donderdag 13 december 2018

DE GROOTSTE BELASTINGONTDUIKERS VAN EUROPA!

           

Hier de keiharde waarheid! Iedereen weet het en Niemand protesteert!

Zie video:


tax.fraud

Remember this? https://degeldpers.nl/2017/08/29/eindelijk-we-kunnen-belastingontduikers-panama-papers-aanpakken/

Lees ook: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/232893/Noord-Hollandse-ondernemers-verdacht-van-grootschalige-belastingfraude


Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: Godslastering kan uw leven kosten!

           
https://www.elsevierweekblad.nl/buitenland/achtergrond/2018/10/europees-hof-blijft-erbij-strafbaar-om-mohammed-pedofiel-te-noemen-652769/

Europees Parlement stemt voor uitkering voor buitenlanders na één dag werken!
Door Realpredictor
HET WALHALLA VOOR ALLE DERDE WERELDLANDEN!
Werknemers uit andere lidstaten moeten reeds na één dag werk aanspraak kunnen maken op een werkloosheidsuitkering in België. Dat standpunt heeft het Europees Parlement vandaag ingenomen in Straatsburg. Momenteel moeten deze werknemers minstens drie maanden in België aan de slag zijn geweest vooraleer ze recht hebben op een werkloosheidsuitkering. 
Met 345 stemmen voor, 287 stemmen tegen en 24 onthoudingen schaarde het halfrond zich achter het idee dat EU-werknemers reeds na één dag werk in een andere lidstaat een aanvraag voor een werkloosheidsvergoeding moeten kunnen indienen in dat land. Dat betekent niet dat werklozen uit andere lidstaten in België meteen een vergoeding zouden ontvangen. Ze moeten eerder al elders in de Europese Unie een bepaalde periode gewerkt hebben. 

European Court of Human Rights Blasphemy Laws: Where a Word out of Place Can Cost Your Lifeen

Comment on this item

Copyright © 2018 Gatestone Institute.
All rights reserved.
The articles printed here do not necessarily reflect the views of the Editors or of Gatestone Institute. Both reserve the right not to publish replies to articles should they so choose.
Gatestone Institute is a 501(c)3 not-for-profit organization, Federal Tax ID #454724565.
Gatestone Contacts
Contact: info@gatestoneinstitute.org
Membership: membership@gatestoneinstitute.org
Editorial: editor@gatestoneinstitute.org
Letters: letters@gatestoneinstitute.org
Technical: webmaster@gatestoneinstitute.org
Corrections: corrections@gatestoneinstitute.org
Terms of Use   Privacy & Cookies Policy


‘De overheid wantrouwt dakloze burgers en de dakloze burger wantrouwt de overheid’

 

vrijdag 30 november 2018 Leestijd: 5 min.
De winteropvang in Den Haag. Daklozen worden vaak naar opvangcentra gestuurd om een briefadres te registreren. / ANP
Niels van Nimwegen
Verslaggever
vrijdag 30 november 2018 Leestijd: 5 min.
            
Wie in Nederland woont, moet zich verplicht registreren in de Basisregistratie Personen. Ben je dakloos, of heb je geen vast woonadres? Dan kun je via de gemeente een briefadres regelen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zo zien we aan de reacties op ons artikel over Arie Maat, in ons onderzoek naar Woonproblemen.
 
Bij gebrek aan betaalbare huurwoningen trekt hij na zijn scheiding in een stacaravan. Uit angst voor handhaving durft Arie zich niet in te schrijven bij de gemeente, want op het vakantiepark mag niet worden gewoond. Zonder briefadres dreigt Arie een ‘spookburger’ te worden: uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP). Maar aan het krijgen van een briefadres op het stadhuis kleven strenge voorwaarden, waar Arie niet aan voldoet.
 
Verschillende tipgevers reageren op deze patstelling, zoals ex-dakloze Rafaël. ‘Tijdens mijn dakloosheid heb ik enorm veel problemen gehad met het verkrijgen van een briefadres. De gemeenten waar ik aanklopte wierpen keer op keer barrières op om maar geen briefadres te hoeven verstrekken, maar zonder briefadres besta je niet. Ik heb hier contact over gehad met de ombudsman en die wist mij te vertellen dat iedereen recht heeft op een briefadres.’

Een mens leeft, een systeem niet

De Nationale ombudsman kwam in 2016 met een rapport, gebaseerd op aanhoudende klachten van mensen die zich niet konden inschrijven op een briefadres of in de Basisregistratie Personen. Zonder die registratie hebben ze geen toegang tot zaken als een zorgverzekering, maar ook uitkeringen, stemrecht of de communicatie met de belastingdienst. Uit het rapport Een Mens leeft, een systeem Niet: “Iedere burger moet zich kunnen inschrijven. Als dat niet lukt omdat hij niet in het systeem past, moet er een maatwerkoplossing worden geboden.''
Op verzoek van de ombudsman stuurt de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, beheerder van de BRP, een brief naar de colleges van burgemeester en wethouders. De regels zijn namelijk lang niet zo strikt als gemeenten ze interpreteren. Een woonadres kan bijvoorbeeld ook een caravan zijn, een boot, of zelfs een beschrijving van de plek waar iemand de meeste tijd overnacht. Dak- en thuislozen kunnen bij een kennis of familielid een briefadres krijgen, maar dat is geen verplichting. Het gaat erom dat mensen makkelijk traceerbaar zijn. De gemeente kan daarom ook een briefadres op het gemeentehuis afgeven, als mensen zelf niet beschikken over een eigen netwerk.

Zelfredzaam

De hoop is dat gemeenten zo kwetsbare groepen beter kunnen helpen. De praktijk blijkt echter weerbarstiger, zo merken we al wat langer in dit onderzoek. Eerder dit jaar volgden we Erna, die na een depressie diep in de schulden belandde en noodgedwongen haar woning moest verlaten. Omdat ze op dat moment geen nieuw adres kan aantonen, wordt ze uitgeschreven uit de BRP en verliest daardoor ook haar zorgverzekering. ‘Ik kon geen medicijnen halen bij de apotheek. Maar ook voor schuldhulpverlening heb je een inschrijving nodig.’
Erna vraagt haar gemeente om een briefadres, maar wordt daarvoor doorverwezen naar de daklozenopvang. De hulpverleners zijn van mening dat Erna zelfredzaam genoeg is. Ze werkt en heeft op eigen kracht onderdak en schuldhulpverlening gevonden. ‘Vervolgens heb ik geprobeerd mezelf bij een vriendin in te schrijven, maar die schrok terug van de enorme papierwinkel die daarbij kwam kijken.’ Op hoop van zegen besluit Erna zich dan maar in te schrijven op het adres waar ze inmiddels verblijft: een recreatiepark. ‘Het eerste wat in de bus viel was een boete voor het laten verlopen van mijn Basisregistratie Personen. Vlak daarna kwam de handhavingsbrief dat ik in overtreding was van het bestemmingsplan van het recreatiepark.’
 
00:00
00:0025:22
25:22
 • Auto
 • 576p (2129 kbps)
 • 576p (2061 kbps)
 • 576p (2027 kbps)
 • 576p (1377 kbps)
 • 576p (1310 kbps)
 • 576p (1276 kbps)
 • 360p (737 kbps)
 • 360p (669 kbps)
 • 360p (635 kbps)
 • 270p (417 kbps)
 • 270p (349 kbps)
 • 270p (315 kbps)
Advertentie is gepauzeerd
De Monitor(KRO-NCRV)
Handhaving op vakantieparken · Di 3 apr 2018

Op dit moment is Erna in overleg met de gemeente over een gedoogconstructie, waardoor ze kan blijven tot ze een andere woning heeft gevonden. Maar, haar ervaring staat niet op zichzelf. Onze mailbox telt inmiddels meerdere van dit soort verhalen, waardoor we ons afvragen of de problemen die de ombudsman eerder heeft aangekaart wel de wereld uit zijn geholpen.

Strenger dan de wet

‘Allesbehalve’, reageert Rina Beers van de Federatie Opvang. ‘We zien dat gemeenten bij aanvragen voor briefadressen voorwaarden hanteren die groepen dak- en thuislozen uitsluiten. Bijvoorbeeld: iemand moet gebonden zijn aan de regio, of verplicht in de nachtopvang voor dakloze mensen gaan slapen, terwijl hij of zij nog logeeradressen van kennissen kan gebruiken. Of ze kennen een briefadres alleen toe als je zelf een adres aanlevert, en maximaal voor drie maanden. Dat zijn criteria die in de wet niet terug te vinden zijn en die het heel ingewikkeld maken voor kwetsbare mensen om toegang te houden voor mensen tot voor hen essentiële voorzieningen.’
 
We zien nog steeds klachten. Afgelopen april hebben we opnieuw een brief naar het ministerie van Binnenlandse Zaken gestuurd met het verzoek om gemeenten op de regels te wijzenwoordvoerder Nationale ombudsman

Woorden van gelijke strekking zien we in onderzoek naar de toegang van de maatschappelijke opvang in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Dit voorjaar trokken de rekenkamers van de vier grote steden pittige conclusies. ‘Nog te vaak staat niet de cliënt, maar het systeem met allerlei regels en criteria centraal. De huidige opvang leidt vanwege het wachten op passende ondersteuning vaak tot (verdere) achteruitgang van cliënten.’

Rotterdamse bankslapers

Zo ontwikkelde Rotterdam de afgelopen jaren een preventief beleid voor zogeheten ‘bankslapers’. Veelal jongeren met een lichte verstandelijke beperking en/of schulden, die tijdelijk bij iemand logeren. Omdat ze zich op dat adres niet kunnen inschrijven, beschikken ze bijvoorbeeld niet over een bankpas of zorgverzekering. Om te voorkomen dat ze uiteindelijk toch op straat belanden en verder afglijden naar criminaliteit, moeten ze zo snel mogelijk worden voorzien van een tijdelijk briefadres bij de gemeente. Vervolgens kan een zorgverzekering worden aangevraagd en bij de overheid kan inloggen via DigiD en zo de eerste stappen op weg naar schuldsanering en eventuele zorg of begeleid wonen worden gezet.
Alleen is dat volgens de Rotterdamse rekenkamer vooral een papieren werkelijkheid. Van de kleine 2000 briefadressen die tussen 2016 en eind 2017 zijn verstrekt blijkt minder dan de helft nog actief. Slechts een kleine groep bankslapers heeft op eigen kracht een woonadres weten te vinden en staat nog ingeschreven, de rest blijkt in rook opgegaan. Hulpverleners van de nachtopvang signaleren dat veel van deze jongeren alsnog op straat zijn beland. Uit gesprekken blijkt dat ze van loket naar loket zijn gestuurd, zonder te zijn geholpen met het verlengen van een briefadres. Beers: ‘We zien het aantal zwerfjongeren de afgelopen jaren explosief toenemen. Juist door in vroeg stadium in te grijpen en iemand stabiel te krijgen, kun je veel leed voorkomen, maar ook hogere maatschappelijke kosten.’

‘Onneembare hobbel voor werkende daklozen’

In Amsterdam slaakt advocaat Caroline de Groot een zucht van herkenning. Tot afgelopen zomer werkte ze bij bureau straatjuristen in de hoofdstad. Met stip op één staan vragen over briefadressen. ‘Dakloze mensen hebben vaak een kluwen aan problemen. Het aanvragen van een briefadres is het eerste draadje waar je aan trekt om die kluwen te ontrafelen. Het probleem is dat Amsterdam zelf alleen briefadressen verstrekt aan bijstandsgerechtigden. In de stad zijn twee opvangorganisaties waar mensen ook wel eens een briefadres kunnen registreren, maar per locatie gelden weer verschillende strikte toegangscriteria. Voor dakloze mensen die niet buiten slapen is dat vaak een onneembare hobbel.’
Juist dakloze mensen met een baan of met een UWV-uitkering zijn volgens De Groot de dupe. Voor opvang komen ze veelal niet in aanmerking, waardoor ze een beroep moeten doen op hun netwerk. ‘Je kunt je voorstellen dat de vrienden van deze mensen ook geen families in goeden doen zijn. Gemeenten onderschatten hoe groot het wantrouwen is dat deze mensen koesteren richting de overheid. Daarnaast speelt ook de angst dat deurwaarders door het briefadres bij hen op de stoep staan. Het lukt dakloze mensen daarom vaak niet om een briefadres binnen hun netwerk te krijgen. Ze zijn daarvoor afhankelijk van de gemeente.’

 Fraudegevoelig

Waarom zijn gemeenten dan terughoudend met het verstrekken van briefadressen? Dat lijkt vooral te maken te hebben met de kans op misbruik, bijvoorbeeld om een hogere huurtoeslag te ontvangen of kindgebonden budget. Bij deze toeslagen wordt gekeken naar de samenstelling van het huishouden. Iemand met een briefadres telt niet mee als bewoner, waardoor de hoofdbewoner een hogere toeslag kan ontvangen. De Groot: ‘Het is zeker fraudegevoelig, dus ik snap enerzijds ook wel dat gemeenten terughoudend zijn met het verstrekken van briefadressen. Anderzijds, de gevolgen van het ontbreken van een briefadres zijn immens. Zonder is het onmogelijk je leven weer op de rails te krijgen. Wat je nu eigenlijk ziet, is dat de overheid de dakloze wantrouwt en de dakloze de overheid. Daardoor komen mensen niet verder in hun leven.’
 Wil je op de hoogte blijven van dit onderzoek? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Iedere twee weken stuur ik je een overzicht met wat we geschreven hebben.
 

 
 
Algemeen / Woonproblemen

Zit in je problemen door een verlopen basisregistratie?

Neem dan contact met ons op via het tipformulier. We komen ook graag in contact met ambtenaren burgerzaken. Wat maak je zoal mee aan het loket?
Deel jouw ervaring
Niels van Nimwegen
Verslaggever
Deel jouw ervaring

Dit artikel is geschreven door:

Niels van Nimwegen Verslaggever
Niels van Nimwegen is verslaggever bij De Monitor en maakte tot nu toe verhalen over de huursector, uitbuiting van starters op de arbeidsmarkt, de vastgelopen spoedzorg en verschillende afleveringen van het dossier ‘Lokaal Bestuur’. 'Wat ik sterk vind aan de Monitor is dat we thema’s lang volgen en door tips in contact komen met belangrijke sprekers die voor andere journalisten verborgen blijven. Dat levert vaak originele verhalen op, of een invalshoek bij een nieuwsfeit dat door andere programma’s is gemist.' Niels werkte eerder voor Radar en Zembla.
Lees verder
@nvnimwegen

woensdag 12 december 2018

Watch the full, on-camera shouting match between Trump, Pelosi and Schumer

https://youtu.be/6wm-NtMkqz8

 
Source: Washington Post

[12.12] Latest Q - Google - Yellow Vests - Israeli Trafficking Busted - Delonge's "To The Stars"

https://youtu.be/S4mKQajGJl4

 
Source: Q Anon

SKIPPY'S BACK | NO ESCAPE | NO DEALS

https://youtu.be/xiThBuHm4Ws

 
Source: SGTREPORT

MIGRATIEPACT: UITNODIGING AAN HELE DERDE WERELD BEVOLKING + ONDERDEEL AGENDA 21

 


Trump kwam als eerste in het verweer
Door Olli Salvatore
Amerikaans president Trump gaf het leger de opdracht om de karavaan economische vluchtelingen die vanuit Centraal-Amerika via Mexico de grens met de VS willen oversteken tegen te houden, desnoods met grof geweld… De Verenigde Naties leveren harde kritiek op Australië omdat zij met push-backs boten met vluchtelingen van haar kust wil weren… Juncker veroordeelt de Hongaarse leider Viktor Orban omdat die de grenzen van zijn land heeft dichtgetimmerd… Een land als Polen, dat het geluk heeft niet op een migratieroute te liggen, krijgt het verwijt dat het geen deel van de moslimmigranten wil opvangen die de Griekse eilanden overspoelen… Vanwege haar onsolidaire houding wordt het land bedreigd met Europese sancties…
De nieuwe rechtse regering van Italië heeft haar buik vol van de massa’s opgepikte bootvluchtelingen die aan land worden gebracht en heeft daarom een vaarverbod uitgevaardigd voor reddingsschepen van Ngo’s die het als hun roeping zien zoveel mogelijk ronddobberende migranten veilig de havens binnen te loodsen, rechtstreeks de asielcentra in… Oostenrijk intussen bewaakt haar smalle grens met Italië, langs waar de vluchtelingenstroom West-Europa wil bereiken, als een IJzeren Gordijn…

 

‘Dader aanslag kerstmarkt Straatsburg is 29 jarige radicale moslim’


Xander

12-12-2018 00:20- in Algemeen Nieuws, Christendom, EU, Immigratie, Islam & Terreur, Maatschappij


Wéér een aanslag op een kerstmarkt, deze keer in Straatsburg. (Afbeelding: Getty Images (2)). 
 
Volgens Franse media en het internationale persbureau AP is de man die vanavond op een kerstmarkt in Straatsburg vier mensen dood schoot en 11 andere verwondde een 29 jarige islamist die door de autoriteiten in de gaten werd gehouden vanwege zijn banden met islamistische kringen. Chérif Chekatt, volgens Le Figaro de naam van de terrorist, zou gisteren eigenlijk al gearresteerd moeten zijn vanwege zijn vermoedelijke betrokkenheid bij een roofoverval.
 
De politie zou in het huis van de extremist –waarvan hier op Twitter een foto zou zijn geplaatst (nog onbevestigd)- explosieven hebben aangetroffen, zo bericht AP. 
Al kort na de aanslag verschenen diverse, soms schokkende filmpjes op het internet met daarop dode of zwaar gewonde slachtoffers, en van mensen die in paniek door de straten renden. De politie heeft alle inwoners opgedragen tot nader order thuis te blijven. (1) 
De Franse president Macron verklaarde vorig jaar dat de bevolking maar moet wennen aan terreuraanslagen, omdat er daar gezien de toenemende massa immigratie uit Afrika en het Midden Oosten nog veel meer van zullen komen. Ook de moslimburgemeester van London, Sadiq Khan, zei dat terreuraanslagen ‘in deze tijd nu eenmaal bij het leven in een grote stad horen’. 
 
Xander 

Baudet woedend over stem Europees Parlement: ‘Uitkering voor buitenlanders na één dagje werken’

      
baudet-denhaag
Foto: Thierry Baudet. Bron: FVD / Twitter.Daar word je inderdaad niet blij van.
Het Europees Parlement laat weer eens zien dat het totaal is losgeslagen van de werkelijkheid:
Werknemers uit andere lidstaten moeten reeds na één dag werk aanspraak kunnen maken op een werkloosheidsuitkering in België. Dat standpunt heeft het Europees Parlement vandaag ingenomen in Straatsburg. Momenteel moeten deze werknemers minstens drie maanden in België aan de slag zijn geweest vooraleer ze recht hebben op een werkloosheidsuitkering.

Ongelooflijk was de uitslag behoorlijk helder: 345 stemmen voor, 287 stemmen tegen en 24 onthoudingen. Het was dus niet eens heel nipt ofzo. Let wel, dit gaat dus niet alleen “om België,” maar om elk EU-land. Vanaf nu geldt, wat het Europees Parlement betreft (en dat gaat boven nationale parlementen), dat een buitenlander uit de EU die één dag in een ander EU land werkt meteen het recht op een uitkering verworven heeft.
Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet vindt dat terecht volstrekt “belachelijk:”