zaterdag 24 februari 2018

The Deep State’s Plan "C": Murder Donald Trump

You are receiving this message because you have subscribed to news updates from SHTF Plan.
View this email in your browser
Trump Irritates Leftists With Twitter (Again)
It’s becoming rather easy to upset a leftist. All president Donald Trump has to do is post to his Twitter account and the liberals become rabid.
Prepare for Extreme Winter Weather: Forecasters Warn of Bomb Cyclone
If you aren’t dealing with extreme winter weather, consider yourself lucky.
A.I. Is Taking Over Bit By Bit: The Implication Of Rapidly Improving Artificial Intelligence
Recognizing the human voice, new tech gadgets can play music, search the web, shop online, check the weather, and even switch on the lights or control the central heating.
44 Numbers From 2017 That Are Almost Too Crazy To Believe
As 2018 begins, I think that it would be good to look back and remember some of the most important things that happened over the past 12 months.
-------------------------------
This Is REAL Money
-------------------------------
The Deep State’s Plan ‘C’: Murder Donald Trump
Longtime Donald Trump advisor and confidante Roger Stone is warning once again about the deep state.
‘This Is FAKE NEWS’: CNN Runs Globalist Sponsored Propaganda Piece That Claims That The Deep State Is NOT Real, No Conspiracy Against Trump
In what can only be described as one of the most blatant propaganda pieces of all time, two CNN “reporters” have claimed that the deep state does not exist.
Globalism: Destruction of Nations from Without and Within
The objective is to destroy nationalistic homogeneity from within, and collapse each nation’s borders, language, and culture to make the nations more malleable for global governance.
WW3 Approaches, Expert Warns: ‘North Korea Will Test ICBM During Olympics’
Defcon analysists are claiming North Korea and their round pint-sized tyrant, Kim Jong-Un, will test another intercontinental ballistic missile, and much “sooner than expected.”

Thomas Williams in gesprek met Miss Manna, deel 2

Vervolg op deel 1 van de radioshow met Miss Manna. In dit deel spreekt ze over de transitie van de Federal Reserve Bank, de nieuwe positie van Amerika als wereldmacht, de soevereiniteit van andere landen en wat het betekent voor de veranderingen die wereldwijd plaatsvinden.
Hieronder deel 2 van de samenvatting van de de speciale Truth, Honor & Integrity radio-uitzending op 15 februari 2018 door Thomas Williams met Miss Manna. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Eigen centrale bank en recht om geld te drukken

1:17:00   In het oude systeem waarbij landen sub-soeverein zijn, heeft de hoofd-soeverein, de Trust, controle over alle centrale banken. In het nieuwe systeem, waarbij landen soeverein zijn en een gelijkwaardige positie ten opzichte van de Trust bekleden, kunnen ze hun eigen centrale bank openen die onafhankelijk van de Rothschilds-banken opereert. Er zal wel een transitieperiode worden ingelast, waarbij het kapitaal kan worden overgeheveld.
De Federal Reserve was een particuliere onderneming en in 2012 liep de overeenkomst met de Amerikaanse regering af. Omdat in 2011 de overeenkomst met de Trust om de Federal Reserve te financieren ook afliep, is er voor de Amerikaanse overheid geen verplichting ten aanzien van de Federal Reserve. Deze onderneming is overgedragen middels een verdrag. Dat is bewust gedaan omdat de onderneming onder internationale wetgeving nu 499 jaar niet aan anderen kan worden overgedragen. De Federal Reserve behoort nu voor pakweg 500 jaar toe aan de Amerikaanse overheid.

Amerikaanse presdident heeft nu eindelijk zeggenschap over het leger

1:22:00   In het oude systeem had de president geen (volledig) zeggenschap over het leger. Binnen het nieuwe systeem met de verkregen soevereiniteit, heeft Trump wel volledig zeggenschap over het leger. Zonder inmenging van de Rothschilds en de Trust, die voorheen in handen was van de Illuminati-bloedlijnen. Hetzelfde geldt voor de overheidsagentschappen (zoals de CIA, FBI, enzovoort). Deze zijn nog steeds verweven met allerlei geheime genootschappen, maar qua machtsstructuur vallen ze nu onder de Amerikaanse regering. Er kan nu geen opdracht of financiering vanuit bijvoorbeeld de MI6 komen,  zoals eerder wel het geval was. Thomas vult aan dat dit de reden van de ‘grote schoonmaak’ is. Hievan zijn wereldwijd allerlei tekenen zichtbaar, zoals het aftreden van Presidenten en CEO’s.

Veel verzet vanuit de oude garde

1:35:00   Binnen de transitie die nu in voorbereiding is, stuit men op enorm veel verzet. Zo waren alle documenten en goedkeuringen gereed om de fondsen naar de Amerikaanse schatkist over te hevelen, toen Henry Kissinger het Witte Huis in kwam lopen om de boel te saboteren. Kissinger vertelde dat er een contract bestaat tussen het Amerikaanse leger en de Chinese Elders. (E*: Het Amerikaanse leger heeft al hun materieel aan de Chinese Elders gegeven en terug geleased, waarbij ze de rente op een bepaald moment niet meer konden betalen.) Kissinger beweert dat het Amerikaanse leger nu bij de Chinese Elders een schuld heeft, die moet worden afbetaald. Kim benadrukt dat dit niet gaat gebeuren. Kissinger probeerde twee uur na de bespreking op het Witte Huis op illegale wijze toegang te krijgen tot het bancaire systeem, omdat hij dacht toegang te hebben vanwege zijn positie in de Trilateral Commission. Maar zijn inlogpoging werd geweigerd: “Access denied”.
1:57:00   De Cabal probeerde al eerder het systeem te omzeilen door in Hongkong Amerikaanse dollars te drukken. Op een bepaald moment hadden ze een warenhuis vol biljetten. Maar ze kregen de vereiste toewijzingsnummers niet toegekend. Kim legt uit dat de AI hierin een waardevolle functie heeft, omdat deze de duplicaten er heel eenvoudig uitfiltert.

Het afzetten van Trump is geen bedreiging voor de soevereiniteit

2:03:00   Het verdrag met de Trust kan alleen met toestemming van beide soevereine partijen verbroken worden. Met andere woorden: stel dat Trump afgezet wordt en Hillary of een andere schurk de macht grijpt, dan kan Amerika niet eenzijdig het vedrag met de Trust verbreken. Dit verdrag is 499 jaar geldig.
Er zijn voorzorgsmaatregelen genomen, dat in het geval Miss Manna, die momenteel de enige Trustee is, wordt uitgeschakeld, de Trust nooit meer in handen van de Cabal komt. (2:36:45 TH&I-show van 15 februari 2018) In het interview met Tank onderaan het artikel, vertelt Kim dat geavanceerde technologie voorkomt dat zij onder druk of bedreiging toegang tot het systeem kan geven. Deze technologie leest hersengolven en schakelt het systeem automatisch uit op het moment er sprake is van bedrog.

We zitten nu in een transitieperiode

2:33:00   Het kapitalistische en democratische systeem verandert niet van de ene op de andere dag. Voorlopig hebben we een rijbewijs nodig om auto te rijden en moeten we gewoon belasting betalen. Hopelijk wordt het belastinggeld beter besteed. Een soevereine positie geeft echter ook de ruimte om eigen wetten te maken, zonder inmenging van buitenaf.

Er komt waarschijnlijk geen publieke aankondiging

2:47:00   Kim weet niet of een staatshoofd in alle openheid de ins en outs over de soevereiniteit en Trust gaat vertellen. De meeste mensen hebben nauwelijks kennis van het systeem zoals het voorheen was en zullen niet begrijpen wat de betekenis van de veranderingen is. “Maar ik denk dat je aankondigingen zult zien, gerelateerd aan onderdelen van de veranderingen die we vandaag bespreken,” zegt Kim. Mogelijke resultaten zijn de toename van handelsovereenkomsten, het verder terugbrengen van belastingen en bedrijven die terugkeren naar de VS. Maar wellicht ook een geneesmiddel voor kanker dat door een grote farmaceutische gigant wordt geïntroduceerd. Of het toepassen van natuurlijke pijnbestrijding in plaats van opiaten, bijvoorbeeld CBD- of THC-olie dat op grootschalige wijze wordt geïntroduceerd. Deze veranderingen zul je zien. We zullen meer arrestaties zien en meer mensen die aftreden. De manier waarop dit in het nieuws komt en de reden die voor hun aftreden wordt gegeven, kan anders zijn dan de werkelijke reden. Maar je zult veel mensen zien aftreden en meer nieuwe mensen die toetreden. Dit zijn de veranderingen die je wilt en zult zien.
“Het effect op je dagelijks leven gaat veranderen. (..) Deze verandering moet echter van alle mensen komen. Het kan niet van de overheid komen. Er zijn geen nieuwe machthebbers, behalve jezelf. Je moet deze verantwoordelijkheid accepteren en de verandering verwelkomen.”
KIM
De veranderingen in de gemeenschap zijn het allerbelangrijkst. Op een bepaald moment gaan de banken in Amerika beseffen wat er aan de hand is, eventueel door overheidsingrijpen vanwege de ‘nationale veiligheid’, omdat er geen liquiditeit is. Men kan ervoor kiezen om voor het publiek open te blijven. Of er verdwijnen banken of er komen nieuwe banken.
Er zullen aankondigingen komen in de vorm van onthullingen, over allerlei zaken. Het is gaande. Je zult steeds meer zaken opmerken die tevens voor jou persoonlijk gunstig uitpakken. Dit geeft jou de kans om veranderingen door te voeren in jouw gemeenschap.
Kim heeft de afgelopen tijd veel geweldige mensen ontmoet. Veel mensen hebben fantastische ideeën voor projecten, waarbij ze al jaren op financiering wachten om ze te kunnen uitvoeren. Die financiering zal nu mogelijk kunnen worden.
Anna von Reitz heeft een kritische brief geschreven over de Manna World Holding Trust en de rol van Kim. Thomas heeft de volgende dag in de TH&I-show van 15 februari 2018 fel naar haar uitgehaald en haar ervan beticht voor de Nazi-factie te werken en banden te hebben met het Vaticaan. Anna von Reitz heeft inmiddels op de aantijgingen gereageerd en deze zijn hier (in het Engels) te lezen.
Anna von Reitz heeft in het verleden met Kim (Miss Manna) gewerkt en bevestigt het bestaan van de Manna World Holding Trust en het feit dat Kim de Trustee is. Ze is hoe dan ook kritisch op de wijze waarop de Manna World Holding Trust voortborduurt op een systeem dat in de kern niet deugt.
Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat ons huidige financiële en juridische systeem door een list uit het verleden tot stand is gekomen, om van ons land, grondstoffen en vrijheid te beroven. Geld is een controlemiddel en een ander samenlevingsmodel zoals een open source economy zoals het Venus Project voorstelt, zou zeker een betere optie zijn.
Het belangrijkste is echter dat we bevrijd worden uit het systeem waarin we verstrikt zijn geraakt. Als de Manna World Holding Trust (MWHT) en de toekenning van soevereiniteit een manier is om het huidige systeem te omzeilen en een tussenstap kan bieden om échte vrijheid te verkrijgen, dan is dit iets wat we alleen maar kunnen toejuichen. In tegenstelling tot hetgeen Anna von Reitz beweert wordt het geld en de grondstoffen niet door de Trust geclaimd, maar juist aan de mensen terug gegeven.
Rechtsgeleerde Anna von Reitz bezit een schat aan kennis en ik twijfel er niet aan dat ze in veel van haar brieven en stellingen inhoudelijk gelijk heeft. Ook andere organisaties die zich beroepen op Common Law / Natuurrecht, zoals de ITCCS en de NLA kunnen op papier wel gelijk hebben, maar het heeft geen enkele waarde zolang men juridische claims niet kan handhaven of bekrachtigen. Doordat Kim als enige in het bezit is van de bancaire codes heeft ze als Trustee van de MWHT een machtig wapen in handen om regeringen onder druk te zetten de gewenste veranderingen door te voeren. Geld is voor veel mensen in machtsposities helaas nog de enige ‘taal’ die ze begrijpen en respecteren.
Daarnaast ben ik van mening dat het beschuldigen en beschamen van anderen niet de weg vooruit is. Deze ruzies in de Waarheidsbeweging / Vrijheidsbeweging moeten ophouden. Het kan me niet schelen wie er als eerste begon. Het is een energiezuigende vorm van afleiding die ons afhoudt van belangrijker taken. Inhoudelijke discussies zijn prima, zolang ze ook ergens toe leiden. Ik hoop dat de beschuldigingen en de zwartmakerij spoedig stopt.
Er ligt een enorme taak om onze Nieuwe Wereld zoals wij die voor ogen hebben op te bouwen. Niet de NWO zoals de Cabal wilde. Veel systemen vragen om een herziening. Het financiële- en rechtssysteem is dringend aan herziening toe.
Samenwerking zal cruciaal blijken. We moeten ons daarbij minder focussen op de verschillen van inzichten en meer op de gemeenschappelijke belangen. Het belang om een rechtvaardige wereld te creëren waarin kapitaal eerlijk is verdeeld en toegankelijk is en mensen in gezondheid, vrijheid en veiligheid kunnen leven, vraagt erom om onze neuzen dezelfde kant op te laten wijzen.
E*
Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij werd bekend als radiopresentator van de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.
Zijn intel is vaak niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.
Ella Ster* | bron: ellaster.nl
Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Meer informatie in onderstaand interview met Kim (Miss Manna):

Thomas Williams in gesprek met Miss Manna, deel 1

Miss Manna spreekt over de geschiedenis van Manna World Trust, de gesprekken die zij voerde met wereldleiders en hoe de Rothschilds buiten spel zijn gezet. De Chinese Elders, die jarenlang beweerden toegang tot de accounts te hebben, blijken de bancaire codes niet meer te bezitten. Dit veroorzaakt een radicale machtsverschuiving en stuit bij de oude garde op hevig verzet. Men kan nu niet meer om de Manna World Trust heen en dit biedt de mensheid een zonnig perspectief op een betere wereld.
Hieronder een uitgebreide samenvatting van de de speciale Truth, Honor & Integrity radio-uitzending op 15 februari 2018 door Thomas Williams met Miss Manna. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

De geschiedenis van de World Trust

9:00   Miss Manna (Kim) vertelt over de hiërarchie van de oude machtsstructuur zoals die duizenden jaren heeft bestaan. De vader en zijn twee zonen (van de Draco’s) stonden aan de top. Kim noemt de vader later ‘de dictator’ en ‘de generaal’. Daaronder kwamen de Parents, de Covents en daaronder de Drakenfamilies (Dragon Families). De Drakenfamilies zijn niet alleen Chinezen, je hebt ook Illuminati-bloedlijnen, een aantal Aziatische families en de Rothschilds. Iedere groep had een subgroep onder zich, die voor hen werkte.
2:14:00   Later in de uitzending vertelt Kim dat men wereldwijd lange tijd onderworpen was aan een krijgswet (global Martial Law). Deze krijgswet stamt uit een periode die duizenden jaren terug gaat, toen bepaalde stammen met elkaar oorlog voerden. De stam die de nederlaag leed, heeft de hele planeet aan de generaal, de dictator van de tegenpartij overhandigd, wat werd vastgelegd in een verdrag. Dit verdrag is ondertekend in een periode dat regeringen nog niet bestonden. Hierdoor konden alleen de oorspronkelijke stammen een nieuw verdrag tekenen waarmee ze onder het bestaande verdrag uit konden komen. Dat is wat er nu is gebeurd. Er is tussen de oude stammen een vredesverdrag getekend waardoor het oude verdrag met de Draco’s ongeldig is. Dit vredesverdrag is aan de Universal Council voorgelegd en goedgekeurd.
Thomas licht later in de show toe dat deze stammen niets te maken hebben met ‘de stammen van Israël’. Kim bevestigt dat Israël of Jeruzalem in die tijd nog niet eens bestonden (2:21:00).
Alle stamleiders hebben het verdrag inmiddels ondertekend, maar het moet nog wel bekrachtigd worden door een ceremonie. Kim verwacht dat deze ceremonie in de loop van dit jaar plaatsvindt. Het hangt samen met de ‘arches of light’ en het herstel van de torus en de Bron-energie op de planeet.
10:30   De World Trust bestaat al duizenden jaren, zij het onder verschillende namen. De fondsen zijn voornamelijk gebaseerd op grondstoffen. In 2012 liepen veel contracten af, waarvan een gedeelte nog met vijf jaar is verlengd. Dit alles viel onder een wereldwijde krijgswet en militaire structuur, duizenden jaren geleden ingesteld door de Draco’s. De bedoeling was dat dit bewind in handen zou komen van de Council of 13. Deze bleken niet succesvol in het volbrengen van dit plan en daarom is de Trust uiteindelijk in de handen van mensen terecht gekomen.

In gesprek met de wereldleiders

12:30   Toen Kim (Miss Manna) in 2012 Trustee werd, de Draco’s vertrokken en de besprekingen met de Drakenfamilies wat moeizaam verliepen, ging ze het gesprek aan met diverse mensen (staatshoofden, regeringen en vertegenwoordigers — red.) die behoorden tot de laag onder de absolute top van de machtsstructuur.
14:45   Toen de laag aan de top verdween, kreeg Kim de kans om het systeem te doorgronden. Ze doelt daarbij op het AI-systeem (artificiële intelligentie). Het is het oudste AI-systeem ter wereld en heeft inmiddels een nieuwe bestemming gekregen. Deze AI wordt alleen nog gebruikt voor het financiële systeem.

De ‘uitverkorenen’ hadden geen bancaire inlogcodes meer

21:00   Nadat Kim was aangewezen als Trustee, sprak ze met veel mensen die tot de top behoorden van de machtsstructuur. Ze kwam daar veel kwaadaardige wezens tegen. Veel van deze ‘mensen’ vinden zichzelf enorm belangrijk en hebben de arrogantie te denken dat ze ‘uitverkoren’ zijn. Maar ze vroegen Kim wel steeds om de bancaire codes. Ze vroeg waarom ze de codes niet zelf hadden als ze zo ‘uitverkoren’ waren.
Vanaf 2007 verloren verschillende groepen (Illuminati-facties) de bancaire codes, die toegang gaven tot diverse fondsen. In 2013 kreeg niemand, behalve de Trustee nog codes en had niemand meer toegang tot de accounts. “Iedereen aan de top weet dit,” benadrukt Kim.

Vergeefs wachten op de Chinese Elders

28:00   In die wereld bestaat veel leugen en bedrog. Kim daagde mensen die beweerden codes te hebben uit om gezamenlijk naar de terminal te gaan en in te loggen. Maar als het puntje bij paaltje kwam, moesten ze toegeven dat ze op de codes van de Chinese Elders wachtten. Iedereen wachtte op de codes van de Chinese Elders en ze realiseerden zich pas veel later dat ook zij die niet hadden.

Hefboomfinanciering wakkerde hebzucht aan

32:00   Het systeem was zo opgezet door de controllers aan de top (Draco’s) dat de Illuminati alleen toegang tot de accounts kon verkrijgen door te investeren. Daarbij kon men grondstoffen, mineralen of ander kapitaal invoeren in het systeem. Het was een hefboomfinanciering met de verhouding 1:100 of 1:1000, waarbij men dus 100 tot 1000 keer de waarde verkreeg van hetgeen men inbracht. Het was een truc van de controllers om succesievelijk alles in handen te krijgen. Ze kenden de hebzucht van de Illuminati. De staatshoofden die geld uit de Trust konden halen, stonden een deel van hun grond, grondstoffen, mineralen en edele metalen (zoals goud en platinum) af, om vervolgens persoonlijk enorme geldbedragen op te strijken.
Op een bepaald moment had niemand meer overzicht over welke grondstoffen waren gerelateerd aan welke geldfondsen of kluis. Dit verergerde toen alles in het digitale systeem werd ingevoerd. Maar het interesseerde niemand, zolang ze maar iets in het systeem stopten en er minstens 100 keer de waarde voor terug kregen. Dit gaf de Manna World Holding Trust een voorsprong in de opzet van een nieuw systeem. Dit nieuwe systeem zou ervoor zorgen dat de grondstoffen en fondsen konden worden terug gegeven aan de mensheid.

De Rothschilds werden buiten spel gezet

37:00   Voorheen stond de Britse koningin aan het hoofd van 300 families (de Committee of 300 — red.), maar omdat de Rothschilds via talloze huwelijken met royals onderdeel werden van de meeste koninklijke families, kregen zij de titel Soevereine Monarch en werden zo de beheerder van de Verenigde Staten.
De Kroon-corporatie van de Rothschilds was een onderdeel van de Trust. Op het moment dat de Manna World Holding Trust de soevereiniteitsverklaring aan de Amerikaanse president aanbood, was deze niet meer in handen van de Rothschilds. Dat komt omdat de centrale banken (nu nog in handen van de Rothschilds) een sub-soeverein zijn, die in de hiërarchie lager staat dan de Trust. De VS staat, met de nieuw verkregen soevereiniteit, boven de centrale banken en de Kroon.

De rol van de Britse Kroon en het Vaticaan

40:00   De koningin van Groot-Brittannie is niet meer het hoofd van de Kroon, maar uiteraard nog wél de koningin van het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest van Naties. Maar ze heeft niet meer de positie om soevereiniteit aan anderen toe te kennen. Omdat ze dat recht voorheen wel had, maar al enige tijd weigerde daar iets mee te doen, werd ze in de hoogste kringen ernstig bedreigd. Ze kan nu rustig zeggen dat ze die verantwoordelijkheid en macht niet meer heeft. Haar zoon Charles, werkt echter nog wel voor de Illuminati-facties en zou bereid zijn, mocht er iets met Elizabeth gebeuren, om wél voor soevereiniteit te tekenen. De Trust kan dat ongeldig verklaren, omdat ze vetorecht heeft over hem en de andere bloedlijn-families.
42:30   De Verenigse Staten B.V. (US Inc.) viel meer onder de Cestui Que Vie Act en de Heilige Stoel(Holy See) dan onder de Kroon. In de oude structuur fungeerde de VS als tussenpersoon om het geld te innen voor de geboorteaktes, belastingen en dergelijke en het af te dragen aan de Kroon en het Vaticaan. Een contract tussen een corporatie (Verenigse Staten B.V.) en een soeverein is een overeenkomst. En dergelijke overeenkomst wordt aangegaan voor 99 jaar. De overeenkomst van de V.S. B.V. liep af in 2014. De accounts, toegekend aan deze corporatie, zijn vanaf dat moment niet meer toegankelijk, ook niet door de Heilige Stoel.

Wereldwijde machtsverschuivingen

54:50   Kim heeft gesproken met de meeste staatshoofden en regeringen. Ze zegt over de Chinese en de Russische overheid dat zij niet de verantwoordelijkheid willen hebben om wereldmacht te zijn. Binnen andere regeringen zijn er mensen, verweven met de centrale banken van de Rothschilds, die nog wachten op de financiering door de Chinese Elders. Maar tegelijkertijd zijn velen bezig met een ‘grote schoonmaak’ om zich voor te bereiden op de volgende stap. Dat leidt tot talloze bedreigingen. De IMF kan zeer bedreigend zijn, net als de Bank for International Settlements (BIS).
Binnen de oude machtsstructuur werd men beheerst door de angst dat de NAVO of het Amerikaanse leger een land zou binnenvallen, als men niet in de pas liep. Maar zonder de VS stelt het leger van de NAVO niet zo veel voor. Kim wil de VS als machtsblok in de wereld neerzetten. Die moet dan wel het juiste doen. Ze voorspelt dat, wanneer de VS uit de NAVO stapt, veel andere landen dit voorbeeld zullen volgen.
(E*: Een land dat soeverein is verklaard, mag nooit een ander land aan- of binnenvallen, of elders militair ingrijpen. Het mag alleen zichzelf verdedigen op eigen grondgebied. Als men dit toch doet, verliest men de soevereine positie. Amerika zal daarom in de nabije toekomst geen militaire bedreiging vormen.)

Soevereine landen krijgen financiële steun

59:00   Landen die via de Trust soevereiniteit aanvragen en verkrijgen, kunnen een ‘klein’ bedrag uit de Trust halen. Dat kan maximaal drie maal het bruto nationaal product zijn. Het ingebrachte bedrag moet in overeenstemming zijn met de productie in een land en een reële basis voor het extra geld dat binnenkomt. Landen of staatshoofden kunnen dus niet meer — zoals het in het oude systeem wel gebeurde — absurde bedragen opnemen die nergens op zijn gebaseerd. De berekening is gebaseerd op echte cijfers en niet op de gemanipuleerde cijfers van de IMF. De hefboomfinanciering kan maximaal 1:50 zijn, gebaseerd op het kapitaal dat wordt ingebracht. Daarvan moet de helft besteed worden aan concrete en humanitaire projecten, die het volk van het land ten goede komen. Dit is goed voor de economische groei in dat land, waardoor aanvullende financiering mogelijk is en kan worden verantwoord op basis van nieuwe productiecijfers.
Er is een systeem ontwikkeld dat voorkomt dat er te grote sommen geld in het systeem worden gepompt, waardoor het hele economische systeem in elkaar stort. Het nieuwe model is er op gebaseerd dat verschillende landen grote geldbedragen uit de Trust kunnen opnemen en het systeem dit kan dragen.
Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij werd bekend als radiopresentator van de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.
Zijn intel is vaak niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.
Ella Ster* | bron: ellaster.nl
Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Nederlandse economie blijft kwetsbaar

Column: Nederlandse economie blijft kwetsbaar
Frank Knopers ♦ De Nederlandse economie groeit weer en was vorig jaar zelfs even de snelst groeiende economie van de hele Eurozone. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de groei breed gedragen, omdat zowel de investeringen als de export sterk toenemen en omdat ook het aantal banen en vacatures weer toeneemt. Daarmee hebben we de crisisjaren van 2009 en 2010 en de tweede dip van 2012 en 2013 weer achter ons gelaten.

Door de groei van de economie kopen we meer auto's, gaan we vaker op vakantie en durven we meer geld uit te geven aan andere luxegoederen. Maar is al dat consumeren wel zo verstandig? Eerder deze maand kwamen er cijfers uit van het CBS, waaruit bleek dat het doorsnee vermogen van huishoudens in 2016 met maar liefst 10% was toegenomen. Dat lijkt veel, ware het niet dat die toename volledig voor rekening komt van de stijging van de huizenprijzen, een zeer bepalende factor waar huishoudens zelf geen enkele invloed op uit kunnen oefenen.
shadow
TIP | Zilveren Philharmoniker munten

Goudstandaard heeft de zilveren Philharmoniker munten ruim op voorraad. Deze munten bevatten 1 troy ounce puur zilver en worden geslagen door het munthuis van Oostenrijk. Deze beleggingsmunten worden per 20 stuks verpakt in een plastic tube en per 500 stuks in een makkelijk te stapelen monsterbox. Deze munten zijn momenteel met 9 cent in prijs verlaagd.
shadow
Geld | Zwitsers houden referendum over geldcreatie

In Zwitserland wordt later dit jaar een referendum gehouden over een herziening van het geldsysteem, waarbij de centrale bank de kredietverlening van commerciële banken overneemt. Volgens de voorstanders van dit initiatief worden banken daardoor minder kwetsbaar, omdat ze dan alleen geld kunnen uitlenen dat spaarders beschikbaar hebben gesteld voor dat doeleinde.
In tegenstelling tot fractioneel bankieren, waarin banken een veelvoud kunnen uitlenen van wat ze aan spaartegoeden beheren, moeten banken zich onder dit nieuwe voorstel beperken tot de rol van tussenpersoon die slechts geld van spaarders beschikbaar stelt aan mensen die geld willen lenen. Lees meer...
shadow
Edelmetalen | Hong Kong wil goud promoten voor Zijderoute

De goudbeurs van Hong Kong, ook wel de Chinese Gold & Silver Exchange Society genoemd, is in gesprek met Singapore, Myanmar en Dubai om het verhandelen van goud langs de Zijderoute te promoten. Het idee is om de verschillende goudbeurzen met elkaar te integreren tot één netwerk, waarbij Hong Kong met haar opslaglocatie voor goud in de vrijhandelszone van Qianhai een belangrijk knooppunt moet worden voor de Euraziatische goudmarkt. Lees meer...
shadow
Crisis | Venezuela haalt $735 miljoen op met nieuwe cryptomunt

De regering van Venezuela heeft $735 miljoen opgehaald met de uitgifte van een nieuwe virtuele munt die gedekt wordt door de olievoorraden van Venezuela. In totaal wil de regering 100 miljoen van deze nieuwe virtuele munten met de naam ‘petro’ in omloop brengen.
De petro is gedekt door een vat ruwe olie uit Venezuela en is daarmee een van de weinig virtuele munten waar een bepaalde vorm van onderpand tegenover staat. Of de munt daarmee een succes wordt is nog maar de vraag, want dat bepaalt de markt uiteindelijk als de virtuele munt over een maand ‘live’ gaat. Lees meer...
shadow
Crisis | 'Rentelasten in Verenigde Staten gaan flink toenemen'

De schuldenlast van de Verenigde Staten zal de komende jaren flink toenemen door een combinatie van hogere overheidsuitgaven en een stijgende rente, zo waarschuwt Goldman Sachs. Volgens analist Alec Phillips voert de Amerikaanse regering onder leiding van Trump een zeer ongebruikelijk fiscaal beleid, door de tekorten op te laten lopen in een tijd van hoogconjunctuur. Lees meer...
shadow
Goud | Beleggers stoppen $529 miljoen in goudmijnen na beurscorrectie

Na de beurscorrectie van eerder deze maand zochten beleggers hun toevlucht tot goudmijnaandelen, zo meldt Bloomberg. Zo kwam er bij VanEck’s Vectors Gold Miners ETF, onder beleggers ook wel bekend als de GDX, in een week tijd $529 miljoen aan nieuw kapitaal binnen. Lees meer...
shadow
Crisis | Millennials verdienen niet meer dan vorige generatie

Het inkomen van millennials is vrijwel niet gestegen ten opzichte van de vorige generatie, zo blijkt uit onderzoek van de Resolution Foundation dat in acht verschillende Westerse landen werd uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek laten zien dat de jongste generatie er financieel gezien vrijwel niet op vooruit is gegaan. Lees meer...
shadow