dinsdag 4 december 2018

Immigranten, immigrantengeweld, immigranten die niet integreren, de taal niet leren, geen respect tonen voor het gastland…


53583

Door Realpredictor

Immigranten, immigrantengeweld, immigranten die niet integreren, de taal niet leren, geen respect tonen voor het gastland…
Dat horen we al jaren in ons land en ook in andere EU-lidstaten die een open grenzen beleid voeren in opdracht van de EU. In Engeland en Zweden kunnen door de vele immigranten, uit voornamelijk islamitische landen, de vrouwen niet meer veilig over straat. In Zweden krijgen vrouwen die willen hardlopen begeleiding van de politie. In Engeland zijn 5 mes-gerelateerde misdrijven per dag, dat zien we ook steeds vaker in Nederland. Er zijn in alle landen waar dit onbeschaafde volk door globalistische regeringen wordt neergezet problemen en worden buurten, homo’s en vrouwen geterroriseerd.
In ons land durven ouderen s ‘ávonds de straat niet meer op, worden hardloopsters met messen aangevallen, ouderen beroofd, plofkraken gezet, handgranaten neergegooid, worden illegalen en vluchtelingen overal en nergens gevonden, puilen de vaak door de omgeving gehate azc’s uit en is het gevoel van veiligheid onder de Nederlandse bevolking ver te zoeken.
Alsof het allemaal nog niet genoeg is wil “onze regering nu het mondialmigratie verdrag gaan tekenen volgende week omdat er volgens hun nog wel een aantal miljoen mensen bij kunnen in Nederland die niets bijdragen aan onze maatschappij, op uw kosten gaan leven en niet dezelfde normen en waarden hebben. Wat logischerwijs een chaos gaat creëren in onze Nederlandse maatschappij.
Er zijn veel landen waar nog wel met gezond verstand geregeerd wordt in plaats van met politieke correctheid en die het door de VN opgezette Marrakeshverdrag niet tekenen.
De VN waar de voorzitter afkomstig is van Saoedi-Arabië waar de sharia wetgeving geldt en waar vrouwen onderdanen zijn van die islamitische ideologie in plaats van vrije wezens. De VN die achter islamitisch gedachtengoed staat en de immigratie van islamieten naar Europa promoot natuurlijk met het oog op het al 1400 jaar oude plan van de islam om de wereld te domineren en overal die sharia waanzin in te voeren.
Ik snap steeds beter waarom Amerika uit de VN stapt… En waarom Trump zo wordt tegengewerkt. Maar gelukkig staat de bevolking van Europa op en kleurt het in vele landen geel. Vele gele hesjes van bezorgde uitgebuite en gediscrimineerde gewone normale burgers zullen hopelijk het politieke beleid in hun landen kunnen omzetten in een nationaal beleid, een beleid dat er is voor de nationale bevolking en waar nieuwkomers niet meer rechten hebben dan de nationale bevolking.
De VN die net 6 resoluties tegen Israël heeft ingediend. Is Nederland tegen Israël? Wat vinden de Nederlandse politici eigenlijk van deze resoluties?
En dan wil “onze” regering dit mondiaal migratie verdrag tekenen dat alle illegalen legaal maakt en er tegelijkertijd ook voor zorgt dat kritiek op het immigrantenbeleid strafbaar is. De vrijheid van meningsuiting werkt blijkbaar alleen als die hetzelfde is als die van het (s)linkse politieke kartel.
Als Nederland dit verdrag ook daadwerkelijk tekent dan zullen veel Nederlanders zich verraden voelen aangezien het haaks staat op wat het overgrote deel van Nederland wil.
De Nederlanders willen mijns inziens namelijk niet meer immigranten die geen respect hebben voor ons, ons land, de westerse maatschappijen, geen ambitie hebben om zich aan te passen, onze wetten en wetsdienaren niet respecteren, maar willen heel veel minder van dat soort volk.
Het is onbegrijpelijk dat vooral de christelijke politieke partijen hun kernpunten en waarden niet langer onderschrijven en meegaan in deze islamiserings /globaliserings plannen. Maar persoonlijk vind ik elke partij die voor het tekenen van dit Marrakesh verdrag is een aanslag plegen op onze identiteit, soevereiniteit, cultuur, veiligheid, volksgezondheid, onze normaliteit en leefbaarheid, maar dat is mijn mening. #gelehesjes#genoegisgenoeg