vrijdag 23 februari 2018

Lijst 14 Forum voor Den Haag stem blanco heeft geen zin vanwege het feit dat onze democratie is afgepakt door K Ollogren.

Beste Lezers van Ranny' s Blog

23-02-2018

Dank U wel dat U gehoor heeft gegeven om de donorwet te negeren en dit kunt U ook doen met de gemeenteraad verkiezingen want onze democratie is on immers afgepakt en natuurlijk is dit onderweg naar de Raad van State.
U hoeft geen gehoor te geven aan lijst 14 dat heeft geen zin en is tijdverspilling; pas als het Koninkrijk der Nederlanden weer op de globe staat en wij een Rechtsgeldig Koningshuis hebben zodat onze democratie terug wordt gegeven zal stemmen weer zinvol zijn.


POLITIEKE FORUM VOOR DEN HAAG

Door Realpredictor
BELANGRIJK: Forum voor Den Haag is niet welkom bij Gemeente Den Haag en het Partijkartel, vanwege onze juridische kennis en rechtszaken. Gemeente Den Haag wenst het Forum voor Den Haag tijdens de aankomende Gemeenteraadsverkiezingen op valse wijze buiten te sluiten.
• Vreemd genoeg mag Forum voor Maassluis wel, daarom heeft Forum voor Den Haag aangifte gedaan tegen gemeente Den Haag en zijn we genoodzaakt om via BLANCO LIJST 14 deel te nemen aan de verkiezingen.
• Onze doelstelling is om de politiek voorgoed te veranderen via het strafrecht, om het ondemocratische wanbeleid en de schending van uw burgerrechten eindelijk te stoppen met het volledig uitvoeren van onze ambtsplicht Art. 162 Strafvordering als echte volksvertegenwoordigers.
• Forum voor Den Haag heeft een officiële samenwerking met Nationale Bond tegenOverheidszaken zijn er al enkele collectieve gerechtelijke procedures gestart tegen o.a. Rutte 3 & illegale Zorgverzekering
• Forum voor Den Haag belooft het onbehoorlijk bestuur aan te pakken met forse maatregelen en zullen ons maximaal inzetten voor onze verkiezingsbeloften.
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
DEN HAAG 21 MAART 2018!
Dank U wel voor uw medewerking om niet te gaan stemmen.

Ranny