woensdag 25 oktober 2017

How to Become Member of Anonymous Group ?

Today time everyone wants to become like anonymous. Many of people want to join this organization because they think anonymous solves every problem. Most of them don’t know what Anonymous actually is, they also don’t know who operates this organization, where is headquarter of this organization. We are going to share that identity, who operate this group worldwide. 

Anonymous Flag

This is an online community where all member from worldwide connects together. It was founded in 2003. You can only recognize these people by guy fox mask. There is no another way left to identification. No one knows how many people associated with them worldwide. It is one of the mysterious Cyber group from past decade. They also involve hacking  ISIS social media accounts & websites. Below is the most famous line use by every anonymous.

"We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us"

Now come to the main point, how to become a part of this community. So you want to join Anonymous group. You can’t join because it doesn't exist. No any centralized infrastructure where all operation controlled by one person. We don’t have any official website or social network page. Some person mentions on their website that they are from official HQ. But There is no any headquarter exists.   


It means no option available for becoming a member. No, you can join but through another way. Call yourself anonymous, No one sitting inside the office said, come join our company. No need any kind of computer skills or qualification required for becoming a member. Become your own guru. Everyone has a different kind of skill. Use that skill to help people. Then you become a real anonymous.Nog geen beslissing over nieuwe vergunning voor glyfosaat


door

Nog geen beslissing over nieuwe vergunning voor glyfosaat
Foto: BELGA
De EU-lidstaten hebben woensdag geen beslissing genomen over een verlenging van de vergunning voor de controversiële onkruidverdelger glyfosaat. De Europese Commissie zal nu de standpunten van de verschillende landen bestuderen en wellicht met een nieuw voorstel komen.
Glyfosaat is het meest gebruikte bestrijdingsmiddel ter wereld en vooral bekend als hoofdbestanddeel van Roundup. Binnen Europa is het al twee jaar voer voor discussie. Milieuorganisaties verzetten zich al jaren tegen het gebruik, omdat het schadelijk zou zijn voor mens en milieu. Midden december loopt de vergunning om glyfosaat op de markt te brengen af en is er een nieuwe vergunning nodig.
In 2015 concludeerde het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek, dat deel uitmaakt van de Wereldgezondheidsorganisatie, dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is voor de mens. Maar omdat het Europees voedselagentschap (EFSA) oordeelde dat daar niet genoeg bewijs voor bestaat en omdat het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) concludeerde dat de stof niet kankerverwekkend is, wilde de Europese Commissie alsnog een nieuwe vergunning verlenen voor tien jaar.
Advertentie
Ook ons land is tegen
Op initiatief van de groene fractie in het Europees Parlement stemde gisteren een meerderheid tegen een verlenging van glyfosaat voor tien jaar, en wel vóór een uitdoofscenario: een volledig verbod binnen de vijf jaar voor de hele Europese landbouw. En een verbod, eind dit jaar al, voor privégebruik (wat in België nu al geldt) en in openbare ruimten waar kinderen komen.
 Vandaag moesten de lidstaten hun beslissing bekendmaken, maar die beslissing werd uitgesteld. Het was immers duidelijk dat er onvoldoende lidstaten dat voorstel steunen. Vanmorgen nog maakte minister van Landbouw Denis Ducarme bekend dat ons land de resolutie van het Europees Parlement om het gebruik van glyfosaat, de meest verkochte onkruidverdelger ter wereld, tegen december 2022 helemaal uit te faseren. steunt.
Oplossing die een zo breed mogelijk steun geniet
Tijdens de vergadering van het Permanent Comité voor de Planten, Dieren, Voeding en Diervoeding peilde de Commissie woensdagochtend daarom naar de steun die onder de lidstaten bestaat voor een nieuwe vergunning voor respectievelijk 10 jaar, 5 tot 7 jaar en 3 jaar. Omdat geen van de scenario's uitzicht bood op een gekwalificeerde meerderheid, werd beslist de stemming uit te stellen
De Commissie gaat nu rekening houden met het standpunt van de verschillende lidstaten en wil een 'oplossing' vinden die een zo breed mogelijke steun geniet, rekening houdend met de volksgezondheid, het leefmilieu en de beschikbare wetenschappelijke data. 

Als de EU-landen effectief stemmen en er geen gekwalificeerde meerderheid kan worden gevonden voor het voorstel dat op tafel ligt, moet de Commissie zelf beslissen over een nieuwe vergunning voor glyfosaat. Wegens de controverse die rond het dossier hangt, is dat een scenario dat ze absoluut wil vermijden.

Totale staatscensuur: Duitsland sinds 1 oktober een tweede Noord Korea, EU zal volgenOverheden richten zich vooral tegen islamofobie, maar nauwelijks tegen antisemitisme en Europeanenhaat – Haatcolumn van bekende linkse moslimschrijver ‘Duitsers, schaf jezelf af!’ mag gewoon blijven staan
 Journalist Michael Stürzenberger werd veroordeeld tot 6 maanden voorwaardelijk omdat hij deze historische foto van het pact tussen de Nazi’s en de islam om de Joden uit te roeien op zijn Facebook had geplaatst.

Naar de korte periode waarin de mensheid vrij en onbeperkt zijn mening op het internet kon uiten, zal in de toekomst nog lang naar terugverlangd worden. Aan een tijdperk van een jaar of 25 met echt vrije digitale communicatie, open meningen en onverbloemde feiten wordt nu in snel tempo een definitief einde gemaakt. Op het Duitse internet heerst sinds 1 oktober een strenge staatscensuur die bijna te vergelijken valt met Noord Korea. In Berlijn maakt het regime Merkel er geen geheim van deze censuur in de hele EU te willen toepassen. Daarmee zal alle kritiek op de heersende politieke kaste in Europa keihard en permanent de mond worden gesnoerd.
 
Sinds 1 oktober zijn sociale media zoals Facebook, Twitter en YouTube verplicht om de nieuwe Duitse censuurwetten uit te voeren. Alle berichten en commentaren die de staat als laster, smaad, haat of opruiing beschouwt moeten binnen 24 uur worden verwijderd, ongeacht of de feiten nu kloppen of niet. Op weigeren mee te werken staat een maximale boete van € 50 miljoen.

Gedachtenpolitie: Straf voor plaatsen historische foto

De nieuwe gedachtenpolitie van de staat, geleid door extreemlinkse activisten, bepalen vanaf nu welke meningen politiek-correct genoeg zijn om op internet te mogen blijven staan. Journalist Michael Stürzenberger was één van de eerste slachtoffers: hij kreeg 6 maanden voorwaardelijk voor het plaatsen op zijn Facebook van de beruchte foto uit 1941 waarop de islamitische Grote Mufti van Jeruzalem, Haj Amin al-Husseini, de hand schudt van een hoge Nazi officier. Tegenwoordig is het weergeven van onomstreden pijnlijke historische feiten –namelijk het pact tussen de Nazi’s en de moslims om de Joden uit te roeien- al voldoende om aangeklaagd te worden wegens ‘belediging van de islam’.
De EU heeft net als Duitsland vergelijkbare ‘gedragsregels’ voor het internet, maar die zijn nog vrijwillig. EU-commissaris van Justitie Vera Jourova verklaarde onlangs dat ze er mogelijk toe overgaat om deze regels, waarmee ‘haatspraak’ moet worden bestreden, verplicht te stellen.

EU geeft wel podium aan Arabische terroristen

Diezelfde EU had er vorige maand geen problemen mee om de veroordeelde Arabische terrorist Leila Khaled, lid van de Palestijnse terreurorganisatie PFLP, toe te laten op een conferentie over ‘de rol van vrouwen in de Palestijnse strijd’ (tegen Israël). Deze conferentie was onder andere georganiseerd door het linksgroene blok in het Europese Parlement.
Ook in Groot Brittannië kondigde premier Theresa May een keiharde aanpak van ‘alle extremistische ideologieën die haat prediken, verdeeldheid zaaien en onze gemeenschappelijke menselijkheid ondermijnen.’ In realiteit is virtueel al het terrorisme islamitisch, en is het vrijwel uitsluitend de islam die onder de eigen gelederen verdeeldheid en haat tegen het ongelovige Westen predikt.
Uitgerekend volgelingen van deze specifieke religieuze haatideologie lijken te zijn uitgezonderd van de nieuwe staatscensuur in Europa. Zo weigert de Britse regering de politieke tak van de islamitische terreurorganisatie Hezbollah, die openlijk heel Israël wil vernietigen, te verbannen. De Zuid Afrikaanse moslim haatprediker Ebrahim Bham, ooit werkzaam voor de Taliban, werd zelfs tot de koningin en het parlement toegelaten, en mocht zijn Jodenhaat vrijelijk op een grote ‘Palestina Expo’ in Londen uiten.
Net als de Duitsers treden de Britten steeds harder op tegen critici van de islam en de islamisering van Europa. Tegelijkertijd werd vorig jaar slechts 1,9% van alle geregistreerde haatmisdrijven tegen Joden vervolgd. Een duidelijkere uitnodiging om hiermee door te gaan kan een overheid nauwelijks geven.

‘Smerige aardappelcultuur, schaf jezelf af!’

In Duitsland is het nog erger. Daar kan de bekende extreemlinkse TAZ (Tageszeitung) columniste Hengameh Yaghoobifarah ongehinderd haar haat tegen de autochtone Duitse bevolking blijven verspreiden. In haar recente column getiteld ‘Duitsers, schaf jezelf af!’ schold ze onze Oosterburen uit voor ‘aardappels’ met een ‘smerige cultuur’, en eiste ze de invoering van speciale islamitische feestdagen, halalvlees in alle kantines, en zelfs aparte toiletten voor moslims. ‘En als Duitsland over 4 jaar niet meer bestaat, is er ook geen AfD meer om op te stemmen.’ (2)
Alles wat in Duitsland niet op zijn minst ‘links van het midden is’, is tegenwoordig ‘extreem rechts’ en ‘racistisch’. ‘Merkel is weer thuis in haar stalinistische DDR,’ schrijft Hans Mundi op Jouwatch. ‘Getroffen door deze censuurgolf is bijna uitsluitend het groeiende leger regerings- en systeemcritici, dus iedereen die tegen de dictatuur van de politiek correcte mainstream, die door Merkel extreem werd versterkt, ingaat.’ (3)
Afgelopen weekend publiceerde Welt am Sonntag officiële cijfers waaruit bleek dat het aantal onderzochte, aan terrorisme verbonden zaken in 2016 één jaar tijd is gestegen van 240 naar 900. In 2013 ging het in totaal maar om 80 gevallen. De inlichtingendiensten schatten dat er al zeker 24.400 islamisten in het land zijn. (7)

Hard tegen islamofobie, amper tegen antisemitisme en jihadisten

De Duitse, Britse, Franse en Zweedse overheden richten zich dus vooral tegen ‘islamofobie’, maar doen amper iets aan het omgekeerde. Londen, dat zijn eerste moslim burgemeester heeft, is een campagne begonnen waarmee speciaal moslims worden aangemoedigd om ‘hate crimes’ te rapporteren.
Burgemeester Sadiq Khans politie- en misdaadafdeling trok vorig jaar bijna € 2 miljoen uit om ‘islamofobie’ te bestrijden. Tegelijkertijd verklaarde hij dat de gemeente ‘geen geld’ heeft om de 200 bekendste jihadisten in Londen –van de al 400 die uit Syrië en Irak naar de Britse hoofdstad zijn teruggekeerd- in de gaten te houden. (1)

Cultuurverrijking gaat eindeloos door...

Ondertussen blijven de vele islamitische cultuurverrijkende voorbeelden die we de afgelopen jaren al gaven zich opstapelen. Een 25 jarige illegale Soedanese migrant wist met 7 valse identiteiten € 21.700,- aan uitkeringen op te strijken. Gepakt, maar zijn straf? 200 uur maatschappelijke dienstverlening. Alleen al in Niedersachsen zijn er meer dan 300 asielzoekers betrapt op het op vergelijkbare wijze stelen van de samenleving. (4)
In Berlijn moest een speciale middelbare school voor migrantenkinderen al na 6 weken zijn deuren sluiten vanwege een totaal gebrek aan discipline, gewelds- en drugsdelicten, en zelfs prostitutie. De school was een idee van een immer naïeve sociaaldemocratische politicus, SPD ‘gezinssenator’ Sandra Scheeres, om de ‘integratie’ te bevorderen. Sowieso kwamen van de eerste 100 moslim’studenten’ er maar 50 opdagen. Kosten van het zoveelste grandioos mislukte integratieproject? Een half miljoen. (5)
Berichten over veel ergere zaken, zoals misdaden en moorden, zijn er inmiddels ook dagelijks. Hamburg reageerde geschokt toen een 25 jarige Pakistaanse moslimmigrant gisterenavond zijn 2 jarige dochtertje de keel doorsneed. Een rechercheur zei dat hij ‘een slachthuis’ aantrof. De nog altijd voortvluchtige man zou boos geweest zijn op zijn vrouw omdat die aangifte had gedaan vanwege bedreiging (6).

Koningin Máxima brengt werkbezoek aan Parnassia Groep

                                          

25 oktober 2017 - 13:28

Ollongren: 'Als ik iets voor de stad kan doen, zal ik dat doen'


Kajsa Ollongren
Kajsa Ollongren © ANP

Kajsa Ollongren (50) begint donderdag als minister en vicepremier in het nieuwe kabinet.
Ze verlaat de Amsterdamse politiek. 'De timing is beroerd.'

          
Twee weken geleden hing Alexander Pechtold, partijleider van D66, aan de lijn. Of Kajsa Ollongren, plaatsvervangend burgemeester en wethouder van Amsterdam, tijd had voor een kopje koffie.

Na de uitvaart van burgemeester Eberhard van der Laan troffen ze elkaar in Den Haag. De vraag: wilde Ollongren aantreden in het nieuwe kabinet als vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken?

"Ik vroeg twee dagen bedenktijd, maar kreeg precies één middag," zegt Ollongren, in haar werkkamer in de Stopera, op haar laatste werkdag in Amsterdam.

De vraag kwam niet geheel onverwacht, dus ze had er al over nagedacht en thuis over gesproken. Ze was op zich positief, maar alles hing af van het regeerakkoord en het ministerie. "Binnenlandse Zaken is een mooie portefeuille, die aansluit op wat ik als wethouder heb gedaan. Ik ga mij bezighouden met lokaal bestuur en wonen."
Amsterdam heeft een goedgebekte raad, dus ik heb wel geleerd mijn beleid te verdedigen
Ollongren, die in Amsterdam blijft wonen, staat donderdag op het bordes. Vrijdag is de eerste ministerraad. Op haar bureau ligt de eerste werkmap klaar, een centimeter of vijf dik.

Waarom heeft u ja gezegd tegen Pechtold?
"Omdat ik dit een goed regeerakkoord vind en een kans voor D66. Bovendien is het een eer om hiervoor gevraagd te worden. Als wethouder vond ik het fantastisch om voor de stad te werken en nu is het erg mooi om dat voor heel het land te doen. De publieke zaak gaat mij aan het hart."

Hebben het overlijden van Eberhard van der Laan en uw rol als plaatsvervangend burgemeester invloed gehad op uw beslissing?
"Ja, die omstandigheden hebben de beslissing veel moeilijker gemaakt. De timing is in dit licht beroerd. Maar ik heb niet met minder overtuiging deze beslissing genomen."

De stad raakt na de burgemeester ook de ­nummer twee op de lijst kwijt.
"Inderdaad en dat is niet ideaal, maar wel een situatie die kan worden opgelost. Ik heb het met Johan Remkes, commissaris van de Koning, ook gehad over een mogelijk waarnemerschap. Het was mooi geweest om dat te doen, maar het is een tijdelijke, wat praktische rol en er zijn voldoende ervaren bestuurders die dit kunnen."
Carrièreplanning heeft geen zin in de politiek, niemand wist of D66 in het kabinet zou komen
Heeft u het hier nog over gehad met Van der Laan?
"De burgemeester kon altijd goed vooruit­kijken, dus het is in onze gesprekken weleens langsgekomen. Hij heeft het benoemd en gezegd dat beide opties mogelijk waren; een plek in het kabinet en een rol als waarnemend burgemeester. Maar hij heeft mij geen advies gegeven en dat vind ik mooi."

In mei was u nog kritisch over een kabinet met ChristenUnie, die ideologisch ver af staat van D66. U maakte zich zorgen over de kleine meerderheid en over het feit dat het lastig is je ideologisch te onderscheiden in een kabinet van vier partijen. Waarom bent u dan toch in zo'n kabinet gaan zitten?
"Op dat moment wisten we nog niet zeker dat andere varianten uitgesloten waren. Met GroenLinks waren zaken nog niet afgerond en PvdA had alleen nog maar gemompeld dat ze niet wilde onderhandelen. Later bleek dat ChristenUnie inderdaad de enige optie was en hebben partijen bijna vijf maanden onderhandeld. Nu ligt er een goed akkoord, waarin D66 een eigen kleur heeft."

Waren er voor u breekpunten, zaken die wel of niet in het regeerakkoord moesten staan, wilde u meedoen?
"Voor mij was het belangrijk dat geen afbreuk gedaan zou worden aan zaken die goed geregeld zijn, zoals het homohuwelijk, abortus, euthanasie. Dat is niet gebeurd."

Maar dit kabinet gaat ook niet lekker doorpakken met die onderwerpen.
"Je moet tot elkaar komen. Geen van de partijen heeft het gevoel dat afbreuk wordt gedaan aan zijn punten en dat vind ik knap."

Het verhaal gaat al heel lang dat u naar Den Haag zou gaan, maar dat u eerst ervaring moest opdoen in Amsterdam. Was hier inderdaad sprake van carrièreplanning?
"Nee. Ander was ik wel in Den Haag gebleven. (Ollongren was eerder hoogste ambtenaar op het ministerie van de premier, red.) Ik ging van de ambtenarij naar het openbaar bestuur in Amsterdam en dat was nieuw voor mij. Een gewaagde stap ook. Carrièreplanning heeft geen zin in de politiek, niemand wist of D66 in het kabinet zou komen."
Toen ik in Den Haag werkte, zat de PVV daar al lang, dus ik weet wat er gaat gebeuren
In Den Haag krijgt u te maken met partijen die niet in de gemeenteraad zitten: PVV, Denk, Forum voor Democratie. Bent u voldoende geharnast?
"Amsterdam heeft een goedgebekte raad, dus ik heb hier geleerd om mijn beleid te verdedigen. Toen ik in Den Haag werkte, zat de PVV daar al lang, dus ik weet wat er gaat gebeuren en daarover maak ik mij geen enkele zorgen. Ieder nieuw bewindspersoon moet er een keer ­doorheen."

Gaat Amsterdam profiteren van uw plek in het kabinet?
"Ik ken de problematiek in Amsterdam goed en weet dat die anders is dan in andere delen van het land. We hebben als gemeentebestuur soms wat moeite gehad met de landelijke politiek, bijvoorbeeld met de meldplicht voor vakantieverhuur of scooters op de rijbaan. Als ik iets voor de stad kan doen, zal ik dat doen. Als wethouders bij mij willen aankloppen, sta ik daar voor open."

Wat voor stad laat u achter?
"Een bruisende stad, waarin mensen kansen hebben, waar ze ook vandaan komen. Het is ons gelukt mensen sneller aan de slag te krijgen. Tegelijkertijd is de woningmarkt nogal een issue. Als minister ga ik ook over Wonen en ik heb hier gezien dat middeninkomens in de knel zitten, dat gezinnen de stad verlaten."

"Dat is niet goed. Wat drukte betreft hebben we stappen gezet, met een streng hotelbeleid, het verbod op nieuwe toeristenwinkels, maar we zijn er nog niet. Amsterdam is een stad met veerkracht, die zich weet aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Maar dat gaat niet vanzelf."

Lees ook de afscheidsbrief van Ollongren: 'Amsterdam is ons allemaal lief'

Americans need Tax Reform

https://youtu.be/oYOkBpPq0Oc


Americans Need Tax Reform


The current tax code is a burden on American taxpayers and harmful to American job-creators. It has grown out of control in length and complexity so that many Americans must rely on professional help to file even the simplest return. Our outdated tax code also makes our businesses uncompetitive as other nations provide lower tax rates, and incentivizes American businesses to move their headquarters or offshore jobs. President Donald J. Trump is working to reform our tax system so that Americans are treated fairly, can keep more of their hard-earned money, and companies can bring jobs back to the United States.
“We believe every-day Americans know better how to spend their own money than the federal bureaucracy, and we want to help them keep as much of that hard-earned money as we can.”
– President Donald J. Trump

Midden-Oosten gedoemd na 2020 door ineenstorting olieprijzen
De olieprijzen zijn de afgelopen tijd opnieuw gestegen naar een leefbaar niveau voor de olieproducerende landen waardoor de grootste crisis sinds lange tijd werd afgewend. Helaas is de toekomst gitzwart, dit door de snelle energierevolutie.
Eén van de grootste olieproducenten Rusland, laat weten dat het land klaar is om een lagere olieprijs aan te kunnen van ongeveer 40 USD/vat. Waar de prijs van een vat Brent momenteel noteert rond de 57 USD/vat is de verwachting dat dit de komende jaren zal dalen met een absoluut dieptepunt het komende decennium.
Ook Chris Watling, CEO bij Longview Economics, liet deze week weten dat er een realistische mogelijkheid bestaat dat de olieprijs het komende decennium zal dalen tot maar liefst 10 USD/vat. Dit door de opkomst van elektrische voertuigen . Transportmiddelen zijn nu verantwoordelijk voor maar liefst 70% van het olieverbruik waardoor het wegvallen van deze groep de vraagzijde volledig zal uithollen.
De gevolgen van dit alles zijn voorspelbaar waarbij het aanbod te hoog zal blijken te zijn. Door het groot aantal olieproducerende economieën zal het aanbod niet in een dergelijke mate aangepast worden waardoor de prijs ineen zal storten, ditmaal  voorgoed. Door het wegvallen van de OPEC-dominantie kan de OPEC de vraagprijs voor dit laatste aanbod niet dermate verhogen om dit verlies goed te maken.
Het kantelmoment verwacht men in 2020-2025, de periode waarin tal van autoproducenten op grote schaal nieuwe elektrische modellen op de markt zullen brengen. Ook de wetgeving in tal van Europese landen wordt aangescherpt het komende decennium waardoor fossiele verbrandingsmotoren langzaam tot het verleden zullen behoren. In China en India wordt eveneens de kaart van de elektrische wagen gekozen waardoor zelfs in deze opkomende economieën de vraag volledig zal wegvallen.
Waar er vaak gesproken wordt over olie als het smeermiddel van de wereldeconomie is dit niet geheel correct. Niet olie maar energie in het algemeen is het smeermiddel van de wereldeconomie. Waar energie de voorbije eeuw in sterke mate werd opgewekt met behulp van fossiele  brandstoffen zal dit in de toekomst gebeuren met behulp van milieuvriendelijke alternatieven. Deze zijn daarbovenop onuitputbaar en tevens toekomstgericht.
Niet enkel op aarde maar ook in de ruimte is er vraag naar energie. De ruimte zal de komende decennia steeds belangrijker worden voor de mensheid. Nu zijn satellieten reeds onmisbaar als communicatiemiddel voor de economie maar ook grondstoffen zullen in de toekomst ontgonnen worden in de ruimte.
De energie voor dit alles kan enkel ter plaatse opgewekt worden waardoor deze technologie steeds geavanceerder zal worden. Een voorbeeld hiervan is het opwekken van energie met behulp van fotovoltaïsche cellen. Ooit enkel in gebruik in de ruimte voor satellieten, ondertussen aanwezig op tal van daken in residentiële wijken en industriezones.


Bronnen:


http://www.cnbc.com

Can cannabis treat asthma? Jerusalem experts to find out


Hebrew University's Raphael Mechoulam and Francesca Levi-Schaffer to undertake research with funding from UK-Israel startup CIITECH

Doctor helping a boy with his asthma inhaler (LeventKonuk, iStock by Getty Images)
Doctor helping a boy with his asthma inhaler (LeventKonuk, iStock by Getty Images)
CIITECH, a UK-Israel cannabis biotech startup that seeks to develop and commercialize therapeutic cannabis products, said it would fund a research project together with the Hebrew University of Jerusalem to find ways to use cannabis for the treatment of asthma. CIITECH said the project would be undertaken by the Multidisciplinary Center on Cannabinoid Research of the Hebrew University, and would be led by Prof. Raphael Mechoulam, a pioneer in the field of cannabis research, and his colleague, Prof. Francesca Levi-Schaffer, who specializes in asthma research. The project was selected through a competition, from among a dozen other projects proposed on cannabis research, said CIITECH founder Clifton Flack. “Israel is the epicenter of R&D on cannabis and most of the work has happened in the Hebrew University,” said Flack by phone. “Asthma is close to my heart as I suffer from the condition.” He did not disclose the amount of funding his firm will provide the project.
Together, the two Hebrew University scientists will start research to see if a derivative of cannabidiol, CBD, has an inhibitory effect on allergic airway inflammations that cause asthma attacks. CBD is the non-psychoactive ingredient of cannabinoid found in both hemp and regular cannabis strains. Last year, the UK Home Office reclassified cannabis, making CBD now legal in the UK, and available in retailers across the country and online, according to a statement by CIITECH.
Hebrew University’s Prof. Raphael Mechoulam (left) with CIITECH’s Clifton Flack (Courtesy)
Asthma is an allergic inflammatory disease of the lungs’ airways common in both in children and in adults, causing a heavy health burden for patients. From 1990 to 2015, the number of asthma cases worldwide has doubled. According to Asthma UK, 5.4 million people there receive treatment for the condition including 1.1 million children, one of the highest rates in Europe. Alongside asthma, other allergic diseases include allergic rhinitis, atopic dermatitis and food allergy, affecting approximately 20% of the global population and continually increasing.
“We know that CBD has anti-inflammatory properties and we’re looking forward to investigating whether this will be effective in treating asthma and related respiratory conditions,” said Hebrew Univeristy’s Mechoulam in the statement.
The Hebrew University’s recently established Multidisciplinary Center on Cannabis Research, headed by Dr. Joseph Tam, serves as one of the world’s leading institutes on the plant. Israel’s supportive regulatory environment and collaborative healthcare ecosystem place the country at the forefront of therapeutic cannabis. Prof. Francesca Levi-Schaffer’s laboratory at the university is focused on finding new ways to treat allergy and recently started to study the effects of cannabis compounds on cells and eosinophils that play a role in allergic diseases.
“Most of the symptoms of allergic disease patients are controlled by either symptomatic drugs or corticosteroids. However, some patients are steroid-resistant and allergic diseases such as severe asthma have been labeled as unmet clinical needs” by the World Health Organization, said Levi-Schaffer. “We believe our research will provide a novel and effective solution to treating this condition.”
One of the greenhouses at Breath of Life Pharma near Beit Shemesh, where producers are anticipating the passage of a law that would allow them to export medical cannabis. (Courtesy)
“As far as we know, two cannabinoid-based research studies have been published on rat and guinea pig models of asthma, the last one in 2015,” said Levi-Schaffer in an emailed response to questions. “This is the first study to assess CBD on human mast cells and eosinophils and in a mouse model of asthma that closely resembles the human disease.” Mast cells and eosinphils are types of white cells that play a role in allergies.
Israel has a critical mass of scientists and clinicians familiar with and open to medical uses for cannabis, a strong biotech industry, and researchers in leading medical institutes and universities who support the work. Researchers at the Hebrew University and elsewhere in Israel have shown that CBD and CBD derivatives work in epilepsy, schizophrenia an other psychiatric diseases, pain, some cancers and Type 1 diabetes. Most of the research has been performed on animals, but in in epilepsy, schizophrenia and anxiety, CBD has been tested successfully in patients, Mechoulam said in emailed comments.
Flack said the research would focus on producing a food supplement rather than a medication, in order to avoid the millions of dollars in investments and the long process of regulatory approvals a medication would require. In addition, for obvious reasons, the eventual product will likely not be a joint to be lit up but tablets or a sort of a inhaler with the necessary CBD to placate the inflammation, said Flack. Levi-Schaffer said the most likely form of medication to emerge from the research will be an inhaled drug based on CBD.
“We hope to have preliminary results of the research in some six months,” Flack said. The company is already marketing CBD-based products in the UK, said Flack, and is looking to back up the products sold with solid research.
“Cannabis could well become this century’s wonder drug,” Flack said. “Many of the plant’s therapeutic benefits and compounds are yet to be explored and we’re excited to take part in expanding and galvanizing this new field of therapy.”
The idea, said Flack, is to do research and development in Israel and market the products as food supplements in the UK. CIITECH will be commissioning Hebrew University for further CBD research on a variety of indications, to be announced in the coming months, he said.

Nazi-dokter Mengele had een Belgische assistentAuschwitz-arts Josef Mengele had een assistent: Hans Delmotte. Het is een van de vele namen waarmee historicus Lieven Saerens in zijn boek Haat is een deugd aantoont dat meer Belgen Joden vervolgden dan algemeen wordt aangenomen.
Niet alleen de gaskamers gaven het concentratiekamp van Auschwitz zijn gruwelijke reputatie, ook de medische experimenten op levende proefpersonen door de infame dokter Josef Mengele en zijn team. Daartoe behoorde ook de Luikse arts Hans Delmotte (1917-1945). De naam duikt op in zowat elk academische en journalistieke studie over de praktijken van de SS-artsen. Aan Delmotte zijn aparte Wikipedia-pagina's gewijd in het Duits, het Engels en het Zweeds, maar níét in het Frans of het Nederlands. In eigen land is hij zo goed als onbekend. Zelfs de beste Belgische historici die zich in de Tweede Wereldoorlog specialiseren, kennen hem niet. Het illustreert de stelling van het nieuwe boek van historicus Lieven Saerens: dat de soms grote betrokkenheid van Belgen bij de Jodenvervolging nog altijd niet is doorgedrongen bij het grote publiek.
...


Bron: Walter Pauli

Gerechtelijke dwaling proces Wilders?


Door Realpredictor

Wie is het hiermee eens?

Wilders moest door de linkse groep "islamknuffelaars" ten koste van  alles de mond worden gesnoerd  (bestraft)!  Dit d.m.v. een "proces" dat een farce werd genoemd. Ook stemfraude bij de aangiftebiljetten werd hierbij niet geschuwd!

"De manier waarop  aangifte werd gedaan, rammelt aan alle kanten", betoogde Knoops. Er kwamen 6500 aangiften terwijl velen niet eens wisten tegen wie ze aangifte deden en waarom precies. De advocaat liet zijn medewerkers 35 aangevers ondervragen en daarin kwamen volgens hem dit soort misverstanden en tientallen onregelmatigheden aan het licht.

Wilders' vonnis was in feite een Politiek proces! (In de fractievergadering was er harde kritiek op de rechterlijke uitspraak tegen Wilders. Maar naar buiten toe werd daarover gezwegen, vanwege de verkiezingstijd!)

Nu ook in dit Hoger beroep:

De advocaat van Wilders: Mr. Knoops denkt dat van hogerhand is toegewerkt naar vervolging van de PVV-leider. Hij wil weten of bewindslieden afspraken hebben gemaakt, onder meer over hun reactie op de uitlatingen van Wilders. Volgens de scheiding der machten mogen politici zich niet bemoeien met rechtszaken. Ook vermoedt de advocaat sturing vanuit het Openbaar Ministerie (OM) om aangifte te doen bij de politie.

Deze hele gang van zaken is ongeoorloofd en moet er volgens Knoops toe leiden tot dat het OM niet gerechtigd is om Wilders te vervolgen.

Lees o.a. hier: http://politiek.tpo.nl/2017/09/25/voorpublicatie-zo-dacht-de-vvd-fractie-over-de-veroordeling-van-geert-wilders/

 

Why The Next Stock Market Crash Will Be Faster And Bigger Than Ever Before

by Simon Black

US stock markets hit another all-time high on Friday.
The S&P 500 is nearing 2,600 and the Dow is over 23,300.
In fact, US stocks have only been more expensive two times since 1881.
According to Yale economist Robert Shiller’s Cyclically Adjusted Price to Earnings (CAPE) ratio – which is the market price divided by ten years’ average earnings – the S&P 500 is above 31. The last two times the market reached such a high valuation were just before the Great Depression in 1929 and the tech bubble in 1999-2000.
Some of the blame for high valuation goes to the so-called “FANG” stocks (Facebook, Amazon, Netflix and Google), whose average P/E is now around 130.
But there’s something different about today’s bull market…
Simply put, everything is going up at once.
Leading up to the tech bubble bursting, investors would dump defensive stocks (thereby pushing down their valuations) to buy high-flying tech stocks like Intel and Cisco – the result was a valuation dispersion.
The S&P cap-weighted index (which was influenced by the high valuations of the S&P’s most expensive tech stocks) traded at 30.6 times earnings. The equal-weighted S&P index (which, as the name implies, weights each constituent stock equally, regardless of size) traded at 20.7 times.
Today, despite sky-high FANG valuations, the S&P market-cap weighted and equal-weighted indexes both trade at around 22 times earnings.
Thanks to the trillions of dollars printed by the Federal Reserve (and the popularity of passive investing, which we’ll discuss in a moment), investors are buying everything.
In a recent report, investment bank Morgan Stanley wrote:
We say this not as hyperbole, but based on a quantitative perspective… Dispersions in valuations and growth rates are among the lowest in the last 40 years; stocks are at their most idiosyncratic since 2001.
So, ask yourself… With stocks trading at some of the highest levels in history, is now the time to be adding more equity risk?
Or, as billionaire hedge fund manager Seth Klarman notes… “When securities prices are high, as they are today, the perception of risk is muted, but the risks to investors are quite elevated.”
Volatility – as measured by the Volatility Index (VIX) – remains below 10 (close to its lowest levels in history). For comparison, the VIX hit 89.53 in October 2008, as the market plunged.
We haven’t seen a 3% down day since the election. And if that holds through the end of the year, it will be the longest streak in history.
And this false sense of security comes just as the main driver of this bull market – the trillions of dollars global central banks printed after the GFC – is coming to an end.
Markets saw around $500 billion of accommodation in 2016. And “quantitative tightening” should suck about $1 trillion out of the markets in 2018… That’s a $1.5 trillion swing in two years. And it’s a major headwind for today’s already overvalued markets.
But that’s just one issue. Remember, we also have…
Slowing global growth, record-high debt, potential nuclear war with North Korea, a rising world power in China, and cyber terrorism (just to name a few of the potential pitfalls) …
Still, investors continue to put money to work without a care in the world.
And more and more of that money is being invested with ZERO consideration of market valuation – thanks to the rise of passive investing.
Through July 2017, exchange-traded funds (ETFs) took in a record $391 billion – surpassing 2016’s record inflow of $390 billion.
According to Bank of America, 37% of the S&P 500 stocks are now managed passively.
Investors in these passive index funds and ETFs pay super-low fees in return for an automated investment process. For example, any money invested in a passively-managed S&P 500 ETF is equally distributed (based on market cap weighting) across the 500 S&P companies… So, companies like Apple, Google, Facebook and Amazon get the biggest share of that money.
The result… as this dumb money rushes in, the biggest stocks get even bigger – despite their already ludicrous valuations.
And the biggest players in this field are amassing a tremendous amount of power.
Vanguard, which introduced the world’s first passive index fund for individuals in 1976, has $4.7 trillion in assets (around $3 trillion of that is passive).
BlackRock, the world’s largest asset manager and owner of the iShares ETF franchise, is approaching $6 trillion in assets. And only 28% of BlackRock’s assets are actively managed.
Passive funds owned by these two firms are taking in $3.5 billion a day.
Bank of America estimates Vanguard owns 6.8% of the S&P 500 (and stakes of more than 10% in over 80 S&P 500 stocks).
And as long as the money keeps flowing into passive funds, the bubble keeps expanding.
At a time of exceptional market risk, more and more money is being managed without any notion of risk.
But what happens when these uninformed and value-agnostic investors have to sell?
Humans are emotional creatures. And when we do finally see that 3% (or even larger) down day, investors will rush for the exits.
And the computers will pile on the selling (every model based on historically low volatility will completely break when volatility spikes).
But when the wave of selling comes, who will be there to buy?
As these passive funds dump the largest stocks in the world, we’ll see an air pocket… nobody will be there to hit the bid.
And when the drop comes, it will come faster than anyone expects.
So, while most investors are ignoring risk, I’d advise you to use this record-high stock market to your advantage…
Sell some expensive stocks to raise cash. Own some gold. And allocate capital to sectors of the market that haven’t been blown out of proportion thanks to the popularity of passive investing. That means looking at smaller stocks and stocks outside the US.
Even if stocks go up for another year, which they may, it’s simply not worth the risk to chase them higher… Because the downturn will be devastating.

Bullet Holes In Fuel Tanks – Battlefield Las Vegas – Now Hooters – What Is Going On In Vegas?Featured Articles – InvestmentWatch

Spreading the truth. Empowering the people.
 

In the 10/24/2017 edition:
advertisement
Spotify is secretly planning to go public... And The Wall Street Journal reports the IPO could be worth $13 billion!
Early investors could turn a $10k investment into more than $3.5 million with the IPO.
Click here to discover how to grab a stake BEFORE the company goes public.
 

Bullet Holes In Fuel Tanks – Battlefield Las Vegas – Now Hooters – What Is Going On In Vegas?

By IWB on Oct 24, 2017 03:28 pm
by Ruby Henley We have a new situation developing in Las Vegas.  There seems to be a question about an incident at Hooters in Las Vegas.  There were 17 ambulances reported at Hooters taking...
Read in browser »
share on Twitter Like Bullet Holes In Fuel Tanks – Battlefield Las Vegas – Now Hooters – What Is Going On In Vegas? on Facebook

The Russian Collusion Delusion

By IWB on Oct 24, 2017 02:51 pm
by Chris Black For more than a year now, you could hear the word echoing from Congressional offices and TV studios all over Washington DC: Russia, Russia! Mind you, these are the  exact same...
Read in browser »
share on Twitter Like The Russian Collusion Delusion on Facebook

5 Boring (But Effective) Ways to Prep for an Economic Collapse

By IWB on Oct 24, 2017 01:40 pm
by Daisy Luther, The Organic Prepper How do you survive an economic collapse? When you think about it, do pictures of Venezuela and Greece run through your head like a movie? Desperation, hunger, dirty...
Read in browser »
share on Twitter Like 5 Boring (But Effective) Ways to Prep for an Economic Collapse on Facebook

Yawning Debt Trap Proves the Great Recession is Still On

By IWB on Oct 24, 2017 11:12 am
by David Haggith While David Stockman stated early this year with resolute certainty that the debt ceiling debate would blow congress up and send the nation reeling over the financial precipice, I avoided jumping on...
Read in browser »
share on Twitter Like Yawning Debt Trap Proves the Great Recession is Still On on Facebook

#Me Too – Is This the Most Useless Campaign Ever?

By IWB on Oct 24, 2017 08:39 am
by Mark Angelides IN light of the Harvey Weinstein revelations, a mass-media campaign has been launched whose spearhead is the hashtag “#metoo.” Ostensibly it is a way of highlighting prevalent sexism and the abuse...
Read in browser »
share on Twitter Like #Me Too – Is This the Most Useless Campaign Ever? on Facebook

The Deal on Immigration – Only Republicans Can Win

By IWB on Oct 24, 2017 07:59 am
by Mark Angelides With only a few months to go before the president begins winding down the DACA program, lawmakers are looking for a deal that will not only make them look good to...
Read in browser »
share on Twitter Like The Deal on Immigration – Only Republicans Can Win on Facebook

This One Of The Most Overbought Markets In History, Virtually Everyone Is Long The Market… Danger Ahead!

By IWB on Oct 24, 2017 06:09 am
ONE OF THE MOST OVERBOUGHT MARKETS IN HISTORY Out of 30,914 trading days, that’s good for top 10 all-time. http://stockboardasset.com/insights-and-research/one-overbought-markets-history/ Virtually everyone is long the market. Bull/Bear ratio has reached 0.06, a rock bottom...
Read in browser »
share on Twitter Like This One Of The Most Overbought Markets In History, Virtually Everyone Is Long The Market… Danger Ahead! on Facebook

As MSNBC Reports on Wall Construction, Illegal Aliens Scale Border Fence (VIDEO)

By IWB on Oct 23, 2017 07:15 pm
by Chris Black In a very ironic plot twist, MSNBC’s viewers-of which most are probably disagreeing with President Trump’s “big, beautiful” border wall all along the Mexico border- were given a real-life lesson on...
Read in browser »
share on Twitter Like As MSNBC Reports on Wall Construction, Illegal Aliens Scale Border Fence (VIDEO) on Facebook

(ObamaCare) Top 6 Health Insurance Companies That Benefited the Most

By IWB on Oct 23, 2017 05:21 pm
Here is a quick glance at the top health insurance providers that have benefited the most since the Affordable Care Act legislation was started in October of 2010. How many people knew that it...
Read in browser »