zaterdag 31 maart 2018

Nee zeggen tegen het systeem
It’s no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society
J. Krishnamurti
Soms zijn er van die situaties waarin mijn mind mij plotsklaps aanvalt. Ik word er door overvallen. Dat zijn momenten van hard werken.
Ik sta in het tankstation om zo’n boedelbak te huren. ‘Pak een bak’. We gaan een tafeltennistafel ophalen. De jongeman achter de counter legt mij een formulier voor, dat ik moet invullen. Ik moet wel veel vertellen, zeg. Naam, waar ik woon, telefoon, email, geboortejaar, nummer van mijn rijbewijs, auto, type auto.. niet te filmen… ‘Waarom moeten jullie dat allemaal weten?’ vraag ik licht verbijsterd. Ik kom hier een boedelbak huren, niet mijn doopceel lichten. Wat gaat jullie dat aan waar ik woon, wat mijn telefoonnummer is?’
‘Regels zijn regels, mevrouw. U moet dat invullen’.
‘Ik moet helemaal niets. Ik wil jullie al deze prive-gegevens niet geven alleen omdat ik een bak wil huren. Dit is te bizar voor woorden.’
‘Dan krijgt u de boedelbak niet mee’.
Ik sta versteld. Vroeger betaalde je een fiks bedrag voor borg, die je terug kreeg als je de bak weer inleverde. Nu verzamelt zo’n bedrijf ook al alle gegevens. Mijn mind springt erin. Iets in mij begint te koken. Ik schenk er te weinig aandacht aan. Maar dat weet ik pas later. Er staat een rij mensen achter me te morren en de counterboy wordt onrustig. ‘Vult u het formulier anders even daar in’, zegt hij en wijst naar de andere counter.
Dit is ook zo’n techniek: hij stuurt me gewoon aan in de richting waar hij me wil hebben. Ik ga aan de andere counter staan. Mind kruipt dieper mijn lijf in. Ik voel me ineens volkomen alleen. De mensen gaan in slow motion aan mij voorbij in de rij naast mij en kijken me meewarig aan. ‘Waar maak je je druk over? Je wilt toch een bak? Logisch toch dat zij willen weten met wie ze te maken hebben?’
Ik begin langzaam de vragen te beantwoorden. Bij alle vragen die ik niet wil beantwoorden zet ik een streep. Als ik aan de beurt ben werpt de knul een blik op het papier en zegt: ‘Ik geef u geen bak mee’.
Mind slaat toe. ‘Heb je enig idee aan wat voor fascistisch systeem je meewerkt? Met dat informatie verzamelen over alles en iedereen? Voor wie doe jij dat eigenlijk? En wat vindt je er zelf van? Sta je hier achter? Wat gaan jullie ermee doen?’
Hij stamelt. ‘Ik kan er ook niets aan doen.’ Dat had hij niet moeten zeggen. ‘Hoezo kun jij er niets aan doen? Je kunt ‘nee’ zeggen. Dat doe ik nu toch ook?’ Ik kijk hem aan. Ik kijk in geschrokken ogen. Hij oogt alsof hij net van school komt.. goed ‘opgeleid’. Ik gris het formulier uit zijn handen, verfrommel het en stamp de zaak uit.
In de auto zijn de jongens stil. ‘Nu kunnen we de tafel niet ophalen’. Natuurlijk wel, er zijn altijd mogelijkheden. Ik heb het er met de kinderen over. Wat gebeurt hier nu? ‘Vinden jullie het juist wat dit bedrijf wil?’ Nee. ‘Als je iets niet juist vindt ga je er dan toch aan meewerken?’
Nee. Als iets niet klopt dan werk je niet mee. Als iedereen dat doet verdwijnt zo’n systeem. Als alle klanten van de boedelbak ‘nee’ zeggen, stoppen ze met die gegevens verzamelen. Dan kunnen ze geen kant meer op. Dit werkt alleen maar omdat iedereen eraan meewerkt!
Jan zegt later: ‘Dit is volkomen gestoord. Stel je voor dat ik zo naar mijn klanten ga en ze zo’n lijst voorleg, anders werk ik niet met ze. Dan trappen ze je toch de deur uit? Maar bij dit soort zaken is de gemiddelde mens al diep in slaap.’
Leer je kind wakker en authentiek zijn. Leer het dat het ‘nee’ kan zeggen en moet zeggen als dingen onjuist zijn. Leef ze dat vooral voor. Overal waar het maar kan.
Ik regel een aanhangwagen bij vrienden en we halen alsnog de tafeltennistafel op. De volgende keer hoop ik te reageren met wat minder voorwaartse Schuddebonkebeestenenergie en mijn boodschap rustig te brengen aan zo iemand als de counterboy.
Door Eugenie, 22 februari 2014 

Emoties, een valkuil opgezet door de archonten December 2013
Zeevogels bedekt met olie, dode walvissen en dolfijnen, uitstervende ijsberen en zeehonden, dode bijen en vleermuizen. Overal ter wereld lijkt een stervensproces gaande. Voor degenen onder ons, die leven vanuit het hart kan de zichtbare destructie van deze planeet diep raken en leiden tot zware, zelfs depressieve gevoelens. Ik ken deze emotionele reacties maar al te goed daarom wil ik hierbij een andere visie met je delen die dieper inzicht geeft in de gevoelens en emoties die opgeroepen worden. Omdat ik dierenleed van dichtbij ken, in de zeventiger en tachtiger jaren ben ik betrokken geweest bij de groepering die de jacht op vossen met honden saboteerde (the Hunt Saboteurs Association), heb ik innerlijk kennis gemaakt van de negatieve emoties die erbij hoorden. 
Op een van die dagen dat we actie voerden zat er een haas vast in een heg en toen de honden dichtbij kwamen, schreeuwde ze als een kleine baby. Hartverscheurend was dit geluid, een schreeuw vanuit het diepst van een ziel, die mij raakte in mijn eigen ziel en ik herkende als een herinnering aan mijn eigen sterfelijkheid. Ik kende aan de schreeuw van pijn en angst een diep menselijke emotie toe en zag dat ook gebeuren bij mijn vrienden die aanwezig waren. Na de tranen en het verdriet om wat er gebeurde volgde een pijnlijke en agressieve confrontatie met de jagers. Later besefte ik dat mijn reactie energetisch niet anders was dan die van de dieren doders die ik zo verachtte. Mijn woede werd als een bliksembol van negatieve energie, een giftige pijl in het aards magnetische veld. Geweld blijft geweld en blijft dus ook een negatieve ontlading. Ik was even schuldig als de jagers. 
Enkele maanden later kwam ik in het bezit van een jagersfluitje dat ongeveer hetzelfde geluid maakt als dat van dieren in diepe nood. Het geluid ging me door merg en been. Toen realiseerde ik me ook dat deze gil ook verbonden is met het vragen van de prooi om nu echt gedood te worden zodat er een einde komt aan de pijn en angst. De verhoudingen tussen jager en prooi in allerlei vormen hond/haas, leeuw/ gazelle, spin/vlieg enz zijn allemaal voorbeelden van polariteiten die elkaar aanvullen in deze duale wereld. De natuur hier bestaat ook uit bloed en klauw en komt op ons heel gemeen over. Toch is dat een subjectieve manier van denken.

Degenen onder ons die verwikkeld zijn in een morele strijd van protest tegen het idiote gedrag van de sociopaten die werken voor hun inhalige multinationals en bedrijven, weten vanuit hun innerlijk dat het vrijwel onmogelijk is om niet emotioneel  betrokken te raken bij hun zielenzaak. Toch blijft het feit, hoe moreel juist de zaak waar we voor opkomen ook is, we trappen in de val van negatieve emotie, en ook onze rechtsgeldige emotie is een aanval op het aard magnetische veld. Het ene blijkt niet beter dan het andere.  
In het hele proces kwam ik tot de conclusie dat het menselijke bestaan een emotionele val is die zeer zorgvuldig is opgezet. Het is een frequentie-gevangenis die voor ons exclusief ontworpen is en gericht is op het uitlokken van de emotionele reacties zodat het ik bewustzijn daarin blijft hangen. 
Valkuil opgezet door archonten 
Mensen zijn bij uitstek de ego wezens van deze planeet. Goed of slecht gedrag, levend vanuit het hart of vanuit egoïstische verlangens maken we deel uit van deze dualiteit. Iedere keer dat we geraakt en gepakt worden door emotionele zaken die niet vanuit het hart komen, zijn wij net als zoveel anderen een negatieve kracht in het grote geheel. Goed beschouwd lijkt het erop dat we allemaal energetisch een bedreiging zijn voor deze levende planeet.
Wat is onze taak op deze Aarde? 
In essentie zijn wij liefdewezens, multi-dimensionele wezens die millenia geleden ten val kwamen onder wat men de archonten of de gevallen wachters noemt. Deze vrijwel zielloze wezens hebben ons bewustzijn gekaapt door ons te vangen in biologische, gecomputeriseerde lichamen met menselijke vorm. Na een aantal experimenten en bijstellingen die miljoenen jaren in beslag namen, hebben ze het menselijke wezen geperfectioneerd tot wat we nu zijn. Voor hen zijn wij emotievoer. Als parasieten leven ze van onze emoties en pijnen en dat terwijl wij ons onbewust zijn van wat er gaande is op dat niveau. Homo Sapiens, het voer voor de archonten is als kippen in een kippenhok, eieren leggend en op weg naar de slacht.


De genetische veranderingen die aangebracht zijn door onze overheersers hebben ertoe geleid dat 95 % van onze natuurlijke informatie niet langer beschikbaar was voor onszelf. Wetenschapppers noemen dit junk-DNA. Junk betekent rommel, rotzooi, afval.
En wat als junk-DNA nu eens geen afval is? 
Dat is iets waar ik ten volle in geloof omdat wij niet langer in ons innerlijk kunnen zien en voelen, we zijn afgesloten geraakt van de bron die ons zou moeten leiden. Onze waarneming is geheel op de buitenwereld gericht geraakt en dat zijn we de natuurlijke wereld gaan noemen. Als we het op dualistisch niveau gaan bekijken zijn de binnen- en buitenwereld slechts 2 polariteiten van één geheel. We zijn geprogrammeerd en geconditioneerd in het geloof dat de planeet en wij twee verschillende dingen zijn. Dat is een grote leugen en een van de bronnen van onze problemen als mensheid. 
De archonten creëerden deze misleidende ‘scheiding’ en hebben ons blind gemaakt voor de werkelijkheid. De planeet, het zonnestelsel, is met ons verbonden. Het is in ons wezen dat alles aanwezig is. 
Dit is een bevrijdende openbaring voor iedereen die dit kan bevatten in zijn grootsheid. Dat is de ware betekenis van :‘Gij zijt Dát!’ 
Alle manifestaties op het fysieke vlak vormen een valkuil voor het goddelijke bewustzijn dat de mens in werkelijkheid is. De diversiteit die wij waarnemen op deze planeet is gebonden aan het software programma dat het gemaakt heeft. Zowel mens als dier, plant en mineraal, wijzelf en onze geliefde huisdieren, wilde dieren, bomen, zelfs de bloemkool en de boon maken deel uit van het grote programma. Het is een sub-creatie, een misleidend beeld van het ware zijn. 
Wij zijn namelijk alles, wij zijn verbonden met alles, en wanneer wij oorlog voeren op en met deze planeet, fysiek of energetisch via emoties, doen we een aanval op het geen we in wezen zelf zijn. Het grootste verdriet is dat we dit zelf niet eens weten, ons bewustzijn kent deze werkelijkheid niet meer. 
Natuurlijk zijn we verbonden met het leven en daar moeten we in handelen en zijn maar we hoeven niet langer in boosheid, pijn, angst of verdriet te verkeren. De emotionele ladingen die de archonten in ons inbrachten en niet uit LIEFDE voortkomen en bestaan vormen voedsel voor deze zielloze wezens.Intentie 
Wat kunnen we doen?
Met onze diepste intentie kunnen we ons losmaken van negatieve emoties en gedachten. We kunnen ze vervangen door begrip en liefde. Wat het ook is dat er op ons af komt wij kunnen er anders in staan. We kunnen het goede proberen te zien en te banaderen in alles om ons heen. Onze spirituele kern zal deze verandering oppakken en toejuichen en ons helpen die kracht vast te houden in alle omstandigheden. Natuurlijk moeten we om ons heen blijven zien wat er gebeurt en daar kennis van hebben om onderscheid te kunnen maken in ons dagelijkse doen en laten maar als we ons laten leiden door begrip, mededogen en LIEFDE zijn we niet langer prooi voor de duistere krachten. Dan zetten we grote stappen op weg naar ons werkelijke zijn, een thuiskomst. 
Dan gaan we de zin: ‘Gij zijt Dát’, werkelijk begrijpen.


Verborgen gif E 621/Vetsin

 Verborgen gif E 621

Om de smaakversterker E621/ MSG/Vetsin te vermijden is het belangrijk om de namen te weten die men kan gebruiken om deze stof aan te duiden. 
De smaakversterker MSG (E621) wordt in duizenden hartige voedingsprodukten zoals vleeswaren, snacks, chips, soepen, sauzen, etc. gebruikt. MSG verbetert de smaak van voedsel, maar het is NIET veilig! http://www.smaakversterkers.eu/info/producten_msg.html

De schadelijke bijwerkingen van MSG zijn hoofdpijn, obesitas, kanker, hartproblemen, groeistoornissen, gedragsstoornissen, hormonale verstoring, ADHD, leerproblemen schade aan het netvlies, etc. 
In honderden studies over de hele wereld creëerden wetenschappers muizen en ratten met obesitas, om ze te kunnen gebruiken in testen bij studies met betrekking tot diëten en diabetes. Geen enkele rat of muis heeft een natuurlijke aanleg voor obesitas, dus moeten wetenschappers ze zo maken. Zij maken er abnormaal ziekelijke, corpulente creaturen van door hen met MSG te injecteren als ze net worden geboren.
MSG verdrievoudigt de hoeveelheid insuline die de pancreas uitscheidt, waardoor bij ratten (en wellicht bij mensen) obesitas wordt veroorzaakt. Ze hebben zelfs een naam voor de vette knaagdieren: “MET MSG BEHANDELDE RATTEN”.De volgende namen verbergen altijd E621: Mononatriumglutamaat, glutamaat, glutamaatzuur, plantaardige gehydrogeneerde oliën en vetten, gehydrogeneerde eiwitten, gelatine, calcium- of natriumcaseïnaat, toegevoegde gist, gistextract, monokaliumglutamaat en sommige maïsoliën. 
Namen die vaak ook bedoeld zijn om E621 te verbergen zijn: moutextracten voor voedingsdoeleinden, bouillons, moutaroma’s, kunstmatige aroma’s, natuurlijke aroma’s, natuurlijke aroma’s van varken of kip, specerijenextracten, eiwitten uit tarwe, vaak “overige kruiden of specerijen”, maltodextrine, sojasaus, producten die gefermenteerd of verrijkt zijn met eiwitten, citruszuur (ook geconcentreerd), maïssiroop, karamelaroma (gebruikt voor de kleur).

De volgende producten zouden E621 kunnen bevatten: soja-eiwitten (ook geconcentreerd), soja-eiwit isolaat, eiwitten uit tarwe (ook geconcentreerd), carrageen, enzymen, melkeiwitten (soms verrijkt) of zelfs nog rijsteiwitten of havereiwitten.

Bronnen : http://neee.nu/?page_id=277    


Lees ook op deze website over E621 / MSG: 

Want to understand the deep state? Here is your deep, deep state


The Deep State
Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights
Taal:Taal
Views:2203
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Waking Times

Gekoppelde categorieen
(Verborgen) nieuwsGeografischPolitiekGeheime genootschappen

(Waking Times | Jon Rappoport ) Men behind the curtain? Men who control the government and its policies from the outside? Men who have immunity from prosecution? Men who tell presidents what to do? Men who can hide in plain sight? Men who don’t need to be elected to public office? Men who can laugh at their critics and call them conspiracy theorists and purveyors of fake news? Men who can determine financial and banking policy? Men who can set up corporate tribunals that nullify national courts? Men who can set virtually any national policy agenda they want to?
If an honest press existed, all this would be out in the open by now.
If, as many people are now saying, the CIA and NSA and neocons are the unelected Deep State, then the people I’m talking about would be the Deep, Deep State.
Read on.
Many people think the Trilateral Commission (TC), created in 1973 by David Rockefeller, is a relic of an older time.
Think again.
Patrick Wood, author of Trilaterals Over Washington, points out there are only 87 members of the Trilateral Commission who live in America. Obama appointed eleven of them to posts in his administration.
Keep in mind that the original stated goal of the TC was to create “a new international economic order.” Knowing that you have to break eggs to make an omelet, consider how the following TC members, in key Obama posts, could have helped engender further national chaos; erase our sovereign national borders; and install binding international agreements that will envelop our economy and money in a deeper global collective: a new world order:
  • Tim Geithner, Treasury Secretary;
  • James Jones, National Security Advisor;
  • Paul Volker, Chairman, Economic Recovery Committee;
  • Dennis Blair, Director of National Intelligence.
All Trilateralists.
In the run-up to his inauguration after the 2008 presidential election, Obama was tutored by the co-founder of the Trilateral Commission, Zbigniew Brzezinski.
In Europe, the financially embattled nations of Greece and Italy brought in Lucas Papademos and Mario Monti as prime ministers. Both men are Trilateral members, and Monti is the former European chairman of the Trilateral Commission.
In the US, since 1973, author Wood counts eight out of 10 US Trade Representative appointments, and six out of eight World Bank presidents, as American Trilateral members.
Zbigniew Brzezinski wrote, four years before birthing the TC in 1973, with his godfather, David Rockefeller: “[The] nation state as a fundamental unit of man’s organized life has ceased to be the principal creative force. International banks and multinational corporations are acting and planning in terms that are far in advance of the political concepts of the nation state.”
Several other noteworthy Trilateral members: George HW Bush; Bill Clinton; Dick Cheney; Al Gore. The first three men helped sink the US further into debt by fomenting wars abroad; and Gore’s cap and trade blueprint would destroy industrial economies, while vastly increasing the numbers of people in Third World countries who have no access to modern sources of energy.
Does all this offer a clue as to why the US economy has failed to recover from the Wall Street debacle of 2008, why the federal bailout was a handout to super-rich criminals, and why Obama took no actions which would have brought about an authentic recovery?
A closer look at Treasury Secretary Tim Geithner’s circle of economic advisers reveals the chilling Trilateral effect: Paul Volker; Alan Greenspan; E. Gerald Corrigan (director, Goldman Sachs); and Peter G Peterson (former CEO, Lehman Brothers, former chairman of the Council on Foreign Relations). These men are all Trilateral members.
How many foxes in the hen house do we need, before we realize their Trilateral agenda is controlling the direction of our economy?
The TC has no interest in building up the American economy. They want to torpedo it, as part of the end-game of creating a de facto Globalist management system for the whole planet.
Any doubt on the question of TC goals is answered by David Rockefeller himself, the founder of the TC, in his Memoirs (2003):
“Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as ‘internationalists’ and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure -one world, if you will. If that is the charge, I stand guilty, and I am proud of it.”
- David Rockefeller
Even in what many people mistakenly think of as the TC’s heyday, the 1970s, there were few who realized its overarching power.
Here is a close-up snap shot of a remarkable moment from out of the past. It’s a through-the-looking-glass secret - in the form of a conversation between a reporter, Jeremiah Novak, and two Trilateral Commission members, Karl Kaiser and Richard Cooper. The interview took place in 1978. It concerned the issue of who exactly, during President Carter’s administration, was formulating US economic and political policy.
The careless and off-hand attitude of Trilateralists Kaiser and Cooper is astonishing. It’s as if they’re saying, “What we’re revealing is already out in the open, it’s too late to do anything about it, why are you so worked up, we’ve already won…
NOVAK (the reporter): Is it true that a private [Trilateral committee] led by Henry Owen of the US and made up of [Trilateral] representatives of the US, UK, West Germany, Japan, France and the EEC is coordinating the economic and political policies of the Trilateral countries [which would include the US]?
COOPER: Yes, they have met three times.
NOVAK: Yet, in your recent paper you state that this committee should remain informal because to formalize ‘this function might well prove offensive to some of the Trilateral and other countries which do not take part.’ Who are you afraid of?
KAISER: Many countries in Europe would resent the dominant role that West Germany plays at these [Trilateral] meetings.
COOPER: Many people still live in a world of separate nations, and they would resent such coordination [of policy].
NOVAK: But this [Trilateral] committee is essential to your whole policy. How can you keep it a secret or fail to try to get popular support [for its decisions on how Trilateral member nations will conduct their economic and political policies]?
COOPER: Well, I guess it’s the press’ job to publicize it.
NOVAK: Yes, but why doesn’t President Carter come out with it and tell the American people that [US] economic and political power is being coordinated by a [Trilateral] committee made up of Henry Owen and six others? After all, if [US] policy is being made on a multinational level, the people should know.
COOPER: President Carter and Secretary of State Vance have constantly alluded to this in their speeches.
KAISER: It just hasn’t become an issue.
Source: “Trilateralism: The Trilateral Commission and Elite Planning for World Management,” ed. by Holly Sklar, 1980. South End Press, Boston. Pages 192-3.
Of course, although Kaiser and Cooper claimed everything being manipulated by the Trilateral Commission committee was already out in the open, it wasn’t.
Their interview slipped under the mainstream media radar, which is to say, it was ignored and buried. It didn’t become a scandal on the level of, say, Watergate, although its essence was far larger than Watergate.
US economic and political policy run by a committee of the Trilateral Commission - the Commission had been created in 1973 as an “informal discussion group” by David Rockefeller and his sidekick, Zbigniew Brzezinski, who would become Jimmy Carter’s National Security Advisor.
Shortly after Carter won the presidential election, his aide, Hamilton Jordan, said that if after the inauguration, Cy Vance and Brzezinski came on board as secretary of state and national security adviser, “We’ve lost. And I’ll quit.” Lost - because both men were powerful members of the Trilateral Commission and their appointment to key positions would signal a surrender of White House control to the Commission.
Vance and Brzezinski were appointed secretary of state and national security adviser, as Jordan feared. But he didn’t quit. He became Carter’s chief of staff.
Now consider the vast propaganda efforts of the past 40 years, on so many levels, to install the idea that all nations and peoples of the world are a single Collective.
From a very high level of political and economic power, this propaganda op has had the objective of grooming the population for a planet that is one coagulated mass, run and managed by one force.
Deep State.
Trump, who squashed the Globalist TPP treaty as soon as he was inaugurated, has nevertheless appointed a significant Trilateral member to a major post. Patrick Wood writes (2/6/17):
According to a White House press release, the first member of the Trilateral Commission has entered the Trump administration as the Deputy Assistant to the President for International Economic Affairs, where he will sit on the National Security Council [as deputy director]:
Kenneth I. Juster will serve as Deputy Assistant to the President for International Economic Affairs. He will coordinate the Administration’s international economic policy and integrate it with national security and foreign policy. He will also be the President’s representative and lead U.S. negotiator (“Sherpa”) for the annual G-7, G-20, and APEC Summits’.”
Juster’s duties will take him into the heart of high-level negotiations with foreign governments on economic policy.
Note: In this article, I’m not listing Trump appointees who are members of another Rockefeller deep-state organization, the Council on Foreign Relations. Suffice to say, the CFR is a brother of the Trilateral Commission, and, when push comes to shove, the lesser brother. And finally, Goldman Sachs, whose people Trump has surrounded himself with, is a corporate member of the CFR…
Source: Waking Times

Geplaatst door Redactie Earth Matters


VS: 'De vijand van mijn vijand is mijn vriend' is een stupide mythe


Bron: Wij worden Wakker.nl 
De VS is vastgeraakt in een zeer gecompliceerd web van belangen en haat. 
De 2.400 jaar oude mythe ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend’ leidde in de VS tot een stupide buitenlandse politiek. Men neemt vaak aan dat deze uitspraak aan de Arabieren toegekend moet worden maar is in werkelijkheid veel ouder. De oorsprong ervan ligt in India. In de vierde eeuw voor Christus was het Kautilya, de Indiase Machiavelli, die dit schreef in zijn militaire boek over oorlogsvoering in het Sanskriet de ‘Arthashastra’. 
De VS laat zich al decennia lang leiden door deze uitspraak maar is het zinvol om deze oude Indiase theorie te blijven volgen? Nog belangrijker is, is de uitspraak wel waar?
Onderstaande diagrammen laten zien hoe ridicuul het is om daarop je politiek en militaire strategie te baseren.
De idiotie in het Midden-Oosten:


(Washington Post)

De VS zou zich dit moeten herinneren terwijl het zijn militaire rol in Syrië uitspeelt.
Generaal David Petraeus bleek dezelfde menig toegedaan toen hij eerder deze maand tijdens een voordracht zei: ‘De vijand van mijn vijand blijft mijn vijand’.
Diagram van voor- en afkeuren:


(Slate)

Verhoudingen tussen landen en organisaties als de NAVO:


Over Syrië
Als men al die jaren vreedzaam heeft samengeleefd waarom ontstaat er dan in korte tijd zo’n onderlinge twist en haat? Het is belangrijk onderzoek te doen en de lijnen bloot te leggen. Wie of wat gooide de lont in het kruitvat en welke belangen staan er op het spel? Waar komen de wapens vandaan en welk land of welke organisatie leidde de opstandelingen op?
Etnische samenstelling van de Syrische bevolking:


Vrienden en vijanden uiteengezet tijdens een uitzending van de ‘Daily Show’:Het moet niet gekker worden toch?

 
(The Daily Show)
Ingewijd voormalig directeur van de beoordelingsafdeling van de geheime dienst Anthony Cordesman, die onder het ministerie van defensie valt en eerder andere regringstaken vervulde onder andere in het energieministerie en bovendien directeur was van de internationale staf van de NAVO  – schreef in juli: ‘Het is een spreekwoord dat in het verleden zijn ongelijk heeft bewezen. Het ene voorbeeld na het andere kunnen we aanhalen waarin “de vijand van mijn vijand” bewezen heeft zelf de vijand te zijn al tijdens de handelingen en nog vaker daarna. De Mongolen hebben Europa niet bevrijdt van de Turken en de Sovjetunie bleek geen bondgenoot nadat de tweede wereldoorlog beëindigd was’.
Een ingezonden brief die gepubliceerd werd in de ‘Financial Times’ vorige maand bevatte deze tekst:
‘Mijnheer,  Iran schaart zich achter Assad. De Golfstaten zijn tegen Assad! 
Assad is tegen de Moslim Broederschap. 
De Moslim Broederschap en Obama zijn tegen generaal Sisi. 
De Golfstaten echter zijn voor Sisi. Wat betekent dat ze tegen de Moslim Broederschap zijn. 
Iran is pro Hamas maar Hamas steunt de Moslim Broederschap. 
Obama zegt voor de Moslim Broederschap te zijn terwijl Hamas tegen de VS is. 
De Golfstaten zijn pro VS. Maar Turkije is samen met de Golfstaten tegen Assad terwijl Turkije voor de Moslim Broederschap is en tegen generaal Sisi. Generaal Sisi wordt echter gesteund door de Golfstaten. 
Welkom in het Midden-Oosten en een fijne dag nog!’

En nu volgt de VS de oude mythe wat tot gevolg heeft dat ze steun verlenen aan Al Qaida en Neo- Nazis … en nu beide kampen in Syrie bevechten. 
Je zult er maar wonen en gewoonweg in vrede je kinderen willen zien opgroeien, je landje willen bewerken of je zaak willen runnen. 
En wat volgt? Een verandering van regime?
Zo kun je de ene regimeverandering na de andere in een land doorvoeren zonder dat er werkelijk iets verandert.
Thomas Williams: We verkopen de banken voor $1 als ze de fondsen blijven blokkeren

De druk wordt verder opgevoerd. Als de Cabal de fondsen uit de Trust blijft blokkeren, verkoopt de Trust minstens drie grote banken voor $1 per bank. Ze krijgen zeven dagen de tijd om mee te werken. De huidige impasse zal niet lang meer duren, want als de Trust controle krijgt over de platforms, worden de fondsen vrijgegeven.
Hieronder de samenvatting van de de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 22 maart 2018 door Thomas Williams. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Franse oud-president Sarkozy gearresteerd vanwege corruptie

24:00   De voormalige Franse president Nicolas Sarkozy leidde indertijd de aanval op Libië, waarbij Libische olie een belangrijke rol speelde en er controle over de regio werd verkregen. Hij vergrootte hiermee zijn reputatie in Frankrijk en verminderde de invloed van Moammar al-Kadhafi in de Afrikaanse regio. De goudreserve die Kadhafi destijds bezat, wordt geschat op 143 ton goud. Dit vormde een enorme bedreiging voor de Franse franc.
De Fransen hadden de leiding over de NAVO, dat eigenlijk het privéleger is van de Rothschilds. Prominente Rothschilds controleren Frankrijk, waarbij de NAVO wordt ingezet om grondstoffen te stelen en macht uit te oefenen. Thomas beschouwt de NAVO als een terroristische organisatie en hoopt dat deze in de nabije toekomst wordt ontbonden. Het imperium van de Rothschild brokkelt steeds verder af. Afgelopen week is opnieuw een van hun landgoederen met spoed verkocht.
Sarkozy is gearresteerd omdat hij in 2007 miljoenen aan campagnegeld zou hebben aangenomen van de Kadhafi. Dit is eveneens belastend bewijs tegen de Cabal, waarmee ze kunnen worden opgepakt. Thomas kondigde al eerder aan, dat veel prominente figuren worden opgepakt wegens corruptie.

Chaos en geweld nemen toe, nu Illuminati verder in het nauw raakt

1:00:00   De strijd die nu (met name achter de schermen) losbarst, is is enorm. Er zouden meerdere films van het kaliber ‘Starwars’ nodig zijn om goed in beeld te brengen wat er momenteel allemaal speelt.
Afgelopen donderdag heeft Trump een nieuwe Executive Order (Memorandum) getekend waarmee de Trust en andere zaken die momenteel spelen, worden ondersteund. De order heeft betrekking op de eerdere deal van het  militaire materieel, dat hierdoor wordt opgelost. Dit heeft gevolgen voor de Chinese Elders. Hun beruchte ‘Operatie Stompzinnigheid’ (de RV) is afgelopen week opnieuw mislukt.
1:03:00   In de financiële wereld gaat de Trust op alle niveaus de strijd aan en het team krijgt hulp van mensen die voorheen werkten voor Illuminati-facties. Sommigen zijn uit de facties zijn gestapt, omdat de Chinese Elders, die worden gesteund door de Rothschilds, geen succes boeken.
Deze stoelendans (het aanstellen en ontslaan) binnen de hogere posities van de facties, is vele malen erger dan de stoelendans die plaatsvindt binnen de Amerikaanse politiek. De factie-oorlog is buitenproportioneel toegenomen. Het gaat hierbij niet om ondergeschikten, maar betreft de top.
De Executive Order die Trump op 21 december 2017 heeft uitgevaardigd, wordt nu gebruikt tegen personen die de vooruitgang en de fondsen blokkeren. Het zijn aanklachten van ‘hoogverraad en opruiing’.
Eén van de voorbeelden van deze interne strijd binnen de facties is het ontslag van Dick Cheney, die van al zijn taken is ontheven binnen de ‘Zwarte Drakenfamilie’. In de afgelopen weken is hij tot twee maal toe geëxcommuniceerd. Cheney wordt nu aangevallen vanuit zijn eigen factie. Deze mensen zullen dit niet overleven. Ze kregen de kans om eervol af te treden, maar verkozen het voorstel smalend te verwerpen. Thomas zei meermaals: “Wij kunnen het spelletje rekken, zij niet.”
De Chinese Elders hebben iedereen aan het lijntje gehouden met de belofte ‘dat het morgen komt’. De top van de Chinese Elders beloofden de RV, maar slaagden er niet om daadwerkelijk uit te betalen. Ze zijn nu ondergedoken en worden aangevallen door hun ‘eigen mensen’.

Als de Cabal de fondsen blijft blokkeren, gaan de banken in de uitverkoop

1:07:00   De Trust heeft de afgelopen week meerdere telefoontjes ontvangen van Drakengroepen (Dragons). De échte Dragons behoren tot de Blauwe, Groene en Zwarte Drakengroepen. Thomas meent dat de andere kleuren ‘onzingroepen’ zijn. Als deze groepen met de Trust willen samenwerken, moeten ze wel het rechte pad kiezen. Als ze dat niet doen, gaan ze ten onder. Voor de Trust is het menens en de Drakengroepen hebben de strijd verloren.
Afgelopen donderdag heeft Kim (Trustee van de Trust) de Dragons gewaarschuwt: óf ze werken mee óf de Trust verkoopt JP MorganWells Fargo en de Bank of America voor $1 per bank aan de Amerikaanse overheid. “Daar gaan je fondsen.”
“Het is allemaal omvangrijker dan wordt gedacht. Binnen deze specifieke banken vinden namelijk alle witwaspraktijken plaats. Van inkomen uit het, op de zwarte markt verkochte uranium en wapendeals, tot en met drugshandel. Door deze banken aan de Amerikaanse overheid te verkopen wordt volledig toegang verkregen tot de rekeningen van de agentschappen.”
Thomas doet een oproep aan mensen die de fondsen van de Trust wél willen vrijgeven en werken voor onderstaande organisaties of sectoren; de CIA (de splintergroep CIA 2 in Langley), DEA, het Amerikaanse leger, de FBI en Homeland Securtity. Is dat het geval, dan vervalt het dreigement. Ze krijgen zeven dagen de tijd om mee te werken. Werken ze niet mee, dan worden de drie grote banken verkocht.
Alle ‘spelletjes’ met wire transfers worden niet meer geaccepteerd. Alle 150 banken waar bovenstaande agentschappen hun smerige witwaspraktijken uitvoeren, zijn bekend. Het team rond de Trust deinst er niet voor terug om ook deze banken te verkopen. De banken zijn niet meer levensvatbaar door een gebrek aan solvabiliteit en moeten eigenlijk worden gesloten. ‘De clowns’ laten ze draaien op basis van illusionair kapitaal.
De Trust bezit alle aandelen, certificaten en het kapitaal van deze 150 banken. “It’s time to buy or time to die.” De geblokkeerde banktransfers moeten worden gedeblokkeerd, zodat de fondsen kunnen worden verspreid onder overheden en de mensen in de wereld. Zo niet, dan zullen de banken van de Cabal binnen zeven dagen verdwijnen.

Cabal krijgt steeds minder controle

1:12:45   Deze maatregelen zullen eveneens de macht en controle verminderen van het ‘Militaire Industriële Complex’, dat het in de VS voor het zeggen heeft.
Generaal McMaster heeft ontslag genomen en wordt vervangen door John Bolton die de nieuwe National Security Advisor wordt.
De fondsen voor de muur, die aan de Mexicaanse grens wordt gebouwd, zijn vrijgegeven en de bouw begint weldra. (E*: In een eerdere radioshow is uitgelegd dat deze muur een belangrijke rol speelt bij het tegengaan van de  wapen- drugs- en mensenhandel vanuit Midden- en Zuid-Amerika.)

De top van de Cabal wordt nu aangepakt

1:14:00   Er is al met al dus een heleboel aan de hand. De stilte in de media is meestal een indicatie van chaos achter de schermen. De Illuminati-facties brokkelen af en dit gebeurt in rap tempo. Er zijn dagelijks schietpartijen, ook binnen de eigen factie. Ze vernietigen zichzelf van binnenuit en stevenen direct af op een positie zonder kapitaal, macht en controle. De top van de Cabal wordt aangepakt en dat verklaart de ogenschijnlijke stilte in het publieke domein.
Veel mensen kennen de namen niet. Daarom zien we niets gebeuren in het publieke domein. Als alles is afgerond en de Cabal-top wordt verpletterd — dit duurt geen jaren, eerder een paar maanden of weken — zijn de publieke Cabal-leden aan de beurt. Dit zijn ondergeschikten met bekende namen. Zij worden snel aangepakt en het tempo wordt opgevoerd.
Thomas heeft een boodschap aan deze prominente, ondergeschikte Cabal-leden; “denk niet dat je in het buitenland veilig bent en blijft gevrijwaard van arrestatie en verwijdering. Dat zul je niet zijn.”

Tips en handvatten om met de nieuwe frequenties om te gaan

1:18:10   We bevinden ons momenteel opnieuw in een heftige frequentie-golf. Dat leidt tot nog meer verdeling. Je ziet het ook bij de verdeling die binnen de facties plaatsvindt. Het is het scheiden van het kaf van het koren. De komende tijd zal alles qua intensiteit en frequentie toenemen. Chloé en Thomas hebben documenten opgesteld met informatie die mensen kunnen helpen in deze uitdagende periode. Ze zijn te vinden op de TH&I-Facebookpagina, de website van de Think Different, The People’s Club en de nieuwe blog van Chloé: oneheartspirit.blogspot.com.

Kopstukken binnen alternatieve media mogelijk betrokken bij kinderpornozaak

1:35:00   Een aantal prominente figuren binnen de alternatieve media lijken betrokken te zijn bij de distributie van kinderporno, gewone porno, witwaspraktijken en zelfs moordzaken. Dit liep via hun radioshows en domeinnamen. De FBI onderzoekt de verbanden en connecties. Thomas zegt dat TH&I er niet bij betrokken is. Hij houdt er echter rekening mee dat mensen die (onterecht) worden verdacht, niet persé schuldig zijn. Als uit het bewijs blijkt dat bepaalde mensen wél schuldig zijn, gaat het om de grootste namen binnen de alternatieve media. Zij zullen dan verdwijnen van het internet.

Mainstream media giganten onder druk

1:46:00   Op het gebied van (sociale) media is achter de schermen ook het één en ander gaande. Daarom hield Mark Zuckerberg zich de afgelopen weken erg stil. Thomas hoorde dat Bill Gates is ontboden op het Witte Huis. Hij denkt dat de tijd er voor hen beiden bijna op zit. Facebook stort in en de aandelen kelderen steeds verder.

Einde Federal Reserve en financiële reset

2:04:00   De Federal Reserve wordt misschien gesloten, of krijgt een andere bestemming. Dat is afhankelijk van de overgang die het soepelst verloopt. Misschien moet het helemaal verdwijnen vanwege het stigma dat er op rust. Het instituut heeft veel schade toegebracht aan de 209 landen.
2:05:00   Thomas begrijpt dat er een revaluatie van wereldwijde valuta komt (E*: niet te verwarren met de RV en de uitbetaling van dinars). Het zal worden gebaseerd op de grondstoffen van die landen. De Trust zal aan elk land drie keer het Bruto Nationaal Product schenken. Thomas meent dat elk land hierdoor minstens drie jaar geen belasting meer hoeft te heffen, omdat het overheidsbudget uit de Trust wordt verkregen. Dit kan dan de functie van Nesara overnemen.

Achtergronden bestuderen om gebeurtenissen te begrijpen

10:50   Thomas reageert op een specifieke luisteraar die een hele lijst ‘brandende vragen’ heeft ingediend. De indruk ontstaat dat deze persoon vragen stelt om te ondermijnen en uit te dagen en niet om (oprechte) informatie in te winnen. Het zijn suggestieve vragen en de toon is beschuldigend. Ook door anderen worden soms vragen gesteld over zaken die keer op keer in de uitzending zijn behandeld. Het is daarom zinvol om eerdere radioshows te beluisteren en daarmee een beter totaaloverzicht te verkrijgen. (Zie de links in het grijze kader.)
Mensen die niet bereid zijn zich te verdiepen in de achtergronden, zoals de factieshow en niet wekelijks de shows beluisteren, moeten accepteren dat ze daardoor geen totaalbeeld hebben. Thomas verzoekt, om herhaling te voorkomen, om alleen vragen te stellen als je naar álle radioshows luistert. Voor de vaste luisteraars is het niet wenselijk om steeds dezelfde vragen herhaald te krijgen.

Noodzaak om koers van mens en planeet te wijzigen

2:12:00   In de Future of Humanity show met Shane the Ruiner wordt de geschiedenis en machtsstructuur toegelicht en de rol die de Parents daarin speelden. In deze show komt ook ter sprake dat is overwogen om dit universum te laten verdwijnen, omdat het te diep bleek geïnfecteerd met het duister. Daardoor vormde het een bedreiging voor de andere vertakkingen van de Levensboom, die door de fractaal virusinfectie in ons universum werd aangetast. Onze planeet zou een reset krijgen. Aanvankelijk zou de mensheid door deze resetverdwijnen, maar er is toch besloten tot een algehele redding. Dit werd door de Councilsbesloten.
De Cabal wilde onze planeet via CERN resetten. Toen heeft een groep mensen, die voor de belangen van de mensheid opkwam, ingegrepen. CERN is sinds september 2015 niet meer operationeel. De beslissing om op aarde in te grijpen, is vier tot vijf jaar geleden gemaakt en anderhalf jaar geleden officieel bekrachtigd. Daardoor krijgt de mensheid een laatste kans om op de juiste manier te handelen. Zowel onderling, als naar de planeet toe.
2:16:00   In het interview met Open Your Mind-radio vertelde Kim (Trustee van de World Trust) dat er een aantal mensen zijn, die zuiver genoeg zijn voor ‘De Nieuwe Aarde. “Deze personen weten veel meer dan je je kunt voorstellen en ze kwamen hier met een reden,” zegt Thomas. “Alle mensen hebben met hun onderbewustzijn een rol gespeeld bij de totstandkoming van deze beslissing”.
Om als ras (de mens) vooruit te komen, moeten we op een betere manier handelen. De verwijdering van corrupte elementen aan de top van de machtsstructuur (waarbij het team rond de World Trust direct is betrokken), is essentieel bij dit proces. Als we hierin niet slagen, krijgt deze planeet een reset en maken wij plaats voor een ander ras. Ook dit komt aan bod in de Future of Humanity-show en Shane the Ruiner (zie de links hieronder in het grijze kader).

Verwijdering Cabal noodzakelijke maatregel

Het is van essentieel belang dat de personen worden verwijderd, die de groei van de mensheid hebben vertraagd en gesaboteerd. Vanaf 2015 is het buitenaardse aandeel gereduceerd tot een handvol figuren (E*: Thomas refereert naar de verwijdering van de Draco’s). De Parents zijn teruggebracht van 21 naar 2 personen, de Covens van 13 naar 3. De Illuminati veranderde van een eenduidige groep met één gezamenlijk doel, naar vijf facties en tientallen splintergroeperingen, die elkaar constant bevechten. Al deze groepen hebben geen enkele belangstelling voor het behoud van de mensheid. De enige (500 miljoen) mensen die binnen hun NWO-plan zouden overleven, zouden als slaven verder leven. Het plan, zoals het op de Georgia Guidestones is aangeduid, houdt de vernietiging van 90% van de mensheid in. De overige 10% verandert in transhumanistische biobots. Men werkt daarom met man en macht om dit programma te om te zetten.

Manna World Holding Trust kan patstelling opheffen

Kim behoort niet tot een bepaalde Orde of Illuminati-groep. Ze is uitsluitend verbonden aan de TH&I-groep (Truth, Honor & Integrity) en heeft geen eigen blog, forum of website.
Het Koninkrijk van Manna is soevereiniteit verklaard door de Manna World Holding Trust. Het zijn twee aparte entiteiten. Het eerste is een land, het andere een Trust Fonds. Kim en Jesper Ellerman zaten in hetzelfde team, maar hun wegen zijn gescheiden door tegenstrijdige belangen.
De fondsen worden geblokkeerd vanuit de World Holding Trust omdat de Cabal financiële platforms heeft, maar geen fondsen en de Trust wél de fondsen, maar niet de platforms om ze te distribueren. Het is een soort ‘Mexicaanse impasse’, of patstelling, die volgens Thomas niet veel langer zal duren. Want zodra de Trust controle krijgt over de banken, krijgt ze de controle over de platforms en worden de fondsen vrijgegeven.

Essentiële achtergrondinformatie voor het grote plaatje

E*: Het feit dat Thomas erop aandringt om je te verdiepen in de achtergrondinformatie, is niet onterecht. Het is essentieel voor een goed totaaloverzicht. Het gaat om informatie over de verdwijning van de Draco’s, het uiteenvallen van de machtsstructuur door de verdwijning van de meeste Parents, de Covens en de opsplitsing van de Illuminati in verschillende facties, de geschiedenis van de Trust, de rol van de Universal Protection Unit, de Universal Council, et cetera.
Mensen zoals Thomas en ikzelf zijn wekelijks een volle werkweek bezig om zoveel mogelijk informatie beschikbaar te stellen. Dit doen we (vooralsnog grotendeels) onbetaald en náást ons betaalde werk. Het is ondoenlijk om daarnaast allerlei vragen te moeten beantwoorden of voor anderen dingen uit te zoeken.
Omdat veel vragen (en scepsis) voortkomen uit een gebrek aan achtergrondinformatie, is het noodzakelijk dat mensen relevante onderwerpen zelf bestuderen. Op onze blog vind je tal van artikelen die dieper ingaan op de thema’s die steeds in de TH&I-radioshows terugkomen.
De meest essentiële radio-shows met Thomas vind je op Think Different The Peoples Club website en de Nederlandse samenvattingen in de lijst hieronder.

Hogesnelheidstrein maakt gebruik van bestaande, ondergrondse tunnels

2:29:00   De nieuwe hogesnelheidstrein zal via een ondergronds spoor worden geleid en rijdt niet op wielen. “Mensen zullen ontdekken dat er meer ondergrondse tunnels bestaan dan bovengrondse wegen.” Ze zijn aangelegd door vroegere beschavingen en de huidige beschavingen die nu ondergronds leven en beschikken over geavanceerde technologie. Deze technologie is ook lange tijd door de Cabal gebruikt.
2:43:00   Thomas heeft een verzoek ingediend om een multidisciplinair team van experts samen te stellen, die alle technologieën onder de loep neemt. Daarbij wordt in kaart te gebracht of het wel of niet goed is voor de mens. Daarbij bestaat naar zijn mening geen grijs gebied. Als het niet heilzaam is voor de mens, moet het worden vernietigd.
2:50:30   Veel zaken staan op punt om open te breken op verschillende niveaus. De spreekwoordelijke handschoen is naar de Cabal gegooid (met andere woorden; ze zijn uitgedaagd). Aan hen de keuze om zich over te geven en mee te werken. Zo niet, dan wordt hun kapitaal verkocht. Omdat de Trust ‘alle’ aandelen bezit, verliest de Cabal dan de controle over het geld dat in omloop is.
Wil je als eerste op de hoogte raken van actuele ontwikkelingen, extra berichten met achtergrondinformatie lezen of weten wat er achter de schermen van Ella Ster plaatsvindt? Wordt dan steunlid op Patreon en krijg toegang tot exclusieve berichten. Neem een kijkje binnen de Ella Ster community en kies jouw beloning (reward) voor een lidmaatschap.
Wanneer je voor minimaal 6 maanden voor €5 per maand steunlid wordt, kun je kiezen uit drie verschillende exclusieve Ella Ster T-shirts.

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij werd bekend als radiopresentator van de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de Illuminati en een aantal buitenaardsen.
Zijn intel is vaak niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.
Ella Ster* | bron: ellaster.nl
Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Wil je reageren?
Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.