vrijdag 18 mei 2018

Ere wie ere toekomt: Micha Kat exposet president van de Hoge Raad Maarten Feteris


Filed in NIEUWS ANALYSES by on 17 mei 2018 4 Comments
Allereerst moet gezegd worden dat ik de – in mijn ogen – dubbelrol van ex NRC journalist Micha Kat in de Demmink zaak nog steeds verafschuw. Daarin kwam duidelijk naar voren dat Kat vooral de Chipsol zaak van de familie Poot diende en dat de zaak Demmink vooral draaide om geld (veel geld) aangaande het afdwingen van miljarden rondom de gronden nabij Schiphol. Daarbij werd niet geschroomd om samen te werken met de figuur Jack Abramoff, die in de VS bekend stond om chantage van hooggeplaatsten via het creëren van seksueel-misbruik video’s (met kinderen) ten bate van afpersing. Daarmee werd de pedo-hunting groep die opereerde vanuit de stichting de Roestige Spijker op zijn zachts gezegd ongeloofwaardig. Tevens werd toen door mij aangetoond dat Kat betaald werd door diezelfde familie Poot. Kat’s neiging om alles en iedereen maar pedo te noemen lijkt daarmee inmiddels vooral een averechts effect te hebben. Daarnaast is gebleken dat de Roestige Spijker zelf soms vals bewijs creëerde (zoals in de zaak rond de vermeende ‘door de Demmink squads omgekomen’ Fred de Brouwer). Alles over die zaak leest u in dit dossier in het archief van deze site.

Micha Kat heeft dus niet helemaal een schoon track record, maar dat zouden we ook kunnen schuiven op een tweede natuur van journalisten in Nederland of misschien wel wereldwijd. Iedereen maakt fouten, sommigen zouden er beter aan doen die gewoon toe te geven en het verleden op te schonen. Dat maakt je misschien weer iets geloofwaardiger. Toch komt Kat nu met interessante constateringen aangaande de president van de Hoge Raad – het hoogste justitiële orgaan van Nederland – Maarten Feteris.

Deze Maarten Feteris blijkt jaren lang een niet vermelde dubbelfunctie te hebben vervuld voor een commerciële onderneming, namelijk PricewaterhouseCoopers (PwC). Dit alles zou door een administratieve fout jaren lang niet vermeld hebben gestaan bij het hof, omdat er een onvolledig of onjuiste vermeldingsoptie op het vermeldingsformulier voor nevenfuncties zou hebben gestaan. Kijkt u zelf de video die Kat hierover maakte maar even. Waarom dit alles zeer noemenswaardig is en waarom ik daarom deze video post, is omdat hier dus mogelijk en zeer waarschijnlijk sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling. En dat is in het geval van iemand met zo’n positie wel zeer noemenswaardig! Hoe kan iemand die een partnerpositie bekleed bij een commerciële organisatie president van de Hoge Raad zijn? PwC is een is een internationaal accountants- en belastingadviseurbedrijf, met hoofdzetel in Londen. PwC Nederland behaalde het in het boekjaar 2011-2012 een omzet van bijna 700 miljoen euro met een bezetting van bijna 4500 medewerkers. Stel je voor er loopt een echtscheidingszaak waarbij mogelijk sprake is van een miljoenenclaim en 1 van de scheidingspartners is werknemer van PwC; stel je voor de zaak komt tot de Hoge Raad; is er dan geen sprake van belangenverstrengeling? Hoe kan een president van het allerhoogste rechtsorgaan in Nederland een hoofdfunctie bij PwC bekleden en een bijbaantje als rechter hebben?
Zagen we recent nog dat het OM een zwaar rottende appel is waarin allerlei persoonlijke relaties de posities lijken te beïnvloeden; zien we nu hoe ook de rechtelijke macht niet zuiver op de graad is! Heimelijk wisten we dat wel, maar dit bewijs is toch wel schrikbarend te noemen. Nou ja, het bewijs wordt dan wel met een smoesje afgezwakt, maar het stinkt een uur in de wind. Liever gezegd: dit moet niet kunnen. Zodra er financiële belangen in een rechtszaak hebben gespeeld waarin een accountantsverklaring van PwC een bepalende factor is geweest, zou je kunnen stellen dat die zaak overgedaan moet worden. Maar ja, wie spreek je daar op aan? De acteursvereniging in Den Haag? De koning?
Ja, het NRC stelde er in 2014 ook al een heel klein onopvallend en niet noemenswaardig vraagtekentje bij, maar dat lijkt meer onder het mom van ‘we hebben het genoemd dus mond houden verder’. Saillant detail: Maarten Feteris zit ook in de raad van advies van de Carnegie stichting. Dat is ook al een onderzoekje op zichzelf waard.

Bron linkvermeldingen: nrc.nl