dinsdag 19 maart 2019

Nieuwe site ‘De fouten van VVD Rutte’ in aanloop naar verkiezingen goed bezocht

 
Peilingen wijzen op enorm verlies voor VVD, D66 en CDA - Leugens over (on)veiligheid van Nederland pijnlijk aan het daglicht na aanslag Utrecht en recente onthullingen politie
 De premier en zijn schaduwpremier? Zeker als we naar het extremistische klimaat- en energiebeleid van Ruttes derde kabinet kijken lijkt dit geen vergezochte bewering meer. (Afbeelding: Getty Images (2)).
 
Op 5 maart schreven we in het artikel ‘Bij FvD vertrokken lid die vorig jaar de media haalde richt pijlen nu op VVD en Rutte’ over twee nieuwe websites waarmee het voormalige FvD lid R. van Gemert de kiezers wil confronteren met wat hij ‘de fouten van VVD en Rutte’ noemt, in de hoop dat zoveel mogelijk mensen in de komende jaren op de PVV of het FvD zullen stemmen en de VVD daardoor terugkeert van haar almaar linkser wordende koers. Van Gemerts regelmatig aangevulde websites werden in enkele weken tijd al duizenden keren bezocht.


Van Gemert herhaalt dat hij vindt dat ‘mensen niet meer in de leugens van de VVD moeten trappen,’ een stelling die overigens in veel commentaren op tal van websites wordt onderschreven. ‘Nederland gaat ermee naar de knoppen, op velerlei gebied: normen en waarden, leefbaarheid, toekomst, betaalbaarheid van het leven voor burgers en bedrijfjes, financieel als land, bestuurlijk, èn op het gebied solidariteit, saamhorigheid, veiligheid, onderwijs en zorg.’
De leugens op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid komen in het licht van de recente onthullingen dat de politie veel misdrijven opzettelijk lichter registreert (iemand die zwaar wordt mishandeld wordt een ‘ruzie’ genoemd, een inbraak ‘vernieling’, e.d.), en burgers ontmoedigt om aangifte te doen omdat er toch niets mee gedaan wordt, plus natuurlijk de naar ‘eerwraak’ afgeschaalde terreuraanslag in Utrecht (met een paar dode omstanders die de ‘pech’ hadden in de buurt van deze in zijn eer aangetaste moslim te zijn), nu wel erg pijnlijk aan het daglicht.
 
Middenklasse en lage inkomens ‘uitgeknepen’
 
‘De VVD is alleen maar een zeer goed reclamebureau,’ vervolgt van Gemert. ‘Ze vertellen mooie praatjes, maar de waarheid is echter anders. Er wordt niets voor de normale Nederlander gedaan. Aangezien de VVD rechts hoort te zijn, en dat zègt te zijn maar het in de praktijk niet is, is rechts zijn kracht kwijt. De middenklasse wordt daarom nu gewoon uitgeknepen.’
En niet alleen de middenklasse – wat dacht u van de lage inkomens, pensioenen en uitkeringen, waaronder heel veel mensen die buiten hun schuld niet (meer) kunnen werken, die hun huur-, zorg- en energielasten de afgelopen jaren fors hebben zien stijgen, terwijl daar nauwelijks compensatie tegenover staat.
Integendeel, allerlei broodnodige toeslagen werden door het kabinet Rutte stapsgewijs afgebouwd, en dat allemaal om linkse stokpaardjes zoals de extreem kostbare omschakeling op zogenaamd ‘groene’ –maar onbetrouwbare- energie en de te verwachten enorme stroom ‘Marrakesh’ migranten te kunnen bekostigen.
Frits Bolkestein was volgens Van Gemert de laatste echte liberaal, maar ‘die is ondertussen allang bij het grofvuil gezet. Vroeg of laat gaat zich dat wreken. Rutte doet echter alles om aan de macht te blijven, dat is overduidelijk te zien.’
 
‘Rutte wilde altijd al geen rechtse VVD meer’
 
Achter de schermen zou er in de ooit liberale partij dan ook enorm veel onvrede heersen over het onmiskenbare feit dat ‘de VVD niet meer rechts is. Dat is ook wat Rutte altijd gewild heeft. Hij wilde immers al in 2004 fuseren met D66,’ de partij die zeker onder Rob Jetten niets anders dan een kopie van GroenLinks is geworden, met een flauw neoliberaal sausje erover.
De conclusie van sommigen dat GL leider Jesse Klaver dankzij Rutte en Jetten feitelijk tot schaduwpremier van ons land is bevorderd, lijkt dan ook niet zover gezocht.
Mark Rutte ‘laat rechts liggen aan FvD en PVV, en eet zelf D66 leeg. Een soort vijandige overname dus, zoals grote bedrijven dat ook doen. Wat dat betreft heeft hij goed naar zijn vriend Polman van Unilever gekeken,’ besluit Van Gemert.
 
Peilingen wijzen op enorm verlies, maar heeft dat ook gevolgen?
 
De peilingen wijzen uit dat VVD, D66 en het volstrekt identiteitsloos geworden CDA ieder morgen op circa 10 virtuele Kamerzetels verlies moeten rekenen, dus zo’n 30 in totaal. Alleen de CU zou zijn 5 zetels behouden of er zelfs een of twee winnen. Een coalitie die de steun van meer een derde tot twee vijfde van zijn kiezers kwijtraakt zou er zich in normale tijden bezinnen op zijn koers en/of nieuwe verkiezingen uitschrijven.
Maar dit zijn geen normale tijden meer; dit zijn tijden waarin de meeste politici er geen enkel probleem mee hebben om ingrijpende besluiten over hun land en volk te nemen, zonder hun onderdanen daar enige echte zeggenschap over te geven. Immers: alle partijen willen feitelijk hetzelfde (alleen de gewenste snelheid verschilt enigszins), en de twee enige partijen die daarvan afwijkende doelstellingen hebben worden samen met hun kiezers zwart gemaakt,  aan de kant gezet en verketterd.
Dit zijn tijden waarin de democratie en de vrijheid van meningsuiting met ieder verstreken jaar onder Brussels gezag verder worden uitgehold, en we als volk langzaam maar zeker gedwongen worden om onder valse voorwendselen en met gemanipuleerde wetenschappelijke ‘feiten’ de aan een religie grenzende ideologie van een extreemlinkse elite te accepteren, en daar met onze welvaart, veiligheid en toekomst, en zeker die van onze (klein)kinderen, voor te betalen.
Het lijkt ons volk echter nog te goed te gaan om zich hier massaal zorgen over te maken. Of blijkt misschien morgen al het tegendeel?

Xander