vrijdag 20 oktober 2017

Hoge Britse militair-expert spreekt openlijk over oorlog met Rusland


Massale Amerikaanse militaire transporten naar Oost Europa blijven buiten het zicht van de media - ‘NAVO moet legers vrijelijk tussen lidstaten kunnen bewegen’
 Lange treinen met vaak ongemerkte (Amerikaanse) tanks en pantserwagens rollen Oost Europa binnen. Waarom?

Terwijl het ene na het andere massale Amerikaanse legertransport buiten het zicht van de media in Europa arriveert, en duizenden tanks, pantserwagens en ander materieel via de weg of het spoor naar Oost Europa worden getransporteerd, heeft een hoge Britse militaire analist en adviseur van het gezaghebbende ‘Jane’s Defence Weekly’ gezegd dat het Westen feitelijk reeds in oorlog is met Rusland. Reuben F. Johnson riep met name de NAVO landen in het oosten dan ook op hun legers zo snel mogelijk te moderniseren. Het Pentagon heeft namelijk een nieuwe wereldoorlog gepland, een die ook en opnieuw op ons werelddeel zal worden uitgevochten, en die onze landen onherstelbaar verwoest zal achterlaten.
 
Johnson, die ook voor het Amerikaanse neocon propagandablad ‘Weekly Standard’ heeft geschreven, uitte in een interview met de Poolse online nieuwssite onet.pl forse kritiek op Polen, dat zich volgens hem ‘weigert te verdedigen’. Het ministerie van Defensie en de strijdkrachten hebben weliswaar allerlei moderniseringsplannen, maar maken geen enkele aanstalten om daar enige haast mee te maken.

‘Ja, we zijn in oorlog met Rusland’

En die haast is volgens Johnson wel noodzakelijk, want op de vraag of het Westen en daarmee ook Polen zich soms al in een oorlog met Rusland bevindt, antwoordt hij ‘Ja. Een deel van de experts spreken van een hybride oorlog. Daarentegen zou ik het een ‘next generation’ oorlog noemen, met alle aspecten uit de tijden van de Koude Oorlog, maar daarbij met een scala aan desinformatie die alle tot nu toe bekende grenzen overschrijdt.’
Die desinformatie komt in zijn ogen natuurlijk alleen maar uit Rusland. Het Kremlin zou de eigen onzekerheid in het defensiebeleid willen compenseren door de ‘zwakke punten van het Westen uit te buiten’, aldus Johnson.

‘NAVO moet legers vrijelijk kunnen bewegen’

Verder wil hij net als generaal Ben Hodges, de bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in Europa, dat de NAVO vrijelijk zijn legers tussen de lidstaten kan verplaatsen, zonder dat daar eerst toestemming van de desbetreffende landen voor nodig is. Ook zou de militaire leiding de macht moeten krijgen om het bevel tot de aanval te geven (!), iets waar nu eerst een politiek besluit voor nodig is.
De topanalist waarschuwt dat het gevaar van aan Russische aanval op Polen ‘zeer reëel’ is, en wijst erop dat Rusland inmiddels ‘aanvalt en simpelweg gebied inneemt, en dan zegt: oké, nu is dat gebied van ons. Of wij houden het, of er komt oorlog. Dat hebben we bijvoorbeeld in Oekraïne gezien.’

Inderdaad desinformatie, maar van het Westen

Een sterk staaltje desinformatie, want de echte feiten laten een heel ander beeld zien. Ten eerste kan er niet één gebied worden aangewezen waar het Russische leger is binnengevallen, laat staan een gebied wat het bezet houdt. De burgeroorlog in het oosten van Oekraïne, gericht tegen de Russisch sprekende bevolking, ontstond pas toen de CIA en de NAVO een staatsgreep tegen de democratisch gekozen regering in Kiev organiseerden, en deze vervingen door een illegaal pro-Westers marionettenregime.
Vervolgens besloot de bevolking van De Krim in een –volgens de OVSE volledig legaal verlopen- referendum bijna unaniem om zich bij Rusland aan te sluiten. Terugkeren is een beter woord, want het schiereiland behoort van oudsher bij Rusland, en werd in de tijd van de Sovjet Unie enkel kunstmatig (administratief) van Rusland losgemaakt. Desondanks wordt deze democratische terugkeer in het Westen valselijk een ‘annexatie’ genoemd.
We hoeven natuurlijk niet meer uit te leggen hoe er in de EU en ook in Nederland over de stem van het volk wordt gedacht. Diverse referenda werden genegeerd en in de prullenbak gegooid, en de uitgerekend de partij die ooit werd opgericht om de burgers meer zeggenschap te geven, D66, was nu de grootste pleitbezorger om dat referendum weer af te schaffen, enkel omdat de uitkomst van de tot nu toe gehouden volksraadplegingen hun globalistische (EU-superstaat) doelstellingen in de weg zou staan.

Rusland wil geen oorlog, maar samenwerking

Als het Kremlin überhaupt al plannen had om Oost Europa aan te vallen, dan had dat 5 tot 10 jaar geleden vrij eenvoudig gedaan kunnen worden. Bij de illegale oorlog tegen Libië bleek dat de kapot bezuinigde Europese strijdkrachten geen deuk meer in een pakje boter konden slaan, en volledig afhankelijk waren van Amerikaanse vuurkracht. Op basis van tientallen oorlogssimulaties concludeerden diverse topexperts de afgelopen jaren dat het Russische leger in hooguit 2 weken tijd zonder substantiële tegenstand Europa zou kunnen overlopen.
Geruchten over zo’n op handen zijnde aanval zijn er in de reguliere media regelmatig geweest, maar er werd –en wordt- nooit een spoortje van bewijs van geleverd. Wat wel onomstotelijk vaststaat is dat de Russen in al die jaren geen agressie, maar juist tal van toenaderingspogingen ondernamen, met de bedoeling om de onder president Obama sterk verkilde verhoudingen weer te ontdooien, en de samenwerking juist te intensiveren. Al die serieuze pogingen werden onder grote druk van Washington echter bijna allemaal door Europa afgewimpeld.

De echte agressors

‘Het Pentagon heeft namelijk een nieuwe wereldoorlog gepland, een die ook en opnieuw op ons werelddeel zal worden uitgevochten, en die onze landen onherstelbaar verwoest zal achterlaten,’ luidt de laatste zin van de eerste alinea. Dat mag sommigen nog steeds overdreven lijken, maar probeert u zich eens een moment in de positie van de Russen te verplaatsen.
De vele honderden massale Amerikaanse militaire transporten naar Oost Europa –vaak met ongemerkte tanks en pantserwagens, wat officieel verboden is (3)-, die regelmatig door burgerjournalisten worden gefilmd (/video 2 / video 3) laten zien dat de echte agressors niet in Moskou, maar in Brussel en Washington zitten. Tegen alle eerdere afspraken en beloften in vindt er een enorme Westerse militaire opbouw langs de Russische grenzen plaats. Dat de Russen daar uiteindelijk wel op moeten reageren, is niet meer dan logisch. Als de angst voor een aanval of invasie al terecht is, hebben de leiders in het Kremlin daar dan niet veel meer gegronde redenen toe dan wij?

Vrijheid of onderdrukking? Lot Catalonië bepaalt toekomst alle Europeanen


Opheffen Catalaans zelfbestuur is ‘explosie van politieke kernbom in Europa’ – Europeanen moeten kiezen tussen vrijwillige samenwerking of totalitaire EU superstaat
 
De Spaanse regering heeft vandaag de ‘nucleaire optie’ gekozen door artikel 155 van de Grondwet te activeren, en Catalonië zijn zelfbestuur af te nemen. Het lot van de Catalanen en hun reactie op het afpakken op het recht op zelfbeschikking is maatgevend voor wat er met alle Europeanen zal gebeuren. ‘De Catalaanse strijd is er slechts één in de menselijke drang naar vrijheid en vrijwillige samenwerking,’ schrijft Mike Krieger van de Liberty Blitzkrieg blog. ‘Het is een slag in een veel grotere oorlog die voor de vrijheid en vooruitgang op deze planeet absoluut moet worden gewonnen – een oorlog tussen decentralisatie, vrijheid en vrijwillige actie, tegen centralisatie, autoritarisme en dwang.’
 
Zelfbeschikking is ongeacht in welk land wij wonen een essentieel mensenrecht, stelt Krieger. De Catalaanse wens om onafhankelijk te worden moet volgens hem dan ook gezien worden als onderdeel van de veel grotere wereldwijde trend dat steeds meer mensen en volken hun eigen lot willen bepalen.
‘De tijd is rijp dat wij ons als soort inzetten op een overgang naar meer vrijwillige, gezonde, vreedzame en gedecentraliseerde processen van politieke organisaties. De tijd voor dit idee is gekomen, en ik dank de Catalanen uit de grond van mijn hart dat ze dit op zo’n nobele, moedige en bedachtzame wijze naar voren brengen. Jullie bereiden de weg voor de rest van ons.’
Eén centraal gezag ‘achterhaald concept’
De regering Rajoy houdt vol dat Spanje voor altijd in zijn huidige vorm moet blijven bestaan. Maar waarom? vraagt Krieger zich af. Ook Spanje is een door mensen bedachte politieke creatie. De Spaanse grondwet, op basis waarvan premier Rajoy beweert dat de onafhankelijkheid van Catalonië ‘illegaal’ is, bestaat nog geen 40 jaar. De verschillen tussen de diverse Spaanse regio’s, en hun drang naar onafhankelijkheid, bestaan al véél langer. Het idee dat al deze regio’s pertinent in één gecentraliseerd Spanje moeten blijven ‘is ethisch belachelijk, en daarnaast in ieder opzicht autoritair en kwaadaardig.’
Madrid houdt vast aan een achterhaald concept dat is gebaseerd op de heerschappij van een koning en/of een kleine politieke klasse, die alles bepaalt voor de rest. ‘Dit is niet alleen absurd, maar ook anti-humaan... Het is tijd om het moderne regeringsmodel van een natie-staat ter discussie te stellen.’

Alles wat niet op vrijwilligheid is gebaseerd, is slavernij

Feitelijk hebben we als mens in dit opzicht twee keuzes: of we accepteren dat we binnen een zekere natie-staat zijn geboren, en doen ons best om daar zo goed mogelijk in te passen, of we proberen burgers van een ander land (of ander systeem) te worden. ‘De enige manier om bestaande politieke machtsstructuren echt te verwoesten en nieuwe te vormen, is via gewelddadige revolutie of oorlog, wat een krankzinnige manier is om een andere regeringsvorm te bereiken.’
Er is maar één juiste regeringsvorm, en die is enkel gebaseerd op vrijwillige afspraken. ‘Als de overweldigende meerderheid van een apart cultureel volk binnen een natie-staat besluit dat de superstaat niet langer werkt voor hen, dan zouden ze ieder recht moeten hebben om daar uit te stappen. Al het andere is slavernij.’
Als we als Europeanen en mensen in het algemeen een betere toekomst met meer vrijheid, welvaart en zelfbeschikking willen, is het eerste wat we massaal moeten doen het verwerpen van de autoritaire structuur van de huidige politieke systemen, in het bijzonder die van de EU in Brussel. ‘Daarom moet iedereen die echt in mensenrecht gelooft achter het volk van Catalonië gaan staan, en hun recht op een referendum steunen.’

Blunders Madrid versterken onafhankelijkheidsbeweging

De reacties van de Spaanse regering, zoals het keihard neerslaan van protesten en met geweld proberen te stoppen van het referendum, hebben de onafhankelijkheidsbeweging alleen maar in de kaart gespeeld, stelt Krieger. Nu zullen nog meer mensen inzien waar de regering Rajoy voor staat, namelijk agressie, onderdrukking, en een stuitend gebrek aan respect voor het recht op zelfbeschikking.
Het in werking zetten van artikel 155 en het eerder vastzetten van twee Catalaanse leiderszijn in Kriegers ogen dan ook enorme blunders van Madrid, dat zich in alles een ware opvolger toont van de fascistische dictatuur van Franco.

‘Explosie politieke kernbom’

Krieger vergelijkt het opheffen van het Catalaanse zelfbestuur met ‘het exploderen van een politieke kernbom in Europa’, waarmee de onafhankelijkheid van Catalonië juist dichterbij komt. Dat zal echter geen gemakkelijke weg zijn, maar de Catalanen wel nog meer solidariteit met elkaar geven, iets dat er vóór het referendum van 1 oktober ook wel was, maar lang zo prominent niet als nu. Veel Catalanen die twijfelden, zullen als gevolg van de harde en onverzoenlijke reacties van Madrid nu alsnog achter de separatisten gaan staan.

Vrijwillige samenwerking of totalitaire EU superstaat

En wat voor de Catalanen geldt, geldt voor alle Europeanen, en ook de Nederlanders. Willen een toekomst met meer vrijheid, welvaart, stabiliteit en vrede, dan moeten we onze aan Brussel afgestane bevoegdheden weer terugpakken, en onze soevereiniteit en onafhankelijkheid juist versterken. De EU, die nu hard bezig is een autoritaire superstaat te creëren, dient als politieke organisatie ontmanteld en fors verkleind te worden, en in de toekomst enkel nog vrijwillige samenwerking tussen de landen helpen faciliteren.
Doen we dat niet, dan wacht ons hetzelfde lot als de Russen en Oost Europeanen, die tientallen jaren lang onder het juk van de socialistische Sovjet Unie hebben moeten zuchten. Zo’n door een klein eliteclubje geregeerd totalitair imperium is de droom van alle eurofielen, maar de nachtmerrie van iedere vrijheidslievende burger.

President Nederlandsche Bank: geldpers Europese Centrale Bank loopt op laatste benenDoor Realpredictor

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank ziet het einde naderen van het omstreden monetaire stimuleringsprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB). Die heeft de afgelopen jaren meer dan 2,1 biljoen (2100 miljard) euro in de economie gepompt, in een poging de eurocrisis te bestrijden en de inflatie op te jagen. 'De discussie gaat hoogstens nog over hoe lang het einde uitgesteld moet worden. Maar het gaat hoe dan ook gebeuren.'

Knot reageert daarmee op berichtgeving van het doorgaans zeer betrouwbare financiële persbureau Bloomberg. Dat meldde vrijdag op basis van meerder anonieme bronnen dat de ECB het huidige opkoopprogramma, waarbij elke maand voor 60 miljard euro aan obligaties wordt opgekocht, vanaf januari 'minstens halveren' wil. De ECB zou dan nog negen maanden lang 30 miljard uitgeven. Verwacht wordt dat eind deze maand, bij de volgende ECB-bestuursvergadering, de knoop definitief wordt doorgehakt.

Door: Koen Haegens 13 oktober 2017, 22:08
Lees hier verder: Volkskrant

Why you should consider ordering Exit From The Matrix


by Jon Rappoport

October 19, 2017
Two aspects of my research I could write about for years involved: brilliant hypnotherapist Jack True, and the ancient Tibetan "magicians."

Out of this research came my collection, Exit From The Matrix.  It contains many exercises that increase the power and range of imagination.

Before the priest class moved in and took over in Tibet, there was an entire "school" of practice that focused on creative power.  These hardy practitioners were artists of reality.

They knew, with unshakable certainty, that an individual had the unlimited capacity to invent reality at every level.  They assembled their own exercises for that purpose.  These Tibetans were unique in the history of the planet.

Jack True and I, in the late 1980s and early 1990s, worked over these exercises and adapted them for the modern student.  After Jack passed away in the 1990s, I continued to develop the exercises and eventually included them in Exit From The Matrix.

As my readers know, I write much on the importance of the individual, and his power, in a world whose self-appointed leaders hail the primary status of The Group.

Exit From The Matrix is my ultimate antidote to that trend.
Here are the contents of Exit From The Matrix:

First, my new audio presentations:

* INTRODUCTION: HOW TO USE THE MATERIALS IN EXIT FROM THE MATRIX

* EXIT FROM THE MATRIX

* 50 IMAGINATION EXERCISES

* FURTHER IMAGINATION EXERCISES

* ANESTHESIA, BOREDOM, EXCITEMENT, ECSTASY

* ANCIENT TIBET AND THE UNIVERSE AS A PRODUCT OF MIND

* YOU THE INVENTOR, MINDSET, AND FREEDOM FROM "THE EXISTENCE PROGRAM"

* PARANORMAL EXPERIMENTS AND EXERCISES

* CHILDREN AND IMAGINATION

* THE CREATIVE LIFE AND THE MATRIX/IMAGINATION

* PICTURES OF REALITY AND ESCAPE VELOCITY FROM THE MATRIX

* THIS WOULD BE A VERY DIFFERENT FUTURE

* MODERN ZEN

* THE GREAT PASSIONS AND THE GREAT ANDROIDS

Then you will receive the following audio seminars I have previously done:

* Mind Control, Mind Freedom

* The Transformations

* Desire, Manifestation and Fulfillment

* Altered States, Consciousness, and Magic

* Beyond Structures

* The Mystery and Magic of Dialogue

* The Voyage of Merlin

* Modern Alchemy and Imagination

* Imagination and Spiritual Enlightenment

* Dissolving Stress

* The Paranormal Project

* Zen Painting for Everyone Now

* Past Lives, Archetypes, and Hidden Sources of Human Energy

* Expression of Self

* Imagination Exercises for a Lifetime

* Old Planet, New Planet, New Mind

* The Era of Magic Returns

* Your Power Revealed

* Universes Without End

* Relationships

* Building a Business for Success

I have included an additional bonus section:

* My book, The Secret Behind Secret Societies (pdf document)

* My book, The Ownership of All Life (pdf document)

* A long excerpt from my briefly published book, Full Power (pdf document)

* My 24 articles in the series, "Coaching the Coaches" (pdf document)

And these audio seminars:

* The Role of Medical Drugs in Human Illness

* Longevity One: The Mind-Body Connection

* Longevity Two: The Nutritional Factors

(All the audio presentations are mp3 files and the documents and books are pdf files. You download the files upon purchase. There is no physical ship.)

What has been called The Matrix is a series of layers. These layers compose what we call Reality. Reality is not merely the consensus people accept in their daily lives. It is also a personal and individual conception of limits. It is a perception that these limits are somehow built into existence. But this is not true.

What I've done here is remove the lid on those perceived limits. This isn't an intellectual undertaking. It's a way to open up space and step on to a new road, with new power.
Use this link to order Jon's Matrix Collections.
Jon Rappoport
The author of three explosive collections, THE MATRIX REVEALED, EXIT FROM THE MATRIX, and POWER OUTSIDE THE MATRIX, Jon was a candidate for a US Congressional seat in the 29th District of California. He maintains a consulting practice for private clients, the purpose of which is the expansion of personal creative power. Nominated for a Pulitzer Prize, he has worked as an investigative reporter for 30 years, writing articles on politics, medicine, and health for CBS Healthwatch, LA Weekly, Spin Magazine, Stern, and other newspapers and magazines in the US and Europe. Jon has delivered lectures and seminars on global politics, health, logic, and creative power to audiences around the world.
You can find this article and more at NoMoreFakeNews.com.

Explosieve stijging huizenprijzen. Check uw woningwaarde! 💰💰 Kadasterdata

Ons productaanbodWOZ Waarde

Koopsom + WOZ-waardeBekend van TV
Onderdeel van pakket
WOZ-waarderapport
Onderdeel van pakket

Woningwaarde

Koopsommenoverzicht
Onderdeel van pakket
Referentiepanden
Onderdeel van pakket
Woningwaarde rapport
Onderdeel van pakket

Perceelsgrenzen

Kadastrale kaart
Onderdeel van pakket
Kadastrale kaart (A0)
Onderdeel van pakket
Kadastrale kaart rapport
Onderdeel van pakket
Luchtfoto met perceelgrenzen (A3)
Onderdeel van pakket
Kadastrale kaart met maatvoering
Onderdeel van pakket
Kadasterdata inmeet verslag
Onderdeel van pakket

Huis kopen?

Ik wil een huis kopen
Onderdeel van pakket

Kadasterdata producten

Huurwaarde rapport
Onderdeel van pakket
Uittreksel eigendomsakte
Onderdeel van pakket
Uittreksel hypotheekakte
Onderdeel van pakket
Eigendomsakte
Onderdeel van pakket
Hypotheekakte
Onderdeel van pakket
Splitsingsakte
Onderdeel van pakket
Woning foto's vanaf 1999
Onderdeel van pakket
Bestemmingsplan en vergunningen
Onderdeel van pakket
Energielabel
Onderdeel van pakket
Gemeentelijke woonlasten
Onderdeel van pakket

Terug naar boven

Onze klanten

Fighting for Hardworking Americans’ Hard-Earned Wages

Lower Taxes, Higher Wages: A Tax Plan Made in America, for America

President Donald J. Trump’s tax reform initiatives will save Americans’ hard-earned dollars by dramatically cutting the Federal corporate income tax rate, which also promotes higher wages. Under the Unified Framework for Tax Reform, the “offshoring model” will no longer deposit American dollars overseas, instead using those dollars to bolster the American economy.
Learn more about what the Trump Administration’s tax reform plan can do for you and your family.
 
Bipartisan Cooperation for Real Change in the American Tax Code

Yesterday, President Trump held a meeting at the White House with Senators from the bipartisan Senate Finance Committee. The group discussed tax cuts and reform and the President stressed the urgent need to deliver tax relief for the middle class by simplifying the burdensome tax code. “The vast majority of Americans will be able to file their taxes on a single sheet of paper,” President Trump said. “Because not only will these be massive tax cuts, but these will be a big simplification.” President Trump and the Administration look forward to future bipartisan cooperation in order to provide tangible results for the American people.
Watch President Trump's opening remarks.


Second Lady Karen Pence Announces Art Therapy Platform

Yesterday, Second Lady Karen Pence visited Florida State University in Tallahassee to announce her initiative titled Art Therapy: Healing with the HeART. Florida State University is home to a nationally acclaimed art therapy graduate education program. Following her announcement, Mrs. Pence visited Canopy Cove Eating Disorder Treatment Center to speak with therapists and clients about their experience with art therapy. In an article published Wednesday, Mrs. Pence shared her story of learning about art therapy and selecting it for her platform.
Watch the video to learn more about Second Lady Mrs. Pence's passion for art as an aid to healing and well-being.

Photo of the Day


President Trump participates in a Diwali Ceremonial Lighting of the Diya | October 17, 2017 (Official White House Photo by D. Myles Cullen)

POTUS TODAY

Today, the President and Vice President and senior White House officials will meet with Puerto Rico Governor Rosselló to discuss Puerto Rico’s recovery from two devastating hurricanes. This evening, President Trump and First Lady Melania Trump will attend a dinner at the Embassy of the State of Kuwait, where the First Lady will be honored by the United Nations High Commissioner for Refugees.

COMING UP

Tomorrow, First Lady Melania Trump will present her Inauguration gown as the newest addition to the nearly 100-year old First Ladies Collection at the Smithsonian Museum of American History in Washington, D.C.
This weekend, the White House will be opening its gardens and grounds to visitors for the 2017 Fall Garden Tours. The grounds will be open on Saturday, October 21, from 10:00 AM to 4:30 PM, and Sunday, October 22, from 10:00 AM to 2:30 PM. This event is free and open to the public; however, a ticket is required for all attendees. The National Park Service will distribute free, timed tickets at a tent stationed near the entry point at the intersection of 15th Street and Constitution Avenue NW, each day beginning at 8:30 AM. More information can be found here.

Financiële positie ziekenhuizen (on)voldoende


Bijna een kwart van de algemene ziekenhuizen in Nederland staat er financieel niet goed voor.
Dat concludeert BDO Accountants en Adviseurs uit diens jaarlijkse financiële stresstest op basis van 66 jaarverslagen.
Het onderzoek is een financiële momentopname. Naar de kwaliteit van de geleverde zorg keken de onderzoekers niet. Ook vallen academische ziekenhuizen buiten het onderzoek.

Onvoldoende

Nederlandse ziekenhuizen scoorden afgelopen jaar gemiddeld een 7,1 voor hun financiële gezondheid. Een ruime voldoende en licht hoger dan de 6,8 van een jaar eerder.
Zeker een verbetering.
Maar toch noteren vooral grotere ziekenhuizen naast stijgende omzetten vaak dalende resultaten. En er is nog altijd een fors aandeel slecht scorende ziekenhuizen: 23 procent noteert een onvoldoende.

Geen ruimte tot innovatie

Het resultaat van alle algemene ziekenhuizen tezamen was vorig jaar 217 miljoen euro.
Dat is 33 miljoen euro minder dan een jaar eerder, toen het ook al minder presteerde dan het jaar daarvoor.
Het baart BDO zorgen. Dalende marges maken ziekenhuizen kwetsbaarder voor onvoorziene tegenvallers.
Daarnaast hebben ze minder ruimte voor investeringen in innovatie en preventie. Tegenover de teruglopende resultaten staan wel een verbeterde liquiditeit en solvabiliteit, aldus BDO.

Slecht scorend

Volgens de test staat het in Geleen en Heerlen gevestigde Zuyderland Medisch Centrum er het minst rooskleurig voor. Zij kreeg een twee.
In veel gevallen zorgen dure vastgoedprojecten uit het verleden ofwel een niet goed uitgevoerde fusie voor de nodige financiële problemen.
Eerder dit jaar kondigde het Zuyderland al een bezuinigingsoperatie aan, waarbij wordt gekort op personeelskosten en geplande investeringen.
Ook het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer presteert financieel niet goed.
Er zijn 170 banen geschrapt in het management en de ondersteunende diensten van de hele zorginstelling Pantein, waartoe ook tien regionale zorgcentra behoren.

Besparingen

Rutte III wil de alsmaar stijgende zorguitgaven afremmen: het wil met wijkverpleging, geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuizen afspreken om structureel 1,9 miljard te besparen.
Volgens BDO moeten zij juist meer geld kunnen steken in nieuwe bedrijfs- en verdienmodellen die op termijn tot goedkopere zorg kunnen leiden.


Bronnen: FD, Trouw, BDO


Foto: Flickr

Amerikaans minister van financiën Mnuchin waarschuwt


Trumps minister van financiën Steven Mnuchin waarschuwde gisteren dat, als het Congres niet instemt met de belastinghervormingen van president Trump, het snel gedaan is met de recordkoersen op de beurs.
Steven Mnuchin:
There is no question that the rally in the stock market has baked into it reasonably high expectations of us getting tax cuts and tax reform done. To the extent we get the tax deal done, the stock market will go up higher. But there’s no question in my mind that if we don’t get it done you’re going to see a reversal of a significant amount of these gains
Ondertussen doen Amerikaanse aandelenindices record na record aan.
De Dow Jones brak deze week voor het eerst in de geschiedenis door de grens van 23.000 punten heen. Tegelijk stapelt ook het aantal waarschuwingen hoe lang dit door kan gaan op.

Vincent Reinhart

Vincent Reinhart, hoofdeconoom van Standish Mellon Asset Management, waarschuwt dat personele veranderingen bij vrijwel alle grote centrale banken in de wereld een bijzonder groot risico vormen voor de wereldeconomie.
Reinhart was jarenlang secretaris was van het beleidsbepalende comité van de Fed. Later was hij hoofdeconoom voor de VS van zakenbank Morgan Stanley. Hij is getrouwd met Carmen Reinhart, vooral bekend van het boek This Time It’s Different, dat ze met Kenneth Rogoff schreef.
Volgens Reinhart wordt de komende monetaire onzekerheid enorm onderschat.

Centrale banken

Niet alleen zijn er bij de Federal Reserve al een flink aantal stoelen vacant. Ook bij de Bank of Japan en de Chinese Volksbank wordt de leiding binnenkort vervangen. Haruhiko Kuroda en Zhou Xiaochuan geven het stokje volgend jaar door. Ook bij de ECB vertrekt Mario Draghi in 2019.
Al die instellingen hebben in de afgelopen jaren een extreem ruim monetair beleid gevoerd. Daarbij hebben zij hun balansen opgeblazen door voor biljoenen aan leningen op te kopen.
Dat beleid moet in de komende jaren worden afgebouwd om financiële excessen te voorkomen, zo stelde het IMF vorige week.
Een relatief onervaren leiding zal dat moeten gaan bewerkstelligen en hoe zij dat denken te gaan doen is de grote vraag.

Waarschuwingen

Ondertussen waarschuwde De Nederlandsche Bank (DNB) vorige week dat er acuut risico is op een forse marktcorrectie.
Ook Goldman Sachs stelt in een rapport dat er een 88 procent kans bestaat dat aandelen binnen twee jaar in een langdurige dip belanden.
Economisch adviseur Joachim Fels van Pimco schreef dat economen en beleggers griezelig opgewekt zijn.
Dit terwijl centrale banken nauwelijks ruimte hebben om in te grijpen bij een nieuwe dip. Laat staan dat ze weten wat ze moeten doen.


Bronnen: Politico, FD, DFT


Foto: Flickr

Econoom wijst op drie scenario’s die beleggers kunnen gidsen op beurzen


Volgens Mohamed El-Erian, hoofdeconoom bij Allianz, zijn er drie scenario’s waarmee beleggers en investeerders rekening moeten houden als ze risicovolle beleggingen toevoegen aan hun portefeuille en/of van de hand doen. Aan de hand daarvan kunnen ‘berekenen’ ze of ze de juiste keuzes nemen op lange termijn, en dat is nodig want de marktwaarderingen van heel veel aandelen relatief hoog staan tegenwoordig.


El-Erian benadrukt dat deze 3 hulpmiddelen op de markten, beleggers in staat stellen om risico’s beter in kaart te brengen zodat ze sneller kunnen beslissen om hun posities uit te breiden en/of af te bouwen op het juiste moment. Op deze manier kunnen ze veel korter op de bal spelen en hun rendement op lange termijn beter in de hand houden, en in het beste geval doen stijgen.
Want dat is net de uitdaging van vandaag, een correcte analyse maken van de financiële markten en op zoek gaan naar gebeurtenissen en ontwikkelingen op de markten die de mogelijkheid hebben een positieve of negatieve invloed uit te oefenen op de rendementen en het beurssentiment.
De drie scenario’s waarover El-Erian het heeft zijn economisch en financieel herstel, actieve beleidsvormen en liquiditeitsgolven. Op basis hiervan kunnen beleggers en investeerders al ver geraken met hun aan- en verkopen op de financiële markten.
In het eerste geval gaat het over de economische gezondheid van de wereldeconomie, het ziet er steeds meer naar uit dat de economische situatie in China, de Verenigde Staten van Amerika en Europa er flink op vooruit gaat. Deze positieve trend zal wellicht nog een tijdje aanhouden dankzij de vele ondersteunings- en besparingsmaatregelen.
Dit heeft een directe invloed op het tweede scenario dat El-Erian benoemt. Door het herstel en het vertrouwen, kan er afgestapt worden van beleidsmaatregelen die eerder in het leven werden geroepen om bedrijven en economieën te ondersteunen en kan men zich meer focussen op investeringen die de groei nog meer bevorderen, dit zal uiteindelijk een boost geven aan bedrijven en economieën wereldwijd.
Last but not least, kapitaal dat naar de financiële markten vloeit in de vorm van injecties door centrale banken, bedrijven en fondsen. Zolang het sentiment goed zit en de grote spelers actief blijven kopen op de financiële markten, zullen de koersen en indexen niet snel naar beneden tuimelen.
Er wordt dus rekening houden met deze drie scenario’s en op dit moment zit het voor zeker twee van de drie goed op dit moment, het tweede besproken scenario is zich aan het voltrekken nu steeds meer bedrijven opnieuw durven investeren.


Bronnen: Beursduivel, The Globe and Mail


Foto: Wikimedia

Nieuwe ronde van islamisering

Er wordt een nieuw schot gelost in de oorlog tegen de Nederlandse cultuur.

Een Rotterdamse politieagente stapt naar het College voor de Rechten van de Mens. De agente wil een islamitische hoofddoek dragen tijdens haar politiewerk. Dat bericht De Telegraaf.

Politiek-correct tribunaal
Het College voor de Rechten van de Mens heeft de klacht van de politieagente in behandeling genomen. Geen verrassing. Dit politiek-correct tribunaal ziet achter elke boom discriminatie staan.

Er is een aanzienlijke kans dat het College de politieagente in het gelijk stelt.

'Uniform neutraal'
De politieleiding verweert zich vooralsnog tegen de eis van de agente. "Een uniform moet neutraal zijn", zo zegt een intern stuk. "Een politiemedewerker mag niet zomaar zelf beslissen welke levensstijl hij of zij uitdraagt."

Maar wij weten hoe de politieleiding aanstuurt op islamisering van het korps. Pieter-Jaap Aalbersberg, hoofdcommissaris in Amsterdam, stelde recent voor om het islamitisch hoofddoekje bij het uniform te voegen.

"Voorlopig"
De hoogste politiechef van Nederland, Erik Akerboom, probeerde de ophef hierover te sussen door te zeggen dat er "voorlopig" geen hoofddoekje bij het uniform komt.

"Voorlopig." Lees: "Wat niet is, kan nog komen."

Dat baart ons zorgen. De straten worden steeds onveiliger. De politie moet er zijn om ons te beschermen, niet om met hoofddoekjes de islamitische godsdienst uit te dragen.

Petitie voor neutraal uniform
Met het oog op deze zorgwekkende feiten, hebben wij bezorgde burgers een petitie opgezet.

Teken nu en laat politiechef Erik Akerboom zwart op wit beloven: géén islamitisch hoofddoekje bij het politie-uniform.

De politie moet geen knieval maken voor de islamisering, al helemaal niet als het politiek-correct tribunaal van het College voor de Rechten van de Mens dat eist!


Met strijdbare groet,
 
"GOP, DELIVER TRUMP'S TAX REFORM TO THE AMERICAN PEOPLE BY CHRISTMAS"

In The Hill, economists Steve Forbes, Larry Kudlow, Arthur Laffer, and Stephen Moore argue “cutting anti-growth taxes is a core tenet of the Republican Party’s economic message, so this shouldn’t be taking so long and shouldn’t be so hard to get done.” As the Senate votes on the budget today – a key vote that is necessary to enable tax reform – Republicans should remember, the President’s proposal, “will increase jobs, wages and economic growth. It is the most pro-growth tax plan since the Reagan years.” Then they question: “How can any Republican in good conscience vote against that? For that matter, how can Democrats vote against American business and prosperity?”
Click here to read more
------------
Arizona Central gives readers a first look at border wall prototypes being built in San Diego, California. There are eight potential variations, “four are made of reinforced concrete, and another four incorporate additional construction materials.”
------------
The Washington Times’ editorial board praises Attorney General Jeff Session’s tough stance against sanctuary cities, writing: “When residents see their elected representatives defy laws meant to keep their streets secure, while creating safe spaces for illegals, it’s clear that Mr. Sessions is correct: Sanctuaries protect lawbreakers at the expense of the law-abiding.”
------------
Peter Roff, in Washington Examiner, writes the Trump Administration ending so-called “sue and settle,” by which “all kinds of radical organizations were able to get through regulation what they could not get through legislation,” is an important first step, and other agencies must follow.
------------
Regarding healthcare, James Capretta in Real Clear Policy, writes the GOP can do better than Alexander-Murray, arguing, “the GOP should not agree to fund cost-sharing reduction payments beyond 2018 absent a much more comprehensive deal on health care.”

The global ecosystem is rapidly collapsing… insect biomass plummets 75% in one generation… scientists warn of “decimation”… humanity may not survive much longer

Image: The global ecosystem is rapidly collapsing… insect biomass plummets 75% in one generation… scientists warn of “decimation”… humanity may not survive much longer

(Natural News) For years, I’ve warned that humanity is a suicide cult which has engineered its own destruction by relentlessly poisoning the natural world with chemical pesticides, heavy metals and GMOs. Now, the collapse of living systems across the planet is accelerating like never before, with ocean fisheries collapsing by the day, topsoil vanishing by the inch, and wildlife populations being decimated by the accelerating destruction of habitat.
Humanity, it seems, has broken the planet, and the mass die-offs are now impossible to ignore. Adding even more weight to the horrifying realization that humanity is committing mass ecological suicide, a new study published in the science journal PLoS One has documented a 75 percent decline in insect biomass over rural Germany in just the last 27 years.
The study, authored by Caspar A. Hallmann and others, is entitled, “More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas.”
The abstract of the study, which should be screaming alarm bells over the devastating collapse of the food chain in Europe, reports rather mildly:
Our analysis estimates a seasonal decline of 76%, and mid-summer decline of 82% in flying insect biomass over the 27 years of study. We show that this decline is apparent regardless of habitat type, while changes in weather, land use, and habitat characteristics cannot explain this overall decline. This yet unrecognized loss of insect biomass must be taken into account in evaluating declines in abundance of species depending on insects as a food source, and ecosystem functioning in the European landscape.
Even more concerning is the fact that this insect decline was observed in “protected areas” that are supposed to preserve and protect wildlife. As the study authors explain in their conclusion:
The widespread insect biomass decline is alarming, ever more so as all traps were placed in protected areas that are meant to preserve ecosystem functions and biodiversity… our results illustrate an ongoing and rapid decline in total amount of airborne insects active in space and time.

The food web is now collapsing… insects are just the beginning

The stunning news of this insect biomass collapse is, of course, just the beginning of a series of events that will ultimately spell doom for humanity unless causative factors are quickly reversed. Insects are the pillars of the food web, providing protein and nutrients to bats, birds and reptiles, among other animals. When the insect population collapses, nutrient depletion cascades up the food chain, causing devastating declines in populations of larger animals upon which ecological diversity depends.
As the study authors explain:
[The insect biomass collapse] must have cascading effects across trophic levels and numerous other ecosystem effects. There is an urgent need to uncover the causes of this decline, its geographical extent, and to understand the ramifications of the decline for ecosystems and ecosystem services.
Even more worrisome, insects are the pollinators that keep 80% of wild plants alive by facilitating pollination. When insect populations collapse, pollination of wild food sources — as well as many domesticated food sources such as almonds — also face imminent collapse. Without insects, in other words, human populations will also collapse within just a few years as the ripple effect of insect die-offs works its way up the food chain.
The rapid timetable of this collapse is nothing short of alarming, if not catastrophic. As the chart shows, below — sourced from the PLoS One journal article — the biomass decline from 1989 to 2016 is catastrophic. The second chart, below, shows how insect biomass loss is even more pronounced during summer months:


Warming temperatures actually increased insect biomass, so this isn’t a “climate change” problem

The study carefully documented variations in temperature, wind speed, humidity and other environmental factors in an effort to determine root causes of biomass variance. Interestingly, the study was able to determine that warming temperatures did not reduce insect biomass. In fact, the warmer the temperature, the more insect biomass was measured.
In other words, “global warming” actually increases insect biomass, so this is one phenomenon that can’t be blamed on the climate change hoax. From the study results:
Over the course of the study period, some temporal changes occurred in the means of the weather variables (S2 Fig), most notably an increase by 0.5°C in mean temperature and a decline 0.2 m/sec in mean wind speed. Yet, these changes either do not have an effect on insect biomass (e.g. wind speed) either are expected to positively affected insect biomass (e.g. increased temperature).
The conclusion of the paper specifically rules out “climate change” as an explanatory factor, saying, “…[O]ur analysis renders two of the prime suspects, i.e. landscape and climate change as unlikely explanatory factors for this major decline in aerial insect biomass in the investigated protected areas.”
In fact, the paper points out that warming temperatures are actually saving the insects to some degree by compensating for some other factor that’s killing them off:
Our final model, based on including all significant variables from previous models, revealed a higher trend coefficient as compared to our basic model (log(λ) = −0.081, sd = 0.006, Table 4), suggesting that temporal developments in the considered explanatory variables counteracted biomass decline to some degree, leading to an even more negative coefficient for the annual trend.

Insect biomass “decimated” in mere decades… this won’t end well

The study authors were unable to pinpoint a specific cause for the collapse of insect biomass, but that’s likely because they did not measure pesticide exposure, GMO pollution or other chemical contaminants that severely impact insect populations.
Even without that knowledge, the study authors concluded the rapid decline in insect biomass was catastrophic:
Our results demonstrate that recently reported declines in several taxa such as butterflies [7252758], wild bees [814] and moths [1518], are in parallel with a severe loss of total aerial insect biomass, suggesting that it is not only the vulnerable species, but the flying insect community as a whole, that has been decimated over the last few decades…
The authors also affirm they are aware that pesticide exposure could be one of the plausible explanations for the collapse, stating:
Agricultural intensification (e.g. pesticide usage, year-round tillage, increased use of fertilizers and frequency of agronomic measures) that we could not incorporate in our analyses, may form a plausible cause. The reserves in which the traps were placed are of limited size in this typical fragmented West-European landscape, and almost all locations (94%) are enclosed by agricultural fields.
Intensive agricultural practices, in other words, are a primary suspect in this devastation of insect populations. And that points directly to pesticides and herbicides — chemical poisons that are developed specifically to kill living things.

Unless something changes, humanity won’t even survive long enough to cause sustained global warming

All this brings me to (at least) one obvious point: While the left-wing media and science talking heads are losing their minds over so-called “climate change” — an entirely made-up problem — even their own predictions only show tiny increases in ocean levels over the next hundred years.
Yet the collapse of insect populations is happening now, with devastating consequences already initiated that may spell doom for a global human population of over 7 billion people, all of whom demand food on a regular basis. Without insects, the food supply collapses. Without food, human populations collapse. And without humans, there is no sustained global warming problem to worry about anyway.
In other words, climate change alarmists are focusing on the wrong crisis. If we don’t figure out what’s decimating the insects — and it’s very likely agricultural chemical contamination of our world — then nobody will be around to burn fossil fuels and run the coal plants anyway. Global warming, in other words, is not a problem if everybody dies from starvation because the global food web collapses.

Climate change cultists are ignoring the real problems that threaten all of human civilization

Yet isn’t it fascinating how the entire climate change cult that demands totalitarian control over our lives in order to “save the planet” absolutely refuses to acknowledge any consequences whatsoever from agricultural pesticides and GMO genetic pollution? While the natural world is collapsing around them, all they wish for is more power, profit and control over nations and economies.
These science imbeciles are ignoring the real causes of catastrophic collapse, all while patting themselves on the back and proclaiming they are the science saviors of our world: Al Gore, Neil DeGrasse Tyson, Bill Nye and other climate change cultists who typify the idiocy-celebrity status of those who hide behind fake science to portray themselves as Christ-like saviors for a world that’s crumbling for reasons they absolutely refuse to acknowledge.
That’s why I’ve dubbed humanity a “suicide cult.” No one in a position of power cares about anything other than their own fame, fortune and perceived brilliance. No one in a position of authority has any empathy or compassion for preserving the natural world and its essential ecosystems. Every sector of politics has been exploited, distorted and reformed into idiotic propaganda parades featuring a steady stream of academic morons who reject scientific reason in favor of political obedience and left-wing conformity.
Consequently, “science” is dead. And soon, unless something drastically changes, humanity will be too.
Stay informed about real science at Scientific.news.