zondag 18 februari 2018

Undercover journalist AZC: Migranten zijn hier enkel voor ‘Dawa’, de stille verovering van Europa


Schokkend: Niet één geïnterviewde ‘vluchteling’, migrant of allochtoon zegt te willen integreren – ‘Houding moslims tegenover Europeanen samen te vatten als: Jij helpt mij, zodat ik op een dag de controle over jou kan krijgen’
 Islamitisch cultureel centrum in Halle (Afbeelding: Getty Images (2)).

Een Palestijns-Israëlische journalist is er op verbijsterend eenvoudige wijze in geslaagd om met een valse pas in luttele dagen vanuit Turkije in een AZC in Berlijn te belanden. Daar legde hij in korte tijd contact met de pijlsnel groeiende islamitische gemeenschap in de Duitse hoofdstad, inclusief de Moslim Broederschap terreurorganisatie. Van alle moslims die hij sprak kreeg hij zonder uitzondering te horen dat zij de islamitische Sharia wet boven de Duitse stellen, en dat zij zich nu alleen door de Europeanen laten helpen om onze samenleving stapsgewijs te ondermijnen en uiteindelijk totaal van ons over te nemen. In de islam heet dit concept van ‘stille’ verovering van de vijand ‘Dawa’. Het ergste is nog wel dat ‘onze’ politieke elite hier volop aan meewerkt.

Zvi Jecheskelis is een Israëlische journalist met Palestijnse wortels, die al geruime tijd over de moslimwereld bericht en naar tal van Arabische landen reist, ook naar Palestijnse ‘vluchtelingen’kampen, en zelfs leden van terreurorganisaties zoals Hamas interviewt.
Om zo geloofwaardig mogelijk over te komen bezorgden zijn contacten bij de Israëlische Mossad hem verschillende valse identiteiten, zoals die van een streng gelovige moslim zakenman uit Jordanië met Palestijnse wortels.

Valse pas zo geregeld, wekt geen enkele achterdocht

In Istanbul kon hij in een smartphone shop kinderlijk eenvoudig aan een Syrisch neppaspoort komen, dat volgens de eigenaar niet van echt te onderscheiden was. Kosten: $ 1250,-. Jecheskelis betaalde het bedrag, en kreeg al na enkele dagen de pas geleverd.
Luttele dagen later kwam hij in een AZC voor Syrische migranten in Berlijn Tempelhof aan. Daar werd hij meteen geholpen door een Duitser van Palestijnse komaf. De valse pas wekte geen enkele achterdocht. Op de vraag hoe hij zijn gezin naar Duitsland kon laten overkomen, kreeg hij het advies dit via Griekenland te doen. In het andere geval zou hij 3 jaar moeten wachten om zijn ‘gezinshereniging’ via het officiële traject af te handelen.
Hoe dan ook, al een paar uurtjes later had de journalist met behulp van zijn valse pas alle benodigde papieren waarmee hij als ‘vluchteling’ een beroep kon doen op de sociale zekerheid. De Palestijnse Duitser wenste hem nog veel geluk met de woorden ‘Met Allahs hulp begint je hier een nieuw islamitisch leven.’

‘Geen enkele migrant wil integreren’

De journalist sprak op straat vervolgens als ‘Palestijnse journalist’ met tal van vluchtelingen, migranten en allochtonen. Niet één van hen is van plan om in Duitsland te integreren – allemaal willen ze dat Duitsland een islamitisch land wordt en zich aan de Sharia onderwerpt. Imams verbieden het hun aanhangers om hun dochters met Duitse mannen te laten trouwen, want ze beschouwen het Westen weliswaar als technologisch superieur, maar ‘moreel inferieur’.

‘Dawa’: De stille verovering en onderwerping van Europa

In zijn reportage voor een Israëlische TV-zender laat Jecheskelis een preek van de beruchte antisemitische Moslim Broederschap islamist Yussuf al-Qaradawi zien, waarin hij belooft dat ‘de islam weer over het Westen en Europa zal heersen.’ Dat hoeft niet per se met geweld te gaan, want ‘er bestaat ook een stille verovering.’ Dat is de ‘Dawa’, de infiltratie van moslims in scholen, de politiek en de samenleving, met de bedoeling deze stapsgewijs te onderwerpen aan de islam.
Dat begint onder andere met hoofddoekjes, steeds meer moskeeën (compleet met jihadpreken, zoals onlangs in Hoorn(3)) en speciale gebedsruimten, aparte en/of gescheiden zwemuren, halal kantines en klaslokalen, etc. Inmiddels is het grootste deel van West Europa, ook Nederland, in de volgende fase beland, waarin kritiek op de islam en de islamisering geleidelijk wordt gecriminaliseerd als ‘islamofobie’. Hierna komen de eerste regels en wetten waarmee ook niet-moslims hun leven verplicht moeten ‘aanpassen’ aan de islam.
Op straat in Berlijn spreken veel moslims inmiddels openlijk over de verovering van Duitsland. ‘Zie je hier nog één Duitser?’ vraagt een Sharia aanhanger in het enorme migrantenstadsdeel Neukölln trots aan de journalist. Hun houding tegen Europeanen verwoordt Jecheskelis als volgt: ‘Jij helpt mij, zodat ik op een dag de controle over jou kan krijgen.’

Xander