woensdag 5 december 2018

Gele hesjes: onvrede over globale afspraken zal ook Nederland treffen!Door Realpredictor
De volkswoede in Parijs is niet fraai, maar wel logisch. De opstand van de ‘gele hesjes’ staat niet op zichzelf, schrijft Syp Wynia. Door internationale afspraken met grote invloed op het leven van burgers, die niet worden gehoord, neemt ook in Nederland de onvrede toe.
Er zwermen voortdurend politici, diplomaten, lobbyisten en activisten rond de globe, onderling akkoorden sluitend die de hele wereld raken. Het heet dan wel dat de internationale samenwerking onder druk staat. Maar intussen worden er op regionale (Europese) schaal, dan wel op wereldschaal onafgebroken nieuwe verdragen en regels afgesproken, die het leven van burgers verregaand beïnvloeden.
A group of men celebrate after forcing their way into the Spanish territory of Ceuta on August 22, 2018.