donderdag 12 juli 2018

´Russische kernwapens naar Kaliningrad om NAVO aanval af te slaan´Rusland geeft amper 10% van Amerikaans budget aan Defensie uit, en net zoveel als Groot Brittannië
 In mei reden Iskander-M ballistische raketten, die kernkoppen kunnen vervoeren, al mee tijdens een militaire parade in Kaliningrad. (Afbeelding: Getty Images (3)).

Na jaren vergeefse pogingen lijkt het Kremlin het dan toch opgegeven te hebben om te proberen weer op vreedzame voet met het Westen verder te gaan. Satellietbeelden wijzen uit dat Rusland enkele militaire installaties in de tussen Polen en Litouwen ingeklemde enclave Kaliningrad aan het verbeteren is, en geschikt lijkt te maken voor de plaatsing van kernwapens, die nodig zijn om een aanval van de NAVO af te slaan. Ondertussen is in Brussel de veelbesproken NAVO top begonnen, en heeft Trump al na enkele minuten duidelijk gemaakt dat Europa, en vooral Duitsland, per onmiddellijk veel meer zal moeten bijdragen aan zijn eigen defensie.
 
Nadat de NAVO de afgelopen jaren steeds meer troepen, tanks, vliegtuigen en afweerraketten naar de voormalige Oostblok landen stuurde, lijkt men in Moskou tot de conclusie te zijn gekomen dat het Westerse bondgenootschap inderdaad uit is op oorlog. De Russische enclave Kaliningrad, hoofdkwartier van de Baltische Vloot en thuisbasis van het 11e legerkorps, is inmiddels omsingeld door NAVO troepen.

Upgrade van bunkers

Volgens de Federatie van Amerikaanse Wetenschappers (FAS), Planet Labs en Defense One laten recente satellietbeelden zien dat de Russen op diverse locaties in Kaliningrad bunkers waar artillerie en kernwapens kunnen worden opgeslagen, aan het upgraden zijn. Dit lijkt deel uit te maken van de op 28 mei door het Kremlin aangekondigde reactie op het Amerikaanse plan voor een permanente militaire basis in Polen.
Defense One zegt dat de voorbereidingen precies lijken op die vooraf gingen aan de ‘Russische invasie van de Georgische provincie Abchazië’ in 2008. Vermoedelijk wordt Zuid Ossetië bedoeld, want in Abchazië bleef het rustig. In werkelijkheid was dat overigens helemaal geen invasie van Zuid Ossetië, maar een reactie op een Georgische militaire aanval op de deels uit Russen bestaande vredesmacht in die provincie, waar ook veel Russisch sprekende burgers wonen.

Trump eist meer geld voor defensie van Europa

Ondertussen gaat het er op de NAVO top in Brussel meteen hard aan toe. Al na enkele minuten haalde Trump uit naar de Europese NAVO landen, en met name Duitsland, voor het jarenlang niet nakomen van de afspraak om 2% van het BNP aan Defensie uit te geven. Naast de VS voldoen slechts 4 andere lidstaten aan dat criterium. Trump vindt Duitsland –dat naar verluidt nog maar zo’n 20 inzetbare tanks heeft- ‘rijk genoeg’ om meer voor zijn eigen defensie te zorgen, in plaats van deze door Amerika te laten betalen.
De vraag is echter waar die extra miljarden voor nodig zijn, aangezien Rusland afgelopen jaar maar € 61 miljard aan Defensie uitgaf, 17% minder dan het jaar ervoor, en ongeveer net zoveel als Groot Brittannië. Dat is nog geen 10% van het Amerikaanse budget, en slechts 6% als we uitgaan van het totale militaire budget van het Pentagon (inclusief kernwapens, buitenlandse invasies en Homeland Security).

Oorlog zal al heel snel met kernwapens moeten worden beslist

Analist Eric Margolis schrijft dat noch de NAVO, noch Rusland in staat zijn om elkaar langer dan een paar dagen met conventionele wapens te bevechten. Beide partijen kampen door bezuinigingen met een groot gebrek aan ongeveer alles. Zelfs bij de Amerikanen dreigt door hun vele bombardementen op onder andere Syrië een tekort aan bommen. (2)
Het grote gevaar hiervan is dat als het inderdaad tot een gewapend conflict komt, dit al heel snel met kernwapens moet worden beslist. De Russische president Putin heeft jaren geleden duidelijk gesteld dat als hij denkt dat een oorlog onvermijdelijk is geworden, hij als eerste zal toeslaan, en niet weer zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog gaat afwachten en hopen dat het niet gebeurt. Die fatale misrekening kostte destijds 20 miljoen Russen het leven.

Gemeenten blijven vluchtelingen voorrang geven bij huisvestingMinister Ollongren maakt tegenstrijdige regels

Minister Kajsa Ollongren van BZK
Titelfoto: Minister Kajsa Ollongren van BZK. Screenshot door redactie OpinieZ van YouTube-video, kanaal Datadrivenpro
Ooit zocht ik de exacte betekenis van het woord gotspe en las dat het werd omschreven als een ”uiting of handeling waarvan het betekenisspectrum ligt tussen gewaagd en brutaal”. Deze omschrijving kwam me voor de geest toen 5 juli j.l. in de media bericht werd over een brief van minister Ollongren aan de Tweede Kamer. Die was getiteld ”Rapportage schrappen vergunninghouders als verplichte urgentiecategorie uit de Huisvestingswet”.
Waar ging dat precies om? Nederland kampt al sinds jaar en dag met woningnood; voor een betaalbare huurwoning zijn lange wachtlijsten. Dit probleem wordt nog vergroot nu door de vluchtelingencrisis grote aantallen migranten binnenstromen, die, wanneer zij een verblijfsvergunning hebben gekregen, door gemeenten gehuisvest moeten worden; de zogenaamde vergunninghouders. Uiteraard wil het Rijk de nieuwe inwoners zo snel mogelijk laten doorstromen vanuit de azc’s naar woningen in de gemeenten, want in het azc kosten zij het Rijk geld.
Urgentiecategorie
In de Huisvestingswet waren vergunninghouders dan ook opgenomen als verplichte urgentiecategorie; gemeenten moesten deze groep met voorrang huisvesten, waardoor de wachttijden voor Nederlandse burgers alsmaar langer werden. Uiteraard leidde dit tot woede. Want je zult maar zes jaar op de wachtlijst staan voor een huurwoning, te horen krijgen dat het nog jaren kan duren en vervolgens zien dat het merendeel van de vluchtelingen binnen twee jaar gehuisvest is. In 2016 (het verkiezingsjaar 2017 was immers op komst) werd de Huisvestingswet dan ook gewijzigd.
Adder
Vergunninghouders hoefden geen voorrang meer te krijgen; gemeenten mochten vanaf 1 juli 2017 zelf beslissen of ze vergunninghouders in hun huisvestingsverordening opnemen als urgentiecategorie. En de minister van Binnenlandse Zaken beloofde medio 2018 verslag uit te brengen over het efect van de wet: hoeveel gemeenten dan nog gebruik zouden maken van een voorrangsregel in de huisvestingsverordening en hoe deze regel werd gehanteerd. Zo leek de zaak dus keurig opgelost, maar uiteraard zat er een fikse adder onder het gras.
Gemeenten houden in de nieuwe wet namelijk wel een wettelijke taak om vergunninghouders binnen een kort tijdsbestek te huisvesten wanneer ze door het COA aan een gemeente toegewezen zijn; de gemeente heeft hier ongeveer 12 weken de tijd voor. Het aantal dat ze moeten huisvesten wordt van rijkswege opgelegd in een taakstelling en is o.a. afhankelijk van het aantal inwoners in de gemeente.En daarbij gaat het niet om kleine aantallen.
Boete
Gemeenten moesten bijvoorbeeld in 2017 23.807 vergunninghouders huisvesten; in de eerste helft van 2018 zijn dit er 12.880 en in de tweede helft 11.000 . (Opgave Aedes). Wanneer een gemeente haar taakstelling niet haalt, gaat de provincie zich er mee bemoeien; dan moet de gemeente verantwoording afeggen. Vindt de provincie dat de gemeente verwijtbaar is bij het niet halen van de taakstelling, dan kan zij een boete opleggen voor iedere vergunninghouder die niet gehuisvest is; dit kan oplopen tot 50.000 euro per gezin per jaar. Voorts kan de provincie dan zelf woonruimte aanwijzen – en de kosten hiervan doorberekenen aan de gemeente.
Gedwongen
Uiteraard zou dit voor gemeenten allemaal geen probleem zijn wanneer zij voldoende woningen te vergeven hadden. Maar zo is het helaas niet. Ondanks deze verandering in de wet worden gemeenten dus in feite nog steeds gedwongen om de vergunninghouders voorrang te geven, anders kost het ze een heleboel geld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat uit de rapportage die minister Ollongren aan de Tweede Kamer presenteerde, bleek dat 99% van de gemeenten er voor gekozen had om de urgentieregeling voor vergunninghouders te handhaven.
Verplichting
“Geconcludeerd kan worden dat de wetswijziging niet heeft geleid tot het op grote schaal schrappen van de vergunninghouders als urgentiecategorie” schreef de minister in de begeleidende brief aan het parlement. En ze wreef het er nog maar eens even in: gemeenten hebben nog steeds de verplichting deze groep van woonruimte te voorzien: “het vervallen van de wettelijke verplichting om vergunninghouders als urgentiecategorie aan te merken, laat onverlet dat gemeenten moeten voldoen aan hun taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders’”.
Over de boeteregeling waarmee de politiek de gemeenten klem heeft gezet, had ze het gemakshalve maar even niet.
Perfide
Ergo: de minister zette met haar conclusie de gemeenten dus op subtiele wijze in de beklaagdenbank, maar verzuimde daarbij te vermelden dat de perfide handelwijze van de politiek de voornaamste reden was voor het door de gemeenten gevoerde beleid. Zo bezondigde zij zich aan een handeling waarvan het betekenisspectrum zich beweegt tussen gewaagd en brutaal. Een gotspe dus.
En stak zij een dikke middelvinger op naar al die Nederlandse burgers die al jaren op een betaalbare huurwoning wachten. En waar dus nog steeds niets voor gedaan wordt.

dinsdag 10 juli 2018

Who's destroying England and Western Europe?


by Jon Rappoport
July 10, 2018
As the "British Exit (Brexit)" stalls in the UK, Italy picks up the torch of resistance...

~~

June 4, 2017

"Here's a great idea, boys.  Gather around.  We're going to build, on top of every national government on the European continent, another government, bigger, more bloated, more corrupt, more powerful.  Who'll notice?  Who'll care?"

"Terrific.  Love it.  But ultimately we'll need to destroy all those separate countries and rule the whole continent as one entity.  We can do that, yes.  We'll open all borders and let in a massive flow of immigrants and erase national identities.  Terror attacks will multiply.  We'll put a lid on talking about immigrants as the cause of the terror.  Call it hate speech.  We'll train the population of Europe to accept terrorism as part of the glorious future.  It makes no logical sense, but so what?  No top-down ideology ever made sense.  We'll preach unlimited tolerance and love.  We'll be a de facto Church of sorts.  We'll hypnotize the whole continent..." (The Underground, Jon Rappoport)

As I was writing this article, multiple terror attacks were launched in London.  To say the human destruction "once again raised the question of immigration" would be a vast understatement.

In the run-up to the Brexit vote in 2016, immigration came to the fore as the key issue.  But of course, the European Union has a policy of opening borders of all member countries.

The EU wants one continent, no separate countries---and the way to achieve that is by creating a massive flood of migrants.  Destroy traditions and cultures that define countries.  In the process, accept terrorism as "inevitable."  Don't talk or write about the actual effects of immigration.  That would be "hate speech."  Keep eyes and mouth shut, and march straight ahead into a future of one European continent ruled from above by the EU. 

Ever since the UK vote to leave the unelected, terminally corrupt, and rotting edifice known as the European Union, stall tactics and threats have been launched at Brits.

First it was, "It's going to take a long time to untangle the UK from the EU, it's very complicated."  Actually, that tactic was predated by Prince Obama traveling to England to warn the population they'd stand at the back of the line in forming separate trade deals with the US, if they left the EU.  It's called interfering in the political affairs of another nation.  Now it's the EU and Queen Merkel beating the UK to the punch by plotting trade deals with India and China, in order to leave the British out in the cold.

But the basic question is, Is Britain a nation?  Does it exist?  It's a question citizens are supposed to answer.  Not Merkel, Obama, or the EU.

This issue, in case it's unclear, is all about Globalism.  According to that totalitarian political philosophy, of which the EU is a standard bearer, there are no nations.  There are only mega-corporations and banks.

As the recently departed guru of the Rockefeller Trilateral Commission, Zbigniew Brzezinski, wrote in 1969, "[The] nation state as a fundamental unit of man's organized life has ceased to be the principal creative force. International banks and multinational corporations are acting and planning in terms that are far in advance of the political concepts of the nation state."

This is not only a political and economic statement, it's a prescriptive piece of psychological advice: Stop thinking of yourself as a citizen of a country; you're a global citizen; you exist and function at the pleasure of a new collaborative international order.

And the new order will triumph.  Bow your heads and accept it.

Unless people get up on their hind legs and say no, which is what happened in the 2016 Brexit vote.

Defection.  Decentralization.  Independence.

Hideous words to the ears of Globalists.

Their basic strategy, since the end of World War 2, has been to spin a highly complex network of political and economic relationships, from one end of the world to the other---a labyrinth---from which escape is seen as virtually impossible.

Trade deals like NAFTA, CAFTA, and GATT are only part of this system.  The EU itself keeps churning out thousands of rules, regulations, and laws.

Build the maze; put national governments and populations in the maze.

Then more or less claim the planet would collapse without the maze.

European Commission President Jean-Claude Juncker just issued a "maze statement" to President Trump after Trump rejected the Globalist Paris Climate (non-) Treaty: "Europe's duty is to say: it's not like that.  The Americans can't just leave the climate protection agreement. Mr. Trump believes that [he can] because he doesn't know the details...We tried to explain that to Mr. Trump in Taormina in clear German sentences.  It seems that our attempt failed, but the law is the law, and it must be obeyed. Not everything which is law and not everything in international agreements is fake news, and we have to comply with it."

Supremely arrogant, Juncker was winging it and writing his own script, because, in fact, the US didn't sign on to a treaty in Paris.  Obama tried to unilaterally bind the US to the climate pact, when a two-third's vote by the US Senate is actually required for such international agreements.  And no Senate vote was taken.

But this is the EU's preemptive attitude toward defection, decentralization, and independence.

In the case of Brexit, climate change wasn't the issue.  Immigration was.  The EU tried its best to chastise England for daring to insist unlimited numbers of migrants might be too many.  "You're in the maze, stay in the maze."

And there is another vector of attack being launched at England: reminders the nation is evil for its colonial practices, which can never, ever be erased.  But the covert leaders in that propaganda effort, the EU and its Globalist bosses, feel entitled in their own attempt to colonize the whole planet.  "Your colonizing was bad, ours is good."

With an annual budget in the vicinity of $100 billion, the EU is intractably corrupt and incompetent.  It's estimated that $5 billion a year is stolen from that budget.  As for the other $95 billion, what is it for?  Nations can govern themselves.  The EU could disappear tomorrow and no one would catch a cold.  The entire bloated structure, employing between 30 and 50 thousand people (depending on how far the count is extended) is a vast boondoggle.

It's astonishing that anyone in the UK would feel a sense of loyalty to the EU.

There is nothing strange about Brexit at all.  It's a natural reaction: One day, a house pet goes outside and wanders off into the woods and never comes back.  Who is really surprised?

The "system" called the EU insists that terrorism is somehow a price the British people must pay for entering "a better future for all."  Don't ask what that future looks like.  Don't think about it.  The UK doesn't have the right to set its own immigration policy.

The chaos and destruction that result from open borders are simply an "adjustment period," after which things will settle down.  A new and better England and Europe will emerge.  Diversity will triumph.  How?  Don't worry about that, be happy.

You see, diversity is a high-minded principle, and by definition it implies a more humane society.  Therefore, there is no counter-evidence.  Facts are unimportant.

The NAZIS and FASCISTS who founded the THE EU and their influence today - Rodney Atkinson

https://youtu.be/7Nf5KeC4dAs?list=PLeFd60jNdyQQt0MsOyjiZxJSvKoiZPHLj


Bron: Sirnyler

Anonymous- "Pizzagate" -D.C. pedophilia ring

https://youtu.be/H_-w4NfNfYA?list=WL


Bron: Anonymous

*WHISTLEBLOWER* Ex-Elite Banker Speaks Out

https://youtu.be/ZO3jtXv6jUg?list=WL


*WHISTLEBLOWER* Ex-Elite Banker Speaks Out Full Eng Audio/Eng Subs

*SUCCESSFUL LAWYER* Exposes Freemasonry SECRET Ties to the Catholic Church

https://youtu.be/SG58EGiolkY?list=WL


Source: Light of Life Productions

TRUMP VS. MARXISTS & PEDOPHILES -- Bill Holter

https://youtu.be/1QSpf18lZ4U?list=WL


Bron: SGT Report

*Rare* 1967 Record Exposes the illuminati

https://youtu.be/DfEn9Dz1_j0


*Rare* 1967 Record Exposes the illuminati  


Bron: Light of Life Productions

Undercover journalist: ‘Moslim Broederschap zit bij ieder overleg met Angela Merkel’
Islamisering met steun van Europese regeringen geen complot, maar hard feit: ‘Islam heeft rotsvaste grond gekregen in Duitsland’ – ‘Samenwerking Turkije en Moslim Broederschap grootste bedreiging voor Europa’
 Straatbeeld in het Berlijnse migrantenstadsdeel Neukölln. (Afbeelding: Getty Images (2)).

Undercover journalist Zvi Yehezkeli heeft vooral in Israël naam gemaakt met het onder andere identiteiten maken van undercover reportages. Omdat hij perfect Arabisch spreekt wist hij al vaak diep door te dringen in de moslimwereld. Voor zijn vijfdelige serie ‘Valse Identiteiten’ was hij ook in Duitsland. In het deel ‘De Moslimbroederschap in Duitsland en Turkije’ sprak hij met overheidsofficials, Duitse extremisme experts, en moslims. Zij bevestigen allemaal dat de islam inmiddels rotsvaste grond in Duitsland heeft gekregen. Het is zelfs al zo erg dat de (door Turkije gesteunde) Moslim Broederschap, in o.a. Egypte officieel een terreurorganisatie, letterlijk aan één tafel zit met bondskanselier Angela Merkel.
 
De beruchte Sheikh Yusuf Al Qaradawi voorspelde ooit dat ‘de islam zal terugkeren naar Europa en over het Westen zal heersen. Die verovering hoeft niet door het zwaard te gebeuren. Er is namelijk ook een stille verovering.’ En dat is exact wat er de afgelopen jaren in de EU met het binnenhalen van miljoenen moslimmigranten aan het gebeuren is.
Vooral de Moslim Broederschap helpt moslims bij het stapsgewijs inlijven van Europa in het Islamitische Kalifaat. Yehezkeli zegt dat journalisten alleen de waarheid hierover kunnen ontdekken door een andere identiteit aan te nemen. ‘Ik moet ophouden Zvi te zijn, en Abu Hamza worden.’ Met behulp van de geheime dienst kreeg hij valse Syrische identiteitspapieren voor zijn reis naar Turkije, en vandaar naar Europa.

Samenwerking Turken en moslimbroeders ‘grootste bedreiging voor het Westen’

Turkije is reeds verloren, zo stelt de journalist. De ‘stille’ jihad heeft er middels dictator Erdogan – die met zijn hand vaak de typische Moslim Broederschap groet brengt- definitief gewonnen. Nergens ter wereld is de moskee dichtheid hoger dan in Turkije. De seculiere democratie is en wordt in pijlsnel tempo afgebroken en vervangen door een islamitische dictatuur.
‘Erdogan bepaalt wie hij van de miljoenen vluchtelingen naar Europa laat gaan. Met hen stuurt hij de islam mee. Zij moeten hun dankbaarheid tonen door hem loyaal te zijn... en door de regels van de islam en de Moslim Broederschap in Europa te verspreiden.’ De 47 jarige Yehezkeli noemt de samenwerking tussen Turkije en de Moslim Broederschap dan ook de ‘grootste bedreiging voor het Westen’.
Nadat hij als Syrische ‘vluchteling’ Abdullah Alatrash in Berlijn was aangekomen, en hem zonder ook maar één achtergrondonderzoek naar zijn identiteit onmiddellijk asiel was verleend, kreeg hij van een Arabisch sprekende, uit Gaza afkomstige medewerker van het immigratiebureau zelfs de tip om zijn familie via Griekenland naar Duitsland te smokkelen.

Vrijwel alle moslimmigranten hebben islamisering Europa als hoofddoel

De undercover journalist dook vervolgens diep in de moslimgemeenschap in het Berlijnse migrantenstadsdeel Neukölln. Syrische migranten vertelden hem daar openlijk dat ze in opvangkampen in o.a. (het door de NAVO ‘bevrijde’) Kosovo door de Moslim Broederschap waren geradicaliseerd, en nu de totale islamisering van Europa als levensdoel hebben. Over 20 jaar moet de Sharia in Duitsland zijn ingevoerd. Er wordt weliswaar wat verzet van de Europese bevolking verwacht, ‘maar er is geen ontsnappen aan, ze zullen de realiteit moeten accepteren.’
Yehezkeli kwam erachter dat deze droom, die voor iedere vrijheidslievende Europeaan een gruwelijke nachtmerrie is, niet slechts door enkelen wordt nagestreefd – integendeel. Werkelijk alle moslims die hij sprak, ook degenen die in Europa zijn geboren en getogen, streven naar het omverwerpen van de democratische EU-staten door de islam en de Sharia. ‘Wij zullen hun leraren zijn. Wij zullen hen naar onze religie leiden,’ kreeg hij letterlijk te horen.

‘Moslim Broederschap zit bij ieder overleg met Angela Merkel’

Op het station van Berlin Schöneberg sprak hij af met een extremisme expert, die per se anoniem wilde blijven vanwege de vele doodsbedreigingen die hij had gekregen nadat hij in diverse Duitse en Europese media openlijk had gewaarschuwd voor de opkomst van de radicale islam.
‘Maar je leeft toch in een vrije samenleving?’ wierp Yehezkeli tegen. Het antwoord van de expert: ‘Vrij voor degenen die hun mond houden, ja... ISIS is hier, de Moslim Broederschap is hier, Al Qaeda is hier... Ikhawan (de MB) zegt dat ze geen explosieven nodig hebben om de islam in Europa in te voeren. Nee, zij proberen via de media hun religie te promoten.’
En toen onthulde hij dat ‘er geen enkel overleg met kanselier Angela Merkel plaatsvindt zonder dat de Moslim Broederschap daaraan deelneemt, en op de eerste rij zit. Dit zijn mensen die de afgelopen 4 jaar een grote wereldwijde campagne hebben gevoerd om de Europese samenleving ervan te overtuigen dat geweld in naam van de (islamitische) religie niets met die religie te maken heeft.’
ISIS houdt op zeker moment op te bestaan, maar het echte gevaar schuilt nu juist in de islam zoals die door bijvoorbeeld Erdogan, maar ook door Europese moskeeën en via het internet wordt verspreid. ‘Dat is het grootste gevaar. Niet in de komende een tot twee jaar, maar wel in de volgende 20, 30, 40 jaar. In de komende generatie zal er een groeiend aantal jonge Duitsers zijn geboren die zich tegen alles keren wat Duits is.’ Hetzelfde geldt voor de rest van West Europa, zolang de massa immigratie en islamisering niet actief wordt bestreden.

‘Komende generatie hier geboren moslims zal islam aan Europa opleggen’

De komende generatie Europeanen dreigt dan ook hetzelfde mee te gaan maken als Erdogan in Turkije heeft gedaan: het ‘zuiveren’ en compleet overnemen van de media, de politiek, de rechterlijke macht, het onderwijs, de politie, het leger, en alle overheidsinstellingen. Tegelijkertijd worden mensen die zelfs maar verdacht worden hiervan tegenstanders te zijn ontslagen, vastgezet of ‘opgeruimd’. Nu al worden overal Koranscholen geopend, waarin alle kinderen gedwongen worden geïndoctrineerd met de totale overheersing van de ‘ware islam’ over alle aspecten van het leven, en over alle mensen.
‘De Moslim Broederschap is een nest vol extremisten,’ vervolgt de journalist. ‘Niet langer Qatar, maar Ankara is hun centrum. De samenwerking tussen de Broederschap en Turkije is op dit moment de grootste bedreiging voor de Westerse wereld.’ En met behulp van Erdogan is het deze moslimextremisten nu ook stapsgewijs aan het lukken om de islam niet alleen aan Turkije, maar aan heel Europa op te leggen. (1)
Helaas beseffen hier enkel nog de –weliswaar sterk in opkomst zijnde- vrijheidspartijen hoe ernstig deze dreiging voor ons, onze kinderen en onze toekomst is, en wordt de islamisering van ook ons land nog altijd geen strobreed in de weg gelegd door het overgrote deel van politiek Den Haag.
 

´Turkije enkel op papier nog NAVO lid, stuurt aan op militair conflict met Europa´Brussel heeft lot Europa in handen van Turkse dictator Erdogan gelegd
 Het gepersonificeerde islamitische onheil dat Europa mede door eigen schuld over zichzelf heeft afgeroepen. (Afbeelding: Getty Images (2)).

Terwijl politici en media in de EU de bevolking voorhouden dat Rusland het grote gevaar is, denken de analisten van de denktank GEFIRA (Global Analysis from the European Perspective) daar anders over. Zij schrijven al langere tijd dat een directe oorlog met Rusland minder waarschijnlijk is (tenzij de NAVO hier zelf mee begint), en de echte dreiging voor Europa uit het zuidoosten komt: Turkije. Dat land is enkel nog op papier NAVO lid, maar in realiteit en actualiteit een vijand geworden, die openlijk aanstuurt op een militair conflict, niet alleen met Griekenland en Cyprus, maar met de hele Balkan. Probleem is dat moslimdictator Recep Tayyip Erdogan nog steeds het lieverdje van Brussel is. Of beter gezegd: hij daar volgens diverse analisten feitelijk de scepter zwaait – bijna letterlijk.
 
GEFIRA waarschuwt dat de Turken hun territoriale claims op Cyprus en Griekse eilanden al talloze keren kracht hebben bijgezet door het schenden van het Griekse luchtruim met gevechtsvliegtuigen, en het blokkeren van olie- en gasboringen in het Cypriotische deel van de Middellandse Zee.
De volgende stap is de totale annexatie van Cyprus (het noordelijk deel wordt al sinds de jaren ’70 door Turkije bezet) en een rechtstreekse aanval op mede NAVO lid Griekenland. In principe zou dan artikel 5 van het NAVO verdrag in werking moeten treden, waardoor er vervolgens een oorlog tussen Turkije en Europa uitbreekt.
Erdogan en zijn islamistische AK Partij hebben hun vizier ook al op het volgende doel gesteld: de Balkanlanden, ooit bezet door het Ottomaanse Rijk. In de islamitische filosofie behoren alle gebieden die ooit door moslims werden beheerst, voor altijd aan hen toe. De Turken zijn dan ook al geruime tijd actief met het ondermijnen en islamiseren van de Balkanlanden, als voorbereiding op een invasie.

‘In huidige situatie is Turkije geen NAVO lid meer’

Ook in het Midden Oosten hebben Turkije en Europa tegenstrijdige belangen. Zo voeren de Turken met de cynisch genaamde ‘Operatie Olijftak’ een uitroeiingsoorlog tegen de Koerden, die van jong tot oud door Erdogan allemaal ‘terroristen’ worden genoemd. De Koerdische YPG milities worden juist gesteund en bewapend door de VS, omdat de YPG een van de belangrijkste krachten tegen het inmiddels vrijwel verslagen ISIS is geweest.
‘In de huidige situatie is Turkije feitelijk geen lid van de alliantie,’ stelt GEFIRA. ‘Erdogans overwinning en versterking van zijn positie in het presidentiële systeem zal meer Turkse activiteiten tot gevolg hebben, en een confrontatie tussen Europa en Ankara, of die nu over Cyprus of de Griekse eilanden gaat, is zeer waarschijnlijk geworden.’
Terwijl Turkije en Rusland op economisch en militair gebied steeds nauwer samenwerken –zo schafte Erdogan zeer tegen de zin van de NAVO Russische luchtafweerraketten aan-, is Europa tegelijkertijd zijn bondgenoten aan het kwijtraken. Australië, Canada en Japan zien sowieso geen heil in het helpen verdedigen van het ‘Oude Continent’ tegen een toekomstige Turkse aanval.

Trump distantieert zich van Europa, wil juist vrede met Putin

De VS is onder Trump een koers gaan varen die de EU totaal niet bevalt. De huidige Amerikaanse president is het zat dat bijna alle Europese NAVO landen zich al sinds mensenheugenis niet aan de afspraak houden om minimaal 2% van het BNP aan defensie uit te geven, en wil daarom stoppen met het automatisch opvullen van dat gat door Washington.
Ook zoekt Trump toenadering tot de Russische president Putin met het doel om uiteindelijk weer te gaan samenwerken. De twee wereldleiders hebben op 16 juli zelfs een topontmoeting in Helsinki gepland, wat zeer tegen de zin van Europa is, dat koste wat het kost geen vrede met Moskou lijkt te willen, en Rusland als ‘de grote vijand’ op afstand wil houden.
GEFIRA wijst erop dat de Europese defensie op papier weliswaar meer manschappen heeft, maar totaal niet in staat is zichzelf te verdedigen als het tot een gewapend conflict met Rusland en/of Turkije komt. Zo zal geen enkel NAVO lid meteen al zijn troepen naar het (zuid)oosten sturen, en blijkt keer op keer dat een zeer groot deel van het Europese militaire materieel –vaak de helft, soms zelfs twee derde of driekwart- door gebrek aan onderdelen en onderhoud niet inzetbaar is.
Veel hangt daarom af van de komende top tussen Trump en Putin. Als die mislukt, ziet de toekomst van Europa er zeer somber uit, aangezien de EU niet van plan lijkt zijn koers te wijzigen.

Oorlog met Turkije (en daarna WO-3?) bijna onvermijdelijk

Brussel heeft met het sluiten van de miljarden euro’s kostende ‘vluchtelingendeal’ met Turkije het lot van Europa feitelijk in handen van Erdogan gelegd. Daar is op vrij eenvoudige wijze iets aan te doen, maar daar willen de West Europese leiders niet eens aan denken, namelijk het met alle mogelijke middelen –dus ook militair en het optrekken van zowel fysieke, politieke als bureaucratische muren- stoppen van de massa immigratie uit het Midden Oosten en Afrika.
Zo heeft Erdogan dankzij de gewillige, kruiperige medewerking van Brussel op diverse plaatsen een pistool tegen het hoofd van Europa kunnen plaatsen. De EU denkt hiermee een conflict met de Turken af te wenden, maar in werkelijkheid zorgt het ervoor dat een gewelddadige confrontatie, uitlopend op een ‘hete’ oorlog, juist almaar waarschijnlijker en zelfs onvermijdelijk wordt.
We schrijven het al jaren: Europa maakt exact dezelfde fatale inschattingsfouten als in de jaren ’30 tijdens de opkomst van Adolf Hitler. Deze kapitale blunders dreigen ons werelddeel in een nieuwe, nog veel verwoestendere wereldoorlog te storten.

Legislating Murphy’s Law into Brexit


Nick Hubble

Dear Reader

Brexit is roiling markets. The pound dumped, jumped and dumped again as ministers resigned.

Is a soft Brexit more likely than ever? Is a hard Brexit on the cards now? Which of the two is good for Britain and bad for the EU? Or is it bad for both? Or good for both?

Today, we focus on a very particular detail of Brexit. You might call it time. And not the sort of time that heals all wounds. But the sort of time that brings Murphy’s Law into play.

The trouble with time is that it happens to all of us. You might make an international treaty declaring this not to be the case, but it’s unlikely to work. At least not in the way you’d hoped.

Which is what makes one particular aspect of May’s Chequers proposal just extraordinary. According to the proposed plan, Britain would continue to accept EU rules on goods for the sake of trade harmonisation, but those rules would be subject to UK parliamentary approval.

Huh? We agree to pass a law, subject to parliamentary approval? I don’t get it.

The Financial Times explained it like this: “The British parliament could veto changes to the [EU] rule book if it accepts the “consequences for market access”.”

Still doesn’t make sense. Are we agreeing to accept the EU laws or not?

Theresa May explained it like this in her response to David Davis’ resignation:

“The direct effect of EU law will end when we leave the EU. Where the UK chooses to apply a common rulebook, each rule will have to be agreed by Parliament.”
We agree a common rulebook, subject to disagreeing.

This is complete nonsense. It makes absolutely no sense, whatsoever. Not in terms of policy or outcome. It’s just a simple contradiction – a paradoxical law.

We’re back to the first months of Brexit negotiations, where the debate was all about whether we could agree to agree on something, even if we didn’t agree on the agreement.

Yes, part of the problem here is the nature of politics. But you can’t just legislate away a complete contradiction.

How can Britain agree to be bound by EU law, subject to approval by British Parliament? It’s a completely meaningless position – a “definitely maybe”. Or as a friend used to say, there’s “a definite possibility of a firm maybe” the UK will abide by EU rules. That is, pass them into British law, in their precise form.

Should Britain disagree with the EU about how bendy a banana is too bendy to retail, you’d have a major international crisis. May explained it to Davis:

“Choosing not to sign up to certain rules would lead to consequences for market access, security co-operation or the frictionless border, but that decision will rest with our sovereign Parliament, which will have a lock on whether to incorporate those rules into the UK legal order.”
It’s no wonder Davis called this Brexit “illusory rather than real” according to the FT.

He’s perfectly right.

But why on earth does nobody see the opportunity here? May has offered hard Brexiteers the opportunity of a lifetime, and they’ve resigned!? If they’d stuck with May, it would only have been a matter of time before they got a proper Brexit.

Theresa May has proposed Murphy’s Law govern Britain’s trade relationship with the EU. It’d only be a matter of time before something goes wrong and the UK Parliament says “no”. Then we’d have a real Brexit. And a better one.

Een geweldige manier om in te spelen op een stijgende olieprijs


De olieprijs is al een paar jaar flink aan het stijgen, dat zal je ongetwijfeld wel al gemerkt hebben bij het tanken.
De prijs van olie staat nu rond de $75 en staat zo maar liefst al 2x hoger dan zijn bodem van rond de $25 die we zagen in het begin van 2016.
De prijs blijft erg sterk en elke kleine correctie wordt direct gevolgd door een verschroeiende rally, iets dat toch wel vertrouwen inboezemt in deze stijgende trend.
Volgens Ian McMillan – een gerenommeerd technisch analist – is er nog altijd overschot van tijd om te zoeken naar manieren waarmee je optimaal van deze trend kan profiteren.
En dit is volgens hem het geval bij Northern Oil & Gas, een Amerikaans bedrijf dat olie & gas produceert in North-Dakota & Montana.
Volgens McMillan staat de aandelenkoers van dit bedrijf een astronomische stijging te wachten.
Op de onderstaande grafiek zie je erg duidelijk een rond bodempatroon – aangegeven in het paars – en een technische uitbraak boven het weerstandsniveau dat al heel dit jaar in de weg heeft gestaan.

De verwachtingen van McMillan zijn dan ook erg duidelijk: er komt – mits de olieprijs blijft meewerken – een verschroeiende rally aan ergens in de komende tijd, en die zou wel al eens begonnen kunnen zijn na deze erg belangrijke uitbraak.
Als je nog opzoek was naar manieren om woekerwinsten te maken met olieaandelen, dan kan je bij deze je zoektocht staken…
Northern Oil & Gas kan je vinden op de NYSE onder tickersymbool ‘NOG’.
Auteur: Bart Peters, eigenaar Peters Global Macro, heeft geen positie in de hierboven besproken financiële activa en zal ook geen positie innemen tot minimaal 72 uur na publicatie.

Trump to End the Dollar as We Know it this year?Dear Daily Reckoning Reader,
Read more here.This move is long overdue…
But is has nothing to do with all of the new cryptocurrencies you've been reading about. 
Instead, I'm talking about a major UPGRADE to the paper dollar.
It could transform everything familiar to you about saving... spending... investing... retiring... and banking...

EU-president Donald Tusk noemt gevolgen democratisch tot stand gekomen Brexit ‘rotzooi’

Bron: De dagelijkse standaard

Hoopt dat het einde oefening is voor de BrittenEU-president Donald Tusk betreurt dat met het opstappen van de Britse ministers David Davis en Boris Johnson niet ook het idee van de brexit is verdwenen. “Maar wie weet”, reageerde de Pool op het vertrek van de twee bewindslieden die voorstander zijn van het Britse vertrek uit de EU.
Brexitwatch – Boris Johnson afgetreden
“Politici komen en gaan, maar de problemen die ze voor de mensen hebben gecreëerd blijven”, zei Tusk. “De rotzooi die de brexit heeft veroorzaakt is het grootste probleem in de geschiedenis van de relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. En het is verre van opgelost, met of zonder mister Davis.”
Brexitminister Davis wordt vervangen door Dominic Raab, eveneens een ‘brexiteer’. De Europese Commissie liet weten dat de onderhandelingen met de Britse regering gewoon doorgaan. Voorzitter Jean-Claude Juncker had de Britse premier Theresa May zondagmiddag nog aan de telefoon, liet zijn woordvoerder weten.

Lees ook

Alles over Brexit

Eerste Kamer stemt in met beroepsverbod via tuchtrecht

Eerste Kamer stemt in met beroepsverbod via tuchtrecht

10 juli 2018 - 14:35

Gaan we voor GOUD?!

Bron: Maarten Verheyen


Naar schatting draaien de helft van de platinamijnen met verlies.

Implats schrapte dit jaar al 2.500 jobs, maar dat is wellicht onvoldoende.

Het bedrijf geeft aan dat amper 3 van de 10 mijnschachten winstgevend zijn. In september volgen meer details in verband met een "strategische review".

Voor de goede verstaander: meer jobverliezen.

In maart heeft men al laten verstaan dat het sluiten van verlieslatende activiteiten eraan zit te komen.

De oplossing voor lage prijzen zijn lage prijzen. Je kent het inmiddels wel.

Platinamijnen draaien met verlies, er wordt productie afgestoten, het aanbod daalt ... en de prijs kan weer stijgen.

Platina is op dit moment een uitstekende lange termijn investering.

Je koopt het tegen een prijs die een stuk lager ligt dan de kostprijs om het uit de grond te halen. Dat moet zich corrigeren.

Maar er is ook nog een soort van wildcard.

Driekwart van de wereldwijde platinaproductie komt namelijk uit Zuid-Afrika.

Zuid-Afrika is een jonge democratie en het land staat op de rand van een burgeroorlog.

Vooral blanke boeren hebben het zwaar te verduren.

In Zuid-Afrika zijn velen van mening dat deze boeren geen recht hebben op het land dat al generaties familiebezit is en indertijd voor een faire prijs werd gekocht.

Er wordt vrij openlijk gesproken over het "terugnemen" van dit land.

De situatie voor de blanke boeren, is ronduit dramatisch.

Er werden vorig jaar naar schatting enkele honderden boeren vermoord.

Harde cijfers zijn er niet. De "officiële" cijfers liggen een stuk lager omdat de overheid de situatie minimaliseert en het één en ander zoveel mogelijk probeert toe te dekken.

Bekijk zeker eens de docu "Farmlands" van Lauren Southern om wat meer achtergrond te krijgen van de explosieve toestand in Zuid-Afrika.

Blanke Zuid-Afrikanen vrezen voor een burgeroorlog die kan uitmonden in een genocide.

Het kopen van platinamijnen zijn dan ook niet meteen een optie.

Als het eigendomsrecht van de boeren al ter discussie wordt gesteld, dan kan er ook wel ééns gekeken worden naar de mijnen.

Platina zélf is een ander verhaal.

Onrust in Zuid-Afrika kan de prijs fors hoger jagen.

Al hoef je echt niet op een toenemende nervositeit te gokken om te verdienen aan platina.

Puur op basis van de verwachte "supply-destruction", zie ik de prijs relatief snel bodemen en van daaruit krachtig opveren.

Zuid-Afrika is de eventuele "bonus", al zit ik niet meteen te supporteren voor een burgeroorlog.

Beleggen in platina doe je best via de aankoop van baren in opslag. Op deze manier vermijd je de 21% BTW.

Iedere baar bevat een uniek serienummer en dit wordt op naam opgeslagen.

De opslag wordt verzekerd door Lloyd's, je ontvangt steeds de unieke serienummers van de baren en je kan je platina steeds opvragen voor fysieke levering.

Bon, zoals je weet, ben ik aandeelhouder van Goud999 en ik heb even de telefoon voor je genomen om een speciale deal te regelen.

Als je nu platina koopt, krijg je 6 maanden opslag cadeau.

Dit betekent concreet dat je platina de rest van het jaar gratis voor je wordt opgeslagen. (kost normaal 0,25% per kwartaal).
Geef gewoon bij je bestelling de kortingscode "gratisopslag" in en klik vervolgens op "toepassen".

Gratis opslag platina via Goud999


Bestel hier je platina vrij van BTW én geniet van 6 maanden gratis opslag

PS. Voor elk order boven 1.000 euro, krijg je ook nog een gratis Rode Duivels munt bij! Deze munt wordt automatisch aan je order toegevoegd.

(geldig zolang België in het WK zit)           


Berichten van GOUDHUB

Goudwinning minst vervuilend in de metaalsector

Terwijl de goudproductie per ton eindproduct meer broeikasgasemissies genereert dan vele andere bulkmetalen, zorgen de relatief kleine volumes die elk jaar gemiddeld geproduceerd worden ervoor dat totale emissies van het...

4 grote risico’s: got gold?

Een van de belangrijkste argumenten om een flinke portie goud en zilver aan te houden, is het tegenpartijrisico. We lazen onlangs een bijzonder interessant artikel op Bloomberg waarin de vier...

Aanhoudingen in goud-ETF’s daalde in jun met 49,3 ton

De hoeveelheid goud in wereldwijde goud-ETF’s (exchange-traded funds) daalde in juni met 49,3 ton tot 2.434,3 ton, aldus de World Gold Council (WGC) vrijdag. In dollars daalde het beheerd vermogen...

Aanzienlijk herstel van de vraag naar goud in de technologiesector

Volgens een studie van de World Gold Council (WGC) is er sprake van een aanzienlijk herstel van de vraag naar goud in de technologiesector. De goudvraag in de technologiesector was...

Franse financierings- en investeringsbank Natixis matig optimistisch op goud

De goudprijs daalde afgelopen maand behoorlijk maar laat een lichte stijging zien, als gevolg van het verlies van de Amerikaanse dollar, dat eerder zijn hoogste koers aandeed in 12 maanden...

UBS kijkt verder dan neus lang is

Het sentiment volgt de prijs… en de prijs volgt het sentiment. Zo gaat het maar al te vaak op de financiële markten. Dat is geen  verrassing. Beleggers gooien al snel...
Aanbieding goud999.com, 2018 Maple Leaf Forever in Zilver: