zaterdag 3 februari 2018

Visegrad groep vormt gezamenlijke vuist tegen Brusselse immigratie en superstaat


V4 landen mordicus tegen door Duitsland en Frankrijk gewilde en geleide Verenigde Staten van Europa – Hongaarse premier: ‘Wij weigeren ons thuisland op te geven voor VN-plan voor wereldwijde (moslim)migratie (naar Europa)’
 In oktober kwam de V4 groep al op lager niveau bij elkaar (afbeelding: Getty Images (2)).
De leiders van de Visegrad groep (V4), bestaande uit Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Polen, hebben besloten een gezamenlijke vuist te vormen tegen de door de EU geëiste moslim immigratie. Ook vinden deze Oost Europese landen, die tientallen jaren lang ervaring hebben met het moeten zuchten onder het juk van een totalitair bewind, dat Europa terug naar de tekentafels moet. De leiders willen een tegenwicht tegen de door Duitsland en Frankrijke geleide EU, dat onder leiding van Merkel en Macron op een superstaat afstevent, waarin de soevereiniteit en culturele identiteit van de lidstaten definitief is opgeheven.

Mordicus tegen geïslamiseerde Verenigde Staten van Europa

Met ‘terug naar de tekentafels,’ riep op de allereerste V4 topconferentie in Boedapest de Hongaarse premier Viktor Orban Europa op om een nieuwe start te maken. Hij wil dat de focus niet langer komt te liggen op massa immigratie en eenwording, maar op werk en technologische ontwikkeling. De in Brussel, Berlijn en Parijs gehate Orban wijst er keer op keer op dat de V4 groep de hoogste economische groei van de hele EU kent.
De V4 landen zijn daarnaast mordicus tegen de oprichting van een Verenigde Staten van Europa, een concept waar zowel de nieuwe Duitse GroKo coalitie (CDU/CSU en SPD) als de Franse president Macron openlijk naar streven. De Hongaren, Tsjechen, Polen en Slowaken willen de zeggenschap over hun eigen binnenlandse beleid houden. De basis van Europa moet niet langer integratie, maar nauwe samenwerking zijn.
De Poolse premier Mateusz Morawiecki is overigens wel voorstander van een Europees leger dat moet gaan optreden tegen terrorisme, de migrantencrisis, en de ‘agressie uit het Oosten’, waarmee hij Rusland bedoelde. Onduidelijk is naar welke agressie hij precies verwees, want het is nu juist de NAVO dat al geruime tijd steeds meer troepen en materieel naar de Russische grenzen verplaatst.

Brussel dreigt Hongarije en Polen vanwege afwijzen buitenlandse inmenging

Hongarije en Polen hebben vanuit Brussel al de nodige ernstige waarschuwingen gekregen vanwege het met wetten en maatregelen afweren van buitenlandse inmenging, en het proberen te behouden van de onafhankelijkheid en samenleving van hun landen. Zo probeert Hongarije enkele radicaal linkse NGO’s buiten de deur te houden, onder andere die van globalist George Soros, die al jaren nauw samenwerkt met Brussel bij het stapsgewijs vernietigen van de culturele verscheidenheid en het zelfbeschikkingsrecht van de Europeanen.
De EU heeft in december zelfs de ‘nucleaire optie’ gelicht, waarmee Polen, dat zijn gerechtelijke macht weigert over te geven aan pro-Brusselse krachten, het stemrecht kan worden ontnomen. Hongarije heeft al aangekondigd zo’n besluit met een veto te zullen treffen. Omgekeerd heeft Polen aangekondigd een veto te zullen uitspreken na het tegen Hongarije in werking stellen van artikel 7 door het Europese Parlement, waarmee de EU de Hongaren wil dwingen hun grenzen te openen voor migranten en de genoemde NGO’s.

EU en VN willen Europa overspoelen met tientallen miljoenen moslims

Ook tegen Tsjechië zijn procedures opgestart vanwege het weigeren mee te werken aan het verdelen van (in eerste instantie) 160.000 moslimmigranten over Europa. De V4 landen willen daarentegen inzetten op versterkte grensbewaking, en wijzen erop dat er eerder was afgesproken dat er geen verplichte quota’s zouden worden opgelegd. Echter, ook in Oost Europa is het inmiddels duidelijk geworden dat men zich in Brussel niets aantrekt van de eigen wetten en regels, noch van eerder gemaakte afspraken, en reeds op dictatoriale wijze zijn wil aan de lidstaten probeert op te leggen.
De VN en de EU willen gezamenlijk heel Europa overspoelen met vele tientallen miljoenen moslims uit Afrika en het Midden Oosten. Premier Orban noemde het plan van VN secretaris-generaal Guterres voor een wereldwijde overeenkomst over migratie daarom ‘gevaarlijk... Wij staan op onze tolerante, christelijke manier van leven, en weigeren ons eigen thuis op te geven.’
Brussel is voornemens om de financiële steun aan landen die weigeren mee te werken aan deze massa immigratie, terug te draaien of zelfs stop te zetten. Ook dat wordt door de V4 groep als een ‘ondemocratische maatregel’ van de hand gewezen.

Van Oostzee tot Adriatische Zee weigert men onafhankelijkheid op te geven

Naast de V4 landen zijn overigens ook Oostenrijk, Slovenië en Kroatië bepaald geen voorstanders van de Europese Superstaat zoals die Brussel, Berlijn en Parijs voor ogen staat. Vanaf de Oostzee tot de Adriatische Zee tekent zich dan ook een sterk blok af, dat niet van plan is om net als Nederland zijn soevereiniteit en onafhankelijkheid volledig over te geven aan een groepje ongekozen extreemlinkse totalitaire EU-technocraten, dat door middel van massale moslim immigratie en islamisering frontaal de aanval heeft geopend op de autochtone cultuur en bevolking van de lidstaten.

Xander

vrijdag 2 februari 2018

Raad voor de Journalistiek tikt de Volkskrant op vingers over zaak-Demmink: ten onrechte geen wederhoor


De Volkskrant heeft ten onrechte geen wederhoor toegepast bij een artikel over de zaak-Demmink. Dit oordeelt de Raad voor de Journalistiek.


Het betreffende artikel verscheen nadat het gerechtshof in Arnhem in augustus 2017 had besloten om voormalig topambtenaar Joris Demmink niet langer te vervolgen voor de verkrachting van twee Turkse jongens. Uit onderzoek was gebleken dat Demmink niet in Turkije was in de periode waarover de aangifte ging, zo stelde het hof.

De Volkskrant publiceerde op de dag van de uitspraak twee artikelen op de website: een nieuwsbericht en een reconstructie met de kop 'Valse aanklacht, vals bewijs en geruchten: dit is de zaak Demmink'. De reconstructie was gebaseerd op de uitspraak van de rechter, aangevuld met een achtergrondgesprek met twee onderzoeksofficieren van het Openbaar Ministerie.

Zowel feiten als meningen

Dit artikel behelst zowel feiten als meningen waartussen niet steeds een voor de lezer duidelijk onderscheid is gemaakt
Volgens Adèle van der Plas, de advocaat van de twee jongens, hebben de verslaggevers in die stukken de uitspraak van het hof 'aangedikt'. De publicaties zouden - door het verwerken van uitspraken van de onderzoeksofficieren - verder zijn gegaan dan een feitelijk verslag van een rechterlijke uitspraak, waarbij geen wederhoor vereist is.

Waar het de reconstructie betreft, stelt de Raad voor de Journalistiek advocaat Van der Plas nu in het gelijk. 'Dit artikel behelst zowel feiten als meningen - onder meer over de achtergrond van de zaak - waartussen niet steeds een voor de lezer duidelijk onderscheid is gemaakt', stelt de raad.
Ook merkt de raad op dat de krant voorzichtiger moet zijn bij het parafraseren van rechterlijke beslissingen. De termen 'valse aanklacht' en 'valse documenten', afkomstig van de onderzoeksofficieren, zouden suggereren dat de advocaat of de twee Turkse jongens een valse aangifte gedaan hebben, wat volgens het Wetboek van Strafrecht strafbaar is. Voor zo'n 'diffamerende' suggestie had de Volkskrant 'onvoldoende grond'.

Volgens de raad zou het toepassen van wederhoor 'tot een genuanceerder en juister beeld over (de handelswijze van) klaagster en haar cliënten hebben geleid'.

De onttakeling van de zaak-Demmink

Wat in 2003 begon als een ronkend verhaal in de mannenbladen Gay Krant en Panorama, eindigde afgelopen vrijdag in een vergaderzaaltje op de tiende verdieping van het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Daar lichtten twee onderzoeksofficieren toe waarom Joris Demmink (69), voormalig secretaris-generaal op het ministerie van Justitie, niets te maken heeft met jarenlange beschuldigingen van seks met minderjarigen. (+)

De verkrachtingen waarvan Joris Demmink wordt beschuldigd, zijn nooit gebeurd. Daarvan zijn de twee onderzoeksofficieren overtuigd. Met het sepot in deze zaak komt een einde aan tien jaar karaktermoord op de voormalige secretaris-generaal.

Gelekte documenten tonen pijnlijke Brexit


Gelekte documenten tonen pijnlijke Brexit
Buzzfeed kreeg deze week uitgelekte documenten in handen, opgesteld door de Britse overheid, die duidelijk maken hoe nadelig Brexit zal uitpakken voor het VK. In de documenten worden de drie meest besproken Brexit-scenario’s geanalyseerd. In het meest waarschijnlijke geval, wanneer het VK post-Brexit een breed vrijhandelsverdrag uitonderhandeld met de EU, zal volgens de analyse de Britse economische groei over de komende 15 jaar 5% lager uitpakken in vergelijking met de huidige vooruitzichten.
De groei zal met 8% verminderen wanneer de Britten geen overeenkomst kunnen sluiten met het handelsblok, en er dus sprake is van een ‘harde Brexit’.

Rooskleurig

Zelfs wanneer het meest ‘softe’ Brexit-scenario uitkomt, waarbij de Britten als lid van de EEG toegang houden tot de Europese vrije markt zal de bbp de komende 15 jaar 2% minder toenemen. Al deze scenario’s houden bovendien geen rekening met de klappen die de Britse economie op de korte termijn zal ontvangen als gevolg van haar vertrek uit de EU. Zo zal de economie aangepast moeten worden aan nieuwe douaneregelgeving, wat hoge kosten met zich zal meebrengen. Ook gaat de analyse er van uit dat het VK na de Brexit een handelsakkoord zal sluiten met de VS, bepaalde overeenkomsten met de EU zal behouden, en de economie enigszins zal kunnen dereguleren. Met andere woorden, het zou zomaar kunnen dat zelfs deze ‘pessimistische’ scenario’s nog een te rooskleurig beeld schetsen.

Londen

Uit de gelekte documenten blijkt voorts dat het Brexit-ministerie verwacht iedere sector van de economie hard geraakt zal worden, vooral de chemische industrie, auto-industrie, voedingsmiddelenindustrie, fabriekssector en retail. In het geval van een harde Brexit zal enkel de landbouwsector geen gevolgen ondervinden. Daarnaast denkt de overheid ook dat iedere regio in het VK de pijn zal voelen, met als grootste slachtoffers de North East, de West Midlands en Noord-Ierland. En wat laatstgenoemde betreft is in de analyse geen rekening gehouden met een potentiële harde grens met Ierland. Tot slot verwacht de overheid ook dat Brexit de status van Londen als financieel centrum in gevaar zal brengen.

Arbeidstekorten

Het Brexit-ministerie verwacht wel dat er in alle gevallen handelsovereenkomsten met de VS, China, India, Australië de Golfstaten en landen in Zuidoost-Azië gesloten zullen worden. Die akkoorden zullen allemaal tussen de 0,1% en 0,4% toevoegen aan de Britse bbp. Dat zal echter niet genoeg zijn om de schade in andere opzichten te dekken. De Britten voelen bovendien nu al de pijn van Brexit. Terwijl de Europese economie vorig jaar met een groei van 2,5% zelfs sneller toenam dan de Amerikaanse, groeide het Britse bbp vorig jaar slechts 1,8%, waardoor het VK nu niet meer tot de vijf grootste economieën ter wereld hoort. En de inflatie is inmiddels gestegen naar 3%, terwijl de lonen slechts 2,5% zijn toegenomen. Bovendien bedraagt de werkloosheid nu nog maar 4,3%, waardoor veel bedrijven en organisaties geen vacatures meer kunnen opvullen. Het land heeft (EU-)immigranten nodig, maar die trekken steeds minder naar het VK of juist weg sinds het Brexit-referendum. Op de lange termijn zou dit tot grote arbeidstekorten kunnen leiden die de economie nog meer kan schaden.
Bron  – Bron 
Jos Stellendam

JOS STELLENDAM

Als iemand thuis is in de financiële markten, dan is het Jos wel. Omdat ons platform steeds meer draagvlak krijgt, bereikt het steeds meer serieus geïnteresseerden in beleggen. Met het aantal lezers, neemt ook de diversiteit toe. Niet iedere belegger is hetzelfde. Jos ziet het als een uitdaging om mensen breed te informeren en te inspireren. Precies wat wij ook beogen met BeleggersPlaats. Jos heeft een journalistieke achtergrond, met financial markets als specialisatie.

donderdag 1 februari 2018

A strong economy makes for a strong Nation

Just a little more than one year after President Donald J. Trump’s Inauguration, the United States has reaped the benefits of what the President calls the “American Model” economy.
“So to every citizen at home tonight,” President Trump said during his State of the Union address Tuesday night, “this is your time.” That optimism and confidence has spread across the country. More than 250 companies have announced bonuses, pay raises, higher retirement plan contributions, or other investments in their business or workforce.
The President shared several of these success stories during his speech Tuesday. Less than 24 hours later, he met with seven more American workers in the Oval Office to discuss how tax reform is benefitting their companies.
“Millions of Americans will have more take-home pay starting next month,” the President told Americans this week. “A lot more.”

The President’s speech in 88 seconds 
President Trump had a busy first year—signing major tax reform legislation, reasserting America on the global stage, and appointing Supreme Court Justice Neil Gorsuch, for starters. With plenty of accomplishments and a detailed vision for 2018 to share, the President spoke for 1 hour and 20 minutes during Tuesday’s State of the Union address. It was the third longest address of the past 50 years.
If you missed the President’s speech or simply want to relive the highlights, this montage video clocks in at 1 minute and 28 seconds.

The game plan to rebuild America 
One of the key themes from President Trump’s State of the Union was the need to address the deteriorating condition of American infrastructure. “As we rebuild our industries, it is also time to rebuild our crumbling infrastructure,” the President told Americans.
He laid out a number of steps to do so, including:
  • Generate at least $1.5 trillion in infrastructure investment over the next decade
  • Eliminate unnecessary redundancies and inefficiencies in the regulatory and permitting process
  • Empower state and local authorities to prioritize infrastructure projects based on their communities’ needs
  • Dedicate a quarter of federal funds to address the infrastructure needs of rural areas

“I am asking both parties to come together to give us safe, fast, reliable, and modern infrastructure that our economy needs and our people deserve,” President Trump told Congress.

PHOTO OF THE DAY

First Lady Melania Trump at the State of the Union | January 30, 2018 (Official White House Photo by Andrea Hanks)

POTUS TODAY

Today, President Trump will deliver remarks to the 2018 House and Senate Republican Member Conference in Lewisburg, West Virginia.
In the afternoon, the Vice President will participate in a swearing-in ceremony for Ambassador-at-Large for International Religious Freedom Sam Brownback.

Komt U in aanmerking voor huurverlaging?

KADASTERDATA

Hét platform voor vastgoeddata

Elk jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van uw woning vast. Binnen enkele dagen kunt u de aanslag verwachten van 2018! Kadasterdata heeft de modelmatige WOZ-waarde van uw woning reeds beschikbaar. Nu direct weten wat u kunt verwachten voor 2018? Gaat u niet te veel belasting betalen voor komend jaar? Krijg met Kadasterdata direct inzage in uw modelmatige WOZ-waarde.
Bestel uw WOZ-waarde rapport!

Huurders opgelet!

Ook als u huurt is het zeer belangrijk om uw post komende dagen goed in de gaten te houden! Bekijk de WOZ-waarde zeer goed want het kan namelijk lonen om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde van de gemeente. Bij een succesvol bezwaar gaat de maximaal toegestane huurprijs van uw woning omlaag.
Direct weten of u in aanmerking komt voor een huurverlaging?
Bestel de Koopsom & WOZ-waarde!

Meer weten?

De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van een aantal belastingen en gemeentelijke heffingen die u moet betalen, zoals de WOZ-aanslag, waterschapslasten en uw belastingaangifte. Op uw WOZ-beschikking staat altijd als peildatum 1 januari van het vorige jaar.
Meer weten? Hier vindt u alle informatie over de WOZ!

Alan Greenspan predicts the euro’s demise


NICK HUBBLE
Dear Reader

Italy’s Target2 liabilities hit a new record in August. Then again in September, and November. And again in December.

Each time, it made the news. And each time most people who read the headline had no clue what it meant.

Well, Target2 is the reason Alan Greenspan expects the euro to fail. And in spectacular fashion. So perhaps you might want to know about it?

A team of our editors found themselves in a closed-door meeting with the world’s most powerful former central banker, Greenspan, about a year ago. There were no representatives of the mainstream press there.

Here’s what he said, with added emphasis.

There’s one thing that bothers me considerably, which nobody makes any mention of. There is in the European Central Bank a mechanism as it exists of necessity where the European Central Bank is made up of the central banks of the European, euro area and there’s a thing called Target2, do you know what Target2 is?

 Target2 at this particular stage is turning out to be an extraordinary large transfer from Bundesbank to essentially Italy and Spain, and most recently the European Central Bank. That means the Bundesbank is lending money to the European Central Bank and the question is – it’s big numbers. We’re talking 7,800 billion euro.

Something is going to happen there. My view is it’s either going to be Greece – it conceivably could be Italy. […] but it is extraordinary what is going on in this system while the total assets of [the] European Central Bank continue to go straight up. What would happen if there was a default of the euro?

In the United States, if there were a default on the dollar the US Treasury could always [step in]. For example, if the federal reserve went into default the US Treasury would bail it out but what [European countries] do? There is no comparable vehicle to help the system.

I’m very worried. Mario Draghi, whom I know and he’s a very good guy, is just talking like we’ll do whatever is required. Well at some point somebody’s going to say, “I don’t want to accept euros.”
From where our editors were sitting, it sounded like Greenspan believes the next major financial crisis will be triggered by either Greece or Italy and will result in the total destruction of the euro as a major currency.

With Greece continuing to rely on bailouts from the Troika and even more debt forgiveness, and Italy’s bad debt problem far from resolved, Greenspan seems to be on to something. But what is the Target2 that he’s so worried about?

You may be interested in

Ignore my warning at your own risk

I am holding a special emergency broadcast at 2pm today.

And it is vital you watch it and understand what is said.

There were no plans until very recently to arrange this emergency broadcast. But events have been brought to my attention that I need to share with every investor, homeowner and saver I can reach.

If you care about your money and your financial future you cannot miss this. You must register to gain access to this event. Make sure you do so by clicking the link below.

Register here to view my emergency broadcast for free.

Capital at risk. A regulated product published by Southbank Investment Research. Forecasts are not a reliable indicator of future results.


Target2 exposes the fatal flaw of the eurozone

The eurozone has a very complex monetary and banking system. Because it wasn’t designed from the ground up, but evolved from a long list of countries being shoved in together, largely against the will of their people, the system is a bit odd.

It also has a fatal flaw, which we’ll get to in a moment. Each time this flaw leads to a problem, the europhiles add a layer of complexity to cover up the symptoms. But failing to address the underlying cause just creates new problems. Problems like Target2.

Target2 is the system by which the various European central banks, the European Central Bank (ECB) and Europe’s commercial banks interact. They settle large transfers of funds using the Target2 system.

The key players are the German Bundesbank, the French Banque de France and Italy’s Banca d’Italia. Nineteen other central banks are involved, plus four from outside the eurozone. The Bank of England doesn’t participate.

What can be wrong with a payment system? Greenspan mentioned it above. The transfer of funds seems to be steadily going one way. Out of German hands and into southern European.

This chart from Yardeni Research shows how Germany, in purple, is financing Spain and Italy, in green and teal:

Source: Yardeni Research
The Germans see this as an enormous risk. They could be the ones left empty handed when southern Europe defaults.

The southern Europeans resent the German dominated credit market. German lenders decide who gets to borrow and who doesn’t.

The Target2 system’s imbalances expose the eurozone as the monetary version of George Orwell’s Animal Farm. They show who is paying to keep the eurozone afloat and who is living off other people’s money. And the figures far outweigh any contributions to the EU budget or other transfers.

But the system has to function to keep the euro system alive. So if it sputters or fails completely, that would have enormous consequences for Germany too. Especially given its export-oriented economy sends goods to southern Europe.

If you think all this is a bit obscure, you’re simply wrong. The Target2 imbalance already triggered legal challenges and political campaigns in Germany. An extraordinarily popular book explained how the Target2 “trap” poses an immense risk to German “money and our children”. And the Bundesbank took the ideas seriously enough to try and refute them.

Europe’s institutions and leaders ensure us that the system does not pose any risk because of its features. But that’s nonsense because it’s the failure of the system that everyone is worried about.

But how did this dreadful imbalance develop in the first place?

The fatal flaw of the eurozone

Even if central bankers’ motivations were as pure as Greenspan suggested, and their wisdom as infinite as they project, don’t forget that monetary policy is responsible for the financial crisis of 2008.

In the US, the Federal Reserve and Greenspan copped some of the criticism they deserved. Many commentators now agree that interest rates were kept too low for too long in the 2000s, inflating the housing bubble.

But in Europe, the ECB’s one-size-fits-all monetary policy was never blamed for the housing bubbles in Ireland and Spain. Those countries should’ve had higher interest rates when their property markets boomed. But Germany’s economy was the “sick man of Europe” at the time, requiring low interest rates. This financed the housing bubble’s excesses in the peripheral countries.

It’s hard to deny this given the precise opposite has happened since. Germany is now benefiting from interest rates that are far too low for its booming economy. But the ECB can’t raise rates on the struggling Italians and Greeks.

This is the fatal flaw of the eurozone. One monetary policy for all those different countries means the wrong interest rate applies everywhere. 

Some countries are getting money too cheaply, growing housing and debt bubbles. While for others, the same monetary policy is too tight. Over time, this is leading to enormous anti-euro sentiment and economic instability. Not a good combination.

How does all this break down? There are two possible ways.

The first is politics. Political parties that are eurosceptic and anti-euro could be elected to parliaments around Europe, forcing change. That’s process is well underway. The Italian elections in a month will be the key.

But my friend Charlie Morris is expecting something a little different. He thinks a change in the tides of money is about to upset the balance in the world’s most important financial markets. And if he’s right, it’ll be enough to sink the EU and the euro as we know it.

This afternoon, Charlie will reveal his predictions to a select few. If you want to get on the free hotlist that will receive Charlie’s work, click here.

Until next time,

Nick Hubble
Capital & Conflict
.