maandag 11 december 2017

Jeugdzorg ontvangt 8000 euro per kind en vraagt meer donaties?

Jeugd(zorg) in de knel

vrijdag 8 december 2017 - 13:01|Maarten Driessen
REGIO - Een delegatie zorgbestuurders en -wethouders trok maandag naar Den Haag om de noodklok te luiden. 19 van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant kampen met tekorten binnen de jeugdzorg, en daarom wordt via een petitie om meer geld gevraagd. In Asten is de situatie nog een stuk schrijnender, en dus mocht de handtekening van wethouder Jac Huijsmans niet ontbreken.
De transitie van de jeugdzorg, waarbij het Rijk de verantwoordelijkheid naar gemeenten overhevelde, levert tot dusver vooral financieel veel problemen op. Het gros van de gemeenten in deze regio redt het niet met de (te krappe) rijksbudgetten. Een probleem dat overigens door heel Nederland opduikt. Om de situatie in Zuidoost-Brabant op de radar te krijgen trok een groep bestuurders, wethouders en jongeren maandag naar de Tweede Kamer. Daar werd een petitie overhandigd aan de kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de petitie staat onder meer: ‘De huidige tekorten hebben tot gevolg dat gemeenten niet voldoende of niet de juiste zorg kunnen contracteren die nodig is voor onze jongeren.’
Daarmee zeggen de partijen niet dat de transitie een mislukking is. In tegendeel, ze vragen enkel om meer tijd – en daarmee meer geld – om de overgang in te burgeren. Zo heeft de verandering ook wethouder Jac Huijsmans (Asten) in een lastig parket gebracht. “De gedachte bij de overheveling is dat de zorg beter en goedkoper kan. Op termijn gaat dat kloppen, maar het kost tijd. Laat ons doorgaan met de transitie, maar geef ons nog even meer geld”, zegt Huijsmans. Of de petitie resultaat gaat boeken, is volgens hem afwachten. Het onderwerp komt later nog op de agenda van de Tweede Kamer.
'Laat ons doorgaan met de transitie, maar geef ons nog even meer geld'
Dubbele problemen

 De nieuwe aanpak is meer gericht op preventie. Door al vroegtijdig problemen te signaleren kan specialistische (en dure) jeugdzorg voor een deel worden voorkomen. Tenminste, dat is de gedachte. Maar dat wil zeggen dat de vruchten dus pas op termijn kunnen worden geplukt. “We verwachten daardoor in 2019 anderhalve ton, en vanaf 2020 drie ton te besparen. Dat is een inschatting, maar wel een reële”, zegt Huijsmans.
Asten kampt echter nu al met een tekort van zeven ton binnen het sociaal domein. Volgens Huijsmans is ongeveer anderhalve ton te verklaren door te krappe budgetten, waar dus ook andere gemeenten tegenaan lopen. Maar dan blijft er nog 5,5 ton over. Die zijn volgens de gemeente het gevolg van een oneerlijk verdeelsysteem van rijksgeld. Zowel voor Wmo als voor Jeugd wordt namelijk gekeken naar de hoeveelheid bepaalde verstrekte medicijnen. Worden die veel verstrekt, dan zijn er ook meer mensen die behoefte hebben aan zorg, zo redeneert het Rijk. Maar omdat Asten een systeem hanteert waarbij zuinig met medicijnen wordt omgegaan, ligt die hoeveelheid hier beduidend lager. En dus komt er ook minder rijksgeld deze kant op.


Bewijsmateriaal

 Die conclusie wordt nu ook gestaafd door gerenommeerd onderzoeksbureau Cebeon, dat in opdracht van de gemeente de verdeelsystematiek onder de loep nam. Cebeon, dat regelmatig wordt ingeschakeld door het Rijk, concludeert dat Asten ten onrechte 2,5 ton minder ontvang voor Wmo, en bijna 3 ton minder voor Jeugd. Het bureau noemt daarbij enkele opties om het verdeelsysteem aan te passen, zodat het voor álle gemeenten eerlijk uitpakt. Nieuwe en gedegen munitie voor Huijsmans om wederom aan te kloppen in Den Haag. Zo worden de landelijke fracties gevraagd om actie te ondernemen, gesteund door het onderzoek van Cebeon. Huijsmans: “Het bewijsmateriaal ligt er nu.”