zaterdag 24 november 2018

Waarom we af moeten van het multiculturalisme! 

Door Realpredictor
We leven nu in de 21 eeuw; waarom laten we ons door de Islam weer terugwerpen naar de MiIn onze huidige samenleving is de term multiculturalisme synoniem voor diversiteit. Multiculturalisme staat hierbij voor een samenleving waarin burgers met verschillende achtergronden zichzelf kunnen zijn.
SYRIA-RAQA-CONFLICT
Dit als tegenovergestelde van het monoculturalisme, waarbij diversiteit niet gerespecteerd wordt, assimilatie nagestreefd wordt en men uitgaat van een etnisch homogene samenleving. Aan de linkerkant van het politieke spectrum staat men voor het multiculturalisme, aan de rechterkant voor het monoculturalisme. Een middenweg is er eigenlijk niet. Voor velen is het een keuze tussen ‘goed’ en ‘fout’. Indien je tegen het multiculturalisme bent dan impliceert dat voor velen automatisch dat je tegen diversiteit bent.
Deze redenering is niet alleen een totale misvatting maar is ook nog gevaarlijk omdat juist het multiculturalisme een bedreiging vormt voor een waarlijk diverse maatschappij waarin de verscheidenheid aan achtergronden en de eigenheid van ieder individu gerespecteerd wordt. Het multiculturalisme is niet van onderop ontstaan als reactie op diversiteit, maar van bovenaf opgelegd als de beste manier om een snel diverser wordende maatschappij te managen.
In Nederland werd het toegepast als variant op de verzuiling. Iedere migrantengemeenschap kreeg als het ware zijn eigen zuil toegewezen waarbinnen men de culturele eigenheid kon institutionaliseren. Het probleem met dit model was dat het niet de integratie van bevolkingsgroepen in de Nederlandse samenleving bevorderde, maar eerder parallelle werelden creëerde. Het leidde bovendien tot hokjesdenken in de maatschappij. Je behoorde immers als individu tot een van de nieuwe zuilen die ontstaan waren. Als individu werd je ingedeeld bij een bepaalde gemeenschap waar je onlosmakelijk tot behoorde.
Het kosmopolitisme is daarmee velen malen geschikter als nieuw maatschappijmodel voor het Nederland van de 21e eeuw. Laten we afscheid nemen van het multiculturalisme en het kosmopolitisme omhelzen. Het is tijd om te erkennen dat een multiculturele samenleving niet langer wenselijk is, maar een kosmopolitische samenleving des te meer.