vrijdag 22 maart 2019

Pensioenfactuur duwt ziekenhuizen naar faillissement

 

       
Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt is één van 27 Vlaamse ziekenhuizen die in de rats zit met zijn pensioenfactuur. ©Siska Vandecasteele
27 Vlaamse ziekenhuizen worden geconfronteerd met miljoenenfactuur voor statutaire personeelsleden.
Bijna de helft van de Vlaamse ziekenhuizen zit in de rats met zijn pensioenfactuur, waardoor ze op korte termijn in financieel vieze papieren dreigen te belanden. In sommige gevallen dreigt zelfs het faillissement. Het gaat om 27 ziekenhuizen die statutaire ambtenaren in dienst hebben of hadden.

Contractuelen

Het rapport van de Vlaamse ziekenhuizen
De Tijd legde de Vlaamse ziekenhuizen op de rooster. Kies uw lokaal ziekenhuis en lees ons verslag.
Nieuwe werknemers van Vlaamse ziekenhuizen zijn altijd contractuelen, maar om historische redenen is soms een deel van het personeel nog altijd met een ambtenarenstatuut aan de slag. Sommige ziekenhuizen waren immers ooit deels of volledig in handen van de overheid.
Voor het personeel met een werknemersstatuut betalen ziekenhuizen bijdragen aan de sociale zekerheid. De pensioenen van die werknemers worden later door de overheid betaald. Voor de pensioenen van de statutairen gebeurt dat via een fonds, dat wordt gespekt met afdrachten die ziekenhuizen doen op de wedde van de ambtenaren die ze in dienst hebben.
 
TIP
De hoofdpunten van vandaag, leest u in De Tijd Avond.
Uw dagelijkse