zondag 14 oktober 2018

De weg naar militaire tribunalen is vrijgemaakt

Ondanks alle verdachtmakingen tegen Brett Kavanaugh, is hij benoemd is tot rechter van de Hoge Raad. Er was veel weerstand tegen zijn benoeming, vooral vanuit het kamp van de Democratische partij. Er werd door de mainstream media een smaad- en lastercampagne gevoerd, in een poging om karaktermoord te plegen. Het heeft alles te maken met de rol die Kavanaugh zal spelen in de te verwachten militaire tribunalen.
Het lijkt er sterk op dat de beschuldigingen van aanranding, wangedrag en dronkenschap (groten)deels georkestreerd zijn om vooral de benoeming tegen te houden. De getuigenis van Christine Blasey Ford rammelt aan alle kanten. Ze kan zich bijna niets meer herinneren van de avond waarop zij naar eigen zeggen door Kavanaugh werd aangerand en bijna werd verkracht. Niet in welk huis ze was, welke buurt, hoe ze naar huis kwam, noch met wie ze is meegereden. Het lijkt er sterk op dat de beschuldigingen zijn gefabriceerd, waarbij er grote gaten zitten in haar verhaal.
Toch is Kavanaugh niet bepaald het toonbeeld van iemand met een onbesmet verleden. Kavanaugh heeft een groot deel van de Patriotwet geschreven, nog voordat 9/11 plaatsvond. Hij heeft bovendien nauw met Bush samengewerkt. Desondanks was de Trump-regering erop gebrand om hem benoemd te krijgen, zodat ze een meerderheid in de Hoge Raad zouden verkrijgen. Dit was een noodzakelijke stap om de Deep State eventueel onder militair recht te kunnen berechten, in de inmiddels door vele bronnen aangekondigde tribunalen.

Kavanaugh is een belangrijke pion in het neerhalen van de Deep State

Óf Kavanaugh daadwerkelijk gaat meewerken aan het neerhalen van de Deep State zal moeten blijken, maar het lijkt wél waarschijnlijk. Ook omdat zijn benoeming, ondanks het lopende gerechtelijk onderzoek door de FBI, toch is doorgezet. Wellicht is hij onder druk gezet om ofwel mee te werken aan het plan om de Deep State te berechten, ofwel zelf in een militair tribunaal berecht zal worden.
Er lijkt nu een nieuwe fase in Trump’s Storm te zijn aangebroken. Onderstaande artikelen geven een goed overzicht. De video’s bieden een interessant perspectief op de verwachte tribunalen, verzegelde aanklachten, het vrijgeven van de FISA-documenten en andere stappen die tot de ‘grote schoonmaak’ gaan leiden. Het gaat hier echter niet alleen om de situatie in Amerika, maar er zijn verschillende signalen dat het een internationale zuivering van de globalisten en de wereldwijde criminele Cabal betreft.

5 Luister- en leestips oktober 2018

1.Kavanaugh, een overzicht: het verzet tegen hem als kandidaat
tot de beëdiging als rechter van de Hoge Raad.

Op de blog van collega Frank W. staan verschillende Nederlandse artikelen die een goed overzicht bieden over de kandidaatstelling, bezwaren, beschuldigingen en hoorzittingen omtrent Brett Kavanaugh en zijn benoeming. Zie voor meer informatie: Opwegnaarzielsvreugde.

2.Sarah Westall in gesprek met Wayne Jett:
Aanklachten tegen Kavanaugh zijn georkestreerd

In dit diepgaande gesprek delen Sarah Westall en Wayne Jett beide hun nuchtere blik op de Storm van de Trump-regering, die naar hun mening nu in volle gang is. Wayne Jett heeft gehoord dat de Democraten het voorstel hadden gedaan om hun aanklachten tegen Kavanaugh in te trekken als Trump kon beloven de ongecensureerde FISA-documenten niet naar buiten te brengen. (18:00) Wayne Jett legt ook uit dat militaire tribunalen door de Senaat impliciet zijn aangekondigd. Deze zouden in de huidige staat van beleg, die sinds 9/11 nog steeds van kracht is, een logische stap zijn voor de berechting van ernstige misdrijven zoals hoogverraad. (22:00)
Terug naar boven

3.You Are Free TV:
Kavanaugh gehoorzaamt zijn bevelen

In de eerste video van 5 oktober zet de dame van You Are Free TV de dubieuze achtergrond van Kavanaugh uiteen. Ze is erg kritisch omdat hij een globalist en een Skull & Bones-man is, die uit het Bush-kamp komt. In de tweede video van 8 oktober nuanceert ze haar standpunt, door de hypothese dat Kavanaugh (net als velen anderen) onder druk is gezet om mee te werken aan het Plan (of de Storm), of anders zelf berecht zal worden. De hoorzitting en aanklachten door Christine Blasey Ford hebben in haar ogen ook gefungeerd om hem te waarschuwen wat er gebeurt als hij niet meewerkt.
In de tweede video benoemt ze een andere opmerkelijke gebeurtenis: de speech van Trump aan de Internationale Vereniging van Politiechefs (IACP). (5:00) Het zou een indicatie kunnen zijn dat de nieuwe fase van de Storm zich tevens uitbreidt naar het buitenland. Dat in dezelfde week de directeur van Interpolwordt gearresteerd kan toeval zijn, maar zoals Q vaak zegt: “Geloof jij in toeval?”


Terug naar boven

4.Dave Janda:
Trump’s aanval op de Deep State in 3 fasen

Ook Dave Janda is kritisch op Kavanaugh vanwege zijn connecties met de Bush-familie en noemt hem een marionet van de Deep State. Desondanks ziet hij de benoeming van Kavanaugh als rechter van de Hoge Raad als een van de 3 belangrijke dominostenen die (bijna) gevallen zijn, in de strijd tegen de Deep State. Trump had namelijk een extra zetel in de Hoge Raad nodig om toekomstige (grondwettelijke) veranderingen door te voeren.
De tweede dominosteen is het vrijgeven van de FISA-documenten. Dit zal duidelijk maken dat het bespioneren van Trump’s campagneteam gebaseerd was op frauduleuze informatie in het vervalste Russische dossier, dat door de DNC en Hillary Clinton gekocht was. Het zal ook blootleggen dat het neerhalen van Trump, Clinton’s opponent, het uiteindelijke doel was van het FISA-bevel. Dat is een vorm van hoogverraad.
Dat geldt ook voor het vrijgeven van de Uranium One-documenten, de derde dominosteen. Deze zijn verweven met Hillary Clinton en de Clinton Foundation. Het zal onthullen dat er illegaal grondstoffen en wapens aan vijanden van de VS zijn verkocht, zelfs aan Al-Queda en ISIS.

Terug naar boven

5.22Report in gesprek met Robert David Steel:
Schumer besloot om Kavanaugh kost wat kost uit te schakelen

Voormalig CIA-agent Robert David Steele is ervan overtuigd dat de bezwaren die de Democraten ten opzichte van Kavanaugh hebben, alles te maken heeft met militaire tribunalen. “De reden waarom Kavanaugh uitgeschakeld moest worden, is omdat de Deep State ontzettend afhankelijk is van de Democraten. Ze zijn doodsbang voor militaire tribunalen. We zijn technisch gezien nog steeds in een staat van oorlog.” (14:24)
Robert David Steele verwijst naar een fragment in de Hoge Gerechtshof confirmatiehoorzitting. Daarin wordt Kavanaugh ondervraagd over de ‘War on terrorism’ en de juridische mogelijkheid om militaire handhaving toe te passen, hetgeen vanaf 14 september 2001 (3 dagen na 9/11) nog steeds van kracht is. Vervolgens wordt hij ondervraagd over de berechting van staatsvijanden. Kavanaugh beaamt dat deze soms via het strafrecht, maar soms ook volgens militair recht berecht worden. De Hoge Raad moet daar over beslissen. In sommige gevallen heeft dat in het verleden tot militaire executies geleid.
De senator vat het voor de duidelijkheid nog eens samen: “Als iemand nog twijfelt aan het feit dat we in dit land een lange historie hebben dat — ongeacht het feit dat je als Amerikaan overal ter wereld beschermd bent op basis van de grondwet — deze grondwettelijke bescherming vervalt, zodra je je tegen de regering keert en samenwerkt met de vijand van de staat. Dan wordt je anders behandeld. (…) Er is ver voor 9/11 een rechtsvorm ontwikkeld die het verschil begrijpt tussen strafrecht en het recht van gewapende conflicten.” (16:33) Iedereen die als een agent van een buitenlandse macht wordt gezien kan nu op legale wijze in een militair tribunaal berecht worden, voegt Robert David Steele toe. En daarom is de Deep State in paniek.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl