeer gematigd gereageerd. Daarnaast floreert de Israëlische economie; ook om die reden is er voor Jeruzalem geen enkele reden om het enorme risico te lopen zich de woede van de onvoorspelbare Trump op de hals te halen door te proberen de VS in een oorlog met Iran te storten.


Xander
(1) Arutz 7(2) Afbeelding: Embed from Getty Images “>Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

Wikileaks - The Secret Story [Full Documentary]

 https://youtu.be/KR4A1AWcYsQ

Source: Anonymous Documentaries

Benoeming rechters Gemeenschappelijk Hof van JustitieWhat Have They Done to Father's Day!??

 https://youtu.be/PUcJmTw0LlU

Source: Mark Dice

The End Game! Donald Trump is The Plan For Obama He Never Left! Satan in Control under the Firmament

 https://youtu.be/EMruvgjAao0

Source: PayDrov

Pope Francis & The Vatican EXPOSED! Donald Trump is Part of the Greatest Deception! 2019-2020

 https://youtu.be/Z1bmaIEmYvY

Source: PayDrov

Netflix Pushes Pedophilia AGAIN, Mexico Cracks Down on Caravans

 https://youtu.be/c5DRzat0bi8

Source: Dnajlion7

Ambtenaren steeds vaker én luxer in businessclass naar Caraïben!De businessclass in een KLM-vliegtuig.

Nederlandse ambtenaren vliegen steeds vaker én luxer naar Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het aantal vliegtickets naar de BES-eilanden is in vijf jaar tijd met meer dan 50 procent gestegen. De helft van de vliegkosten werd vorig jaar gespendeerd aan dure businessclasstickets.

Ambtenaren van Nederlandse ministeries vlogen in 2018 bijna 1500 keer naar de bijzondere gemeenten van Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat kostte ruim 1,6 miljoen euro. Van dat bedrag ging de helft op aan kaartjes voor de luxe businessclass. Vijf jaar eerder, in 2014, was dat percentage nog 45 procent.

Dat blijkt uit gegevens die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft verstrekt na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In 2018 waren er 227 relatief kostbare reizen per businessclass. Dat waren er in 2014 nog 162. In dat jaar werd in totaal 1,1 miljoen euro uitgegeven aan vliegtickets naar de Caraïben.

Het staat ambtenaren vrij om te kiezen voor een businessclassticket. In een toelichting schrijft het ministerie van BZK dat ‘ieder ministerie afzonderlijk verantwoordelijk is voor de goedkeuring van dienstreizen naar de Caribische eilanden’. Als de vliegtijd zes uur of meer is, mogen ambtenaren per businessclass reizen.

Volgens een woordvoerder van BZK is de toename van het aantal reizen onder meer te verklaren door de nasleep van orkaan Irma in 2017, waarbij veel schade was op de Caribisch-Nederlandse eilanden. Ook zet staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties zich actief in om het bestuur op de eilanden te verbeteren. Daardoor gaan ambtenaren vaker op werkbezoek.

En zoals altijd worden de kosten van deze elitereisjes weer afgewenteld op de ‘zich-uit-de naad-werkende’ burgers!

https://www.ad.nl/politiek/ambtenaren-steeds-vaker-en-luxer-in-businessclass-naar-caraiben~afe6ce93/


De ict-vernieuwing bij het UWV blijkt hindernisparcours voor gevorderden

 Bron: De Volkskrant


Beeld Margo Vlamings

Uitspraak box 3-heffing | Zelfdenkende ziekenhuisrobots

Bron: RTL Z

Goedemorgen! Dit speelt vandaag:
De Hoge Raad doet vandaag een belangrijke uitspraak over vermogensrendementsheffing. De vraag die voorligt is of de heffing in strijd is met het recht op ongestoord genot van eigendom. Spaarders willen al jaren dat er wordt gewerkt met de echte rendementen - die lager liggen - en niet met een schatting.
Een ruzie over een zeecontainer vol condooms biedt een inkijkje in de schimmige wereld van de parallelhandel. De condooms van Durex gingen van Thailand naar Senegal om in West-Afrika verkocht te worden, maar toen ontdekte Durex dat ze stiekem richting Europa gingen. En dat mag niet.
De grote ambities van Juncker hebben de EU verdeeld en de Britten de Unie uitgejaagd. Dat is het harde oordeel van onderzoeker Adriaan Schout van Instituut Clingendael. De drang tot harmoniseren jaagt te veel Europeanen de gordijnen in, zegt hij in De Buitenlucht tegen Roderick Veelo.
Hoewel artsen en verpleegkundigen heel veel weten, weet zelfdenkende software soms nog net wat meer. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch wordt geëxperimenteerd met kunstmatige intelligentie. Dat zorgt voor meer en betere zorg en meer aandacht voor patiënten, met minder mensen.
RTL Z is de hele dag aanwezig bij het symposium van ProBeleggen. Roland Koopman en Janneke Willemse gaan er in gesprek met o.a. Michiel Langeveld van Fastned en de ceo van NSI. Kijk live mee op tv, of volg ons verslag op de site.
Bright Day
Dit stuk werd gisteren het meest gedeeld:
Schadeverzekeraars moeten meer uitkeren aan WA-autoverzekeringen dan ze binnenkrijgen, en tóch leveren autoverzekeringen geld op voor de verzekeraars. Dat is vooral te danken aan beleggingsinkomsten. Verzekeraars beleggen namelijk met jouw premie-inleg en dat levert wél geld op.
Wij vinden dat je dit ook wel even moet lezen:
We bekvechten over de AOW-leeftijd, maar is het niet slimmer als iedere Nederlander stopt met werken na 45 dienstjaren? Het is een van de meest gehoorde suggesties van kijkers tijdens De Grote Pensioenshow, maar het is makkelijker gezegd dan gedaan.
En dit heb je gisterenavond misschien gemist:
Jongeren openen steeds vaker op jonge leeftijd een eigen webwinkel, blijkt uit cijfers van de KvK. Maar het is lang niet altijd even makkelijk als je denkt, ontdekte de 24-jarige Joey Fennema.
Dit zou weleens langs kunnen komen bij de koffieautomaat:
 • We gaan haar missen bij 't nieuws van de concurrent. Dionne Stax verlaat de NOS.
 • Sinds januari wordt er al flink getraind voor het WK. Niet door de spelers, maar door de commentatoren. Want die moeten behoorlijk werken om genoeg info te krijgen.
 • De olieprijs stijgt en daalt na aanvallen op twee tankers in de Golf van Oman, voor de kust van Iran. 
 • De chef wachtwoord van Google ziet liever de Apple-loginknop dan een getypt wachtwoord.
 • Mooi verhaal. Eddie Vedder werd herenigd met de vrouw die hem in 1992 achterop de fiets naar zijn hotel bracht.
 • Nou. Straks staan bouwvakkers echt niets te doen en toe te kijken. Een robot kan razendsnel huizen bouwen.
Fijne dag!
p.s. Het is helemaal geen onderdeel van het pensioenakoord, maar wel een mogelijke bom eronder. De rekenrente. Maar waarom? Carien ten Have legt uit wat die rekenrente precies is, en waarom die zo belangrijk is voor je pensioen.

Symposium voor mensen met een dissociatieve aandoening


Symposium voor mensen met een dissociatieve aandoening

Door Ella Ster
Vroegkinderlijke chronische traumatisering kan leiden tot een dissociatieve stoornis. Een ervaring in de kindertijd kan zo bedreigend zijn dat het kind gedissocieerd raakt. De vereniging Caleidoscoop zet zich in voor lotgenotencontact, belangenbehartiging en informatievoorziening. Ze organiseert op 29 juni een symposium vanwege haar 25-jarig bestaan. Persbericht: Symposium ter ere van het 25-jarig jubileum van Caleidoscoop! […]

  Bron: Ella Ster

Wilders: ‘Pure maffiapraktijken, Tweede Kamer is corrupt.’3 weken geleden….

Mark Harbers. Bron: YouTube /
Debat over ‘Harbers-lijstje’ waarschijnlijk pas ná verkiezingen.

Stapt er weer een VVD’er op? Het antwoord op die vraag laat nog even op zich wachten. Het debat over het zogenaamde ‘Harbers-lijstje’, waar criminaliteit door asielzoekers dusdanig werd neergezet dat bijvoorbeeld moord en verkrachting onder ‘overig’ vielen, is uitgesteld. Dat meldt de Volkskrant.

(RP: dit is bewuste en schandalige volksverlakkerij!)

Zoals we al eerder zeiden kan iedere halve zool aanvoelen dat er met zo’n lijstje van alles mis is en het stérk de indruk wekt dat Harbers, met zijn jaarlijkse Rapportage Vreemdelingenzaken, de boel probeerde te beduvelen. Met een top 10 zagen we fietsendiefstal en belediging voorbij komen, maar kwamen moord, verkrachting en kindermisbruik onder ‘overig’ te staan, want die kwamen minder vaak voor. Alsof het iemand maar ook iets boeit dat er 100 fietsen in een week zijn gejat, maar er ‘slechts’ 5 moorden zijn gepleegd. Die vormen van criminaliteit staan simpelweg niet gelijk aan elkaar!

PVV en FVD kregen met dit gestuntel natuurlijk een cadeautje in de schoot geworpen maar ook coalitiepartner CDA was laaiend en vroeg onmiddellijk debat aan. En daar wordt het nu interessant. Donderdag stelde Kamervoorzitter Khadija Arib nog vast dat een meerderheid zo snel mogelijk wilde debatteren. Het debat werd gepland en verscheen op de agenda voor volgende week.

Dát is tegen het zere been van de VVD. Mensen zitten te popelen om het debat met FVD én er komen natuurlijk Europese verkiezingen aan, op 23 mei. Héééle dikke kans dus dat het ‘Harbers-lijstje’-debat pas ná de verkiezingen zal gaan plaatsvinden. Geert Wilders reageerde al op Twitter en noemde dit ‘pure maffiapraktijken’, een ‘oorlogsverklaring vanuit de coalitie’ en vatte het samen met: “de Tweede Kamer is corrupt.”

https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/05/wilders-pure-maffiapraktijken-tweede-kamer-is-corrupt-debat-over-harbers-lijstje-waarschijnlijk-pas-na-verkiezingen/


CITAAT Annabel Nanninga (FvD Amsterdam)Screenshot_12

„Het college moet zorgen voor de veiligheid van Amsterdammers, en niet alleen voor de veiligheid van mensen die hier met onduidelijke redenen en motieven naartoe komen en dan huisvesting en een uitkering op een presenteerblaadje krijgen, terwijl sommige van hen tikkende tijdbommen zijn. Zoals nu weer zo tragisch is gebleken. Natuurlijk, agressieve of gekke mensen vind je overal, maar dit drama was niet gebeurd als we deze mijnheer niet in ons land hadden toegelaten, zo simpel is het. FVD wil in een spoeddebat meer weten over eerlijke informatievoorziening aan de Amsterdammers, en een stop op het huisvesten en van statushouders en illegalen.”

Geplaatst door:

https://ejbron.wordpress.com/2019/06/13/citaat-annabel-nanninga-fvd-amsterdam/


Duitse regering houdt informatie achter over illegale immigratie met het vliegtuig!Gerelateerde afbeelding

“ARME” ASIELZOEKERS KOMEN NAAR EUROPA MET HET VLIEGTUIG!

De Duitse regering weigert nog steeds informatie vrij te geven over hoeveel migranten en vluchtelingen er met het vliegtuig naar Duitsland komen.

Al meerdere keren heeft de vicefractievoorzitter van de AfD in het Duitse parlement, Leif-Erik Holm, van de regering openbare informatie geëist over hoeveel migranten en vluchtelingen er met het vliegtuig naar Duitsland komen. Vorig jaar bleek uit een interpellatie dat “minder dan een derde deel van de geënquêteerde beschermingzoekers met het vliegtuig Duitsland zouden zijn binnengekomen”. Dat betekent dat 30% van de geënquêteerde asielzoekers met het vliegtuig naar Duitsland kwam.

Dit jaar wilde Holm opnieuw weten hoe de inmiddels gestandaardiseerde cijfers door het BAMF (Federale dienst voor Migratie en Vluchtelingen) er uitzien. Nu werd er echter gezegd dat deze informatie als “geheim, alleen voor dienstgebruik” gekwalificeerd zou zijn en niet aan het publiek bekend gemaakt zou mogen worden. Dat betekent dat Holm als parlementariër de cijfers op het secretariaat van het parlement mag inzien, maar het publiek mag ze niet te weten komen.

Dit is onacceptabel voor de AfD-politicus. Daarom vroeg hij de regering naar de redenen van de geheimhouding. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken lag dwars en verklaarde dat de kennis uit de enquête ervoor gebruikt zou worden om migratiebewegingen op de belangrijkste migratieroutes naar Duitsland te analyseren. Bovendien zou het vragen naar de route van binnenkomst ook in de beslissing over de desbetreffende asielaanvraag een rol spelen.

Wat betreft Holm is het meer dan twijfelachtig dat vragen, die immers al aan tienduizenden asielzoekers in het kader van hun gekozen route gesteld werden, dusdanig geheim gehouden en beschermd worden. De asielzoekers zouden over de vragen vast en zeker geen geheim hebben gemaakt onder elkaar, aldus de AfD-politicus. Wat betreft Holm is het “gedrag absoluut onbegrijpelijk”, bericht de “Junge Freiheit”.

“Wie genoeg geld heeft om comfortabel met het vliegtuig naar Europa te vliegen, zou nauwelijks een arme vluchteling kunnen zijn. Het gaat gewoon in de regel om immigranten in de welvaartsstaat. En precies dat wil de Duitse regering onder de tafel vegen”, verklaart de vicefractievoorzitter van de AfD.

RP: En vanaf Duitsland is het maar een klein bedrag om per trein naar ons land te komen!

https://ejbron.wordpress.com/2019/06/13/duitse-regering-houdt-informatie-over-illegale-immigratie-met-het-vliegtuig-achter/


donderdag 13 juni 2019

Justitie doet aangifte van lekken in WODC-affaire, ondanks gelijk van klokkenluiderHet Openbaar Ministerie (OM) verricht strafrechtelijk onderzoek naar de bronnen van Nieuwsuur in de WODC-affaire. Het onderzoek volgt op twintig klachten van eigen ambtenaren over het lekken van ambtsgeheimen uit het departement.

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Beeld ANP

It Will Be Done By 2030

 https://youtu.be/rver8vjc04U

Source: Video Advice

The Source Could be Headed Home!

 https://youtu.be/xAsEWayiYxM

Source: TruReporting

Ghost Of Hillary's Past? Trump Just Pulled A Huge Mirror Out!!

 https://youtu.be/Rq7Ie9EWvT8

Source: The Patriot HourLeviathan Unmasked: Ancient Demonic Spirit Behind Media's Lies | Lance Wallnau

 https://youtu.be/F59ykujqHqo


 Source Sid' s Roth  It' s Supernatural

They Don't Want You To See This! This Will Change Everything You Know

 https://youtu.be/wnbFO3Un8Bk

Source: Lion of Judah

Assange Update, Gen Flynn on Offense, Schiff Lies!

 https://youtu.be/iT2KW_iqbVY

Source: Dnajlion7

‘AIVD–informant-Bas van Hout mag Keihard Liegen van Pauw’. Brown gaat aangifte doen tegen Van Hout voor bedreiging en uitlokking van Moord.
Update Bij youtube(na anderhalve dag bija 5000 x bekeken) inmiddels door klacht van AIVD Informant Hoerenjong Bruine Rat bas van Hout verwijderd maar hier onder aan dit artikel nog te beluisteren.
( door Fleur en ondersteun door ing S.K.A. Brown)

AMSTERDAM-NOIR- Bij de VARA/BNN ‘Subsidie- Miljonair- Jaknikker Pauw’ mag iedereen Steve Brown altijd strafwaardig (smaad en laster) door de  ‘(AIVD)-Riool-sensatie-Strot ton’ halen.
Wordt hij daartoe gedwongen door de ‘AIVD-& Justitie & Politie- Misdaadgroep Peter R. de Vries & Bas van Hout’. Wat weten zij voor misdadige vuiligheid van Pauw? Ondanks dat Pauw en zijn redactie weet dat ik geen strafblad heb noemt hij mij toch steevast  in zijn uitzendingen die Crimineel Steve Brown en daarmee pleegt hij opzettelijk smaad en laster en is dus zelf een laf TV- Crimineeltje.Eergisteren heb ik gesproken met de NOS en die stelde herhaaldelijk met enige schaamte begrip voor hetgeen ik feitelijk stelde over hun misleidende en grotendeels deels onware uitzending met  ‘AIVD- Bloed Miljonair- informant- Van Hout’& ‘Jaknikker- Pauw’.  Luistert u maar naar het gesprek en oordeelt uw zelf :
Even later belde de woordvoerder van NOS  Stan Rombouts mij terug en stelde in het kader van hoor en wederhoor te gaan publiceren wat ik had gesteld in deze in het kader van hoor en wederhoor. Nou dat werd dus één zinnetje: “Brown zegt in een reactie dat het verhaal van Van Hout niet klopt. Van Hout zou hém namelijk hebben bedreigd. Brown zegt daar bewijs voor te hebben en aangifte bij de politie te overwegen”. Ik had gezegd aangifte te gaan doen( Luister u maar naar de audio hiervoor)!
‘AIVD- Miljonair-Informant-Bas van Hout’ & De Vries & Volkskrant bewijzen hoe corrupt de Misdaadjournalistiek en hun bazen de AIVD &Justitie & Politie zijn(Video).
Steve Brown: Even de feiten van AIVD Informant Bas van Hout op een rijtje.
Voor de Crime Liefhebber en de kritische burger: Dossier ‘AIVD informant Bas van Hout’(Video).Daarnaast vroeg Rombouts mij zodra ik aangifte heb gedaan tegen  de ‘AIVD-Bloed-Miljonair-informant ‘ ‘Hoerenjong Bruine Rat Bas van Hout’ voor zware bedreiging en uitlokking van Moord en smaad en laster in vereniging met o.a. de extreem corrupte aarts lafbek Jeroen Pauw op mij hun daarvoor op de hoogte te stellen. Ik heb inmiddels met de politie gesproken tot hun grote verdiet en hun geïnformeerd aangifte te doen op grond van Uitlokking van Moord en Bedreiging en smaad en laster gepleegd door ‘AIVD-informant- Van Hout’ & Pauw en heb een afspraak voor a.s woensdag 19 juni 2019.  De  laffe ‘AIVD & Justitie & Politie-informant Van Hout’ heeft inmiddels een klacht ingediend bij youtube zodat de burgers( nu ff niet Burgerplicht als het gaat om de waarheid van de zijde van de Bruine -AIVD –Rat- Van Hout) niet het hele zuig en uitlok gesprek Van Van Hout met mij  kunnen beluisteren ,waarin hij mij zwaar bedreigd met ‘Zware maatregelen ‘ in het licht van de 500.000,-  beloning die hij voor een moord  op mij heeft uitgeloofd gedoogd door zijn informele Baas de AIVD en dus de DDR ‘D66 Minister Ollongren’ en  in het verlengde daarvan bepaalde corrupte Justitie& politie. Van Hout laat ondertussen wel fladderen die hem goed uitkomen bij zijn Gabber in media crime  ‘Jaknikker- Pauw’ horen van dat gesprek tussen hem en mij. Zeg maar de walgelijke  ‘Politie- informant- Peter R de Vries& Judas-Holleeder-zussen -methode om Holleeder’ voor bepaalde corrupte OM om Holleeder Levenslang te bezorgen. Dat heet Fake News met manipulatie van de Kijkers. Kan de ‘VARA/BNN-Subsidie-Miljonair-Pauw’ wat schelen, want die behoort ook tot de corrupte  ‘AIVD&Justitie- kring’ van ‘Hoerenloper-Junkie De Vries’& ‘Hoerenjong -Bruine Rat Bas-van Hout’ Overigens beweerde de kinderlijk aantoonbaar liegende Van Hout, dat ik naar zijn huis te Zandvoort ben gereden om daar een foto van te maken. Pure debiele lariekoek  Kan je nagaan hoe geestelijk gestoord en oerdom hij is, die foto is gewoon van google maps.

Arthur Docters van Leeuwen van de AIVD wilde Brown het land uitzetten voor zijn ‘AIVD-Informant-Bas van Hout’(Video).
AIVD- Miljonair-Informant-Bas van Hout’ & De Vries & Volkskrant bewijzen hoe corrupt de Misdaadjournalistiek en hun bazen de AIVD &Justitie & Politie zijn(Video).Duidelijk is dat Bas van Hout  keihard mag liegen bij ‘Jaknikker- Pauw’. Hij beweert tien jaar lang zijn Judas werk’ voor de AIVD( en Justitie &Politie)  geheel gratis te hebben gedaan. Hij ziet de bui al langen door publicaties van Brown die anders dan de corrupte Volkskrant  en de Telegraaf en Het Parool en de AD wel  stelt dat hij zoals alle AIVD Informant wekelijk  zo tussen de 1000,- en 1.500  euro zwart is betaald en mogelijk als nog een belastingaanslag met 100% boete  opgelegd gaat krijgen conform wet en regelgeving .  Zelfs een onkostenvergoeding wilde hij niet, aldus zijn eigen woorden.( maar wel weer 860.000,- euro schadevergoeding   zwijggeld) Paul knikte heftig  Ja en kreeg zichtbaar( zat steeds aan zijn neus met grote Coke-ogen) al weer trek in een Mega-snuif- cocaïne en een hele fles Whisky.  Dus Bas heeft al die jaren ” vrijwilligers ” werk gedaan voor de AIVD. Alles gratis inclusief alle risico’s die hij liep als verklikker….haha. Hij beweert ook geen namen te hebben genoemd aan de AIVD. Dat is dus maar de vraag…. bij iemand die zonder blikken of blozen publiekelijk moeiteloos liegt voor TV en overige media. Wat als hij geen namen heeft genoemd  hoe kan hij dan gevaar lopen? Daar vraag Pauw niet na.
Die van Hout is door en door onbetrouwbaar en de naam die Brown hem al jaren geleden heeft gegeven ‘Hoerenjong- Bruine Rat- Bas van Hout’ heeft hij meer dan waar gemaakt . Dat ziet zelfs iedere leek hoe infantiel hij mag liegen van Pauw!
“Dat hij aanbiedingen om hem te betalen of anders minstens een

onkostenvergoeding te geven afhoudt, is geen bezwaar. Dan krijgt hij geen geld.” (Zie Pauw &Van Hout)

De AIVD en de D66‘DDR- Minister Ollongren’ blijven zich op hun zwijgrecht beroepen.Ik ga a.s. woensdag aangifte doen tegen de AIVD c.q. de Minister  en Bas van Hout en Jeroen Pauw bij de politie Amsterdam. Tegen de AIVD  voor het verzaken hun informant  Van Hout een dienstorders te geven om de Beloning voor de moord op mij in te trekken en mij en de mijne niet meer strafwaardig en onrechtmatig te Stalken.Dat Stalken heeft hij een meer dan een decennia lang straffeloos gedaan, hetgeen mij aan inkomstenderving van 2 miljoen keeft gekost. En stalken heeft hij niet alleen mij en de mijne aangedaan, maar ook Bart Middelburg van Het Parool, maar daar horen wij zijn collega Parool Misdaadmisdadig ‘AIVD& Justitie & Politie journalist- lafbek- Paul Vugts’ niet over.
Volgende week  komt De Stem van de Straat Amsterdam-Noir/SaltoTv wij met een schokkend en onthullend ‘Groot-(echt)-Crime-uur :”de corrupte -Misdaadjournalistiek van de AIVD & Justitie & Politie’ met ‘Hoerenjong -Bruine Rat -Bas van Hout’ &’Junkie Peter R de Vries’ en de Media -huurmoordenaars Paul Vugts en John van den Heuvel. Met o.a. Arthur Docters van Leeuwen van de AIVD wilde Brown het land uitzetten voor zijn ‘AIVD-Bloed-Miljonair Informant-Bas van Hout’(Video).En AIVD- Miljonair-Informant-Bas van Hout’ & De Vries & Volkskrant bewijzen hoe corrupt de Misdaadjournalistiek en hun bazen de AIVD &Justitie & Politie zijn(Video).Nou, we weten nu al één ding zeker en dat is dat de laffe en corrupte en extreem, domme Volkskrant journalisten Willem Feestra en Menno van Dongen & Xander van Uffelen niet gaan kijken, want die zouden de schaamte niet overleven en direct stoppen als ‘(Nep en Fop)-journalisten en net als Van Hout een schadevergoeding eisen van de AIVD!

Bij youtube(na anderhalve dag bija 5000 x bekeken) inmiddels door klacht van AIVD Informant Hoerenjong Bruine Rat bas van Hout verwijderd maar hier nog te beluisteren.
( zie ook de Stem van de Straat van deze week:Beloning 500.000,- Levend of Dood Steve Brown & Huisjesmelkers Prins Bernhard Jr. & VVD-kamerlid Haga slaan weer toe in De Pijp(Video)

Noot 1 RTL Nieuws: “Volgens Van Hout staat Brown bekend om zijn grote mond, dus erg onder de indruk is hij niet van het telefoongesprek”. Dit terwijl toen ik hen tegen kwam bij de Raad voor Journalistiek en hem herhaaldeijk in zijn gezicht spuugde hij gelijk op zijn rug ging liggen en alleen maar uitkermde:” Politie Help, Politie Help, ik word vermoord’ en ik o.a.  probeerde zijn broek van zijn reed te trekken en hem  ‘Bitch-sloeg’ in zijn gezicht met zijn eigen schoen.

Steve Brown ontmaskerd Main Stream Media inzake Bas van Hout


Steve Brown: Even de feiten van AIVD Informant Bas van Hout op een rijtje.(Door ing Steve Brown)

AMSTERDAM-NOIR-Bas van Hout


De feiten
De misdaadverslaggever Bas van Hout (Amsterdam, 1959) schreef voor De Telegraaf, Panorama, Nieuwe Revu, Penthouse en Playboy en werkte aan verschillende televisieprogramma’s mee. Hij schreef de boeken ‘Steve Brown Beroep: Supercrimineel – De ongecensureerde biografie’ (1995) en ‘De jacht op de erven Bruinsma en de Delta-organisatie’ (2000). Het eerstgenoemde boek van Van Hout bevatte een zogenoemd buikbandje met de tekst “Beloning: fl.500.000,- (dood of levend) voor Veronica-presentator en hard-drugs dealer Steve Brown”.1Voor deze uitlokking tot moord heeft distributeur Betapress mij excuses aangeboden en een schadeloosstelling betaald om een rechtszaak te voorkomen. In het tweede boek van Van Hout stond een onrechtmatige beschuldiging jegens mij. De gewraakte passage ging over de moord in maart 1992 op drugshandelaar Tony Hijzelendoorn. Voor die moord werd ik aangehouden, maar na drie maanden weer vrijgelaten. Ik kreeg daar een schadevergoeding van 80.000 gulden voor uitgekeerd. In zijn boek schreef Van Hout dat ik een deal met Justitie had gesloten. Aangezien dit volstrekt onjuist was, wist ik Van Hout via een rechtszaak in 2001 te dwingen om de passage over de vermeende deal uit het boek te halen. Het boek moest daartoe uit de handel worden genomen.2 Verder heeft Bas van Hout mijn leven op het spel gezet met tal van uit de lucht gegrepen beschuldigingen. In 2007 heb ik daarom aangifte gedaan van onder meer stalking en laster door Van Hout.

Eenzijdige verhalen

Tony Hijzelendoorn werd in 1992 in Wilnis vermoord, door ex-politieagent Martin Hoogland en enkele Joegoslaven. Van tevoren had ik Tony gewaarschuwd, zo hebben vrienden van hem achteraf tegenover de politie bevestigd. De dag na de moord liet Hoogland vol trots mij de Rolex zien die hij op Tony had buit gemaakt. Hoogland en een Joegoslaaf met de bijnaam Smiley maakten mij bovendien duidelijk, met een pistool op mijn hoofd, dat ik Tony niet had mogen waarschuwen. Deze Smiley werd later, in aanwezigheid van zijn vrouw en kind, in Café de Big in Amsterdam doodgeschoten. Omdat Martin Hoogland en zijn maten Tony Hijzelendoorn op brute wijze hebben doodgemarteld, heb ik daar in 1994 tegenover de politie niet mijn mond over gehouden. Sindsdien zou ik een ‘snitch’ zijn, een verrader. Wat echter in de verhalen van Bas van Hout over deze liquidaties consequent niet wordt vermeld, is dat Martin Hoogland en zijn maten bij de politie hebben geprobeerd om mij de moord op Tony in de schoenen te schuiven. Allerlei criminelen blijken na hun dood van alles aan Bas van Hout te hebben bekend, behalve Martin Hoogland. Waarschijnlijk was dat niet in het belang van een of ander boek van Van Hout…

Wiens brood men eet…

Wiens brood men eet, diens woord men spreekt, is Van Hout niet vreemd. Bovendien waait hij mee met elke wind die hem welgevallig is. Toen ik nog de betalingen met hem deelde die mij door RTL, Panorama en andere media werden gedaan, noemde Van Hout mij, onder meer in zijn artikelen in Panorama, een man van zijn woord en werd ik volgens hem ten onrechte in de pers als crimineel afgeschilderd. Nadat ik echter met hem had gebroken, was ik volgens Van Hout de smerigste persoon op deze aarde, de moordenaar van Tony Hijzelendoorn en supercrimineel. Bovendien deed Van Hout aangifte tegen mij voor ontvoering en mishandeling (terwijl ik hem na een zitting bij de Raad voor de Journalistiek alleen maar had willen aanspreken). Ook Etienne Urka, ooit de lijfwacht van Klaas Bruinsma, was volgens Van Hout een man van zijn woord. En ook Urka werd volgens hem ten onrechte in de pers als grote crimineel afgeschilderd. Kort daarna werd Urka op een vliegveld bij Parijs gearresteerd. Hij had het manuscript bij zich van het eerste boek van Van Hout, ‘De jacht op de erven Bruinsma en de Delta-organisatie’, wellicht om dat in Frankrijk te gaan redigeren. Na de arrestatie van Urka bekenden onder anderen Robert Mink Kok en Jan Femer aan Van Hout dat zij de grootste criminelen waren en niet Etienne Urka, die pas na jaren van opsluiting met de schrik vrijkwam.

diens woord men spreekt

Ook de Serviër Sreten Jocić was volgens Van Hout een man van zijn woord en werd volgens hem ten onrechte in de pers als een grote crimineel afgeschilderd. Kort daarna had Van Hout samen met mr. Jan Boone, de advocaat van Martin Hoogland, een ontmoeting met een Joegoslaaf in voormalig Joegoslavië. Deze Joegoslaaf bekende toen aan Van Hout dat hij de moordenaar van Klaas Bruinsma was. Martin Hoogland, een man van zijn woord volgens Van Hout, was volgens hem onschuldig aan de moorden op Tony Hijzelendoorn en Klaas Bruinsma. Hoogland was een kei van een vent, volgens Van Hout, die een dag voordat Hoogland werd vermoord nog een bezoek aan hem bracht. Ook Sam Klepper en John Mieremet waren mannen van hun woord, volgens Van Hout, en veruit de machtigsten in de onderwereld. Dapper en niet laf, aldus de rouwadvertentie die Van Hout in De Telegraaf liet plaatsen. Maar nadat ze waren vermoord, Klepper in 2000 en Mieremet in 2005, waren het volgens Van Hout kleuters in vergelijking met bijvoorbeeld Willem Holleeder.

Nog meer mannen van hun woord

Jan Femer en Mink Kok, mannen van hun woord volgens Van Hout, waren in al hun daden onafscheidelijk en werden volgens Van Hout ten onrechte grote criminelen genoemd. Hij stelde dat zij onschuldig waren aan de moord van de Alkmaarse hashhandelaar Jaap van der Heiden in 1993. Nadat Jan Femer in 2000 was vermoord, had deze volgens Van Hout aan hem bekend dat hij alleen de moordenaar van Van der Heiden was. Mink Kok leeft nog (weliswaar in een Libanese gevangenis vanwege cocainebezit) en is dus volgens Van Hout (nog) onschuldig aan de moord op Van der Heiden. Willem Holleeder wordt volgens Van Hout ten onrechte als de grote afperser afgeschilderd van John de Mol, Joop van der Ende en anderen en ook Holleeder is natuurlijk weer een man van zijn woord. Kortom, zolang iemand nog leeft en voor de media en de politie in trek is, staat Bas van Hout op goede voet met hem. Zolang er voor Van Hout wat te halen is, verzorgt hij de public relations voor de desbetreffende persoon. De ene dag is iemand nog de grootste en machtigste en intelligentste en charmantste onderwereldfiguur en de volgende dag, meestal nadat de betrokkene is vermoord, wordt hij door Van Hout als kleuter afgeserveerd en schuldig aan de ergste misdaden bevonden. Dan ineens is het geen man van zijn woord meer…

Onder vuur genomen

In december 2005 werd op de website van De Telegraaf in grote koppen het nieuws gebracht dat er op mij een vijfde aanslag zou zijn gepleegd. Deze informatie zou Leo van Rooijen, oud-journalist van Privé en vaste adviseur van Evert Santegoeds, gekregen hebben van Bas van Hout. Het was niet de eerste onzorgvuldige berichtgeving door Van Rooijen. Eerder verzon hij verhalen over seksopnamen van advocaat Bram Moszkowicz, die voor iedere geïnteresseerde voor 20.000 euro te koop zouden zijn. Vanzelfsprekend heb ik naar aanleiding van het verhaal om opheldering gevraagd bij de directie van De Telegraaf en ook bij de misdaadverslaggever van deze krant, John van den Heuvel. Prompt werd ik gebeld door een agent van de Criminele Inlichtingen Eenheid, ene ‘Peter’, met het dringende verzoek om zijn “gabbertje” John van den Heuvel niet meer lastig te vallen. Zou ik dat wel doen, dan “zouden de consequenties voor mij zijn”. Later moest Van den Heuvel, op mijn aandringen, tegenover de Raad voor de Journalistiek toegeven dat er geen aanslag op mij was gepleegd en dat ik hem nooit had gebeld. Daarmee was bevestigd dat Bas van Hout en Leo van Rooijen het bericht hadden verzonnen, maar een rectificatie ervan bleef uit. Wel werd John van den Heuvel kort daarop door Evert Santegoeds ‘onder vuur genomen’, door hem in het openbaar ervan te betichten een buitenechtelijke zwangerschap te hebben veroorzaakt.

Bedreigd met aids

Evert Santegoeds en Bas van Hout hadden overigens al een relatie toen Santegoeds nog hoofdredacteur van Story was. Hij was destijds niet te beroerd om een voorpublicatie te plaatsen van de verhalen van Peter R. de Vries en Bas van Hout waarin ik de kwade genius was. Vanzelfsprekend kon ik het niet nalaten om bij VNU in Hoofddorp mij verhaal te doen. Toen ik een balpen uit mijn binnenzak wilde pakken, meenden de beveiligingsbeambten dat ik een vuurwapen wilde trekken. Uiteindelijk werd ik door vijfentwintig agenten afgevoerd. VNU betaalde mij een schadevergoeding voor het onzinverhaal (een bedrag van vijf cijfers), maar Santegoeds vond het toch nodig wegens bedreiging aangifte tegen mij te doen. Later kwam ik hem tegen in de Reguliersdwarsstraat in Amsterdam en wilde hem aanspreken. Meteen schreeuwde hij het uit dat ik hem met een pistool bedreigde, waarna al snel enkele politiewagens arriveerden. Vanzelfsprekend bleek, na ter plekke gefouilleerd te zijn, dat ik ongewapend was. Wel vonden Santegoeds en de bodybuilder die hem flankeerde, het nodig mij met een aidsbesmetting te bedreigen.

Bekentenissen vanuit het dodenrijk

Bas van Hout maakte er destijds een gewoonte van om de meest absurde verhalen te berde te brengen in het praatprogramma van Barend en Van Dorp. In maart 2006 ging het over Sreten Jocić, de Servische verdachte van een aantal huurmoorden. Van Hout vertelde dat Sam Klepper en John Mieremet, die toen al beiden waren omgebracht, natuurlijk weer aan hem hadden bekend dat zij vijf miljoen euro hadden geboden aan de huurmoordenaar Željko Ražnatović, beter bekend als Arkan, om Jocić te vermoorden. Volgens Van Hout had hij Klepper, Mieremet én Jocić bij zich geroepen om de geplande moord te voorkomen. Het resultaat was desastreus: niet Jocić , maar Sam Klepper en John Mieremet werden vermoord… Deze keer schilderde Van Hout hen niet als kleuters af, zoals hij eerder had gedaan, maar als zeer machtige personages in de onderwereld. Van Hout vertelde bovendien dat hij samen met Jocić en mr. Jan Boone, de advocaat van Martin Hoogland, een Joegoslaaf had getraceerd die spontaan aan hem had bekend dat hij – en dus niet Martin Hoogland – de moordenaar van Klaas Bruinsma was. De politie vond het niet de moeite waard om deze Joegoslaaf te ondervragen, maar Barend en Van Dorp, marionetten van John de Mol, hadden er geen moeite mee Bas van Hout te geloven.

Zelf een verdachte

In september 2006 was Bas van Hout zelf een verdachte en wel in een onderzoek naar het lekken van politieinformatie. Hij werd ervan verdacht dat hij in het bezit was geweest van vertrouwelijk materiaal. Deze verdenking kwam voort uit een onderzoek naar een rechercheur van de Dienst Nationale Recherche. Die werd ervan verdacht gevoelige informatie aan de Hells Angels te hebben gelekt. Van Hout werd niet gearresteerd, omdat hij, volgens Justitie, “volledig meewerkte”. Tijdens zijn verhoor, door het parket in Rotterdam, slaagde Van Hout erin vanaf het toilet zijn advocaat te bellen en hem op de mouw te spelden dat hij werd gegijzeld. De Nederlandse Vereniging van Journalisten sprak er schande van en eiste een gesprek met de rechter-commissaris in Rotterdam. Mijns inziens had het parket er goed aan gedaan Van Hout aan de tand te voelen over zijn dubbelrol op het slagveld van corrupte rechercheurs en onderwereldfiguren.
3
Ontmaskerd

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Na tien jaar misdaadjournalistiek door Bas van Hout was zijn dubbelrol als maffiajournalist en politie-informant uitgespeeld. Kennelijk hadden ambtenaren bij Justitie genoeg van zijn dodelijke en verraderlijke spel en vonden zij dat zijn informatie niet meer opwoog tegen de ellende die hij veroorzaakte. Volgens de Amsterdamse televisiezender AT5 liep er zelfs een strafrechtelijk onderzoek tegen hem, zo interpreteer ik de berichtgeving door AT5, omdat hij hand- en spandiensten voor Holleeder verrichtte. Van Hout had immers in het televisieprogramma van Barend en Van Dorp op RTL4 Holleeder zitten vrijpleiten van afpersing van John de Mol. Bovendien had hij zitten pochen, volgens het eerder in dit hoofdstuk beschreven patroon, dat hij Holleeder de dag voor diens arrestatie nog had ontmoet. Een bijzondere rol werd gespeeld door een hoge ambtenaar bij de politie of Justitie met de bijnaam ‘De Pet’. Volgens vastgoedman Willem Endstra kreeg Willem Holleeder alle mogelijke informatie over onderzoeken van deze ‘De Pet’, zo berichtte Teletekst in maart 2006. Daarnaast gebruikte de organisatie van Holleeder, volgens Endstra, een niet bij name genoemde journalist “tegen wie een strafrechtelijk onderzoek loopt”, aldus Het Parool. Inmiddels is duidelijk wie die journalist was.

Bekentenissen vanuit een Zuid-Europese gevangenis

In Het Parool werd de groep rond Willem Holleeder van maar liefst vijfentwintig moorden beschuldigd, evenals van de dreiging om John de Mol en zijn zoon te ontvoeren. Tevens werd gemeld dat een politieman en een journalist deel van de groep uitmaakten. De beschuldigingen kwamen uit politierapporten die op de verklaringen van vastgoedman Willem Endstra waren gebaseerd. Het was duidelijk wie met deze journalist werd bedoeld, namelijk Bas van Hout, tegen wie destijds een strafrechtelijk onderzoek liep vanwege het helen van gestolen informatie. In het programma van Barend en Van Dorp sprak Van Hout alle beschuldigingen tegen. Holleeder had hem zelf nog toevertrouwd dat hij nog nooit een moord had gepleegd en Holleeder was een man van zijn woord, volgens Van Hout. Bovendien hadden twee onafhankelijke getuigen, Klepper en Mieremet, toen ze nog in leven waren aan Van Hout meegedeeld dat als zij iemand wilden vermoorden, Holleeder dat altijd wilde tegenhouden. Van Hout raakte in deze uitzending pas echt goed op dreef toen hij Willem Endstra ervan beschuldigde tegen de politie te hebben gelogen en achter diverse moorden te zitten. Ook Endstra was toen al dood en kon hem dus niet meer tegenspreken. Bovendien zou een Zuid-Europese huurmoordenaar, die voor twee liquidaties al twintig jaar in de gevangenis zat, aan Van Hout hebben bekend dat hij 27 miljoen gulden aan Endstra had betaald. Hij had dat geld nooit teruggezien, maar er waren wel twee moordaanslagen op hem gepleegd. Een naam kon Van Hout niet noemen, ook niet aan de politie.

Niets dan de waarheid

In het boek ‘Stille Willem – De dodelijke spagaat van vastgoedbaron Willem Endstra’ van Vrij Nederland-journalist Harry Lensink kondigt Willem Holleeder aan dat er nog een boek zal verschijnen over de “hele waarheid” omtrent de vastgoedman, geschreven door Bas van Hout. Ook hieruit blijkt dat Van Hout bij Holleeder zijn onderdak heeft gevonden. Dat de notoire leugenaar Bas van Hout met de waarheid kan komen, betwijfel ik zeer. Kan Holleeder het zich permiteren om als verdachte van ongeveer het hele Wetboek van Strafrecht tegenover Bas van Hout de waarheid te spreken? Of kan Van Hout het zich permitteren op te schrijven wat hij wil? Beide mogelijkheden lijken mij zeer onwaarschijnlijk. Het lijkt me voor Van Hout een onmogelijke opgave om de waarheid op te schrijven. Holleeder heeft echter aangekondigd dat de waarheid eraan komt en Holleeder is volgens Bas van Hout een man van zijn woord, dus we wachten geduldig af.

Nog eens: niets dan de waarheid

In het praatprogramma van Barend en Van Dorp beweerde Bas van Hout met droge ogen dat ik betrokken was bij het plan om de zoon van John de Mol te ontvoeren. In 2003 zou de politie informatie hebben gekregen dat Willem Holleeder plannen had om De Mol met die dreiging geld af te persen en ene ‘B’, volgens Van Hout, had daarmee te maken. Nadat ik Barend en Van Dorp in een boze brief om opheldering had gevraagd, bevestigde Van Hout dat ik die ‘B’ was. Ik zou rond 2003 het dreigement hebben verspreid dat De Mols zoon “erg kwetsbaar” was en dat er Oostblokkers op hem zouden loeren in verband met een mogelijke ontvoering. Wat mij betreft is het duidelijk dat Van Hout mij de schuld van de afpersing in de schoenen wilde schuiven om het straatje van Holleeder schoon te vegen. Van Hout zat immers nog te wachten op een opdracht van Holleeder om een boek over “de hele waarheid” te schrijven. En wiens brood men eet…

Blinde journalisten

Gawie Keyser, journalist van de Groene Amsterdammer, refereerde in een artikel aan het optreden van Bas van Hout in het televisieprogramma B&W, van Sonja Barend en Paul Witteman. Van Hout had daarin verteld over zijn hartelijke relaties met criminelen als Sam Klepper. Ook vertelde dat hij eens een misdadiger had “aangesproken” over het feit dat die de handen van een man had afgehakt. Ik kan er met mijn pet niet bij dat iemand dergelijke idioterie zonder kanttekeningen en bedenkingen optekent. Wie is die man die nu geen handen meer heeft? Waar, wanneer en waarom zijn z’n handen afgehakt? Waarom is daar nooit over gepubliceerd? Gaat Gawie Keyser ervan uit dat het afhakken van handen in de wereld van de criminaliteit dagelijkse kost en dus geen nieuws is? Hoe kan een journalist van de Groene Amsterdammer kritiekloos over dergelijke nonsens schrijven? En hoe is het mogelijk dat Bas van Hout na dergelijke uitlatingen ook door andere journalisten nog serieus wordt genomen? Het is mij een raadsel.

Twee handen op één buik

Jarenlang waren het twee handen op één buik: Bas van Hout en Jan van Looijen, chef van de Criminele Inlichtingen Eenheid. Zo bleek ook maar eens toen een medewerker van Justitie loslippig was geweest over de praktijken van Bas van Hout en zijn criminele vrienden. Prompt liet een bodybuilder uit het kamp van Holleeder weten daar niet van gediend te zijn. De man van Justitie was daar vanzelfsprekend zeer van onder de indruk en besloot aangifte te doen van bedreiging. Toen hij zijn chef daarvan op de hoogte bracht, gaf deze te kennen dat aangifte doen tegen Bas van Hout zeer onverstandig zou zijn. Voor de zekerheid werd de Justitiemedewerker op non-actief geplaatst.

Bloed aan zijn handen

Hoe ver gaat een maffiajournalist? Gaat hij zover dat hij moorden ongestraft laat? Laat hij moordenaars vrij rondlopen? Houdt hij kennis onder de pet waarmee moorden kunnen worden voorkomen? In juni 2011 schreef Bas van Hout in een artikel in Panorama dat hij sinds 2000 wist wie de opdrachtgevers van de moord op Klaas Bruinsma waren. Volgens hem waren dat Sam Klepper en John Mieremet. Zij hadden de moord op Bruinsma al in 2000 tegenover Van Hout bekend. Vreemd eigenlijk. Waarom zouden zij dat aan Van Hout hebben verteld? Nou, omdat Bas van Hout hun biechtvader was, aldus Van Hout zelf. Zij hadden hem verteld dat ze een lijstje aan het afwerken waren, waarop niet alleen Klaas Bruinsma stond, maar onder anderen ook advocaat Evert Hingst. Ging Van Hout met deze wetenschap naar de politie? Hij is dat immers wettelijk verplicht volgens artikel 161 van het Wetboek van Strafrecht. Nee, Van Hout wachtte met die wetenschap tot juni 2011. De mediahype ter gelegenheid van het feit dat het twintig jaar geleden was dat Bruinsma was vermoord, vond Bas van Hout een goede gelegenheid om zijn kennis met anderen te delen. Niet met de politie, maar met de lezers van Panorama. Had hij zijn kennis eerder geopenbaard, dan hadden Klepper, Mieremet, Hingst en wellicht ook nog een aantal anderen,misschien nu nog geleefd. Kortom, Bas van Hout heeft bloed aan zijn handen.4

Windmolen

Toen Sam Klepper en John Mieremet nog leefden, roemde Bas van Hout hen als intelligente, knappe en handige ‘self made’ zakenmannen. Sam Klepper was zelfs ‘dapper en niet laf’, volgens de rouwadvertentie die Van Hout in De Telegraaf liet plaatsen. Hij verzorgde de publiciteit voor de twee heren en liet niet na hen als toffe gozers aan te prijzen. Na een fikse storm in de Amsterdamse onderwereld, waarbij Klepper en Mieremet het leven lieten, koos Bas van Hout eieren voor zijn geld en trad toe tot het kamp van Holleeder, de grootste rivaal van Klepper en Mieremet. Plots had hij voor zijn gabbers van weleer geen goed woord meer over en deed hen af als kleuters, seriemoordenaars en maffiabazen van het ergste soort die samen verantwoordelijk waren voor meer dan twintig liquidaties. Op deze wijze kon hij Holleeder juist vrijpleiten van al deze liquidaties. Van Hout toonde zich hiermee de grootste windmolen van de Nederlandse journalistiek, die meewaait met de wind die hem welgevallig is. Evenzo laat hij zich, wanneer hem dat uitkomt, voor het karretje van de Criminele Inlichtingen Eenheid spannen. Nogmaals: het is mij een raadsel waarom deze windmolen nog serieus wordt genomen.

Don Quichote

Als een soort Don Quichote – een geuzentitel die mij op internet werd toebedeeld – wil ik er alles aan doen om de corruptie en het vals spel aan te tonen van lieden die misbruik maken van hun maatschappelijke functie. Het gaat mij niet om de criminelen in de onderwereld, hun activiteiten zie ik zelfs als een vorm van maatschappelijk verzet. Wel gaat het mij om de criminelen die opereren onder het etiket van journalist, politieman, advocaat, notaris of mediatycoon. Deze lieden wil ik hard en zonder schroom aanpakken. Deze geldbeluste en machtswellustige jakhalzen zijn crimineel voor hun lol en niet uit een of andere noodzaak. Dankzij mijn ervaring als maatschappelijk werker in dienst van de gemeente Amsterdam ben ik gepokt en gemazeld in de wereld van eigenbelang en vriendjespolitiek. In die wereld wil ik heel graag een Don Quichote zijn.
1 Het buikbandje was als volgt vormgegeven:

2 Op bladzijde 42 van het boek “De jacht op de erven Bruinsma en de Delta-organisatie” stond onder meer het volgende vermeld: “Hoogland werd onherroepelijk veroordeeld en zou tot het jaar 2007 moeten brommen op basis van de verklaring van zijn toenmalige zakenvriend, kroongetuige en toenmalig heroinedealer Steve Brown. Later zou Brown verklaren dat hij vrijwel zeker wist dat Hoogland ten onrechte was veroordeeld, maar dit was een mooie gelegenheid geweest om zich van Hoogland te ontdoen. Had Brown niet getuigd, dan zou hijzelf zijn veroordeeld als hoofdverdachte in een andere moord – die op Tonny Hijzelendoorn. Nu kwam hij door een deal met justitie met de schrik – en een prijs op zijn hoofd – vrij.” De beslissing in deze rechtszaak luidde als volgt:
De president:
Veroordeelt gedaagden om te bewerkstelligen dat het boek “De jacht op de erven Bruinsma en de Delta-organisatie” voor zover dit is voorzien van de huidige tekst op bladzijde 42 (…) niet verder in de handel wordt gebracht.
Veroordeelt gedaagden om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis de nog niet in omloop gebrachte exemplaren van het boek “De jacht op de erven Bruinsma en de Delta-organisatie” bij het centrale distributiepunt terug te halen en bladzijde 42 uit die exemplaren te (doen) verwijderen.
Veroordeelt gedaagden om binnen vier weken na betekening van dit vonnis alle bij de handel aanwezige exemplaren van het boek “De jacht op de erven Bruinsma en de Delta-organisatie” terug te halen ter verwijdering van bladzijde 42.
Bepaalt dat gedaagden voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in gebreke mochten zijn aan een van de veroordelingen (…) te voldoen, een dwangsom verbeuren van f 2.000,– (TWEEDUIZEND GULDEN), zulks tot een maximum van f 50.000,– (VIJFTIG DUIZEND GULDEN).
3 Naar aanleiding van Van Houts zogenaamde gijzeling stuurde ik de onderstaande open brief aan het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten
t.a.v. Algemeen secretaris Thomas BruningAmsterdam, 27 september 2006
C.C. de Nederlandse Pers
Geachte Bestuur,
Op 25 september 2006 heeft de heer Van Hout kennelijk een vals bericht de media ingestuurd dat hij was gegijzeld. Dat was voor u kennelijk aanleiding om per direct een persbericht terzake te publiceren. U stelt in uw persbericht het volgende: “Als een journalist afspraken rond de geheimhouding van zijn bronnen niet meer zou kunnen nakomen, dan zouden daarmee zijn informatiebronnen op den duur uitdrogen. Daarmee is de persvrijheid rechtstreeks in het geding. Een ongehinderde informatiestroom is van groot maatschappelijk belang. Immers, juist bij het aan het licht brengen van de meest ernstige maatschappelijke misstanden, zal de journalistiek afhankelijk zijn van anonieme bronnen.”
Inmiddels zijn de feiten en omstandigheden bekend dat de heer Van Hout in het geheel niet was gegijzeld en dat nota bene de heer Van Hout, in tegenstelling tot hetgeen u stelt in uw persbericht, zijn bron(nen) terzake vrijwillig heeft geopenbaard. In het licht van het hiervoor en hierna gestelde heb ik een aantal vragen voor de NVJ.
Artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens geeft m.i. terecht de journalist het recht zijn bron niet te onthullen. Staat daar dan echter ook niet een plicht tegenover indien men zich als journalist manifesteert, om ook die bron te beschermen? Heeft de NVJ dan ook niet de plicht om Van Hout erover aan te spreken dat hij het journalistieke brongeheim heeft geschonden, daarmee tevens het aanzien van de journalistiek heeft geschaad en wellicht zijn bronnen in, wat u noemt, levensgevaar heeft gebracht? Beschouwt u dat als een maatschappelijke misstand? Heeft de NVJ ten aanzien van wangedrag van zijn leden dezelfde sancties als de Orde van Advocaten (zoals het schrappen van het tableau)? En zo ja , hoe vaak heeft de NVJ een journalist van zijn ledenlijst geschrapt? Of bent u van mening dat een journalist en/of de NVJ zelf bepaalt wanneer hij of zij artikel 10 EVRM inroept? Journalisten hebben dus een soort van willekeurig eenzijdig recht zonder plichten jegens hun bron(nen). Wanneer is een persoon journalist? Moet hij daarvoor lid zijn van de NVJ? Is Van Hout lid van uw vakbond? Zover ik weet niet.
Zoals u weet heeft Van Hout een beloning van 500.000 gulden voor de moord op mij uitgeloofd. Ik vraag de heer Van Hout al jaren aan mij te laten weten voor welke misdaadgroep hij dat heeft gedaan. Kan Van Hout zich in dit verband volgens u ook op bronbescherming beroepen?
Samengevat reageert de NVJ inzake Van Hout per direct als het om bronbescherming gaat, maar als diezelfde Van Hout nota bene voor een moord een beloning uitlooft, neemt u geen stappen richting uw vakbondslid Van Hout. Geen persbericht, niets. Dan beroept u zich kennelijk al jaren op uw zwijgrecht. U spreekt van maatschappelijke misstanden. Als het feit dat een journalist een beloning uitlooft voor een moord geen maatschappelijke misstand is volgens u, wat dan wel?
In afwachting van uw antwoord,met vriendelijke groeten,


Steven Brown

4 Op de misdaadwebsite http://www.camilleri.nl werd als volgt op de berichtgeving door Bas van Hout gereageerd. “Steve Brown, die destijds een getuigenis aflegde tegen Martin Hoogland in de rechtszaak rond de moord op Klaas Bruinsma, moest het opvallend zwaar ontgelden. Diverse – voornamelijk SBS6 – programma’s waaraan Bas van Hout zich had verbonden, deden hun uiterste best Steve Brown – ten voordele van Martin Hoogland – als uiterst onbetrouwbaar publiekelijk af te schilderen. Met de meest recente publicatie van Bas van Hout in de Panorama wordt Steve Brown uiterst indirect gerehabiliteerd en blijkt het juist Bas van Hout te zijn geweest die destijds de rechtsgang heeft proberen te verstoren. Martin Hoogland is dan dus toch de moordenaar van Klaas Bruinsma. Precies zoals Steve Brown altijd al beweerde.”