zaterdag 16 december 2017

Erdogan wijst op islamitische profetie die oproept tot uitmoorden Joden


Gezaghebbende Pakistaanse historicus: Moslims hebben geen recht op Jeruzalem
 Foto: Getty Images (4)).

We schreven het al vaker: de jaren ’30 zijn op herhaling. Net als destijds met Hitler gebeurde, houdt Europa willens en wetens opnieuw de ogen gesloten voor een opkomende dictator die steeds explicieter het uitmoorden van het Joodse volk aankondigt. De Turkse islamofascist Recep Tayyip Erdogan is zelfs één van belangrijkste partners van de EU, reden waarom onze politici en media zwijgen over zijn recente verwijzing naar een islamitische hadith (heilige tekst), die de moslims oproept om overal waar ze maar kunnen Joden te vermoorden.
 
‘Degenen die denken dat ze Jeruzalem bezitten, kunnen zich maar beter realiseren dat ze zich morgen niet achter bomen zullen kunnen verschuilen,’ zei Erdogan. ‘Deze schokkende verwijzing naar de apocalyptische profetie van de boom is een verhulde dreiging om iedere Jood te vermoorden,’ zei journalist Abdullah Bozkurt, wiens voormalige krant, Today’s Zaman –ooit de grootste van Turkije- vorig jaar door Erdogan werd opgeheven omdat de krant te kritisch was op zijn beleid.
De hadith waar Erdogan tijdens een bijeenkomst van de heersende AKP naar verwees luidt: ‘Het laatste uur (dag des Oordeels) zal niet komen voordat de moslims tegen de Joden zullen vechten, en de moslims hen doden, en de Joden zich achter een steen of een boom verschuilen, en deze zullen uitroepen: ‘O moslim, dienaar van Allah, er zit een Jood achter mij; kom en dood hem!’

Turkije veilige haven voor jihadisten

De Turkse dictator was witheet toen de Amerikaanse president Donald Trump officieel erkende dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is, zoals dat 3000 jaar geleden ook al het geval was. Erdogan noemde Israël een ‘terroristenstaat’, en dat terwijl Turkije zelf al jaren een veilige haven is voor Hamas, ISIS en andere jihadgroepen, en hij al talloze bombardementen op Koerdische dorpen heeft laten uitvoeren, waarbij vele duizenden burgers zijn omgekomen.

‘Erdogan een corrupte, sancties omzeilende en hebzuchtige politicus’

Bozkurt denkt echter dat Erdogan met zijn anti-Israëlhouding vooral de aandacht wil afleiden van een rechtszaak in New York, waar de Iraanse goudhandelaar Reza Zarrab en de Turkse bankier Mehmet Hakan Atilla terecht staan omdat ze hebben samengewerkt met Erdogan in het omzeilen van de oliesancties tegen Iran. ‘Hij (Erdogan) maakt lawaai dat het publiek afleidt van de schadelijke onthullingen in het Amerikaanse gerechtshof, waar duidelijk werd wat hij is: een corrupte, sancties omzeilende en hebzuchtige politicus.’
Erdogan is de eerste Turkse leider die zo openlijk het antisemitisme aanwakkert. Zijn zoon Bilal leidt de Turkse Jeugd Stichting (TUGVA), die deelnam aan demonstraties waar dezelfde leuzen als in Iran te horen waren: ‘Jeruzalem is van ons, weg met Amerika, weg met Israël.’ (1)
Ook in Londen riepen duizenden moslims om ‘het leger van Mohammed’ en een herhaling van ‘Khaybar’, een aanval waarbij moslims bijna honderd Joden vermoordden.  (2)

Pakistaanse historicus: Moslims hebben geen recht op Jeruzalem

Niet alle moslims zijn er overigens van overtuigd dat Jeruzalem van hen is. Mobarak Haidar, een gezaghebbende Pakistaanse historicus en auteur van meerdere boeken, schreef op zijn Facebook dat ‘moslims geen religieuze basis hebben om over Jeruzalem te heersen.’ Ook zei hij dat met de ‘Al-Aqsa’ uit de Koran niet de moskee op het Tempelplein wordt bedoeld. ‘Het was een heilige plaats vanwege de profeten van Israël, van Mozes tot Jezus. Het was een heilige aanbiddingsplek voor Joden en christenen. Er waren duidelijk geen moslims in de stad... En de profeet (Mohammed) bad met zijn gezicht naar deze Joods-christelijke heilige tempel, omdat de Kaaba (de zwarte steen in Mekka) vol afgoden stond.’ (3)
Jeruzalem wordt maar liefst 669 keer in de Bijbel genoemd, tegen nul keer in de Koran. Tijdens de afgelopen ruim 1400 jaar dat de islam bestaat ging niet één moslim op bedevaart naar Jeruzalem. Uit het begin van de vorige eeuw stammen foto’s waarop een verwaarloosd Rotskoepelgebouw op een met onkruid begroeid plein is te zien. Jeruzalem werd pas belangrijk voor de islam toen de Joodse staat Israël in 1948 werd opgericht, en helemaal toen Jeruzalem in 1967 werd bevrijd van de Arabische bezetting van de stad.

Erdogan wil massale moslim invasie van Israël

Erdogan dreigde in het voorjaar opnieuw met een moslim invasie op Israël. ‘Iedere dag dat Jeruzalem bezet wordt, is een belediging voor moslims.’ Daarom riep hij moslims wereldwijd op om massaal naar de Al-Aqsa moskee te gaan en de Tempelberg te overspoelen.
In Bijbelse eindtijdprofetieën wordt inderdaad van een verenigde aanval van de (islamitische) buurlanden van Israël gesproken:
‘Dan zal ik alle volken (in de context: van ‘rondom’ (12:2), dus de volken rond Israël) tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden...’
Over het lot van deze moslimcoalitie die –waarschijnlijk onder leiding van Turkije- Israël en Jeruzalem zal aanvallen, is Zacharia duidelijk: ‘Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de Here alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal wegteren in zijn mond.’ Sommige uitleggers denken dat hier mogelijk de gevolgen van kernexplosies worden omgeschreven. Dat zou betekenen dat Israël met zijn nucleaire arsenaal de aanvallende buurlanden zal vernietigen.
 
Xander

Oud CIA directeur geeft toe dat ‘Deep State’ politieke oorlog voert tegen TrumpWaarnemend CIA directeur Michael Morell (links) met minister van Defensie Leon Panetta (2013). (Afbeelding: Wikimedia Commons, ministerie van Defensie (DoD)(2)).

Opnieuw is een door de reguliere media ‘complottheorie’ genoemd feit bevestigd als de waarheid: Michael Morell, lange tijd vice-directeur en enige tijd waarnemend directeur van de CIA, heeft in een verrassend openhartig interview met Politico toegegeven dat de ‘Deep State’ (schaduwregering achter o.a. de Clintons) oorlog voert tegen president Donald Trump. In de zomer van 2016 ging Morell pal achter Hillary Clinton staan, en leverde hij zware kritiek op Trump. Ook was hij één van de eersten die met de Rusland-hoax naar buiten kwam, een verzinsel dat werd bedacht om Trump ten val te brengen.
 
Morell zei dat hij en andere leiders van de inlichtingendiensten ‘niet goed nadachten’ over de negatieve gevolgen toen ze besloten om zich met de politiek te bemoeien en zich tegen Trump op te stellen. Hij had bijvoorbeeld zelf in een ingezonden commentaar in de New York Times geschreven dat ‘ik er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat zij (Hillary Clinton) gekozen wordt als onze 45e president’, Trump ‘een bedreiging voor onze nationale veiligheid’ genoemd, en zelfs dat ‘wij kunnen zeggen dat (de Russische president) Putin meneer Trump als een onwetende agent van de Russische Federatie heeft gerekruteerd.’
Het is zeer ongewoon dat een van de hoogst geplaatste topleiders van een inlichtingendienst zich zo duidelijk met de politiek bemoeit en die probeert te beïnvloeden. Morell gaf in zijn interview vrijwel letterlijk toe dat de ‘Deep State’ inderdaad de oorlog heeft geopend tegen Trump. ‘Vanuit Trump gezien... ziet hij een voormalige CIA directeur en een voormalige NSA directeur, Mike Hayden... die hem en zijn beleid bekritiseren. Daar zou hij terecht van kunnen zeggen ‘wat is er gaande met die inlichtingenjongens’. Zijn het nu politici?’

‘Trump moet wel gedacht hebben dat we hem te pakken wilden nemen’

Trumps beschuldiging dat het via de media verspreide ‘Russiagate’ nepnieuws enkel is bedacht om hem te beschadigen, lijkt hiermee bevestigd, ook al lijkt Morell hier geen spijt van te hebben. Tegelijkertijd beschuldigt hij ook zichzelf door eraan toe te voegen ‘en hij (Trump) ziet een vice- en voormalig waarnemend directeur van de CIA die kritiek op hem heeft en die achter zijn tegenstander gaat staan.’
‘En toen hij de Republikeinse kandidaat was geworden, werd er 24 tot 48 uur na zijn eerste inlichtingenbriefing informatie gelekt die hem en zijn toenmalige veiligheidsadviseur Michael Flynn in een negatief daglicht plaatsten.’ Ook de toenmalige directeur, John Brennan, verzette zich onmiddellijk tegen alles wat Trump zei en van plan was.
Toen Trump eenmaal tot president werd gekozen, had hij dagelijks op de hoogte moeten worden gehouden door de inlichtingendiensten. Maar dat gebeurde niet. ‘Binnen een paar dagen werd er gelekt dat dit niet gebeurde. Trump moet dus wel gedacht hebben ‘wie zijn die mensen? Willen ze me te pakken nemen? Is dit een politieke organisatie?’... Dus ik denk dat er een aanzienlijk nadeel was toen we ons op dat moment met de politiek bemoeiden.’

Trump wantrouwen is terecht

Politico journalist Susan Glasser stelt op grond van Morells ontboezemingen dat Trump gelijk heeft met zijn gevoel dat er actief werd en wordt geprobeerd om politieke verdeeldheid te zaaien. ‘En nu staan u en anderen aan de ene kant, samen met mogelijk al uw voormalige collega’s, en hij aan de andere kant.’
‘Ja,’ erkent Morell. ‘Maar je kunt daar niet zomaar voor kiezen... Bij de CIA werk je voor de president van de Verenigde Staten. Dat is jouw klant. Als die klant dan twijfelt aan wat je aan hem of haar vertelt, en kiest wat hij wel of niet accepteert, is dat demoraliserend. En daarom nemen mensen bepaalde maatregelen... Veel collega’s hebben mij gezegd dat ze erover denken ermee te stoppen.’
In het interview had hij echter zojuist toegegeven dat hij zelf één van de hoofdpersonen is in dat ‘demoraliserende’ scenario, wat juist de reden is dat president Trump zijn inlichtingenmensen niet volledig vertrouwt.
Bedenk daarnaast dat Morell de persoon is die de – nooit bewezen – ‘Russisch hacks het politieke equivalent van 9/11’ noemde, en constant nieuw voer geeft aan de ‘Russische propaganda’ hype (terwijl hij tegelijkertijd een lang interview gaf aan Russia Today om zijn nieuwe boek te promoten...). (1)

Nederlandse media blindelingse nepnieuws verspreiders

Waar wij nog aan toe willen voegen dat ook de Nederlandse media volkomen blindelings het door de CIA bedachte, aan hysterie grenzende ‘Russiagate’ nepnieuws volgen –en nu weer de zoveelste ronde fake aanklachten tegen Trump wegens seksuele intimidatie-, zonder ook maar een seconde zelf onderzoek te doen of al deze ongefundeerde beschuldigingen wel kloppen. En dat zegt opnieuw alles over de (on)geloofwaardigheid en van de ‘professionele’ nieuwsverstrekkers in ons almaar linkser berichtende, en daardoor erg eenzijdig geworden medialandschap.

Facebook start samenwerking met moslimgroep om islam online te beschermenPakistaan ter dood veroordeeld omdat hij op Facebook  de ‘profeet’ Mohammed beledigde
 Screenshot van samenwerking tussen Facebook en moslimgroep.

Facebook is begonnen met het actief beschermen van volgelingen van één specifieke religie: de islam. In Groot Brittannië is het linkse globalistische social media concern gaan samenwerken met de moslimgroep ‘Faith Associaties’, en werd een online handboek samengesteld dat eveneens in de omgeving van moskeeën wordt uitgedeeld. Daarin richt Mark Zuckerberg zich hoogstpersoonlijk tot de moslims: ‘Jullie zijn hier altijd welkom. Wij zullen voor jullie rechten vechten, en voor een vreedzame en veilige omgeving zorgen.’
 
Berichten waarin kritiek wordt geuit op de islam zijn voortaan per definitie ‘islamofoob’. Alle gebruikers worden aangemoedigd ‘de ware islamitische boodschap van vrede, barmhartigheid en tolerantie te plaatsen en te verspreiden.’ Facebook zet intelligente zoeksystemen en anti-terreurexperts in, die specifiek op zoek gaan naar ‘islamofobe retoriek’.
Islamitische terreurorganisaties, aanslagen en misdaden, en extreemlinks geweld vallen expliciet niet onder deze ‘anti-haat campagne’. Wat Facebook betreft komt het enige gevaar van ‘rechts’ en ‘conservatief’ (/ christelijk).

Pakistaan ter dood veroordeeld voor beledigen Mohammed op Facebook

Een moslimland als Pakistan, waar 33 miljoen mensen op Facebook zitten, lijkt het meest te profiteren van de alliantie tussen Facebook en islam. Minister van Binnenlandse Zaken Nisar Ali Khan wil dat alle ‘godslasterlijke’ berichten worden gewist of geblokkeerd, want ‘niets is voor ons heiliger dan onze religie en onze heilige personen’. Eerder werd in Pakistan een man ter dood veroordeeld omdat hij in een Facebook discussie de ‘profeet’ Mohammed had beledigd. (1)

Zo ziet ‘vrede’ en ‘tolerantie’ door islam er uit

Omdat de Koran bomvol haat-  geweldteksten tegen Joden, christenen en niet-moslims staat, is het de vraag hoe Facebooks intelligente zoekmachines onderscheid maken tussen het citeren van dit soort ‘heilige’ teksten, waarin wordt opgeroepen heel de wereld te onderwerpen aan islam –en alle weigeraars tot slaven te maken of te vermoorden-, en mensen die deze teksten citeren om te onderstrepen dat de islam allesbehalve een ‘vreedzame, barmhartige en tolerante’ religie is.
We kennen dat soort ‘vrede’, ‘barmhartigheid’ en ‘tolerantie’ inmiddels wel, zoals bijvoorbeeld de Pakistaan die enkele dagen geleden een mislukte zelfmoordaanslag op de metro in New York pleegde (2), joggende Zweedse vrouwen die door agenten tegen een ware seks-jihad door moslimmigranten moeten worden beschermd (3), 1200 moslims die in Berlijn ‘Allahu Akbar’ schreeuwen en hun loyaliteit aan terreurorganisaties zoals Hamas en Fatah betuigen (4), een Turkse moslimdictator die ongehinderd moskeeën in de EU mag laten bouwen waarin moslims wordt opgedragen vooral niet te integreren, omdat ze hier de macht gaan overnemen (5), en –last but not least- wederom aanvallen op Joden en Joodse doelen zoals een restaurant in Amsterdam en een synagoge in Göteburg, de voorbode van nieuwe ‘Kristallnachten’ en –indien de islam en de massa immigratie niet wordt gestopt- vermoedelijk een nieuwe Holocaust.
En deze nieuwe samenleving komt er mede dankzij Facebook, waar sommigen van u vermoedelijk nog steeds ‘stiekem’ een pagina hebben.

Xander

How Much Does Trump affect the stockmarket

Editor’s note: Today we turn the keys over to our trading guru Greg Guenthner. Is it too late to invest in the market? And how much do politics have to do with markets? These are some of the questions Greg addresses.
Greg GuenthnerDear Reader,
The relentless rally marches on toward the end of the year.
The Dow has eclipsed 24,500. The Nasdaq is up more than 25% year to date. Stocks are breaking out across the globe. The Japanese Nikkei was up 15 days in a row recently, a new record.
But for whatever reason, you still don’t see many investors celebrating.
Even after the market’s impressive performance this year, most folks I talk to just don’t care about stocks.
Maybe that’s because the “experts” have been telling them to steer clear of the market for years.
But the pundits and prognosticators have been dead wrong. The financial media all but guaranteed a post-election stock market meltdown to begin 2017, followed by a rate-hike temper tantrum.
Instead, we’ve witnessed a historic surge.
So I have to ask… how did everyone get it so wrong?
Today, you’re going to find out. I’m breaking down three of the biggest misconceptions swirling around the market melt-up — and how they could be costing you big bucks.
Let’s get started...
1. “Trump will crash the market.” The media remain convinced Trump will be bad for the market in the long term.
But I have some news for them: The stock market doesn’t care who’s in the White House.
Remember when Dow futures swooned 750 points on election night as a Trump win became apparent?
Investors panicked. The market would never survive a Trump presidency!
But as stocks climbed out of the gutter the day after the election, investors quickly changed their tune.
Well, except this guy:
Tweet
Despite what everyone told us before the election, a Trump win wasn’t the final nail in the market’s coffin. But his victory also wasn’t the bullish catalyst portrayed by the media. My best guess is the market would have posted a similar rally following a Clinton victory.
Why?
Because the outcome wasn’t all that important. The market just wanted the election to go away. With the uncertainty of a hotly contested presidential race out of the way, the market was free to build on the bullish activity that was setting up under the surfaces of the major averages.
Now we’re more than a year removed from the election — and some are still convinced that Trump will derail stocks any day now due to some political blunder or something about Russia. Please.
For the health of your portfolio (and your sanity), do yourself a favor and keep politics out of your market opinions. They do more harm than good.
2. “New all-time highs mean investors need to be cautious.” I have no idea how this market meme got started, but fear of new all-time highs has dominated financial discourse since 2013.
In case you’ve been living under a rock, 2013 was the year the S&P 500 posted its first new all-time high since the financial crisis. As soon as stocks finally got their collective act together, we began seeing dire warnings of an impending market crash.
Of course, we all know how that turned out.
Fast-forward to December 2017 and we’re seeing another strong run of new all-time highs.
Some folks see the bull run as a reason to sell their stocks. It’s a bubble, they say. They’ve been saying the same thing for years, as I noted. And last I checked, new highs were good for investors.
Would you prefer to invest in a market constantly setting new lows?
Stocks leaping into uncharted territory is a hallmark of a bull market. Embrace it. Focus on strong sectors and the rally will reward you with winning trades.
3. “Stocks have moved too far, too fast.” “This rally is overcooked” is the anthem of the bull that stayed behind. He received an invitation in the mail. But for whatever reason, he never made it to the party. That’s when the whining starts…
Of course, the market can’t go up in a straight line forever. The branches are going to shake soon enough — and stocks will fall back to Earth. I’m not some mindless perma-bull. But the charts just aren’t indicating a major reversal yet. And a pullback is perfectly normal. Just don’t expect the financial media or the sold-out bulls to see it that way.
The melt-up is here in full force. Get on board or get out of the way. The market is prepared to hand out plenty of holiday gifts this season to anyone who can tune out the financial news and pull the trigger on winning trades.
Tomorrow at 1 p.m. EDT, I’ll be hosting a special event to reveal the details of an incredible trading breakthrough I’ve discovered. You don’t want to miss it. Sign up here. It’s 100% free to attend.
Below, I show you why you should tune out politics when investing your money. It could be a very costly mistake. Read on.
Regards,
Greg Guenthner
for The Daily Reckoning
P.S. I’m about to reveal my latest breakthrough…
I’ve unlocked the secret to "profit tapping" select stocks for huge gains over and over again.
Using NSA-based "profit tapping" technology, I’m convinced you could make $1 million in gains in 2018. And $10 million total in the next five years.
I’m ready to go public with everything in an exclusive online event tomorrow, Thursday, Dec. 14, at 1:00 p.m. EDT.
The event is free to attend. But you MUST reserve your seat today.
This could be the one and only time you see the details on the incredible "profit tapping" breakthrough up close.
I think it will blow you away. But this is your final chance to sign up. I go live tomorrow at 1 p.m. EDT.

‘Bigger paychecks to all’

 
James Freeman in The Wall Street Journal James Freeman writes in The Wall Street Journal that successful tax reform legislation “can be cherished for generations to come” once working people figure out what it means for their take-home pay.


“While markets are signaling U.S. resurgence, many people haven’t yet focused on the details of reform to see what’s in it for them,” Freeman writes. He cites Chris Edwards of the Cato Institute, who explains that under both the House and Senate tax plans, middle-income earners get a higher percentage cut than the wealthy. “Even the liberals at the Joint Committee on Taxation . . . have admitted that over the course of the next decade the plan would generate big tax reductions for middle-income taxpayers,” Freeman writes.

Click here to read more.
------------
The New York Times’ Jim Tankersley reports that House and Senate Republicans have reached a tax reform deal in principle, “keeping the party on track for final votes next week with the aim of delivering a bill to President Trump’s desk by Christmas.”
------------
Job Creators Network President Alfredo Ortiz argues in Real Clear Politics that the Republican tax bill is the “Christmas present Americans have been waiting for.” The key numbers? It eliminates the federal tax burden on the average family earning $59,000 a year, and it halves the tax bill for the average family earning $75,000.
------------
In The Hill, Paris Dennard writes about how the GOP tax plan will benefit black female entrepreneurs—who are estimated to own more than 2.2 million firms, employ nearly 400,000 workers, and generate $56 billion in revenues. “For black women entrepreneurs, Congress needs to work in a bipartisan fashion to give President Trump what he has been asking for on behalf of the American people: long overdue tax relief,” Dennard says.
------------
Also featured in The Hill, Katie Pavlich says President Trump has delivered on the economy more broadly, too. “This year, 138,000 manufacturing jobs have come roaring back after a loss of 34,000 in 2016,” she writes. “In November alone, 228,000 new jobs were created and unemployment is at a 17-year low.”

Fraude hoort niet!!!

The closing argument for tax reform

 
President Donald J. Trump spoke before a crowd in the White House Grand Foyer yesterday to lay out—in concrete terms—what tax cuts would mean for the typical American household. “As we speak, Congress has reached an agreement on tax legislation that will deliver more jobs, higher wages, and massive tax relief for American families and for American companies,” the President said.
Here’s the President’s case by the numbers:
  • $2,000+: What the typical family of four earning $75,000 will see in income tax cuts, slashing their tax bill in half
  • $4,000: How much incomes are expected to rise across the board as a result of tax cuts on U.S. businesses
  • 1/3: The amount one sample Ohio family in the 25-percent bracket and paying nearly $14,000 in taxes would reduce their yearly tax burden
  • 3%: The level of growth the U.S. economy has already surged to—tax reform would take it even further
Watch President Trump and five working families make the case for tax reform.
Bonus: “Tax bill is Christmas present Americans have been waiting for,” says Alfredo Ortiz


‘Transparency and engagement is the right way to go’
Recent history reminds Americans that cybersecurity will be at the top of everyone’s mind in the years ahead. In just one example, the 2015 U.S. Office of Personnel Management data breach saw the records of as many as 4 million people compromised.
In May, President Trump signed an executive order to strengthen the cybersecurity of the federal government’s networks and critical infrastructure. Yesterday, Chris Liddell of the White House’s American Technology Council and Jack Wilmer of the Office of Science and Technology Policy announced that a final report was ready.
“We certainly feel like transparency and engagement is the right way to go,” Liddell said. “The 50 actions articulated in the report will complement existing agency efforts to modernize citizen-facing services.”
Read Liddell and Wilmer’s blog post, and see the full web-friendly report here.


Coming today: The President’s 2018 regulatory agenda
Economic growth has climbed back above 3 percent, and the Administration’s deregulation push is a big part of the reason why.
President Trump will speak this afternoon about the progress made on the deregulation front in 2017 and highlight the publication of his “2018 Unified Regulatory Agenda.”
Here’s what the President will tell Americans:
  • Agencies have substantially exceeded the White House’s “1 in, 2 out” directive that halts growth of the administrative state
  • Net regulatory costs were flat to negative in 2017
  • There will be a significant negative regulatory cost in 2018—with all agencies contributing to the effort
Watch the President speak live at 2:30 p.m. EST.

Photo of the Day


First Lady Melania Trump attends a Toy for Tots event | December 13, 2017 (Official White House Photo by Andrea Hanks)

POTUS TODAY

Today, the President will have lunch with Vice President Mike Pence, Secretary of State Rex Tillerson, and Secretary of Defense James Mattis.
Later, the President will participate in an event regarding deregulation and meet with the Chairwoman of the Republican National Committee.

SPECIAL NOTE

Check out our latest Facebook 360 Photo to take a look inside the White House during the Christmas season!

Europe’s “refugee” crisis and the Kalergi plan for white genocideIn a recent op/ed titled “Can Europe Survive This Invasion?,” Patrick Buchanan writes:
With birth rates in this smallest and least populated of continents below replacement levels for decades, Europe is aging, shrinking and dying, as it is being invaded and altered forever. […]
Unlike America, Europe has never known mass immigration. And those pouring into Europe are Arab, African and Muslim, not European Christians or Jews. They come from other civilizations and cultures. And they are not all assimilating but rather creating enclaves in Europe that replicate the lands whence they came. […]
The threats raised by the mass migration into Europe rise to the level of the existential.
Can a civilization survive the replacement of the people who created it by people of other races, religions, and civilizations?
Ask the Native Americans.
Will Europe remain Europe if she is repopulated by Arabs, Muslims, Asians and Africans? What will hold Europe together? Free trade?
The current invasion of Europe by “refugees” from the Middle East, North Africa, and Asia is engineered and enabled by politicians (with the exception of Hungarian Prime Minister Viktor Orban), without the support of Europe’s peoples. That raises the obvious question: Why are European politicians promoting what Buchanan, Orban and any person (whose mind hasn’t been turned into mush by PC propaganda) so clearly see — the systematic destruction, via demographics, of European civilization and its people?
One explanation reaches back to the 1920s, to a plan drafted by a bi-racial Austrian-Japanese named Richard Nikolaus Eijiro, Count of Coudenhove-Kalergi (1894-1972), whose parents were the Austro-Hugarian diplomat Heinrich von Coudenhove-Kalergi and Mitsuko Aoyama, the daughter of a Tokyo oil merchant, antiques-dealer, and landowner.
Richard Nikolaus, more commonly known as Coudenhove-Kalergi, was a Free Mason and an advocate of racial mixing. He is regarded as a father of the European Union, being the founder and president for 49 years until his death of the first movement for a united Europe, the Paneuropean Union.
In his 1925 book Praktischer Idealismus (Practical Idealism), Coudenhove-Kalergi wrote that “The man of the future will be of mixed race. Today’s races and classes will gradually disappear owing to the vanishing of space, time, and prejudice.”
Though not himself a Jew according to Wikipedia, Kalergi extolled a kind of Jewish supremacism, characterizing Jews as “a spiritual nobility of Europe” — “a new race of nobility by the Grace of Spirit” formed just “when Europe’s feudal aristocracy became dilapidated,” in the crucible of antisemitism wherein “Instead of destroying European Jewry, Europe, against its own will, refined and educated this people into a future leader-nation through this artificial selection process.”
As Europe finds itself overwhelmed by the incoming hordes of “refugees” and “migrants,” some have turned to what is called the Kalergi Plan to explain why Europe’s political elites encourage and welcome the invasion.
Below is an edited translation of an Italian-language article from the blog Identità.com, which is being reblogged and cited by various websites. The article, by Riccardo Percivaldi, is titled “The Kalergi Plan: the genocide of the European peoples“. I’m presenting this on FOTM without commentary, in the interest of information and to provoke discussion.
~Eowyn
Richard N. Coudenhove-Kalergi

The Kalergi Plan: the genocide of the European peoples

By Riccardo Percivaldi • Identità.com • Dec. 11, 2012 
Mass immigration is a phenomenon whose causes are still cleverly hidden by the system and which is falsely represented as inevitable by the multicultural propaganda. With this article we intend to demonstrate once and for all that mass immigration is not a spontaneous phenomenon. What appears to you as inevitable is actually the fruition of a decades-long plan to destroy completely the face of the Old Continent.

Pan Europa

Few people know that one of the main architects of European integration was also the one with a plan for the genocide of European peoples. He is a dark character whose existence is not known by the masses but whom the powerful consider as the founding father of the European Union. His name is Richard Coudenhove Kalergi. While he was alive, he moved behind the scenes, away from the spotlight, and managed to attract the most important heads of state in Europe, who became his supporters and promoters of European unification. In 1922, he founded the Pan Europa movement in Vienna. Its goal is to bring about a New World Order based on a federation of nations led by the United States. The unification of Europe would be the first step towards a single world government.
With the rise of fascism in Europe, the plan suffered a setback, resulting in the dissolution of the Pan-European union is forced to dissolve. After the Second World War, Kalergi redoubled his efforts and, aided by the support of Winston Churchill, the Masonic B’nai B’rith lodge, and major newspapers such as the New York Times, Kalergi succeeded in pushing his plan to the US government.

The Kalergi Plan

In his book Praktischer Idealismus (Practical Idealism), Kalergi declared that the people of the future “United States of Europe” will not be the original peoples of the Old Continent, but a kind of bestial subhumans made ​​by miscegenation. Kalergi stated in no uncertain terms that you must cross the peoples of Europe with Asian races and color, to create a multiethnic flock without quality and easily controllable by the ruling.
“The man of the future will be of mixed blood. The future Eurasian-Negroid race, very similar to the ancient Egyptians, will replace the diversity of peoples, with a variety of personalities.”
Austrian writer Gerd Honsik describes the essence of the Kalergi plan:
Kalergi proclaims the abolition of the right of self-determination and, subsequently, the elimination of nations by means of ethnic separatist movements or mass allogeneic (genetically dissimilar) immigration. In order for Europe to be mastered by the elite, homogeneous peoples are transformed into a mixed race of whites, blacks and Asians. Kalergi characterized these mestizos as cruel and unfaithful, and maintained that the elite must deliberately create the mestizos to achieve their own superiority.
The elite will first eliminate democracy — the rule of the people. Next, the elite will eliminate the people via miscegenation, thereby replacing the white race with an easily controllable mestizo race. By abolishing the principle of equality of all before the law, avoiding and punishing any criticism of minorities, and protecting the minorities with special laws, the masses are suppressed.
In his time, politicians hearkened to Kalergi — banks and the press were based on his ideas, while U.S. intelligence financed his projects. Europe’s political leaders know that Kalergi was the author of the European Union. Though unknown to the public and untaught in schools, Kalergi is the father of Maastricht and multiculturalism, which indoctrinate Europeans to tolerate and accept subhuman migrants.
Although no school book talks of Kalergi, his ideas were the guiding principles of today’s European Union. His belief that the peoples of Europe should be mixed with blacks and Asians to destroy European identity and create a single mestizo race, is the basis of our present policy of protecting and integrating minorities. Disguised as humanitarianism, this policy is aimed at the greatest genocide [of whites] in history.
Europe’s Coudenhove-Kalergi prize was created in his honor. Every two years, Europeans who excelled in pursuing Kalergi’s criminal plan are awarded the prize, among whom are the likes of [German Chancellor] Angela Merkel and Herman Van Rompuy [former Prime Minister of Belgium and the first President of the European Council].
[White] genocide is also the basis of the UN’s welcoming policy toward millions of immigrants to compensate for Europe’s low birth rate. According to a UN report released in January 2000, entitled “Replacement Migration: a solution to declining and aging populations,” Europe would need 159 million immigrants by the year 2025. One wonders how it was possible to make such an accurate estimate if immigration was not a well-rehearsed plan. Certainly, Europe’s low birth rate can easily be reversed with appropriate measures to support families. It is equally clear that the genetic heritage of Europe cannot be protected by introducing nonEuropean migrants. On the contrary, mass immigration will only accelerate the disappearance of Europeans. The sole purpose of mass immigration, therefore, is to completely denature a people, turning them into a collection of individuals without any ethnic, historical and cultural cohesion. In short, the Kalergi Plan has been and still is the foundation of the official mass immigration policies of European governments, at the cost of the genocide of the peoples of Europe.
As G. Brock Chisholm, former director of the World Health Organization (WHO) and a good disciple of Kalergi, said [in 1955]:
“In all places, people must practice the limitation of births and racially mixed marriages so as to create a single race in a new world dependent on a central authority.”
CONCLUSION
If we look around Europe, we can see that the Kalergi Plan seems to be fully realized. We are facing a “terzomondializzazione” or Third Worldization of Europe — a “New Civilization” supported by multicultural missionaries, formed from forced mass immigration of hordes of Africans and Asians. Each year, miscegenation and mixed marriages produce thousands of new individuals of mixed race — the “sons of Kalergi”. Under the media’s dual pressure of misinformation and the propaganda of humanitarianism, Europeans are taught to deny their origins, to deny their ethnic identity.
Advocates of Globalization strive to convince us to give up our identity as a progressive and humanitarian act and to think that holding onto our ethnic and cultural identity is “racism” because they want to make us all into blind consumers. In these times, it is more necessary than ever that we expose the lies of the system so as to rekindle the spirit of rebellion in Europe. Integration is tantamount to genocide. We have no choice but to rebel for the alternative is ethnic suicide.
See also:

“It is the prohibition that makes anything precious” Bitcoin Tax

“It is the prohibition that makes anything precious”
Mark Twain

SAM VOLKERINGDear Reader,
 
They can’t stop it.
 
Governments and financial authorities can’t stop the rise of cryptocurrency.
 
They’re trying… boy are they trying.
 
China has banned bitcoin exchanges. Malaysia is considering doing the same. South Korea has banned ALL new cryptocurrency sales. And in the US regulators are readying to try and control the market.
 
And just this week, they’ve stepped up their game even more.
 
As reported in The Telegraph:
 

“Treasury crackdown on Bitcoin over concerns it is used to launder money and dodge tax”

 
Why are the authorities so worried about cryptos? Why have they gone on the offence? 
 
It’s pretty obvious. Cryptos are a challenge to their power. To their control over you, me and the billions of people around the world corralled into the financial system. We all pay taxes. We all use banks. We all pay trillions in invisible little fees that stuff the coffers of the already-rich.
 
Cryptos and blockchain technology explode that control. And that is why the financial authorities all over the world are trying to stop them. Or at least control them.
 
Is the money laundering issue a valid one? All I’ll say is this…
 
Money laundering runs into the trillions. While increasingly criminals might be using digital currencies to ‘wash’ their money… as recently as 2015 a report from Europol refers to cash as ‘king’ for the purposes of laundering.  The shadow (cash in hand) economy in some nations is believed to be as much as 25% of GDP.  
 
Money is and will be laundered and exchanged in some form as long as there are criminals and those that do not want to participate in the financial system. And there will always be criminals and non-conformers.
 
Bank robbers use getaway cars, right? Well, I’ve never heard anyone call for a ban on motor vehicles because they are used for criminal activity. Trucks and ships are used for human trafficking. Small planes are used to ferry drugs from South America to Miami.
 
But money, seemingly, is different. New money is a direct threat to those in power. And they do not like it one bit.
 
In my view, this desperate grab to regain control won’t work.
 

Crypto tax is coming

 
As Mark Twain astutely noted back in the early 20th century… when you make something that is desired illicit… people only want it even more.
 
Of course, Twain was referring to the prohibition of alcohol. But there are some very interesting parallels to be drawn.
 
Whether you’re talking about banning cryptos or banning the consumption of alcohol… people do not want to be told how to live their lives.
 
Back in 1920, people went to extraordinary lengths to get around the prohibition laws…
 
Fishermen smuggled booze in on coffins. Doctors prescribed rum as medicinal. Saloons – no longer allowed to sell alcohol – charged outrageous prices for meals and ‘gave’ an accompanying whiskey away for ‘free’.
 
Just five years later, believe it or not, margarine was banned in some US states!
 
Why?
 
Same story… unlikely as it seems, it was a threat to the traditional powers that be.
 
‘Big dairy’ was scared of the impact that this cheaper, longer lasting new foodstuff would have on its revenue.
 
Lobbyists waged a war of propaganda against margarine, even producing posters that suggested it was made out of cats and sawdust!
 
Companies were forced to produce ‘moonshine margarine’ on the sly.
 
Silly as it sounds, margarine was disruptive. And its arrival was met with aggression.
 
The dairy barons even managed to push through a law that required all margarine to be dyed pink.
 
This may be an obscure example but I think the point is clear and one that we all understand… the powers that be fear any disruption to the status quo.
 
What has all this got to do with you?
 
Well, we are witnessing a new, grand disruption in the world today and the authorities are railing against it.
 
Bitcoin is ‘moonshine money’ for those who have had enough of the downright incompetent financial authorities.
 
People do not simply accept curtails on their basic freedoms. They didn’t accept alcohol bans. And they won’t accept a ban on cryptos. They’re not.
 
Bitcoin is edging towards a new high, selling for around $11,700 at time of writing.
 
The bans on cryptos have simply created ‘bitcoin refugees’ – investors and startups from China flocking to Hong Kong and Japan.
 
As Forbes notes…
 
What China bitcoin ban?... Nearly a billion dollars have reportedly returned to Chinese investors that put money to work in some 40-plus ICOs that took place on the mainland this year.”
 
Former New York Times writer Daniel Okren says in the documentary Prohibition… “It comes down to a question of how much you can tell people how to live their lives.”
 
Over time the alcohol prohibition law decayed and the US government wisened up and did what governments always do… they taxed it.
 
Of course they did. Tax is probably the biggest wealth generating idea in history! One day we might see a crypto tax. What other option do they have? Either they take a little slice or they get nothing.
 
 
China has banned bitcoin before, then reversed the decision. And banned it again – then reversed the decision. Now it is banned but my bet is the pattern will repeat.
 
And for you as an investor this is an unmissable opportunity to profit.
 
But I think you know that already.
 
You have sat back and seen with your own eyes the extraordinary gains being made from cryptocurrencies.
 
Now, let’s do something about it!
 
Let me show you how you could – before it's too late – take full advantage of what’s happening.
 
In my new book The Crypto RevolutionBitcoin, Cryptocurrencies and the Future of Money, I show you why the forces pushing bitcoin and cryptos into the mainstream are irreversible.
 
Unstoppable. 
 
I also show you one coin that I believe is going to leave even bitcoin for dust. By my reckoning it could turn every £50 you stake into nearly £25k.
 
Unless you are wilfully ignoring the rise of cryptocurrency… the first new asset class in our lifetimes… you must be able to see the huge potential to make money here.
 
Here at Southbank Investment Research, we believe this is the single most important money-making opportunity in the world.
 
And that is why I am offering you a copy of my book.
 
 
But be aware:
 
This opportunity won’t wait for you.
 
Never again will this moment in history occur. Just like never again will the world rush to adopt personal computers. Never again will Apple release the first iPod. Never again will the internet spread across the world so feverishly.
 
Five years ago, less than one million people had a bitcoin wallet. Today that number is over 14 million – and rising FAST. 
 
Never again will the world first adopt cryptocurrencies.
 
If you want to make the most possible money from this crypto revolution – this is it. The time is now. And it will NEVER be repeated.
 
Just a small stake in one of these exploding cryptocurrencies could redefine all of your expectations about your future wealth.
 
It’s a paradise for punters with a small amount of capital to spare!
 
Just look at the gains this ‘moonshine money’ revolution is generating for ordinary investors:
 
Ethereum: +3,683%
PivX +47,836%
Neo +21,523%
Stellar Lumens +1,402%
Xem +5,693%
19 October 2016 – 19 October 2017
Past performance is not an indicator of future results
 
Claim your copy of my new book and I’ll show you how to put yourself in the running for gains like those above.
 
 
Sam Volkering
Southbank Investment Research

Waarom het systeem gaat instorten!


Door Realpredictor

Het controlesysteem is een manifestatie van ons huidige tijdperk. Het kan niet overleven in het nieuwe tijdperk en is daarom gedoemd om in te storten. We bevinden ons nu in de overgang tussen deze twee tijdperken. Als het gordijn in dit proces wordt weggetrokken, staan ons een aantal schokkende dingen te wachten. De energetische veranderingen van verlichting en uitbreiding van bewustzijn gaat ook naar de duistere gebieden, de onderdrukkende controlestructuren en breekt ze af.

Het huidige controlesysteem, onze maatschappij kun je vergelijken met een dam die op instorten staat. De scheuren zijn al zichtbaar. Alles staat nog overeind en kan nog machtig en onbuigzaam lijken, maar als de scheuren eenmaal zichtbaar zijn kan de dam in een hele korte tijd breken. De vloedgolf aan veranderingen die dan gaat plaatsvinden zal heftig zijn.

Juist nu we vlak voor die doorbraak staan, zien we dat het controlesysteem dat de mensheid en het bewustzijn probeert te onderdrukken zich op een hoogtepunt bevindt. Dingen lijken steeds erger te worden. Aan de oppervlakte lijkt het erop dat de elite steeds meer en meer controle proberen te krijgen, maar in werkelijkheid is het een wanhopige poging om de controle die ze tot nu toe gehad hebben, vast te houden.

De elite is in paniek, want het feit dat ze zoveel machtsmiddelen nodig hebben om ons in bedwang te houden bewijst dat we anders heel snel zouden terugkeren naar onze natuurlijke staat. En zodra dat gebeurt hebben ze geen macht meer over ons.

Bovenstaande samenvatting is slechts een fractie van datgene dat David Icke vertelt in zijn presentatie. Zoals gebruikelijk deelt hij in een enorme versnelling enorm veel informatie, een soort waterval van inzichten en kennis. Omdat juist het besproken onderwerp zo actueel is raad ik iedereen aan om deze video zelf te bekijken en te beluisteren.

http://www.ellaster.nl/2016/07/31/david-icke-waarom-het-systeem-gaat-instorten/

Computergigant IBM stelt als eerste quantumcomputers beschikbaar voor bedrijven


Computergigant IBM stelt als eerste quantumcomputers beschikbaar voor bedrijven

Computergigant IBM zet als eerste de poorten open voor grootschalig rekenwerk met geavanceerde quantumcomputers. Het bedrijf heeft donderdag een commercieel contract gesloten met twaalf bedrijven en instellingen die ingewikkelde problemen met de nieuwe generatie supercomputer te lijf willen gaan.

Onder hen zijn de JP Morgan Chase bank, autofabrikant Daimler en elektronicabouwer Samsung. Die gaan al rekenend op zoek naar optimale beleggingstechnieken, materialen voor superefficiente batterijen en nieuwe verbindingen om chips uit te bouwen.

Tot nog toe gelden quantumcomputers vooral als een belofte van haast ongelimiteerde rekenkracht, maar staan de meeste systemen nog in het laboratorium, in Nederland onder andere bij QuTech in Delft. Van concrete toepassingen was feitelijk nog geen sprake.
Wat er moet ontstaan is een ecosysteem van vraag en aanbod
Andreas Fuhrer, IBM-researcher
De twaalf industriepartners gaan via online verbindingen werken met twee quantummachines met 20 zogeheten qubits, die in Oak Ridge in de VS en Oxford, Engeland staan. Zulke systemen danken hun enorme rekenkracht aan het feit dat ze niet met enen en nullen werken zoals gewone digitale computers, maar met quantumbits die tegelijk 1 en 0 zijn. Daardoor kunnen twintig qubits biljoenen geheugeneenheden tegelijk vasthouden, meer dan welke supercomputer ook. Software voor zo'n machine moet nog goeddeels worden ontwikkeld.

(De tekst gaat verder onder de foto.)
Het superrekenwerk moet in een flits worden uitgevoerd
In het nieuwe partnerprogramma wil IBM zulke quantumsoftware en toepassingen ontwikkelen en ervaring opdoen. 'Wat er moet ontstaan is een ecosysteem van vraag en aanbod', zegt IBM-researcher Andreas Fuhrer in een telefonische toelichting uit Zürich. 'Bouwers en gebruikers zullen samen moeten ontdekken wat er nodig en mogelijk is. Iedereen wil ervan leren.' IBM werkt ook al aan een experimenteel systeem met 50 qubits, zonder dat overigens bekend is wanneer dat beschikbaar gaat komen. De gebruikte qubits bestaan uit diepgekoelde supergeleidende elektronica.

Volgens Fuhrer is het 20-qubit systeem na jaren werk geschikt voor de praktijk doordat het voor quantumbegrippen zeer stabiel is. Ze blijven gemiddeld 90 duizendste seconde bruikbaar, waarna ze alsnog naar een klassieke 1 of 0 vervallen. Het superrekenwerk moet in een flits worden uitgevoerd, doorgaans na lange voorbereiding.
Ook Google kondigde een groot eigen quantumrekenprogramma aan
Het IBM Q-netwerk is volgens Fuhrer het meest geschikt voor vraagstukken waarin extreem veel mogelijke oplossingen bestaan. 'Daarin kan een quantumsysteem als geen ander snel de weg vinden', zegt hij. Daarbij is te denken aan nieuwe materialen en geneesmiddelen, maar op termijn ook de optimalisatie van logistiek en het kraken van versleutelde informatie. Voor individuele consumentengadgets is de quantumtechnologie onbruikbaar omdat die extreem gekoeld en perfect geïsoleerd moet blijven; wel is denkbaar dat de servers van zoekmachines er uiteindelijk gebruik van gaan maken.

Bij het project zijn verder ook de bank Barclays betrokken, maar ook Honda, SR Corporation, Hitachi Metals, Nagase, Keio University, Oak Ridge National Lab, en de universiteiten van Oxford en Melbourne, Australië. Eerder kondigde ook Google een groot eigen quantumrekenprogramma aan. De komende jaren stelt de Europese commissie een miljard euro beschikbaar voor Europese research en ontwikkeling op dit terrein. Ook Amazon en Microsoft hebben zulke ambities en investeren in labs en wetenschappers.

In Delft is het QuTech-laboratorium een van de trekkers van de quantuminspanningen in Europa, daarbij onder meer gesteund door Microsoft en chipgigant Intel. Daar wordt langs een aantal routes gewerkt aan qubits die nog veel langer stabiel blijven dan de huidige experimentele quantumbits. De meest geavanceerde Delftse quantumschakeling telt nu 17 qubits, maar die is alleen nog voor experimenten in het lab geschikt.

The Fed Prepares for Next Recession  • The Fed raises rates — to the shock of no one...
  • “When the facts change, I change my mind. What do you do?”...
  • Then Jim Rickards shows you why for the Fed, 2018 will be the year of living dangerously...
How Did This Beach Bum Collect $250 in 2 Minutes?
Click Here

Darien, Connecticut
December 14, 2017
Jim RickardsDear Reader,
The Fed raised interest rates yesterday.
I fully expected a rate hike. It would have been a shock if they didn’t. Let’s consider that a done deal and move on to what’s next with the central bank.
I only recently came to the conclusion that the Fed would raise rates yesterday. For the past few months, I took the view that the Fed would not raise rates. That view was out of consensus, though. For weeks the market indicators have been projecting a near 100% probability of a rate hike in December.
It turns out the consensus was right.
That’s OK. Sometimes the consensus wins, sometimes not. Last winter, the consensus was giving only a 30% chance of a Fed rate hike in March right up until the end of February. Then the consensus jumped to 80% in a matter of days before converging on 100% just ahead of the March meeting. So it goes.
I don’t spend much time dwelling on particular “right” or “wrong” forecasts. It’s more important to focus on the quality of the forecast models. The goal is to produce correct forecasts as consistently as possible over a long period of time despite the occasional miss.
Babe Ruth had a lifetime batting average of .342 and a lifetime slugging percentage of .690. Both statistics are among the best in the history of baseball, but they left plenty of room for strikeouts (Ruth had 1,330 strikeouts in his storied career). My models produce consistently accurate forecasts, but strikeouts are part of the game.
A good analyst must continually update his forecasts given the latest available data. You cannot rigidly hold to your thesis if the latest information doesn’t support. Flexibility is key.
As famed economist John Maynard Keynes may or may not have said, “When the facts change, I change my mind. What do you do?”
Now, this is a good time to review the baseline forecast for Fed activity and to consider not so much what the Fed is doing as why they’re doing it. The “why” factor is the key to what happens next with Fed policy and what the impact will be on you.
As I’ve said for the past two years, the baseline is that the Fed will hike rates four times per year, every March, June, September and December, until rates are normalized around 3.25% in late 2019.
The Fed’s rationale for this policy is to raise rates so they can prepare to cut them again if a new recession emerges, which is highly likely in the next few years. In effect, the Fed is making up for lost time because of Bernanke’s failure to raise rates in 2010–2012.
There are three exceptions to this rule when the Fed might take a “pause” in the rate hike path.
I explain them below and take a look ahead to 2018. Read on.
Regards,
Jim Rickards
for The Daily Reckoning
P.S. The Prophesy System I’ve recently revealed is the most effective tool for forecasting the economy and markets when faced with incomplete or uncertain data.
With all that’s happening in the markets today, I’m convinced the timing couldn’t be better.
In the past, I’ve treated this system as a black box, calling it a “secret key.” But after some discussion with colleagues, I’ve decided to pull back the curtain even more. I’m revealing the real method and math behind Project Prophesy.
Click here or on the play button below for the full demonstration:
Project Prophesy

Recommended Links
WARNING: Don’t File Social Security Benefits Until You See This
BenWe just uncovered something shocking that could mean the difference between collecting a meager $1,000 from Social Security…
Or getting up to $6,235 a month you can use for your retirement.
That’s real cash deposited in your account… coming from the private sector.
But according to a law that governs this special situation, you must act before January 19th. Click here to get started today.

James[[[SPECIAL – PENNY STOCK ANNOUNCEMENT]]] $2.3 million in Profits by December 21?
This shy math genius barely ever comes out in public. Recently, however, he stepped forward with news of a secret penny stock formula he found…
…that could potentially turn just a small sum into
more than $2.3 million. PLUS… he’s got a huge target on Thursday, December 21.
Getting huge profit chances from cheap, fast-moving penny stocks has never been easier.

The Daily Reckoning Presents: “Fed officials are like generals fighting the last war”...
******************************

2018: The Year of Living Dangerously

By Jim Rickards
Jim RickardsThe only reasons the Fed would pause on rate hikes at this point are a disorderly stock market decline, persistently weak job creation and disinflation.
The first two pause factors don’t apply right now. The stock market has been setting new records almost daily, and job creation has been solid if not spectacular.
The third pause factor, disinflation, is a close call. The inflation number the Fed watches (PCE deflator, core, year-over-year) has been weak all year dropping from 1.9% last January to 1.4% in October, the most recent month for which data is available. It was this weak inflation data that informed my earlier forecast that the Fed would not hike rates yesterday.
Yet, the latest data released on Nov. 30 showed the September number revised upward from 1.3% to 1.4%. Most of this is just statistical noise and rounding, but it did leave the August 1.3% reading as the “low” in the time series, with a slight increase in September, and an unchanged reading for October.
That time series of 1.3%, 1.4% and 1.4% is thin gruel, but perhaps just enough to justify Yellen’s view that disinflation is “transitory.”
Yellen can also look to strong third quarter growth, the supposed stimulus effects from the Trump tax bill and a strong November jobs report as supporting her view that inflation will come roaring back soon. In any case, the combination of jobs, growth, tax cuts, and stable disinflation was just enough to put the rate hike in the bag.
But, there’s more to the story.
Inside the Fed, there is deep concern among doves and hawks alike that several asset classes including stocks, bonds and real estate (not to mention bitcoin) are entering bubble territory.
Inside the Fed, there is deep concern among doves and hawks alike that several asset classes including stocks, bonds and real estate (not to mention bitcoin) are entering bubble territory.
Part of the justification for a rate hike in December, along with the elements already mentioned, is a desire to slow these bubbles before they endanger financial stability as happened in 2007 and 2008.
This could signal a sea change in Fed thinking. It’s obvious the Fed would respond with a “pause” if markets became disorderly to the downside. But, the idea of tightening credit to prevent markets from becoming disorderly to the upside is a fraught subject.
In 1928, the Fed began to tighten policy in response to a stock market boom. Under the gold standard and the “rules of the game” at the time, the Fed should have been easing policy because of gold inflows to New York.
Nevertheless, the Fed tried to pop a stock market bubble, and they succeeded too well. The market crashed in 1929. This is conventionally understood to mark the beginning of the Great Depression in the United States.
In 1963, A Monetary History of the United States, 1867-1960, by Milton Friedman and Anna Schwartz was published. This landmark book closely analyzed Fed policy before and during the Great Depression. It also laid the blame for the depression squarely at the feet of the Federal Reserve and their effort to pop a stock market bubble.
In the 1980s, a young scholar named Ben Bernanke followed in the footsteps of Friedman and Schwartz with original research. Bernanke reached the same conclusion. The Great Depression was the result of a misguided attempt by the Fed to pop a stock market bubble in the late 1920s by tightening monetary policy instead of easing.
This received wisdom came into play during the dot.com bubble of 1996-2000. Then Fed Chairman Alan Greenspan adopted the Friedman-Schwartz-Bernanke consensus and did not try to pop that bubble (despite warning about “irrational exuberance” in 1996).
Greenspan was right. The dot.com bubble burst on its own, millions of investors lost billions of dollars, but there was no systemic risk. No major banks failed, there was no liquidity crisis and there was no international contagion.
This experience solidified the Fed’s view that the Fed should not try to pop bubbles. It also proved to the Fed that it was easier for it to clean-up after a bubble burst than to correctly identify bubbles in the first place.
But, the received wisdom went badly wrong in 2007. Now it was Ben Bernanke’s turn as Chairman of the Fed. Despite signs of euphoria in the housing market, Bernanke took the conventional view that the Fed should not try to pop bubbles, but should focus on cleaning up the mess afterwards.
That did not end well. The 2007-2008 global financial crisis was the worst since the Great Depression.
The Fed’s “clean up” consisted of frantic efforts to avoid the sequential collapse of every major bank in the world. The Fed guaranteed every bank deposit, money market fund and commercial paper facility in the U.S. and engaged in over $10 trillion of dollar swaps with the European Central Bank to bail out the European banks.
What did Bernanke miss in 2007? Why did Greenspan’s “hands off” policy succeed in 2000, but Bernanke’s policy did not in 2007?
The answer is leverage.
The 2000 dot.com bubble was an equity mania, but it did not involve excessive leverage. Stocks crashed, but there was no contagion because there was no dense network of leverage to take down the banks.
In contrast, the 2007 bubble was all about leverage, specifically bad mortgage debt and derivatives. When the housing bubble burst, the damage was not contained to homeowners but spread quickly to banks, brokers, exchanges and finally turned into a full-scale global liquidity crisis.
In short, not all bubbles are created equal.
Equity bubbles without margin debt or derivatives can pop without systemic effects. On the other hand, leveraged bubbles in any asset class can have spillover effects on the banks providing the leverage.
Equity bubbles without margin debt or derivatives can pop without systemic effects. On the other hand, leveraged bubbles in any asset class can have spillover effects on the banks providing the leverage.
We saw this dynamic in play in the 1998 panic when a single hedge fund, Long-Term Capital Management, jeopardized all of Wall Street because of $1.3 trillion of hidden off-balance sheet derivatives with the major bank dealers. (I know, because I negotiated that bailout with the Fed and Wall Street).
Where are we now?
The Fed does not believe the stock market is firmly in bubble territory, but it does believe it’s getting close. The Fed is also aware that unlike 2000, this potential bubble is credit driven with margin loans near all time-highs and credit spreads near all-time lows.
When corporate debt, student loan debt and emerging markets dollar-denominated debt are factored in, we’re looking at a credit and liquidity crisis potentially worse than 2008.
Recently the Fed has decided to “lean in” to the emerging credit and stock bubble. This means that in addition to the three pause factors noted above, we have to add a new “bubble” factor to our model. This bubble factor offsets the disinflation factor to some extent, and pushes Fed policy closer to the baseline case for all of 2018.
(There’s another factor in the model, which is a war with North Korea. That will certainly put the Fed on “pause” in terms of rate hikes. But, it’s a binary factor. Either the war will happen or it will not, and if it happens we’ll know immediately. There’s no judgment involved; we’ll know it when we see it.)
The Fed is almost certainly overestimating its ability to slow a bubble without popping it in a damaging way. The Fed is also underestimating the tightening impact of balance sheet normalization, now underway, which is actually shrinking the base money supply.
Fed officials are like generals fighting the last war. In an effort to avoid Bernanke’s 2007 mistake, the Fed may be blundering into a replay of their 1929 mistake. And that could put the U.S. economy into a recession at best, or a stock market crash at worst.
Let’s call 2018, “The Year of Living Dangerously.”
Regards,
Jim Rickards
for The Daily Reckoning
P.S. During the first week of March 2009 several bank stocks were blinking in my unique proprietary system.
Strangely enough, on that exact same day my system flashed green for shares of JPMorgan.
Had I told anyone to buy JPMorgan at that time, they’d probably have called me nuts. But that blinking green light indicated something BIG was about to happen…
Sure enough, on March 23, Treasury Secretary Tim Geithner announced a $1 trillion plan to end the banking crisis.
Of course, this was great news for U.S. banks… including JPMorgan. And had you placed one simple trade when Prophesy flashed green for JPMorgan...
You could have turned a small investment of $500 into $10,225 in a little more than two weeks. And it wouldn’t have just worked on JPM. You could’ve also made...
>> $5,750 in two weeks on GERN...
>> $5,320 in one week on MBIA...
>> $7,130 in one month on NEM...
>> $10,830 in two weeks on AK Steel...
>> $39,640 in two weeks in US Steel...
>> $27, 500 in two weeks on HBAN...
>> $28,000 in 7 days on TEX.
Click here now or the play button below to see what this indicator is… and watch several demonstrations of Prophesy in action:
Jim GIF
James RickardsJames G. Rickards is the editor of Strategic Intelligence. He is an American lawyer, economist, and investment banker with 35 years of experience working in capital markets on Wall Street. He is the author of The New York Times bestsellers Currency Wars and The Death of Money.


Pot Leaf
California’s Penny Pot Stocks Set to Explode January 1st
The war on marijuana is drawing to a close…
This could be your last chance to turn mere pocket change into a FORTUNE
But you need to get in ASAP...
Because California is set to officially begin selling recreational pot starting January 1st.