zaterdag 2 juni 2018

Journalist gearresteerd vanwege spreekverbod over pedocriminele bende


Activist en journalist Tommy Robinson die al ruim een jaar bericht over de misdaden van een omvangrijk kinderprostitutie-netwerk, is afgelopen vrijdag gearresteerd. Dit terwijl hij de verdachten van deze pedocriminele bende filmde die het gerechtsgebouw binnenliepen. Er is in Groot-Brittannië een publicatieverbod ingesteld, waarbij de pers op straffe van gevangenisstraf niet over deze rechtszaak mag berichten.
De rechtszaak met betrekking tot dit kinderprostitutie-netwerk is een van de vele kindermisbruikschandalen die de afgelopen tijd in Groot Brittannië naar buiten is gekomen.* De leden van deze bende zijn voornamelijk Moslimmannen. De media portretteert Tommy Robinson (pseudoniem) als rechts-extremistisch, omdat hij zich hard uitspreekt tegen de criminaliteit die door moslimjongeren wordt gepleegd.
* Deze zaak in Rotherham kan niet los gezien worden van vergelijkbare zaken in Newcastle, Rochdale and Oxford.

Politieke en religieuze overtuigingen zijn irrelevant

Naar mijn mening is het cruciaal om in deze zaak politieke of religieuze overtuigingen achterwege te laten. Het gaat om een groot pedonetwerk, waarbij meisjes ontvoerd, verkracht en voorbereid werden voor de prostitutie. In sommige gevallen verdwenen de meisjes of werden zelfs vermoord. Het gaat om ruim 1500 slachtoffers, meisjes in de leeftijden tussen de 11 en 17 jaar, maar in enkele gevallen zelfs zo jong als 6 of 7 jaar.
Dit zijn dermate grote schendingen van mensenrechten, dat het er niet toe doet welke religieuze groep deze pleegt, noch wat de politieke voorkeur is van degene die deze misdrijven aankaart.

Wetgeving misbruikt om media zwijgen op te leggen

Op video-opnames is te zien dat Tommy Robinson door zeven politie-agenten wordt omsingeld, terwijl hij het incident voor het gerechtsgebouw met zijn mobiele telefoon filmde en via Facebook live uitzendde. De politie vertelde hem dat hij werd gearresteerd op basis van ‘schending van de vrede en opruiing’. Getuige Caolan Robertson: “De vrede is niet geschonden – er waren twee andere mensen aanwezig en hij sprak simpelweg zachtjes in zijn mobiele telefoon.” (De politie — red.) zei niets over de gerechtelijke procedure. Het is heel vreemd.”
Volgens de Independent had Tommy Robinson nog een voorwaardelijke straf voor een eerdere veroordeling, ook vanwege zogenaamde ‘minachting van de rechtbank’ in een vergelijkbare kinderverkrachtingszaak. De rechter die de zaak tegen de kinderprostitutie-bende behandelt, had vrijdag een publicatieverbod ingesteld omdat: “berichtgeving zou kunnen leiden tot beïnvloeding van de rechtspraak.” Deze verordening verbiedt om iets over de zaak naar buiten te brengen, totdat het vonnis is geveld.
Het publicatieverbod is uitgevaardigd op basis van een wet uit 1981, de zogenaamde ‘Minachting voor de rechtbank-maatregel’. Deze wet is destijds in het leven geroepen om verdachten voor media-aandacht te beschermen, wanneer de objectieve rechtsgang belemmerd zou kunnen worden. Het de vraag of deze wet in deze zaak terecht wordt toegepast en of deze niet in strijd is met de mensenrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting.

Daders lijken beschermd te worden

De arrestatie staat in schril contrast tot de vrijheid die de daders krijgen, die vanuit het raam van het gerechtsgebouw doodsbedreigings-gebaren maakten naar het publiek op straat, volgens getuige Caolan Robertson die bij de arrestatie van Tommy Robinson aanwezig was. Het lijkt het beeld te bevestigen dat de daders worden beschermd en critici overdreven hard worden aangepakt. Tommy Robinson is op dezelfde dag van zijn arrestatie voorgeleid aan de rechtbank. Deze heeft hem tot 13 maanden cel veroordeeld vanwege ‘minachting voor de rechtbank’.

Kritische journalist krijgt geen eerlijk proces

Volgens Fox News duurde de zitting tegen Tommy Robinson slechts enkele minuten en vond vlak na zijn arrestatie plaats, waardoor hij nauwelijks de tijd heeft gekregen om zijn advocaat te raadplegen en zijn verdediging voor te bereiden. Blijkbaar heeft híj geen recht op een objectieve rechtsgang. Op een lijst van rechtszaken stond dat de zaak vrijdagmiddag ‘gesloten’ was.
Zijn vriend en collega Caolan Robertson die zich bij de rechtbank bevond toen Tommy Robinson werd gearresteerd vertelt: “Het is een zeer bizarre situatie. Dit publicatieverbod wordt slechts in bijzondere gevallen toegepast (…) er zijn eigenlijk geen argumenten waarom ze dit zouden doen.” (…) Het is heel vreemd. Het is een groot nieuwsverhaal waarover totaal niet wordt bericht. Het gevoel in dit land is momenteel absoluut bizar. Het heeft het wantrouwen in de media versterkt. De mensen zijn razend.”

Geert Wilders heeft naar aanleiding van de situatie vragen  aan de minister van Buitenlandse Zaken gesteld.
Dit publicatieverbod is in wezen tevens een spreekverbod, aangezien het ook verboden is om iets op Facebook te plaatsen over de zaak. De verordening zorgde ervoor dat de meeste mediakanalen in Groot-Brittannië berichten over de rechtszaak van hun website hebben gehaald, nadat gedreigd werd met gevangenisstraf in het geval van een overtreding. De arrestatie van Tommy Robinson wordt mondjesmaat door de mainstream media naar buiten gebracht, maar details over het waarom en zijn spoedveroordeling worden achterwege gelaten.

Arrestatie leidt tot volkswoede

Zijn veroordeling heeft wereldwijd tot grote verontwaardiging geleid. De pseudoniem ‘Tommy Robinson’ — hij verbergt zijn echte naam om zijn gezin te beschermen — is al dagen trending topic. Het publicatieverbod druist in tegen de ‘vrijheid van meningsuiting’ en de journalistieke plicht om te berichten over een rechtszaak met grote maatschappelijke relevantie. Ondanks het publicatieverbod zijn er afgelopen weekend duizenden betogers naar 10 Downing Street  afgereisd om voor het hek van de ambtswoning van de Britse premier, of op Speakers’ Corner te protesteren.
De media die nauwelijks bericht over deze demonstraties, suggereert dat het om een groepje rechts-extremisten gaat. Volgens Caolan Robertson is er echter veel meer aan de hand. “Er is iets gebeurd dat anders is dan anders. Mensen zijn hier absoluut razend over. De lucht is statisch geladen met mensen die er schoon genoeg van hebben (…) Dit is nog nooit voorgekomen. (…) Je kunt op dit moment de spanning voelen die in de lucht hangt. Het is vreselijk intens. Het is eigenlijk best beangstigend waar dit toe kan leiden.”

Explosieve en onvoorspelbare situatie

Het voelt alsof de boel op springen staat en Robinson’s arrestatie het lont in het pedokruitvat zou kunnen zijn. De menigte voor het hek van 10 Downingstreet was woedend en scandeerde naar de politie: “Jullie moeten je schamen!”
Ook Britse politici vragen zich af of we inmiddels niet in een politiestaat leven.
Betogers klommen op de hekken, maar tot een handgemeen is het nog niet gekomen. Toch zal de politie waarschijnlijk de eerste klappen op gaan vangen wanneer het tot een uitbarsting komt. Zij zijn degene die trouw hebben gezworen aan de Kroon en het establishment, dat zich maar al te vaak heeft schuldig gemaakt aan pedofiele misdaden.
Denk maar aan de pedofielen zoals voormalig premier Edward Heith en Jimmy Saville. Beiden hadden nauwe banden met het Britse koningshuis, en kregen naast een koninklijke onderscheiding en aristocratische titel, tevens bescherming uit de hoogste kringen. Dit terwijl de politie en Scotland Yard wisten dat ze op grote schaal kinderen misbruikten. Pas na hun dood werd er van hun schandelijke gedrag in de media verslag gedaan.

Mensen zijn bescherming van pedocriminelen zat

Politie, justitie en de kinderbescherming spelen al jaren een uiterst dubieuze rol door (elite) pedocriminele netwerken te beschermen en te voorzien van steeds nieuwe kinderen. Ook de rechtszaak die afgelopen vrijdag diende, is daarop geen uitzondering. De maat is nu vol en de bom staat op barsten.


Het is van cruciaal belang dat de (alternatieve) media zich richten op de mensenrechtenschendingen tegen kinderen en het corrupte politie- en justitie-apparaat en niet in de val van ‘rechts-extremisme versus moslims’ trappen. Deze zaak gaat over de grootschalige verkrachting van, handel in en moord op kinderen, door pedocriminele netwerken die (zo lang mogelijk) door politie en justitie beschermd worden.

Vrijheid van meningsuiting in het geding

Deze zaak gaat ook over doorgeslagen censuur, een gecontroleerde pers en een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting. Degene die nog twijfelden aan de claim dat ook binnen zogenaamd vrije Europese landen censuur wordt toegepast en sprake is van een politiestaat, kunnen dit nu niet langer ontkennen.
In elke vorm van systematische onderdrukking en corruptie is er echter altijd één incident waarbij de vlam in de pan slaat en de boel gaat kantelen. Dit zou wel eens dat ene incident kunnen zijn.
Bronnen:
Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Giving terminally ill patients a chance, here at home

 
The White House • May 31, 2018

The Day Ahead

President Donald J. Trump travels to Texas, where he will meet with family members and community leaders affected by this month's tragic shooting at Santa Fe High School. Read the President's May 18 Proclamation honoring victims.
 
 

Giving terminally ill patients a chance, here at home

An estimated 609,640 Americans will die from cancer alone in 2018, according to the National Cancer Institute. Before yesterday, the options for terminally ill patients who had exhausted all available treatments were extremely limited. Only 3 percent of cancer patients today are enrolled in clinical trials for new medication, for instance.


With President Trump's signature, this bleak picture changes. The "Right to Try" law he signed yesterday gives more than 1 million Americans who die each year from terminal illnesses a new tool to make potentially lifesaving treatment decisions. The act amends Federal law to allow certain unapproved, experimental drugs to be administered to terminally ill patients who have exhausted all approved treatment options and are unable to participate in clinical drug trials.
              
"People who are terminally ill should not have to go from country to country to seek a cure," President Trump says. "I'd see people-friends of mine, and other people I'd read about, where they'd travel all over the world looking for a cure. And we have the best medical people in the world."
President Trump fulfills his promise to expand options for terminally ill Americans.
Bonus read: "Thank Republicans for your right to try," says AEI's Marc Thiessen
 
 

250 kids join President Trump on the South Lawn

Sports participation and physical activity are crucial for child development, supporting personal and social growth, lifetime health and fitness habits, and a competitive spirit. Children that play sports have higher educational achievement, earn higher incomes as adults, and have improved mental health.
Each president since Dwight Eisenhower has convened a Council on Fitness to focus on various sports, nutrition, and well-being initiatives. President Trump has given his Council a clear purpose: to reverse the declining trend of youth sports participation and to ensure that all American children are given the opportunity to compete.
To introduce his intended Council appointees, the President invited several hundred children, parents, and coaches to the White House for a field day on the South Lawn. Athletes such as Mariano Rivera, Herschel Walker, and Misty May-Treanor joined youth participants in activities ranging from flag football to volleyball. Watch President Trump host field day at the White House.
In-depth report: The potential for youth sports to improve childhood outcomes
 
 

Photo of the Day

Official White House Photo by Andrea Hanks
              
President Trump delivers remarks and participates in the White House Sports and Fitness Day | May 30, 2018

´Afgewezen minister Financiën wil Italië inderdaad uit euro gevangenis breken’Analist Raul Ilargi Meijer: ‘EU is opgezet als een eeuwige gevangenis, zoals de christelijke kerken de hel afschilderen’
 Bron afbeelding: (3).

Eergisteren noemden we het een verkapte staatsgreep, de afwijzing van de voorgedragen minister van Financiën van het nieuwe M5S-Lega kabinet door de Italiaanse president. Analist Raul Ilargi Meijer schrijft nu hetzelfde. Hij wijst erop dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat de geblokkeerde minister Paolo Savona in het geheim van plan is om Italexit te leiden, de Italiaanse uittreding uit de eurozone. Overigens maakte Savona er al jaren géén geheim van dat hij de euro een ‘Duitse gevangenis’ vond, waarvoor ieder land een plan moest hebben om uit te breken. Meijer schrijft dat de euro nu zeker gedoemd is te falen, juist omdat deze gevangenis geen ‘exit’ heeft gekregen, en opzettelijk onomkeerbaar is gemaakt.
 
De ‘Duitse gevangenis’ wijst op de strenge begrotingsregels die het Noord Europese blok onder leiding van Duitsland heeft afgedwongen. Traditioneel konden de financieel veel minder gedisciplineerde Zuid Europese landen economisch enkel overleven en groeien doordat ze hun eigen munt konden afwaarderen.

Transferbetalingen van Noord naar Zuid

De sterke euro is in dit opzicht vooral gunstig voor de landen die toch al een sterke munt hadden, zoals Duitsland en Nederland. ‘Dit is het einde van de euro. De euro is een kooi geworden, een gevangenis voor de armere broeders.’ Hij vindt dat er van meet af aan transferbetalingen van Noord naar Zuid hadden moeten worden vastgelegd.
Meijer vergeet dat er al jaren verkapte transferbetalingen worden gedaan in de vorm van het opkopen van de Zuid Europese staatsschulden door de ECB, met vooral de Duitsers, Nederlanders, Oostenrijkers en Finnen als garantie. En niet te vergeten het TARGET-2 systeem, waarmee de Zuid Europeanen op de pof –dat is: op conto van het sterkere Noorden- voor honderden miljarden extra konden lenen en uitgeven. Dat zorgde weliswaar voor economische groei, maar die kwam vrijwel geheel door het maken van enorme nieuwe schulden tot stand.

EU en euro: gevangenis zonder deuren en ramen
Savona had in 2015 al een aantal slides gemaakt waarin hij liet zien hoe Italië of een ander EU-land het beste uit de eurozone kon treden. Dat wordt nu als een ‘geheim plan’ omschreven, maar volgens Meijer zou iedere lidstaat openlijk zo’n scenario moeten hebben klaarliggen, tenminste, als zo’n EU-staat een verantwoordelijke regering heeft (en gaat u er maar vanuit dat zo’n scenario in Den Haag al jaren geleden is opgesteld).
‘Het klopt dat de euro zo is ontworpen, niet enkel als een gevangenis, maar als een gevangenis zonder deuren en ramen. Je kunt er op geen enkele manier uit, wat een fatale fout zal blijken te zijn.’ De voormalige Griekse minister van Financiën Varoufakis vergeleek het euro systeem al eens met de popklassieker ‘Hotel California’ van The Eagles, die onder meer zingen dat ‘je op ieder moment dat je wilt kunt uitchecken, maar nooit kunt vertrekken’.
Meijer: ‘De EU is als een soort eeuwige gevangenis opgezet, een concept dat heel vertrouwd voor ons is als we kijken naar hoe de christelijke kerken de hel afschilderen... De eerste regel voor iedere organisatie luidt dat er altijd een ontsnapping moet zijn, een uitgang. Als die er niet is, zal dat er de oorzaak van zijn dat de boel op het einde klapt... Ieder systeem moet altijd met een ingebouwde ‘afvloeiingsregeling’ worden ontworpen.’
De euro is dat echter niet. Savona begrijpt dat, en daarom is hij voor de gevestigde orde in Brussel en Rome een onacceptabele minister van Financiën, ongeacht zijn competentie, ervaring en reputatie. ‘Het lijkt erop dat het establishment meer dan ooit wanhopig is. En nu verkeert ook de hele financiële wereld in paniek.’ Italiaanse staatsobligaties nemen inmiddels een steile duikvlucht.

Elite wijst Italiaanse volk als schuldige aan voor ‘verkeerde’ verkiezingsuitslag

Voor de enorme verliezen die de ECB hierdoor maakt zal echter niet diens –nota bene uit Italië afkomstig- president Mario Draghi verantwoordelijk worden gehouden. Nee, ‘de elite geeft simpelweg de schuld aan de kiezers in Italië. Ja, dat betekent dat ze de democratie de schuld geven. Omdat ze het gewaagd hebben een verkiezingsuitslag te presenteren die de huidige machten bedreigt. En nee, er is geen enkele andere manier om dit te omschrijven dan als een coup’ (een staatsgreep dus).
Het is echter niet de schuld van Lega en M5S dat de zes grootste Italiaanse banken voor € 143 miljard aan Italiaanse schuldpapieren op de balansen hebben staan, en de systeembanken in vooral Frankrijk, Spanje en Duitsland nog eens € 137 miljard. ‘Dit is de schuld van de Europese Unie en het huidige ‘leiderschap’,’ vervolgt Meijer. ‘M5S en Lega hebben dit enkel aan de kaak gesteld.’
De reactie van de Brusselse en aan Brussel onderhorige Europese elite? ‘Kop houden en in de pas blijven lopen!’ Maar er komt een moment dat een land, een volk, dit niet meer pikt. We schreven al eerder dat de signalen dat dit de Italianen zullen zijn, steeds sterker worden.

Ook anderhalf miljoen Nederlanders stemden ‘verkeerd’

Overigens hebben zo’n anderhalf miljoen kiezers recent ook in Nederland te horen gekregen dat ze de ‘verkeerde keus’ in het stemhokje hebben gemaakt, doordat de PVV van Geert Wilders op voorhand werd uitgesloten bij onderhandelingen over een nieuwe regering. De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft hiervoor zelfs een artikel-12 procedure tegen het kabinet opgestart (2).

‘EU kan in huidige vorm niet overleven’

‘In zijn huidige vorm kan de EU niet overleven,’ besluit de analist. Ook hij geeft met name Duitsland (‘degene die het meest profiteert’) de schuld daarvan, waar wij echter anders over denken.
Zuid Europa is namelijk minstens zo verantwoordelijk als het Noorden, want het Zuiden ging maar al te graag enorm veel extra geld uitgeven, dat dankzij het stabielere Noorden veel goedkoper was geworden. Dat de meeste van die extra uitgaven werden besteed door meer uit de Noordelijke lidstaten te importeren, is echter een feit, en een reden waarom ook het Nederlandse bedrijfsleven zo fel tegen een eventueel Nexit, een Nederlandse uittreding uit de euro, is.

EU moet weer EEG worden

Brussel wil van Europa daarom een centraal geregeerde superstaat maken – hetzelfde streven dat Napoleon en Hitler ons continent in grote oorlogen deed storten, met miljoenen slachtoffers.
Het wordt daarom de hoogste tijd dat nationale regeringen stappen gaan zetten om dit heilloze en fatale pad te verlaten, en de EU terug te bouwen tot het succesvolle, maar vrijwillige samenwerkingsverband dat de E.E.G. ooit was, waarbij de soevereiniteit van de lidstaten weer wordt hersteld. Zo niet, dan zal ons werelddeel op zeker moment onherroepelijk aan interne spanningen ten onder gaan, en mogelijk opnieuw in vlammen opgaan.
 
Xander

OPEC Sends Oil Prices Crashing


 
Dear Member ,
 Upgrade to premium
Why upgrade?
Greetings from London.

Oil prices collapsed on Friday morning as news of Saudi Arabia and Russia considering an increase in production hit markets, driving fears that the OPEC production cut deal may soon come to an end.
Friday, May 25th 2018

Oil prices plunged in early trading on Friday on news that OPEC and its partners, including Russia, are considering a loosening of their production limits (more below). Both WTI and Brent fell by more than 3 percent Friday morning.

OPEC and Russia could raise production. Saudi Arabia and Russia are in
discussions about raising their production limits, perhaps adding as much as 1 million barrels per day to the market. The group could announce a change in Vienna next month. The steep losses from Venezuela meant that OPEC’s compliance with the cuts surpassed 150 percent last month. The idea would be to bring compliance back down to 100 percent, which would mean allowing members to produce more to offset Venezuela’s declines. Nothing is finalized yet and the talks will continue for the next few weeks. Oil prices sank on the news.

U.S. oil exports rising, but infrastructure faces constraints. U.S. oil exports hit a new record at 2.6 million barrels per day two weeks ago, but have dipped since then. Most analysts see exports continuing to rise, particularly with WTI trading at a steep $8-per-barrel discount relative to Brent. However, there are concerns that U.S. port infrastructure won’t be able to handle much higher levels of exports. Export capacity data isn’t tracked and the exact capacity is not known, although it is thought to be around 3.5 mb/d. As of now, the Louisiana Offshore Oil Port (LOOP) is the only Gulf Coast port that can handle very large crude carriers (VLCCs). “So far, export capacity is keeping pace, but we are walking a tightrope,” Bernadette Johnson, vice president at DrillingInfo, told
Reuters.

BP cuts jobs. BP (NYSE: BP)
said it will slash 3 percent of its workforce in its upstream unit this year, eliminating more than 500 positions. The oil giant said the move was done in the name of efficiency and competitiveness.

U.S. shale growth to disappoint. Industry veteran Mark Papa, CEO of Centennial Resource Development (NASDAQ: CDEV) and former head of EOG Resources (NYSE: EOG), says that the growth projections for U.S. shale are overly optimistic. Papa says growth disappointed last year and would continue to undershoot expectations, largely because the best sites have already been drilled. In the Eagle Ford and the Bakken “my estimate is that about 70% of the good quality drilling locations have already been drilled," Papa said, according to
S&P Global Platts. "So you're left ... with Tier 2 and Tier 3 quality geologic locations and there's a really steep drop-off in the amount of oil you get per well with those locations."

Peak oil demand to erase $19 trillion in oil income. The adoption of 240 million electric vehicles by 2040 will cause oil demand to peak by the mid-2020s, which will destroy
$19 trillion in income, according to Aurora Energy Research Ltd. Aurora’s “analysis points to a possible energy future of mass electrification, digitization, and new technologies, in which the rise in electric vehicles and continued improvements in fuel efficiency lead to peak oil demand occurring in the mid-2020,” Richard Howard, head of research at Aurora, said in the report. Ultimately, the displacement of around 8 million barrels per day could cause oil prices to fall to as low as $32 per barrel by 2040.

NJ bails out nukes. New Jersey
approved a bailout of its struggling nuclear power plants. Ratepayers will essentially subsidize the nuclear plants, operated by Exelon Corp. (NYSE: EXC), by about $300 million a year. The support for nuclear comes after New York and Illinois previously passed similar measures to rescue their nuclear power plants.

Large consumers step up oil hedging. With Brent oil near $80 per barrel, large industrial consumers, such as airlines and shipping companies, have increased their hedges, locking in oil for the next year or so, fearful of further price increases. “Consumers are hedging, which is supporting the back end of the Brent curve,” Thibaut Remoundos, founder of Commodities Trading Corp., told
Bloomberg.

UBS: $100 oil possible. Investment bank UBS says that a price spike to $100 per barrel is possible, which should be worrying because it could trigger an economic recession. “Now that we are getting closer to $100/bbl the net impact of higher oil prices is again becoming a net negative," UBS
said in a research note. "The global sweet spot — where oil prices may have positively contributed to global growth — seems to be somewhere between $50/bbl and $70/bbl."

ExxonMobil to slash methane by 15 percent. ExxonMobil (NYSE: XOM)
said that it would voluntarily cut methane emissions by 15 percent by 2020 in an effort to reduce its impact on climate change. More and more oil companies are offering voluntary cuts to head off regulatory action.

EU settles antitrust case with Gazprom. The European Union officially settled a suit this week against Russian gas giant Gazprom, filed back in 2015, over anticompetitive behavior. Last year, Gazprom accepted changes to the way it conducts business in the EU, including allowing for the reselling of gas across borders and changes to pricing that will prevent the company from gouging individual countries who lack alternative supplies. “Gazprom won’t be able to play hardball,” Jonathan Stern, an analyst in the gas program at the Oxford Institute for Energy Studies, told
the New York Times. Still, countries in Eastern Europe believe Gazprom got off easy.

Canadian oil exports to U.S. Gulf Coast surpass Venezuela’s share. Canada has long supplied the U.S. Midwest with heavy oil, but more Canadian oil is heading to the Gulf Coast. Canada’s oil exports to the U.S Gulf Coast topped that of Venezuela for the
first time on a monthly basis. Both countries ship heavy oil to Gulf Coast refiners, but Venezuela’s losses mean that Canadian oil has become more important.
 
Thanks for reading and we’ll see you next week.

Best Regards,

Tom Kool
Editor, Oilprice.com

Britse linksdictatuur een feit: Journalist gevangen gezet vanwege verslag over moslim pedo verkrachtingsbendesRechter verbiedt onafhankelijke media te berichten over veroordeling conservatieve journalist-activist – Honderden woedende Britten bestormen Downing Street 10
 (Afbeelding: Getty Images (5)).

Jarenlang lieten lokale en regionale Britse politici, politiefunctionarissen en agenten in diverse steden islamitische pedofiele verkrachtingsbendes ongestoord hun gang gaan, waardoor vele honderden Britse meisjes –sommigen niet ouder dan 11, 12- het slachtoffer konden worden. De conservatieve activist-burgerjournalist Tommy Robinson die de verzwegen misdaden al 10 jaar geleden aan het daglicht probeerde te brengen, is daar nu voor gearresteerd en tot 13 maanden gevangenisstraf veroordeeld, wat gezien de overheersing van Britse gevangenissen door moslimbendes een zekere doodstraf is. Bovendien heeft een rechter de onafhankelijke media zoals Breitbart verboden om hierover te berichten, wat onderstreept dat Groot Brittannië een totalitaire linksdictatuur is geworden.
 
Infowars verslaggever Kit Daniels noemt de voor pers en publiek verborgen gehouden arrestatie en veroordeling van Robinson een ‘Sovjet achtige verdwijning. Het is heel waarschijnlijk dat hij, gezien de eerdere doodsbedreigingen tegen de journalist, in de gevangenis zal sterven.’
Het Amerikaanse Fox News haalt Britse bronnen aan die niet met name kunnen worden genoemd, omdat ze anders ook in de gevangenis belanden. Robinsons advocaat bevestigde echter dat zijn cliënt feitelijk de doodstraf heeft gekregen, omdat hij in de gevangenis het zal moeten opnemen tegen de daar feitelijk vogelvrij opererende moslim bendes. De rechter zou hiervan op de hoogte zijn geweest, maar zich daar niets van hebben aangetrokken.

‘Wat zijn wij voor een politiestaat geworden?’

UKIP leider Gerard Batten sprak zijn schande uit over de behandeling van Robinson. ‘Wat zijn wij voor een politiestaat geworden? Ik kan me niet herinneren dat iemand van een ‘misdaad’ werd veroordeeld, waar niet over bericht mocht worden. Zelfs zijn naam, zijn vergrijp en de plek waar hij gevangen wordt gezet mag nu niet worden genoemd.’
Kort na het bevel van de rechter haalden Breitbart London, de Mirror, de Daily Record, de Birmingham Mail en Russia Today hun artikel over Robinson weg. Breitbart London verwijderde enkel Robinsons naam, zijn ‘misdaad’ en de plaats waar hij werd veroordeeld, maar liet het artikel verder staan. (3)
De meeste door de staat gecontroleerde massamedia willen er sowieso niet over schrijven, maar het nieuws lekte door onafhankelijke media desondanks uit. Het gevolg was dat honderden woedende Britten Downing Street nr. 10 bestormden, de hekken beklommen, en eisten dat Robinson wordt vrijgelaten (4). Sommigen waagden het al over het begin van een revolutie tegen de gevestigde orde in Londen te spreken. (2)

Wilders stelt vragen aan minister Blok

U denkt: dat heb ik nergens op het nieuws gezien of gelezen? Inderdaad, zo gaat dat ook in Nederland al jaren. Als ergens 20 linkse activisten tegen protesteren, worden ze prominent voor de camera’s gezet, en verschijnen ze onmiddellijk in de headlines van de grote nieuwssites. Nu vele honderden Britse burgers het echter opnemen voor een conservatieve activist die zich verzet tegen de islamisering van zijn land, blijven de meeste van de echte nepnieuwsverstrekkers in Nederland en Europa ijselijk stil.
In eigen land is het –we zouden zeggen vanzelfsprekend- PVV leider Geert Wilders die parlementaire vragen gaat stellen aan de minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok.
Xander

Zo zal Italië de hele EU in zijn val meeslepen‘Brussel begrijpt nog steeds niets van werking financiële markten’ – Gezamenlijke staatsschulden eurozone zullen hele Unie fataal worden
 Afbeelding: Getty Images (2).
We besteden er opnieuw aandacht aan, omdat wij vinden dat de Italiaanse politieke (en financieel-economische) crisis zwaar onderbelicht wordt in de media. Wij kunnen alleen maar bedenken dat dit komt omdat deze crisis de hele eurozone en Europese Unie in zijn val kan meeslepen, ook al hoeft dat niet meteen volgende week te gebeuren. Analist Daniel Lacalle heeft een wat andere kijk op het ontstaan van de crisis; volgens hem komt het niet zozeer door de euro, maar door het al decennia gevolgde verkwistende beleid van de Italiaanse politiek. Lacalle: ‘De populistische coalitie heeft een ‘economisch’ programma gepresenteerd dat een bedreiging voor de EU vormt. Vergeleken daarbij was Griekenland een fluitje van een cent.’
 
‘Niet euro, maar Italië zelf schuldig’

De enorme problemen van Italië zijn geheel de schuld van de Italianen zelf, stelt Lacalle. Het land heeft sinds het einde van WO-2 een ontelbaar aantal regeringen gehad, die echter allemaal gemeen hadden dat ze inefficiënte, logge staatsbedrijven met miljarden overeind hielden, ten koste van kleinere en nieuwe bedrijven, en daarmee ten koste van de concurrentiekracht en economische groei. Dit zorgde ervoor dat goed lopende bedrijven hun activiteiten deels of geheel naar het buitenland verplaatsten.
De Italiaanse banken werden gestimuleerd om enorme risico’s te nemen met leningen aan diep in de schulden gestoken (staats)bedrijven. Hierdoor hebben de Italiaanse banken nu met afstand de meeste slechte leningen op de balansen staan, en zijn daardoor feitelijk failliet.
Tel daarbij op de enorme bureaucratie en hoge belastingen (om nog maar niet te spreken van de traditionele corruptie), wat een rem is op de groei van bedrijven die wel concurrerend kunnen zijn en verder kunnen groeien. Gooi in deze mix de hoge eisen van de vakbonden, en je krijgt een giftige cocktail van een land dat stelselmatig veel teveel uitgeeft maar weigert te hervormen, en daarom gedoemd is op zeker moment totaal in te storten.

‘Populisten leven in sprookjesland’

De M5S-Lega coalitie stelt nu dat de euro de schuld is van alle problemen van Italië. Volgens Lacalle had het land ook zonder de euro in exact dezelfde precaire situatie beland, alleen dan had de regering steeds de Italiaanse munt kunnen afwaarderen. Dat had de economie echter niet veel concurrerender gemaakt, maar de bevolking wel steeds armer.
De coalitie eist nu van Europa een schuldenkwijtschelding van maar liefst € 250 miljard. ‘Ze leven in sprookjesland’, is de conclusie van de Italiaanse financieel analist Gianluca Codagnone. In tegenstelling tot wat de Italianen denken, hebben de opeenvolgende regeringen in Rome nog geen cent bezuinigd. Het enige wat er is gebeurd is dat het begrotingsoverschot onder druk van Brussel (‘Duitsland’) is teruggeschroefd.
Lacalle: ‘Maar deze niet bestaande bezuinigingen hebben tot waanzin geleid. De populistische partijen gedragen zich als kinderen die worden gewaarschuwd als ze zich slecht gedragen, en zich vervolgens blijven misdragen omdat ze denken dat ze de volgende keer meer snoepjes krijgen.’

‘Italexit veroorzaakt vernietiging van de EU’

Volgens Lacalle is het een misvatting dat uittreding uit de eurozone de pensioenen, salarissen en gezondheidszorg zal redden. ‘In de geschiedenis is er geen enkel aanwijsbaar geval van een (staats)bankroet waarbij er niet enorm werd bezuinigd, geen enkel aanwijsbaar geval waarbij er door middel van devaluatie niet enorm werd gesneden in de welvaartsstaat. Iedereen die denkt dat een exit een goed idee is, zou eens naar de geschiedenis moeten kijken.’
Een Italexit zal ook nog eens een domino effect veroorzaken, want ‘andere verkwistende staten zullen hetzelfde doen, waardoor de Europese Unie tijdens de volgende schuldencrisis zal worden vernietigd.’
De komende 6 tot 8 jaar moeten de grootste Italiaanse bedrijven een duizelingwekkende € 715 miljard aan leningen en schulden zien te (her)financieren. Een feitelijk (staats)bankroet zal de instorting van de sociale zekerheid, pensioenen, ambtenarensalarissen en spaargelden veroorzaken. Het omvallen van de banken zal de Italiaanse gezinnen en het bedrijfsleven vervolgens beroven van alle vormen van krediet, met enorme aantal faillissementen als gevolg.
Het behoeft geen uitleg dat hierdoor een ware volksopstand, mogelijk zelfs een revolutie of burgeroorlog, zal uitbreken.

Gezamenlijke staatsschulden = recept voor megacrisis

De crisis in Italië wordt echter ook niet opgelost door wat Brussel wil, namelijk alle staatsschulden van de eurozone op één hoop gooien door het uitgeven van gezamenlijke staatsobligaties.
De eurocraten begrijpen nog steeds niet dat een ketting zo sterk is als zijn zwakste schakel, en eurobonds (of een vorm daarvan, nu wordt gesproken van ‘European Safe Bonds’) de Italiaanse (en Spaanse, et cetera) staatspapieren daarom niet sterker maken, maar de Duitse en Nederlandse juist zwakker.

 ‘Europa begrijpt amper iets van risico, financiële markten, en de realiteit’

‘Dit toont aan hoe weinig Europa begrijpt van risico, de (financiële) markten, en de realiteit,’ waarschuwt Lacalle.
Hoe dat komt? Omdat in Brussel een clubje ongekozen bureaucraten zit met puur theoretische ‘kennis’ en een extreemlinkse ideologie. Zij geloven nog steeds in de communistische misvatting dat een overheid echt alles kan regelen en controleren, van vraag en aanbod tot en met de waarde van de munt, de schulden en de staatspapieren.
Door gezamenlijke banken- en staatsschulden zal de crisis zich juist als een olievlek over heel de eurozone verspreiden, en zal Italië iedereen in zijn val meesleuren. Van een ‘Griekenland’ achtige redding, die maar ternauwernood het instorten van de eurozone voorkwam, kan namelijk geen enkele sprake zijn. De Italiaanse economie en schuldenlast zijn namelijk zo’n 10 x groter en hoger dan de Griekse.
Deze enorme Brusselse blinde vlek voor de realiteit en daarmee ook voor het welzijn en de toekomst van alle Europeanen, zal ons werelddeel opnieuw in een dramatische crisis storten, met een beetje pech zelfs een crisis die erger zal zijn dan WO-2, waar we mogelijk nooit meer bovenop komen.

Snel ingrijpen geboden

We besluiten opnieuw met de (valse?) hoop dat er in Europese regeringssteden nog ergens verstandige mensen rondlopen, met genoeg invloed om ervoor te zorgen deze fatale, letterlijke gedoemde Unie zo snel mogelijk een halt toe wordt geroepen, niet door er uit te treden (dat alleen in het uiterste en meest extreme geval, maar dan is het waarschijnlijk voor iedereen al te laat), maar deze weer terug te vormen tot het ooit succesvolle vrijwillige economisch samenwerkingsverband, de E.E.G.., en door de inmiddels al ver gevorderde plannen en stappen voor een Superstaat definitief door de papiervernietiger te halen.

dinsdag 29 mei 2018

‘Italiaanse president blokkeert anti-EU regering, pleegt de facto staatsgreep namens Brussel’‘De EU – je mag iedere kleur kiezen, zolang het maar rood is’
 De voorgedragen premier Giuseppe Conte (rechts) heeft zijn nieuwe regering geblokkeerd zien worden door president Mattarella (links). (Afbeelding (1)).
Een schaamteloze, extreem anti-democratische
 stap van de Italiaanse president  Mattarella onderstreept andermaal dat de lidstaten van de Europese Unie niets anders zijn geworden dan schijndemocratieën, en een vanuit Brussel gecontroleerde dictatoriale Superstaat inmiddels de onthutsende realiteit is geworden. Mattarella heeft namelijk zojuist de nieuw tot stand gekomen regering, bestaande uit de anti-establishment partijen M5S en Lega, geblokkeerd. Daarmee voldoet Mattarella weliswaar aan de wens van Brussel om geen anti-EU regering aan de macht te laten, maar stort hij Italië mogelijk wel in een constitutionele crisis, met onvoorspelbare gevolgen voor het land, en wellicht zelfs voor heel Europa. Met andere woorden: de Italiaanse president heeft de facto een staatsgreep namens Brussel tegen het Italiaanse volk gepleegd.
 
De normaal ceremoniële president van Italië behoort onpartijdig te zijn – maar in de EU ben je alleen ‘onpartijdig’ als je exact dezelfde toon blaast die vanuit Brussel wordt gedicteerd. Mattarella heeft naar eigen zeggen het nieuwe kabinet enkel geblokkeerd omdat hij tegen de voorgedragen minister Paolo Savona is, een 81 jarige econoom die vindt dat Italië zich moet voorbereiden op uittreding uit de eurozone, en zware kritiek heeft op de volgens hem Duitse dominantie van Europa.

‘President zegt nee tegen regering die voor Italianen opkomt’

De leiders van M5S en Lega zijn woest op de president. ‘We hebben wekenlang dag en nacht gewerkt om een regering te krijgen die voor de belangen van de Italiaanse burgers opkomt. Maar iemand (onder druk van wie?) zei nee tegen ons,’ schreef Lega leider Salvini op zijn Facebook pagina.
M5S kopman Di Maio maakte weliswaar niet dezelfde referentie naar Brussel, maar zei wel ‘ontzettend boos’ te zijn. ‘Het is onduidelijk wat er in de komende maanden gaat gebeuren,’ vervolgde hij. Waarschijnlijk worden er wéér nieuwe verkiezingen gehouden, en als de peilingen kloppen, dan worden de nu afgewezen regeringspartijen M5S en Lega nog groter dan ze nu al zijn.
De commentaren op Zero Hedge spreken boekdelen: ‘De EU – je mag iedere kleur kiezen, zolang het maar rood is’; ‘Jullie mogen blijven stemmen totdat jullie op de juiste partij hebben gestemd’; ‘Als stemmen enig verschil zou maken, dan zouden ze het ons niet laten doen (Mark Twain)’; ‘Belasting betalen is de enige stem die jullie nog hebben; ‘Blijf betalen voor het verkrachten en tot slaven maken van jullie kinderen’; ‘Jullie mogen stemmen op de speciaal door ons geselecteerden. Wij willen namelijk dat jullie het gevoel hebben genaaid te zijn door iemand die door jullie zelf gekozen is, dus accepteer dat nou maar. Dit is wat het frauduleuze democratische proces (in de EU) inhoudt.’

Eurozone onstabieler door politieke chaos Italië

Ook het Italiaanse volk zal bepaald niet blij zijn met het feit dat hun eigen president de democratie en hun stem heeft gekaapt, en daarmee feitelijk een verkapte staatsgreep namens Brussel heeft gepleegd.
Het parlement kan in theorie een afzettingsprocedure tegen Mattarella beginnen, maar dat wordt door waarnemers onwaarschijnlijk geacht. Hoe dan ook, de politieke chaos waar Italië nu dankzij de Brusselse marionet Mattarella in is gestort, zal de komende maanden vermoedelijk de nodige negatieve gevolgen hebben voor het vertrouwen van de financiële markten in de eurozone, en ook in de EU zelf.

Brussel stuurt Europa op nieuw drama af

We voorspelden het enkele jaren geleden al: hoe meer Brussel zijn totalitaire tanden laat zien en met steeds hardere dictaten de democratie, soevereiniteit en de vrijheid (van meningsuiting) in de lidstaten om zeep helpt, hoe meer de aloude centrifugale krachten die ons continent twee keer in een Wereldoorlog hebben gestort, wederom zullen loskomen. De ‘coup’ in Italië is daar tot nu toe het beste bewijs van.
Als nationale regeringen nu niet de moed hebben om Brussel definitief een halt toe te roepen en grondig te hervormen, zullen de donkere wolken die zich boven Europa hebben samengepakt, op zeker moment onherroepelijk op ongekend noodweer uitlopen. En daar zullen zoals gewoonlijk vooral de gewone man en vrouw de dupe van zijn.

Israël trekt plannen voor aanval op Iraanse kerninstallaties weer uit de kastAanvallen op Iraanse doelwitten in Syrië worden reeds opgevoerd – VS en Israël stellen gezamenlijk hoge eisen: Iran moet het nucleaire programma compleet ontmantelen, geen ballistische raketten meer testen, steun aan wereldwijde terrorisme stoppen, en zich terugtrekken uit Syrië
 Israëlische F-35, op klaarlichte dag boven Beirut. (Afbeelding:  DEBKAfile (1)).

In 2012 stonden de gevechtsbommenwerpers van de Israëlische luchtmacht al met loeiende straalmotoren klaar op de startbaan. Toen dreigde president Obama ieder toestel dat naar Iran zou vliegen, neer te schieten. De Israëlische regering kon weinig anders doen dan de vliegtuigen weer terug te sturen, en de plannen om het Iraanse nucleaire wapenprogramma aan te vallen en proberen te vernietigen, ver weg te stoppen. Inmiddels waait er een andere wind in het Witte Huis, en heeft Israël na het opzeggen van de kerndeal met Iran door president Trump de plannen voor die aanval weer uit de kast gehaald.
 
Iran dreigt de verrijking van uranium –járenlang door Teheran ontkend, terwijl dat achteraf een leugen bleek- weer op te starten als Europa niet belooft om alle gevolgen van nieuwe Amerikaanse sancties te compenseren, met name door meer Iraanse olie te gaan kopen. Ook moet Europa nieuwe onderhandelingen over het Iraanse ballistische rakettenprogramma –waarmee binnen enkele jaren heel ons werelddeel binnen schootsafstand komt- gaan blokkeren.
De kans is groot dat Europa, dat tegen het opzeggen van de Irandeal was, door dit mes op de keel juist achter Trump gaat staan.

Israëlische F-35’s boven Beirut: boodschap aan Teheran

Inmiddels hebben de ayatollahs het zekere voor het onzekere genomen door enkele nucleaire installaties te beschermen met Bavar-373 afweerraketten, de Iraanse versie van de Russische S-300. Een groot aantal van deze raketten die ook in Syrië zouden worden opgesteld, zijn daar inmiddels door Israël vernietigd.
De commandant van de Israëlische luchtmacht, generaal-majoor Amikam Nurkin, liet vorige week dinsdag een foto zien van een gloednieuwe F-35 boven Beirut. Hij bracht daarmee de boodschap over dat als de stealth jager op klaarlichte dag ongehinderd boven de Libanese hoofdstad kan vliegen, ook de Iraanse verrijkingsinstallatie in Natanz binnen bereik ligt.
Onlangs berichtten enkele Arabische media dat vier Israëlische F-35’s al een geheime proefvlucht naar Iran hebben gemaakt, en daar hun wapenradarsystemen op de nucleaire installaties hebben gericht. Hier is van Israëlische zijde echter nooit bevestiging voor gekomen. (1)

Aanvallen op Iraanse doelen in Syrië verder opgevoerd

Israël heeft hoe dan ook de luchtaanvallen op Iraanse- en Hezbollah doelwitten in Syrië verder opgevoerd. De luchtmacht wil koste wat het kost voorkomen dat de eerder genoemde Iraanse luchtafweerraketten in versneld tempo in Syrië worden opgesteld. De regering Netanyahu zou het Kremlin inmiddels op de hoogte hebben gebracht dat de Israëlische luchtmacht voortaan niet alleen boven het zuiden en westen, maar boven heel Syrië actief kan zijn om de Iraanse militaire opbouw een halt toe te roepen. Daar zijn behalve vliegtuigen en raketten voor het eerst ook special forces op de grond bij ingezet.
Van Iraanse kant is nog geen reactie gekomen op de zware verliezen die de Israëlische bombardementen de afgelopen tijd hebben aangericht.

Iran zal hoge eisen VS en Israël vermoedelijk afwijzen

Ondertussen heeft Israël een gezamenlijk memorandum of understanding (MOU) met Trumps Nationale Veiligheid Adviseur John Bolton ondertekend. Bolton is al jaren een groot voorstander van een preventieve aanval op de Iraanse kerninstallaties. In het memorandum eisen de VS en Israël dat Iran het nucleaire wapenprogramma compleet ontmantelt, en stopt met het testen van ballistische raketten. Ook moet de steun aan het wereldwijde islamitische terrorisme worden ingetrokken, en moet Iran zich compleet uit Syrië terugtrekken.(3)
De kans dat het Shi’itische regime instemt met deze torenhoge eisen, is zo goed als nul. Daarmee is een Israëlische militaire aanval –mogelijk met steun van Amerika- ineens weer hoog op agenda gezet.