dinsdag 23 oktober 2018

DE VERNIETIGING VAN ONZE PLANEET!Door Realpredictor
De vernietiging van de mooiste planeet in het Universum
Want dit gaat er fout.
Over zo'n 5 miljard jaar gaat de zon uitdijen. De rode reus zal het leven op aarde verschroeien en de oceanen verdampen. Maar voor ons kan het einde al veel eerderkomen. Wij zorgen er voor dat wij onze mooie unieke planeet zelf gaan vernietigen.
‘Het evenwicht dat altijd heerste op aarde, gaat verloren. De mens is een roofdier geworden, dat ook zichzelf kan vernietigen. De mens is een probleem voor de mens geworden: hij vernietigt de voorwaarden voor zijn eigen bestaan.’
In het blad BioScience is een paper verschenen waarin een aantal alarmerende trends op het gebied van milieu en klimaat aan bod komen. Het paper vormt een alarmkreet die wordt onderschreven door meer dan 15.000 onderzoekers uit 184 verschillende landen.
Veruit de grootste bedreiging voor het leven op aarde zijn we zelf. 
Het paper dat de onderzoekers hebben geschreven, heeft de titel ‘World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice’ gekregen. Je kunt het paper zien als een vervolg op een soortgelijk paper dat in 1992 verscheen en door meer dan 1700 onderzoekers werd ondertekend. In dat paper – met de titel ‘World Scientists’ Warning to Humanity’ – werd ook al gewaarschuwd voor een “onherstelbaar verminkte aarde” en daaruit voortvloeiende “menselijke misère”. Inmiddels zijn we 25 jaar verder en lijkt niemand zich de alarmkreet uit 1992 nog te kunnen herinneren. Veel van de trends waarvoor onderzoekers 25 jaar geleden waarschuwden, spelen nog steeds en zijn nog verontrustender dan toen.
Ontbossing en overbevolking
In het paper waarschuwen de onderzoekers voor de schade die we aan de aarde toebrengen middels klimaatverandering, ontbossing, het uitsterven van soorten en overbevolking. “Sommige mensen zullen geneigd zijn om het bewijs weg te wuiven en te denken dat we alarmisten zijn,” stelt onderzoeker William Ripple, één van de auteurs van het paper in BioScience. “Wetenschappers analyseren data en kijken naar de consequenties op lange termijn. En de onderzoekers die deze tweede waarschuwing (zie kader, red.) ondertekend hebben, luiden niet onnodig de noodklok. Ze erkennen de duidelijke signalen die erop wijzen dat we op een onhoudbare weg zitten.
Zelfvernietiging/volkerenmoord
Bovenstaande heeft te maken met de HEBZUCHT van de mens! Maar niet alleen de schade aan onze planeet is funest, maar elkaar UITROEIEN! De allergrootste domheid van de mens is: het nog steeds het niet ontgroeien van de barbaarse gewoontes: ELKAAR VERNIETIGEN, VANWEGE VERSCHIL IN RELIGIE (diverse GODEN!)