vrijdag 26 mei 2017

Misdaden tegen de Menselijkheid

Een rechtsstaat welke de Fundamentele rechten van de mens schendt 
Note: Het navolgende, ongeverifieerde verhaal is als ware gebeurtenissen gepresenteerd.
Gezien de details houden wij er ernstig rekening mee dat dit verhaal de waarheid zou kunnen bevatten.
Deze gegevens zijn bij politie alsmede de MSM aangeboden, doch hier is geen vervolg op gekomen.
Wij zien het onze plicht, de lezer alsmede de rechtelijke macht langs deze weg dringend te verzoeken dit verhaal op de juiste merites te beoordelen. (o.a. op grond van art. 160+161+162 Sv)
___________________________________________________________________________________________________________________


---------------------------------------------------VOOR CRIMINEEL GELDELIJK GEWIN--------------------------------


De Valse identiteiten en betrokken Stromannen
1. Jack(Jacob) Bonninga 
2. Harro Dijkhuis (gebr. V Korlaar)
3. Jan Dirk Paarlberg 
4. Hans van de Lande 
5. Hans van de Lande jr 
6. Piet de Ruiter 
7. Willem Nieuwboer 
8. Kees Nieuwboer 
9. Peter Nieuwboer 
10. Albert Nieuwboer 
11. Rick van Westenbrugge (Pantserschip de Buffel)
12. Chris Dijkhuis (Valse identiteit Holleeder) 
13. De Haan – Dordrecht. 
14. Tom Moeskoops – Noord-Brabant. 
15. Harrie van de Moesdijk – Noord Brabant. 
( In de gangbare kringen, zijn deze twee bekend onder de naam Tom & Jerry, doch omdat zij als watjes worden gezien worden zij in de criminele kringen “Appelmoes”genoemd)
16. H.E. Buurman – Ubbergen bij Nijmegen. 
17. Herm Hegger = Evert van Korlaar. Nijmegen. Eigenaar van Stadsbrouwerij De Hemel en De Commanderie van St. Jan, 
18. Robert Straubhaar = Evert van Korlaar in Basel
19. Robert Heijlands = Kees van Korlaar in Basel
20. George Rensen / Zwijndrecht
21. Cornelis Bouman, geb. 8/7/1950, wonende Rabbit Hill Road, te Sint Maarten.(gebruikt o.a. voor Stichting Beheer Onroerend Goed Biesboschmuseum)
De Biesbosch , Hilweg, Werkendam
Via Binnenschepen wordt cocaïne aangevoerd naar de beroepsvaart rustplaats (tussen Hollandsdiep en Nieuwe Merwede bij het gat van de vissen) en is in het natuurgebied de Biesbosch onroerend goed aangekocht( welke op naam staat van Stichting Beheer Onroerend Goed Biesboschmuseum.) in de buurt van het Biesbosch museum om ’s Nacht de cocaïne met een fluisterboot naar een inham van de Hilweg te vervoeren voor verder transport over land dwars door de polder het Land van Heusden en Altena en de polder De Bommelerwaard(De fluisterboot is een authentieke rietaak, voorzien van een door zonne-energie aangedreven motor.) 
Inline image


Door omkoping bezorgde de “Allesweter” zich valse identiteiten.
Valse identiteiten waarvoor hij zelf op knullige wijze een C.V. in elkaar flanste.
In deel I werd reeds één van de eerste valse identiteiten van de “Allesweter”onthuld.
Inline image
Een alias onder de “Per Adres”naam drs. P.A. de Ruiter?(halve echtgenoot van M.Elderkamp,de andere helft zat gevangen,maar de aangetrouwde Jonkheer Barthold Willem Lucas Boreel kwam hier achter) P.A. de Ruiter een man, de “Allesweter,die bij de havenconflicten in 1982 “bemiddelaar”was,maar waarvan wij geen afstudeeropdracht nog Tutor kunnen vinden.”Het opstellen van een deugdelijk C.V. behoorde niet bij de kwaliteiten van de “Allesweter” en het is een wonder dat niemand hierover gevallen is.
Onder de kop: Parlementair Documentatie Centrum Universiteit Leiden vinden wij zijn “C.V.”. 
Zie de “onkunde” : http://www.parlementairdocumentatiecentrum.nl/id/vg09llf9dhy4 waarin hij verwoord niet te voldoen aan de verwachtingen als lid van de tweede kamer, maar daarnaast alles uit de kast haalt om zich wel als ” wunder boy” te poneren
Inline image
Een man met een wel heel wazige C.V. welke een HBS-a opleiding zou hebben (quod non) en aansluitend op 26 jarige leeftijd afgestudeerd zou zijn aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam (de Erasmus Universiteit)? Ondanks de zeer wazige C.V. en ongeschiktheid voor de Tweede Kamer, zat deze man volgens zijn C.V. in een denktank met bekende namen als, van der Louw, Bram Peper, Jan Pronk en Relus ter Beek.
In het examenregister van de Erasmus Universiteit is de man echter niet terug te vinden.

Tijdens zijn opleiding bij de Italiaanse maffia, Ndrangheta, werd hem geleerd de valse identiteiten anders aan te pakken en zich volledig in te dekken.
Een van de valse identiteiten werd Robert Straubhaar. Als handelaar in Sojaschroot was de “Allesweter” op een bijeenkomst in Amerika,waar een lezing werd gegeven door de echte Robert Straubhaar. Deze Robert Straubhaar trok de interesse van de “Allesweter” omdat deze corpulente man, geen behoefte had lezingen te geven buiten de U.S.A. i.v.m. chronische vliegangst.
In een gesprek met de “Allesweter” toonde deze Robert met trots een harmonica achtig fotoboek van zijn omvangrijke kinderschaar. De “Allesweter” luisterde aandachtig en besloot de identiteit van de man in Europa over te nemen. Er bestond immers geen gevaar dat de echte Robert ooit in Europa lezingen zou geven. Voorzien van eenzelfde harmonica achtig inlegvel en gedragingen van de echte Robert Straubhaar kocht de “Allesweter” deze identiteit in Bazel te Zwitserland. (Omkoping ambtenaar Burgerlijke stand). Hiervoor werd o.a de onderneming River Advice 
Inline image
(Flusskreuzfahrtbranche) opgericht met crimineel verkregen geld. De „Allesweter verbleef graag onder valse naam in Grand Hotel Les Trois Rois te Basel ter hoogte van de Rheinbrücke.
Op enig moment ontstond er in Zwitserland argwaan, waardoor de „Allesweter“zich geroepen voelde aan deze identiteit (Robert Straubhaar) officieel een ander persoon te plakken en voor hem de nodige paperassen te regelen. Het werd de Oostenrijker Rudolf,die zich tot op heden als Stroman voor Robert Straubhaar ging uitgeven. [ note: we lezen het volgende: River Advice (Robert Straubhaar and Robert Heijlands) will continue to provide administrative support. The commercial manager and operations manager will be in the frontline of the daily business of Fluvia AG, as before.]Hier op de foto Robert Straubhaar samen met de andere stroman Robert Heijlands, een alias die door de „Commissaris“ van de broers werd gebruikt. 
Als onderschrift lezen we: Die Kapitäne von River Advice, Robert Heijlands und Robert Straubhaar
(von links), steuern ihre Kunden durch die Welt der Flusskreuzfahrten.
28 Bedrijven gemanaged door River advice:
•Alpina River Cruises GmbH
•Piz Olympia GmbH
.Anjo do Brasil GmbH
•RCM River Cruise Management GmbH
•Bernina River Cruises GmbH
•REI River Equity Invest AG
•BL Cruise Invest AG
•River Advice Ltd
•Breeze River Cruises GmbH
•River Catering GmbH
•Day Ship Management GmbH
• River Catering Ltd.
•IG River Cruise e.V.
•River Cruises Services GmbH
•Intercontinental Waterways GmbH
•River Nautical GmbH
•Isiona River Equity AG
•River Services GmbH
•Josephine River Cruises GmbH
•Swiss Excellence River Cruise GmbH
•Königstein River Cruises GmbH
• Swiss River Cruises International GmbH
•LS Cruise Management GmbH
•Thurgau Bohemia GmbH
•Orion Shipping GmbH
• Viator Invest GmbH
•Pano River Equity AG
•Viso River Equity AG

De “Commissaris” van de broers gebruikt de valse identificatie Willem Nieuwboer o.a. voor het in eigendom van de broers V.K. zijnde bedrijf Avex Heteren. Een op het oog keurige groothandel in audiovisuele apparatuur en presentaties? Willem Nieuwboer is daar vervolgens “Dir/Eigenaar” Deze Willem Nieuwboer presenteert zich daarnaast o.a. als: independent Management Consulting Professional en heeft daarvoor een even schimmig profiel/ C.V. opgesteld waarin hij van 1980-1985 zou hebben gestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, en vervolgens is afgestudeerd als drs. In het”vakgebied” Engels & Communication. Een vooropleiding wordt in deze evenzeer knullige C.V. niet genoemd, noch verdere ervaringen. Naar verwachting is ook deze Willem niet terug te vinden in het examenregister.

De Fa. “De Haan” en Hans de Haan.
De Haan Minerale Oliën behorende bij de Hatema groep, waar een zekere H.A.A. de Haan aan het roer staat.
De start begon met de aankoop van het benzinetankstation te Lith incl. woonhuis voor Fl 60.000,-
Die investering was het begin van investeren (met crimineel verkregen geld) in benzinepompen,wat is uitgegroeid tot een aanzienlijk aantal tankstations.
Maar de Haan kent ook een onderneming die zich bezig houdt met software Engineering. Soft- en hardware voor afreken machines in Hotels en restaurants met aan het hoofd een zekere Hans de Haan.
Op zoektocht naar deze Hans de Haan treffen we een de Haan aan die naar onze mening niet de kwalificaties heeft om een Software engineering bedrijf leiden, maar de overeenkomsten van een profielschets zijn van dien aard dat dit het watermerk van de broers kan zijn 
Deze Hans de Haan is n.l. zoals we gewend zijn van de broers voorzien van een evenzo wazige CV/profiel welke we kunnen vinden (zonder foto) op : http://nl.linkedin.com/in/hansdehaan 

Het gebruik van Stromannen is derhalve van ultiem belang om de criminele activiteiten in te dekken en de verkregen criminelen gelden wit te wassen.
Inline image
Jan Dirk Paarlberg en Neelie Smit Kroes.

Neelie Smit Kroes toen directeur van Nijenrode vond Paarlberg wel interessant die immers een Kasteel bezit, echter dat dacht zij. Het betreffende kasteel behoort de broers toe die daarvoor en depot en hypothecaire inschrijving bij de bank hebben neergelegd. Hoe dan ook Neelie vroeg of zij haar kantoor mocht plaatsen in het stalgebouw van Jan Dirk Paarlberg. De broers zagen hierin een potentieel te chanteren “ slachtoffer” en stemde toe, zodat Paarlberg dit kon meedelen aan Neelie.
De kantoor ruimte werd Neelie gratis ter beschikking gesteld, maar niet voordat deze was voorzien van afluister en opname apparatuur en een tap op de telefoon.
Neelie onwetend blij en de broers nog blijer.
Toen Neelie zich echter met behulp van deze contacten een Europese zetel had kunnen bemachtigen ,kwam zij bij haar vertrek uit de kantoorruimte overeen dat voor haar geleverde “service” 3 verhuurde bedrijfspanden in Hilversum aan haar in eigendom werden gegeven.
Neelie heeft echter later behoorlijk in haar maag gezeten met deze panden,omdat deze voor verhuur onrendabel bleken. Het was ook Neelie die Ayaan Hirsi Ali persoonlijk introduceerde bij de VVD die lange tijd samen met Melanie Schultz optrad in een luxe bordeel,getooid met tijger en leeuwenmasker. Ayaan kreeg hiervoor versneld een verblijfsvergunning. 
Inline image
De flat van Ayaan Hirsi was voor chantage doeleinden voorzien van afluister en opname mogelijkheid, waardoor nogal wat kopstukken van bestuurlijk Nederland die het bed deelde met Aryaan, zoalso.a.de top VVD ‘er G. Z op de gevoelige plaat zijn vastgelegd. Rijp voor chantage.

Dat er vraagtekens zijn over de integriteit van Neelie , bleek uit deTCA en TCR affaire in 1996 met betrekking tot de illegale lozingen onder haar ministeriële verantwoordelijkheid. Wel is hier voor een parlementair onderzoek gestart, maar de SG-beraad besloot, waarin belangrijke chantabele personen zitting hadden dit in de doofpot te stoppen.
Via Astroloog Simon Suikert werd op zijn minst de schijn gewekt dat Neelie banden heeft met criminelen.
In 2000 betrok zij als Eurocommissaris, Jan Dirk Paarlberg bij omstreden beleggingen in de Verenigde Staten,terwijl zij tevens de schijn van belangenverstrengeling ten toon spreidde door het ritselen van een order voor vriend Frans Swarttouw van Fokker.
Daarnaast was Neelie verantwoordelijk voor de start van de Betuwelijn, waar aanzienlijke bouwfraude plaats vond. 

Jan Dirk Paarlberg krijgt, zover ons ter oren is gekomen, voor zijn “service”aan de broers een vergoeding van 1 miljoen Euro per jaar, zolang hij de zaken naar wens blijft behartigen.
Paarlberg heeft op dit moment een probleem met het O.M. en dat wordt niet gewaardeerd in criminele kringen. Het ziet er dus naar uit dat Paarlberg mogelijk de gevangenis ingaat en als zwijggeld de gangbare €1000, per dag als vergoeding krijgt of dat hem een goedkopere liquidatie wacht.
Hem worden o.a. de volgende strafbare feiten ten laste gelegd:
1. Witwassen van de Willem Endstra betalingen. (crimineel geld van de broers werden via Endstra overgeboekt naar Paarlberg. Holleeder is in die betrokkenheid reeds veroordeeld)
2. Oprichting van een “escrow” rekening. ( Deze escrow rekening is een geblokkeerde bankrekening die wordt aangehouden bij een neutrale en financieel betrouwbare derde, de escrow agent( Paarlberg). De escrow agent betaalt het geld op de geblokkeerde rekening alleen uit op basis van een overeenkomst tussen de koper en de verkoper.) De broers waren de gever van deze financiële constructie, In die escrow letter stond vermeld dat de voor het bedrijf van Paarlberg bedongen koopsom in jaarlijkse termijnen zou worden betaald en wel ca 15 miljoen/per jaar voor een termijn van 10 jaar. Met deze escrow werd het mogelijk dat de broers leningen van meerdere miljoen bij de banken konden opnemen, waardoor hun crimineel geld was witgewassen.Meerdere (Valse) escrow letters zorgde zo voor een jaarlijkse witwasoperatie van meer dan 50 miljoen.zie hiervoor: http://www.om.nl/publish/pages/121655/paarlbergrequisitoiranoniem.pdf KLIK HIER 
3. BTW Fraude van verbouwingen bij Paarlberg en kennissen,o.a. bij advocaat Lucas van Eeghen.
4. Valsheid in geschrifte in relatie tot een notariële akte bij overname van de BV van VVD politicus Sjoerd Swane ( Sjoerd Swane die door de rechtbank in Utrecht is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte en belastingfraude)
Bij de Officier van Justitie Kees Plooi waren deze gedetaileerde gegevens bekend,doch die besloot na dreigement met de dood hier verder niets mee te doen.
Paarlberg leverde in opdracht van de criminele broers een luttel bedrag van 8,5 miljoen in contanten af bij een Nederlands Trustkantoor,om het vervolgens vandaar met een geldtransport naar een bank in Luxemburg te transporteren, zodat de broers wederom “legaal” de beschikking hadden over dit bedrag. Voor dit bedrag zou Paarlberg kunstvoorwerpen hebben verkocht aan een kunsthandelaar.Een dergelijke verklaring van een kunsthandelaar kregen de broers echter niet rond en zo werd Paarlberg geconfronteerd geen sluitend alibi te hebben voor dit bedrag en zelfs niet kon vertellen hoe deze zogenaamde kunstvoorwerpen er dan wel uit hadden gezien. 

16 mei 2012. Jan Dirk Paarlberg moet van het Gerechtshof 4 jaar de cel in.
Alle beslagen gelegd door de fiscus/fiod kunnen uitgewonnen worden.
De erven Endstra kunnen de afgeperste 20 miljoen terugvorderen.
Een waardevolle stroman is hiermee voor de broers van Korlaar verloren gegaan? De opbrengst van het mediabedrijf van Paarlberg is hiermee verloren gegaan? Toen Paarlberg in 2000 zijn bedrijf Mediamax verkocht aan het bedrijf TDI, kreeg hij daar tientallen miljoenen voor. Volgens de escrow is 75 miljoen gulden van die koopsom bij de Zwitserse bank UBS ondergebracht. Onder het stuk staat naast de handtekening van Paarlberg ook de krabbel van de toenmalige TDI-directeur Kuhlman. En die kan zich daar niets van herinneren als de recherche hem met de escrow confronteert. ‘Dit is een nagemaakte handtekening’, verklaarde Kuhlman.Nu blijkt dus dat Paarlberg verantwoordelijk is voor de vervalsing. ‘Iemand op mijn kantoor heeft het stuk gemaakt’, verklaarde Paarlberg.Nee, ik wil niet zeggen wie.’ Ook weigert hij te vertellen wie de handtekening van Kuhlman heeft vervalst.
Volgens informatie is Kees van Korlaar verantwoordelijk voor de handtekening op de escrow .


De aan- en doorvoer drugsrouten en de betrokken leveranciers/frima's
Buiten de eigen vloot aan zeewaardige zeiljachten en binnenschepen,maken de Allesweter en zijn broers gebruik van gerenommeerde firma’s voor transport van drugs. Veelal zijn deze firma’s aanbevolen door de allerhoogste (gechanteerde) functionarissen in de maatschappij. Uit opgedane ervaring bleken deze firma’s door reeds eerder ontvangen gunsten ontvankelijk te zijn om criminele contacten aan te gaan.
Inline imageMaersk containers line shipping Kopenhagen 
Omstreeks 1999 vonden de broers in opdracht van Ndragetha, het noodzakelijk contact te leggen met Maersk.Vanuit Nederland werd contact gezocht met de managers van Maersk Kopenhagen. Na afspraak voor een bespreking vertrok de Commissaris naar Kopenhagen om afspraken te kunnen maken voor een wereldwijd drugstransport middels de schepen van Maerks. De commissarris nestelde zich in hotel Nyhavn te Kopenhagen en voerde enige besprekingen met 2 personen van het top management van Maersk.Één van die peronen ( een zekere Lucas V.) bezit de Nederlandse nationaliteit en was reeds een bekende uit de Rotterdamse haven. De tweede persoon had een Deense nationaliteit? Aanvankelijk vond de bespreking plaats in het hoofdkantoor van Maersk aan de kade in Kopenhagen, doch later werd de bespreking voortgezet op een speciaal daarvoor afgehuurde toeristenboot waarmee de gesprekpartners een tocht door de haven van Kopenhagen hebben gemaakt. Uiteindelijk werd medewerking toegezegd m.b.t het containertransport.

Allseas offshore pipeline installation 
Nadat de Allesweter van een zeer invloedrijk Nederlands persoon een lijstje met namen had gekregen die wel gevoelig zouden zijn voor drugstransporten, legde hij omstreeks 2001 contact met het hoofdkantoor van dit bedrijf in Châtel St Denis te Zwitserland.
Het bleek ene heer E. H. van Allseas te zijn met een hoofdkantoor in Zwitserland.
Na een bespreking met deze E.H. nam deze man telefonisch contact op met de invloedrijke persoon welke de “Allesweter” als referentie had opgegeven. Uiteindelijk vond een bereidheid plaats om Allseas voor de drugstransporten te gebruiken. De details zijn bekend doch hier verder niet van belang. Zelfs het hiervoor in Parijs ingerichte laboratorium om de drugs op een zodanige wijze te verpakken dat zij niet gelokaliseerd worden is bijzaak. 


De schuilhuizen/panden en contactpersonen in binnenland

Panden in bezit t.b.v. criminele activiteiten en witwasacties
We noemen hier o.a panden in bezit van de criminele organisatie zoals is verwoord in Deel I [ De specifieke details en bijbehorende Foto's zijn aanwezig]

Inline image
PC. Hooftstraat Amsterdam
De panden in bezit van de overkoepelende organisatie Ndragetha,maakt witwasacties van crimineel geld mogelijk.
Voor het promoten van de PC Hooftstraat "Bij ons in de PC" werd Jort kelder aangetrokken die dat op zijn eigen wijze "heeft" waar gemaakt. Opvallend is dat het kantoor van Haico Endstra jarenlang, zo blijkt nu,is afgeluisterd door "onbekenden" Als we tegen het licht houden dat de criminele organisatie nog enkele miljoenen krijgt van bij Endstra gestald crimineel vermogen en de inzet van Holleeder faalde om dit vermogen vrij te krijgen, dan moeten wij tot de conclusie komen dat de genoemde "onbekenden"misschien wel "bekenden" zijn.
In het april-nummer van Quote staat een zeer gedetailleerd verhaal over de handel en wandel van Haico Endstra en over de nalatenschap van diens broer.

Inline image
Bathmen (7437 RP) Looweg49, groot 1.60.85 ha
valse identiteit familielid Hans Melchers =Rene Hermanus Johannes
Maria Zwezerijn, geb Utrecht 9-10-1954 ( werkelijke naam Eelko. S.
Inline image
wonende te Z.) +Maria Christine Bernadette Zwezerijn-Scheepmaker, geb Utrecht 4-7-1958 (werkelijke naam advocaat mr Marjo S. - L., wonende Z.) [ + BV, Kaaymaneilanden]Het pand in gebruik o.a. voor drugsoverslag zodat de via de haven Rotterdam binnen gekomen cocaïne o.a. verstopt in enorme houten klossen naar Bathmen konden worden vervoerd om aldaar in de schuur deze te ontdoen van de waardevolle cocaïne voor verdere distributie. 

Maastricht (6219 NP), Brusselseweg 520.
Susteren (6114 JH), Raadhuisplein 4. 
voormalig politiebureau. Aangekocht via omgekochte politieman
staat nu op de valse identiteit baas=Willem Dijkhuis
Ommeren (4032 MZ), Ommerenwal 2.
KSV De Betuwe (kleiduivenschietvereniging)
Evert van Korlaar gebruikt daar de valse identiteit = Willem Dijkhuis
Heerde, Bonenburgerlaan 90
Inline image

Twello (7391 MR), Rijksstraatweg 26.
aangekocht voor beveiliging drugstransporten.
Nijmegen (6032 RT), Eversweg 4
Nijmegen (6511 VS) Franseplaats 3. =De Commanderie van St Jan
Nijmegen (6511 VS) Franseplaats 1. Stadsbrouwerij de hemel.
Hilversum (1213 XH), Soestdijkerstraatweg 90. (Safehouse - valse naam Gijze Stroboer.)
Soest (3768 HM), Birkstraat 136. (Vergaderplaats)
Kapel Avezaath, gem Buren, (4016 CT), Laageinde 49.
Maasbommel (6627 AD), Raadhuisdijk42 
Middelburg (4331 CZ ), Wagenaarstraat 14
Middelburg (4331 BN), Bogardstraat 6 ( op naam Total Raffinaderij Nederland NV.)
Middelburg (Hedel) Hooiweg 4 
Middelburg (4331 PX), Herengracht 74 = Het Zeeuws Veilinghuis
Inline image
Ubbergen,Rijksstraatweg (H.E. Buurman)
Vlissingen (4382 AG), Boulevard Evertsen 246 
Haarlem, Buitenhuis Vlietzorg ( dient als uitkijkpost voor vervoer drugs over weg en water)
Oirschot (5688 TS), De Korenaar 49.
Wapenveld (8191 JS), Groteweg 23 = Landgoed De Polberg 52 ha groot
Dongen,Heuvelstraat 8 = villa Berkheuvel.
Cuijk, Rijksmonument (Die woning kijkt recht uit over de Maas)
Cuijk ( Katwijk NB), 5334 KH, Everdineweerd 13.( Eigendom van Roovers Holding Heijen BV)
Inline image
Werkhoven (3985 RE), Beverweertseweg 60 = Kasteel Beverweerd ( aangekocht om de meestervervalser Geert Jan Jansen te huisvesten) Geert Jan Jansen kreeg gratis onderdak en een expositieruimte in het kasteel. Het schilderij van Vincent van Gogh/ Dr. Gachet.
Op 15 maart 1995 is betreffend schilderij voor echt aangezien (niet in 1990) en in 1996 is het bewuste schilderij geveild Bij Christies in New York
(De veilingdatum is re dated om de volgende reden: )
Inline image
Ryoei Saito kocht het schilderij welke van Vincent van Gogh zou zijn. Het was echter geschilderd door Geert Jan Jansen.?
Na met de directeur van Christies dit schilderij te hebben afgeleverd, wenste Saito zijn geld echter terug omdat het schilderij volgens hem niet een echte van Gogh was.
De directeur en de fake persoon Kramarsky(maffia) namen het schilderij mee terug en beloofde het geld 82,5 miljoen dollar terug over te maken. Diezelfde avond stierf Ryoei Saito echter plotseling en de twee besloten te doen alsof de aflevering had plaatsgevonden.(maart 1996)
Een vrouw die een boek schreef over dit schilderij kwam erachter dat het schilderij geveild was in 1996 en haar is een donatie van 10.000,- gegeven om de veilingdatum van het schilderij in haar boek op 1990 te plaatsen. Het schilderij is sinds die tijd zoek, of hangt het in Frankrijk? ( de connectie van onder- en bovenwereld komt nog eens duidelijk naar voren als we de volgende informatie krijgen: De (Stroman)Stichting Philadelphia "kocht" het in mei 2005 , de overdracht vond in september 2005 plaats.
Elco Brinkman en Hirsch Balin waren hierbij betrokken en er was sprake van oplichting van vele miljoenen. Van o.a. Hirsch Balin zijn de chantage foto’s in o.a. Breda bekend.Er was sprake van wanbeleid en falen, doch hoe kan het anders Elco Brinkman en Hirsch Balin kwamen hiermee weg)

Rotterdam (3055 WV), Zagwijnlaan 4,( Staat ten name van een stroman/ valse identiteit van Hendrikus Cornelis van Westenbrugge)
Rotterdam (3016 GH), Baden Powellaan = afgebroken niet meer bestaand (was privé kantoor van het bestuur.)
Rotterdam (3012 GJ), Kareldoormanstraat 10-12/Weena = Baja Beach Club
( in gebruik om criminele zaken te regelen en opdrachten tot bijvoorbeeld liquidatie te geven).
Amsterdam (1096 AC), Korte Ouderkerkerdijk 16 = kantoor Sedijko BV(valse naam Harro Dijkhuis en valse naam Chris Dijkhuis< kantoor bevindt zich nu in kantoorboot achter het pand)

Inline image
Achterveld (Utrecht), Hessenweg 188 – ofwel 189b (onder valse naam Jan van Luttikhuizen BV)Deze Jan Luttikhuizen vertoont hetzelfde vreemde consulting profiel als Evert van Korlaar.Hij "studeerde"aan 
• alkwaard college 
van 1983 – 1990 te Heerhugowaard en ook bij hem kunt u terecht voor 
• adviesvoorstellen
• nieuwe uitdagingen
• deskundigheidsverzoeken
• referentieverzoeken
• weer contact hebben
Toeval?
Inline image
Putten (3881 NC), Garderenseweg 150 = Villa Klein Spriel ( Tuinman Bioch uit Hedel onderhoud)
Rhenen (3911 SP), Klaassenweg 1+39 (Op valse identiteit Otto de Gooijer Automobielen BV.)
Bunschoten-Spakenburg (3752 LH), Lorentsweg 15. (Van Lutikhuizen BV)
Bemmel (6681 LN), Nijverheidsstraat 32 = Van Meegen Group (Jacob Bonninga ofwel Jack Bonninga)
Werkendam, Hilweg 2 (Pand en bosperceel op naam van Stichting beheer onroerend goed biesboschmuseum en deze stichting is sinds 1992 eigendom van de broers van Korlaar. Thans nog 2 bestuursleden. 1 woonadres in Werkendam. 1 woonadres op st. Maarten.
(t.b.v. drugtransporten)
Geertruidenberg,Oude Stadsweg 1 ( voor drugstransporten)
Enschede, Verwoolsweg 130 (Heliplatform)
The Sand in Amsterdam – vollop in werking.
De NDSM werf in Amsterdam en het mooie kantoorpand daarnaast gebouwd en alles wat daarop staat.
Party club vlak bij Feijenoord stadion.
Hotels van Oranje groep Nederland 


De schuilhuizen/panden en contactpersonen in BUITENLAND
Dorint Hotels groep wereldwijd, o.m. in Winterberg, Duitsland
Hotel Krafft in Basel.
Hotel Greulich in Zurich.
Een kasteel in Frankrijk.
Inline image
Sloss Oberdiessbach Zwiterland.
Sloss Oberdiesbach Zwitserland (met als zet baas Chantal Tiemen(nicht van Jolanda Baks) en Erwin Dobbelsteen.)
Inline image
Inline image
Chateau Rennaz Zwitserland bij het meer van Genève ( met als zetbazen Chantal T. en Erwin D. alias Martine von Wattenwyl en Sigmund von Wattenwyl)
Inline image


Vladimir Palace Sint Petersburg
Het Vladimir Palace aan de Neva rivier in de Finse golf van Sint Petersburg te Rusland.
Het paleis bevat 360 kamers was het woonverblijf van the Grand Duches Maria Pavlovna,maar wordt nu voor meerdere doeleinden gebruikt.Voor aanschaf van dit gebouw,werd de "Commissaris" voorzien van een diplomatiek paspoort vervoerd van de Luchthaven naar Sint Petersburg in een auto van de Ned.Amsbassade ? 

Na de staatsgreep in 1917 ook wel oktober revolutie genoemd werd het gebouw onderdak voor de Russische Academie voor wetenschappen, Maxime Gorky House of scientists.
Inline image

Tsaritsino Palace te Moscow.
De renovatie kosten waren aanzienlijk, doch interessant genoeg voor Ndragheta om hiermee landingsrechten te verkrijgen voor de Russische vliegvelden.
Inline image


Een kijkje op het beeld van Caterina II (Catherina de Grote)van Rusland,welke staat te pronken in één van de zalen.Catharina de Grote heeft via kroonprins Willem Alexander (1840-1879) nog steeds levende bloedverwanten in Nederland en wel via de dochter van deze Willem Alexander en Agatha Barones van Lynden, die in het geheim in Parijs waren getrouwd. De hieruit geboren dochter werd Geertruida Fok genoemd en vertoonde de bekende voetafwijking van de Romanovs. Ook haar nog levende nabestaande hebben deze kenmerkende voetafwijking.


In Rhenen aan de Klaassenweg 3( bij Otto de Gooijer Automoblien B.V) en in Lith aan de Maasstraat 2( bij van Thull Development)hebben de broers, 2 garagegebouwen die zij gebruiken enerzijds voor het stallen van auto's, anderzijds voor het verbergen en omkatten van gestolen auto's.
Inline image

In Rhenen via de N233 (Lijnweg),rijd je de doodlopende Klaassenweg in omhoog.
De opgang van die Klaassenweg is met een elektrisch hek afgegrendeld en de hele Klaassenweg is met camera’s beveiligd.

Inline image

Maasstraat (Lith) , waar o.a. de gele Hummer van Fred Ros staat? En nog wat motorbootjes.De politie is toch op zoek naar de auto's van Senol Tuna die verdwenen zouden zijn? ( de gele Hummer is sinds kort inmiddels verwijderd uit de showroom)Daarnaast vragen we ons NIET af wat de liquidatie van Pieter Vos en Jaap Zillig op 23 december 2011 voor hotel van der Valk te Houten te maken heeft met de Allesweter en zijn broers.
Inline image
Pieter Vos runde al jaren de camping aan de Maasdijk. Hij nam de zaak over van zijn ouders. De chalets op de camping worden geregeld door Polen bewoond, zeggen dorpsbewoners. Vos is daarnaast eigenaar van een bedrijf dat bouwmachines en machinisten verhuurt. Zijn vrouw is eigenaresse van een juwelierszaak in Den Bosch.
In het dorp gonst het al jaren van de geruchten dat Vos actief was in het criminele milieu. Boze tongen beweren dat hij handelde in verdovende middelen. Ook hier komen we een link tegen n.l. het familielid Joland B van H.
Ook de politie moet van deze schietpartij en connecties volledig op de hoogte zijn,want er zijn zeer duidelijke camera beelden van. De echte camerabeelden van de dubbele moord zouden volgens de politie echter te heftig zijn om uit te zenden.
Wij hebben dat meer gehoord, o.a. ook bij de eerste aanslag op Cor van Hout bleven de camera beelden 15 jaar verborgen.

Inline image

Dan loopt er nog een onderzoek naar de betrokkenheid bij de vreemde dood van multimiljonair, zoniet miljardair, Willem Frederik Ewald Marggraff die onder zeer verdachte omstandigheden kwam te overlijden in 2003.
Deze monegask had contacten met de broers van Korlaar, waarbij de Allesweter en Commissaris in 2000 reeds in Monaco waren(zie de Monaco Tapes) Was ook hier sprake van toediening van hersenvocht voor hij in de verbrande Zionsburg te Vught gevonden werd?Tevens heeft een goede huisvriend genaamd Boudewijn Reijenga die er al veertien jaar kwam, maandenlang gecorrespondeerd met alle mogelijke instanties voor een heronderzoek. Deze meende, net als Ewalds zussen, dat Ewald onder meer zou zijn afgeperst. Pas na een persoonlijke brief van hem aan commissaris van de Koningin van Noord-Brabant Hanja Maij-Weggen heeft zij de recherche van Vught de opdracht gegeven de zaak te heronderzoeken.Er is sprake van betaling aan de brandweercommadant en het ontstaan van de brand op de bovenverdieping waarvoor de naam Adelbert valt is nooit onderzocht.
Inline image

De van de broers voor miljoenen gekochte (namaak)schilderijen (door Geert Jan Jansen vervalste schilderijen)mocht Ewald in gedrogeerde toestand vasthouden.
Inline image
Een valse Rembrandt verkocht aan Ewald.
Inline image
Niet alleen het testament van Ewald Marggraff geeft aanleiding verder onderzoek te doen maar vooral de gebeurtenissen die leidde tot zijn dood zijn om reden slecht onderzocht. zie testament op:http://ewaldmarggraff.expertpagina.nl/ 
Inmiddels is een deel van het koetshuis ook afgebrand; wederom kon de brandweer niet verklaren wat de oorzaak was...De waardevolste schilderijen werden dan ook in de grote kelder gezet. Echter na de brand waren ze er volgens een ooggetuige niet meer.Wij hebben de informatie waar zij gebleven zijn.

De gecodeerde- en ondergebrachte snufmovies
Inline image
Een snuff movie is een film welke feitelijke een verkrachting of moord toont van een persoon of personen, zonder de hulp van speciale effecten , met het uitdrukkelijke doel van de distributie-en entertainment of financiële uitbuiting t.b.v. van geestelijk zieke personen. Een snuff movie is een schokkende, gewelddadige film waarin mensen daadwerkelijk worden mishandeld, verkracht of vermoord omwille van de film.
Op de download sites van Pirate Bay en FTD waren films( geen snuff movies) te downloaden die voorzien waren van een code. Om dergelijke “versleutelde” films te bekijken diende men een bedrag over te maken aan de beheerder van de film om de code te verkrijgen en daarmee toegang te verkrijgen om de film te bekijken.
Snuff movies werken met hetzelfde doel n.l. financiële uitbuiting. Satanisten en pedofiele maken gebruik van dit “aanbod”en het is de meest verachtelijke criminele vorm van geld verdienen.
Voor bezoekers van de eerder vermelde satanische moordvoorstellingen zijn deze snuff movies ondergebracht bij een bekende webmaster, die deze in “bewaring” heeft genomen en daar een aanzienlijk bedrag voor ontvangt. Als extra gunst werd tevens de studie van een familielid verzorgd. Daarmee behoort deze webmaster te worden gezien als verlengstuk van een criminele organisatie. Ter controle is een redelijk vermogende zetbaas geplaatst bij deze webmaster om het geheel te blijven controleren.
De snuff movie is bij deze webmaster in bewaring gegeven en een vrouwelijke vertrouweling werd de “sleutelhouder”van deze snuff movies. Nadat zij te loslippig bleek, werd zij na te zijn mishandeld haar ter beschikking gestelde huis uitgezet en de code van de snuff movie die was ondergebracht op de website veranderd.Eerst nadat een ons bekende hacker de snuff movie had ontdekt is deze na enige paniek vervolgens weer “veilig”afgeschermd om nieuwsgierigen geen toegang meer te verlenen en uitsluitend voor ingewijden met code na betaling nog is te bezien.Tenslotte is een snuff movie van de broers, na betaling, door een Belg afgegeven bij het OM te Breda,doch die hebben blijkbaar geen actie op ondernomen.

Nederland is reeds onder invloed van een kartel en is reeds een republiek waar de onderwereld bepaalt wat er gebeurt onder de noemer van een monarchie. De onderwereld is verworden tot de bovenwereld en Nederland is een maffia staat geworden.
Onze Rechtsstaat is terug gebracht naar ambtelijk dictatuur. Na reorganisatie van het O.M. is de autonome beslissing bevoegdheid van 550 officieren terug gebracht naar slechts 5 personen t.w. De minister van Justitie en het college van procureur Generaal.Misschien is het zelfs terug te brengen naar 2 personen en wel S.G. (Demmink) en Minister van Justitie (beide zijn chantabel) Formeel staat daar mevr. van Amsberg nog boven,doch deze mag slechts de schijn wekken, daar ook dit zogenaamde koningshuis bij gedoogsteun van de maffia bestaat, tot zij niet meer nodig zijn. Dank U. Om die reden is het mogelijk dat de Rechtsstaat volledig in handen kan/kon vallen van een criminele organisatie zoals duidelijk wordt in DEEL I :