zaterdag 6 oktober 2018

Angst voor terreur en toekomst eigen cultuur: China en Japan laten geen moslims meer toe


Verkapte pro-islam indoctrinatie in Nederlandse media zoals vandaag in Financiële Dagblad en recent in tv-serie ‘Flikken Rotterdam’
 De militante Oeigoeren voeren een blauwe Turkse vlag, en streven met Turkse steun naar afscheiding van China en de oprichting van hun eigen islamitische staat (Afbeelding: Wikimedia Commons (2)).
Het is niet toevallig dat er vandaag een artikel in het Financiële Dagblad staat waarin op tamelijk tendentieuze wijze wordt bericht over de ‘onderdrukking’ van de Turks-islamitische Oeigoeren in China. De Chinezen hebben na een aantal zeer bloedige terreuraanslagen echter de conclusie getrokken dat zodra je de militante en agressieve religieuze ideologie van de islam ruimte biedt, dat automatisch voor de hele bevolking steeds meer geweld, terreur, vervolgingen en armoede tot gevolg heeft. Om dezelfde reden laten Japan en ook Zuid Korea geen moslims meer immigreren. Europa doet het echter het tegendeel: dat dwingt met massa immigratie de eigen bevolking en samenleving stapsgewijs te islamiseren. ‘Baizuo’, noemen de Chinezen ons daarom: arrogante, maar domme blanken, die hun ooit hoogstaande cultuur vrijwillig en zonder verzet lijken over te geven aan het barbarendom.

In China leven ongeveer 20 miljoen moslims, die voornamelijk in de westelijke provincie Xinjiang wonen. Net als in Europa weigeren de meesten te integreren in de Chinese samenleving omdat hen dat door de Koran verboden wordt. Deze islamitische Oeigoeren zijn een Turks volk en streven naar afscheiding van China, wat vanuit Turkije wordt ondersteund, mede omdat de moslimdictator Recep Tayyip Erdogan openlijk streeft naar een hersteld Ottomaanse wereldrijk.

Duizenden Chinese slachtoffers door aanslagen en ander geweld

10 jaar geleden dreigden de Turks-Oeigoerische separatisten met massale aanslagen op de Olympische Spelen in Beijing, die door ongekende veiligheidsmaatregelen werden voorkomen. In de loop der jaren hebben deze separatisten echter duizenden Chinezen vermoord of verwond door terreuraanslagen, misdaden en ander geweld. De Chineze autoriteiten hebben al talloze aanslagen weten te verijdelen, maar konden in 2014 niet voorkomen dat er op een station 29 mensen willekeurig met messen werden doodgestoken, en er in Ürümqi, de hoofdstad van Xinjiang, auto’s op mensen inreden en diverse bommen ontploften. Eerder waren er bij een moslim aanslag op een station in Kunming al eens 34 doden gevallen.

China pakt basisoorzaak, de islam, wèl aan

Daar waar in Europa politici zich steeds opnieuw enkel eventjes ‘geschokt’ tonen na dit soort ‘incidenten’, en de bevolking bloemen en teddyberen op de plek waar onschuldige landgenoten zijn vermoord legt om vervolgens weer over gaan tot de orde van de dag, trokken de autoriteiten in China een heel andere conclusie, namelijk dat de ellende alleen maar erger zou worden als de achterliggende basisoorzaak van deze aanslagen, namelijk de militante islamitische religie, niet zou worden aangepakt.
En dat gebeurde dan ook. Er werden 15 wetten ingevoerd waarmee het openlijk uitvoeren van (islamitische) religieuze handelingen werden verboden. Daaronder viel bijvoorbeeld de weigering van Oeigoerische ouders om hun kinderen naar het openbare onderwijs te sturen, om te voorkomen dat ze daar met niet-islamitische ideeën in aanraking komen. Ook allerlei speciale eisen die leidden tot afscheiding van de rest van de bevolking, zoals halal voedsel in kantines en aparte zwem- en sportlessen voor jongens en meisjes, behoorden meteen tot het verleden.
Moskeeën zijn nog steeds wel toegestaan, maar mogen pas vanaf het 18e levensjaar worden bezocht. Ook moeten imams hun preken eerst ter goedkeuring aan de overheid voorleggen. Dat is om te voorkomen dat ze net als in West Europa in hun eigen taal onbeperkt tot afscheiding, agressie, terreur en geweld tegen de autochtone samenleving kunnen oproepen, met de bedoeling uiteindelijk alle niet-moslims te onderwerpen aan de islam.

‘Baizuo’: Naïeve blanken halen ‘achterlijke islamitische waarden’ binnen

De Chinezen hebben een speciaal scheldwoord voor de onwetende, arrogante Westerlingen, die zich in de rest van de wereld altijd menen te mogen opwerpen als de enige redders en verdedigers van de mensenrechten: ‘Baizuo’. De tijden dat China zich als een Derde Wereldland liet koeioneren zijn echter allang voorbij. Binnen 3 decennia groeide China uit tot de op één na grootste economie ter wereld, die de Verenigde Staten zo rond 2030 gaat inhalen.
Volgens het Mercator Institute for China Studies (MERICS) verwijten de Chinezen de ‘naïeve blanken’ dat zij met hun politiek correcte multiculti ideologie ‘achterlijke islamitische waarden’ hebben binnengehaald en toestaan dat deze worden ingevoerd. Als daar niet net als in China heel snel een halt toe wordt geroepen, dan behoort het vrije en welvarende Europa tegen de tijd dat China de VS aflost als supermacht nummer één definitief tot het verleden, omdat wij dan uit eigen beweging onderdeel zijn geworden van een tot chaos en armoede vervallen Eurabia of Eurafrika.
De rechtse Duitse blogger Michael Mannheimer pleit daarom voor een onmiddellijk inreis- en visumverbod voor moslims en het optrekken van een ‘Muur Europa’ voor de islam, ‘de gevaarlijkste religie ter wereld’. Ook moet Europa in zijn ogen zo snel mogelijk energie onafhankelijk van het Midden Oosten worden, zodat we daar niet langer mee kunnen worden gechanteerd om onze grenzen open te houden voor miljoenen moslimmigranten.

Indoctrinatie ook door Nederlandse media

Het artikel van vandaag in het Financiële Dagblad is dan ook een typisch voorbeeld van hedendaagse desinformatie, afkomstig van verslaggevers en redacteuren die in West Europa bijna zonder uitzondering linkse activisten zijn die volmondig de grenzen-loze ‘Umvolkung’ ideologie van de gevestigde orde steunen, zodat de oorspronkelijke Europese cultuur en samenleving geleidelijk wordt uitgewist en vernietigd, en vervangen door islam.
In de TV-media gaat deze misleidende extreemlinkse indoctrinatie al zover dat in een populaire politieserie als ‘Flikken Rotterdam’ onlangs een potentiële terreuraanslag door ‘alt right extremisten’ werd verijdeld, en werden de moslims die deze ‘rechtsen’ de schuld wilden geven voornamelijk afgeschilderd als onschuldige slachtoffers. Daarmee zetten de producenten op even schaamteloze als schandalige wijze de honderden Europese slachtoffers van vele honderden kleinere en tientallen grote islamitische terreuraanslagen in de afgelopen jaren achteloos opzij, en worden mensen die hier juist tegen waarschuwen verketterd als ‘extremistische terroristen’. Om met de Chinezen te spreken: typisch ‘Baizuo’.

Xander