vrijdag 19 oktober 2018

Federale rechter geschokt over leugens Obama officials om Hillary te beschermen


Als twee (criminele) handen op één buik, en nog steeds beschermd door ‘Deep State’ officials. (Afbeelding: Getty Images (2)).

Het net lijkt zich dan toch langzaam te sluiten rond het wetteloze gedrag van de toenmalige regering Obama, in dit geval rond de verwoede pogingen om voormalige minister van BuZa Hillary Clinton te beschermen tegen gerechtelijke vervolging vanwege haar misbruik en lekken van staatsgeheimen via haar privé server naar een buitenlandse entiteit, en tevens haar dubieuze handelingen omtrent de terreuraanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi, Libië, in 2012. Een federale rechter toonde zich ‘geschokt’ dat officials van de regering Obama ‘mij duidelijk valse informatie’ hebben gegeven en ‘hebben gelogen’.

De burgerrechten organisatie Judicial Watch klaagde in 2014 Clintons ministerie van BuZa aan nadat de regering had geweigerd om in het kader van de FOIA (de Amerikaanse Wet Openbaarheid Bestuur) documenten over de Benghazi terreuraanslag te overhandigen. In andere rechtszaken eiste Judicial Watch inzage in informatie over Clintons server, waar het bestaan van werd ontdekt tijdens de eerste procesvoering.

‘Officials ministerie hebben tegen mij gelogen’

Het ministerie vroeg de federale rechter Royce Lamberth om de aanklacht af te wijzen, maar die weigerde dat. Vandaag verklaarde hij dat hij blij was dat hij destijds dat besluit heeft gemaakt, omdat officials van het ministerie hem opzettelijk blijken te hebben misleid door belangrijke documenten niet aan hem te overhandigen.
‘Het was mij duidelijk dat hooggeplaatste officials van het ministerie van BuZa valse verklaringen tegen mij hebben afgelegd,’ aldus de rechter. ‘Dat werd nog duidelijker na de ontdekking dat de informatie die mij werd gegeven zonder twijfel vals was... waarvan wij nu weten dat dit om het email systeem van de minister ging.’
De rechter vervolgde ‘niet te begrijpen’ waarom ‘deze hoge officials valse verklaringen’ aan hem hebben overhandigd. ‘Maar ik ben erg opgelucht dat ik ze niet heb geaccepteerd.’ Hij beschuldigde jurist Robert Prince van het ministerie zelfs van misleiding (lett. ‘dubbelspraak’) en ‘dezelfde woordspelletjes die Clinton gebruikte.’ ‘Dat was niet waar,’ was zijn reactie op de beëdigde verklaring dat alle relevante documenten waren overhandigd. ‘Dat was een leugen.’

Rechter ‘geschokt en met stomheid geslagen’

Rechter Lamberth toonde zich ronduit ‘geschokt’ en ‘met stomheid geslagen’ toen hij ontdekte dat de FBI tijdens het onderzoek naar Hillary Clintons server immuniteit heeft verleend aan Cheryl Mills, haar voormalige stafchef. ‘Ik had zelf ontdekt dat Cheryl Mills meineed heeft gepleegd en onder ede heeft gelogen... Ik was daarom erg geschokt te ontdekken dat haar door het ministerie van Justitie immuniteit werd verleend in deze email-kwestie.’
Vandaag voegde hij daaraan toe dat hij dat pas ontdekte toen hij het rapport van de inspecteur-generaal inzag, en daarin las dat Hillary door Mills werd begeleid tijdens de mondelinge hoorzitting hierover (waar Hillary Clinton overigens zelf ook glashard loog over de geheime emails op haar privé server).

‘Email schandaal doofpot is misbruik van macht en het Amerikaanse volk’

Judicial Watch president Tom Fitton roept het Witte Huis dan ook op om snel duidelijkheid te scheppen. ‘President Trump zou moeten vragen waarom zijn ministerie van BuZa nog altijd weigert om fundamentele vragen over Clintons emailschandaal te beantwoorden,’ aldus Fitton. ‘Het in de doofpot stoppen van dit email schandaal door Hillary Clinton en het ministerie komt neer op misbruik van de FOIA, de rechtbanken, en het recht van het Amerikaanse volk om dit te weten.’
Op Zero Hedge vraagt men zich af of de ‘Deep State’ rond de Clintons en Democraten achter de coulissen nog steeds de scepter zwaait, aangezien onlangs ook de aangekondigde vrijgave van geheime documenten over het Rusland onderzoek niet werd uitgevoerd (hoogstwaarschijnlijk omdat ook uit die documenten blijkt dat dit onderzoek naar zogenaamde samenzwering tussen Trump en Rusland één grote hoax is en enkel om politieke redenen tegen Trump werd opgestart).

Xander