zaterdag 4 mei 2019

Zo achterlijk functioneert onze overheid

 Bron: Niburu Nieuws
Vrijdag, 03 mei 2019 19:36
PDF AfdrukkenDuizenden mensen zitten noodgedwongen thuis omdat het CBR er niet in slaagt om hun rijbewijs op tijd te verlengen.

Wanneer de Tweede Kamer met een oplossing komt, wordt dit door de minister afgeschoten.Miljarden en miljarden euro’s betalen wij ieder jaar opnieuw van onze zuurverdiende centen om een apparaat neer te zetten dat overheid heet en dat ons leven in bijna alle opzichten nog eens extra verzuurd.

Afgezien van de grotere agenda is het woord dat bij de overheid in gedachten komt: Incompetent. Niet in staat om die dingen te doen die ze zouden moeten doen.

Zoals waarschijnlijk bekend, is het een enorme puinhoop bij overheidsorganisatie CBR die verantwoordelijk is voor de uitgifte van rijbewijzen.

Dit betekent vooral een strop voor mensen boven de 75 die niet automatisch hun rijbewijs kunnen verlengen, maar daarvoor eerst een medische keuring moeten ondergaan. Deze mensen sturen tijdig hun aanvraag voor verlenging in, maar het CBR doet er maanden en maanden over voordat dit rijbewijs daadwerkelijk wordt verlengd. Al deze mensen hebben een geldig medisch keuringsbewijs.

De Tweede Kamer had een eenvoudige tussenoplossing bedacht, waardoor de gedupeerden weer de weg op konden:

De Kamer steunde een regeling waarbij gedupeerden zouden mogen rijden met een verlopen rijbewijs mits zij in bezit zijn van een geldige gezondheidsverklaring en een document van het CBR waarin staat dat een verlenging van het rijbewijs is aangevraagd.

Maar volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) levert de regeling - voorgesteld door regeringspartijen D66 en CDA - risico's op voor de verkeersveiligheid en is het lastig uitvoerbaar en fraudegevoelig.

Hoezo, het is moeilijk uitvoerbaar? Alles wat er nodig is zijn enkele uitzendkrachten die gedurende een paar weken een brief van het CBR versturen met een paar handtekeningen, een stempel en een telefoonnummer dat door de politie kan worden gebeld als ze denken dat de brief vals zou zijn.

Een paar duizend euro aan kosten en het hele probleem is opgelost. De bewuste mensen hebben tenslotte een geldig medisch keuringsbewijs en uiteindelijk zal 99.9 procent van hen toch dat rijbewijs uiteindelijk krijgen. Het CBR kan dan rustig en gestructureerd de achterstanden wegwerken en helemaal niemand is gedupeerd.

In plaats daarvan wordt er weer met (ons) geld gesmeten om dingen te bedenken die het probleem nu niet oplossen:

Het CBR heeft meerdere tijdelijke maatregelen genomen om de oplopende doorlooptijden van oudere automobilisten tegen te gaan. Zo wordt er extra medisch personeel aangetrokken om de medische dossiers van oudere automobilisten te kunnen beoordelen. De capaciteit van de klantenservice is verder fors opgeschroefd– en wordt verder uitgebreid. De openingstijden van de klantenservice zijn eveneens verruimd. Mensen die al langere tijd bezig zijn en van wie het rijbewijs binnenkort verloopt of verlopen is, worden als eerste geholpen.

Uitbreiding van de klantenservice. Daar zal je blij mee zijn als je thuis zit zonder rijbewijs, aan alle wettelijke voorschriften heb voldaan om te mogen rijden en dat niet mag/kan wegens geklungel bij de overheid.

We hebben met onze overheid een monster gecreëerd dat zo log en bureaucratisch is geworden dat het zelfs de meest simpele dingen niet voor elkaar krijgt.

Het enige waar ze zich de hele dag mee bezighouden is het bedenken van ene verbod na het andere op van alles en nog wat zodat we in een land leven waar zo goed als alles al verboden was, maar waar voor de zekerheid nog een laag verboden overheen wordt gegooid.

Weg met al die centralisatie.

Laat de gemeente nieuwe rijbewijzen uitgeven, net zoals ze dat doen met paspoorten en maak een einde aan die incompetente onbetrouwbare voortdurend liegende vriendjeskliek in Den Haag die niet het volk dienen, maar hun meesters, via de Bilderberg Conferentie.

De New World Order is er al, maar wij zien het niet


 Bron: Niburu Nieuws

Donderdag, 02 mei 2019 16:01
PDF AfdrukkenPas als het te laat is, zal het merendeel van de mensheid beseffen hoe dom ze al die jaren zijn geweest.

De bewijzen voor een satanische superstaat staarden hen al die jaren in het gezicht, maar dat waren toch complottheorieën?
Mensen zijn zo druk met alledaagse dingen dat ze nauwelijks in de gaten hebben wat er om hen heen gebeurt.

Zij die wel ogen hebben om te zien, schrikken. Want de New World Order is niet een verre nachtmerrie, in veel opzichten is deze er al, alleen nog niet voor iedereen zichtbaar.

De New World Order kent een aantal belangrijke kenmerken. De eerste is dat het is gebaseerd op satanisme, dit omdat de architecten achter dit concept praktiserend satanisten zijn.

Een tweede belangrijke element is hoe de NWO gestalte zal krijgen. Dit gebeurt met communisme als vorm. Alles, maar dan ook alles zal centraal worden geregeld voor de bevolking.

Een heel belangrijk aspect, waarbij er al sprake is van centrale planning, vind je bij de controle over ons geld. Deze is in handen van uiteraard dezelfde lieden die de NWO op poten zetten en een kenmerk van een centrale bank is dat het fungeert als een centraal planbureau.

Een centrale bank is een vorm van centrale planning. Een dergelijke bank bezit het monopolie voor wat betreft gelduitgifte en daarnaast plant het hoeveel geld er in omloop zal worden gebracht en hoeveel daarvan uitgeleend mag worden. Het zet doelen voor de jaarlijkse inflatie en bepaalt de rente.

Alle centrale banken zijn volledig onafhankelijk van overheden en in handen van de Rothschild mafia groep. Wat we hier zien is een element van de New World Order in de praktijk en bijna niemand in mainstreamland die dit ziet.

Zelfs de acteurs die zich volop bezighouden met de uitgifte van eigen geld willen de centrale bank ongemoeid laten, hetgeen ook weer aantoont dat dit het zoveelste initiatief is dat nergens toe zal leiden, omdat het weer binnen de kaders van het bestaande NWO Rothschild systeem valt.

In Amerika is nogal de nodige ophef ontstaan omdat de kerk van satan door de belastingdienst aldaar wordt erkend als religieuze instelling en volledige belastingvrijstelling krijgt.

Dit in tegenstelling tot tal van andere, voornamelijk conservatieve organisaties, die dit niet krijgen.

Uiteraard is dit een volkomen logisch besluit omdat we geregeerd worden door knechten van satan en natuurlijk zal hun kerk privileges krijgen die andere organisaties niet krijgen.

Het is een volkomen logisch besluit als je ziet wie er aan de touwtjes trekken. Ook het satanisme is een belangrijk aspect van de New World Order.

In dat kader is het volgende bericht ook heel logisch:

Volgens het Vaticaan is de EU een voorbeeld van een supranationale staat. Ze maken dit bekend aan de vooravond van een grote conferentie die gericht is tegen nationalisme.

Alles wat naar nationalisme riekt wordt door het Vaticaan dan ook in negatieve termen beschreven. Ze waarschuwen voor de toenemende dreiging voor nationalisme dat zal leiden tot “wederzijdse afwijzing en voortdurende conflicten”.

Zoals bekend is ook het Vaticaan inmiddels ferm in de klauwen van de satanisten. Voor wie dat nog niet weet, hierna een deel uit een eerder artikel:

Als ergens het gezegde opgaat van: "Niets is wat het lijkt", dan is dat wel voor het Vaticaan waar vanaf 1963 publiekelijk een satanische wind waait.

Het satanische voert terug naar oude Babylonische tijden en de aanbidding van Baäl met bijbehorende rituelen en menselijke offers. Nog verder terug, voert dit naar een ras van buitenaardsen, de Reptielen, die vandaag de dag via hun bloedlijnen behoren tot de machtigste "mensen" op aarde.

De machtigen der aarde die voornamelijk bestaan uit de elite van de Chazaren en de Reptielenbloedlijnen controleren de wereld via een netwerk van geheime genootschappen, waarbij ze één ding gemeen hebben en dat is het satanisme en het drinken van menselijk bloed.

Deze illustere club staat bekend onder verschillende namen zoals voor de Chazaren dat Sabatteans of Sekte van het Alziend Oog is en voor reptielenbloedlijnen namen zoals de Babylonische Broederschap of de Broederschap. Via manipulatie met geld zijn veel van de historische bloedlijnen ook afhankelijk geworden van de Sabatteans. Deze club word abusievelijk ook wel eens aangeduid als de Rothshilds, die er uiteraard wel onderdeel van vormen, maar meer ook niet.
De Rothschilds werden één van de meest invloedrijke families van de financiële en politieke agenda van de Broederschap en ze zaten rechtstreeks achter de gebeurtenissen in Europa voordat hun invloed zich uitbreidden naar Amerika, Zuid-Afrika en uiteindelijk de wereld. Ze hadden de gekroonde leiders (Koninkijke Hoven) van Europa in hun macht vanwege hun schulden, waaronder de reptielenhybride dynastie van de Zwarte Adel, de Habsburgers, die gedurende 600 jaar het (on)heilige Roomse Rijk regeerden.
Dezelfde sekte is ook geïnfiltreerd in de katholieke kerk en er is zelfs een complete ceremonie geweest om formeel satan op de troon in het Vaticaan te installeren.
Vanaf 1963 hoort ook het Vaticaan officiëel bij de club van Satan. Dit is bekend geworden door een inmiddels overleden Jezuïeten priester Father Malachi Martin die een boek schreef over deze gebeurtenis.

Malachi Martin, ex-Jezuïet, priester en insider van het Vaticaan, schrijft in zijn boek “Windswept House: a Vatican Novel” dat er in 1963 een satanisch ritueel is geweest in de Sint Pieter basiliek te Rome. Tijdens deze gebeurtenis met de naam “Het op de troon plaatsen van de gevallen aartsengel Lucifer” werd satan formeel op de troon geplaatst in het Vaticaan. Gelijktijdig werden er in Amerika rituelen gehouden om deze “troonsbestijging” te bekrachtigen. Paus Paulus de Zesde, die van 1963 tot 1978 in funktie was, zou ooit hebben gezegd: “De rook van satan is de kerk binnengekomen en is rond het altaar”, waarmee hij doelde op het satanische ritueel. En hij kon het weten, gekozen een week vóór het ritueel...

De Kerk heeft zich in het geheim dus officieel onder de macht van Satan gesteld. Was zij voor 1963 al een occult bolwerk, na het ritueel is het met het Vaticaan volkomen de demonische kant opgegaan. Helaas weten vele oprechte priesters, bisschoppen en katholieken hier niets vanaf. Toch doet dat niets af aan het feit dat ze momenteel vastzitten in een occult bolwerk dat een sleutelrol speelt in de komende Nieuwe Wereld Orde.

Niet lang daarna werd in 1971 een gebouw neergezet aan de rand van het Vaticaan dat voor een deel zelfs in Italië staat. Het is vernoemd naar paus Paulus VI en het heet dan ook de paus Paulus VI Audiëntie hal en biedt plaats aan meer dan 6.000 mensen die daar kunnen luisteren naar wat hun herder mede te delen heeft.
Wanneer je echter kijkt naar het gebouw, dan heeft het alle kenmerken van een slang. Op het eerste gezicht lijkt het gewoon een gebouw met een ongewone vorm.
xxx
Maar, als je er een slangenkop naast projecteert, dan zie je onmiddellijk de overeenkomsten. Het dak dat eruit ziet als de geschubde huid van een slang en het grote raam dat er precies zo uitziet als het oog en de totale vorm van het gebouw is onmiskenbaar die van een slangenkop.
xxx

xxx
Wanneer je het gebouw binnenkomt, is het alsof je letterlijk in de bek van een slang kijkt.
xxx

xxx
In dit reptielenhol staat op het podium achter de plek waar zijne Slechtigheid de schapen toespreekt een standbeeld waar we al eerder over schreven.
Op de volgende afbeelding zie je de pedo’s zitten voor een standbeeld dat de opstanding van Jezus na een nucleaire bomaanval zou moeten voorstellen, maar wat voor de meeste weldenkende en geïnformeerde mensen niets anders is dan een afbeelding van satan op de troon.

xxx
En wanneer wat dichterbij komen, dan zien we een bekende vorm verschijnen.
xxx
Niets Jezus die opstaat, maar een reptiel komt tevoorschijn als eerbetoon aan Marduk.
xxx
Het is geen kwestie van: de New World Order gaat komen. Het is meer een kwestie van: Deze is er al, overal om ons heen, alleen gaat het nog 100 keer erger worden als we niet heel snel met zijn allen wakker worden.

Hou je ogen open en je ziet en bovenal, leer van onze werkelijke geschiedenis, want daar vind je de antwoorden.
Waar we enkele dagen geleden de uitstekende documentaire van Dennis Wise over Adolf Hitler wederom publiceerden, zo hebben we vandaag een nieuwe documentaire van dezelfde maker.

Dit keer ligt het accent op beide hierboven genoemde elementen: het communisme en het satanisme.Wetenschappers bevestigen komst koude periode (video)

 Bron: Niburu Nieuws
Zaterdag, 04 mei 2019 16:58
PDF Afdrukken
Langzaam maar zeker begint het ook in sommige delen van mainstreamland door te dringen dat we een koude periode tegemoet gaan.

Een periode die decennialang kan duren en wordt veroorzaakt door een zon die in de slaapstand gaat.
Een internationale groep wetenschappers kwam onlangs bij elkaar bij National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) voor een workshop, waarbij ze nogal opzienbarende voorspellingen deden voor de komende zonnecyclus 25.

Zij voorspellen dat de aarde zich moet voorbereiden op een langdurig en diep zonneminimum, waarbij de zon weinig of geen activiteit zal vertonen (zonnevlekken).

Tussen de zomer van 2019 en de herfst van 2020 zal het aantal zonnevlekken nog verder verminderen, waardoor we aanzienlijk koudere temperaturen zullen meemaken.

De door hen voorlopig gemaakte voorspelling ziet er zo uit en is identiek aan de voorspelling die wij al heel lang hanteren.
xxx
Wij hebben tot nu toe de volgende voorspelling gebruikt, waarin je ziet dat zonnecyclus 25 nog zwakker wordt dan de al zwakke cyclus 24 en dat daarna zonnecyclus 26 nog zwakker zal zijn.

Maar, zo te zien zijn we nog aan de optimistische kant geweest en is het nog maar de vraag of de pieken van cyclus 25 zo hoog zullen komen als op de door ons gebruikte voorspelling.
xxx
Hoe dan ook, wat we kunnen verwachten tijdens zonnecyclus 25 is dan een periode die te vergelijken is met het Dalton Minimum.

Het Dalton-minimum was een periode van lage zonneactiviteit, genoemd naar de Engelse meteoroloog John Dalton, die duurde van ongeveer 1790 tot 1830. Zoals het Maunder-minimum en het Spörer-minimum, viel het Dalton-minimum samen met een periode van lager dan gemiddelde wereldtemperatuur. Het Oberlach-station in Duitsland, bijvoorbeeld, mat een 2,0°C afname over 20 jaar.

Tijdens de daarop volgende zonnecyclus wordt het dan nog kouder en krijgen we een periode die te vergelijken is met het Maunder Minimum.

Het Maunder Minimum (ongeveer 1645-1715) betrof een periode waarin er decennia lang opmerkelijk weinig zonnevlekken waargenomen werden, een zogeheten Grand Minimum. Het was een tijdvak in de veel langer durende Kleine IJstijd (16e tot 19e eeuw), waarin de temperaturen onder meer in Europa 1 à 2 graden lager waren dan in de 20e eeuw.

Maar, uiteraard wordt er vastgehouden aan de opwarming van de aarde.

Zo was er deze week te lezen:

De zomer wordt warmer en droger dan gemiddeld. Volgens Weeronline is de kans op een ’bovengemiddeld warm verloop’ in de maand juni zelfs zeventig procent.

Heel goed mogelijk dat iets dergelijks gebeurt, maar vooralsnog is daar heel weinig van te merken.

Vooralsnog hebben we te maken met een stroom koude arctische lucht die onze kant op komt waardoor het in mei net zo koud aanvoelt als rond afgelopen kerst.
xxx
Volgens Adept2030 is dit al het derde opeenvolgende jaar waarbij we aan het begin van het jaar een korte warme periode hebben, gevolgd door een langdurige koude periode. Hierdoor zijn volgens hem alleen al in Europa de opbrengsten van de vroege landbouwoogsten zo’n 40 procent minder.

Wanneer we inderdaad een aantal opeenvolgende minima perioden krijgen zoals het Dalton of het Maunder Minimum, dan komt de voedselproductie wereldwijd zwaar onder druk te staan en zullen voedselprijzen astronomisch stijgen vanwege de schaarste.

Zoals we eerder schreven, brak de Franse revolutie uit in een periode van mislukte oogsten en gezien de onvoorstelbaar instabiele situatie in de wereld, zouden voedseltekorten wereldwijd weleens voor de nodige chaos en anarchie kunnen zorgen.

Volgens de klimaatreligie zijn wij als mens verantwoordelijk voor de wereldwijde opwarming.

Kijk hoe deze genadeloos toeslaat in de woestijnen van Saoedi Arabië.Ook in New Foundland, Canada, keken ze vreemd op toen er op 1 mei nog een pak sneeuw viel. Ze zijn daar wel wat sneeuw gewend, maar dit soort sneeuwval zie je daar normaal gesproken in januari en februari.En ondertussen gaan de klimaatidioten verder met het kapot maken van ons land door het volledig afhankelijk te maken van het elektriciteitsnet.

Het wordt kouder en kouder en toen kwam er een stroomstoring……

Ben jij daarop voorbereid? Te bedenken dat er tegelijkertijd wordt gesproken over het verbieden van het stoken van je openhaard.

Klimaatplan is bedacht om mensen te lozen (video)


Bron: Niburu Nieuws


Vrijdag, 03 mei 2019 20:10
PDF Afdrukken
Als jij de elite bent en je wilt een wereldregering dan is het laatste dat je nodig hebt miljarden nutteloze mee eters.

Wat je wilt is dat jij de ruimte hebt en dat de planeet mooi en onbedorven blijft, dus zal je mensen moeten opruimen.
Wij verbazen ons steeds meer over de totale naïviteit waarmee de mensheid richting haar eigen ondergang marcheert. Hoeveel mensen nog steeds niet zien wat er gebeurt op aarde en waarom.

Zeven jaar geleden schreven wij een artikel over de oorsprong van de waanzinnige klimaatagenda en wat de werkelijke doelstellingen zijn. Toen kregen we commentaren van: Is dat niet wat overdreven, het zal toch allemaal wel wat meevallen met al die klimaatplannen?

Nu, zeven jaar later, zie je de scenario’s die we toen beschreven voor je ogen ontvouwen. Hierna een deel van wat we toen schreven (artikel gaat daarna verder):

Stel je voor dat je gaat slapen en een aantal jaren later wakker wordt maar in een wereld die er totaal anders uitziet. Alles, maar dan ook alles wordt gecontroleerd door bureaucraten in naam van “duurzaamheid” en de promotie van de heilige “groene agenda”.

Een internationaal overkoepelend orgaan heeft de wereldwijde controle over alle menselijke activiteiten. Het bepaalt wat je eet, wat je drinkt, waar je woont, hoe warm of koud je woning is en hoeveel benzine je mag gebruiken voor je auto. Iedereen die zich hier niet aan houdt of er tegen ageert, gaat naar een kamp om opnieuw opgevoed te worden.

De hoeveelheid mensen is 90% minder dan nu en de resterende kleine groep woont in streng gecontroleerde steden, die bestuurd worden als een gevangenis. Klinkt het aantrekkelijk? Nee? Het is namelijk precies waar Agenda 21 voor staat.

Agenda 21 is het beleidsplan voor Duurzame Ontwikkeling in de 21 eeuw, ontworpen door de Verenigde Naties en vastgesteld tijdens de Conferentie in Rio de Janeiro 1992. Deze strategie richt zich op natuurbescherming en duurzaamheid, maar heeft een onderliggend veel belangrijker doel; het weghalen van macht bij bestaande overheden door herstructurering van de politiek.

Onder deze groene deken zijn door de VN, specialisten van milieustichtingen, natuurfondsen en ngo’s (non overheidsorganisaties) ingezet, die op alle niveaus wereldwijd opereren. Essentiële instrumenten van NGO’s die leiden tot succes, behelzen ondermeer machtsgebruik door het aansturen van: gemeenschappen, de media, wetenschap en regeringsbevoegde deelname van publieke forums.

En nu komt zoals gewoonlijk weer het misselijkmakende gedeelte (al vinden wij het tot hier ook al pittige kost). Er is natuurlijk helemaal niets mis met groen en duurzaam leven. We willen allemaal graag in een gezonde leefomgeving wonen waarbij iedereen rekening houdt met het welzijn van de planeet en alles wat daar op leeft. Het is de manier waarop dit gegeven wordt misbruikt om een volkomen andere agenda te dienen. De verwoestende effecten van Agenda 21.

Het is een onvoorstelbaar slim plan, laten we dat vooropstellen. De clou zit hem namelijk in het feit dat iedereen die op aarde leeft, invloed uitoefent op zijn of haar omgeving en daardoor valt onder de wereldwijde regelgeving van Agenda 21. Daardoor kan iedere activiteit van ieder persoon op deze wereld in een categorie worden gerangschikt onder het kopje: duurzame ontwikkeling. En laat nu één van de speerpunten van die duurzame ontwikkeling zijn: de controle van de wereldbevolking.

De Verenigde Naties, tezamen met Agenda 21-profeten zoals Al Gore en Bill Gates, zijn van mening dat er teveel mensen op aarde zijn. Deze boodschap is ook de eerste op de beruchte Georgia Guidestones. Hoe doortrapt het allemaal in elkaar zit, blijkt onder andere uit een aantal paragrafen in een document van de VN uit 2009, Facing a Changing World: Women, Population and Climate. Daar staat ondermeer in:

1) Iedere geboorte resulteert in emissies die aan die persoon kunnen worden toegeschreven gedurende zijn of haar leven. Maar niet alleen dat, ook de emissies van eventuele nakomelingen van dit individu. Vandaar dat besparingen hierop zullen vermenigvuldigen bij geboortebeperking.

2) Er is niet één mens die CO2-neutraal is, zeker wanneer rekening wordt gehouden met alle broeikasgassen. Daarom is iedereen onderdeel van het probleem en moet ook iedereen onderdeel van de oplossing vormen.

3) Strenge gezinsplanning is in belang van ieder land in verband met broeikasgassen en andere bredere welzijnsoverwegingen.

Als je van bovenstaande nog niet helemaal ziek bent, dan kunnen we verder. Het is zo geraffineerd die Agenda 21, want de mens telt niet. Het enige wat telt is het welzijn van de planeet. En zelfs de argumenten voor het welzijn van de planeet zijn gebaseerd op leugens en bedrog.

Niet alleen via de media en uitspraken van bekende mensen wordt de eugenetica steeds verder doorgevoerd, het begint nu ook door te dringen in onderwijssystemen. Bijvoorbeeld Eric. R. Planka, professor biologie aan de universiteit van Austin (Texas), leert zijn studenten het volgende:

Het allerbelangrijkste is dat we uit de ontkenningsfase komen en ons realiseren dat de aarde simpelweg niet het aantal mensen kan onderhouden dat er nu op leeft. Het maximale aantal wat deze planeet aankan ligt rond 500 miljoen. Deze zouden dan comfortabel kunnen wonen in een duurzame omgeving. De bevolking moet gereduceerd worden en wel heel snel, om verdere milieuschade te voorkomen.


We zijn nu zeven jaar later en Agenda 21 is inmiddels omgedoopt tot de 2030 Agenda. Het plan is satanisch en dat is niet vreemd als je ziet wie er achter zitten:Voor hen die niet al te bekend zijn met de materie, hierbij een uitleg van enkele begrippen. Wat wij tegenwoordig Joden noemen zijn voor het overgrote deel geen Joden, maar Chazaren. Een klein elite deel van deze Chazaren vormen een geheime satanische sekte die bekendstaat onder verschillende namen zoals de Sabbateans, de Illuminati, de Rothschild mafia of de Chazaarse mafia (CM). Zij hebben niets met het gewone Joodse/Chazaar volk te maken. Deze satanische mafia verbergt zich onder de paraplu van het Jodendom. Niet alleen hebben zij de controle over de gelduitgifte in bijna de hele wereld  en de mainstream media inclusief Hollywood, zij hebben ook het machtige werktuig van het Zionisme. Dit doet zich voor als een politiek ideologische beweging, maar is in feite een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.
De New World Order wordt een communistisch wereldrijk met Jeruzalem als hoofdstad onder leiding van de Rothschild mafia.

Een rijk waar geen plaats is voor nutteloze mee-eters die de planeet onnodig belasten en dus wordt er nu haast gemaakt met het drastisch verminderen van die bevolking.

Dat gebeurt op allerlei manieren en één ervan is om te zorgen dat er steeds minder kinderen komen. De wereld wordt via de media geïndoctrineerd met dat het slecht is voor de planeet wanneer je besluit kinderen te krijgen.

Een mooi voorbeeld hiervan is de Amerikaanse komiek en presentator Bill Maher. Ogenschijnlijk is deze man Iers katholiek, maar als zo vaak geldt ook hier: schijn bedriegt, want Maher vormt onderdeel van de Rothschild mafia.
In zijn recente televisie-uitzending zwaait Maher de loftrompet richting de nieuwe generatie Amerikanen die beduidend minder seks en kinderen hebben dan voorgaande generaties.

Hij noemde het minder produceren van mensen om zo de aarde te beschermen dan ook het grootste geschenk dat deze generatie de planeet kan schenken.

Kijk en beluister het volgende fragment uit de uitzending en tussen de zogenaamde humor door herken je het satanisme dat dit alles drijft.

Zijn eindconclusie en advies voor de Amerikaanse bevolking is dan ook: "So, please, masturbate -- don’t procreate”.Herken wat er gebeurt en waarom. Lees de Protocollen van de Wijzen van Zion (Sion) en het antwoord dat je iedereen kunt geven die zegt dat ze nep zijn is: “Als ze nep zijn, hoe kan het dan dat ze zo akelig nauwkeurig uitkomen?”

De WingMakers en het vijfde interview, deel 8In de menselijke historie kwamen leraren zoals Jezus en Boeddha, Avatars, naar deze planeet om mensen te wijzen op het oneindige wezen wat ze van binnen zijn. Maar Anu creëerde wereldreligies om deze Avatars heen, die onderdeel werden van het controlesysteem. Deze waren gebaseerd op het reddersmodel, waarbij een redder van buitenaf het individu in het licht van illuminatie en verlichting zou plaatsten.

Het vijfde interview van Dr. Jamisson Neruda
Door Sarah

Vertaling: Koen van Klei

> Vervolg op deel 7 van het vijfde interview.
Sarah: “Maken we onszelf tot doelwit als dit wordt vrijgegeven? Ik bedoel, zal Anu besluiten ons uit te schakelen als dit bekend wordt?”
Dr. Neruda: “Geloof me, ik heb dat probleem onderzocht. Er is risico aan verbonden. Hoeveel, dat weet ik niet. De WingMakers leggen uit dat de makers van dit plan zich hebben neergelegd bij die interventie, maar dat hun gelijken hier op aarde dat vooruitzicht niet zo zien zitten. Het zal wel in orde komen, maar dat zal enige tijd duren.”
Sarah: “Wat gebeurt er, tussen nu en ‘The Grand Portal’ … wanneer de muur gesloopt wordt?”
Dr. Neruda: “Alles wat ik je kan vertellen is dat de ‘Drie-eenheid van Macht’ zal blijven consolideren. Het geldsysteem zal zich blijven verwijderen van de velen in de handen van de weinigen. Dit was onderdeel van de originele programmering.”
Sarah: “Met betrekking tot de terugkeer van Anu?”
Dr. Neruda: “Ja. Anu zou ingrijpen en de problemen van de wereld oplossen en gezalfd zijn. Anu zou de centralisatie van het geldsysteem gebruiken om technologie te integreren in biologische systemen, zodat ze oneindig kunnen bestaan in een Bel EenAarde. Op die manier, redeneerde Anu, zou hij voor altijd de god in deze wereld kunnen zijn.
Maar zoals ik zei, dit plan was niet perfect in de zin van zijn oneindigheid. Anu onderschatte de wezens in Bel Drie en nog verder.”
Sarah: “Is het ooit eerder geprobeerd?”
Dr. Neruda: “Wat?”
Sarah: “Deze scheur in de muur en dan de muur slopen?”
Dr. Neruda: “Nee. Niet in onze wereld. Dit is de eerste gecoördineerde poging om de mensheid te bevrijden.”
Sarah: “Maar hoe zit het met Jezus of Boeddha?”
Dr. Neruda: “Volgens de WingMakers, deden alle Avatars [9] die naar deze planeet kwamen, dit als genodigde gasten. Mensen werden gedefinieerd als ‘verloren wezens’. Dat is letterlijk hoe we worden gedefinieerd in de bestaansgebieden buiten onze planeet. Weet je nog wat ik zei over de hogere dimensionale wezens die de aarde zouden bezoeken en zich zouden manifesteren?”
[9] Een Avatar is een vleesgeworden leraar van de waarheid.
Sarah: “Ja …”
Dr. Neruda: “Dat was hoe veel van deze Avatars naar de aarde kwamen. Ze gingen niet door het geboorteproces, ze manifesteerden zich letterlijk op het aardse vlak met hun dimensionale bewustzijn intact. Ze wilden niet in deze wereld geboren worden en een menselijk lichaam bewonen, omdat ze wisten dat ze zouden inslapen en vergeten. Avatars moesten zich rechtstreeks manifesteren.
Het probleem was dat mensen bang voor hen waren en wegbleven, of dat mensen handelden als bewakers van het oude systeem en de Avatar wilden vernietigen. Maar sommige mensen keken naar de Avatar om hem te redden. Dit was de aanleiding voor het evolutie/reddersmodel van het universum. Evolutie, zoals hier gedefinieerd, is het proces om gered en vrijgesproken te worden van je zonden. De zondaar evolueerde naar de discipel; en de discipel ontwikkelde zich tot de leraar; en de leraar evolueerde naar de Hiërarchie van leraren en leiders. Bereddering betekende simpelweg, dat een kracht van buiten of een Avatar het individu zou redden van hun zonden of verwerpelijk gedrag. En hen zou verbinden met het licht of de geest van God. De redder was een tussenpersoon van de Hiërarchie die het individu in het licht van illuminatie en verlichting plaatste. “
Sarah: “Dus … hebben deze Avatars dan een scheur opengemaakt?”
Dr. Neruda: “Zoiets, maar in hoofdzaak was het om te tonen wat er werkelijk in het menselijke lichaam zat. Het was niet om wonderen te tonen zodat mensen hen zouden volgen of om een religie te creëren. De opstanding bijvoorbeeld, was geen theaterstuk om de unieke status van Jezus als de zoon van God te onderstrepen. Dat was hij niet. Dat werd later geschreven. Naarmate zijn populariteit groeide, werd begrepen dat Anu en Marduk Jezus konden gebruiken om Anu’s greep op de menselijke cultuur te versterken, en zichzelf te herpositioneren als een liefhebbende God, de vader van grote entiteiten zoals Jezus.
Avatars werden door Anu over het algemeen als een ergernis beschouwd. Meestal werden ze gedood, of opgesloten om te vergaan en te sterven. Verhalen zouden worden gecreëerd om ze te verbinden met Anu’s verheerlijking, of ze werden belasterd en geacht om van Satan te komen. Er was geen middenweg met Avatars. Jezus was echt de eerste Avatar waarbij Anu besloot hem te omarmen om een wereldgodsdienst te creëren.
Elk van de andere wereldreligies was gemodelleerd naar het christendom, zelfs degenen wiens oprichter technisch gezien geen Avatar was. Avatars waren zeer zeldzaam. Ze wilden binnenkomen en de muren slopen, maar ze hadden een voldoende groot gevolg nodig om de hele muur te slopen. Een scheur zou niet genoeg zijn. En als ze simpelweg kwamen om de aard van het oneindige wezen in elk menselijk lichaam te laten zien, riskeerden ze dat er een religie om hen heen gebouwd werd die, in de loop van de tijd, aan Anu verbonden zou worden en aan de holografische, meerlaagse misleiding die over de mensheid hing als een koepel.
De WingMakers verwijzen naar een nieuw type wezen dat de Soevereine Entiteit wordt genoemd. Dit zijn pre-Soevereine Integrale wezens, maar ze zijn ingezaaid met het vermogen om uit de Hiërarchie te stappen, en daardoor zijn ze zelf in staat informatie te onderzoeken die anderen zouden afwijzen of negeren. Helaas, is de informatie die mensen zal bevrijden, precies die informatie die geprogrammeerd is om aan te vallen.”
Sarah: “Wanneer je de term Hiërarchie gebruikt, wat bedoel je dan precies?”
Dr. Neruda: “De WingMakers lijken dit door elkaar te gebruiken, met Anu aan de top, zijn leiderschap binnen de dimensies, of Bel Twee, en zijn leiderschap op aarde in de vorm van de ‘Drie-eenheid van Macht’. Samen is dit de Hiërarchie.”
Sarah: “Kun je me helpen te begrijpen hoe het komt dat niemand hiervan weet … Ik bedoel, van de zes miljard [10] mensen die nu op de aarde lopen, en ik weet niet hoeveel in de hele geschiedenis van de mensheid, maar het moet … Ik weet het niet, ongeveer honderd miljard of zo, hoe kon het verborgen blijven?”
[10] De totale bevolking van de aarde bedroeg in 1998 ongeveer 6 miljard mensen, toen dit interview werd gehouden.
Dr. Neruda: “Dat is het aantal geleefde levens, misschien, maar niet het aantal wezens.”
Sarah: “Vanwege reïncarnatie, toch?”
Dr. Neruda: “Ja. Maar om je vraag te beantwoorden, het wordt gedaan via de interface met het menselijke lichaam. De interface is wat de meeste mensen als zichzelf beschouwen. Dat is hun bewustzijn. De interface versmelt met het fysieke lichaam en het dimensionale wezen dat het aandrijft en bezielt. Er is een oud gezegde, dat het laatste wat een vis opmerkt, water is. Het is ook een treffende uitdrukking van onze omstandigheid.
Mensen leven sinds hun schepping in dit bewustzijn van een menselijk lichaam. Het is alles wat ze ooit hebben gekend. En vanwege de verfijning van de technologie, die de basis van deze hele misleiding vormt, ervaren we de ene na de andere afleiding, bedoeld om nooit de mogelijkheid te overwegen dat alles een deel van een illusie is. Alles.
Hoewel het onmogelijk lijkt dat er honderd miljard levens hebben bestaan, en er niet één door de scheur heeft gekeken, zou het zijn alsof je naar de diepe zee gaat waar de bio-luminescente vissen leven, en hen uitlegt dat er een wereld bestaat met licht en warmte. Misschien zouden een of twee uit de diepte wegtrekken als ze over deze wereld zouden horen en zouden ze terugkeren en melden dat ze deze vreemde, mysterieuze wereld hadden meegemaakt. Maar nooit zouden ze zich voorstellen dat daarboven een hele wereld van land en lucht bestond. Waar wezens van heel verschillende aard op droge grond wandelden en lucht ademden en naar sterren keken die een miljard lichtjaar verder waren. Mensen lijken veel op die bio-luminescente vissen.”
Sarah: “Oké, ik begrijp de analogie, maar niemand?”
Dr. Neruda: “Kortstondige glimpen door scheuren… dat is alles. De Avatars die hier gemanifesteerd zijn, hebben het dichtst bij onze ware aard op deze planeet gehandeld, maar zij die door het geboorteproces zijn gegaan en die het menselijk DNA hebben, worden opgesloten in hun interface of ze worden snel verwijderd.”
Sarah: “Dinsdag sprak je uitgebreid over Lucifer en zijn creatie van de Animus, waar is die factor hier in dit… dit verhaal?”
Dr. Neruda: “Tot gisteravond wist ik nog niet of dit interview zelfs zou plaatsvinden. Ik wist dat je tot in detail wilde praten over ‘The Grand Portal’, maar ik wist niet zeker tot op welk niveau ik dit zou mogen onthullen. Dit is zeer vertrouwelijke informatie. Het is zowel een inbraak als een uitbraak. De inbraak is moeilijk te construeren te midden van de dis-informatie en het bedrog die op deze planeet voorkomen ten opzichte van mensen.
Lucifer en de gevallen engelen waren een knipoog naar de gevallen mensen die uit Eden waren gegooid. Het is hetzelfde verhaal met hetzelfde doel: plaats angst voor rebellie in de bewustzijnssystemen van mensen. Maak het sterk en krachtig in de onbewuste geest. En zorg ervoor dat Lucifer, Satan en de duivel de drie-eenheid van het goede weerspiegelen: de vader, de zoon en de heilige geest.
Anu realiseerde zich dat de beste manier om zijn menselijke schepping zijn weg te laten volgen, was om de weg naar zijn koninkrijk deugdzaam en moreel aanvaardbaar te laten lijken. En hoe doe je dat? Je belichaamt het kwaad in demonen die erop gebrand zijn mensen tot slaven te maken en die hen beletten het deugdzame pad te volgen. Het creëerde een perfecte polariteit van menselijke wezens op weg naar het Koninkrijk van God, terwijl demonen hen verleidden en verstrikten. Engelen en geascendeerde meesters waren gidsen om de weg naar het wachtende koninkrijk te tonen. Oosterse tradities gebruikten halfgoden, hiërarchieën van meesters en meditatie. Maar het was gebaseerd op dezelfde polariteit, die op het meest basale niveau licht als goed zag, en duisternis als kwaad.
Dus dat gezegd hebbende, laat me teruggaan naar je vraag over Lucifer en de Animus. Het verhaal van Lucifer is als een decor op een podium. Met Lucifer in het spel, is het podium gevaarlijker. Je kunt de schuld weg leggen. Je kunt schuld en verantwoordelijkheid afwenden van de moreel rechtvaardige en godvrezende mensen. Je kunt daaruit afleiden dat je vijanden slaaf zijn van demonen die de bevelen van Lucifer of Satan opvolgen.
Hierdoor ontstaan conflicten die tot oorlogen leiden. Dit creëert geschiedenissen van conflicten, die generatie na generatie mensen zaaien die in het conflict van hun voorouders leven. Te midden van dit alles groeit God in status en belang. Iedereen wil beweren dat God aan hun kant staat.
Lucifer was een katalysator om de belangrijkheid van Anu te vergroten. Om mensen afhankelijk van hem te maken, ook al hebben ze hem nooit gezien, gehoord, geproefd, geroken of aangeraakt. Hij was in het algemeen, de tegenpool van het onderbewustzijn. Het was op deze manier geprogrammeerd, en door de religie voelde het alleen maar nog meer realistisch.
De Animus waren de Mens 3.0 in het traject dat Anu beoogde om zijn oneindige suprematie over de mensheid te ondersteunen. Zijn doel was om de mensheid te synthetiseren met technologie. De Animus was ons in een potentiële toekomst. Er zijn overheidsorganisaties, bedrijfsentiteiten en onderzoeksinstellingen die hetzelfde doel delen, zelfs op dit moment.”


Ella Ster* | bron: wingmakers.com | vertaling: Koen van Klei

Meer lezen?

Lees in de inleiding over de achtergrond van het Ancient Arrow project, als ook over de Neruda-interviews. Onderaan dit artikel staan bovendien links naar de originele WingMakers website en schilderijen.

EU op weg naar geopolitieke irrelevantie nu Rusland kerncentrales bouwt in Afrika!

Nou, daar gaan alle mooie vergezichten van duurzame technieken en innovaties die Nederland zou kunnen verkopen aan andere landen! Hop, zo het raam uit. Rusland bouwt kerncentrales door heel Afrika. China volgt met deals voor infrastructuur en de EU mag lekker migranten blijven incasseren. Super beleid!

“Zeker 625 miljoen mensen zijn nog steeds verstoken van elektriciteit,” zo geeft Trouw aan over Afrika. Reken daar de verwachte bevolkingsgroei (4 miljard mensen in 2100) bij en tel de verwachtingen van “een enorme groeispurt” qua economische groei ook maar bij op. Dat wordt, hoe je het ook wendt of keert, een enorme CO2-uitstoot op dat continent.

Waar Nederlanders nog enigszins werden gepaaid met het idee dat verduurzaming van ons land gepaard zou gaan met economische groei door de export van innovaties en nieuwe duurzame technieken, verdwijnt dat idee al snel als sneeuw voor de zon! Rusland heeft de rol van klimaatvriendelijke geopolitiek strateeg op zich genomen en Nederland en de EU het nakijken gegeven.

Met staatsbedrijf Rosatom doet Rusland in maar liefst 12 landen zaken, door via voordelige leningen kerncentrales te gaan bouwen. Daarmee geven ze een flinke eerste dreun aan het idee van een Afrikaanse duurzaamheidsmarkt. Ten eerste omdat windmolens en stuwdammen het niet gaan winnen van kerncentrales op het gebied van CO2-uitstoot en energieverschaffing. Ten tweede gaat de bouw van een kerncentrale gepaard met een infrastructuur waar je u tegen zegt. Ten derde betekent dit ook dat hier (zeer) waarschijnlijk allerlei contracten voor grondstoffen tegenover staan. Wat weer inhoudt dat economische sancties tegen Rusland, de EU zelf steeds meer zullen schaden. En last but not least: enige economische voorspoed voor Afrikaanse landen gaat hiermee in een stroomversnelling, wat betekent dat meer potentiële migranten sneller het geld bij elkaar kunnen krijgen om deze kant uit te komen.

Gelukkig heeft Nederland nog steeds de Europese markt waarop het haar hoop kan vestigen. Alleen wel jammer dat andere lidstaten juist áán het gas gaan en kernenergie gebruiken. Qua geopolitieke strategie komt men in de EU of haar lidstaten ook niet verder dan een oproep om ‘te stoppen met vechten’ in geval van conflict en qua migratie ‘om tafel te gaan zitten’ met partijen die in beide gevallen met tranen in de ogen van het lachen terugrijden naar hun regeringsleiders. De EU kan duidelijk niet de eigen broek omhooghouden en is een geopolitieke non-entiteit.

Dat komt mede door het feit dat Rusland ‘vals speelt’ door met de inzet van staatsbedrijven de Afrikaanse energiemarkt te veroveren, terwijl EU-landen dergelijke stunts niet kunnen (of durven) uithalen. Maar grotendeels komt het doordat de EU zichzelf het liefst in de voet schiet door interne verdeeldheid en een logge bureaucratie. Rusland plukt er in ieder geval de vruchten van.

https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/05/eu-op-weg-naar-geopolitieke-irrelevantie-nu-rusland-kerncentrales-bouwt-in-afrika/

Lees ook dit: Brussel: Orbàn mag kerncentrale bouwen met Russisch geld! 

E.U wordt geregeerd door een stelletje idioten wat miljarden kost en betaald door de minder bedeelden van de samenleving!!!

Europees parlement in vergadering…..

Door Realpredictor


Volgens de klok zijn ze allemaal aanwezig....
In werkelijkheid = ze kwamen ' s morgens opdagen en gingen meteen terug naar hun persoonlijke zaken!

1. Huidig salaris en pensioen

In juli 2009 trad het Statuut van het Europees Parlement in werking. Op basis van dit statuut wordt de bezoldiging (het salaris) van Europarlementariërs vastgesteld.

Volgens dit statuut bedraagt het bruto maandsalaris van de leden van het Europees Parlement €8,757,70 (per 1 juli 2018). Dit bedrag is 38,5 procent van het basissalaris van een rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Met aftrek van de Gemeenschapsbelasting en een bijdrage voor de ongevallenverzekering houden Europarlementariërs € 6.824,85 over (afgezien van nationale belasting).

2. Overige vergoedingen

De maandelijkse vergoeding voor algemene uitgaven is vastgesteld op het vaste bedrag van € 4.513. Hieruit worden leden van het Europees Parlement geacht uitgaven in hun lidstaat van herkomst te betalen, zoals kosten voor onder andere kantoorruimte en kantoorartikelen.

Verder hebben Europarlementariërs recht op onbelaste onkostenvergoedingen. Deze onkostenvergoedingen worden direct betaald uit de EU-begroting. Bij deze vergoedingen gaat het deels om vaste bedragen onafhankelijk van de werkelijk gemaakte kosten (zogenaamde forfaitaire vergoedingen), en deels om vergoedingen voor daadwerkelijkgemaakte kosten.

Voor reiskosten van en naar vergaderingen van het Europees Parlement in Brussel en Straatsburg worden de daadwerkelijke kosten vergoed, plus vaste vergoedingen per gereisde kilometer. De Europarlementariërs krijgen de kosten uitbetaald die zij gemaakt hebben voor een business class vliegticket, een eerste klas treinticket of € 0,53 per met de auto afgelegde kilometer (met een maximum van 1000 kilometer). Reizen voor andere doelen dan officiële vergaderingen van het Europees Parlement worden ook vergoed, voor zover deze reizen uit hun functie als Europarlementariër voortkomen. Na overlegging van de vereiste bewijsstukken worden reis, accommodatie en bijkomende kosten vergoed tot een maximum van € 4.454 per jaar. Ook krijgen Europarlementariërs tweederde van hun medische kosten vergoed.

Hiernaast ontvangen de leden van het Europees Parlement een verblijfsvergoeding van € 320,00 voor elke dag van aanwezigheid op officiële vergaderingen. Een parlementslid kan deze vergoeding alleen krijgen als de presentielijst getekend is. De vergoeding is bedoeld voor hotelkosten, maaltijden en overige kosten. Als blijkt dat een Europarlementariër bij minder dan de helft van de plenaire stemmingen aanwezig is, wordt de verblijfsvergoeding gehalveerd naar € 160,00.

Voor de belastingheffing op het salaris bestaat een speciale regeling: Europarlementariërs betalen tussen de 20 en 30 procent belasting aan de Europese Unie. Daarnaast kunnen de lidstaten zelf nog belasting heffen.

Europarlementariërs hebben vanaf 63-jarige leeftijd recht op ouderdomspensioen. Het bedrag hiervoor is 3,5% van het salaris voor elk jaar dat ze lid zijn geweest van het Europees Parlement, met een maximum van 70% van het salaris.

Lees hier verder:

https://www.europa-nu.nl/id/vh8lnhrrl0g8/beloning_europarlementariers

https://www.facebook.com/groups/1492373457679285/permalink/2243259159257374/


EGYPTE KERK AANGEVALLEN EN GESLOTEN!


Door Realpredictor

Egypte: kerk gesloten nadat moslimmeute de priester heeft mishandeld, 200 zondagsschoolkinderen waren toeschouwer en in doodsangst!

Een ander verhaal dat meer aandacht zou moeten krijgen in de reguliere media, maar niet: "Een barbaarse menigte van moslims, sommige zwaaiend met knuppels en messen, mishandeldenn een Koptische priester en een andere Kopt. Voor de oven van 200 christelijke kinderen die bijbelstudie volgden. Waarom? Omdat de kerk waar ze verbleven voor renovatie werd uitgebreid. De islamitische supremacisten, waren fel tegen de uitbreiding.

Dit is de mentaliteit die wordt geëxporteerd naar onze westerse landen via immigratie via open deuren. Vervolgde minderheden worden opzij geschoven door de reguliere media en de globalisten, terwijl degenen die hun verhaal vertellen en alarm slaan, "islamofoob" worden genoemd.

De aanval op de christenen werd in werking gesteld door de burgemeester van het dorp die de christenen beschuldigde van "verraad" voor de renovatie en riep "buren" op tot om actie te ondernemen tegen de kerk.

Een van de gewonde Kopten, Asaad Bakheet Rezek, vertelde Coptic TV (CTV) dat een moslim van ongeveer 17 jaar oud een van de priesters met een golfclub sloeg toen veiligheidsdiensten hem uit het Anba Karas-kerkgebouw in Naga al-Ghafir, Sohag Governorate leidden. in het zuiden van Egypte.

De priester,  Pater Basilious, liep ook een lichte hoofdwond op toen veiligheidstroepen hem en een andere priester naar een gepantserd voertuig begeleidden; terwijl de zingende menigte probeerde het gebouw binnen te gaan, zei Rezek, dat de kinderen doodsbang waren door de menigten die schreeuwden, vloekten en het gebouw met stenen bekogelden.

Er kwamen extra troepen aan en pater Basilious werd geslagen toen hij en een andere priester van het terrein werden geëscorteerd. Ouders en kerkleiders waren niet in staat om de 200 kinderen weg te halen van de boze, zingende dorpsbewoners tot de veiligheidsdiensten de menigte verjoeg. Hoewel de politie getuige was van het mishandelen van de priester, werden er geen arrestaties verricht.

Zowel Father Basilious als Father Bakhoum werden meegenomen om ondervraagd te worden.

De politie gaf een bevel tot sluiting voor onbepaalde tijd, in afwachting van een onderzoek, en bevroor alle activiteiten van de 10-jarige kerk, inclusief de kinderopvang en de zondagsschool.

Egypte staat op de 16e plaats op Christian Holdings '2019 Wereldlijst van landen waar het gevaarlijk is om christen te zijn!

https://www.gospelherald.com/articles/71963/20190424/church-closed-egypt-muslim-mob-frightens-children-sunday-school.htmGuldenbiljetten achter behang of schrootjes, 't komt écht voor
time icon


Geschreven door
Jeroen Schutijser

verslaggever Economie
Het lijkt al eeuwen geleden: de gulden, het kwartje, het dubbeltje, de snip (briefje van 100 gulden). Maar nog steeds komen in Amsterdam dagelijks tientallen mensen langs bij De Nederlandsche Bank om briefjes in guldens in te wisselen. Ook per post komen er wekelijks enveloppen binnen van mensen die niet de moeite willen nemen met die guldenbiljetten naar Amsterdam af te reizen.
Afgelopen jaar werden er zo'n 97.000 briefjes ingeleverd met een totale waarde van omgerekend 4 miljoen euro. Het worden er jaar na jaar wel minder. Munten van guldens en kwartjes kunnen overigens al sinds 2006 niet meer worden ingeleverd.
"Bij het vinden van die guldenbiljetten horen soms smeuïge verhalen", weet Rob Ruizendaal van DNB. "Vaak zijn het trieste omstandigheden waardoor biljetten opeens opduiken. We hadden ooit een stukadoor die biljetten achter het behang had geplakt. Later werd dezelfde man opgenomen in een verzorgingstehuis en kinderen haalden het behang van de wand en vonden honderden biljetten. Waar gebeurd! Die man wilde waarschijnlijk een appeltje voor de dorst." En had blijkbaar weinig vertrouwen in de banken.

In tijdschriften

Ook worden volgens Ruizendaal regelmatig guldenbiljetten aangetroffen achter schrootjes of in tijdschriften. "En vergis je niet: dat zijn soms behoorlijke bedragen."
Of het verhaal van een handelsreiziger die - zonder dat zijn vrouw 't wist - geld had verstopt in een tafelzeiltje op zolder. "Toen de man weg was, ging de vrouw opruimen en gooide dat tafelzeil niets vermoedend weg. Komt de man thuis, ontsteekt in woede als hij hoort dat zijn vrouw het zeil naar het grof vuil had gebracht. Met veel moeite werd achterhaald in welke container dat zeil zou moeten zitten. Die container is hier bij DNB naar binnen gereden, mensen zijn met een zeefje aan de gang gegaan om restanten van biljetten te vinden. Helaas, niks gevonden. Dus of 't was de verkeerde container of we zijn in de maling genomen. Maar zulke dingen gebeuren."


Mensen met guldenbiljetten moeten wel eerst een heel formulier invullen. NOS
Overigens kun je niet zomaar bij de DNB langslopen om een paar briefjes in te wisselen. De klant moet zich legitimeren en een formulier invullen waarin hij/zij aangeeft waarom er zolang gewacht is met het inwisselen van de briefjes. Als er bij de bank een vermoeden bestaat dat er iets aan de hand is, kan de transactie worden geweigerd. "En we kunnen dan een melding maken bij de fiscale inlichtingendienst."


Ingeleverde gulden-biljetten eindigen in de papierversnipperaar. NOS'Vorig jaar 97.000 guldenbiljetten ingeleverd'

Verslaggever Jeroen Schutijser bij De Nederlandsche Bank in

Amsterdam

25 miljoen gulden

Volgens een ruwe schatting zouden er nog 25 miljoen guldenbiljetten in omloop zijn. Omgerekend naar wat vorig jaar is ingeleverd zou dat ongeveer 1 miljard euro waard zijn, maar die schatting durft DNB niet te maken. De laatste guldenbiljetten kunnen nog tot 2032 worden ingeleverd, daarna is het over en uit.
"Als die niet worden ingeleverd? Dat is dan winst voor DNB, want die briefjes zijn ooit uitgegeven als nominale waarde", aldus Ruizendaal. "Maar straks zijn ze van de ene op de andere dag niets meer waard. En gaan ze in de versnipperaar. Dus als u enigszins twijfelt: hup die schrootjes van de muur. Vooral in oude huizen dan. Want je weet maar nooit.