woensdag 27 september 2017

HOE ANGELA MERKEL HAAR MORAAL OPLEGT AAN EUROPA!

Merkel lijkt niet naar anderen te willen luisteren!

De democratie en vooral de democratische verhoudingen zijn niet gebaat bij een politieke leider die al te lang aan de macht wil blijven. Dat is een ongezonde toestand. Merkel lijkt niet naar anderen te willen luisteren. De gevolgen hebben we gezien tijdens de immigratiecrisis. Merkel zette de Duitse grenzen open zonder een behoorlijk overleg met het parlement en zelfs zonder een behoorlijke juridische afweging. Dat opendeurbeleid heeft het verdrag van Schengen in ernstige problemen gebracht. Andere landen werden aangemoedigd om hun grenzen te sluiten. De aanzuigende werking van dat beleid heeft er onder meer toe geleid dat duizenden zich naar Nederland hebben kunnen verplaatsen.

Het immigratiebeleid van Merkel maakte de AFD groot. Die partij vormt de spreekbuis van het maatschappelijke onbehagen omtrent het grenzeloze immigratiebeleid. De rechtervleugel van de christen-democratie is door Merkel monddood gemaakt. Ze stelden niets substantieels voor, vond ze. Een paar individuen die uit de marges van de politieke macht voor kritisch commentaar zorgden. Zie hier het resultaat!

Merkel heeft gefaald. Dat is het oordeel van kiezers. De meeste Duitsers die op de AfD hebben gestemd, hebben naar mijn mening niet op het nazisme gestemd. Zij willen, zoals alle andere bezorgde burgers in Europa, een regering die de drie i’s aanpakt: islamisme, immigratie en integratie. Daaronder zit ongetwijfeld ook een anti-EU-sentiment. Ze willen vanuit Berlijn en niet vanuit Brussel worden geregeerd.

Het eerste grote verlies van het Duitse establishment: Merkel verloor. AFD won met een ironische opmerking: Wir haben es geschafft!

Door: Afshin Ellian 25 sep 2017