vrijdag 29 maart 2019

New York City Filco Carting.

https://youtu.be/0HlSZKM0Rjc

New York City Filco Carting.

Hoge Raad van Financiën: regering-Michel laat gat in begroting van 8,5 miljard euro na

           
  • Bijgewerkt om
Het structurele tekort in de begroting loopt eind dit jaar op tot bijna 8,5 miljard euro of 1,9 procent van het bruto binnenlands product. Dat berekende de Hoge Raad van Financiën (HRF).
  • 17Keer gedeeld
Charles Michel
Uit het jongste rapport van de Hoge Raad van Financiën, die de regering adviseert over de begroting, blijkt dat het structurele tekort eind dit jaar nog altijd 1,9 procent van het bbp bedraagt (tegenover 1,5 procent in 2018).
Bij ongewijzigd beleid, voorspelt de HRF, zal het tekort overigens uitdijen tot 2,0 procent eind volgend jaar en 2,4 procent in 2021, of circa 11 miljard euro.

Val regering

'We wisten dat de begroting opnieuw zou verslechteren, maar als minderheids­regering in lopende zaken zijn we aan handen en voeten gebonden', zegt minister van Begroting ­Sophie Wilmès (MR) in De Standaard. 'Een nieuwe regering zal dat opnieuw onmiddellijk ter hand moeten nemen.'
De begroting voor 2019 raakte door de val van de regering niet goedgekeurd.

Geen evenwicht

Van een begrotingsevenwicht, zoals de regering-Michel bij haar aantreden beloofde, is dus nog lang geen sprake. De HRF stelt in het rapport voor om de begroting tegen 2021 structureel in evenwicht te brengen.
Oppositiepartij Groen spreekt in een reactie van 'een buis voor N-VA op hun zelfgekozen hoofdvak'. Fractieleider Kristof Calvo: 'Ondanks de stevige besparingen en de inspanningen die zijn gevraagd aan onze landgenoten is het gat in de begroting gigantisch. De rekeningen van de gezinnen zijn gestegen, maar de rekening van de regering klopt nog altijd niet.'
Volgens Calvo is dit het resultaat van een onevenwichtig regeringsbeleid. 'Voor multinationals, grote vermogens en aandeelhouders waren het wel gouden jaren. Maar voor de de KMO's en de werknemers, al die mensen die ons land echt doen draaien, was er veel te weinig aandacht.
Het adviesrapport van de HRF kadert in de voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma 2019-2022 dat ons land eind april moet overmaken aan de Europese Commissie.
  • 17Keer gedeeld 

 

EU graaft met linktaks-uploadfilter eigen graf en gelijktijdig dat van de massamedia

Xander 
Nieuwe Copyright richtlijnen ‘resultaat van vriendjespolitiek en omkoping’ – EU wil met controle over internet oppositie de mond snoeren, maar zal het tegendeel bewerken
 Protest 5 dagen geleden in Berlijn tegen de feitelijke censuurwet waar het EP nu mee heeft ingestemd. (Afbeelding: Getty Images (2)).
 
Een laatste wanhoopspoging van ‘oude mannen’ in Brussel om de Europese volken onder totalitaire meningencontrole te plaatsen. Zo beschrijft analist Tom Luongo de linktaks en het uploadfilter die deze week zoals verwacht door het Europese Parlement zijn aangenomen. Luongo maakt een sterk punt als hij uitlegt dat vooral de linktaks zeer nadelig zal blijken te zijn voor de grote media conglomeraten die de EU juist probeert te beschermen, vooral omdat die al jaren getrouw dienst doen als propaganda organen van het extreemlinkse Brusselse beleid.
 
De ware intenties van de EU zijn –voor zover die voor sommigen nog niet duidelijk waren- andermaal voor het voetlicht geworpen nu het Europese (nep) Parlement heeft ingestemd met de nieuwe Copyright Richtlijn, en met name met artikelen 11 en 13, die de gedoodverfde linktaks en het uploadfilter regelen.
‘De arrogantie en eigenwijsheid van de Europarlementariërs om dit erdoor te drukken zonder zelfs maar naar de argumenten voor amendementen te luisteren spreekt boekdelen over hoezeer deze wetgeving het resultaat is van vriendjespolitiek en omkoping,’ schrijft Luongo. ‘En u weet wel van wie dat geld afkomstig was: dezelfde lui die op dit moment achter het kapotmaken van Brexit zitten, dus de Davos Troep (= de globalisten).
 
Controle over internet moet oppositie de mond snoeren
 
De aansturing, manipulatie en controle over het communiceren en denken van de Europeanen begint de ‘superstaat’ kliek uit handen te glippen - zelfs in Nederland, waar een anti-establishment partij, het Forum voor Democratie, bij de recente Provinciale Statenverkiezingen in één klap de grootste werd.
En dat wil de heersende elite beslist niet hebben. Controle over het internet en de media betekent feitelijk controle over zo ongeveer alles, omdat ons hele leven er inmiddels op gebaseerd is. Als de eurocraten hun project om van de EU één groot vanuit Brussel geregeerd grenzen-loos geïslamiseerd massa-immigratie rijk te maken willen voltooien, dan moet iedere uiting van oppositie of ongenoegen tegen dit streven worden onderdrukt en uiteindelijk ook gecriminaliseerd.
 
Richtlijn is ‘puur protectionisme’ van de massamedia
 
Naast de eurocraten vrezen ook de oligarchen aan het hoofd van multinationals en massamedia voor hun aanzienlijke aandeel in dit project. Zo werken de massamedia al tientallen jaren nauw met Brussel samen om de Europese Superstaat te promoten en te realiseren. Toch moeten ze nu constateren dat hun geloofwaardigheid almaar verder terugloopt en steeds meer mensen zich tot onafhankelijke en alternatieve nieuwsbrengers keren, met als onvermijdelijk gevolg dalende oplages, kijkcijfers en advertentie inkomsten.
Om de steeds sterker wordende competitie te blokkeren en hun eigen monopoliepositie te waarborgen werden de linktaks en het uploadfilter bedacht. ‘Deze richtlijn is puur protectionisme van de media producenten, of die nu nieuws, muziek of films brengen. Hun verdienmodel is niet alleen in elkaar gestort, maar wordt nu letterlijk gesubsidieerd door winstgevende bedrijven zoals Amazon (dat bijvoorbeeld de Washington Post bezit)... Artikel 11 en 13 zijn dus feitelijk typische corporatistische geldmachines – tenminste, in theorie.’
 
Consumenten willen niet betalen; linktaks eenvoudig te omzeilen
 
Volgens Luongo werden daarbij echter een aantal kapitale denkfouten gemaakt. De eerste is dat de consument duidelijk niet bereid blijkt om grote bedragen neer te tellen om nieuws, artikelen en andere zaken te kunnen lezen en bekijken, zeker niet als dit op iedere site apart gedaan moet worden. De praktijk wijst uit dat sites met betaalmuren hun bezoekersaantallen zullen zien dalen, regelmatig met forse cijfers. Blokkades opwerpen voor de nieuwe vrije media gaat daar nauwelijks verandering in aanbrengen.
En de linktaks, waar ook Xandernieuws mee te maken krijgt? Die is simpel te omzeilen door van de genoemde bronnen geen hyperlink meer te maken, een voor de hand liggende oplossing die ook Luongo aanvoert. Als dat ook blijkt de worden weggefilterd is het maken van een screenshot van een quote e.d.. een alternatieve optie, omdat deze moeilijker zijn te achterhalen.
In het ergste geval worden de bronnen voortaan uitsluitend nog als enkelvoudige namen en termen in het artikel zelf genoemd, of zelfs helemaal weggelaten. Immers: wij, en veel andere onafhankelijke vrije media, verdienen hier niets mee en hoeven dit ook niet te doen. Het zijn de massamedia waar wij naar linken die door deze linktaks minder aangeklikt zullen worden, dus minder bezoekers en daardoor minder inkomsten zullen krijgen. En dat terwijl de hele richtlijn nu juist is bedoeld om deze massamedia te beschermen.
 
95% nieuws is gekopieerd
 
95% van het ‘nieuws’ dat u op de professionele media leest is sowieso nauwelijks meer dan een letterlijke kopie van verklaringen van de overheid, multinationals of één van de vier, hooguit vijf grote internationale persbureaus. ‘Zij volgen een oud model zonder toekomst,’ vindt de analist. ‘Het zijn nieuwsorganisaties die niets toevoegen maar enkel op iets andere toon dezelfde onzin brengen.’ Daarom is er feitelijk geen enkel verschil meer tussen MSNBC, CNN en Fox in de VS, of de NOS, NU, de Volkskrant en het Algemeen Dagblad (etc.) in Nederland.
 
EU veroorzaakt zelf ondergang van zieltogende oude media
 
‘Dus gaf de EU deze zieltogende industrieën alles wat ze ooit wilden,’ vervolgt Luongo. ‘Maar uiteindelijk zal het hun ondergang zijn, omdat het een hele generatie burgerjournalisten zal aansporen om de leemte op te vullen en zelf primair onderzoek te doen.’
Tevens denkt hij dat de nieuwe richtlijnen in de praktijk onmogelijk te handhaven zijn. ‘De EU zal zelf in een enorme krater terecht komen omdat het verkeer van en naar zijn IP adressen zal instorten.’
Als de eurocraten en media dan alsnog de controle willen houden zullen ze de individuele vrijheid van iedere Europeaan zelf moeten aanvallen en fors moeten beperken. Maar dan is het ‘game over’, waarschuwt Luongo. Dan zullen zelfs de diepst in slaap gesuste Europeanen wakker worden en opstaan tegen het totalitaire regime in Brussel.
‘Voor mij voelt dit opstellen van wetten die voordat ze zijn ingevoerd al achterhaald zijn daarom als de zoveelste wanhoopsdaad van oude mannen die hun laatste oorlog voeren om het uit hun vingers glippende internet in hun greep te houden,’ besluit de analist.
 
Xander

Huisarrest voor alle niet gevaccineerde kinderen in regio staat New York‘Waarom zouden ingeënte mensen bang moeten zijn voor mensen die dat niet zijn als het mazelenvaccin echt zou werken?’ – 6 maanden gevangenisstraf voor kinderen die uitgaansverbod negeren – Komen er vaccin ID-kaarten aan die verplicht worden om toegang tot samenleving te krijgen?
 In de nabije toekomst verplicht en zelfs gedwongen, op straffe van uitsluiting van de samenleving? (Afbeelding: Getty Images (2)).
 
De autoriteiten van Rockland County, een regio pal boven New York waar een kleine 300.000 mensen wonen, hebben de zeer drastische maatregel genomen om een mazelenuitbraak te voorkomen door alle niet gevaccineerde kinderen de toegang tot openbare gebouwen en terreinen –zoals scholen, kerken, winkelcentra, stations, het openbaar vervoer, pleinen en zelfs het trottoir- te verbieden. Daarmee hebben zij feitelijk huisarrest gekregen. ‘Dit is een medische staat-van-beleg,’ vindt Mike Adams, beheerder van de bekende alternatieve gezondheidssite Natural News. ‘En dat allemaal vanwege de absurde kwakzwalvers wetenschap dat de mazelen zich enkel via ongevaccineerden verspreidt.’
 
‘De waarheid is dat het mazelenvaccin zelf de mazelen verspreidt via ‘virale verdunning’ en onjuist verzwakte virussoorten,’ aldus Adams. ‘Als het mazelenvaccin echt zou werken, waarom zouden ingeënte mensen dan eigenlijk bang moeten zijn voor mensen die dat niet zijn?’
 
6 maanden gevangenisstraf voor overtreders
 
Toch besloot de overheid van Rockland County om vanaf vandaag 0.00 uur iedereen onder de 18 de toegang tot alle openbare ruimten minstens een maand lang te verbieden, of totdat ze zich hebben laten inenten. Kinderen die het verbod negeren worden ‘niet opgejaagd’, maar riskeren wel een gevangenisstraf van 6 maanden als ze worden gepakt, zo bericht NBC New York.
De overheid kan op ieder moment nieuwe vaccinaties verplichten, onder steeds meer omstandigheden gedwongen en zelfs ‘at gunpoint’, waarschuwt Adams. Het opleggen van huisarrest aan niet gevaccineerden hoort ook bij dit soort ingrijpende, totalitaire maatregelen. ‘In feite worden mensen gevangenen in hun eigen huis, totdat ze de overheid gehoorzamen en de krankzinnige anti-wetenschappelijke verplichte vaccins van de corrupte farmaceutische industrie, die routinematig artsen en medische officials omkopen, accepteren.’
 
‘Verplichte vaccin ID-kaarten’
 
‘De mazelen is na het instorten van de Russiagate hoax het nieuwste massa hysterie bedrog,’ vervolgt Adams. ‘Zoals altijd liegen de media tegen iedereen, en gaan de overheidsbureaucraten hier in mee door hun eigen burgers te dwingen om in te stemmen.’ Daarnaast is hij bang dat mensen die hun buren, familie of vrienden verklikken daartoe zullen worden aangespoord door het uitloven van een (financiële) beloning.
De invoering van zogenaamde ‘vaccin ID kaarten’ lijkt met deze maatregel niet ver weg, en zal neerkomen op een verplicht toegangsbewijs voor zo ongeveer alles. In Nederland is het zover nog niet, maar in Den Haag wordt al wel heel serieus nagedacht over het ontzeggen van de toegang voor niet gevaccineerde kinderen tot opvang, en zelfs het verlagen of intrekken van de kinderbijslag en/of ouderschapskortingen.
 
‘Medische politiestaat wil iedereen dwingen gevaarlijk gif te laten injecteren’
 
Adams maakt zelfs de vergelijking met Hitlers ‘Derde Rijk’: ‘Niet gevaccineerden zijn in Rockland County tot ‘niet-personen’ verklaard die geen toegang hebben tot de samenleving. Dit is een actieve medische politiestaat, waarin burgers het recht om te bestaan wordt ontzegd als ze zichzelf en hun kinderen niet met alle giftige substanties van deze ongeïnformeerde bureaucratie laten injecteren.’
‘Dit zijn echte tirannen die geen enkel respect hebben voor vrijheid, het leven en de rechten van het individu. Ze zullen de noodtoestand uitroepen die nodig is om hun eigen burgers onder de duim van een tiranniek regime te plaatsen, en onder de loop van een geweer eisen dat u zich laat inenten met een cocktail van gevaarlijke chemicaliën.’
‘Bedenk dat vaccins een vorm van medisch geweld tegen kinderen is,’ besluit de Natural News voorman. ‘Dit geweld wordt uitgeoefend door wetenschappelijk ongeletterde overheidsofficials die werkelijk helemaal niets weten over de ingrediënten in vaccins, noch over de statistieken van Health & Human Services waarin wordt beschreven hoe duizenden kinderen worden beschadigd, verminkt en gedood door goed gekeurde vaccins. Vaccins zijn biologische wapens tegen de mensheid.’
 
Xander

Topadviseur UNICEF veroordeeld wegens verkrachten kinderen

 
‘VN net als Vaticaan eldorado voor pedofielen’ – Voormalige top VN vertegenwoordiger schat dat er zo’n 3300 pedo’s actief zijn in de VN
 Afbeelding: (1).
Peter Newell, topadviseur van de bekende VN organisatie UNICEF (foto) die zich over de hele wereld inzet voor het welzijn van kinderen, is veroordeeld wegens het minstens vijf keer misbruiken en verkrachten van kinderen. Daar kreeg hij overigens slechts 6 jaar en 8 maanden gevangenisstraf voor. Het toont andermaal aan dat niet alleen religieuze instellingen zoals de Katholieke Kerk, maar ook de VN ‘eldorado’s’ voor pedofielen zijn. Ook in onze eigen omgeving zijn kindermisbruikers op vergelijkbare wijze bijna altijd bekenden en in de buurt van kinderen te vinden.


De massamedia doen er het zwijgen toe over de veroordeling van deze topadviseur van UNICEF, omdat opnieuw één van hun geliefde extreemlinkse globalistische organisaties in diskrediet is gebracht. Gezien de snelle opkomst van populistische partijen is het inmiddels ook de media duidelijk dat de mensen hun neus vol hebben van overkoepelende organisaties zoals de VN, het Vaticaan en de Europese Unie, die inmiddels synoniem zijn met nepotisme, machtsmisbruik, chantage, geldzucht en totalitarisme.
 
Nr.1 voorvechter kinderrechten stiekem zelf misbruiker
 
De 77 jarige gevierde VN adviseur kan op een lange carrière terugblikken. In de jaren ’90 was hij onderzoekscoördinator in de Commissie voor Kinderen en Geweld in Groot Brittannië, en mede auteur van het UNICEF handboek ‘Conventie over de Rechten van het Kind’. Dat laatste werk wordt gezien als een soort ‘bijbel’ voor de wereldwijde bescherming van kinderen.
Newell constateerde destijds zelf dat ‘uit het onderzoek blijkt dat alle vormen van geweld, inclusief seksueel misbruik en uitbuiting, potentieel ernstige kort- en langdurige gevolgen op de ontwikkeling van kinderen hebben.’ Wat hem persoonlijk echter niet hinderde om meerdere kinderen precies dat aan te doen. Zijn hoge positie bood hem er alle gelegenheid voor om zijn perverse lusten ongestoord uit te leven.
Tegenover de wereld hield hij het masker van de hoogste kinderbeschermer overeind door bijvoorbeeld voorzitter te worden van de Kinderrechten Alliantie, en leidinggevende coördinator voor ‘Children Are Unbeatable!’ (CAU!), een wereldwijd initiatief om het lichamelijk straffen van kinderen te beëindigen.
Ook kreeg hij grote sommen geld voor initiatieven zoals ‘Save the Children’ en de liefdadigheidsorganisatie Barnardo, die overigens eind jaren ’90 in opspraak kwam omdat duizenden geholpen kinderen als kindslaven aan buitenlanders waren verkocht.
 
Oude misdaden verjaren nooit, zeker niet voor slachtoffers
 
De misbruikgevallen waar Newell nu voor veroordeeld is dateren uit de jaren ’60. Pas recent durfden zijn slachtoffers ermee naar buiten te komen, wat aangeeft hoe moeilijk –en vaak onmogelijk- dat is. Na zijn arrestatie trad de UNICEF topman onmiddellijk terug als coördinator van de door de VN gesponsorde kinderhulporganisatie ‘Approach’.
Peter Saunders, oprichter van de Nationale Vereniging voor Mensen die in hun kindertijd werden misbruikt (NAPAC), voelt zich zwaar bedrogen door Newell, met wie hij heeft samengewerkt. ‘Vorig jaar werd onze hulplijn 94.000 keer gebeld. NAPAC is zich volledig bewust welke gevolgen deze misdaden voor de slachtoffers hebben. Daarbij maakt het niets uit hoe lang dat geleden is.’
 
 ‘Zeker 3300 pedo’s actief in de VN’
 
In 2017 lekte het schandaal naar buiten dat VN medewerkers op Haïti zo’n 60.000 kinderen en vrouwen hebben misbruikt en verkracht. De VN deed er twee decennia lang alles aan om het misbruik niet bekend te laten worden. Degenen die dat toch probeerden werden ontslagen.
Professor Andrew Macleod, voormalige leidinggevende VN vertegenwoordiger, schat dat er in de verschillende organen en takken van de VN zo’n 3300 pedofielen actief zijn. Duizenden ‘roofzuchtige’ zedenmisdadigers gaan volgens hem doelbewust bij de VN en andere hulporganisaties werken om in de buurt van kwetsbare vrouwen en kinderen te kunnen komen.
Dat gebeurt in onze dagelijkse omgeving net zo: veel kindermisbruikers zoeken een baan of positie die hen zo vaak mogelijk in contact brengt met kinderen (bijv. het onderwijs).
Volgens Macleod is het VN pedo schandaal zo mogelijk nog groter en ernstiger dan dat van de Katholieke Kerk. ‘Wereldwijd zijn er tienduizenden hulpverleners met pedofiele neigingen, maar zodra ze het UNICEF shirt dragen zal niemand hen vragen wat zij van plan zijn. Ze genieten straffeloosheid om te doen wat ze willen, iets wat in alle hulporganisaties wijd verbreid is.’
 
Dagelijks gemiddeld 20 kinderen verkracht
 
Het internationale persbureau AP heeft inmiddels bevestigd dat medewerkers van de VN zich al jarenlang schuldig maken aan het massaal misbruiken van kinderen. Iedere dag zouden er gemiddeld 20 kinderen worden verkracht. Steeds meer bij de VN aangesloten of met de VN samenwerkende NGO’s en ‘hulporganisaties’ lijken daarbij betrokken te zijn.
De eis van deze ‘hulp’instanties dat Europa en Amerika op ‘humanitaire’ gronden de  grenzen openen voor miljoenen migranten klinkt in dit licht nog hypocrieter en wranger in de oren. Iedere organisatie of privé persoon die daadwerkelijk iets geeft om het lot van deze misbruikte kinderen zou namelijk onmiddellijk alle banden verbreken met deze totaal door corruptie en pedofielen verziekte transnationale instellingen, die juist dankzij miljoenendonaties van argeloze burgers en overheden onverminderd kunnen doorgaan met hun misdadige praktijken. (1)
 
Xander

SerialBrain2: Trump Taking Down the Cabal and Securing our Children: It’s Happening.


https://youtu.be/jzTeq4JMRRc

        

Ombudsman: let meer op 'zelfredzame' adreslozen 

'Zelfredzame' adreslozen zijn mensen die bijvoorbeeld dak- of thuisloos zijn geraakt door ontslag
'Zelfredzame' adreslozen zijn mensen die bijvoorbeeld dak- of thuisloos zijn geraakt door ontslag © ANP

De dakloze die niet verslaafd is en geen stoornis heeft, staat er alleen voor. De Nationaal Ombudsman roept gemeenten op te helpen. 'Het is onacceptabel dat zij eerst verder moeten afglijden.'
Het is natuurlijk een paradox, de zelfredzame dakloze. Wie echt voor zichzelf zou kunnen zorgen,had immers wel een huis.

Daarom is het ook zo cru dat deze groep - daklozen zonder verslaving of psychiatrische problemen - nauwelijks aan bod komt bij de hulpverlening. Ze lopen tegen allerlei door de overheid opgeworpen drempels op, en komen vaak ook niet in aanmerking voor daklozenopvang.

Nationaal Ombudsman Reinier van Zutphen roept gemeenten en het rijk op creatiever te kijken naar hoe zij deze mensen kunnen helpen.

"Het is onacceptabel dat zij eerst verder moeten afglijden voordat zij voor ondersteuning door de overheid in aanmerking komen. Dat is niet alleen onnodig voor deze mensen, die tijdelijk in heel zwaar weer verkeren, maar ook verspilling van tijd en geld door de overheid, die uiteindelijk alsnog in actie zal moeten komen. Met alle kosten van dien."
Het is onacceptabel dat zij eerst verder moeten afglijden
'Zelfredzame' daklozen zijn mensen die hun huis bijvoorbeeld zijn verloren na een faillissement, ontslag, een echtscheiding of ernstige schulden. Er zijn ongeveer 4800 daklozen in Amsterdam, waarbij moet worden aangemerkt dat de echte straatslapers over het algemeen buiten de tellingen blijven. Hoeveel procent van hen zelfredzaam wordt genoemd, is onbekend.

Beau van Erven Dorens heeft een televisieprogramma gemaakt met Amsterdamse daklozen. "Als je in Amsterdam aanspraak wilt maken op regelingen, moet je roepen dat je zwaar verslaafd bent en zin hebt om van het dak te springen. Als je zegt dat je de zaak nog helder op een rijtje hebt, is er niemand die je helpt."

Er zelf achteraan
De Amsterdamse straatpastor Hanna Wapenaar werkt dagelijks met daklozen. "Als je je meldt voor opvang, is de eerste vraag: kun je nog bij iemand terecht, heb je nog een netwerk? Als dat zo is, gaat niemand hard voor je lopen. Dat betekent dat je dan overal zelf achteraan moet."

Ze kent een man van in de zestig die ontslagen was en schulden had en daarna in een zelfgemaakt hutje in de berm sliep. En een andere man, ook rond de zestig die in het huis van een vriend terechtkon tot dat gesloopt moest worden. Ze belandden beiden bij de winteropvang, maar die gaat 1 april dicht. Waar ze dan heen moeten? Geen idee.

Van Zutphen vraagt gemeenten ervoor te zorgen dat deze mensen ingeschreven kunnen worden in de Basisregistratie Personen, oftewel een postadres kunnen krijgen. In februari bleek dat de gemeente Amsterdam twee derde van de aanvragen voor een postadres afwijst, uit angst voor fraude. Maar zonder postadres kun je geen uitkering krijgen en kun je ook geen aanspraak op schuldhulpverlening maken.

"Wanneer je dan op de bank mag slapen bij je zus, krijg je ook geen postadres," zegt Wapenaar. "Terwijl dat natuurlijk geen duurzame oplossing is."

Afschriften laten zien
Amsterdam vraagt mensen die zo'n verzoek indienen 'regiobinding' aan te tonen, dus te laten zien dat ze de afgelopen jaren in Amsterdam verbleven. "Dat kan ik doen door de afschriften van mijn huur te laten zien," zegt Wapenaar. "Maar hoe ga je dat laten zien als je altijd slaapt op het derde bankje links in het Vondelpark?"

Bombshell FBI Knowingly Hid Evidence of Explosives Used on 9/11

https://youtu.be/6eSt11FwBRw

Bombshell FBI Knowingly Hid Evidence of Explosives Used on 9/11

Spanningen tussen allochtonen en autochtonen nemen toe!


              

DEN HAAG – Nederlanders zien vooral oplopende spanningen en conflicten tussen allochtonen en autochtonen. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau springen deze spanningen eruit in vergelijking met andere groepen in Nederland. „Nederland valt hiermee op in de Europa”, aldus de onderzoekers.

In Urk liepen de spanningen kort geleden nog hoog op tussen autochtonen en Marokkaanse mensen

Driekwart van de Nederlanders denkt dat de meningsverschillen over maatschappelijke kwesties, zoals immigratie/integratie en het klimaat, in ons land toenemen. Dat constateert het SCP in de jongste peiling van de stemming onder de bevolking.

De meningsverschillen nemen volgens veel Nederlanders vooral toe door internet en sociale media. Maar ook traditionele media, zoals radio, kranten en tv, vergroten volgens hen tegenstellingen tussen mensen.

De grootste tegenstelling zien Nederlanders tussen arme en rijke mensen. Daarop volgen tegenstellingen tussen hoger- en lageropgeleiden, tussen allochtonen en autochtonen en tussen werkenden en werklozen.

Het SCP stelt ook vast dat Nederlanders somberder zijn geworden over de economie. De stijgende kosten van het levensonderhoud, zoals de gezondheidszorg, energie en woningen, worden als belangrijkste reden genoemd.

De sombere peilingen staan op gespannen voet met onderzoeken die het CBS eerder deze week naar buiten bracht die uitwezen dat Nederlanders tot één van de meest gelukkige volken ter wereld behoren.

https://www.telegraaf.nl/

sharianetherlands2

Lees ook: https://www.dagelijksestandaard.nl/2017/06/dit-zijn-de-cijfers-een-op-de-zes-asielzoekers-in-nederland-verdacht-van-misdaden/


De problemen van de IJslandse prijsvechter WOW Air zijn volgens de topman veroorzaakt door het kopen van de verkeerde vliegtuigen


Bron: Business Insider

De IJslandse budgetluchtvaartmaatschappij WOW Air heeft donderdag aangekondigd alle activiteiten per direct te staken, waardoor op verschillende plekken op de wereld passagiers zijn gestrand.
De aankondiging werd gedaan nadat gesprekken over een mogelijke fusie met concurrent Icelandair en investeringen door Indigo Partners waren mislukt.
Sinds de oprichting in 2012 staat WOW Air bekend om zijn knalpaars beschilderde vliegtuigen en lage prijzen. Sommige enkeltjes voor een vlucht tussen de VS en Europa kostten niet meer dan 44 euro. WOW Air vliegt ook dagelijks tussen Schiphol en de IJslandse hoofdstad Reykjavik.
Oprichter en CEO Skúli Mogensen en woordvoerders van de luchtvaartmaatschappij waren donderdag niet beschikbaar voor commentaar, maar Business Insider sprak in januari nog met voormalig telecomondernemer Mogensen over de financiële en operationele problemen waar zijn luchtvaartmaatschappij ook toen al mee worstelde.
“We waren als budgetmaatschappij winstgevend en succesvol tot 2017”, vertelde hij. “Het jaar 2018 was echt abnormaal slecht.” Tijdens de eerste maanden van 2018 liep het verlies van WOW Air op tot 33,6 miljoen dollar, ondanks dat de omzet wel met maar liefst 31 procent steeg tot 501 miljoen dollar. In dezelfde periode van 2017 bedroeg het verlies nog 13,5 miljoen dollar.
Advertentie
!
!

De luchtvaartmaatschappij zag een fusie met rivaal Icelandair mislukken, ontsloeg daarop 111 medewerkers en bracht zijn vloot terug van 20 naar 11 toestellen.
Volgens Mogensen zijn de meeste problemen van zijn luchtvaartmaatschappij veroorzaakt door het aanschaffen van de Airbus A330-300. “Een van de fouten die ik heb gemaakt, die WOW heeft gemaakt, in de afgelopen 18 maanden is dat we wegdreven van ons budgetmodel. We maakten onze vlootstructuur onnodig complex gemaakt met het toevoegen van de widebodytoestellen A330 aan onze vloot.”

Lees ook op Business Insider