zaterdag 3 maart 2018

Thomas Williams: De noodzaak van een wereldwijde reset

In de financiële wereld worden nog steeds spelletjes gespeeld om toegang  te krijgen tot de fondsen. Facties proberen de macht naar zich toe te trekken, maar kunnen de boel hooguit vertragen. Er is een wereldwijde reset nodig. Niet alleen op financieel gebied, maar ook energetisch gezien. De voorbereidingen voor deze reset zijn in volle gang.
Hieronder een korte samenvatting van de de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 22 februari 2018 door Thomas Williams. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Muur aan Mexicaanse grens moet mensensmokkel tegengaan

55:45   Thomas was aanvankelijk geen voorstander van Trump’s plan om een muur te bouwen aan de zuidgrens van de VS. Maar die muur heeft te maken met het tegengaan van mensensmokkel. Aan de zuidelijke grens vinden allerlei louche zaken plaats. Zoals het smokkelen van drugs en van kinderen ten behoeve van hun organen. In het gebied zijn veel criminele bendes actief, die werken voor alfabet-agentschappen in de VS (CIA, FBI, etc.). Ruim een jaar geleden was er een bericht dat duizenden kinderen per trein naar Texas werden vervoerd. Deze kinderen zijn vervolgens spoorloos verdwenen. De muur moet deze praktijken tegenhouden.

Het gebrek aan liquiditeit dwingt tot onderhandelen

1:01:00   Geen enkele partij beschikt nog over liquide fondsen. Dat geldt voor de Chinese Elders, de Rothschilds, de Amerikaanse en Britse banken, de Centrale Banken en de Federal Reserve. Op 21 december 2017 kwamen de banken erachter dat de spiegelrekeningen geen fondsen bevatten. Dit wordt uitgelegd in de speciale radioshow met Kim, (alias Miss Manna). Men dacht miljarden te bezitten, maar toen de spiegelrekeningen werden opgeheven, bleef er slechts een miljardenschuld over. Vanaf dat moment zou niets meer hetzelfde zijn.
Dit dwingt ze om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. Voor iedereen zijn er fondsen beschikbaar, mits men bereid is om op een  transparante en eerlijke manier te handelen. Iedereen heeft schulden. De meeste schulden moeten aan de Trust worden betaald. De Trust heeft fondsen beschikbaar voor alle 209 landen op de wereld. En zolang die clowns blijven doorgaan met hun spelletjes, worden de fondsen in bewaring gehouden.

Het op schuld gebaseerde systeem vereist een reset

In het huidige financiële systeem verwijst iedereen naar kapitaal dat is gebaseerd op schulden die elders uitstaan en nooit worden afbetaald. Het is een gigantische zwendelpraktijk. Als alle schulden worden afbetaald, stort het systeem in. Doordat iedereen schulden heeft uitstaan, lijkt het op papier dat mensen veel fondsen hebben, maar in werkelijkheid is er niks.
Het financiële systeem is een wereldwijd piramidespel. Klant A neemt een aandeel in een bepaalde grondstof, bijvoorbeeld gas en betaalt de bank $100. Klant B en C nemen een aandeel voor dezelfde grondstof voor ieder $150. De bank int de extra $50 en verkoopt vervolgens honderden keren hetzelfde aandeel. Hierdoor groeit de schuld. Dit systeem vereist steeds een nieuwe laag die de schuld van de lagen eronder overneemt.
Uiteindelijk kan niemand de schuld afbetalen die uitstaat bij de Trust. Zo hebben de centrale banken het echter wel jarenlang gedaan. De opvolgende laag moest de boel steeds draaiend houden. En als de laag erboven niet meer kon betalen, kwamen ze klem te zitten, want de lagen eronder hadden de schuld al afbetaald. Dit is de situatie zals die nu is. Amerika is niet het enige land ter wereld dat failliet is, in wezen zijn alle landen failliet.

De transitie zorgt voor financiële onzekerheid

De Trust biedt de enige oplossing om uit deze vicieuze cirkel te komen. Op 23 maart moet het overheidsbudget opnieuw worden vastgesteld. Tot die tijd adviseert Thomas om cash in huis te hebben. In het ergste geval — en Thomas verwacht niet dat dit gaat gebeuren, maar het zou wel kunnen — kun je al het geld op je bankrekening kwijtraken. De banken zijn niet in staat om alle rekeninghouders uit te betalen.
Het nieuwe systeem is niet gebaseerd op schuld. Het vereist dat je aantoonbaar kapitaal hebt. Daarmee kun je toegang krijgen tot de fondsen van de Trust.

De strijd om militair materieel vertraagd de voortgang

1:14:25   Er is vertraging met betrekking tot de soevereiniteit. De soevereiniteit zelf is een voldongen feit. Er vinden wereldwijd op hoog niveau besprekingen plaats. Er wordt helaas ook met modder gegooid, omdat de Amerikaanse soevereiniteit ook de positie van andere landen beïnvloedt.
Eén van de onderwerpen is het militaire materieel. Een tijd geleden was het leger van de VS BV blut. Ze verkochten toen al hun materieel aan de Chinese Elders / Rothschilds. Voorwaarde van die deal was dat het leger het materieel mocht blijven gebruiken binnen een leasecontract. Nu Amerika soeverein is, eisen de partijen het militaire materieel terug. (E*: De Chinese Elders hebben de afgelopen twee jaar de salarissen van het leger betaald, daarom zijn ze loyaal naar deze groep.)
Er zijn nu besprekingen over dit onderwerp en de Manna-groep heeft de volledige steun van de Chinese minister president Xi Jinping. Daarmee is er zicht op een spoedige oplossing. Er is bij deze deal echter ook een private onderneming betrokken en er is bezorgdheid dat deze al dat materieel in handen krijgt

Claims van de Jezuïeten leiden wellicht tot hun ondergang

1:17:00   Ook de Jezuïeten-factie heeft afgelopen week het Amerikaanse, militaire materieel geclaimd. Ze beroepen zich op een wet uit 1448, op basis waarvan ze menen dat het Amerikaanse leger hun eigendom is. Ze denken ook recht hebben op het Chinese leger.
Amerika is in de 15e eeuw gesticht door Christopher Columbus, een geheim agent van het Vaticaan. Thomas vermoedt dat de recente bemoeienis van het Vaticaan in de Amerikaanse politieke situatie wellicht de reden is dat Anna von Reitz het land uit is gevlucht. Tijd zal leren of dit met elkaar verband houdt en of de claim van Thomas, dat ze heimelijk voor het Vaticaan werkt, inderdaad klopt.
Het standpunt van het Vaticaan is, dat militair eigendom los staat van soevereiniteit. Deze claim kan de voortgang en implementatie van de soevereiniteit behoorlijk vertragen. Er wordt hard aan gewerkt om deze onzin van tafel te vegen. Zodra de problemen met het militaire materieel zijn opgelost, kan de soevereiniteit officieel  worden bekrachtigd.
Thomas benadrukt dat de Jezuïeten niet langer slavenmeester van de VS zijn, omdat het land niet meer onder de Cestui Que Vie Act valt. Het Vaticaan, aka de Heilige Stoel, is een sub-soeverein onder de Trust. Er is een grote kans dat ze zelf nooit soevereiniteit verkrijgen. De Trust is de enige die deze soevereiniteit kan toekennen. Eén van de voorwaarden is, dat een soevereine staat geen andere soevereine staat aanvalt. Hun standpunt ten aanzien van eigendom van het Amerikaanse leger kan als aanval op een soevereine staat worden geïnterpreteerd. Een oorlogsverklaring. Dat kan ervoor zorgen dat ze niet soeverein worden.

De Trust moet iedereen inlichten over de werkelijke machtsverhouding

1:23:00   Er vorderingen geboekt in de besprekingen met het Britse House of Lords. Ook zijn er diverse besprekingen met de Trust, waarbij regeringsleiders wordt geleerd hoe de werkelijke machtsverhoudingen in de wereld zijn geregeld. “Je zult ervan versteld staan hoe weinig deze zogenaamde ‘autoriteiten’ weten. Het is angstaanjagend. Veel claims staan ver verwijderd van de realiteit.” De Rothschilds en de Jezuïeten denken nog steeds dat ze alles in de wereld bezitten.

Valse berichten om de Manna World Trust in diskrediet te brengen

1:44:00   De gemeenschappelijke deler binnen de Waarheidsbeweging is het idee ‘dat er iets niet klopt’. Sommige dingen steken in werkelijkheid anders in elkaar en Thomas wil een aantal zaken rechtzetten. Daarom heeft hij ook gereageerd op de valse beschuldigingen van Anna von Reitz. Zij stelt dat de Trust frauduleus is en dat het geld aan de mensen toebehoort. Dat is echter precies wat de Trust ook zegt. Het geld wordt verdeeld tussen het land en de mensen. Het volk krijgt het geld via allerlei investeringsprojecten.
1:48:30   Thomas begrijpt dat iedereen slechts een deel van de puzzel heeft. Hij heeft veel moeite gedaan om mensen binnen de Waarheidsbeweging met elkaar te verbinden: “Maar sommigen worden helaas betaald om een specifieke verhaallijn naar buiten te brengen.”
1:53:00   Er gaan berichten rond die Kim (Miss Manna) in diskrediet proberen te brengen. Het kritische stuk van Anna von Reitz bevestigt wel haar positie en het bestaan van de Manna World Trust. (2:09:00) De beschuldigende artikelen van Ripoff Reports zijn niets meer dan pakkende koppen en claims die niet worden onderbouwd. Een typische Cabal tactiek; een prikkelende kop publiceren en ervan uitgaan dat de mensen de feiten niet zelf checken.
De valse beschuldigingen zijn naar buiten gebracht omdat iemand de controle over de Trust heeft gekregen, die niet onder hun heerschappij valt. “Dat vinden ze niet leuk.”

Fake News en censuur om verwarring te zaaien

1:55:00   Het is onderdeel van een groter probleem van het online nieuws: nepberichten worden als feiten gepresenteerd en de feiten als nepnieuws. Het Fake Newsthema is onderdeel van een groter plan om je denkproces te vervormen. Dat leidt ertoe dat je niet meer weet wie je wel kunt vertrouwen en wie niet. Het veroorzaakt verwarring en dat is niet goed voor de Waarheidsbeweging.
1:58:55    Binnen de alternatieve media wordt op dit moment enorm gecensureerd. Berichten worden gewist, geweerd, video’s worden verwijderd, et cetera. Het Fake Newsthema werkt namelijk tegen de Cabal. Hun laatste strohalm is om alles te verwijderen. Thomas waarschuwt al lange tijd dat bepaalde Facebook-accounts verwijderd gaan worden.

Grote verdeeldheid binnen de alternatieve media

2:17:00   De groep achter de Trust heeft ervoor gezorgd dat de Draco’s zijn verwijderd. De (alternatieve) media publiceert veel berichten van groepen die deze Draco-heersers voorheen steunden. De alternatieve media is voor 95% geïnfiltreerd en wordt gecontroleerd door facties. Ook Drake, waar Thomas mee samenwerkte, behoort helaas tot deze groep, zo concludeert hij. Aanvankelijk steunde Drake het bericht over de soevereiniteit en de Trust. Maar vervolgens draaide hij 180° om en noemde het drie weken later onzin, zonder verdere verklaring. Een voorstel van Thomas om in Drake’s radioshow de soevereiniteit en de Trust toe te lichten, werd afgewezen. (2:27:00)
Grote namen binnen de alternatieve media zijn allemaal onderdeel van één groep en vallen binnen een programma om de waarheid te verdraaien. Dat is nu nog evidenter, aldus Thomas. “We hebben de Amerikaanse soevereiniteit aangekondigd. Is het elders gedeeld? Waarschijnlijk de belangrijkste aankondiging in de Amerikaanse geschiedenis. Maar de Waarheidsbeweging, die als doel heeft de waarheid naar buiten te brengen, hult zich in stilzwijgen.”
2:25:50   Thomas is groot voorstander van samenwerken. Hij heeft talloze keren tevergeefs geprobeerd om mensen bij elkaar te brengen. Zo probeerde hij rechtsgeleerden Anna von Reitz, Dr. Aidu en John Darash (National Liberty Alliance) bij elkaar te brengen, maar ze maakten elkaar zwart.
Uiteindelijk zullen de regeringen, de legers en staatshoofden te weten komen dat de Trust bestaat. Pas nadat ze bereid zijn om de ‘grote schoonmaak’ te houden, kunnen sommige initiatieven waaronder de People’s Club worden gerealiseerd. (2:31:00)

Voorbereidingen voor herstel van de Bron-energie

2:41:40   In september 2017 had Thomas een visioen van de aarde die langzaam ‘wegviel’. Hij kon niet duiden of het letterlijk of symbolisch was. Toen hij hoorde van het plan om, op specifieke plaatsen op aarde staven diep in de aardkorst aan te brengen, werden zaken duidelijker. Deze staven dienen om de Bron-energie te geleiden die zich aan de binnenkant van de planeet bevindt.
Een afgezwakte vorm van deze Bron-energie is momenteel alleen voelbaar in gebieden die dichter bij de polen liggen. Thomas heeft van verschillende mensen vernomen dat de energie in bepaalde delen van Rusland ‘bijzonder en onbeschrijfelijk’ is.
Een ander doel van de plaatsing van deze staven is, om de planeet weer in balans te brengen en terug te plaatsen op zijn as. De planeetas is duizenden jaren geleden gekanteld als gevolg van Atlantische oorlogen.

Nieuwe aarde vereist hogere evolutie

2:44:00   Op dit moment wordt een nieuwe aarde gevormd. Een klein groepje bewoners houdt toezicht op deze nieuwe wereld. De nieuwe wereld bevindt zich niet in hetzelfde universum. De nieuwe aarde wordt in gereedheid gebracht voor hoger geëvalueerde mensen. Er is daar een hogere frequentie.
Als je zelf geen persoonlijke evolutie hebt doorgemaakt, kun je je niet binnen deze frequenties handhaven. In de Humanity Unplugged show heeft Thomas uiteengezet hoe de menselijke evolutie werkt. Het eerste niveau is de fysieke laag, de aarde waarop we leven. Het tweede niveau is de etherische laag. Je koord is verbonden met de astrale laag, de derde laag. Dit is het gebied waar de meeste tijdens hun slaap naartoe gaan. Deze laag is in tweeën gedeeld: een lagere astrale laag, ook wel bekend als ‘de hel’ en de hogere astrale laag die bekend staat als ‘de hemel’, omdat het een gelukzalige staat van ‘zijn’ vertegenwoordigt. Een bovennatuurlijke ervaring van vrede, liefde en harmonie. Deze laag is het voorbereidingsstadium voor de vier niveaus erboven, de mentale lagen. In deze laag (her)leer je dat je magische krachten hebt. Hiermee kun je het weer beïnvloeden,  plantengroei bevorderen en jezelf of anderen genezen
Degenen die door deze lagen zijn gegaan, zullen als eerste naar de Nieuwe Aarde gaan. Want ze hebben het vereiste niveau al bereikt. Zij kunnen de hogere frequenties verdragen. Maar niet iedereen vertrekt, want er moet ondersteuning zijn voor de mensen die hier blijven.

Deze aarde vereist een reset

Degenen die hier achterblijven, verblijven op de nieuwe versie van aarde, die zal worden ‘gereset‘. De reset zal niet catastrofisch zijn en laat alle levende wezens intact.
Het plan, zoals Thomas heeft begrepen, is dat het grootste deel van de bevolking hier blijft, maar zal worden gevrijwaard van inmenging, zoals in het verleden wel het geval was. Dit moet niet als falen worden gezien. Het is geen straf of karmische schuld die moet worden afbetaald. Velen hier zijn simpelweg nog niet klaar voor voor de ‘Nieuwe Aarde’. Het algehele doel is om iedereen te redden en niet een selecte groep.

Reset maakt versnelde evolutie mogelijk

Er zijn allerlei redenen waarom mensen hun persoonlijk niveau voor de transitie nog niet hebben ontwikkeld. Als collectief zijn we nog kinderen die aan het begin van onze scholing staan. Deze reset ziet er veel beter uit dan die waarover we pakweg een jaar of vijf, zes geleden hoorden.
De reset van onze aarde houdt in dat de staven zodanig zullen worden geplaatst dat de Bron-energie gelijkmatig over de planeet wordt verdeeld. Daarbovenop zullen kleine bollen zijn die Bron-energie bevatten waardoor zaken zich sneller kunnen ontwikkelen. De Bron-energie zal helend zijn, mensen doen leren en tot een voorspoedige, evolutionaire ontwikkeling dwingen. Hierdoor worden mensen voorbereid op de volgende, evolutionaire stap. Dat kan een volgend leven zijn of het kan meerdere levens vergen. Het zal echter geen 13.000 jaar zijn, tenzij je in elk leven mensen vermoordt.
De Bron-energie zorgt voor een versnelde evolutionaire groei voor degenen die hier op en in de planeet blijven. Het is daarbij van het grootste belang dat we op een betere manier handelen. Dit is een planetaire reset waarbij de mensen in een zeer hoog tempo kunnen leren, groeien en floreren. Zonder dat traumatische gebeurtenissen worden meegedragen uit vorige levens en of ons huidige leven. Voor de mensheid is het de enige kans. We moeten deze kans met beide handen aangrijpen.
Er staan grote dingen te gebeuren.
Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij werd bekend als radiopresentator van de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.
Zijn intel is vaak niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.
Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Pentagon - CIA Baby Sales - #Q #QANON #followthewhiterabbit #thestormishere


https://youtu.be/F38Q7_8ieio

#QANON - KIDNAP TRUMP'S GRANDCHILD - #pedogate #thestorm

https://youtu.be/4f-MUbl0GGY

OBAMA - CIA BABY SALES - LISTEN #pedogate

https://youtu.be/TjG6C5zNNVo

East Grand Forks, ingezetene van Minnesota om te getuigen voor een onderzoek van de internationale commissie naar mensenhandel en seksueel misbruik van kinderen in Londen

door Timothy Charles Holmseth op 2 maart 2018, 7:34 P.M.CST

Timothy Charles Holmseth is bevestigd als getuige om in april 2018 te getuigen voor de rechterlijke onderzoekscommissie voor mensenhandel en seksueel misbruik van kinderen in Londen.

Holmseth's selectie en bevestiging als getuige is goedgekeurd door president Judge Sir John Walsh van Brannagh.


Timothy Charles Holmseth
Het onderzoek is een officiële functie van het Internationaal Tribunaal voor Natuurlijke Justitie.

Holmseth werd voorgesteld aan de Commissie door Robert David Steele, Chief Enabling Officer van Earth Intelligence Network.

Steele werd aanbevolen voor de Nobelprijs voor de Vrede en is een voormalige Operations Officer bij de Clandestiene Dienst van de CIA. Steele is de medeoprichter van de Marine Corps Intelligence Activity.

Holmseth is een voormalige bekroonde nieuwsverslaggever en FBI-getuige met betrekking tot de nationale profielontvoering van HaLeigh Ann-Marie Cummings.

In december 2017 verliet het 9th Minnesota District Court eerdere bestellingen tegen Holmseth na ontvangst van documenten en audio waaruit bleek dat Holmseth informatie over kinderhandel, kinderpornografie en nep-adopties had verkregen van figuren in Broward County, Florida die samenwerkte met de CIA en de FBI.

Ga naar https://www.itnj.org/commission/confirmed-witnesses/ voor meer informatie over Holmseth met het International Tribunal for Natural Justice.

Ga voor meer informatie over Timothy Holmseth en zijn bewijsmateriaal naar https://www.youtube.com/user/floodofnoah/videos

East Grand Forks, Minnesota resident to testify before international commission’s inquiry of human trafficking and child sex abuse in London


by Timothy Charles Holmseth on March 2, 2018, 7:34 P.M.CST

Timothy Charles Holmseth has been confirmed as a witness to testify before the Judicial Commission of Inquiry into Human Trafficking and Child Sex Abuse in London in April, 2018.
Holmseth’s selection and confirmation as a witness has been approved by Presiding Judge Sir John Walsh of Brannagh.
Timothy Charles Holmseth
The inquiry is an official function of the International Tribunal for Natural Justice.
Holmseth was introduced to the Commission by Robert David Steele, Chief Enabling Officer of Earth Intelligence Network.
Steele was recommended for the Nobel Peace Prize and is a former Operations Officer in the Clandestine Service of the CIA. Steele is the co-founder of the Marine Corps Intelligence Activity.
Holmseth is a former award-winning news reporter and FBI witness regarding the national profile kidnapping of HaLeigh Ann-Marie Cummings.
In December, 2017 the 9th Minnesota District Court vacated prior orders against Holmseth after receiving documents and audio that revealed Holmseth had obtained information regarding child trafficking, child pornography, and fake adoptions by figures in Broward County, Florida working with the CIA and FBI.
For more information on Holmseth with the International Tribunal for Natural Justice 

For more information about Timothy Holmseth and his evidence visit https://www.youtube.com/user/floodofnoah/videos

Deep State Kidnappers IDENTIFIED


https://youtu.be/rJOTT_y_M5k

Hulpverleners luisteren niet naar clienten en vullen eigen waarheid in zodat er weer meer Nederlanders op straat komen te staan!!!

Beste Lezers van Ranny' s blog

03-03-2018

Luistert U hier naar het verhaal van Maves en hoe hulpverleners niet luisteren naar de client.
Hulpverlening wrijft in dat Maves op straat staat terwijl men zelf in gebreke is gebleven.

BalansSchuldhulpverlening_IreneKarsens.mp3

Timothy Charles Holmseth “In Re: Caylee Anthony (the shocking truth explained)”

https://youtu.be/Z_woJNDxCTU

Russische witwaszaak leidt naar Antwerpen


De Brits-Amerikaanse belegger Bill Browder zoekt al tien jaar naar de moordenaars van zijn advocaat Sergej Magnitski. En naar 195 miljoen euro die is gestolen uit de Russische schatkist. Het spoor leidt nu ook naar Antwerpen. ‘Poetin is rijk geworden door dit soort misdaden.’

Minnesota Court Exhibit: Shadow Government Kidnappers CAUGHT ON TAPE

https://youtu.be/gejEXgqTPCk

MicroChip Implants: Native Americans Come First, You are Next

https://youtu.be/jr6lXqJ5KqY

Twee derde materieel Duits leger defect, maar VS uit op oorlog met Rusland


Britse Wet Openbaarheid Bestuur onthult dat indringende ‘Russische bommenwerpers’ van de afgelopen jaren grotendeels leugenpropaganda waren
 Bekend vergelijkend plaatje. De Nederlandse ‘aardige mevrouw’ aan het hoofd van de strijdkrachten is inmiddels vervangen door een andere vrouwelijke collega, wier enige ervaring met Defensie is dat haar vader een militair was.

Een militair conflict met Rusland en China is –bovenop oorlog met de bestaande vijanden Iran en Noord Korea- de nieuwe strategie voor de toekomst van het Pentagon, nu is gebleken dat het platbombarderen van diverse moslimlanden alleen maar meer terroristen kweekt. Of zo’n toekomstige oorlog te winnen valt, is echter zeer de vraag. In bijvoorbeeld Europa stellen de kapot bezuinigde Duitse strijdkrachten namelijk ‘geen ruk meer voor’, om het even plat te stellen. Ongeveer twee derde van het materieel staat kapot en defect in de hangars. Als er in theorie ooit een goede gelegenheid zou zijn voor Rusland om Europa in een paar dagen tijd te overlopen, dan is het nu wel.

Analist Eric Margolis wijst erop dat het ‘verwijfde Duitse leger, dat wordt geleid door een aardige maar incompetente vrouwelijke minister van Defensie, nog geen deuk in een pakje boter kan slaan. Frankrijk is niet veel beter af. De Amerikaanse en Britse gewapende strijdkrachten hebben een nijpend tekort aan reserveonderdelen, munitie, transport en wapenuitrustingen.’

Nederlandse defensie schandalen

In Nederland hebben we zo onze eigen Defensie schandalen. Werkelijk ieder krijgsmacht onderdeel luidt al jaren de noodklok over grote tekorten en onveilig materieel, maar de politiek doet er vrijwel niets mee. De dood van twee militairen in Mali door ondeugdelijke mortieren kostte onze eigen ‘aardige, maar incompetente’ minister Hennis vorig jaar oktober de kop, wat haar overigens niet weerhield om zich begin dit jaar aan te laten stellen als reserveofficier (kapitein-luitenant ter zee speciale diensten).
Ook nu staat er weer een aardige mevrouw (Ank Bijleveld) aan het hoofd van ’s lands strijdkrachten. Haar enige ervaring op dit gebied? Haar vader was militair.

Bundeswehr lachwekkende vertoning geworden

De cijfers van de Bundeswehr zijn schrikbarend: slechts 39 van de 128 Eurofighter, en 26 van de 93 Tornado gevechtsvliegtuigen zijn inzetbaar. De rest staat al geruime tijd kapot in de hangar. Net als in Nederland worden de nog beschikbare toestellen in de lucht gehouden met nog werkende onderdelen van deze defecte vliegtuigen.
Van de 15 nog vrij nieuwe A400M transportvliegtuigen vliegen er maar 3. De NH-90 helikopter, een gezamenlijk project met Frankrijk, Italië, Nederland en Portugal, is ook bij de Duitsers een probleemgeval: 45 van de 58 toestellen zijn niet inzetbaar, net als 50 van de 62 Tiger gevechtshelikopters niet te gebruiken zijn. Van de 72 CH-53 transport heli’s vliegen er overigens ook maar 16.
De Leopard II tanks doen het met 105 rijdende voertuigen van de in totaal 224 iets minder slecht. De Duitse marine mag echter die naam amper meer hebben, want van de 13 fregatten varen er nog maar 5, en alle 6 onderzeeërs moeten verplicht in de haven blijven liggen.
En met dit lachwekkende ‘bananenrepubliek’ legertje moeten de Duitsers dus het nieuwe, door de NAVO in opbouw zijnde Oostfront tegen Rusland openen. De waarheid is dat Duitsland niet eens in staat is zijn eigen grondgebied langer dan hooguit enkele dagen te verdedigen – als het meezit. (1)

 ‘Ondanks idioten in Congres en media geen enkele reden voor oorlog’

Een geruststelling zou kunnen zijn dat het ooit zo gevreesde Rode Leger niet veel beter af is. ‘Die hebben een tekort aan alles. Zowel Oost als West zijn gewoon niet klaar voor een echte oorlog. Alsof daar een reden voor is. Die is er niet. Die idioten in het Amerikaanse Congres en de media proberen het wangedrag van een stuk of 20 Russische hackers op te blazen tot een tweede Pearl Harbour. Zij schreeuwen ‘brand!’ in een overvolle zaal,’ vervolgt Margolis.
Over de nieuwe strategie van het Pentagon: ‘Een goede generaal gaat niet tegelijkertijd met twee veraf gelegen grootmachten het gevecht aan. De truc is om hen tegen elkaar op te zetten. Het aanzeggen van een toekomstige oorlog tegen China en Rusland is een gestoord idee. Enkel dienstweigeraars en generaals die de Vietnam oorlog verloren hadden dit kunnen verzinnen.’

Media blijven vals verhaaltje over Russische dreiging verspreiden

En dus worden wij burgers in het Westen vrijwel dagelijks geconfronteerd met anti-Russische propaganda in de media en politiek. Nu blijken bijvoorbeeld ook de vele berichten over Russische bommenwerpers die over de Noordzee het luchtruim van Groot Brittannië (en daarnaast Duitsland en Nederland) zouden bedreigen, voor een groot deel verzonnen te zijn. Na een beroep op de Britse variant van de Wet Openbaarheid Bestuur berichtte het gerenommeerde Jane’s Defence Weekly -op basis van officiële Defensie info- dat in slechts circa de helft van de gevallen dat er gevechtsvliegtuigen werden ingezet, daadwerkelijk sprake was van Russische bommenwerpers. Het ging dan om ongeveer 8 incidenten per jaar.
Ook werd er begin vorig jaar paniekerig gereageerd op het enige Russische vliegdekschip dat langs de Britse eilanden voer, de Admiral Kuznetsov. De realiteit is dat dit sterk verouderde schip met een waslijst defecten kampt, en altijd een begeleidende sleepboot met zich meekrijgt voor het geval dat de haperende aandrijving het weer eens begeeft.
‘Deze zaken staan in schril contrast met de indruk bij het publiek zoals die door de media wordt aangewakkerd. Die blijven één van de vaste pijlers van het verhaaltje dat Rusland een nieuwe bedreiging vormt... Ondertussen zeggen de alarmisten bij Defensie niets over de enorme kostenoverschrijdingen bij de (twee) nieuwe Britse vliegdekschepen, kernonderzeeërs en hun Trident raketten. De onevenwichtige aandacht is extreem.’
Generaal: ‘Maar één oplossing: haal de winst uit de oorlog’
Paul Rogers haalt op OpenDemocracy oud generaal Smedley Butler aan, die in zijn memoires toegaf dat al zijn militaire operaties in de eerste helft van de vorige eeuw feitelijk enkel voor de grote Amerikaanse banken en bedrijven werden ondernomen.
 In 1935 stelde hij dan ook dat ‘er slecht een paar van profiteren, en vervolgens velen de prijs daarvoor moeten betalen. Maar dit kan worden gestopt, echter niet met ontwapeningsconferenties of vredesgesprekken in Genève, noch door goedbedoelende, maar onpraktische actiegroepen. Dit kan alleen effectief worden verslagen door de winst uit de oorlog te halen.’ (3)

Xander

Oprah Winfrey aanhanger van de Baphomet en niet geschikt voor President van The United States

Beste Lezers van Ranny' s blog

03-03-2018

Oprah Winfrey wil de volgende president worden van The United States of America; als dit wordt bewerkstelligt dan zal dit hele land vernietigt worden want Oprah Winfrey is 1 van de satan aanbidders die de baphomet vereerd.
Alles wat nu hersteld wordt zal dan worden afgebroken en vernietigt dus stem niet op Oprah Winfrey maar stem op een CHRISTEN die The United States wil opbouwen en alle andere landen ook!!!
Dank U voor uw stem om alle landen te baseren op het CHRISTELIJK GELOOF VAN JEZUS


Oprah Winfrey zegt te ‘wachten op teken van God’ om president te worden
Massale overtreding Derde Gebod: ‘God’ door tal van christenen te pas en te onpas gebruikt om andere mensen te manipuleren
 Oprah Winfrey wacht tot God tegen haar zegt dat ze president moet proberen te worden. Teken van een groot geloof, of je reinste manipulatie? (Afbeelding: Getty Images (2)).

In een interview met het magazine People zegt Oprah Winfrey te bidden om een teken van God of ze mee moet doen met de presidentsverkiezingen van 2020. ‘God, als U vindt dat ik dat moet doen, moet U het mij zeggen, en wel zo duidelijk dat zelfs ik het niet kan missen. En dat is nog niet gebeurd.’ Journalist Jon Rappoport  wijst erop hoe aanmatigend dit wel niet is, omdat ze hiermee impliceert dat zodra ze zich inderdaad kandidaat stelt, niemand aan haar kan twijfelen, omdat God dan klaarblijkelijk achter haar staat. Deze manipulatieve houding is kenmerkend voor heel veel christenen in onze tijd, alleen hebben de meesten dat niet in de gaten, en willen dat overigens ook helemaal niet, omdat ze feitelijk ook zichzelf ermee voor de gek gouden. Erger nog: het Derde Gebod, ‘Gij zult de Naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken,’ wordt hiermee massaal overtreden, juist door christenen.

‘Ik ben zo belangrijk, dat mensen mij zullen(of zelfs wel moeten)geloven als ik zeg wat God aan mij heeft doorgegeven / heeft laten zien.’ Ongeveer met deze zin vat Rappoport Oprah Winfrey’s ‘opmerkelijke lef’ samen. Alsof ze zegt: ‘Ik zou nooit zelf meedoen aan de verkiezingen, daar ben ik te nederig voor. Maar laten we wachten wat de Schepper van het Universum daarvan vindt, wat Hij specifiek tegen mij daarover te zeggen heeft.’ (1)
Herkenbaar? Voor christenen vast wel, want veel geloofsgenoten vinden het doodnormaal om op dezelfde manier met God en anderen (en zichzelf) om te gaan. Kun je een discussie op argumenten niet winnen? Haal je gewoon ‘God’ erbij, zeg je dat ‘God mij heeft laten zien dat’, en voilà, de ander is de mond gesnoerd. Want wat hij of zij ook zegt kan nooit kloppen, want God heeft jou de waarheid getoond. En als je wilt dat die ander jouw ‘advies’ volgt, dus feitelijk jouw zin doet, dan geef je hiermee aan dat als die persoon dat naast zich neerlegt, hij of zij tegen de wil van God ingaat.
Wat zou God hier eigenlijk van vinden? vraagt ook Rappoport zich af. Zoiets als ‘deze vrouw vraagt Mij of ze mee moet doen met de presidentsverkiezingen van Amerika? Wat geeft haar het idee dat Ik antwoord geef op dat soort vragen? Is dat soms Mijn taak, mensen wel of niet mee laten doen met de verkiezingen? Had Ik dat dan al niet veel vaker gedaan? Ben Ik nu soms een politiek adviseur?’

God verlaagd tot boodschappenhulp

En alsof dat nog niet bizar genoeg klinkt: veel moderne christenen nemen God zelfs mee bij futiele zaakjes zoals boodschappen doen. God als je persoonlijke parkeerhulp (voor als het druk is en je niet snel genoeg een plekje vindt). God als je persoonlijke aankoopadviseur (God, als ik nu de goedkopere hagelslag neem, hou ik weer wat extra over voor de zending). Of God als moderne ‘weergod’ (we hebben vandaag een feest in de tuin; God, stuur alstublieft de regenbui langs ons huis). Kan de Schepper van het Universum nog erger vernederd worden, dan zo te worden gereduceerd tot iemands dagelijkse persoonlijke assistent?
In de oudste tijden gaf God al duidelijk te kennen bepaald niet gediend te zijn van het misbruiken van Zijn Naam (* ook al is ‘God’ niet Zijn letterlijke Naam, maar dat is voer voor een totaal andere discussie). Hij nam het zelfs op in de bij iedereen bekende 10 geboden. ‘Gij zult de Naam van de Here uw God niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden die Zijn Naam ijdel gebruikt.’
Gelovigen denken nogal eens dat dit enkel op vloeken slaat, maar dat wordt er primair helemaal niet mee bedoeld. Het derde gebod werd juist gegeven om het massale misbruik van ‘God’, het voor je eigen karretje spannen van andere mensen door overal en altijd ‘God’ erbij te halen, te voorkomen. ‘God’ wil niet dat mensen anderen uit Zijn Naam vertellen wat ze wel en niet moeten doen, denken of vinden.
In het Oude Testament hadden alleen profeten gezag om namens Hem te spreken, en dan nog moesten zij door het gewone volk voortdurend worden getest. Als er één ‘profetie’ -in wezen iedere uitspraak die namens ‘God’ wordt gedaan, waar ‘God’ bij wordt gehaald- niet uitkwam, dan moesten deze personen voortaan worden genegeerd, want dan bleken ze enkel namens zichzelf te hebben gesproken.

‘Mijn visie klopt, want ik heb het van God’

In het Nieuwe Testament was dit gezag voorbehouden aan apostelen (mogelijk de reden waarom sommige moderne predikers zichzelf ‘apostel’ noemen?). Profeten en apostelen hadden als gemeenschappelijk kenmerk dat veel van hun woorden werden opgenomen in de Bijbel. Voor apostelen werden een aantal duidelijke voorwaarden gegeven, zoals dat zij ooggetuige moesten zijn geweest van Jezus’ opstanding, of in het geval van Paulus: Jezus letterlijk aan hen verschenen was. Zelfs toen al werd gewaarschuwd voor ‘schijnapostelen’, die deze titel ten onrechte claimden om hun eigen gezag over mensen uit te roepen.
Zichzelf verklaarde profeten en apostelen, maar ook gewone christenen beseffen vaak niet dat juist het massale misbruik van ‘God’ voor ongelovigen (en overigens ook sommige gelovigen) een reden is om hen –en hun boodschap- totaal niet serieus te nemen. Want zij zien dat er honderden verschillende soorten kerken, stromingen en uitleggers zijn, die elkaar heel vaak tegenspreken. Hoe kan dan bepaald worden wie er namens de ‘echte God’ spreekt, en wie niet, als ze allemaal van zichzelf beweren dat zij dat speciale ‘lijntje met boven’ hebben? Dat hun visie op een bepaald onderwerp, hun uitleg van één van de vele vertalingen van de Bijbel (of die van hun kerk / dominee) de juiste is? Enkel omdat zij die uitleg ‘logisch’ vinden klinken?
Hoe is dit minder arrogant dan een vrouw die zegt van God te zullen horen of ze wel of niet president moet proberen te worden?

‘God heeft mij het inzicht gegeven’

Rappoport voert een virtueel toekomstig gesprek met Oprah, waarin ze aankondigt inderdaad president te willen worden, maar er ogenschijnlijk heel eerlijk bij zegt dat God haar had laten weten dat ze niet met de verkiezingen moest meedoen.
Waarom ze dit dan toch doet? ‘Omdat dit een test van God is, om te zien of ik het wel echt wil.’ De verslaggever: ‘Dus gebruik je in zekere zin God om meer stemmen te krijgen.’ Oprah: ‘Als dat mijn motief was, had ik wel gelogen en gezegd dat God me had verteld dat ik wèl mee moet doen. Maar God test mijn wil.’ Verslaggever: ‘Hoe weet je dat?’ Oprah: ‘Dat inzicht heb ik van God.’ Verslaggever: ‘Dus je hebt een ‘lijntje’ met boven, met Gods bedoelingen?’ Oprah: ‘Ik weet het wanneer God tot mij spreekt, ik herken Zijn stem.’ Verslaggever: ‘Dus Hij staat aan jouw kant?’ Oprah: ‘Hij staat altijd aan mijn kant.’
Ook dit is eenzelfde vorm van manipulatie zoals zojuist omschreven, alleen nog geniepiger, omdat iemand daarmee probeert te onderstrepen ‘echt volkomen eerlijk’ te zijn, en ‘echt’ Gods stem te kunnen horen.

Ook manipulatie van zichzelf en van God

Tot slot manipuleren christenen ook zichzelf, en indirect ook God, als ze allerlei besluiten in hun leven toeschrijven aan God. ‘God heeft me laten zien dat ik met jou moet trouwen.’ ‘God heeft me laten zien dat ik die baan moet nemen / opzeggen.’ ‘God heeft me laten zien dat ik daar moet gaan wonen.’ Et cetera. Maar wat als het dan fout loopt? Dan is de logische consequentie dat God een verkeerd advies heeft gegeven. Zoals Adam al feitelijk God de schuld gaf toen Eva hem verleid had, met de woorden ‘de vrouw die Gij mij gegeven hebt’.
Geen mens –christen of andersdenkende- zal een God serieus kunnen nemen die zo met zich laat sollen, die zo makkelijk door mensen te manipuleren is. Dat is dan ook de ware bedoeling van het derde gebod, en in bijvoorbeeld het boek Job de reden waarom God geen antwoord geeft op de vele vragen van Job, die maar niet kan begrijpen waarom hem zoveel ellende is overkomen.
Gods uiteindelijk reactie op Jobs klaagzang is als volgt samen te vatten: ‘IK ben degene die het heelal, de Aarde en alles wat daarop leeft heb gemaakt. Wat denk jij wel niet dat je bent dat je Mij ter verantwoording roept voor jouw leven?’ (Waarop Job spijt betoont, en vervolgens in alles wordt hersteld, en juist de religieuzen die God tegenover hem meenden te moeten verdedigen, een forse uitbrander van Hem krijgen).

Vrije wil: Onze keuzes zijn 100% onze verantwoordelijkheid

Ieder mens heeft zijn verstand, zijn vrije wil en zijn geweten gekregen, en voor de gelovige ook nog een boek vol met simpele basisregels en levenswijsheden, om daarmee zijn leven op deze planeet te kunnen leiden. De besluiten die in dit leven worden gemaakt zijn dan ook 100% uw eigenverantwoordelijkheid. God bemoeit zich niet met wat voor baan u neemt, waar u gaat wonen of wie u als levenspartner kiest –laat staan in wat voor auto uw rijdt of wat u in uw boodschappenmandje gooit-, want als dat zo zou zijn, zou het uw leven niet meer zijn, en zou u de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van uw keuzes –in ieder geval deels- kunnen afschuiven.
God is echter niet geïnteresseerd in willoze slaven, want anders had hij ons wel als automatisch gehoorzamende, niet zelf na kunnen denkende robots geschapen. Sterker nog: u kunt met uw vrije wil besluiten om een ander mens voor het leven ernstig te beschadigen, of zelfs te vermoorden, zonder dat een engel of ‘stem uit de hemel’ u tegenhoudt, en zonder dat dit –behoudens misschien betrapt en bestraft worden door de aardse autoriteiten- ook maar enig negatief gevolg voor uw leven hier heeft.
Het in Gods naam proberen te beïnvloeden of zelfs bepalen van de keuzes en levens van anderen –omdat u op basis van uw eigen interpretaties van de Bijbel denkt dat u de wil van God voor het leven van die ander meent te kennen- wordt in de Bijbel niet zonder reden de zonde van ‘toverij’ (= manipulatie) genoemd. Dat zal God, getuige de waarschuwing in het derde gebod, en de tal van andere ernstige waarschuwingen aan het adres van zichzelf verklaarde profeten en apostelen, uiteindelijk niet over Zijn kant laten gaan:
'Op de dag van het grote oordeel zullen velen tegen Mij zeggen: “Here, wij hebben in uw naam geprofeteerd. Here, wij hebben uw naam gebruikt om duivelse geesten te verjagen en wonderen te doen.” Maar Ik zal hun antwoorden: “Ik heb u nooit gekend. Ga weg! U bent slecht en hebt alleen maar uw eigen zin gedaan.” (Matt.7:22-23, Het Boek)


Xander

donderdag 1 maart 2018

Premie voor 45-plusser die eigen zaak start

Te weinig werklozen durven de stap te zetten een eigen zaak op te starten – en dat geldt vooral voor 45-plussers. Ze vrezen het financiële risico van een eigen onderneming op het moment dat hun uitkering wegvalt.

Om hen over die vrees heen te helpen, voert de Vlaamse minister van Werk, Philippe Muyters (NV-A), een startpremie in voor werkloze 45-plussers die ondernemer willen worden. De regeling gaat in op 15 maart. Voorwaarde is dat de werkloze zich inschrijft als zelfstandige in hoofdberoep en een ondernemersopleiding volgt.
In het eerste kwartaal bedraagt de premie 1.000 euro per maand, om daarna elke kwartaal met 100 euro te zakken, tot 300 euro in het achtste kwartaal na de opstart van het bedrijf. Na twee jaar valt de premie weg. (jir)

Poetin: ‘Niemand kan deze nieuwe Russische nucleaire raket stoppen: ze omzeilt elk antiraketsysteem


 door 
Poetin: ‘Niemand kan deze nieuwe Russische nucleaire raket stoppen: ze omzeilt elk antiraketsysteem’
Foto: AFP
De Russische president Vladimir Poetin heeft tijdens zijn State of the Union video’s getoond van een nieuwe nucleaire raket, die ‘een eindeloos bereik’ heeft. ‘Niemand wilde naar Rusland luisteren, hoewel we een nucleaire grootmacht zijn. Wel, luister nu maar naar ons.’
Rust roest, stilstaan is achteruitgaan en hoogmoed komt voor de val: in zijn State of the Union voor 2018 kon Poetin niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om aan de toekomst te denken. ‘Het moet duidelijk zijn dat onze verworven levensstandaard en -kwaliteit niet vanzelfsprekend zijn. Wat wij verwezenlijkt hebben, is geen garantie op een duurzame verdere ontwikkeling. Wij hebben het recht niet om zelfgenoegzaam te worden. Zeker omdat we nog veel problemen op te lossen hebben’, aldus de president.
Voor de slechte verstaanders herhaalde Poetin de boodschap nog eens kort en krachtig: ‘De grootste vijand voor Rusland is (technologische) achteruitgang.’
Armoede halveren
Vervolgens ging de Russische president over tot een cijfermarathon, dat hij voor het eerst ook liet projecteren op een groot, blauw scherm achter hem. Op de infografieken kreeg het publiek (deels) te zien hoe de Russische levensstandaard evolueert. Van het geboortecijfer, dat nog een weg af te leggen heeft, over infrastructuur, onderwijs - ‘de dromen van onze kinderen worden later immers werkelijkheid’ -, gezondheidszorg tot het weetje dat vorig jaar zoveel graan werd geproduceerd in het land, dat het Sovjetrecord van 1978 verbroken werd.
Poetins grafieken toonden consequent positieve tendensen of ‘deels te verbeteren’ zaken. Hij drukte het publiek meermaals op het hart dat ook culturele en toeristische ontwikkeling een zeer belangrijke rol zal spelen in het land de komende jaren. Met de belofte dat hij, als hij over 17 dagen opnieuw verkozen wordt, de armoede zal halveren tijdens zijn volgende ambtstermijn, hoopt Poetin de Russische kiezer naar de stembus te krijgen.
Wapens, wapens en wapens
Na een uur speechen, waarin Poetin - die nog steeds last lijkt te hebben met zijn gezondheid - meermaals hoestte en zijn zakdoek nam, ging de president over tot een ander gebied waarop Rusland niet mag stilstaan: (nucleaire) technologie. Op het scherm achter Poetin werd een reeks video’s van nieuwe wapensystemen die volgens Poetin al grotendeels operationeel zijn.
Eerst presenteerde Poetin een nucleaire raket, die volgens de president al sinds september 2017 inzetbaar is. ‘Zoals u op de beelden kunt zien, kan deze raket overal ter wereld geraken: van de noordpool tot de zuidpool, tot de oceanen. Dit model is ook opgewassen tegen elk soort defensiesysteem onderweg en ontwijkt het. Ze is niet te stoppen, geloof mij. Dit nieuwe Russische wapen omzeilt elk antiraketsysteem en heeft een oneindig bereik omdat het kan blijven cirkelen rond de aarde als dat nodig is’, zei Poetin.
‘Er zijn wellicht al systemen in de maak of er zullen nu wel systemen gemaakt worden om deze raket toch te kunnen onderscheppen, maar dan zeg ik: tegen dan hebben wij natuurlijk al iets anders bedacht. Wij zullen de anderen altijd een stap voor zijn met onze ideeën en ontwikkelingen. Wij kijken in de toekomst en wij hebben nu de toekomst.’
Na de nucleaire raket presenteerde Poetin nog een viertal andere wapensystemen, waaronder een hypermoderne duikboot, die grootmachten die drones gebruiken voor militair luchtverkeer in hun hemd zou moeten zetten.
‘Geen Russische agressor’
‘Niemand wilde naar Rusland luisteren, hoewel we een nucleaire grootmacht zijn. Ze negeerden ons. Wel, luister nu maar naar ons’, besloot Poetin onder luid applaus. ‘En dan heb ik nog niet alles verteld, natuurlijk, maar dit is voorlopig genoeg voor één dag.’