dinsdag 1 mei 2018

Aan de Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State. Deel 126 Deep State/Pedonetwerken gepubliceerd dankzij Darknet en Deepweb

Timothy Holmseth stuitte tijdens zijn journalistieke werk op een internationaal pedonetwerk, dat was verbonden aan de CIA en FBI. Dit netwerk handelde in baby’s, maakte kinderporno en kreeg bescherming van politie en justitie. Volgens Timothy werden deze baby’s, onder andere via ambassades, verkocht. Hij heeft stapels belastend bewijs en een rechtszaak is in voorbereiding.
Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]
Timothy Holmseth is een bekroonde journalist en tevens een nieuwe getuige die aantoont dat Pedogate wel degelijk bestaat. Pedogate is een verzamelterm voor een internationaal, pedofiel netwerk waarbij kinderen worden verhandeld en misbruikt. Zijn verhaal bevestigt dat overheden hier nauw bij zijn betrokken. Het internationale pedonetwerk krijgt bescherming vanuit de hoogste kringen. Timothy heeft bijna tien jaar onderzoek gedaan en zegt stapels bewijs te hebben, waaronder veel audio-opnames. Hij rangschikt dit verzamelde bewijs momenteel om het te kunnen inbrengen in door hem aangespannen rechtszaak. Hij werkt hierbij samen met topambtenaren binnen de CIA en FBI.
Sarah Westall interviewt hem. Het is aanvankelijk ongemakkelijk naar hem te kijken, omdat hij elke paar seconden verzit. Sarah legt uit dat hij vanwege chronische rugpijn moet blijven bewegen. Als Timothy zijn levensverhaal vertelt; hoe hij op dit pedonetwerk is gestuit en welke tegenwerking hij kreeg te verduren, wordt duidelijk dat er een zware last op zijn schouders rust. Dat hij al die tijd zijn rug heeft weten recht te houden, verklaart wellicht zijn rugpijn en verdient groots respect. Timothy is een doorbijter en zal niet stoppen voordat zijn missie is geslaagd. “Dit móet ophouden”, aldus Timothy.
Timothy raakte bij toeval bij de zaak betrokken en realiseerde zich pas later dat hij een zaak onderzocht waarbij CIA-agenten kinderen ontvoerden. Hij zegt getuigenissen van veel van deze betrokkenen op band te hebben. “Ik heb zoveel te pakken weten te krijgen.” Eén van de zaken die hij de afgelopen jaren onderzocht, was de moord op kindsterretje JonBenet Ramsey. Timothy schrijft op zijn eigen website dat deze moord in verband wordt gebracht met John Podesta en Hillary Clinton. Hij deinst er niet voor terug om ook andere namen van prominente verdachten te noemen, zoals Vice President Mike Pence en bepaalde rechters.
“Ik heb bewijs tegen iedereen.”
Tijdens zijn onderzoek komt hij steeds dieper terecht in het gigantische wespennest van de schaduwregering, ook wel Deep Stategenoemd. Deze Deep State is opgebouwd uit talloze lagen en er zijn mensen aan verbonden uit het bedrijfsleven, justitie en sociale overheidsdiensten zoals de kinderbescherming. Vanwege zijn journalistieke onderzoek werd hij op een bepaald moment doelwit van de schaduwregering. Letterlijk alles werd uit de kast getrokken om hem tegen te werken.
Zo werd er een rechtszaak tegen hem aangespannen, waarvan hij, door overtuigend bewijsmateriaal én een eerlijke rechter, recentelijk is vrijgesproken. Gewapende agenten vielen zijn woning binnen en namen zijn computer in beslag. Toen hij zijn computer terug kreeg, was de harddrive onklaar gemaakt. Hierdoor verloor hij veel bewijsmateriaal, dat hij met veel moeite grotendeels heeft terug gekregen.
“Een Familierechtbank (inzake voogdij over de kinderen – red.) gebruiken om een journalist tegen te houden? Ben je gek geworden?”
Er is geprobeerd zijn kinderen af te pakken, omdat zijn onderzoek schadelijk zou zijn voor zijn kinderen. Hij werd een pedofiel genoemd. (E*: Dit is een veelgebruikte tactiek van de Deep State.) Hij is gearresteerd en in de gevangenis gegooid. Er werd online een smaad- en lastercampagne tegen hem gestart. Telefoontjes naar (toekomstige) werkgevers zorgden ervoor dat Timothy werd ontslagen en dat niemand hem in dienst wilde nemen. Hij werkt nu als pizzabezorger en heeft een dubbele baan en houdt zich in zijn vrije tijd bezig met het dossier. Niets kan hem er echter weerhouden van de voortzetting van zijn onderzoek.
34:30   Sarah stelt een cruciale vraag: “je hebt al die dingen doorstaan. Je moest doorstaan dat je in de gevangenis werd gegooid. Je moest doorstaan dat ze je kinderen probeerden af te pakken. Ze hebben je naam besmeurd. En jij blijft maar doorvechten. Waarom blijf je doorvechten?”
Timothy haalt even diep adem, het is een moeilijk moment… Dan zegt hij met trillende stem: “Het is wat ze met de baby’s doen. Ik kan datgene wat ik te weten ben gekomen, niet meer vergeten. Weet je, ze verkopen die baby’s, maar wat ze ermee doen…” Hij vervolgt: “Ik realiseer me allang dat het leven tijdelijk is. En wij moeten ons verantwoorden voor wat we wel en niet hebben gedaan.”
“Sommige mensen hebben die vechtlust. Maar sommige niet, of kúnnen niet doorvechten.” Hij legt uit dat alles uit de kast wordt gehaald om de mensen die tegen pedonetwerken strijden, te stoppen. Ze sturen de de belastingdienst op je af, pakken je kinderen af. Timothy heeft regelmatig wanhopig huilende mensen aan de lijn. Ouders wiens kinderen onrechtmatig zijn afgepakt. “Dan komt er een punt dat ze wel moeten stoppen.”
“De maffia waar we hier mee te maken hebben, is Luceferiaans. Ze zijn Satanisch.”
17:00   Timothy is op een gegeven moment benaderd door sleutelfiguren binnen het inlichtingenapparaat (CIA, FBI) van de VS. Hij bereidt nu samen met deze White Hats een rechtszaak aan het voor. Doel is om het Satanische netwerk neer te halen. “Dit is écht. Als je weet wat er nu op het hoogste niveau van onze overheid gaande is. Het is oorlog. Het ís gaande. (…) Wanneer het publiek deze rechtszaak volgt, zullen ze weten wie het deed, hoe ze het deden, hoe uitgebreid het netwerk is en hoe ze opereren.” Het document dat Timothy voorbereidt, toont de blauwdruk van de schaduwregering en een substantieel deel van Pedogate. 39:50
42:00   Veel mensen hebben moeite om te geloven dat dit soort praktijken bestaan en denken dat de boodschapper gestoord is. “Maar het is echt.” Timothy noemt een aantal voorbeelden van wat Satanisten kinderen aan doen. Sarah beaamt dat ze dergelijke praktijken ook van andere getuigen heeft gehoord. (E*: Het is consistent met vele andere getuigenverklaringen die ik onder ogen heb gehad. – red.) Dit gaat veel verder dan seksueel misbruik, veel verder. En dat is voor Timothy de motivatie om door te gaan.
Timothy haalt steun uit zijn religie. Hij is een vechter. Hij hoopt dat zijn verhaal wordt verspreid. Dat zal zijn leven beschermen; “want deze mensen willen me dood hebben.”
Deel dit artikel daarom met zoveel mogelijk mensen. Ook al is het een lastig onderwerp, dat mensen moeilijk onder ogen kunnen zien. Het helpt in de strijd tegen deze pedonetwerken. Je helpt daarmee indirect ook de kinderen.

Italiaanse verkiezingsstunt aan de Zuidas rond EMA-verhuizing

Nederland trok donderdag alles uit de kast om een delegatie van het Europarlement te overtuigen dat Amsterdam de juiste plek is voor medicijnagentschap EMA. Maar de Italiaanse voorzitter van de groep bleef kritisch. 'Er blijven grote twijfels bestaan.'
Achter hekken en met een snijdende wind in het gezicht bekeken twaalf Europarlementariërs donderdagmiddag de bouwplaats van het nieuwe hoofdkantoor van EMA. 'Zuidas welcomes European Medicines Agency (EMA)' stond er op een bord naast, maar behalve wat omgewoelde aarde was er niet veel te zien.
Het Spark Gebouw wordt het tijdelijk onderkomen van EMA.Het Spark Gebouw wordt het tijdelijk onderkomen van EMA.Foto: Berlinda van Dam/HH
Het was koren op de molen van de drie Italianen uit de groep. De politici lieten zich de hele dag door hoge Nederlandse vertegenwoordigers bijpraten over de voortgang van het nieuwe kantoor aan de Zuidas, de acties die worden ondernomen om driehonderd EMA-gezinnen soepel te laten emigreren en het tijdelijke onderkomen van EMA naast station Sloterdijk.

Alles uit de kast getrokken

Een lunch met de Amsterdamse wethouder Udo Kock, zelfs een gesprek met vicepremier Hugo de Jonge: Nederland trok alles uit de kast om te laten zien dat het de zorgen van met name de Italiaanse Europarlementariërs over de nieuwe EMA-locatie erg serieus neemt. Het Europarlement stemt half maart over de kwestie. Is Nederland bang EMA alsnog aan Italië te verliezen? 'Niet echt', luidde het niet al te overtuigde antwoord van vicepremier De Jonge eind van de middag.
De euforie over de Nederlandse winst van EMA is langzaam omgeslagen in voorzichtigheid. Dat komt allemaal doordat Italië er de laatste maand een nationale missie van lijkt te hebben gemaakt om EMA alsnog naar Milaan te halen. De Italianen verloren de strijd om het nieuwe hoofdkantoor nipt, middels een loting in de Europese Raad. Hoewel ze zich aanvankelijk bij hun verlies leken neer te leggen, hebben de Italiaanse verkiezingen van volgende week zondag daar verandering in gebracht.
Een roze geverfd paaltje op de bouwlocatie van het nieuwe EMA-hoofdkantoor.Een roze geverfd paaltje op de bouwlocatie van het nieuwe EMA-hoofdkantoor.Foto: Sabine Joosten/HH

'Nederland speelt vuil spel'

In reactie op verwijten van Forza Italia, de partij van Silvio Berlusconi, dat de huidige regering te slap is geweest in de strijd om EMA, is premier Gentiloni vorige maand bijvoorbeeld naar de Europese rechter gestapt. Hij beschuldigt Nederland ervan vuil spel te hebben gespeeld.
Uit de offerte van Amsterdam zou volgens hem en de gemeente Milaanonvoldoende blijken dat het agentschap binnen Amsterdam twee keer moet verhuizen, omdat het nieuwe kantoor niet al eind maart 2019 af is. Dan is de brexit definitief. Ook stonden er twee tijdelijke panden aan de Zuidas genoemd, die het uiteindelijk niet zijn geworden (overigens op verzoek van EMA).

'Grote twijfels' bij Nederlandse offerte

Donderdag kwam er extra druk bij vanuit het Europarlement. Giovanni la Via, de voorzitter van de EP-delegatie die mogelijk als partijgenoot van Berlusconi een ministerspositie krijgt, was tijdens zijn bezoek niet milder geworden. Tijdens een persconferentie aan de Zuidas, die door een dozijn Italiaanse journalisten werd bijgewoond, zei hij dat 'grote twijfels blijven bestaan' over het Nederlandse bod.
Want krijgt Nederland het gebouw wel op de afgesproken datum van 15 november 2019 af? In de harde beloftes van De Jonge ('Yes, we can. Yes, we will.') gelooft de Italiaan niet. 'Als je zo'n groot gebouw neerzet, loop je al snel een maand vertraging op. En dan wordt de EMA-verhuizing een chaos.' Het tijdelijke gebouw bij Sloterdijk is namelijk te klein om het hele agentschap te huizen. La Via: 'En er is geen plan B.'

Principekwestie in Europarlement?

Of Italië zoveel Europarlementariërs uit andere landen kan overtuigen dat er alsnog tegen Amsterdam wordt gestemd, is nu de grote vraag. Nederlandse ambtenaren denken dat de druk vanuit Italië wegvalt als de verkiezingen voorbij zijn, maar erg gerust zijn ze er niet op.
Dat komt ook omdat het Europees Parlement zich miskend voelt in het EMA-besluit: het parlement heeft medezeggenschap, maar de lidstaten hebben hun keuze voor Amsterdam al als voldongen feit gepresenteerd. 'De Italianen kunnen hier een principekwestie van maken', zegt D66-Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy, die ook deel uitmaakte van de delegatie.

'Het is een spel'

Dan kan Nederland de dupe te worden van Italiaanse en Brusselse kwesties. 'Zo is het spel', concludeerde La Via.

Strijd tegen tabaksfabrikanten gaat door

De strijd is nog niet gestreden. Dat was de boodschap van advocaat Bénédicte Ficq en de groep aanklagers tegen de tabaksindustrie donderdagochtend tijdens een persconferentie in het Amsterdamse hotel Room Mate Aitana. Ficq: 'We gaan in gestrekte draf naar het hof.'
Bénédicte Ficq, donderdag in Amsterdam.Bénédicte Ficq, donderdag in Amsterdam.Foto: Hollandse Hoogte
Het openbaar ministerie (OM) liet donderdag weten geen mogelijkheid te zien om een strafzaak te starten tegen de grootste vier tabaksfabrikanten inNederland. Het gaat om defabrikanten Phillip Morris, BritishAmerican Tobacco, ImperialTobacco en Japan Tobacco. Volgenshet OM is roken weliswaarschadelijk voor de gezondheid,maar is een strafrechtelijkevervolging niet haalbaar aangeziende fabrikanten niet in strijd met dewet hebben gehandeld. 'Sigarettenzijn een legaal (en gereguleerd)genotsmiddel’, schrijft het OM ineen persbericht.
De aanklagers zijn het niet eens met het besluit van het OM en stappen naar het gerechtshof. Via een zogenoemde artikel-12-procedure hopen zij toch een strafzaak te kunnen afdwingen. Het gerechtshof start daarbij een eigen onderzoek om te zien of er toch aanknopingspunten zijn om een strafzaak te starten. Ook bijvoorbeeld de maatschappelijke ophef rond een aanklacht speelt in het uiteindelijke besluit van het hof een rol.

Zaak tegen Wilders

Marnix van der Werf, advocaat werkzaam op het kantoor van Ficq, verwijst naar de eerste strafzaak tegen Geert Wilders als een van de bekendste voorbeelden van een geslaagde artikel-12-procedure. In eerste instantie besloot het OM Wilders - die in 2011 verdacht werd van onder andere groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie - niet te vervolgen. Maar het hof vond dat de zaak uiteindelijk wel aan de rechter voorgelegd moest worden, onder andere vanwege het grote maatschappelijke debat rond dit thema. Wilders werd uiteindelijk vrijgesproken.
Wat het hof ook beslist, de groep aanklagers hebben naar eigen zeggen hoe dan ook al wat successen behaald. 'Ik had de beslissing van het OM natuurlijk liever anders gezien, maar het is goed om te merken wat de aangifte al in gang heeft gezet. Er zijn zo veel partijen die zich hebben aangesloten.' zegt René Medema, bestuursvoorzitter van het Antoni van Leeuwenhoek, het ziekenhuis dat zich als eerste zorginstelling bij de aangifte voegde.
Volgens Medema is er een duidelijke beweging in de maatschappij te zien. 'Kijk naar Kruidvat en Trekpleister die recent zijn gestopt met de verkoop van tabak. Wij willen ook met andere retailers in gesprek gaan hierover. Want als zij de producten niet verkopen, blijven ze ook tien jaar langer klanten houden.'

'Rookvrije samenleving'

Tabaksfabrikant Philip Morris liet vorig jaar al weten 'een rookvrije samenleving' na te streven. Zo zou de fabrikant werken aan een nieuw product dat lijkt op een e-sigaret. 'We willen uiteindelijk stoppen met de traditionele sigaret,' zei Peter van den Driest, directeur van Philip Morris Nederland, een klein jaar geleden nog op BNR Nieuwsradio. 'Eigen onderzoek wijst erop dat dit product een verminderde schadelijkheid heeft.'
Verschillende actiegroepen tegen roken hebben al laten weten weinig vertrouwen te hebben in de goede bedoelingen van de fabrikant. 'We moeten niet naïef zijn,' schreef de website TabakNee, een initiatief van de Stichting Rookpreventie Jeugd, vorig jaar nog. 'Philip Morris is een van de grootste multinationals ter wereld, haar primaire belang ligt bij het tevreden houden van haar aandeelhouders en niet bij iets vaags als het rookvrij maken van de wereld.'
Mocht het hof uiteindelijk ook geen aanknopingspunten zien voor een strafzaak dan kunnen de verschillende partijen nog via een civiele procedure de fabrikanten voor de rechter dagen. Volgens advocaat Van der Werf zijn er verschillende partijen in Nederland die 'het civiele pad' verkennen. Maar voor zover bekend lopen er op dit moment nog geen civiele rechtszaken.

Kamer stemt voor intrekking referendumwet

Een krappe meerderheid in de Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met het schrappen van de Wet raadgevend referendum (Wrr).
In een hoofdelijke stemming werd de intrekkingswet, ingediend door minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken (D66), aangenomen met 76 stemmen tegen 69. De oppositiepartijen stemden tegen, behalve SGP dat met de twee aanwezige leden het wetsvoorstel steunde.
Eerder ingediende amendementen van GroenLinks en SGP haalden het niet. Die beoogden de intrekkingswet alsnog referendabel te maken. SGP, die tegen het referendum is als politiek instrument, hechtte eraan dat de afschaffing ervan staatsrechtelijk juist gebeurt.
'Ook slechte wetgeving moet je op een staatsrechtelijk goede manier afhechten', aldus SGP-Kamerlid Roelof Bisschop in een stemverklaring.

Niet 'netjes' en niet 'staatsrechtelijk zuiver'

Ollongren had de mogelijkheid tot een volksraadpleging over de intrekkingswet geblokkeerd door een constructie in te bouwen waarbij de wet met terugwerkende kracht in werking treedt. Die constructie is door de Raad van State, het hoogste adviesorgaan van kabinet en parlement, tot twee keer toe gefiatteerd als 'juridisch effectief'.
Maar Bisschop van SGP hekelde in het debat afgelopen dinsdag de blokkeringsmaatregelen als niet 'netjes' en niet 'staatsrechtelijk zuiver'. Het door hem geïnitieerde amendement werd medeondertekend door alle overige oppositiepartijen.
Ook de moties ingediend door voorman Henk Krol van 50plus haalden het niet. Daarin riep hij op het wetsvoorstel in te trekken en opnieuw de procedure te doorlopen. Maar niet voordat de Staatscommissie die is ingesteld om te onderzoeken of het Nederlands parlementair stelsel nog steeds voldoet met haar bevindingen komt.
De wet op het raadgevend referendum is in 2015 ingevoerd. Tot dusver is er maar één referendum gehouden, over het associatieverdrag met Oekraïne. De nee-stem die dat opleverde, bracht het kabinet-Rutte II in een lastig parket. Nederland moest terug naar de EU-partners om extra voorwaarden te bedingen zodat het verdrag alsnog kon worden geratificeerd.
Op 21 maart wordt een tweede referendum gehouden, over de wet op de inlichtingendiensten, de zogeheten 'aftapwet'.


Peking pleegt coup bij verzekeringsreus Anbang

De Chinese staat stelt verzekeraar Anbang onder curatele en neemt per direct de dagelijkse bedrijfsvoering over. Het moederconcern van het Nederlandse Vivat, bekend van de merken Reaal en Zwitserleven, dreigde te bezwijken onder haar schuldenlast, stelt verzekeringstoezichthouder CIRC. Topman Wu Xiaohui, van wie al maanden niets was vernomen nadat hij in juni op non-actief werd gesteld, is afgezet en wordt vervolgd voor het plegen van ‘economische misdrijven’.
De gevallen topman Wu Xiaohui van Anbang, tijdens een van zijn laatste publieke optredens in het voorjaar van 2017.De gevallen topman Wu Xiaohui van Anbang, tijdens een van zijn laatste publieke optredens in het voorjaar van 2017.Foto: Reuters

Bestuur op non-actief

In de grootste 'boardroom coup' in de moderne Chinese geschiedenis worden de overige leden van het bestuur en de commissarissen van Anbang voor ten minste een jaar opnon-actief gesteld. Een werkgroepbestaande uit vertegenwoordigersvan onder meer de Chinesecentrale bank en deverzekeringstoezichthouder neemtde leiding van het concern, tevens eigenaar van het Waldorf Astoria in New York, over. ‘Een nieuw hoofdstuk’, noemt hoogleraar Chinese bedrijfskunde Hans Hendrischke van de Universiteit in Sydney dat in een reactie. ‘Dit is echt ongehoord.’

Solvabiliteitsproblemen

In de praktijk zullen alle belangrijke beslissingen nu moeten worden afgehamerd door het nieuwe, door de autoriteiten geparachuteerde bestuur. Volgens de autoriteiten, die al een half jaar actief meekeken bij de verzekeraar en Anbang eerder al dwongen tot een tijdelijke verkoopstop van verzekeringspolissen, was langer wachten onverantwoord. Anbang, zo stelt de CIRC in een toelichting op haar website, kampte met enorme solvabiliteitsproblemen die voortvloeiden uit wetsovertredingen die de verzekeraar zou hebben begaan. Om wat voor overtredingen het precies gaat, vermeldt de toezichthouder niet. Telefoontjes naar de CIRC voor commentaar bleven onbeantwoord.

In de uitverkoop

De coup bij Anbang geeft een nieuwe wending aan een proces dat werd ingezet in aanloop naar het Negentiende Partijcongres, afgelopen najaar in Peking. Overnamekanonnen van weleer als HNA, Wanda en ook Anbang werden gemaand niet-strategische bezittingen van de hand te doen, en schulden af te lossen. Dat moest de financiële stabiliteit van het land garanderen in een politiek belangrijk jaar. Een proces dat nog in volle gang is. Zo deed Wanda in een serie van desinvesteringen afgelopen maand voor een bedrag van A$1,1 mrd (€ 720 mln) twee vastgoedprojecten van de hand.
‘Volledige inzage in de financiële huishouding hebben we niet’, zegt Hendrischke daarover. ‘De zienswijze hier is echter dat er een sterke economische rationale aan ten grondslag ligt. Chinese bedrijven mogen blijven investeren in het buitenland, maar daar waar bedrijven hun hand hebben overspeeld grijpt Peking hard in.' Met het jaarlijkse Volkscongres voor de deur, ‘s lands parlementariërs komen begin maart weer bijeen in de Grote Hal van het Volk, kiest Peking ervoor het lampje 'riemen vast' opnieuw in te schakelen.

China's AIG-moment

Of China’s AIG-moment, of de Chinese 'Lehman' aanstaande is? Michael Pettis, hoogleraar financiën aan de Guanghua School of Management meent van niet. ‘Dit land kampt met een schuldenprobleem en met tal van bedrijven die op het punt staan bankroet te gaan. Maar het laat zich geenszins vergelijken met de situatie in de Verenigde Staten van voor de financiële crisis', meent hij. De balans van Anbang wordt door UBS-analisten geschat op circa 3,4% van het bbp, waarmee Peking in een vroegtijdig stadium allereerst kiest voor financiële stabiliteit. ‘Schulden worden binnen China over de hele breedte doorgerold om tijd te kopen en liquiditeit vrij te spelen. Op zichzelf een slechte zaak, maar zolang de overheid kredietwaardig is kan men dit spel lange tijd volhouden’, zegt Pettis. 'En kredietwaardig is men.'

Vivat

Wat de gevolgen zijn voor de Nederlandse activiteiten van Anbang is nog onduidelijk. Een woordvoerder van het concern in Peking wilde vrijdag slechts verwijzen naar het bericht op de website van de verzekeringstoezichthouder.
De Nederlandse woordvoerster stelt dat Vivat een vennootschap naar Nederlands recht is die onder toezicht staat van DNB. Ze zegt verder dat 'Vivat goede toegang heeft tot de kapitaalmarkt'. Afgelopen jaar wist het bedrijf een achtergestelde obligatie te plaatsen.
DNB zegt in een reactie geen commentaar te geven op individuele instellingen, maar alle ontwikkelingen 'nauwlettend in de gaten te houden en te acteren waar nodig'.

Kapitaalinjectie in Vivat

Anbang heeft de balans van Vivat - de voormalige verzekeringsdochter van SNS Reaal - direct na de overname in 2015 versterkt met €1,3 mrd aan eigen vermogen. Dat was een voorwaarde om Vivat te mogen kopen. Daarna heeft Anbang er nog achtergestelde schuld in gestoken.
Sinds de overname van Vivat heeft het concern honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd in vastgoed, onder meer in Amsterdam en Utrecht. Ook nam het in 2016 voor een bedrag van €1 mrd een hypotheekportefeuille over van Rabobank.

Kartelvorming in zaadhandel leidt tot overheersing in de wereldvoedselvoorziening

Kijkend naar de geschiedenis van de agrarische culturen, blijkt de landbouw altijd al een gediversifieerde sector van de economie geweest. Kleine, zelfvoorzienende familiebedrijven waren in de meeste culturen de orde van de dag. Zelfs toen in de loop van de tijd kleine landbouwbedrijven groter en meer gespecialiseerd werden, bewaarden velen van hen nog steeds zaden of kocht ze van andere landbouwbedrijven, waardoor de controle van de landbouw in handen van de mensen bleef. Maar vandaag de dag is alles veranderd naarmate grote chemische en agribusiness bedrijven zaadbedrijvenen andere agrarische invoerbedrijven hebben opgekocht of er mee zijn samengesmolten. Ze hebben met succes vaste voet gekregen in genetisch gemodificeerde (GG) gewassen met transgene eigenschappen. Deze primaire factoren en vele anderen hebben een crescendo in de richting van de wereldwijde dominantie van de agricultuur door bedrijven, en dus de wereldvoedselvoorziening, vergemakkelijkt. De sombere toestand waarin we ons vandaag de dag bevinden, gebeurde uiteraard niet in één nacht slaap, maar het kreeg wel een sneltreinvaart na de introductie van GG-gewassen in het midden van de jaren 1990. Van dan af hebben multinationals als Monsanto, DuPont en Syngenta een aanzienlijke mate van controle over de wereldwijde zaadindustrie verkregen die in grote mate de agrarische diversiteit en vrijheid heeft beperkt. De mogelijkheid om zowel zaden als zaadeigenschappen te patenteren heeft de zaak ook nog erger gemaakt omdat de mogelijkheid om natuurlijke of erfgoedzaden te verkrijgen steeds moeilijker wordt en vele landbouwers het gevoel hebben dat ze geen andere keuze hebben dan met de stroom mee te gaan. Professor Philip H. Howard van de Department of Communicty, Agriculture, Recreation and Resource Studies aan de Michigan State University publiceerde in 2009 een studie genaamd Visualizing Consolidation in the Global Seed Industry: 1996-2008 (vert: Beeld van de versterking in de wereldwijde zaadindustrie) die de agricultuurtrend naar corporate dominantie analyseert. Deze studie, die gepubliceerd werd in een speciale uitgave van het tijdschrift Renewable Agriculture, biedt zowel een uitgebreide data-analyse van de dramatische transformatie van de landbouw in de voorbije decennia alsook een zeer informatieve visuele analyse van deze werkelijk schokkende vijandige overnamesituatie.

De “Zes Grote” farmaceutische- en chemische bedrijven hebben in de afgelopen 15 jaar honderden zaadbedrijven opgekocht of joint ventures mee aangegaan

Om zijn lezers te helpen de toestand van de zaadindustrie te begrijpen ontwikkelde Prof. Howard een zeer informatieve grafiek die de realiteit van wie in werkelijkheid de zaadindustrie controleert weergeeft. Monsanto, DuPont, Syngenta, Bayer, Dow en BASF bezitten gezamelijk of gedeeltelijk honderden voorheen onafhankelijke zaadbedrijven, en Monsanto domineert hen uiteraad allemaal.


Je kunt hier zelf de grote grafiek bekijken. Zoals je zult zien vertegenwoordigen de blauwe cirkels in de grafiek de zaadbedrijven, terwijl de rode cirkels, toevallig allemaal chemische- of farmaceutische bedrijven, de overgrote meerderheid van hen controleren. Volle grijze pijlen geven de volledige eigendom van een bedrijf aan, terwijl grijze lijnen gedeeltelijke eigendom weergeven. Een van de meest voor de hand liggende eerste indrukken die je uit de grafiek haalt is Monsanto’s uitgebreide en wijdverspreide controle over de zaadindustrie. Volgens de analyse van Prof. Howard verwerfde Monsanto meer dan 50 zaadbedrijven alleen al tijdens de tijd van deze studieperiode, tussen 1996 en 2008. Monsanto was weinig of niet betrokken bij de zaadindustrie voor het midden van de jaren 1980 maar slokt sindsdien in een snel tempo zaadbedrijven op waardoor het zijn ontwikkeling en controle over de voedselvoorziening  door GGOs bevordert. Vandaag de dag is Monsanto het grootste zaadbedrijf ter wereld, en het transnationale monster blijft aangroeien of “joint ventures” aangaan met diverse onafhankelijke zaadbedrijven die nog bestaan. Naast Monsanto bezitten of controleren de andere vijf van de “Zes Grote” die Prof. Howard illustreert, DuPont, Syngenta, Bayer, Dow en BASF, collectief een groot deel van de overige grote zaadbedrijven die geen eigendom zijn of beheerd worden door Monsanto. En één van de grootste factoren die heeft bijgedragen aan deze sombere setup is GGO's en transgene, gepatenteerde zaadeigenschappen die verdeeld worden onder de industriespelers.

De “Zes Grote” hebben elk akkoorden met één of meer van de anderen, hun algehele succes hangt grotendeels af van GGO’s en een betere beheersing van landbouwgrondstoffen
Het enige dat erger is dan Monsanto en de dominantie van de zaakmarkt zijn de gezellige relaties die ze met elkaar hebben. Uit Prof. Howards analyse blijkt dat elk bedrijf van de “Zes Grote” minstens één wederzijdse relatie met elkaar heeft, en ze samen de corporate controle over de zaadindustrie deelt. Monsanto heeft kruislicentie-akkoorden voor zijn transgene patenten met elk ander bedrijf in de mix, terwijl Dow akkoorden heeft met iedereen behalve Bayer. En Syngenta heeft akkoorden met Dow, Monsant en DuPont, terwijl BASF akkoorden heeft met Dow en Monsanto. Wat betekent dit allemaal? Het betekent dat de reeds verontrustende oligarchie die de zaadindustrie controleert, zich aan het vormgeven is tot een totaal monopolie, uiteraard met Monsanto aan het roer. En de transgene technologie blijft zich uitbreiden, wat landbouwers dwingt om ofwel mee te gaan in de stroom, ofwel het beroep vaarwel te zeggen, binnenkort zou er geen andere keuze meer kunnen zijn in de landbouw naast wat Monsanto te bieden heeft. Men zou denken dat de landbouwers zich meer bewust zouden zijn van deze overname en zich zouden verzetten. Maar de “Zes Grote” vliegen zeer effectief onder de radar, in de meeste gevallen door hun zaden en chemicaliën te verkopen aan verschillende leveranciers onder verschillende namen. Volgens Prof. Howard is dat de manier waarop ze doeltreffend de illusie van concurrentie en keuze tijdens hun overname hooghouden.
Hoe het zo slecht werd en hoe de situatie kan worden opgelost
Voor tal van redenen is door de jaren heen échte concurrentie in de zaadindustrie systematisch afgebroken. Naast flagrante industriële versterking en overname door farmaceutisch- en chemische bedrijven, hebben vele landbouwers simpelweg de nieuwste zaadtechnologieën geaccepteerd, zelfs wanneer dit betekende dat ze hun zaadsparende vrijheid moesten opgeven en gedwongen moesten vertrouwen op het intensieve gebruik van chemicaliën en andere synthetische interventies om te kunnen telen. Prof. Howard legt uit dat een concept, bekend als de “agriculturele tredmolen” een belangrijke factor heeft gespeeld in de overdracht naar de zaadindustrie. Omdat de vraag naar voedsel grotendeelt inelastisch is, zal elke productiestijging leiden tot dalende gewasprijzen. Als dus nieuwe kweekmethoden ontstaan zullen landbouwers die de methoden het eerste toepassen, andere landbouwers onbedoeld dwingen deze methoden ook toe te passen, alleen al om hetzelfde niveau van omzet hand te haven. Indien ze deze methoden niet toepassen, of mislukken in het bijhouden van de andere landbouwers in de tredmolen, zullen ze uiteindelijk afvallen of gedwongen worden helemaal uit het agrarisch beroep te stappen. Andere factoren zijn beleidsveranderingen die de acccumulatiebarrières om landbouwovernames in het verleden te voorkomen, hebben verminderd. Door de ontwikkeling van gepatenteerde, transgene zaadeigenschappen zijn zaadbedrijven in staat geweest de accumulatiebarrière in de landbouw te overwinnen. Wanneer landbouwers hun GG zaad niet kunnen opslaan, kunnen corporate eigenaren doeltreffend een continue jaarlijkse cash flow behouden alleen al van de verkoop van zaden en de bijhorende pesticiden en herbiciden, wat op zijn beurt, voor aasetende bedrijven als Monsanto, de landbouw tot een veel grotere winstgevende onderneming maakt dan vroeger.
Wat is dan de oplossing? Prof. Howard suggereert het verbeteren van de handhavingsmededingsingsregels, die de voortdurende verschuiving van zaadbedrijf eigendom en de geleidelijke opbouw van de voedselketen door een paar grote bedrijven voorkomt. Een ander idee is een beleid te creëren dat vecht tegen het agriculturele tredmolen fenomeen en in plaats hiervan onafhankelijke zelfonderhoudende landbouwsystemen promoot die de controle over het voedsel bij de mensen houdt in plaats van bij de bedrijven. Misschien is de meest doeltreffende suggestie, en het is één waar we hier bij NaturalNews ook sterk voor pleiten, een einde te maken aan de praktijk van patentverlening op levende organismen. Door het herstel van deze meest doeltreffende belemmering voor accumulatie, zullen er geen stimulansen voor multinationale biotechnologiebedrijven als Monsanto meer zijn om zich te focussen op dominatie van de agricultuur omdat er geen mogelijkheid meer is voor de massale accumulatie van rijkdom en kapitaal door middel van gepatenteerde zaden.
Andere bronnen voor dit artikel:
http://www.seedbuzz.com/knowledge-c...
http://www.naturalnews.com/files/se... (= Grote afbeelding van onderlinge samenhangen van bedrijven)
Vertaald door ‘t Vertalerscollectief


 
Flashback profetie 2011: ‘Tijdperk Gods genade met de wereld eindigt na overlijden Billy Graham’
Nu Graham is overleden, zouden Gods oordelen over de wereld gaan losbranden. Of die ‘profetie’ klopt valt, gezien tal van nooit uitgekomen eerdere voorspellingen, nog te bezien.
Billy Graham is vandaag op 99 jarige leeftijd overleden. Graham wordt in absolute aantallen beschouwd als de grootste evangelist die ooit geleefd heeft. Hij zou in bijna alle landen van de wereld aan minstens 210 miljoen –en volgens sommigen zelfs aan 2,2 miljard- mensen het evangelie hebben verkondigd, en miljoenen mensen tot bekering hebben gebracht. Een ‘profetie’ uit december 2011 stelde dat het tijdperk van Gods genade met de wereld na het overlijden van Billy Graham zal worden beëindigd, en de laatste fase van de Bijbelse ‘eindtijd’ zal beginnen, waarin God zijn oordelen over de kerk en de wereld zal laten gaan.

Op 7 november 2013 lanceerde Billy Graham zijn laatste massale evangelisatiecampagne, omdat 'de wereld het einde van dit tijdperk nadert,’ stelde hij toen. ‘Zodra alle tekenen in de Bijbel samenvallen, dan kunnen we zeker zijn van het einde. Naar mijn mening gebeurt dat nu voor het eerst sinds Jezus deze voorspellingen deed.' 
'God houdt zijn beloften, en daarom kunnen we er zeker van zijn dat de terugkeer van Christus nabij is. De Bijbel zegt dat er tekenen zullen zijn die Zijn terugkomst aankondigen. Ik geloof dat alle deze tekenen nu duidelijk zichtbaar zijn... Want we kunnen –ongeacht wat de samenleving vindt- niet lang meer doorgaan in deze zee van immoraliteit, zonder dat het oordeel komt. We staan op een kruispunt, en er staan enorme morele belangen op het spel. Het is tijd om terug te keren naar de Bijbelse waarheid.'
‘Levensstijl vol egocentrische bevrediging, trots en gebrek aan schaamte’
Een jaar eerder had Graham een open brief gepubliceerd onder de titel 'Mijn hart doet pijn voor Amerika', waarin hij zijn verdriet uitte over hoe egocentrisch, genotzuchtig, trots en schaamteloos het Amerikaanse volk volgens hem was geworden. Hij vergeleek de VS vanwege het aborteren van miljoenen baby’s en het nastreven van een levensstijl ‘vol egocentrische bevrediging, trots en een gebrek aan schaamte over de zonde’ zelfs met Ninevé, de stad die door de profeet Jona een zekere vernietiging werd aangezegd, mits ze zich zouden bekeren van hun zonden (wat vervolgens gebeurde).
Ook zijn zoon en opvolger Franklin zegt al jaren te geloven dat de wederkomst van Jezus Christus nabij is. . 'Het is nu slechts de vraag wanneer die tijd is,’ zei hij in 2013. ‘Ik geloof zelf dat het spoedig zal zijn, maar of dat al in de volgende 10 of 20 jaar is, weet ik niet. Maar wat de wereldgeschiedenis betreft, denk ik dat we op Gods klok 12 uur middernacht naderen.' 
Maurice Sklar had het vaker mis dan goed 
De profetie dat Gods genade met de wereld voorbij is zodra Billy Graham overlijdt is afkomstig van de bekende Messiaans-Joodse evangelist en musicus Maurice Sklar, die naar eigen zeggen al sinds de jaren ’80 visioenen van God over de eindtijd zou hebben ontvangen.
Overigens zijn bijna al zijn openbaar gemaakte ‘profetieën’ en ‘visioenen’ over de afgelopen jaren tot nu toe niet uitgekomen. Sklar voorspelde bijvoorbeeld in 2011 de op handen zijnde instorting van de eurozone en de dollar, en een nieuwe grote Arabisch-islamitische oorlog tegen Israël, dat vervolgens met kernwapens zou terugslaan. Ook voorspelde hij tal van keren vergeefs de zogenaamde ‘opname’, een in Bijbels opzicht zeer dubieuze en daarom binnen het christendom erg omstreden theorie die stelt dat God vóór het losbarsten van alle ellende op Aarde eerst een aantal ‘echte gelovigen’ in de hemel opneemt.
Xander
 

Belastingdienst worstelt met creatieve foefjes allerrijksten

Ook het gesjoemel met superjachten is hoofdpijndossier

Zeer rijke Nederlanders weten hun belastingafdracht aanzienlijk te drukken door allerlei privékosten als 'bedrijfskosten' op te voeren en die dan van de belasting af te trekken. Of kosten als zakelijk of privé worden beoordeeld, hangt af van de coulance van individuele belastingambtenaren. De Belastingdienst bekijkt nu of er geen uniforme, strengere richtlijnen moeten komen.
Door:   24 februari 2018, 02:00
       
  •  

Blijf op de hoogte

Tijdens de Olympische Winterspelen versturen wij onze sportnieuwsbrief tijdelijk dagelijks. Elke dag het laatste nieuws en de mooiste sportverhalen uit Pyeongchang? Schrijf u dan hier in.
Dit blijkt uit documenten die de Volkskrant in handen heeft gekregen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Deze documenten gaan over het Programma Zeer Vermogende Personen (ZVP), een afdeling van de Belastingdienst die sinds 2016 bestaat en die volledig is gewijd aan de belastingheffing voor de allerrijkste Nederlanders. Die groep omvat circa 3.600 personen met een vermogen van 25 miljoen euro of meer. Deze 'focusgroep' plaatst de Belastingdienst voor nieuwe dilemma's, omdat zeer vermogende mensen nogal creatief blijken in het vinden van fiscale aftrekmogelijkheden, geholpen door duurbetaalde adviseurs.

Nederlandse multimiljonairs zijn in overgrote meerderheid grootaandeelhouder van een bedrijf. Zij trekken de kosten van fiscaal adviseurs, die hen helpen zo min mogelijk belasting te betalen als zij hun bedrijf aan hun kinderen overdragen, meestal af van de winstbelasting voor hun onderneming. Het gaat dan om bedragen van 'tien- tot honderdduizenden euro's', volgens de vrijgegeven stukken.

Uniforme beleidslijn

Het rijkenteam voert een charmeoffensief onder de adviseurs van de zeer vermogende Nederlanders
De Belastingdienst noemt advieskosten over bedrijfsopvolging echter een 'ruim begrip: niet helemaal duidelijk is welke kosten daaronder vallen'. De Belastingdienst studeert daarom op een nieuwe, uniforme beleidslijn. Hetzelfde geldt voor de kosten voor de beveiliging van de ondernemer, zijn huis en gezinsleden. Ook die trekken multimiljonairs vaak als 'bedrijfskosten' af van de winstbelasting. Sommige belastinginspecteurs vinden dat dit deels niet-aftrekbare privékosten zijn.

Een ander hoofdpijndossier voor de ZVP-afdeling is het gesjoemel met superjachten. Als een gefortuneerde ondernemer zo'n pleziervaartuig bezit, dan zit dat schip eigenlijk altijd in een 'fiscale verpakking', ziet het rijkenteam. Oftewel: het is zogenaamd een boot voor zakelijke doeleinden. 'Dan hebben we het over zulke grote jachten dat ze vrijwel nergens in Nederland kunnen varen.' Zo wordt het schip nogal eens geregistreerd als charterbedrijf, waardoor de multimiljonair een btw-korting van soms miljoenen euro's kan opstrijken. In werkelijkheid wordt het schip dan helemaal niet verhuurd, alleen aan de eigenaar zelf.

Gezeur

Gezamenlijk bezitten de ZVP'ers een vermogen van 138 miljard euro, dat is gemiddeld 38 miljoen euro per persoon
Ook worden de 'bedrijfsschepen' soms ingezet als 'niet zelden overgewaardeerd' onderpand voor leningen, zo valt te lezen in de documenten van het ZVP-team.

Die documenten wekken de indruk dat de Belastingdienst bij de belastingaanslagen voor ZVP'ers op eieren loopt. Het rijkenteam voert een charmeoffensief onder de adviseurs van de zeer vermogende Nederlanders. Hoewel belastingontwijking 'lastiger' moet worden en het fiscale 'nalevingsgedrag' van de vermogenden nog moet verbeteren, mag volgens de stukken niet het beeld ontstaan van een 'repressieve jacht op zeer vermogenden'. De slechten krijgen 'het toezicht dat ze verdienen'. Maar wie het 'goed' wil doen, kan profiteren van een eigen belastingloket met fiscale specialisten, stelt het ZVP-team.

De Belastingdienst wordt soms flink tegengewerkt door het leger belastingadviseurs dat de rijke Nederlanders terzijde staat. De adviseurs maken het weleens lastig alle 'blote' feiten op tafel te krijgen, klagen medewerkers van de fiscus in de documenten. Ook zouden de consultants de zaken vaak onnodig 'juridiseren' en traineren met gezeur over formele kwesties.
De rijkenafdeling van de Belastingdienst is opgericht om alle kennis te bundelen over deze groep belastingplichtigen. Daar was behoefte aan omdat de belastingaangifte van vermogende mensen veel complexer is dan die van de gemiddelde Nederlander: bedrijfs- en privévermogen lopen vaak door elkaar, er is vaker sprake van vermogen in het buitenland en van speciale constructies als trusts en beleggingsfondsen. Bij deze groep valt bovendien veel te halen. Gezamenlijk bezitten de ZVP'ers een vermogen van 138 miljard euro, dat is gemiddeld 38 miljoen euro per persoon.

Het WOB-verzoek werd uitgevoerd door Marlies de Brouwer.

Eerste conclusies van de rijkendienst

Waarom de ultrarijken volgens de Belastingdienst een speciale aanpak verdienenHoe meer vermogen iemand heeft, hoe aantrekkelijker het is om allerlei fiscale trucs te gebruiken. Het nieuwe rijkenteam van de Belastingdienst moet die doorzien. Wat heeft het tot nu toe ontdekt?

OM eist zicht op nieuwe frauderisico's bij ING

ING moet inzage geven in toekomstige integriteitsrisico’s van de bank. Dat is een van de eisen van Nederlandse en Amerikaanse autoriteiten naar aanleiding van vier witwas- en corruptiezaken waarin ING als verdachte is aangemerkt.
Deze voor Nederland ongekende monitoring is een van de voorwaarden van het Openbaar Ministerie (OM) en de opsporingsdienst Fiod om met ING tot een schikking te komen. Daarnaast zal ook de betaling van een miljoenenboete onderdeel zijn van de schikking, aldus bronnen bekend met het proces.
Foto: HH/Bewerking FD
Miljarden dollars

Schikking Amerikaanse stijl dure grap voor bank

Het 'dossier Houston'

'De falende compliance van ING'

'Falend beleid'

De tijdelijke monitoring door de overheid moet het risico verkleinen dat ING opnieuw in de fout gaat. Want de vier geselecteerdefraudezaken – waaronder die rond het Russische telecombedrijfVimpelcom – representeren 'een breed falend beleid' van de bank bij het nakomen van de spelregels, schrijft het in fraudegespecialiseerde FunctioneelParket van het OM.
De bank had volgens ingewijden te weinig grip op deintegriteitsrisico’s van klantenwaarmee het zaken deed,waaronder trustbedrijven. Eindvorig jaar kondigde ING aan zo goed als helemaal te stoppen met de dienstverlening aan de trustsector. De trustsector kent 'een hoger risicoprofiel dan andere sectoren en past daarmee niet langer bij wat de bank bereid is te aanvaarden', aldus de bank eind vorig jaar.
ING heeft moeite in te stemmen met de door de overheid geëiste inzage in de monitoring van toekomstige frauderisico's. De bank ervaart deze eis als een vorm van ondercuratelestelling. Maar als ING niet instemt en geen schikking met het OM overeen weet te komen, ligt voor de bank een ander onaantrekkelijk perspectief in het verschiet: een langdurig openbaar strafproces met alle reputatierisico's van dien.

Geen precedent

Voor Nederlandse begrippen is het ongekend dat een onderneming het Openbaar Ministerie deelgenoot belooft te maken van toekomstige integriteitskwesties. Ook Rabobank hoefde in 2013 bij het schikken van de fraude met het Libor-tarief geen monitoring te accepteren. Deskundigen die anoniem willen blijven, kennen in Nederland alleen het voorbeeld van Ballast Nedam. Dat bouwbedrijf kocht eind 2012 voor opgeteld €17,5 mln strafvervolging af voor vermoede omkoping van Saoedische tussenpersonen om opdrachten binnen te halen.
Onderdeel van deze schikkingsovereenkomst was dat de raad van bestuur van Ballast enkele jaren periodiek vertrouwelijk verslag moest doen aan het OM over nieuw aangetroffen fraudesignalen. De woordvoerder van Ballast Nedam zegt het bestaan van deze afspraak met het OM 'te kunnen bevestigen noch te kunnen ontkennen, omdat we dat niet mogen'.
In tegenstelling tot Nederland komt het in de VS regelmatig voor dat bedrijven bij een schikking met het OM instemmen met een door de overheid geëiste 'monitoring' om de kans op herhaling te verminderen. De Amerikaanse justitie geldt als veeleisender.

Amerikaanse autoriteiten

Zowel de Amerikaanse als de Nederlandse autoriteiten hebben ING momenteel in het vizier als verdachte van betrokkenheid bij witwassen en internationale corruptie. ING kan van deze verdenkingen in de VS alleen afkomen door een op Amerikaanse leest geschoeide schikking met bijbehorende monitoring te accepteren, weet ook het Nederlandse Openbaar Ministerie.

Tot de vier zaken waarin ING verdachte is, behoort de smeergeldbetaling door Vimpelcom en Telia aan de Oezbeekse presidentsdochter.

Een ander discussiepunt tussen de verdachte bank en demisdaadbestrijders is de eis van het OM en de Fiod om ook ruim terug te kunnen kijken bij INGnaar eventuele onregelmatigheden. Een derde heikel onderwerp bij het verkennen van een schikking is de gedetailleerdheid van een gezamenlijk persbericht als de bank weet te schikken met de Amerikaanse en Nederlandse justitie.
Het Amerikaanse feitenrelaas bij een schikking is altijd gedetailleerd. Het Nederlandse OM wil bij ING liever geen herhaling van de pijnlijke situatie rond Rabo en zijn Libor-affaire, toen het persbericht van de Amerikaanse justitie veel meer onthulde over de gang van zaken dan het Nederlandse persbericht. Ook het Nederlandse OM zet bij het zogeheten 'transigeren' met grote ondernemingen van fraudezaken steeds meer in op ruime openbaarmaking van de verdachte handelingen. Het OM pareert daarmee het verwijt dat bedrijven in achterkamertjes met handjeklap strafvervolging in de doofpot stoppen.

Smeergeld

Over de hoogte van de schikking zijn ING en het het OM nog in overleg. Een van de vier zaken waarin het OM ING als verdachte aanmerkt, is de betaling door telecombedrijven Vimpelcom en Telia (voorheen TeliaSonera) van smeergeld via ING-rekeningen aan de Oezbeekse presidentsdochter. Vimpelcom en Telia schikten hun rol hierin met justitie in de VS en Nederland voor opgeteld $1,76 mrd. Dat duidt erop dat ING alleen voor vele miljoenen strafvervolging in onder andere deze zaak kan afkopen.
De bank voorspelde eerder al dat de zaak een 'significante invloed' kan hebben op de resultaten. In de eerste helft van 2018 zal ING meer informatie kunnen geven, zo meldde de bank bij de publicatie van de jaarcijfers eind januari.
Bij de schikkingsonderhandelingen met het OM laat ING zich bijstaan door advocatenkantoor Allen & Overy. Dat beantwoordt geen vragen hierover van deze krant, net zo min als ING, het OM en de Fiod dat op dit moment doen.

 


 Edelhoogachtbare Voorzitters van de Raad van State de Rechtbanken en Gerechtshoven zullen uiterlijk op 07-05-2018 om 10.00 uur gesloten moeten zijn door de gehele eurozone vanwege het feit dat het raadgevend referendum is afgeschaft en de eindtijd nabij is voor de NWO om geoordeeld te worden zodat u kunt branden in de hel vanwege onderdrukking voor vernietiging van Het Koninkrijk der Nederlanden, leugens dat het Koninklijk huis ten onrechte paleizen en belastinggelden ontvangt uit uitkeringen die door de maffia worden gesponsord. Als U Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden de WAARHEID aan het LICHT brengt en in de nieuwszenders het verhaal van Marie-Claire publiceerd en ook is het zeer belangrijk om Nederland wat dankzij Koningin Wilhelmina is vernietigt weer op de Globe te zetten waarvan ik Mw R.J.M Zwijnenberg de motie per ommegaande indien en de Nederlandse identiteit en de Nederlander weer bestaansrecht en recht op LEVEN te geven waardoor de door mij ingediende motie volgens de beraadslaging voldoende is onderbouwd om toegewezen te worden.
De 13 bloedlijnen zullen worden vernietigt en opgesloten in GITMO wegens vernietiging van de mensheid wat niet is gelukt; ook is pedosexualiteit en pedosatanisme een ziekte die vernietigt zal worden en deze mensen uitgeroeid worden door de Islamisering zodat deze ziekten voorgoed vernietigt zijn en niet meer zullen terugkeren in de maatschappij; ook niet door te klonen!!!
De hele wereld van de allerrijksten der aarde ligt op de kop en omdat U Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State de armen blijft onderdrukken met harde hand zal hier een einde aan komen omdat alle regeringsleiders behalve President Poetin, President D Trump en President G Wilders van de PVV het zullen opnemen voor de minder bedeelde mensen in de samenleving en de 13 bloedlijnen en alle lijsttrekkers in Quantanamo-Bay worden opgesloten vanwege wanbeleid en meineed plegen waar boetes op staan van zegge vijftigduizend euro per wet die is gebroken zal de herinvoer van de Florijn worden bewerkstelligt en zullen de door mij Mw R.J.M Zwijnenberg Eisen en moties die volgens de beraadslaging voldoende zijn onderbouwd om toegewezen te worden.
Wanneer worden bij U Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden de ogen geopend of blijft U ziende blind want onze democratie is van ons Staatsburgers afgepakt maar niet voor lang want zo gauw als de regeringsleiders en ministers worden opgesloten + de 13 bloedlijnen dan zal de herinvoer van het Ethisch Christelijk Rechtssysteem gebaseerd op een Bindende Constitutionele Monarchie die rechtsgeldig zal zetelen vanaf 07-05-2018 om 10.00 uur in de Rechtbanken en Gerechtshoven heringevoerd zijn en de Islam en de NWO zal uitgeroeid zijn.
Ook zal de euro vernietigd zijn want de Scientology zal overal verantwoordelijk voor gehouden worden met name de ten uitvoerlegging van de derde wereldoorlog die de onderdrukking van de armen heeft bewerkstelligt en deze pseudo-filosofische cultus zal tot op de bodem worden vernietigt door de nieuwe regeringen.
Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State als U zich afvraagt hoe dit alles kan dan is het antwoord: Er gaan zich een heleboel videofilms via de mainstream mediakanalen onthullen hoe de hoge heren kinderen misbruiken en vermoorden.
Ik Mw R.J.M Zwijnenberg heb een aantal jaren de EISEN EN MOTIES die nog steeds niet ingewilligd zijn door U en voldoende onderbouwd om toegewezen te worden waaraan U geen gehoor heeft gegeven dus niet goedschiks dan kwaadschiks en zal U bij kop en kont door GOD ALMACHTIG de les worden gelezen.
Als de Internationale Nederlanden Groep zwart geld wit kan wassen en dan de kosten gaat verhalen op de klanten en U Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State de medewerkers van het Openbaar Ministerie hier niet op aan spreekt en dit toelaat vanwege het Van Duyn-arrest en ING de bank is van de pseudo-filosofische cultus Scientology die vrij uit gaan terwijl als een normaal Europees Unie Staatsburger dit had gedaan dan had dit jarenlang gevangenisstraf opgeleverd behalve een moslim(a) want de kansenpareltjes wat het grootste tuig is die de gehele eurozone kapot zullen maken en vanuit chaos kan de nieuwe wereldorde niet handhaven daarvoor zullen Islamitische Staat en de Levant alles hebben vernietigt.
U Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State heeft dankzij Planeet Rutte dit stelletje tuig binnengelaten en land van herkomst neemt de arabieren niet meer terug.
Dus dit gaat ook via GITMO!!! In The United States is men niet zo makkelijk en dankzij follow the white rabbit worden alle pedo' s ontmaskerd en opgesloten in Quantanamo-Bay.
De pedo' s die hier bekend zijn bij politie en justitie met name de hoge heren kunnen in The United States hun daden niet ontkennen want deze worden via de mainstream media kanalen uitgezonden.
Dit is rechtsgeldig en ook medewerkers en hoge heren van de bankensector zullen sneuvelen waardoor schadevergoedingen uitgekeerd worden en 1 europa wat een gigantische mislukking is net zoals het europroject zal U Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State deze verschutting tegen kunnen houden door alle moslim(a's) terug te sturen naar land van herkomst door dezelfde standpunten in te nemen als de Nederlandse/Europese Unie Staatsburgers: GOD ALMACHTIG heeft iedereen een eigen LAND gegeven, een eigen cultuur, een eigen taal en een eigen munteenheid!!!
KONING JEZUS ZEI:" WAT U ZELF NIET WIL DAT GESCHIEDT DOE DAT OOK EEN ANDER NIET!!!"

Omdat U Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State de grondwet en de gewone wet-en regelgeving aan Uw laars lapt zullen de 13 bloedlijnen en iedereen die verbonden is aan de pedonetwerken dit duidelijk te zien krijgen via de sociale media die ook de maatschappij/samenleving veiliger hebben gemaakt.
U heeft de keus edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State om de EISEN en moties in te willigen en de moslim(a's) te laten remigreren.
De vrijmetselarij zal dan al vernietigt zijn doormiddel van de hielprik en dit mainstream media wordt gepubliceerd waardoor de mainstream media het Christendom als achterlijk slecht geloof afschildert terwijl JEZUS DE ZOON VAN GOD ALMACHTIG iedereen heeft gered.
Omdat we weer naar PASEN gaan wat eigenlijk kerst is maar dit op 25 en 26 December wordt gevierd zou dit teruggedraaid moeten worden naar de oorspronkelijke datum van 22 Maart en dit kerstfeest 3 dagen duurt.
Voor alle andere religies/geloven is respect behalve het Christendom en het Jodendom want die bungelen erbij.
We kunnen de moslimfeesten afschaffen want de hoge heren die kinderen misbruiken wonen in de Arabische landen en dat zal via de Deep State ook te zien zijn.
Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State U zult zien dat het geheim van de Oranjes via THE WHITE HOUSE Washington D.C via CNN, CNBC, ARMAN POUR, FOX NEWS enz enz wordt uitgezonden en ook zal de DEEP STATE misbruik van kinderen door hoge heren via een aantal van deze kanalen worden uitgezonden en hierdoor schadevergoedingen aan de Europese Unie Staatsburgers moeten worden uitgekeerd en dit niet via Afrika zal gaan maar via elk Europees Unieland waardoor de gehele eurozone uit elkaar zal vallen vanwege de DEEP STATE.
In Africa is het Christelijk geloof nog steeds nummer 1 en om aanslagen te voorkomen en de ten uitvoerlegging van de nucleaire derde wereldoorlog zult U Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State de herinvoer van het Ethisch Christelijk Rechtssyteem gebaseerd op een Bindende Constitutionele Monarchie op een herziening moeten invoeren op 07-05-2018 om 10.00 uur ' s morgens: 
Mocht U Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State dit niet doen dan zal de ten uitvoerlegging van de nucleaire derde wereldoorlog ten uitvoer worden gelegd dankzij Kasja Ollogren D66 die de dictatuur heeft bewerkstelligt en dan is vluchten te laat; dus is herinvoer van het Ethisch Christelijk Rechtssysteem gebaseerd op een Bindende Constitutionele Monarchie:
De 10 Geboden:


1:Eerste gebod.


GOD gaf de volgende grondregels:HIJ ZEI''IK DE HEER BEN JULLIE GOD''
Ik heb je uitEgypte gehaald, uit dat slavenoord, houd er dus geen andere goden op na.

IK BEN ER IMMERS.

2:Tweede gebod.

Maak geen afgodsbeeld; niets van wat in de hemel op aarde ook in water onder aarde mag je afbeelden.
Kniel voor zulke goden niet neer, vereer ze niet want IK de HEER BEN jullie GOD.
Wie zich tegen MIJ verzet zal IK straffen hem en ook zijn nakomelingen tot in de derde en vierde generatie.
Maar wie mij liefhebben en zich houden aan mijn geboden die blijf IK trouw tot in de duizendste generatie.

3:Derde gebod.

Misbruik mijn naam niet.
Want IK de HEER zal straffen wie mijn naam misbruikt.


4:Vierde gebod.

Houd de sabbat in ere.
Het moet een bijzondere dag voor je zijn.
Zes dagen heb je om te werken maar de zevende dag, de sabbat is een rustdag die aan mij de HEER je GOD is gewijd.
Verricht dan geen enkel werk.
Dat geldt voor jezelf, je zoon en je dochter, je slaaf en je slavin.
Het geldt ook voor je vee en voor je vreemdeling die in je stad woont.
Want in zes dagen heb IK de hemel, de aarde en de zee gemaakt en alles wat zij bevat, maar op de zevende dag heb IK gerust.
Daarom heb IK de sabbat gezegend en er een bijzondere dag van gemaakt.

5:Vijfde gebod.

Heb je eerbied voor je vader en je moeder.
Dan zul je een lang leven hebben in het land dat IK de HEER je GOD je ga geven.

6:Zesde gebod.

Bega geen moord.


7:Zevende gebod.

Pleeg geen overspel.

8:Achtste gebod.

Steel niet.

9:Negende gebod.

Beschuldig niemand op valse gronden.

10:Tiende gebod.

Zet je zinnen niet op het huis van een ander, ook niet op zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of ezel, of iets anders dat vanhem is.

Uit Lucas 11:45

Maar KONING JEZUS ZEI:''Wee jullie wetsgeleerden! Want jullie leggen de mensen ondraaglijke lasten op maar raken die zelf met geen vinger aan.''

Uit Titus 3:1

Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn bereid om altijd het goede te doen van niemand kwaad mogen spreken, vredelievend moeten zijn en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen.

Uit Handelingen 28:26-31

Ga tot dit volk en zeg: met oren zult gij horen en niet verstaan.
En scherp zult gij zien en niet inzien.
Want verstokt is het hart van het volk;hun oren zijn hardhorig en hun ogen zijn gesloten opdat zij niet zouden zien met de ogen, en verstaan met het hart.
Opdat zij zich zouden bekeren en IK hen zou genezen.
Weet dan dat het heil van GOD ALMACHTIG tot de heidenen gezonden is.
Zij zullen luisteren en terwijl hij dit zeide gingen de joden heen en twistte hevig onder elkander.
Hij bleef 2 volle jaren in het huis dat hij gehuurd had en ontving er allen die hem bezochten.
Hij preekte over het KONINKRIJK GODS en leerde over de HEER JEZUS CHRISTUS in alle vrijmoedigheid en ongehinderd.

Uit Joel 2:25

Alzo zal IK u lieden de jaren vergelden die de sprinkhaan, de kever, de rups en de kruidworm heeft afgegeten.

Uit Romeinen 1:18

Want de toorn GODS word geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.

Uit Marcus 14:18-25

En als zij aanzaten en aten zeide JEZUS:"Voorwaar IK zeg u een van u die met mij eet mij zal verraden."
En zij begonnen allen bedroefd te worden en de een na de ander tot HEM te zeggen:"Ben ik het ?" Ben ik het?"
Maar HIJ antwoordde en zeide tot hen:"Het is een van de twaalven die met MIJ in de schotel doopt."
De ZOON des mensen gaat wel heen gelijk van HEM geschreven is maar wee dien mens door welke de ZOON verraden wordt!!!
Het ware hem goed zo die mens niet geboren ware geweest.
En als zij aten, nam JEZUS het brood en als HIJ gezegend had brak HIJ het en gaf het hun en zeide:"Neemt , eet dat is mijn lichaam."
En HIJ nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun dien en zij dronken allen uit den zelven.
En HIJ zeide tot hen:"Dat is MIJN BLOED, het BLOED des nieuwe testaments, het welk voor velen vergoten wordt.
Voorwaar IK zeg u:" dat IK niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op die dag wanneer IK dezelve nieuw zal drinken in het KONINKRIJK GODS.

Uit Marcus 14:44

En die HEM verried had hun een gemeen teken gegeven en zeggende:"Dien ik kussen zal, die is het, grijpt HEM en leidt HEM zekerlijk henen.

Uit Marcus 15:22-28

En zij brachten HEM tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijnde Hoofdschedelplaats.
En zij gaven HEM gemirreden wijn te drinken; maar HIJ nam die niet.
En als zij HEM gekruisigd hadden verdeelden zij ZIJN klederen werpende het lot over dezelve, wat een ieglijk wegnemen zou.
En het was het derde ure en zij kruisigden HEM.
En het opschrift ZIJNER beschuldiging was boven HEM geschreven:DE KONING DER JODEN.
En zij kruisigden met HEM twee moordenaars, een aan de rechterzijde, en een aan de linkerzijde. 

Uit Marcus 16:5-6

En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde bekleed met een wit lang kleed en werden verbaasd.
Maar hij zeide tot haar:"Zijt niet verbaasd;gij zoekt JEZUS de Nazarener, die gekruisigd was;HIJ IS OPGESTAAN;HIJ is niet hier;ziet de plaats waar zij HEM gelegd hadden.

Uit Marcus 16:19

De HERE dan nadat HIJ tot hen gesproken had is opgenomen in den hemel en is gezeten aan de Rechterhand GODS.

Uit Romeinen 14:11-12

Want er staat geschreven:
"Zo waarachtig IK LEEF"spreekt de HERE:Voor mij zal elke knie zich buigen en alle tong zal GOD LOVEN.
Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aanGOD.

Uit Openbaringen 19:1

Toen hoorde ik uit de hemel het geluid als van een grote menigte, die zei:"LOOF GOD!!! Van HEM komt alle redding! Voor HEM is alle EER en MACHT!!!"

Uit Openbaringen 21:1-5

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer; ook de zee was verdwenen.
Ik zag de Heilige stad, een nieuw jeruzalemvan GOD uit de hemel naar beneden komen.
Zij zag er feestelijk uit als een bruid die op haar bruidegom wacht.
Ik hoorde een luide stem uit de troon zeggen:"GODS huis staat nu bij de mensen."
HIJ zal bij hun wonen.
Zij zullen zijn volk zijn en HIJ zal zelf bij hun zijn.
HIJ zal alle tranen van hun ogen afwissen en er zal geen dood meer zijn.
Van verdriet, rouw en pijn zal geen sprake meer zijn.
Dat hoort allemaal bij de oude wereld en die is voorbij.
"HIJ die op de troon zat, zei:"IK maak alles nieuw."
En HIJ zei tegen mij:''Schrijf het allemaal op, want wat IK zeg is waar en betrouwbaar.''

Uit Openbaringen slot de drievoudige verzekering der waarheid.

Verzekering van KONING JEZUS.

Toen sprak HIJ tot mij :''Verzegel niet de woorden der profetie van dit boek want de tijd is nabij!''
Wie onrecht doet; laat hem onrecht bedrijven.
Wie onrein is laat hem zich verder bevlekken; maar de gerechtiger moet steeds gerechter, de heilige moet nog heiliger worden.
Zie IK kom spoedig; mijn loon draag IK bij mij.
IK BEN DE ALFA EN DE OMEGA.
De eerste en de laatste, het begin en het einde!
Zalig zij die hun klederen wassen om recht door de poorten de stad binnen te gaan.
Maar naar buiten met de honden, de tovenaars en ontuchtigen, de moordenaars en de afgodendienaars.
En al wie de leugen liefheeft en spreekt!
IK JEZUS heb mijn engel gezonden, om u dit alles te betuigen ten behoeve der kerken.
IK BEN davids wortel en spruit; de lichtende morgenster!
En de geest en de bruid zeggen:"kom!"
Wie dorst heeft, hij kome!
Wie wil neme het water des levens, om niet! 

Uit Spreuken 6:30-31

Een dief die steelt omdat hij honger heeft steelt uit noodzaak.
Men veracht hem niet,
al moet hij het gestolene ook zevenvoudig terugbetalen als hij wordt betrapt, al kost het hem ook alles wat hij heeft.

Uit Matheus: 22:17-21

Zeg ons dan: wat dunkt U? Is het geoorloofd, den keizer schatting te geven of niet?
Maar JEZUS, bekennende hun boosheid, zeide:
Gij geveinsden, wat verzoekt gij MIJ?Toont MIJ de schattingpenning.
En zij brachten HEM een penning.
En HIJ zeide tot hen: Wiens is dit beeld en het opschrift?
Zij zeiden tot HEM:Des keizers.
Toen zeide HIJ tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers is en GOD, dat GODS is.

Het negende gebod is van belang voor de DEEP STATE zodat er geen onschuldige mensen worden veroordeeld.


Ik Mw R.J.M Zwijnenberg zal de door mij ingediende EISEN nogmaals vermelden en die kunt U Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State per ommegaande inwilligen:
Voor de goede orde vermeld ik de EISEN:


De Eisen:

- Een bank openen met de naam JEZUS regeert over financiën in chartaal geld of financiën in chartaal geld vanJEZUS.

- De pseudo filosofische cultus Scientology Staatsbank ING gecontroleerd failliet laten gaan en de medewerkers die niet heben gefraudeert hun werkzaam heden laten voortzetten bij de bank JEZUS regeert over financiën in chartaal geld of financiën in chartaal geld van JEZUS.

-Opdoeken pseudo filosofische cultus scientology en Vrijmetselarij(NASA-Leaks) door het Ministerie vanveiligheid en Justitie en het Openbaar Ministerie omdat men de Demmink-zaak in de doofpot heeft gedrukt.

- Illuminatie en Vrijmetselarij zullen onderspit delven vanwege afvallig geloof in oog van agamotto die vergelijkbaar is met de baphomet en de nucleaire derde wereldoorlog bewerkstelligt deze sekte op te doeken.

- Sluiting van Rechtbanken die de wet- en regelgeving van de pseudo filosofische cultus scientology hanteren en van de Vrijmetselarij  per ommegaande na dagtekeningvan binnenkomst van dit document vanwege MAJESTEITSCHENNIS.

- Sluiting van Gerechtshoven die de wet- en regelgeving van de pseudofilosofische cultus scientology hanteren en van de Vrijmetselarij per ommegaande na dagtekening van binnenkomst van dit document vanwege MAJESTEITSCHENNIS.

- Scientologie-sekte Staatsbank ING opdoeken door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en gecontroleerd over te laten gaan in ABN-AMRO vanwege flitsbetalingsverkeer waarmee ABN-AMRO de eerste bank is die dit heeft bewerkstelligt.

- GEEN genade voor satan en uitroeiing van demonen is een vereiste!!!
- Schadevergoedingen per ommegaande uitkeren om de materiële en immateriële schade te vergoeden want er kunnen ook miljarden worden gëinvesteerd om de euro in stand te houden dus kunnen schadevergoedingen ook uitgekeerd worden van dit bedrag omdat er uit het niets geld wordt gedrukt!!!

- Koopwoningen met de helft van de prijzen te verlagen om de ten uitvoerlegging van de Europese Unie nucleaire derde wereldoorlog te stoppen!!!

-Medewerkersvan de Bankensector die volgens de taxonomievan de hiarchie disfunctioneren zelf de schade laten vergoeden.

-Alle schulden kwijtschelden van de Europese Unie Staatsburgers en ook van alle Europese Unielanden de Staatsschulden kwijtschelden omdat de RECHTSPRAAK.NL gebaseerd is op de kiem en Nederland de grootste E.U-Belastingbetaler is en Het Koninkrijk der Nederlanden niet meer bestaat

-Mainstream media en NPO + NOS Nieuws op eigen kosten laten uitzenden en niet door belastingbetaler wegens verkeerde informatie

- Makelaars die hebben meegewerkt aan Vastgoedfraude verplicht deze koopakten verstrekkenaan Dakloze Nederlandse Staatsburgers zonder financiën in chartaal geld te ontvangen.
Heeren Makelaardij die ter domicilie kantoor gevestigt hebben aan stadionweg 75, 1077 SE Amsterdam zullen als eerste dakloze Nederlandse Staatsburgers onderdak moeten verstrekken vanwege airbnb.

 
-Kostenvoorschot in depot afschaffen van Advocaten, Juristen want dit wordt in Japan als een strafbaar delict gezien en het Japanse Rechtssysteem is ingevoerd sinds 2002.

-Europese Unie Staatsburgers na griffierechtkosten te hebben voldaan zelf als belanghebbende zittingen aanlaten brengen bij Rechtbanken en Gerechtshoven gebaseerd op het Nederlands Juridisch Rechtssysteem gebaseerd op een bindende Constitutionele Monarchie van de Seculiere Rechtsstaat der Nederlanden.

- Stoppen van Nucleaire derde wereldoorlog en Machtsgreep op THE WHITE HOUSE en de Europese Unie Landen met betrekking tot de huizenmarkt door een inachtneming van wetsartikel 8:69 REFORMATIO IN PEIUS en de eigen staatsburgers hun eigen LAND, EIGEN CULTUUR, EIGEN TAAL EN EIGEN MUNTEENHEID terug te geven!!!

- Herinvoering van de Nederlandse Florijn en voor andere Europese Unie Landen hun oude munteenheden gebaseerd op het Sociale zekerheidsstelsel zodat gezondheidszorgstelsel overeind blijft en pensioenfondsen!!!

- AFSCHAFFING VAN BONUSSEN VOOR BANKIERS EN ZIEKENHUISDIRECTEUREN EN MENSEN MET HOGE FUNCTIES omdat er geen chartaal geld is voor veeboeren om de fipronilcrisis te vergoeden maar er miljarden gedrukt kunnen worden om het pedonetwerk in stand te houden en de vluchtelingen/asielzoekers op te vangen om chaos te realiseren in belastingstelsels.


Dat het Uwe Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State moge behage en het zou oordelen dat op enige bewijslast rust, met uitvoerbaar bijvoorraadverklaring voor zover de nieuwe ethische Christelijke wet dit toelaat en aan de zorgplicht te voldoen omdat Het Koninkrijk der Nederlanden niet meer bestaat!!!Met de  meeste HoogachtingR.J.M Zwijnenberg