maandag 15 oktober 2018

Gemeenten worstelen met huisvesting grote asielgezinnen en vergeten eigen bevolking vanwege kalergiplan

Door Realpredictor
Zo is er in Berkelland een illustrerend voorbeeld. ,,We hebben personen en gezinnen op de wachtlijst voor een woning, waaronder een gezin met 8 personen’’, vertelt Berkelland woordvoerster Wencke Hoijtink. Dat terwijl woningen in de sociale huur vaak twee of drie slaapkamers kennen.
,,De reden waarom het plaatsen momenteel eveneens stagneert in Harderwijk’’, begint woordvoerster Wietse Hummel, ,,wij hebben te maken met specifieke woonvragen van asielzoekers. Zoals mensen met medische beperkingen en diversiteit in gezinsgrootte. Gezamenlijk met de krapte op de sociale huurwoningmarkt, resulteert dit in een langere wachttijd voor plaatsing in de gemeente.’’
De vierhonderd asielzoekers die nu nog geen plek hebben, moeten blijven wachten in asielzoekerscentra. De centra in Zutphen en Harderwijk lieten al weten extra bedden te moeten regelen. Doordat asielzoekers met verblijfstatus niet doorstromen en er extra asielzoekers Nederland binnenkomen, raken de centra vol.
Tegen de stroom in hebben vijf gemeenten hun taakstelling (het aantal te plaatsen asielzoekers) al gehaald. Het gaat om Elburg, Ermelo, Ommen, Voorst en Zeewolde.
Ze zochten vaak oplossingen buiten de sociale huursector. Zo wist Voorst de wachtlijst te reduceren door een alternatieve manier van opvangDe gemeente Voorst gebruikt daarvoor onder meer een oude villaDaar verblijven in meerdere kamers statushouders.
Nadat de gemeente de villa aankocht en bekend werd dat er vluchtelingen in kwamen, ontstond brand in de villa. De brand was waarschijnlijk aangestoken, nooit werd helder of het motief de komst van vluchtelingen was. ,,De brand is voorbij en het pand is nu bewoonbaar’’, zegt Voorst-woordvoerder Linda Simons. 
Sinds vorige week zitten de eerste mensen er, waaronder een gezin uit Syrië, een moeder met drie jongetjes. Ze willen niet met hun naam in de krant. De kinderen praten al perfect Nederlands en voetballen in de zon, op deze zondagmiddag. Het wachten is op hun vader, die misschien overkomt, maar nog in Syrië is. 

Dit is wat gemeenten zelf veroorzaken vanwege het feit dat NL-Staatsburgers overal voor naar de rechter moeten en gelijk hebben maar dit niet krijgen; deze inkomsten worden gegeven aan de vluchtelingen en asielzoekers en natuurlijk zal de DEEP STATE vanuit THE U.S.A worden vernietigt en dit zal ook geschiedde in de gehele E.U waardoor een RECHTVAARDIG RECHTSSYSTEEM zal worden gehandhaaft.
Binnenkort in deel 130 gericht aan de Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State zal dit beschreven worden en gepubliceerd op Ranny' s blog.
U mag natuurlijk doneren op Triodos rekening: NL37 TRIO 0379 3088 51 t.a.v R.J.M Zwijnenberg informatie Ranny' s Blog.
Ook kleine bedragen zijn zeer welkom.
Bij voorbaat dank

Ranny
https://www.destentor.nl/zutphen/gemeenten-worstelen-met-huisvesting-grote-asielgezinnen~a5a89b82/


Kalergiplan

DE “VLUCHTELINGEN” CRISIS IN EUROPA EN HET KALERGI PLAN VOOR WITTE GENOCIDE.

Kalergi
Een hypothese die toch werkelijkheid wordt?
(In zijn boek Praktischer Idealismus (praktische idealisme) verklaarde Kalergi dat het volk van de toekomstige “Verenigde Staten van Europa” niet de oorspronkelijke volkeren van het Oude Continent, maar uit een soort beestachtige Untermenschen, veroorzaakt door rassenvermenging, zal bestaan. Kalergi vermeldt in niet mis te verstane bewoordingen dat door het vermengen van de volkeren van Europa met Arabische/-Aziatische rassen en kleur, een multi-etnisch kudde zal ontstaan, zonder kwaliteit en gemakkelijk controleerbaar door de leiders.)
8.000 mensen per dag komen nu Europa binnen via verschillende routes. De meeste van deze zijn jonge mannen tussen 17 en 25 jaar. Het resultaat is chaos, dat u kunt wel begrijpen.
In tegenstelling tot Amerika, heeft Europa nooit een massale immigratie gekend. En degenen die nu in Europa binnenstromen zijn Arabische, Afrikaanse moslims, niet Europese christenen of Joden. Zij zijn afkomstig van andere beschavingen en culturen. En ze zullen allen NIET assimileren maar eerder enclaves vormen en zich vermenigvuldigen in Europa, zoals zij dit ook doen in de landen vanwaar zij komen […]
De groeiende bedreigingen door de massale migratie naar Europa zullen stijgen tot het niveau van het existentiële!
Kan een beschaving die de vervanging van hun volk door mensen van andere rassen, religies en beschavingen zijn gemaakt, overleven?
Vraag dit de inheemse Amerikanen.
Blijft Europa, wel Europa als ze geheel bevolkt wordt door Moslims, Arabieren, Aziaten en Afrikanen?
De huidige invasie van Europa door “vluchtelingen” uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Azië is ontworpen en uitgevoerd door politici (met uitzondering van de Hongaarse Minister-president Viktor Orban), ZONDER de instemming van de Europese volkeren. De de voor de hand liggende vraag rijst: “Waarom promoten Europese politici (datgene wat Buchanan, Orban en iedereen, wiens geest nog niet tot moes is vermalen door de propaganda zo duidelijk zien), de systematische vernietiging van de Europese beschaving en zijn mensen?”
RP: wellicht is dat juist hun plan: “de vernietiging van de oorspronkelijke Europese beschaving en deze vervangen door een primitieve (barbaarse) bevolking, heeft voor hen en de heersende elite, zoals gewoonlijk, een economisch/financieel doel” NWO?
Het is slechts een kwestie van 1+1 optellen. Deze bevolkingsgroepen krijgen bijna elk jaar 1 kind en zij hebben meerdere vrouwen! Over en paar jaar zijn hun aantallen al vertienvoudigd. Hoe denken jullie dat Europa in 2030 er uit zal zien?