dinsdag 19 maart 2019

ING wordt door U.S.A wereldwijd failliet verklaard stap over naar ABN AMRO massaal a.u.b

              Beste Lezers van Ranny's blog

19-03-2019

Hierbij deel ik u mee dat  ING via THE WHITE HOUSE Washington D.C een wereldwijd faillissement verklaring ontvangt vanwege scientology wanbeleid:
"Scientologie is een pseudo-filosofische cultus (...) Na bestudering van alle beschikbare gegevens is de regering tot de overtuiging gekomen
dat de scientologie sociaal schadelijk is.
Zij vervreemdt gezinsleden van elkaar en schrijft haar tegenstanders kwaadwillige en schandelijke beweegredenen toe; haar autoritaire beginselen en praktijken vormen een potentiële bedreiging voor de persoonlijkheid en het welzijn van haar misleide volgelingen; met name haar methoden kunnen een ernstig gevaar opleveren voor de gezondheid van degenen, die zich eraan onderwerpen.
Er zijn aanwijzingen dat nu ook kinderen worden geïndoctrineerd.
Volgens de bestaande wetgeving kan de beoefening der scientologie niet worden verboden, maar de regering heeft de scientologie zo verwerpelijk bevonden, dat al het mogelijke moet worden gedaan om de groei ervan te verhinderen (...) Buitenlanders komen hier de scientologie bestuderen en aan het zgn. College te East Grinstead werken.
De regering kan dit volgens de bestaande wetgeving tegengaan (...) en heeft besloten dat te doen.
De volgende maatregelen worden onmiddellijk van kracht (...). Voor arbeid bij een scientologische instelling (...) worden aan vreemdelingen geen arbeidsvergunningen afgegeven.
 
 
Zoals U bekend is is ING de bank van de scientology en daardoor is de wereld in verval geraakt