vrijdag 1 september 2017

Aan de Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State deel 118 Herinvoer oude munteenheden vanwege frauderen uitslagen verkiezingen en ontmaskering vrijmetselarij, Scientology, Illuminatie en Nieuwe wereldorde.

Aan de Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State deel 118 Herinvoer oude munteenheden vanwege frauderen uitslagen verkiezingen en ontmaskering vrijmetselarij, Scientology, Illuminatie en Nieuwe wereldorde.

04-08-2017

Hierbij vraag ik R.J.M Zwijnenberg Uw aandacht voor de volgende nieuwsberichten volgens het paradigma van het Meritocratisch wereldbeeld met betrekking tot de Algemene Beschouwingen:

Justitie, vrijmetselarij, Grootlogé van België en de loges in Hasselt gegijzeld door Illuminatie en hun (Nazi) Bilderbergleden 


De Illuminatie infiltreert vrijmetselaarsloges en andere aspecten van onze samenleving met als gevolg, dat globaal organisaties binnen organisaties ontstaan die soevereine staten en hun integere politieke partijen als ook religie's gijzelen zoals het Jodendom, christendom en de islam die worden geïnfiltreerd, misleid en misbruikt om tegen elkaar op te zetten. Verdeel en heers alwaar de Verenigde Naties (V.N) (GEGIJZELD) oplossingen moeten bieden?
De vrijmetselarij is van oorsprong grotendeels gebaseerd op de Joodse kabbala.
Zo schreef de bekende Rabbi Isaac Wise in 1855:
“De vrijmetselarij is een Joodse aangelegenheid, waarbij de geschiedenis, graden, officiële benoemingen, wachtwoorden en uitleg Joods zijn, van begin tot eind”.
In 1927 stond er in een redactioneel artikel in de Jewish Tribune:
“Vrijmetselarij is gebaseerd op het Judaïsme. Haal de leringen van het Judaïsme uit het vrijmetselaarsritueel en wat hou je over?”

Zo schreef Ray Novosel in 2004: “De zionistische wereldleiders, mensen op invloedrijke posities binnen de verschillende vrijmetselaarsorganisaties, hebben nauw samengewerkt om een universele wereldrevolutie te bewerkstelligen waardoor één wereldreligie zal ontstaan en één wereldregering.


De eveneens zeer beruchte Albert Pike zei, “Iedere vrijmetselaarsloge is een religieuze tempel en haar leringen zijn onderricht in religie”. Verder stelde Pike vast dat de werkelijke betekenis van hun mysterieuze symbolen gevonden kunnen worden in de occulte filosofie van de Joodse kabbala en dat vrijmetselarij al haar geheimen heeft te danken aan de kabbala en een religie is, gebaseerd daarop..
De geheime en perverse doctrine die uiteindelijk ieder hoog ingewijde van de kabbala dient te accepteren is dat er maar één God is en dat is satan. Hij wordt gezien als de enige en echte God. Lucifer is koning. Deze doctrine is dezelfde die door de Illuminati en andere geheime genootschappen wordt gehanteerd. In Latijn betekent Illuminati letterlijk 'de verlichten', wat in deze context ook een directe verwijzing is naar het hellevuur en de duivel.
Doordat geheime genootschappen van oorsprong zijn gebaseerd op de kabbala zullen ook hier de hoger ingewijden de satan doctrine dienen te accepteren. Om een heel lang verhaal kort te maken: Aangezien bijna alle invloedrijke lieden op deze wereld wel ergens in de één of andere loge terug te vinden zijn en velen van hen hoger ingewijden zijn, wordt dús de wereld op dit moment geregeerd door satanisten die hun eigen leden binnen de lagere graden (tot 33)misleiden en misbruiken om hun doel te kunnen bereiken.

J.F. Kennedy waarschuwde!


Het zijn 9 ‘Onbekende Mannen’ en ‘Zeven’ die de meest invloedrijke families op aarde van orders voorzien. Op deze mensen en op de twee belangrijkste Rothschilds wordt momenteel druk uitgeoefend door de bondgenoten die weten hoe het corrupte systeem in elkaar zit. De Britse oud-minister van Binnenlandse Zaken Jack Straw kondigde op 16 februari 1998 aan dat rechters, magistraten, politieagenten, openbaar aanklagers en gevangenisbewakers vanaf dat moment moesten aangeven of ze vrijmetselaar waren, meldde de Daily Telegraph indertijd. Straw voegde toe dat de overheid een einde wilde maken aan de aantijgingen dat een netwerk van vrijmetselaars opererend binnen politie en justitie de rechtsgang zou ondermijnen. Vijftien jaar later wordt de rechtsgang nog altijd ondermijnd. Veel rechtsprocedures zouden een andere uitkomst hebben gehad als rechterlijke beslissingen getoetst hadden kunnen worden aan de Grondwet. Het lijkt ons dat corruptie in de rechtspraak keihard moet worden afgestraft, omdat daarmee de rechtsstaat om zeep wordt gebracht. Leden van de Vrijmetselarij spelen elkaar informatie toe binnen zowel de politie als de rechterlijke macht en laten functionarissen naar hun pijpen dansen.


De geheime netwerken van Vrijmetselaars handelden in opdracht van "criminele bendes", volgens een politieonderzoek dat is gelekt naar The Independent.

In 2002 werd al ontdekt via een tot nu toe geheim gebleven onderzoek wat men toen noemde Operation Tiberias, dat syndicaten uit de onderwereld hun contacten binnen de Vrijmetselarij gebruikten om “corrupte politiemensen” binnen Scotland Yard aan te nemen. 

Het rapport dat de classificatie “geheim” heeft doet verslag van de ontdekking dat een aantal politiemensen in actieve dienst in Londen die lid waren van de Vrijmetselarij hadden geprobeerd om uit te vissen welke detectives banden hadden met de georganiseerde misdaad. Ze kregen dit soort informatie uit andere bronnen binnen de politie die eveneens lid waren van de Vrijmetselarij. 


The Independent gaat verder met te zeggen dat de Vrijmetselarij al veel langer werd verdacht van infiltratie op het gebied van Justitie en het rechtssysteem. In het bijzonder bij de politie en de rechterlijke macht. 
 Het lijkt ons dat corruptie in de rechtspraak keihard moet worden afgestraft, omdat daarmee de rechtsstaat om zeep wordt gebracht. 
Schendingen van die wetten en regelingen dienen direct te worden aangepakt, zodat onrecht, discriminatie en huidige sluip-moordende massavergiftiging tegen hoge winsten (genocide dé-populatie) tot het verleden behoren en mensenrechten wederom worden gerespecteerd. Opeenvolgende regeringen waaronder vele vooraanstaande vrijmetselaars hebben de verantwoordelijkheid om zaken die in strijd zijn met verdragen, wetten en mensenrechten door verantwoordelijke ministers (vrijmetselaars) te laten aanpassen aan de vereiste regelingen, vandaar dit verzoek aan de Belgische federale overheid gericht te beslissen dat in overeenstemming met de Belgische Grondwet alsnog uitvoering zal moeten worden gegeven aan het op 25 januari 1944 door koning Leopold III voltooide "politiek testament" en wel op grond van de volgende feiten:

Zie ons verzoek aan de Belgische Federale overheid:


met aanvullend verzoek van 19 april 2013 met ontvangstbevestiging.


Alhoewel de meeste mensen wel eens hebben gehoord van de vrijmetselarij, weten slechts weinigen er iets van. Een geheim genootschap met een geheime agenda. De meesten denken dat het een religieus gezelschap voor uitsluitend mannen is dat aan liefdadigheidswerk doet. Zo staat de Orde van Vrijmetselaren in Nederland sinds 2010 te boek als goed doel. Deze illusie is zorgvuldig ontworpen om publieke acceptatie te bewerkstelligen. Het doel is om enerzijds meer mensen aan te trekken en anderzijds inspecties te ontlopen door hooggeplaatste functionarissen als leden te werven. 

De P2-Loge, de Vrijmetselarij, het Vaticaan en Gladio & Co: complot tegen de democratie.

Laat ons duidelijk zijn, het is een kleine groep uitverkorenen die zowel, lokaal, nationaal als internationaal, religie, logés, soevereine staten en internationale instellingen ondemocratisch helpen over nemen en gijzelen voor de geruisloze voortzetting van het nazi-regime (NWO) waarvan enkel de top van de piramide de ware toedracht kent en de rest in compartimenten naar beneden toe misleid en misbruikt worden voor een alles vernietigende agenda waarvan de derde een laatste fase in een eeuw in volle gang is met allesvernietigende genocide gevolgen. Het gros binnen de Vrijmetselarij zijn net als gewone burgers misleide slachtoffers en dienen gezamenlijk met de burgers het tij te keren en oplossingen aan te bieden.

Vrijmetselaarslogés worden al eeuwen gebruikt voor het implementeren van een Wereld Orde. Betreffende kartels zijn in de meest belangrijke organisaties geïnfiltreerd waaronder het Vaticaan. Gabriele Amorth, de 88 jaar oude hoofdexorcist van de Rooms Katholieke Kerk die meer dan 70.000 duiveluitdrijvingen zou hebben verricht, heeft de nieuwe paus Franciscus gewaarschuwd dat hij net als paus Johannes Paulus I (vermoord)  in 1978 een snelle dood tegemoet dreigt te gaan. 'De vrijmetselaars hebben overal hun vertakkingen, ook in het Vaticaan,' zei Amorth in een interview met de Italiaanse krant Il Giornale.
De meesten denken dat het een religieus gezelschap voor uitsluitend mannen is dat aan liefdadigheidswerk doet. Zo staat de Orde van Vrijmetselaren in Nederland sinds 2010 te boek als goed doel. Deze illusie is zorgvuldig ontworpen om publieke acceptatie te bewerkstelligen. Het doel is om enerzijds meer mensen aan te trekken en anderzijds inspecties te ontlopen door hooggeplaatste functionarissen als leden te werven, nietsvermoedende Integere broeders worden misleid en misbruikt als fundering in een piramide structuur die d.m.v. geheimhouding en misleiding, geruisloos een fascistische Wereld Orde helpt implementeren. Masonische autoriteiten zullen altijd ontkennen dat ze een geheim genootschap zijn en eerder zeggen een genootschap te zijn dat geheimen bewaart. Zo mogen vrijmetselaars bijvoorbeeld de geheimen van Vrijmetselaars uit hogere graden niet weten, waardoor lagere graden geblinddoekt deel nemen aan de totalitaire ondergang van de maatschappij  d.m.v. leugens, misleiding en ondemocratische plichten. Een eeuwen oude agenda waarvoor het Nederlands koningshuis en grondgebied sinds de tweede wereldoorlog gegijzeld en gekaapt wordt als paard van Troje binnen Europa, uitgebreid met de Benelux, Europa, Amerika en uiteindelijk de rest van de wereld (V.N.).

- "Broeder eerste opziener, wat is de eerste plicht van de vrijmetselaar?"
- "Het geheim bewaren, Achtbare Meester."
- "Broeder tweede opziener, wat is de tweede plicht van de vrijmetselaar?"
- "Zijn broeders binnen en buiten de tempel bij te staan, Achtbare Meester."
Als de "eerste plicht" (geheimhouding) het welzijn, welvaart en de toekomst van alle broeders als ook de gehele maatschappij in gevaar brengt met genocide gevolgen, dan dient de "tweede plicht" op de eerste plaats te komen, namelijk (Broeders binnen en buiten de tempel bij te staan) die optreden tegen de corruptie, fraude en geheimhouding binnen en buiten hun organisatie die misbruikt wordt voor de geruisloze voortzetting van een fascistische Wereld-Orde, wat geruisloos vanuit Nederlands grondgebied geïmplementeerd word, uitgebreid met de Benelux, Europa, Amerika,en uiteindelijk de rest van de wereld (V.N). integere broeders wordt deze agenda vanwege geheimhouding onthouden.
Vrijmetselaars zijn niet onze vijanden maar mede slachtoffers die misbruikt en misleid worden door een selecte elite groep binnen hun eigen broederschap die vaak gegijzeld zijn vanwege corruptie en afpersing, en dus op hun beurt wederom slachtoffers zijn. Dit ondemocratisch beleid dient dan ook in het algemeen belang bestreden te worden alwaar Integere broeders gezamenlijk met de burgers echte oplossingen aan horen te bieden "in het algemeen belang" zoals het hoort te zijn. 

Zij dienen hun broeders en broederschap te behoeden van corruptie en machtsmisbruik door het ontbinden van ondemocratische plichten zoals geheimhouding misbruikt door de enkele met een externe agenda die hun eigen integere broeders globaal mede verantwoordelijk maken aan genocide en de totalitaire ondergang van een beschaving. 

Vrijmetselaarsloges moeten op de eerste plaats de burgers helpen vertegenwoordigen om de totalitaire ondergang van onze maatschappij te doen stoppen, waar deze geheime vennootschappen als geheel een grote participatie in hebben, vervolgens dient men het welzijn en de welvaart te bevorderen door onderdrukte kennis en wetenschap vrij te geven in het algemeen belang, en deze wetenschap te verbieden voor distruktieve oorlogsvoering en dé-populatie. Corruptie en machtsmisbruik dient vervangen te worden door het democratisch dienen van het volk (video). 

Vele in hogere graden zijn gegijzeld, bijna iedereen op de “Pedofiele ring” lijst is een vrijmetselaar”, zegt een misbruikt slachtoffer (videowat betreffende onvoorwaardelijk chantabel maakt voor het participeren aan agenda 21 en het implementeren van een Wereld -Orde met genocide gevolgen. Ook hiervoor moet een verstandige democratische oplossing gevonden worden.

Betreffende dienen dan ook bewustzijn te creëren binnen hun eigen gelederen (ook de hogere graden) om het tij te helpen keren en genocide agenda te stoppen.

Onze steun heeft U...

Kindermisbruik wordt globaal ingezet (video) waaronder het  (video
en de Roze Balletten 
(Luister)
 
een benaming van zogenaamde seksfeesten in België waarbij in de jaren zeventig hoge ambtenaren, ministers en rijkswachters betrokken zouden zijn geweest, alsook minderjarigen zouden een relatie hebben met de aanslagen van de 
Bende van Nijvel (Zandvoort-files,Cellules Communistes Combattantes (C.C.C) met een link naar Nazi Nederland  waaronder
 GLADIO (video) een “Stay Behind”organisatie opgericht door de NATO met de steun van de CIA die
 pas echt op stoom kwam toen Allen W. Dulles directeur van de CIA werd en samen met  de oorlog nazi's hielp vluchten om vervolgens te rekruteren voor o.a. de CIA (video
waarbij kindermisbruik wordt inzet als militair wapen om verantwoordelijke te misleiden en te gijzelen om het vanuit Nederlands grondgebied nazi regime geruisloos te kunnen voltooien.

YOUTUBE-VIDEO

Pas voorbij de dertigste graad begint de ware aard van de vrijmetselarij duidelijk te worden. Alle vrijmetselaars moeten geloven in een oppermachtige godheid naar keuze. De vrijmetselarij ziet haar god als de Grote Architect Van Het Universum. Vanaf de dertigste graad binnen de Schotse vrijmetselarij wordt deze god Jahbulon genoemd. Deze naam verwijst naar de masonische godheid die in de Schotse vrijmetselarij ook bekend staat als Lucifer.
Blauwe graden
Albert Pike, 33e graad vrijmetselaar en ook wel de ‘vader’ van de moderne Schotse vrijmetselarij genoemd, schreef in zijn boek Morals and Dogma of Freemasonry op pagina 819: “De blauwe graden zijn slechts de binnenplaats van de tempel. Een deel van de symbolen wordt getoond aan de ingewijde, maar hij wordt bewust misleid door onjuiste interpretaties. De ware betekenis is weggelegd voor de meesters binnen de vrijmetselarij."

YOUTUBE-VIDEO


Naar schatting komt driekwart van de vrijmetselaars nooit verder dan de eerste drie graden van de blauwe vrijmetselarij. Alhoewel deze vrijmetselaars daardoor vrijwel niets weten over de ware aard van de vrijmetselarij helpen ze onbewust mee aan een duistere agenda om de maatschappij te infiltreren en verder uit te hollen.
Hitler werd vanuit Amerika via Nederland financiert, De leidende kracht evenals de financiële kracht kwam van de Rothschild ‘s een samenwerking tussen Zionisme en National Socialisme voor het stichten van een fascistisch Europa en wereld regering wat mislukte. 
Vervolgens werd het Nederlands koningshuis gegijzeld voor de geruisloze voortzetting van het Hitler Kabinet (Nazi regime) vanuit Nederlands grondgebiedHiervoor heeft op 10 augustus 1944 in het Maison Rouge Hotel in het Franse Straatsburg een geheime ontmoeting plaatsgevonden. nazi-functionarissen gaven een elitegroep Duitse industriëlen opdracht om zich voor te bereiden op een ‘krachtig Duits rijk’. met andere woorden: het Vierde Rijk. 
Na de bijeenkomst werd een rapport aan Britse functionarissen en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken gestuurd. De bijeenkomst werd geleid door SS-Obergruppenführer Dr. Scheid. Hij bekleedde een hoge positie binnen de SS. Overigens was Jozias van Waldeck-Pyrmont, volle neef van de Nederlandse koningin Wilhelmina, eveneens Obergruppenführer binnen de SS, ondersteund door de Bilderbergconferenties (video MUST SEE) opgericht in 1954 door koningin Wilhelmina haar schoonzoon Nazi-SS IG-Farben spion Bernhard van Lippe-Biesterfeld die in het huwelijk trad met Prinses Juliana en op 12 en 13 mei 1940 de Nederlandse koningin Wilhelmina en zijn gezin begeleide bij hun overtocht naar Engeland. Dit met de voorkennis dat ingevolge artikel 21 van de Nederlandse Grondwet de Nederlandse regering daarmee zichzelf heeft opgeheven en Nederland onderdeel van Duitsland is geworden wat werd aangestuurd vanuit het Hitler-KabinetJan Donner was raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden. Hij nam op 13 maart 1944 ontslag als raadsheer, zonder afstand te nemen van het beleid van de Hoge Raad tijdens de bezetting, waarna hij na de bezetting op 5 mei 1945 weer kon terugkeren als raadsheer bij de Hoge Raad voor de voortzetting van het Hitler-Kabinet. Het Nederlands Koningshuis was vanaf dat moment gegijzeld en onderdeel van het Nazi-regime.
Niemand beter als Jan Donner was dan ook op de hoogte van het feit dat door het vluchten van de Nederlandse regering en staatshoofd Koningin Wilhelmina naar Londen ingevolge artikel 21 van de Nederlandse Grondwet de Nederlandse regering zichzelf daarmee vanaf 13 mei 1940 heeft opgeheven en Nederland onderdeel van Duitsland is geworden wat werd aangestuurd vanuit het Hitler-Kabinet. Seyss-Inquart kon op die manier als Rijksstadhouder de plaats van Wilhelmina overnemen. Dat er sprake was van opzet werd bevestigd met het feit dat diezelfde dag nog de Britse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken bezoek kreeg van de Franse ambassadeur die hem vertelde dat de Franse regering erg verontrust was door de brief die Koningin Wilhelmina naar de Franse President had gezonden.Volgens de ambassadeur bleek uit Wilhelmina's schrijven dat de Nederlandse regering wellicht van plan was om met de Duitsers te gaan onderhandelen. Dit des te meer zes dagen daarvoor, op 8 mei 1940, de Nederlandse pers nog uit de mond van prinses Juliana had vernomen dat het Huis van Orange zijn post nooit verlaat (bron: Gerard's WOII blog).
 
Door de onwettige 'zetelverplaatsing' naar Engeland kreeg Nederland dus naast een militaire bezetting tevens een Duits burgerlijk bestuur onder Seyss-Inquart.

YOUTUBE-VIDEO

Op 18 mei 1940 bracht Adolf Hitler decreet no. 1 uit over de regeringsbevoegdheden in Nederland. 
 
Op 25 mei 1940 laat Rijkscommissaris Seyss-Inquart voor het bezette Nederlandsche gebied aan het Nederlandsche volk een oproep uitgaan dat hij met intrede van den dag het hoogste regeringsgezag in het civiele ressort in Nederland heeft overgenomen. Bij verordening van 29 mei 1940 heeft Rijkscommissaris Seyss-Inquart alle bevoegdheden in Nederland, die door de Grondwet en de wetten aan de koning en de regering zijn toegekend, overgenomen en na de oorlog nooit officieel terug overgedragen.

Op 1 januari 1958 werd het“Benelux-verdrag van kracht dat werd ondertekend door:

Paul-Henri Spaak, minister van Buitenlandse Zaken namens België.

Eelco Nicolaas van Kleffens, minister van Buitenlandse Zaken namens Nederland.

Joseph Bech, minister van Buitenlandse Zaken en wijnbouw namens Luxemburg.

Robert Rothschild en vervolgens Bilderberg-voorzitter Etienne Davignon waren kabinetchef van Paul-Henri Spaak.

Met het tekenen van dit verdrag door Paul-Henri Spaak (Belgisch Socialistische Partij) namens de regering Van Acker IV (BSP/PSB, Liberalen) hebben België, Luxemburg, Frankrijk, Italië en West-Duitsland zich gebonden aan Nederland en daarmee aan het vanuit voormalig Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-Kabinet onder leiding van Beatrix, Juliana en Beatrix (die geen staatshoofd meer zijn) bestuurd vanuit de geheime Bilderberg-conferenties zonder het te hebben laten toetsen aan het Belgisch Grondwettelijk Hof. Daarmee is ook België zijn onafhankelijkheid kwijt geraakt en slaaf geworden van Nederland en zijn bezetters. Met het ondertekenen van dit verdrag zit België gebonden aan een samenwerkingsverband tussen Nederland en België om onderling vrij goederen te kunnen transporteren en een uniform tarief te hanteren voor goederen van buiten de Benelux. Sinds het verdrag van 1958 is de Benelux een economische unie. Dit betekent dat vanaf dat moment vanuit Nederland elk soort gevaarlijk afval kan dumpen in België om betreffende agenda te kunnen blijven financieren daar Nederland Indonesië moest verlaten met zowel financiële als strategische gevolgen voor de geruisloze voortzetting van betreffende nazi agenda. 

Dit had als gevolg dat in België in 1959 een nieuwe beweging begon te ontstaan. Het Groot Oosten bleef sterk antiklerikaal en als “irreguliere loge'' afgesneden van de wereld met door Londen erkende reguliere loges. Vooral contacten met de Verenigde Staten waar de reguliere loge miljoenen leden heeft, moesten eronder lijden. De Amerikaanse loge is bijzonder open, bijna een serviceclub. Presidenten als Franklin D. Roosevelt (1933-45), Harry Truman (1945-53), Lyndon B. Johnson (1963-69), Gerald Ford (1974-77) en George Bush (1989-1993) waren ,,broeders''. Voor de Antwerpse diamanthandel (Rothschild‘swas de brug naar de VS (WW1 en 2 (nazi) financiers), via de Grootlogé, nuttig. Maar dan moest ze zijn erkend. De Loges van de GLB staan heel open voor buitenlandse bezoekers. Dit geldt zeker voor broeders uit de obediënties waar we officiële betrekkingen mee onderhouden, zoals de Grande Loge de France en obediënties die lid zijn van CLIPSASMaar dit geldt ook voor Broeders uit andere obediënties waar al jaren informele contacten bestaan, zoals met de buurlanden Grootoosten der NederlandenGrossloge A.F.u.A.M., ...


Het alziend oog op het Grootzegel van de Verenigde Staten en het dollarbiljet is niet onbelangrijk. Het oog bevindt zich bovenop een piramide die is voorzien van het jaartal 1776. In dat jaar richtte Adam Weishaupt de Illuminati op. De trapezoïde is een belangrijk symbool in satanisme. Het symbool op het zegel is in feite een metafoor voor de verstikkende hiërarchie die de vrijmetselaarsloges en het grootste gedeelte van de Amerikaanse regering controleert. Op de piramide bevinden zich de blauwe vrijmetselarij en de Schotse of York Ritus aan de onderzijde. Daarboven bevinden zich het ‘Heiligdom’, de (Opperraad) Soeverein Grootinspecteur Generaal (33e graad), gevolgd door de Orde van de Trapezoïde en de Oude en Primitieve Ritus Memphis-Misraïm (99 graden). Weer een stap hoger staat de Ordo Templi Orientis of Orde van de Oriëntaalse TempelDaar weer boven staan de Palladium en de ‘Illuminati’. Weer hoger op de ladder van de Europese Esoterische Vrijmetselarij staan de 9 ‘Onbekende Mannen’ en de ‘Zeven’. Tot besluit prijkt bovenaan de piramide Aln Soph Aur, oftewel de Grote Architect Van Het Universum, die de vrijmetselaars zien als Lucifer (video) .
De toren van Babel

Om de macht van dat ongedeelde volk te beperken, dat tegen Gods bevel in bijeenbleef, verwarde Hij hun taal en verspreidde hen over de hele aarde. Zo kwam het dat de toren en de stad niet afgebouwd werden. Volgens de bijbel is dit ook de reden waarom de stad Babel genoemd werd. (In het Hebreeuws betekent Balal “verwarren”.) Uit deze ontstaansgeschiedenis van de talen is de uitdrukking ‘Babylonische spraakverwarring’ (een situatie waarin allen door elkaar praten en niemand er meer wijs uit wordt) voortgekomen. In Houthalen heeft men aan de top van het gemeentehuis het allesziende oog dat in de nacht illumineert!  (een veel voorkomend symbool bij de vrijmetselarij en Illuminatie waar gewone burgers geen enkele kennis van hebben) 
Mensen moeten zich bewust worden van het feit, dat een herhaling van de fouten die in het verleden werden gemaakt op de loer liggen. De levens van miljoenen, zo niet miljarden mensen worden in de waagschaal gelegd, ook nu weer, voor de derde maal in één eeuw is het doel van het kartel hetzelfde, het veroveren en heersen over Europa, Amerika en uiteindelijk de rest van de wereld (V.N), met alle mogelijke politieke, economische en militaire middelen (videowaaronder globale sluip-moordende massavergiftiging tegen hoge winsten om betreffende agenda te kunnen financieren en voltooien, wat volledig uit de hand gelopen is en waarvoor  Goldman Sachs met Karel van Miert als internationaal adviseur een  economische staatsgreep op Europa pleegt. De Centrale Banken die niet zoals vele denken staatsbanken maar privé banken zijn, hebben in deze genocide massavergiftiging geïnvesteerd, en zijn verantwoordelijk, met als hoofd de BIS Bank (foto: toren van Babel) die ook de opkomst van Hitler hielp financieren. Nog steeds is de macht op papier in handen van de burger. Maar zonder het inzicht in de machinaties van Rijk & Machtig kan de burger van die macht geen gebruik maken. Nogmaals: we zijn slaaf van het financieel systeem dat ons gevangen houdt in een gevangenis zonder tralies in de vorm van schuld en rente. Daar is geen hogere dimensie of lichtwezen voor nodig. Dat is allemaal heel aards, heel menselijk, heel driedimensionaal. 


Europa, de Benelux en met name Limburg zijn dan ook in de meest ernstige vorm gegijzeld om deze uit de hand gelopen agenda met genocide gevolgen te voltooien. Symboliek is voor deze elite kartels in uiterste maten belangrijk met als voorbeeld het Europees parlementsgebouw in Straatsburg, maar ook het gemeentehuis in ons eigen kleine Limburgse Houthalen-Helchteren waar Clean-Tech en het REMO-stort gevestigd zijn, en de BIS Bank te Bazel Zwitserland die voor, tijdens en na WWII deze agenda gefinancierd heeft, allen gevestigd in gebouwen die de Toren van Babel vertegenwoordigen, een bouwwerk gekend uit de bijbel dat refereert aan de Babylonische ziggoerats. Volgens het Bijbelboek Genesis (hoofdstuk 11, vers 1-9) was Babel de eerste stad die de nakomelingen van Noach bouwden in de vlakte van Sinear. Hun leider was Nimrod en onder zijn bewind wilde men een toren bouwen die ‘tot aan de hemel’ zou reiken.
Belgisch Limburg gegijzeld voor het geruisloos implementeren van het nazi-regime vanuit Nederlands grondgebied met Bilderberglid Willy Claes (grootlogé) als voorzitter van de VLUHR, de superkoepel van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen, adviseur GROEP MACHIELS (video), voormalig minister van buitenlandse zaken, voorzitter EU-Socialisten en Secretaris Generaal van de NATO, 


Limburgse elite betrokken bij "Agenda 21", sluipmoordende massavergiftiging  tegen hoge winsten onder de dekmantel van innovatie, duurzaamheid,  Co2 reductie… opgestart in 1994 in Hasselt (Limburg) door Vrijmetselaars Willy Claes en Steve Stevaerts beide adviseurs bij de groep Machiels. Advocaat Hugo Lamon, een van de hoofdfactoren in de Panorama reportage, is logebroeder. korpschef (HaZoDi) Michel Beckers is een van de vier afgevaardigden die de Hasseltse werkplaats mogen vertegenwoordigen op nationale bijeenkomsten van de ‘Grootloge van België’de
 irreguliere loge die politieke beïnvloeding normaal vindt. De lijst bevat ook de naam van Raymond Nelissen, advocaat-generaal bij het arbeidshof in Hasselt.  Lid van La Tolérance is Guido Hermans, een van de verantwoordelijken bij de Machiels Group van waaruit decennia lang illegaal industriële afval gedumpt wordt in grindgaten waaronder het Remo stort van de Group Machiels

Laten we de Ibramco-affaire niet vergeten een Belgisch politiek schandaal dat in 1973 uitbrak en in 1974 de val van de regering Edmond Leburton veroorzaakte. 
 
De zaak draaide rond de bouw van een Iraanse olieraffinaderij in België door het Belgische bedrijf Ibramco. De krant De Standaard bracht echter aan het licht, dat het akkoord buiten medeweten van de Belgische regering was gesloten en vooral de belangen van de Belgische Socialistische Partij diende. 

Het toeval wil dat de in 1939 in Duitsland geboren vooraanstaande Limburgse vrijmetselaar 
Hans Dieter Bohrmann na zijn studies naar de Verenigde Staten trok waar hij raffinaderijen ontwierp voor Universal Oil. Midden de jaren ‘70 richtte hij in Hasselt een studiebureau en bouwonderneming op. 
De bekende zakenman van Duitse afkomst werkte zich als selfmade man op tot miljonair en was onder meer baas van de grindbedrijven Belmagri en Eurogri. 
Ook was 
Dieter Bohrmann
 een tijdlang voorzitter van de Dienst voor de Scheepvaart waarvan heden Willy Claes voorzitter is (
Op 6 december 1972 sloten Minister van Economische Zaken Henri Simonet en secretaris-generaal André Baeyens van het Ministerie van Economie een geheim akkoord met Iran over de bouw van een Iraanse olieraffinaderij in België, op de grens van Limburg en Luik. De bedoeling was dat er een pijpleidingennetwerk zou worden aangelegd doorheen Vlaanderen en Wallonië met vertakkingen naar de buurlanden. Henri Simonet tekende op 21 december 1972 namens de Belgische regering een conventie met de gegijzelde Iraanse regering over de oprichting van de raffinaderij. Hij beloofde dat de Belgische staat 20 procent van het kapitaal zou storten als niet-terugvorderbaar gift. Op 18 april 1973 groeide de kwestie uit tot een schandaal (Ibramco-affaire) toen journalist Leo Schrooten in de krant De Standaard de affaire onthulde.Vervolgens volgde Willy Claes hem op als Minister van Economische Zaken en werd Henri Simonet alsnog vicevoorzitter van de Europese Commissie (1973-1977), minister van Buitenlandse Zaken (1977-1980) en staatssecretaris van streekecononomie (1977-1979) voor de Belgische Socialistische Partij. Op 19 april 1973 werden deze beschuldigingen door Claes ontkend. "De Standaard" weerlegde deze ontkenning en stelde zich vragen over de staatsveiligheid, gezien aan een buitenlandse staat belangrijke informatie over de nationale energiesector verleend was? 

YOUTUBE-VIDEO


Simonets akkoord ging veel verder dan wat op papier stond en bevatte daarnaast ook veel administratieve fouten. André Cools, ad interim op Economische Zaken na Simonets vertrek en partijvoorzitter van de BSP, had drie socialistische beheerders benoemd, vlak voor de Regering-Leburton I benoemd was. 
De Iran-Contra-affaire of Irangate was een politiek schandaal in de Verenigde Staten dat onthuld werd in 1986. De affaire bestond uit geheime wapenleveringen aan Iran. Met de inkomsten van illegale drug en wapenhandel werden illegaal de Contra's. Dit waren de tegenstanders van de Sandinisten in Nicaragua een beleid dat tot op de dag van vandaag plaatsvind. (
Cools wist duidelijk meer van de hele affaire, maar liet hierover slechts vage en onvolledige informatie los. Na zijn terugkeer uit Zwitserland had hij onvoorzichtig aangekondigd aan de pers te willen lekken dat hij informatie had over de groeiende corruptie binnen de Belgische wapenindustrie met invloed tot in de binnenste kringen van het Witte Huis, Dick Cheney, Neil Bush, Frank Carlucci, Donald Rumsfeld…. met als toenmalig president George H.W. Bush betrokken bij de illegale CIA wapen en drugs operaties (video). 
In 1991 werd socialist logebroeder André Cools (PS) op 63-jarige leeftijd in Luik doodgeschoten.
Toevallig of niet, zo heeft de Limburgse (België) Willy Claes (Grootlogé) kort na de moord op André Cools (Grootlogé)Guy Spitaels (Grootlogé) opgevolgd als Eu-partij voorzitter van de socialisten (1992-94), en kwam hij met de onbekende Amerikaanse Bill Clinton  (video), voormalig Gourveneur van Mena, Arkansas die contra voorzieningen (video) als ook CAI cocaïne distributie (video1/2) uitvoerde (video1/2/3/4/5/6) op het wereldtoneel.

YOUTUBE-VIDEO

Beide worden verantwoordelijk geacht voor zowel de Rwanda (video), als Srebrenica genocide  (video) en implementeren in 1992 de dé-populatie Agenda 21. Tijdens hun ambt beginnen de opkomst zijnde Europese Verordeningen met de voorbereiding vanuit het socialisme in juni 1992 waaronder "Agenda 21" (sluipmoordende massa-vergiftiging tegen hoge winsten (video1/2). Zo heeft het Kabinet Lubbers III, onder voorzitterschap van socialist, voormalig minister Hans Alders (PvdA) van VROM (PvdA) die in 1992 in New York een internationaal (Verenigde Naties) Raamverdrag ondertekende inzake klimaatverandering , het ““Rio de Janeiro protocol” tot stand gebracht en ondertekend. Het verdrag moet bewerkstelligen dat wereldwijd maatregelen worden genomen ter beperking van de klimaatverandering. Met name de concentraties broeikasgassen moeten worden gestabiliseerd. En zo onder de noemer van het veilig stellen van de regenwouden hout geïmpregneerd wordt met de meest kankerverwekkende Industriële chemische afval. Het Raamverdrag werd door 155 landen getekend.Onder de dekmantel van behoud van de regenwouden heeft Alders verduurzaamd hout als geschikt alternatief aangeprezen waarbij de Nederlandse socialistische staatssecretaris Hans Simons (PvdA) van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur, onder de noemer van het veilig stellen van de regenwouden en Co2 reductie met deze voorkennis en wetenschap bij besluit van 6 april 1992 op eigen houtje (zonder vergunninghouder Hickson Garantor Nederland BV daartoe heeft verzocht) het etiket van het bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co vervalst van 374 g/l arseenzuur naar 304 g/l arseenpentoxide. Dit met de wetenschap dat het in werkelijkheid 374 g/l arseenzuur is gebleven en dat arseenzuur veel gevaarlijker is als arseen-pentoxide dat vervolgens illegaal in het hout wordt geïmpregneerd. Vandaar ons verzoekschrift van 20 oktober 2011 aan EU-Commissie betreffende sluipmoordende genocide op Miljoenen/miljarden burgers. zonder enige reactie! Zo gaf in 1999 de Limburgse Steve Stevaert (sp.a) (Group Machiels) nogmaals zijn goedkeuring als Vlaams vice minister-president, samen met de Limburgse Theo Kelchtermans  (CD&V) (Group Machiels) als Vlaams Minister Leefmilieu in de Vlaamse regering-Van den Brande IV 1999 door de afwijzing van verbod op kankerverwekkende arseen- en chroom VI houdende impregneer-middelen met als gevolg dat geheel België met de meest kankerverwekkende stoffen vergiftigd word in het belang van enkele (Verslag hoorzitting 04/02/99) met de meest ernstige gevolgen voor de volksgezondheid. Het vracht schip Andinet, dat bij de storm van 21 december 2003 op de Noordzee 60 losse vaten plus drie containers met 630 vaten van het betreffende giftig vals geëtiketteerd arseenpentoxide (video) verloor bracht deze globale massa-vergiftiging duidelijk aan het licht, maar heeft niets veranderd, waardoor categorie (1) meest giftige kankerverwekkende stoffen massaal in bestrijdingsmiddelen en milieu gedumpt worden, wat vervolgens als biomassa in biomassa-centrales en hout-pelletkachels opgestookt word met sluip-moordende genocide gevolgen. Willy Claes (Group Machielszijn dochter is volgens ons inziens gegijzeld om dit beleid in Hasselt (Limburg) verder te zetten. Vandaar deze brief aan de burgemeester van Hasselt, Hilde Claes (dochter van Willy Claes) waarvan haar echtgenoot heden verantwoordelijk is voor deze  categorie (1) meest giftige, kanker-verwekkende stoffen die massaal (tegen hoge winsten) als houtpallets opgestookt worden in biomassa-centrales en houtpellet-kachels met sluip-moordende genocide gevolgen, nu en"explosief" in de nabije toekomst!!! lees hier

YOUTUBE-VIDEO

Vele integere rechters en ambtenaren zitten gegijzeld binnen deze totalitaire overname door chantage en bedreigingen, waardoor de onafhankelijkheid en integriteit binnen deze instituten verloren ging, een aanslag op onze democratie. Wij houden er dan ook ernstig rekening mee dat het parket van Hasselt en Tongeren in een vergelijkbare situatie verkeren en integere gegijzelde verantwoordelijke dit niet meer tolereren en maatregelen nemen binnen hun eigen gelederen. Zij krijgen dan ook de steun van het volk. De advocaat van de stad Hasselt die de klokkenluiders wilde veroordeeld zien, advocaat Hugo Lamon, een van de hoofdfactoren in de Panorama-reportage, is logebroeder. Michel Beckers, de politieofficier die een examen zou vervalst hebben ten gunste van een dochter van een vriend, is een vooraanstaand lid van Le Tolérance. In het organigram is hij één van de vier afgevaardigden die de Hasseltse werkplaats mogen vertegenwoordigen op nationale bijeenkomsten van de ‘Grootloge van België’, de irreguliere loge die politieke beïnvloeding normaal vindt. De lijst bevat ook de naam van Raymond Nelissen, advocaat-generaal bij het arbeidshof in Hasselt.  Lid van La Tolérance is Guido Hermans, een van de verantwoordelijken bij de Machiels Group, het bedrijf waarmee de stad Hasselt recent een door de Vlaamse regering gecontesteerde overeenkomst afsloot over de verkoop van de terreinen van Pukkelpop. Bilderberglid Willy Claes is ‘adviseur’ bij die groep, terwijl diens dochter Hilde Claes de sjoemelverkoop van de weide doordrukte. 

YOUTUBE-VIDEO

Hasselt is een stinkend rood bolwerk van vriendjespolitiek en gesjoemel, waarin de erfenis van Stevaert en Slangen bepaald onfris ruikt. Bilderberglid Willy Claes (Grootlogé) (Group Machiels) startte in 1994 samen met zijn geesteskind Steve Stevaerts (Grootlogé) (Group Machiels) "dé-populatie Agenda 21" in Hasselt (Limburg) als pilotproject voor België (massa vergiftiging tegen hoge winsten). Dit gebeurde na verantwoordelijk te zijn geweest voor de Rwanda genocide (video), een volkerenmoord die lang op voorhand gepland werd waar hij als Minister een groot diplomatiek offensief voerde om ook alle andere internationale troepen uit Rwanda weg te halen met nooit geëvenaarde genocide gevolgen. Van 6 april tot half juli 1994 werden maar liefst tussen 800.000 en 1 miljoen onschuldige  slachtoffers brutaal geslacht met messen en machetes waaronder vrouwen en kinderen. Vreend genoeg voor trouwe bewezen diensten, vastberadenheid en durf? werd Mr. Claes twee maanden later genomineerd als Secretaris Generaal van de NATO wat hij uiteindelijk op 17 oktober 1994 na het implementeren van Agenda 21 in Limburg officieel werd. In deze hoedanigheid werd hij ook verantwoordelijk voor de valse vlag georganiseerde genocide in Srebrenica (video)Een recente studie van de Vlaamse Universiteiten zou aantonen dat Chemtrails (video) (video) niet wetenschappelijk bewezen kunnen worden, Waardoor de gehele wereld massaal vergiftigd wordt via het besproeien vanuit NATO en Low-Budget vliegtuigen (videoonder valse voorwaarden en leugens als geo-engineering

Dit is niet verwonderlijk met voormalig Secretaris Generaal van NATO en tevens Bilderberglid Willy Claes als voorzitter van de VLUHR, de superkoepel van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen. Daartegenover staat dat de U.N. geoinginering bevestigd er de Duitse overheid (video) de bevolking zelfs officieel over chemtrails informeertOok Zweedse official geeft chemtrails toe. Vandaar ons verzoekschrift op 20 oktober 2011 aan de NATO betreffende sluipmoordende genocide op Miljoenen/miljarden burgers via het lozen van uiterst schadelijke chemicaliën op burgers en flora. (wat speelt hier daadwerkelijk?!!!) 
De Politie van HAZODI met vrijmetselaar Michel Beckers als korpschef en Bilderbergdochter Hilde Claes als voorzitster, hebben een op leugens gebaseerd onderzoek gestart om Verbeek Erik d.m.v. machtsmisbruik en leugens op te sluiten en het zwijgen op te leggen betreffende de totale vergiftiging van de burgers (dé-populatieagenda 21) waartegen Verbeek Internationaal geruisloos oppositie voerde.  Voor bewijs: lees ons verzoek van 18 april 2013 aan de Procureur des Konings van Hasselt.
In zomer van 2009 (in Zurich) onthulde Verbeek Erik de valse vlag Mexicaanse griep en het bijhorende schadelijke vaccins (video) waarmee iedereen globaal verplicht zou ingeënt moeten worden. Daaropvolgend werden met de zelfde middelen de eerste behevende inkomsten van de klokkenluider afgenomen en werd een op corruptie gebaseerde boete opgelegd van 36.000 Euro. Maar liefst 9 van de 11 ordners met conclusies, bewijzen en pleidooien werden achter gehouden voor de behandelende rechters, daarbovenop werd Verbeek Erik met grote middelen bedreigd en heeft betreffende No Cancer Foundation opgericht om niet vermoord te worden en de gedupeerde bevolking en integere vertegenwoordigers te waarschuwen (video),vandaar dit verzoek om de door het advocatenkantoor Eva Bral - Luc Van Den Bossche (Grootlogé) op 9 oktober 2012 valselijk neergelegde SYNTHESECONCLUSTSIE op de terechtzitting van 14 Januari 2013 te vernietigen.
Brussels Airport, gedeligeerde bestuurders als Luc van den Bossche (Grootlogé) en Bilderbergvoorzitter Etienne Davignon (Grootlogé) zijn mede  verantwoordelijk voor het laden van chemische schadelijke stoffen in low-budget vliegtuigen die vervolgens illegaal op burgers en flora besproeid worden, waartegen No Cancer Foundation op 22 maart 2011 een proces verbaal bij de politie van HAZODI (voorzitter Hilde Claes) indiende. Dit alles heeft als gevolg dat twee weken later een corrupte Gestapo inval plaatsvond bij No Cancer Foundation onder de dekmantel van Flaraxin dat miljoenen vergiftigde burgers kan ondersteunen. Dit gebeurde ondanks Verbeek diverse pogingen heeft gedaan om de overheid en verantwoordelijke over deze massavergiftiging (genocide) als ook oplossingen op de hoogte te stellen zonder enige reactie.
Sindsdien probeert men met overheidscorruptie betreffende zowel in moord als drug delicten te plaatsen zonder dat gedupeerde hier iets mee te maken heeft, enkel en alleen om hem het zwijgen op te leggen. Waartegen een Hoger beroep werd neergelegd bij het parket van Hasselt, wat vervolgens geweigerd werd! Dossiers worden dan ook corrupt gemanipuleerd onder druk van gegijzelde leden binnen de vrijmetselarij (Grootlogé) van België om de betrokkenheid van hun Limburgse broeders binnen deze globale genocide dé-populatie agenda af te dekken) vandaar deze strafaangifte bij Federaal Procureur Johan Delmulle 05-06-2012 om de vanuit Nazi Nederland handlangende criminelen binnen de Limburgse verantwoordelijke te doen stoppen.

Betreffende zijn dan ook onze vijanden niet, wij begrijpen als geen ander dat als je in overheidsdienst ongevraagd je mond open doet en vragen stelt die niet gewenst zijn door de hogere machten achter de façade van de schijndemocratie, je doodgewoon je carrière kwijt bent. Het wapen van de elite is angst. Angst om te verliezen wat je als privileges of economische bescherming geniet, maar ook angst door bedreigingen en afpersing wat misbruikt wordt om een geselecteerde groep zowel lokaal, nationaal als internationaal te gijzelen voor het implementeren van een op leugens gebaseerde agenda met genocide gevolgen. De ware toedracht heeft zijn weg gevonden naar het publiek wat onomkeerbaar is. Wij verzoeken dan ook aan ieder betrokkene om zich niet langer te laten gijzelen en gezamenlijk met de burgers verantwoord oppositie te voeren in ieders belang waaronder ook de Vrijmetselaars logés. Met name De Grootlogé van België die in 1959 werd opgericht ter ondersteuning van deze agenda, waarvan zijn leden worden misleid en misbruikt in alliantie met de Amerikaanse, Nederlandse en Duitse logés, waaronder leden van de Bush familie en andere nazi financiers die Hitler via Nederland aan de macht geholpen hebben. En vervolgens na hun nederlaag betreffende nazi agenda geruisloos vanuit Nederlands grondgebied voort hebben gezet, opgevolgd door de Benelux, Europa....

In de paars-groene federale regering “Verhofstadt I” (tevens Bilderberglid) (D/PRL-FDF-MCCSP/PSAgalev/Ecolo) van 12 juli 1999 tot 11 juli 2003 is het aantal vrijmetselaars voor het eerst sinds lange tijd groot. Zowat de helft is lid van een loge met ministers als Louis Michel, Antoine Duquesne, Luc Van den Bossche, Laurette Onkelinx, André Flahaut, Didier Reynders, Rik Daems, staatssecretaris Pierre Chevalier en ook de regeringscommissarissen Freddy Willockx en Charles Picqué. De vrijmetselaars in de VLD en SP zijn daarmee vanaf 1999 op federaal doorgebroken, wat op provinciaal niveau (Limburg) of op lokaal vlak (Gent) was gelukt: een paars bestuur. In Limburg was Willy Claes (SP), lid van de werkplaats Tijl Uilenspiegel in Hasselt, de motor achter paars. In Oost-Vlaanderen werd gouverneur Herman Balthazar (SP), lid van werkplaats De Zwijger in Gent, de architect van paars in gemeenten als Gent, Eeklo en Aalst. Gesteund door vrijmetselaar Luc Van den Bossche (sp.a)
In 2005 al probeerde de Hasseltse procureur Marc Rubens de omstreden ex-korpschef Michel Beckers op non-actief te zetten. De man bleek op kosten van een drugsbaron naar Hongarije te zijn gereisd toen die daar op zoek ging naar een locatie voor een xtc-lab. Ondanks de bezwaren van het parket kon Beckers nog zes jaar lang aanblijven. Een mogelijke verklaring? Zijn lidmaatschap van de Hasseltse vrijmetselaarsloge La Tolérance.
Michel Beckers werd in 2000 korpschef van zone-HaZoDi (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek) met de steun van Steve Stevaert (sp.a), toen verhinderd burgemeester van Hasselt en minister in de Vlaamse regering. Vijf jaar later, toen het politiecollege moest beslissen of zijn mandaat zou worden verlengd, was een positief advies nodig van de procureur des Konings, Marc Rubens. 
Hij wordt sinds de veel besproken Panorama-uitzending over de HaZoDi-klokkenluiders samen met huidig burgemeester Hilde Claes (sp.a) gezien als voornaamste kop van jut. Documenten die De Morgen kon inzien geven aan dat Rubens integendeel in 2005 een negatief advies afleverde.

Op reis met drugsbaron. In de zomer van 2003 voerde de federale politie van Hasselt onder leiding van substituut Ann Durwael een onderzoek tegen Sylvain M., een Limburgse zakenman en flamboyante oud-voorzitter van een voetbalclub. M. leidde een bedrijf dat chemicaliën vervoert. In oktober 2003 werden M. en twee zonen gearresteerd. Ze bleken een handeltje te hebben opgezet in vloeibare bestanddelen voor xtc en speed. Er werd een cannabisplantage ontdekt met 500 plantjes.


M. was drukdoende zijn netwerk uit te breiden tot in Oost-Europa en was in juni 2003 naar Roemenië en Hongarije gereisd, op zoek naar nieuwe locaties voor drugslabs. In het Roemeense stadje Câmpia Turzii liet M. zich door de burgemeester ontvangen als mogelijke buitenlandse investeerder voor 44 hectare grond op het lokale industrieterrein. De koop ging niet door, en gelukkig maar, berichtte de Roemeense krant Adevarul op 12 juli 2004: "De autoriteiten te Câmpia Turzii zijn bijzonder kwetsbaar voor mensen met dergelijke criminele bedoelingen."

M. en één van zijn zonen worden op 7 mei 2004 door de correctionele rechtbank in Hasselt veroordeeld tot 3 en 3,5 jaar gevangenisstraf. Tijdens het vooronderzoek was echter aan het licht gekomen dat M. zich tijdens een reis naar Hongarije had laten vergezellen door HaZoDi-korpschef Michel Beckers. Beiden waren in die tijd goed bevriend. Volgens de federale politie was het M. die de reiskosten betaalde, Beckers betaalde ze pas terug nadat de zaak was opgemerkt. Voor Rubens was het uitgesloten dat Beckers kon aanblijven, maar hij zag zich onder druk (van sp.a. vrijmetselaar Willy Claes?) genoodzaakt om zijn negatieve advies in te slikken. Michel Beckers wenst niet in te gaan op onze vragen. Hij beperkt zich in een korte commentaar tot: "Doe maar jongen, doe maar." Procureur Rubens zegt: "Dit behoort tot het geheim van de beraadslaging."


Ledenlijst van de loge. De Panorama-reportage begin deze maand ging over georganiseerde graaicultuur, verzekeringsfraude en interne pesterijen. De vraag rijst hoe de los daarvan al in opspraak gekomen korpschef zo lang in functie kon blijven. De redactie kwam in het bezit van een bundel documenten van en over de Hasseltse vrijmetselaarsloge La Tolérance die mogelijk een verklaring aanreiken.

De documenten bieden een unieke inkijk in de werking van één van de 19 werkplaatsen van de Grootloge van België (GLB). Een ledenlijst laat zien dat veel logebroeders actief zijn in het gemeenschapsonderwijs, de ambtenarij, de architectuur en de lokale politiek. De meesten zijn mensen zonder verhaal die op vrijdagavond samenkomen in hun zelf gebouwde tempel, verscholen in een hangar achter een huis in de Crutzenstraat 18 in Hasselt om samen te discussiëren over de hoofddoekenkwestie, Paul Scheffer of de oerknal.

De ledenlijst laat zien dat La Tolérance enkel toegankelijk is voor mannen. De avond eindigt steevast met hetzelfde ritueel, een dialoog tussen de 'Achtbare meester'(A.M.) en de eerste of tweede 'opziener'.
Brief van 17-06-12, Philips aan de gerechtelijke politie van Hasselt.

YOUTUBE-VIDEO


Klik op foto


De Limburgse Sp.a heeft blijkbaar een vinger – of eerder een hele hand – in de pap, Ook bij zowel de VRT als Het Belang van Limburg. Zo zou de partij er onder andere voor zorgen dat de schriftvervalsing van Hasseltse burgemeester Hilde Claes steevast uit de media gehouden wordt. 
Het volgende artikel van de P magazine  maakt een en ander duidelijk.
 
Wij kunnen dan ook enkel vaststellen dat in Limburg de sociaal-democraten gaandeweg tal van liberale beginselen hebben omhelsd, de liberalen hebben zich inmiddels bijzonder ruimhartig opengesteld voor socialistische nivelleringsdoeleinden en de christen-democraten hebben een soort wazigheid ontwikkeld die het midden houdt tussen socialistisch liberalisme en liberaal socialisme. Deze is dan wel enigszins christelijk geparfumeerd, maar zo discreet dat het de socialisten en liberalen, die inmiddels een zeker respect voor christenen hebben ontwikkeld, nauwelijks kan storen.

klik op artikel
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2Z3aGlzdGxlYmxvd2VyfGd4OjZjMzgwMTFhY2VkZjg2Mjc
De Limburgse Sp.a heeft blijkbaar een vinger – of eerder een hele hand – in de pap, Ook bij zowel de VRT als Het Belang van Limburg. Zo zou de partij er onder andere voor zorgen dat de schriftvervalsing van Hasseltse burgemeester Hilde Claes steevast uit de media gehouden wordt. 
Het volgende artikel van de P magazine  maakt een en ander duidelijk.
 
Wij kunnen dan ook enkel vaststellen dat in Limburg de sociaal-democraten gaandeweg tal van liberale beginselen hebben omhelsd, de liberalen hebben zich inmiddels bijzonder ruimhartig opengesteld voor socialistische nivelleringsdoeleinden en de christen-democraten hebben een soort wazigheid ontwikkeld die het midden houdt tussen socialistisch liberalisme en liberaal socialisme. Deze is dan wel enigszins christelijk geparfumeerd, maar zo discreet dat het de socialisten en liberalen, die inmiddels een zeker respect voor christenen hebben ontwikkeld, nauwelijks kan storen. 

Schendingen van die wetten en regelingen dienen direct te worden aangepakt, zodat onrecht, discriminatie en huidige sluip-moordende massavergiftiging tegen hoge winsten (genocide dé-populatie) tot het verleden behoren en mensenrechten wederom worden gerespecteerd. Opeenvolgende regeringen waaronder vele vooraanstaande vrijmetselaars hebben de verantwoordelijkheid om zaken die in strijd zijn met verdragen, wetten en mensenrechten door verantwoordelijke ministers (vrijmetselaars) te laten aanpassen aan de vereiste regelingen, vandaar dit verzoek aan de Belgische federale overheid gericht te beslissen dat in overeenstemming met de Belgische Grondwet alsnog uitvoering zal moeten worden gegeven aan het op 25 januari 1944 door koning Leopold III voltooide "politiek testament" en wel op grond van de volgende feiten: Lees hier met ontvangstbevestiging.

Volgens leden van de loge is dit een ritueel. Sommige Hasseltse logebroeders lijken dit letterlijk op te vatten. De A.M., die avond in 2008, is Pim Lagay, in die tijd voorzitter van Open Vld in Tongeren. De eerste opziener is advocaat Hugo Lamon, een van de hoofdactoren in de Panorama-reportage. Het was hij die als advocaat van de stad Hasselt en de politiezone HaZoDi als enige voor de camera mocht spreken. Het was ook hij die zich namens de politiezone in een rechtszaak burgerlijke partij stelde tegen hoofd administratie Vera Vrancken en haar collega Mary-Ann Vonckx. De twee dames waren naar het Comité P gestapt met een kopie van een vervalst examen waarmee Beckers de dochter van een vriend aan een baantje wou helpen bij HaZoDi. 
Volgens Lamon, hierin gesteund door procureur Rubens, kwam het doorspelen van het vervalste examenblad neer op "diefstal". Het organigram laat zien dat Lamon niet enkel eerste opziener is bij La Tolérance, maar ook 'bibliothecaris'. Ook Michel Beckers is een vooraanstaand lid van Le Tolérance. Hij vervult de functie van 'redenaar'. In het organigram is hij één van de vier afgevaardigden die de Hasseltse werkplaats mogen vertegenwoordigen op nationale bijeenkomsten van de Grootlogé van België.

En dan is er ook nog Harry Sweeck. Hij is de vader van Eva Sweeck, voor wie het examenresultaat moest worden vervalst, en die dankzij de fraude aan de slag kon als secretaresse van Beckers. Ook zijn naam prijkt op de ledenlijst van La Tolérance. De lijst bevat nog andere opvallende namen, zoals die van Raymond Nelissen. Hij is in het dagelijkse leven advocaat-generaal bij het arbeidshof in Hasselt. Klokkenluiders Vrancken en Vonckx zijn al een jaar aan het procederen voor het recht op inzage in drie rapporten die het externe bureau Arista op hun vraag maakte naar aanleiding van hun klachten over gepest. "Wat we ook proberen, we krijgen de rapporten niet te zien", zegt Iris Exelmans, advocate van de klokkenluiders. "Telkens weer krijgen we te horen dat advocaat-generaal Nelissen zich tegen vrijgave verzet."

Nog een intrigerende naam op de ledenlijst van La Tolérance: Guido Hermans, een van de verantwoordelijken bij de Machiels Group, het bedrijf waarmee de stad Hasselt recent een door de Vlaamse regering gecontesteerde overeenkomst afsloot over de verkoop van de terreinen van Pukkelpop.
Tweede Hasseltse loge. Op hetzelfde adres als La Tolérance, huist ook de vzw Studiekring Thijl. De vzw is verbonden met een tweede Hasseltse loge, de werkplaats Tijl Uilenspiegel. Anders dan La Tolérance (GLB) behoort die tot het Grootoosten van België (GOB). Volgens historicus Jimmy Koppen van de Interdisciplinaire Onderzoeksgroep Vrijmetselarij aan de VUB, ontstonden beide loges bijna gelijktijdig in 1964 en zijn ze met elkaar verweven. In zijn boek Vrijmetselarij voor dummies schrijft hij dat Steve Stevaert lid is van één van beide, net als Willy Claes.

Per 1 maart 2007 vertrok Beckers als korpschef bij HaZoDi, zij het tijdelijk. Hij werd veiligheidsadviseur bij... gouverneur Steve Stevaert. Zijn vervanger binnen de zone HaZoDi werd Nico Schrooten. Die maakte een einde aan het geknoei met vergoedingen en premies voor dameslingerie op kosten van de belastingbetaler. Na een jaar wou Beckers zijn oude post terug. Dat was ook toen niet naar de zin van Rubens, en nog minder naar die van Herman Reynders, die Stevaert was opgevolgd als burgemeester en hem ook zou opvolgen als gouverneur.

In de logedocumenten zitten kopieën van brieven die Beckers eind 2007 en begin 2008 richtte aan Stevaert, toen nog gouverneur. In één ervan beklaagt de gedetacheerde korpschef erover dat er tegen hem wordt gecomplotteerd: "Zo liet Schrooten zich op Pukkelpop 2007 aan de bar ontvallen aan een aantal omstaanders - hij was dronken - dat Rubens, Reynders en Stevaert een politiek akkoord hadden afgesloten om mijn mandaat te verlengen, maar mij binnen het jaar buiten te winkelen'."
De brief dateert van enkele weken voor Beckers per 1 maart 2008 terugkeert als korpschef. Hij schrijft dat een commissaris hem heeft gebeld om na te vertellen wat Schrooten over hem, Beckers, tijdens een vergadering zou hebben gezegd: "Als Beckers een tijdje hier is roepen ze die zo naar een tussentijdse evaluatie en dan zal Rubens, juist gelijk de vorig keer (met het drugsdossier tegen M., ddc) wel een lade opentrekken en dan kan hij opkrassen en zit ik terug hier op deze stoel."

De ex-korpschef schrijft verder nog: "Diezelfde theorie heeft Schrooten nog eens verkocht, ook dronken, op het Vuurwerkfeest te Hasselt in september 2007."

Tien jaar lang is dit blijkbaar de manier geweest waarop in Hasselt werd beslist over het beheer van de politiezone. In juni werd het mandaat van Beckers niet langer verlengd. Na, alweer, een negatief advies van Rubens en een tussenkomst van de nieuwe burgemeester, Hilde Claes.

YOUTUBE-VIDEO

In een korte reactie liet zij via haar woordvoerster weten dat ze niet wist dat Lamon en Beckers samen deel uitmaken van dezelfde loge: "Dit behoort naar ons inzicht tot de privésfeer. Wij willen er wel op wijzen dat mijnheer Lamon als raadsman van de zone HaZoDi deze week, toch voor de dossiers over mogelijke misbruiken, is vervangen door een andere raadsman. Er loopt een audit en het valt niet uit te sluiten dat de heer Beckers hierbij in beeld komt. De heer Lamon treedt ook op als persoonlijke advocaat van mijnheer Beckers, wat deontologische bezwaren zou kunnen oproepen."

Hiermee is feitelijk bewezen dat Willy Claes (vanwege corruptie ontslagen als NAVO-secretaris) samen met haar dochter Hilde Claes (huidig burgemeester van Hasselt) en zijn schoonzoon Tony Coonen (Federaal Secretaris Voorzorg Limburg) met de hulp van het advocatenkantoor Luc van den Bossche Eva Bral te Gent vanuit de vrijmetselarij nagenoeg de volledige macht hebben over de procureur des konings van Hasselt en Gent en de rechtbanken van Hasselt en Gent om Erik Verbeek en No Cancer Foundation op een meest corrupte wijze af te slachten om daarmee de sluipmoordende genocide op miljarden wereldbewoners te kunnen voortzetten. Hoever Tony Coonen richting Erik Verbeek en No Cancer Foundation daarmee gaat kunt U lezen in de volgende hieronder ingelaste brief van No Cancer Foundation aan burgemeester Hilde Claes (sp.a) die de persoonlijke secretaris van Hilde Claes niet in ontvangst mocht nemen maar moest weigeren (zie film links): 

Brief aan Hilde Claes burgemeester van Hasselt Weergeven Downloaden

Nazi collaborateurs uit de partij vanwege overtreden van de statuten?
Voor de derde keer in de geschiedenis misbruiken en misleiden Nazi collaborateurs binnen diverse partijen hun leden voor het implementeren van een fascistische wereldorde in het belang van een handvol criminelen met genocide gevolgen. Dit mag ditmaal niet doorgaan!!! Om deze reden verzoekt No Cancer Foundation, maar ook Verbeek Erik als sp.a lid, en gedupeerde burger, aan alle leden van betrokken partijen SP.A, VLD, NVA, CD&V, GROEN, HELEMAAL HASSELT om hun verantwoording te nemen door betreffende leden die dit hebben veroorzaakt uit de partij te zetten omdat zij daarmee in de meest ernstige maten hebben gehandeld in strijd met hun statuten en de rechten van de mens. Lees meer 

Vrijmetselaars en Bilderbergleden zoals Willy Claes (sp.a), Guy Verhofstadt (Vld), Karel De Gucht (Vld), Herman Vanrompuy (CD&V) e.d. bewust of gegijzeld horen het volk te vertegenwoordigen en afstand te nemen van de chemie-farmaceutische kartels die Europa sinds WWII gijzelen en kapen voor de geruisloze voortzetten van het Hitler kabinet en nazi regime vanuit Nederlands grondgebied, uitgebreid via de Benelux, Europa, Amerika en uiteindelijk de rest van de wereld (V.N.) en aangestuurd door de geheime Bilderberg-conferenties. Het zijn dan ook de vrijmetselaars en politici die integer zijn en misleid worden die hun verantwoording naar de bevolking toe kunnen en moeten nemen door afstand te doen van deze nazi collaborateurs, (infiltranten binnen hun partij en broederschap) indien betreffende niet het tij helpen keren. Integere functionarissen dienen naar buiten toe te treden en hun verantwoording naar de burgers te nemen. Onze steun hebben ze! vandaar dit verzoek aan de Belgische federale overheid gericht te beslissen dat in overeenstemming met de Belgische Grondwet alsnog uitvoering zal moeten worden gegeven aan het op 25 januari 1944 door koning Leopold III voltooide "politiek testament" en wel op grond van de volgende feiten: 

Aanvullend

Laat ons duidelijk zijn, binnen de vrijmetselarij is een organisatie binnen een organisatie die hun Loge broeders misleiden en misbruiken voor een Fascistische Wereld Orde geruisloos te implementeren. Het overgroot deel van de loges zijn integere mensen die overtuigd zijn in het algemeen belang te handelen.  Wij zien hun dan ook net als de overige burgers  als slachtoffers, echter dienen zij bewust te worden en het tij binnen hun organisatie te keren. Onze steun hebben ze!

In juni 1992 is met het opstarten van "agenda 21" vanuit Nazi Nederland de gehele wereldbevolking onder de dekmantel van “Duurzaamheid”, massaal vergiftigd door ondertekening van het “Rio de Janeiro protocol” onder voorzitterschap van de Nederlandse milieuminster, socialist en Nazi, Hans Alders (PvdA) met als Eu-partijvoorzitter Willy Claes. Het zal u dan ook niet verwonderen dat de Nederlandse staatssecretaris, socialist en Nazi Hans Simons (PvdA) van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur, met deze voorkennis en wetenschap in datzelfde jaar (1992) op eigen houtje, (zonder vergunninghouder Hickson Garantor Nederland BV daartoe heeft verzocht) het etiket van het bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co vervalst van 374 g/l arseenzuur naar 304 g/l arseenpentoxide. Dit met de wetenschap dat het in werkelijkheid 374 g/l arseenzuur is gebleven en dat arseenzuur (chemishe afval) veel gevaarlijker is als arseenpentoxide (kat1 kankerverwekkend), waarvan o.a. de meest kankerverwekkende kinderspeeltoestellen worden gemaakt (lees 24) die uitlogen en in ons drinkwater terecht komen, en in de afvalfase tot spaanplaat verwerkt worden (Unilin) waardoor deze chemische afval wereldwijd in laminaat, meubelen e.a. verspreid wordt (Essers), gestort (REMO) of opgestookt in zogenaamde groene afvalovens (Machiels) voor groene stroom, waardoor de meest giftige gassen in onze atmosfeer, luchtwege en vervolgens op groente, fruit en in drinkwater terecht komen. (lees 25) Het uiterste giftige vliegas en bodemas wordt verwerkt in cement en bouwmaterialen, waaronder groene eco stenen wegdek e.a. (Kumpen) waardoor Belgische bedrijven misbruikt worden en verplicht moeten participeren aan deze criminaliteit om hun bestaan te kunnen handhaven. Vervolgens kunnen de echte veroorzakers gedupeerde misleide bedrijven gijzelen en onder druk zetten daar de huidige wetgeving bewust is ontworpen om de verantwoording bij deze bedrijven neer te leggen en niet bij de echte veroorzakers.
 
Het is zo erg fout met de vanuit voormalig Nederlands grondgebied vanaf de Tweede Wereldoorlog voorgezette NAZI-regering dat Erik Verbeek (NCF), die vanaf 2007 er alles aan heeft gedaan om op eigen kosten mensen die kanker hebben gekregen als gevolg van deze bewuste massale vergiftiging met kankerverwekkende stoffen behulpzaam te zijn met o.a. “Flaraxin” mogelijk veroordeeld gaat worden als ’s-werelds grootste drugscrimineel, terwijl alle internationale contacten betreffende enkel over het natuurprodukt Flaraxin gaan. Dit terwijl “Flaraxin” enkel stoffen bevat die in de natuur voorkomen, die ontstekingsremmend werken, in een aantal gevallen kanker genezen en een preventieve werking hebben, wat door prof. dr. Jan Tytgat, diensthoofd van het Laboratorium Toxicologie van de Universiteit te Leuven in zijn verslag d.d. 9 augustus 2011 wordt bevestigd (lees 31).
 
Corrupte politie en justitie manupuleren gegevens en dossiers om ongewenste klokkenluiders achter tralies te krijgen en vervolgens de globale internationale handel in Illegale drug en het dumpen van chemische afval door elite met collaboratie van corruptie binnen overheid af te dekken (lees 29).  Het zal u dan ook niet verwonderen dat Bilderberglid en U.S.A president Bill Clinton (1993-2001) alsgouverneur van Arkansastot 1992 een grote CIA cocaïne distributeur was en niet toevallig samen met Bilderberglid Willy Claes rond 1992 op het wereld toneel verscheen en dat toevallig de vanuit Nazi Nederland topcriminelen met tentakels tot in het Nederlands koningshuis, de Nederlandse regering en dus de Bilderbergconferenties al decennia lang ongestoord in het Belgische Limburg verblijven. (lees 14) Criminelen maken dan ook vanzelfsprekend gretig gebruik van de mogelijkheden die hun geboden worden. Zij worden door de elite ge/misbruikt in drugtrafiek (IRT), mensenhandel (Dutroux), terreur (GLADIO, Bende van Nijvel...) maar ook in oorlogen als oppositie (rebellen). Wat enkel mogelijk is vanwege globale corruptie binnen justitie en overheden die op hun beurt weer misbruikt worden door de machten achter de coulissen. Vele integere rechters en ambtenaren zitten gegijzeld binnen deze totalitaire overname door chantage en bedreigingen, waardoor de integriteit en onafhangkelijkheid binnen deze instituten verloren gaan, een aanslag op onze democratie. Wij houden er dan ook ernstig rekening mee dat het parket van Hasselt, Tongeren als ook Gent in een vergelijkbare situatie verkeren en hopen dat integere gegijzelden dit niet meer tolereren en maatregelen nemen binnen hun eigen gelederen. Zij krijgen dan ook de steun van het volk.
 
Enkele gevolgen van dit soort beleid zijn dan ook o.a. de Rwanda genocide van 6 april tot half juli 1994, 1 miljoen onschuldige slachtoffers, brutaal geslacht met messen en machetes, waaronder vrouwen en kinderen (lees 22). CIA cocaïne distributeur Bill Clinton werd verantwoordelijk geacht als ook de socialisten binnen Europa met als Eu-partij voorzitter Willy Claes. Ondanks, of juist vanwegetrouwe bewezen diensten werd W. Claes twee maanden later genomineerd als Secretaris Generaal van de NATO wat hij uiteindelijk officieel werd op 17 oktober 1994 en introduceerde vervolgens  samen met zijn wonderkind Steve Stevaerts als opkomend burgemeester van Hasselt lokaal, "Agenda 21" (Genocide vergiftiging tegen hoge winsten voor enkele) als pilotproject voor België (lees 9). Schepen van milieu, Toon Hermans (Groen) tevens lid van HELEMAAL HASSELT werd in 1994 voor de eerste maal gekozen op de Agalev lijst tot gemeenteraadslid. Steve Stunt vroeg aan Agalev Hasselt om de meerderheidscoalitie (SP en VLD) te versterken en aan de niets vermoedende Toon Hermans om schepen te worden om "Agenda 21" als echt groen via Limburg (Hasselt) aan de Belgische burgers te verkopen. Toon Hermans wist niet beter en was in de wolken. Een jaar later (1995) kreeg de NV Remo waarvan Willy Claes en Steve Stevaerts heden adviseurs zijn een omstreden vergunning om zwaar industrieel afval te storten, mede door toedoen van Frida Brepoels heden Eu-partij voorzitster namens de NVA in de Groene Aliantie (lees 10) en actief lid van de "Members Against Cancer" binnen het Europees Parlement. Dit met de wetenschap dat ze participeren in het massaal vergiftigen van de burgers, bewust efficiëntenatuurproducten tegenhouden, en milieu oplossende technieken als de nuloptie-technologie van Edelchemie niet benutten met dubbele genocide gevolgen. Een ander voorbeeld is de Srebrenica genocide waarvan documenten zijn gelekt die hard bewijs leveren dat de NAVO met als Sg. Willy Claes 1994-95 als ook U.S.A president Bill Clinton 1993-2001 de opdracht hebben gegeven voor de (genocide) in Srebrenica (lees 15). De NAVO gaf opdracht aan de Nederlandse blauwhelmen om niets te doen, waardoor de Schorpioenen deze massamoord konden uitvoeren. De Schorpioenen zijn op hun beurt weer gerekruteerd, gekocht en gecontroleerde criminelen door de NAVO zoals dat wereldwijd gebeurd om een coup te plegen op soevereine staten voor het implementeren van een fascistische Wereld Orde. GLADIO (lees 17) in west Europa maar ook De Balkan, Kossovo, Irak, Iran, Libië, Syrië, e.a... zijn hier dan ook geen onbekende voorbeelden van (lees 16).
 
Wat betekend HELEMAAL HASSELT daadwerkelijk voor de Hasselaren hun gezondheid, imago en hun verdere toekomst?!(lees 20)
Heden is dan ook over de hele wereld deze agenda 21 met genocide gevolgen terug te vinden in allerlei nationale en lokale (milieu-)projecten wat mede mogelijk was vanwege de ondertekening van het “Kyoto-protocol” in april 1998 wederom onder voorzitterschap van Nazi Nederland met als milieuminister, socialist Jan Pronk (PvdA). Een jaar later in 1999 werd bij de Vlaamse overheid een resolutie ingediend tegen het dumpen van Chemische afval via geïmpregneerd hout, niet toevallig afgewezen door socialist Steve Stevaerts als Vlaamse viceminister. Ook heeft men al meer dan 10 jaar lang alle groenten en fruit d.m.v. valse documenten met kankerverwekkend gif besproeid (lees 18). Het zal u dan ook niet verwonderen dat daar bovenop burgers al decennia lang besproeid worden met de meest schadelijke stoffen vanuit NATO maar ook low-budget vliegtuigen (lees 19). Dit gebeurt o.a. vanuit Brussels airport met Étienne Davignon als voorzitter, tevens voorzitter van de Bilderbergconferenties, waartegen Verbeek Erik van No Cancer Foundation op 22 maart 2011 de eerste pv heeft laten opstellen bij de politie van HAZODI (voorzitter socialiste Hilde Claes) (lees 30) met twee weken later een corrupte inval als gevolg om alle belastende gegevens van het internet te halen en NCF corruptie te onderdrukken. Kan Hilde Claes nog politiek bedrijven na collaboratie met het vanuit Nederland voortgezette Nazi beleid dat ons Belgisch Limburg misbruikt voor het bewust vergiftigen van zijn eigen inwoners tegen hoge winsten voor enkelen.
Volgens directeur John Antheunis van het postkantoor in Hasselt Centrum is het Grondwettelijk Hof verantwoordelijk voor het feit dat ons op 3 september 2012 bij aangetekende brief tijdig verstuurde “memorie van verantwoording” niet wordt afgehaald en na een termijn van 15 dagen weer aan ons zal worden teruggestuurd. Wij kunnen dit niet geloven. Het gehele Nederlandse openbaar ministerie zijn betrokken en dat als gevolg van de samenwerking tussen politie en justitie met België, vanwege het niet door het Grondwettelijk Hof getoetste Benelux-Verdrag, waar Burgemeester Hilde Claes en haar achterban in België actief mee zijn tussengeraakt. (lees 32)
Daar bovenop heeft No Cancer Foundation jarenlang alle pogingen ondernomen om dit alles vernietigende beleid te doen stoppen, wat met meest ernstig fascistisch machtsmisbruik door de machtshebbers achter de coulissen als ook de familie Claes en hun handlangers onderdrukt wordt. Heden proberen zij nog steeds deze misdrijven af te dekken en hun beleid te verlengen door wederom daarin onwetende, misleide burgers te betrekken vanwege hun populariteit, wat stemmen kan opleveren om hun positie in Hasselt te kunnen blijven handhaven (lees 2).

YOUTUBE-VIDEO


Zogenaamde onafhankelijken, zoals Stijn Stijnen die heden alvast 184.000 Euro heeft mogen ontvangen van de stad Hasselt voor voetbalclub Sporting Hasselt. Maar ook andere die belangen hebben binnen de loges om overheidsprojecten binnen te halen.
Wij vragen ons dan ook af of Model Griet Vanhees, die getrouwd is met autoracer Anthony Kumpen eerlijk en adequaat is ingelicht door lijsttrekker Hilde Claes over de chemische dumpingen in Limburg, Belgie en daarbuiten vanuit multinationals zoals (Billiton/shell) met Bilderbergleden als grootaandeelhouders. Wat gaan de burgers van model Greet Vanhees en haar man vinden wanneer ze dit Nazi beleid via HELEMAAL HASSELT openlijk blijken te ondersteunen en wat betekent dit voor hun toekomst en dat van het bedrijf Kumpen die uiteindelijk verplicht chemische dumpingen via het bedrijf Kumpen verspreidt in bouwmaterialen, beton, asfalt, e.d.
Hier staat haaks tegenover dat de in Hasselt gevestigde No Cancer Foundation met als medeoprichter Verbeek Erik (tevens sp.a lid) een aanvraag heeft ingediend bij het bestuur van de sp.a Hasselt om deel te nemen aan de lokale verkiezingen. Dit om de integere, misleide leden en verantwoordelijke personen binnen de partij, maar ook geheel Limburg te steunen. Dit omdat onze Limburgse provincie vanaf 1945 wordt misbruikt en gegijzeld door buurland Nederland met het door hun voortgezette Nazi agenda. Daarom heb ik mij kandidaat gesteld voor op de lijst van de gemeenteraad verkiezingen van de sp.a in Hasselt waarop ik nooit een reactie heb mogen ontvangen. Dit ondanks het feit dat wij hierover persoonlijk hebben gesproken met de voorzitter van het sp.a bestuur van Hasselt.
(Brief aan Máxima Prinses der NederlandenMevrouw van Amsberg: Lees hier)
 
 
Tegen de massale vergiftiging via bestrijdingsmiddelen als superwolmanzout-CO (2Vandaag) met miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerde zeer giftige kankerverwekkende stoffen alsarseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) werkte Ad van Rooij in het verleden jarenlang goed samen met Tom van der Wal. Stichting Diagnose Kanker (www.diagnose-kanker.nl), met als voorzitter Tom van der Wal, had daarover veel op zijn website staan. In het voorjaar van 2009 is dat door hem allemaal van zijn website gehaald en kreeg Erik Verbeek van No Cancer Foundation van hem in België een aangifte voor de aanmoediging van het gebruik van het natuurproduct “Flaraxin” wat effectief blijkt te zijn tegen kanker (Lees 3).
Als gevolg van deze door Tom van der Wal gedane aangifte is in het voorjaar van 2011 bij No Cancer Foundation de politie binnengevallen en zijn onder meer de flaraxin producten in beslag genomen en is beslag gelegd op de woning. Daarnaast is ter ondersteuning van deze chemische genocide misdaad op onrechtmatige wijze al het inkomen van Erik Verbeek vanaf 1 maart 2010 tot op heden gestolen om daarmee bewerkstelligd te krijgen dat hij vanwege het niet verkrijgen van geld voor zijn eerste levensbehoefte en dat van zijn kinderen op het verkeerde pad zou kunnen gaan. Hetzelfde geldt voor Ad van Rooij maar dan vanuit Nederland bij wie vanaf 23 september 2007 al zijn inkomen is afgenomen door huidig vice-president Piet Hein Donner van de Raad van State en tegen dubbele woonlasten als politiek vluchteling al 2,5 jaar lang gescheiden moet wonen van zijn vrouw en gezin om niet hetzelfde lot te ondergaan als Pim Fortuyn. (zie stuk 1stuk 2,stuk 3stuk 4stuk 5 en stuk 6 ).
Niet te vergeten 184.000 Euro van de stad Hasselt voor de voetbalclub van lijst HELEMAAL HASSELT maar niets voor No Cancer Foundation ter ondersteuning van het redden van o.a. de Hasseltse inwoners tegen een totalitaire massavergiftiging. Sterker nog NCF wordt met corrupt machtsmisbruik ten gronde gericht met gemanipuleerde dossiers vol met leugens en onwaarheden veroorzaakt door rechercheurs, griffiers en gesteund door rechters. Op deze wijze wil men No Cancer Foundation liquideren en oprichter Verbeek Erik voor tientallen jaren onschuldig achter de tralies zetten zodat de waarheid niet aan het licht kan komen. Dit wordt veroorzaakt door enkele Bilderbergleden binnen de grootloge van België die hun "eigen broeders" misleiden, misbruiken en vervolgens chantabel corrupt maken voor het geruisloos voortzetten van Nazi fascistische agenda met genocide gevolgen. "DIT MOET STOPPEN"!!! (lees 5)

YOUTUBE-VIDEO

Wetenschappers ontdekken dat chemotherapie kanker juist versnelt! Kanker – De verboden behandelingskuren.

Eigenlijk zou er bij iedere chemokuur de sticker ‘GEVAAR: GIF’ moeten worden geplakt. Vanwege de miljardenwinsten doet de kankerindustrie er alles aan veel effectievere en goedkopere medicijnen te onderdrukken. Amerikaanse wetenschappers hebben tot hun eigen verbazing het antwoord gevonden op de vraag, waarom kankercellen in laboratoria... (lees 26)
Onderzoek met behulp van enquêtes en vragenlijsten tonen verder aan, dat 3 van de 4 artsen en wetenschappers chemotherapie voor zichzelf zou weigeren, als gevolg van de verwoestende effecten op het hele lichaam en het immuunsysteem, en vanwege de extreem lage slagingspercentage. Daar komt bij dat slechts 2 tot 4 procent van alle vormen van kanker reageren op chemotherapie of hebben bewezen “het leven te verlengen.” Toch wordt het over de hele linie voorgeschreven voor ongeveer iedere vorm van kanker… (lees 27)
Definitie van Socialisme wordt bepaald door haar vertegenwoordigers? (lees 20)
De grote meerderheid van de leden als ook verantwoordelijke binnen de Socialistiche partijsp.a zijn integere mensen die misleid worden en zodanig door enkele binnen hun partij gekneveld zijn, wat uiteindelijk niet anders is bij andere partijen met Bilderbergleden binnen hun gelederen. Vandaar dat Verbeek Erik (NCF) sp.a lid is geworden om zijn steun te betuigen aan deze mensen op de eerste plaats binnen Limburg, waaronder huidige Limburgse gouverneur Herman Reynders als ook Minister Lieten die volgens ons inziens misleid en misbruikt worden, waardoor zij gegijzeld in huidig beleid koortsachtig opzoek zijn naar echte democratische oplossingen om hun verantwoording naar de burgers te nemen. No Cancer Foundation zal wederom een verzoek indiennen bij Minister Lieten aangaande Flaraxin dat enkel stoffen bevat die in de natuur voorkomen, die ontstekingsremmend werken, in een aantal gevallen kanker genezen en een preventieve werking hebben, wat doorprof. dr. Jan Tytgat, diensthoofd van het Laboratorium Toxicologie van de Universiteit te Leuven in zijn verslag d.d. 9 augustus 2011 wordt bevestigd (lees 31). Wij vragen dan ook aan Willy Claes om een voorbeeld te zijn en verantwoordelijkheid te nemen naar alle burgers, vaders, moeders, kinderen en kleinkinderen waaronder zijn eigen familieleden, door zijn Bilderberg collega's te overtuigen het tij te keren door gezamenlijk met de burgers te bouwen aan een nieuwe, eerlijke en echte democratische wereld. Ondanks alles zullen gedupeerde op deze aarde en daar buiten hem dankbaar zijn en kan ook hij in deze omstandigheden rekenen op onze steun indien nodig! NCF en zijn leden willen dan ook een brug vormen tussen verantwoordelijke en burgers om gezamenlijk tot een democratische oplossing te komen. Begrip en verstandhouding voor en in het belang van iedereen!
Een nieuwe wereld komt vanuit Tongeren in België. Bekijk daarvoor de volgende  video

YOUTUBE-VIDEO


http://2.bp.blogspot.com/-TgABlUnpBKM/TVWg7wmLFvI/AAAAAAAAAyI/6CDzzA_H2as/s1600/logo-wit.jpg

HITLER KABINETTEN REGEREN ”NEDERLAND” SINDS 1945

Door Ad van Rooij
Nederland bestaat vanaf 18 mei 1940 niet meer, wat zijn de gevolgen voor Nederland België en Europa?
Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger Nederland binnen. Op 13 mei 1940 zijn staatshoofd koningin Wilhelmina en de regering gevlucht naar Engeland. Daarmee hebben het Nederlandse staatshoofd en de regering artikel 21 van de Grondwet overtreden, waarin staat geschreven:
krietiek - 01
Door artikel 21 van de Grondwet te overtreden heeft de Nederlandse regering zichzelf opgeheven. Seyss-Inquart kon op die manier als Rijksstadhouder de plaats van Wilhelmina overnemen.
Op 18 mei 1940 bracht Adolf Hitler decreet no. 1 uit over de regeringsbevoegdheden in Nederland.
Op 25 mei 1940 laat Rijkscommissaris Seyss-Inquart voor het bezette Nederlandsche gebied aan het Nederlandsche volk een oproep uitgaan dat hij met intrede van den dag het hoogste regeringsgezag in het civiele ressort in Nederland heeft overgenomen.
Bij verordening van 29 mei 1940 heeft Rijkscommissaris Seyss-Inquart alle bevoegdheden in Nederland, die door de Grondwet en de wetten aan de koning en de regering zijn toegekend, overgenomen. Rijkscommissaris Seyss-Inquart had vanaf dat moment de plaats van Nederlands staatshoofd Koningin Wilhelmina en de Nederlandse regering overgenomen en moest als minister binnen het Hitler-kabinet de opdrachten van Führer en Rijkskanselier Adolf Hitler uitvoeren. Vanaf dat moment was voormalig Nederland een provincie van Duitsland. Daarmee heeft koningin Wilhelmina afstand gedaan van de troon (http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Hitler).
Op 5 mei 1945 capituleerde Duitsland in Nederland. Omdat koningin Wilhelmina (door met haar regering op 13 mei 1940 te vluchten naar Engeland) vrijwillig afstand heeft gedaan van de troon,  betekent dat er na de tweede wereldoorlog een overeenkomst had moeten worden getekend tussen koningin Wilhelmina of haar gemachtigde Prins Bernhard met de Duitse generaal Johannes Blaskowitz waarin de troon weer aan Koningin Wilhelmina werd teruggegeven. Een dergelijke overeenkomst is nooit getekend.
Er is op 6 mei 1945 enkel een overeenkomst getekend tussen de Duitse generaal Johannes Blaskowitz en de Canadese generaal Charles Foulkes in de naast Hotel de Wereld gelegen Aula van de toenmalige Landbouwhogeschool te Wageningen zonder dat daarbij Prins Bernhard was vertegenwoordigd. Deze overeenkomst betrof enkel de technische uitwerking voor Duitse troepen in Nederland van de capitulatie op 4 mei van Duitse troepen in Noordwest-Europa.
Daarmee is in Nederland het Hitler-kabinet niet beëindigd.
Omdat op 5 mei 1945 in Nederland het Hitler-kabinet niet is beëindigd en koningin Wilhelmina geen staatshoofd meer was kon ook niet worden overgegaan tot het uitschrijven van democratische verkiezingen voor het vormen van het naoorlogse kabinet. Om die reden heeft Wilhelmina, die geen koningin meer was, als geruisloze opvolger van Adolf Hitler, op 24 juni 1945 de minister-president en de ministers in het eerste naoorlogse kabinet ‘Schermerhorn-Drees’ zelf benoemd.
Dit kabinet is op 3 juli 1946 door Wilhelmina (die geen koningin meer was) ontslagen nadat er in mei 1946 Tweede Kamerverkiezingen hadden plaatsgevonden, waaruit hetzogenaamde democratisch gekozen PvdA/KVP ‘kabinet-Beel I’ is gevormd. Kabinet Beel I en de daarop volgende kabinetten zijn echter geen democratisch gekozen kabinetten. Het zijn vervolg kabinetten op het door Wilhelmina (die geen koningin meer was) benoemde kabinet ‘Schermerhorn-Drees’. Als het eerste kabinet na de tweede wereld oorlog niet democratisch is gekozen maar is benoemd door Wilhelmina (die geen koningin meer was) dan zijn daarmee alle opvolgende kabinetten tot heden per definitie niet democratisch zonder koning(in) als staatshoofd.
Nu hierbij is bewezen dat Nederland vanaf 18 mei 1940 geen koning(in) meer heeft en daarmee ook geen regering meer kan vormen met als staatshoofd een koning(in), betekent dat het Hiltler- kabinet zich vanuit de door prins Bernhard opgerichte geheime (nazi)Bilderberg-conferenties heeft voortgezet met behulp van de door Wilhelmina, Juliana en Beatrix (die geen staatshoofd meer zijn) benoemde Nederlandse minister-presidenten, ministers, commissarissen der koningin en burgemeesters met als belangrijkste adviesorgaan en hoogste bestuursrechter de Nederlandse Raad van State onder voorzitterschap van Wilhelmina, Juliana en Beatrix (die geen staatshoofd meer zijn).
Op grond van deze voorkennis heeft deze onwettige regering met het wijzigen van artikel 60 (1953) en het latere zelfstandige artikel 120 (1983) de Nederlandse Grondwet zodanig aangepast dat:
”de rechter niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen mag treden”.
Dit betekent dat wetten en verdragen in Nederland niet meer door een rechter mogen worden getoetst aan de Nederlandse Grondwet, waarmee beslissingen van de geheime Nazi Bilderberg-conferenties vanuit Nederland en vanuit de landen die met Nederland een verdrag hebben gesloten kunnen worden uitgevoerd (http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php).
België bestaat vanaf 18 mei 1940 wel als neutraal land dank zij Koning Leopold III Op 10 mei 1940, bij de inval van België door nazi-Duitsland, stond koning Leopold III erop om persoonlijk het opperbevel over het Belgische leger te voeren. Zijn functie als staatshoofd vond hij hieraan ondergeschikt. Omdat hij weigerde naar het buitenland te vluchten, kwam het tot een breuk met de regering van Hubert Pierlot. Koning Leopold III bleef gedurende de Tweede Wereldoorlog in België. Dit heeft er wel voor gezorgd dat België tijdens de tweede wereldoorlog niet onder het bestuur van het Hitler-kabinet is komen te vallen en na de tweede wereldoorlog haar neutraliteit heeft behouden. Daarvoor mag België de vader van de zittende koning Albert II zeer dankbaar voor zijn.
Van 29 tot 31 mei 1954 was de eerste Bilderbergconferentie in Hotel De Bilderberg in Oosterbeek. Initiatiefnemers waren o.a. de Pool Józef Retinger, Unilever-topman Paul Rijkens, de Belgische ex-premier Paul van Zeeland en prins Bernhard. Deze politieke conferenties hadden een zeer geheim karakter.
Op 25 maart 1957 werd het “Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap” gesloten en ondertekend door: Paul-Henri Spaak en Jean-Charles Snoy et d’Oppuers namens België. Konrad Adenauer en Walter Hallstein namens West-Duitsland. Christian Pineau en Maurice Faure namens Frankrijk. Antonio Segni en Gaetano Martino namens Italië. Joseph Bech en Lambert Schaus namens Luxemburg. Joseph Luns en Hans Linthorst Homan namens Nederland.
Men spreekt ook wel van de Verdragen van Rome. Hieronder worden dan het bovenstaande verdrag ter oprichting van de EEG en het gelijktijdig gesloten verdrag ter oprichting van de Euratom bedoeld. Euratom was bedoeld voor het beheer van gemeenschappelijke ontwikkeling van kernenergie (voor vreedzame doeleinden). Met het tekenen van dit verdrag door Paul-Henri Spaak (Belgisch Socialistische Partij) namens de regering Van Acker IV (BSP/PSB, Liberalen) hebben België, Luxemburg, Frankrijk, Italië en West-Duitsland zich gebonden aan Nederland en daarmee aan het vanuit voormalig Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-Kabinet onder leiding van Beatrix, Juliana en Beatrix (die geen staatshoofd meer zijn) bestuurd vanuit de geheime Bilderberg-conferenties zonder het te hebben laten toetsen aan het Belgisch Grondwettelijk Hof.
Daarmee is ook België zijn onafhankelijkheid kwijt geraakt en slaaf geworden van Nederland.
Op 1 januari 1958 werd het “Benelux-verdrag” van kracht dat werd ondertekend door:  Paul-Henri Spaak, minister van Buitenlandse Zaken namens België. Eelco Nicolaas van Kleffens, minister van Buitenlandse Zaken namens Nederland. Joseph Bech, minister van Buitenlandse Zaken en wijnbouw namens Luxemburg. Met het tekenen van dit verdrag door Paul-Henri Spaak (Belgisch Socialistische Partij) namens de regering Van Acker IV (BSP/PSB, Liberalen) hebben België en Luxemburg zich gebonden aan Nederland en daarmee aan het vanuit voormalig Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-Kabinet onder leiding van Beatrix, Juliana en Beatrix (die geen staatshoofd meer zijn) bestuurd vanuit de geheime Bilderberg-conferenties zonder het te hebben laten toetsen aan het Belgisch Grondwettelijk Hof.
Daarmee is ook België zijn onafhankelijkheid kwijt geraakt en slaaf geworden van Nederland. Met het ondertekenen van dit verdrag zit België gebonden aan een samenwerkingsverband tussen Nederland en België om onderling vrij goederen te kunnen transporteren en een uniform tarief te hanteren voor goederen van buiten de Benelux. Sinds het verdrag van 1958 is de Benelux een economische unie. Dit betekent dat vanaf dat moment Nederland zonder problemen elk soort gevaarlijk afval kan dumpen in België.
Vrijmetselarij4 december 1959: In de vrijmetselarij zélf begon er ook beweging te ontstaan. Het Groot Oosten bleef sterk antiklerikaal en als “irreguliere loge” afgesneden van de wereld met door Londen erkende reguliere loges. Vooral contacten met de Verenigde Staten, waar de reguliere loge miljoenen leden heeft, moesten eronder lijden. De Amerikaanse loge is bijzonder open, bijna een serviceclub. Presidenten als Franklin D. Roosevelt (1933-45), Harry Truman (1945-53), Lyndon B. Johnson (1963-69), Gerald Ford (1974-77) en George Bush (1989-1993) waren ,,broeders”. Voor de Antwerpse diamanthandel was de brug naar de VS, via de loge, nuttig. Maar dan moest ze zijn erkend. Daarom trad een deel van de vrijmetselaars uit het Groot Oosten en zij richtte op 4 december 1959 de Grootloge van België op. Willy Claes is lid van de Tijl Uilenspiegel in Hasselt, evenals volgens zeggen zijn schoonzoon Tony Coonen.
In de paars-groene federale regering “Verhofstadt I” (D/PRL-FDF-MCC, SP/PS, Agalev/Ecolo) van 12 juli 1999 tot 11 juli 2003 is het aantal vrijmetselaars voor het eerst sinds lange tijd groot. Zowat de helft is lid van een loge met ministers als Louis Michel, Antoine Duquesne, Luc Van den Bossche, Laurette Onkelinx, André Flahaut, Didier Reynders, Rik Daems, staatssecretaris Pierre Chevalier en ook de regerings- commissarissen Freddy Willockx en Charles Picqué.
De vrijmetselaars in de VLD en SP zijn daarmee vanaf 1999 op federaal niveau doorgebroken, wat op provinciaal niveau (Limburg) of op lokaal vlak (Gent) al was gelukt: een paars bestuur. In Limburg was Willy Claes (SP), lid van de werkplaats Tijl Uilenspiegel in Hasselt, de motor achter paars. In Oost-Vlaanderen werd gouverneur Herman Balthazar (SP), lid van werkplaats De Zwijger in Gent, de architect van paars in gemeenten als Gent, Eeklo en Aalst, gesteund door vrijmetselaar Luc Van den Bossche (sp.a)
In 2005 al probeerde de Hasseltse procureur Marc Rubens de omstreden ex-korpschef Michel Beckers op non-actief te zetten. De man bleek op kosten van een drugsbaron naar Hongarije te zijn gereisd toen die daar op zoek ging naar een locatie voor een xtc-lab. Ondanks de bezwaren van het parket kon Beckers nog zes jaar lang aanblijven. Een mogelijke verklaring? Zijn lidmaatschap van de Hasseltse vrijmetselaarsloge La Tolérance.
Michel Beckers werd in 2000 korpschef van zone-HaZoDi (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek) met de steun van Steve Stevaert (sp.a), toen verhinderd burgemeester van Hasselt en minister in de Vlaamse regering. Vijf jaar later, toen het politiecollege moest beslissen of zijn mandaat zou worden verlengd, was een positief advies nodig van de procureur des Konings, Marc Rubens.
Hij wordt sinds de veel besproken Panorama-uitzending over de HaZoDi-klokkenluiders samen met huidig burgemeester Hilde Claes (sp.a) gezien als voornaamste kop van jut. Documenten die De Morgen kon inzien geven aan dat Rubens integendeel in 2005 een negatief advies afleverde.

Op reis met drugsbaron. In de zomer van 2003 voerde de federale politie van Hasselt onder leiding van substituut Ann Durwael een onderzoek tegen Sylvain M., een Limburgse zakenman en flamboyante oud-voorzitter van een voetbalclub. M. leidde een bedrijf dat chemicaliën vervoert. In oktober 2003 werden M. en twee zonen gearresteerd. Ze bleken een handeltje te hebben opgezet in vloeibare bestanddelen voor xtc en speed. Er werd een cannabisplantage ontdekt met 500 plantjes.
M. was drukdoende zijn netwerk uit te breiden tot in Oost-Europa en was in juni 2003 naar Roemenië en Hongarije gereisd, op zoek naar nieuwe locaties voor drugslabs. In het Roemeense stadje Câmpia Turzii liet M. zich door de burgemeester ontvangen als mogelijke buitenlandse investeerder voor 44 hectare grond op het lokale industrieterrein. De koop ging niet door, en gelukkig maar, berichtte de Roemeense krant Adevarul op 12 juli 2004: “De autoriteiten te Câmpia Turzii zijn bijzonder kwetsbaar voor mensen met dergelijke criminele bedoelingen.”
M. en één van zijn zonen worden op 7 mei 2004 door de correctionele rechtbank in Hasselt veroordeeld tot 3 en 3,5 jaar gevangenisstraf. Tijdens het vooronderzoek was echter aan het licht gekomen dat M. zich tijdens een reis naar Hongarije had laten vergezellen door HaZoDi-korpschef Michel Beckers. Beiden waren in die tijd goed bevriend. Volgens de federale politie was het M. die de reiskosten betaalde, Beckers betaalde ze pas terug nadat de zaak was opgemerkt. Voor Rubens was het uitgesloten dat Beckers kon aanblijven, maar hij zag zich onder druk (van sp.a. vrijmetselaar en Nazi Bilderberger Willy Claes?) genoodzaakt om zijn negatieve advies in te slikken. Michel Beckers wenst niet in te gaan op onze vragen. Hij beperkt zich in een korte commentaar tot: “Doe maar jongen, doe maar.” Procureur Rubens zegt: “Dit behoort tot het geheim van de beraadslaging.”
Ledenlijst van de loge. De Panorama-reportage, uitgezonden in 2011, ging over georganiseerde graaicultuur, verzekeringsfraude en interne pesterijen. De vraag rijst hoe de los daarvan al in opspraak gekomen korpschef zo lang in functie kon blijven. De redactie kwam in het bezit van een bundel documenten van en over de Hasseltse vrijmetselaarsloge La Tolérance die mogelijk een verklaring aanreiken.
De documenten bieden een unieke inkijk in de werking van één van de 19 werkplaatsen van de Grootloge van België (GLB). Een ledenlijst laat zien dat veel logebroeders actief zijn in het gemeenschapsonderwijs, de ambtenarij, de architectuur en de lokale politiek. De meesten zijn mensen zonder verhaal die op vrijdagavond samenkomen in hun zelf gebouwde tempel, verscholen in een hangar achter een huis in de Crutzenstraat 18 in Hasselt om samen te discussiëren over de hoofddoekenkwestie, Paul Scheffer of de oerknal.
De ledenlijst laat zien dat La Tolérance enkel toegankelijk is voor mannen. De avond eindigt steevast met hetzelfde ritueel, een dialoog tussen de ‘Achtbare meester’(A.M.) en de eerste of tweede ‘opziener’.
– “Op welk tijdstip beëindigen de vrijmetselaars de arbeid?” – “Om middernacht, Achtbare Meester.” – “Hoe laat is het nu?” – “Middernacht, Achtbare Meester.” – “Broeder eerste opziener, wat is de eerste plicht van de vrijmetselaar?” – “Het geheim bewaren, Achtbare Meester.” – “Broeder tweede opziener, wat is de tweede plicht van de vrijmetselaar?” – “Zijn broeders binnen en buiten de tempel bij te staan, Achtbare Meester.”
Volgens leden van de loge is dit een ritueel. Sommige Hasseltse logebroeders lijken dit letterlijk op te vatten. De A.M., die avond in 2008, is Pim Lagay, in die tijd voorzitter van Open Vld in Tongeren. De eerste opziener is advocaat Hugo Lamon, een van de hoofdactoren in de Panorama-reportage. Het was hij die als advocaat van de stad Hasselt en de politiezone HaZoDi als enige voor de camera mocht spreken. Het was ook hij die zich namens de politiezone in een rechtszaak burgerlijke partij stelde tegen hoofd administratie Vera Vrancken en haar collega Mary-Ann Vonckx. De twee dames waren naar het Comité P gestapt met een kopie van een vervalst examen waarmee Beckers de dochter van een vriend aan een baantje wou helpen bij HaZoDi.
Volgens Lamon, hierin gesteund door procureur Rubens, kwam het doorspelen van het vervalste examenblad neer op “diefstal”. Het organigram laat zien dat Lamon niet enkel eerste opziener is bij La Tolérance, maar ook ‘bibliothecaris’. Ook Michel Beckers is een vooraanstaand lid van Le Tolérance. Hij vervult de functie van ‘redenaar’. In het organigram is hij één van de vier afgevaardigden die de Hasseltse werkplaats mogen vertegenwoordigen op nationale bijeenkomsten van de Grootloge van België.
En dan is er ook nog Harry Sweeck. Hij is de vader van Eva Sweeck, voor wie het examenresultaat moest worden vervalst, en die dankzij de fraude aan de slag kon als secretaresse van Beckers. Ook zijn naam prijkt op de ledenlijst van La Tolérance. De lijst bevat nog andere opvallende namen, zoals die van Raymond Nelissen. Hij is in het dagelijkse leven advocaat-generaal bij het arbeidshof in Hasselt. Klokkenluiders Vrancken en Vonckx zijn al een jaar aan het procederen voor het recht op inzage in drie rapporten die het externe bureau Arista op hun vraag maakte naar aanleiding van hun klachten over gepest. “Wat we ook proberen, we krijgen de rapporten niet te zien”, zegt Iris Exelmans, advocate van de klokkenluiders. “Telkens weer krijgen we te horen dat advocaat-generaal Nelissen zich tegen vrijgave verzet.”
Nog een intrigerende naam op de ledenlijst van La Tolérance: Guido Hermans, een van de verantwoordelijken bij de Machiels Group, het bedrijf waarmee de stad Hasselt recent een door de Vlaamse regering gecontesteerde overeenkomst afsloot over de verkoop van de terreinen van Pukkelpop.
Tweede Hasseltse loge. Op hetzelfde adres als La Tolérance, huist ook de vzw Studiekring Thijl. De vzw is verbonden met een tweede Hasseltse loge, de werkplaats Tijl Uilenspiegel. Anders dan La Tolérance (GLB) behoort die tot het Grootoosten van België (GOB). Volgens historicus Jimmy Koppen van de Interdisciplinaire Onderzoeksgroep Vrijmetselarij aan de VUB, ontstonden beide loges bijna gelijktijdig in 1964 en zijn ze met elkaar verweven. In zijn boek Vrijmetselarij voor dummies schrijft hij dat Steve Stevaert lid is van één van beide, net als Nazi Bilderberger Willy Claes.
Per 1 maart 2007 vertrok Beckers als korpschef bij HaZoDi, zij het tijdelijk. Hij werd veiligheidsadviseur bij… gouverneur Steve Stevaert. Zijn vervanger binnen de zone HaZoDi werd Nico Schrooten. Die maakte een einde aan het geknoei met vergoedingen en premies voor dameslingerie op kosten van de belastingbetaler. Na een jaar wou Beckers zijn oude post terug. Dat was ook toen niet naar de zin van Rubens, en nog minder naar die van Herman Reynders, die Stevaert was opgevolgd als burgemeester en hem ook zou opvolgen als gouverneur.
In de logedocumenten zitten kopieën van brieven die Beckers eind 2007 en begin 2008 richtte aan Stevaert, toen nog gouverneur. In één ervan beklaagt de gedetacheerde korpschef erover dat er tegen hem wordt gecomplotteerd: “Zo liet Schrooten zich op Pukkelpop 2007 aan de bar ontvallen aan een aantal omstaanders – hij was dronken – dat Rubens, Reynders en Stevaert een politiek akkoord hadden afgesloten om mijn mandaat te verlengen, maar mij binnen het jaar buiten te ‘winkelen’.”
De brief dateert van enkele weken voor Beckers per 1 maart 2008 terugkeert als korpschef. Hij schrijft dat een commissaris hem heeft gebeld om na te vertellen wat Schrooten over hem, Beckers, tijdens een vergadering zou hebben gezegd: “Als Beckers een tijdje hier is roepen ze die zo naar een tussentijdse evaluatie en dan zal Rubens, juist gelijk de vorig keer (met het drugsdossier tegen M., ddc) wel een lade opentrekken en dan kan hij opkrassen en zit ik terug hier op deze stoel.”
De ex-korpschef schrijft verder nog: “Diezelfde theorie heeft Schrooten nog eens verkocht, ook dronken, op het Vuurwerkfeest te Hasselt in september 2007.”
Tien jaar lang is dit blijkbaar de manier geweest waarop in Hasselt werd beslist over het beheer van de politiezone. In juni werd het mandaat van Beckers niet langer verlengd. Na, alweer, een negatief advies van Rubens en een tussenkomst van de nieuwe burgemeester, Hilde Claes.
In een korte reactie liet zij gisteren via haar woordvoerster weten dat ze niet wist dat Lamon en Beckers samen deel uitmaken van dezelfde loge: “Dit behoort naar ons inzicht tot de privésfeer. Wij willen er wel op wijzen dat mijnheer Lamon als raadsman van de zone HaZoDi deze week, toch voor de dossiers over mogelijke misbruiken, is vervangen door een andere raadsman. Er loopt een audit en het valt niet uit te sluiten dat de heer Beckers hierbij in beeld komt. De heer Lamon treedt ook op als persoonlijke advocaat van mijnheer Beckers, wat deontologische bezwaren zou kunnen oproepen.”(bron: DeMorgen 29 oktober 2011).
Hiermee is feitelijk bewezen dat Nazi Bilderberger Willy Claes (vanwege corruptie ontslagen als NAVO-secretaris) samen met haar dochter Hilde Claes (huidig burgemeester van Hasselt) en zijn schoonzoon Tony Coonen (Federaal Secretaris Voorzorg Limburg) met de hulp van het advocatenkantoor Luc van den Bossche Eva Bral te Gent vanuit de vrijmetselarij nagenoeg de volledige macht hebben over de procureur des konings van Hasselt en Gent en de rechtbanken van Hasselt en Gent om Erik Verbeek en No Cancer Foundation op een meest corrupte wijze af te slachten om daarmee de sluipmoordendegenocide op miljarden wereldbewoners te kunnen voortzetten. Hoever Tony Coonen richting Erik Verbeek en No Cancer Foundation daarmee is gegaan kunt lezen in lezen in de volgende hieronder ingelaste brief van No Cancer Foundation aan zijn partner burgemeester Hilde Claes (sp.a) die de persoonlijke secretaris van Hilde Claes niet in ontvangst mocht nemen maar moest weigeren:
Afgegeven met ontvangstbevestiging
Aan:     Burgemeester Hilde Claes             Stad Hasselt             Groenplein 1, 3500 Hasselt Datum: 27 mei 2012 (Pinksteren).
Van: NO CANCER FOUNDATION vzw Paul Bellefroidlaan 16 3500 Hasselt (België) Website: http://www.nocancerfoundation.org
Geachte Burgemeester Claes,
Wij hebben de eer u te vragen om kennis te nemen van de inhoud van onze hieronder bijgevoegde brief d.d. 27 mei 2012 aan H.K.H. Prinses Máxima van Nederland; H.K.H. Koning Albert II van België; Herman Van Rompuy, president Europese Raad; Avignon, Vs. (nazi)Bilderberg Meetings (blz. 2 t/m 25):
No Cancer Foundation heeft u, als verantwoordelijk burgemeester van Hasselt en als hoofd van de HAZODI politie, over de hieronder in onze brief aan prinses Máxima geschreven grensoverschrijdende misdaad en massale vergiftiging van de inwoners van Hasselt en België via geïmpregneerd hout, waardoor tienduizenden inwoners van Hasselt en omliggende gemeenten eerder zullen sterven aan kanker of andere vergiftigingsziekten, op de hoogte gebracht. U hebt daarmee niets gedaan, erger nog: U heeft daarna op kosten van de Hasseltse gemeenschap in de Stad Hasselt van deze geïmpregneerde schommels laten plaatsen en toegestaan dat de kerstmarkt in Hasselt vol kwam staan met dit geïmpregneerd hout en dat werd gezaagd en geschaafd, waardoor duizenden voorbijgangers zijn blootgesteld aan uiterst kankerverwekkend stof, vol arseenzuur en chroom VI.
Omdat Erik Verbeek u daarvoor heeft gewaarschuwd, kreeg No Cancer Foundation korte tijd daarna op 7 april 2011 in opdracht van de officier van justitie Marc Rubens van Hasselt te maken met een onaangekondigde binnenval onder leiding van commissaris Jos Op De Locht, waarbij flaraxin producten, de boekhouding e.d. in beslag zijn genomen en beslag is gelegd op de woning van waaruit No Cancer Foundation opereert, wat tot op de dag van vandaag blijft voorduren.
Ook kreeg Erik Verbeek in opdracht van uw partner Tony Coonen, als federaal secretaris van De Voorzorg te Hasselt, daardoor te maken met het vanaf 1 maart 2010 (ruim 2 jaar lang) misdadig stelen van zijn invaliditeitsuitkering en daar bovenop een bedrag van € 36.485,04 aan eerder rechtmatig ontvangen invaliditeitsuitkering moet terugbetalen.
Op onze hieronder ingelaste brief d.d. 26 april 2012 (persoonlijk afgegeven bij uw secretaris) waarin wij u hebben verzocht om deze door u samen met uw partner Tony Coonen en de procureur des konings Marc Rubens te Hasselt bij Erik Verbeek, zijn kinderen, ouders en No Cancer Foundation gecreëerde financiële impasse te bespreken, heeft u nog steeds niet gereageerd. Dit om daarmee de totale vernietiging van miljoenen inwoners van Hasselt en België met miljoenen kilogrammen zeer giftig, mutageen, reprotoxisch, teratogeen, genotoxisch kankerverwekkende gif als valselijk geëtiketteerd arseenzuur en chroom VI te kunnen laten voortduren.
Met klem verzoeken wij u ervoor te zorgen dat: 1.     Vanaf uiterlijk 6 juni 2012 de door uw partner Tony Coonen bij Erik Verbeek gestolen invaliditeitsuitkering vanaf 1 maart 2010 tot op heden is betaald, met daarop de wettelijke rente, en dat de betaling van de invaliditeitsuitkering weer wordt voortgezet;2.     Voor uiterlijk 10 juni 2012 is beslist dat al het binnen Hasselt en de politiezone HAZIDO aanwezige geïmpregneerde hout, dat wordt gebruikt voor kinderspeeltoestellen, picknicktafels, kinderzandbakken, etc. binnen scholen en openbare plaatsen moet worden verwijderd en tegen zeer hoge kosten moet worden verwerkt als hoog problematisch afval, dus niet in spaanplaat of Groene elektriciteitscentrales, maar zodanig dat de daarin aanwezige zware metalen eruit worden gehaald en niet worden verspreid in het leefmilieu.In afwachting van uw beslissing voor uiterlijk 6 juni 2012, verblijven wij; ;
Met de meeste hoogachting
Erik Verbeek
Namens No Cancer Foundtion vwz
Ad van Rooij
Europees erkend safety manager
De reden waarom deze sp.a vrijmetselaars vader, dochter en schoonzoon Claes (gesteund door hun volgelingen Steve Stevaert en Herman Reynders) als zodanig hebben gehandeld jegens Erik Verbeek en No Cancer Foundation kunt u hieronder lezen:
Op 21 april 1962 wordt in Nederland de Bestrijdingsmiddelenwet van kracht verklaard die geen rekening houdt met: – de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de afvalfase; – en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld: in zeer ernstige mate in strijd met de artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet, wat vanwege wijziging van artikel 60 in de Nederlandse Grondwet niet meer door een rechter mag worden beoordeeld.
De grootaandeelhouders van Shell/Billiton (waaronder het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat) hebben van deze door de Raad van State en Nederlandse Staat bewust ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet handig gebruik gemaakt om haar hoog problematisch gevaarlijk afval, met daarin zeer hoge concentraties uiterst giftige volledig in water oplosbare kankerverwekkende stoffen arseenzuur en Chroomtrioxide (chroom VI), als bestrijdingsmiddel duur te kunnen verkopen in plaats van tegen zeer hoge kosten eeuwig durend te laten opslaan, waartoe zij in ieder geval vanaf 1986 wettelijk verplicht waren.
Met het van op 21 april 1962 van kracht verklaren van deze ingebouwde tekortkomingen in de Nederlandse bestrijdingsmiddelenwet kan vanuit Nederland elk soort levensgevaarlijk afval van chemische bedrijven waaronder Billiton/Shell onder de dekmantel van ‘bestrijdingsmiddel’ als niet werkzame stof duur worden verkocht in plaats van tegen hoge kosten eeuwig duur te laten opslaan wat wettelijk had gemoeten. Zo kan Monsanto aan al zijn hoog problematisch gevaarlijk afval 369 g/l glysofaat toevoegen en als toegelaten bestrijdingsmiddel Roundup met grote winsten verkopen.
Zo heeft Billiton (waarvan de aandelen in handen zijn van het Nederlandse koninklijk huis en de onwettige Nederlandse Staat) vanaf 21 april 1962 tot 27 januari 1980 jaarlijks maar liefst 60.000 kg uiterst kankerverwekkend arseen rechtstreeks op akkers kunnen dumpen voor aardappelloofdoding en daarmee de consumptie aardappelen, bodem, grondwater en (toekomstig) drinkwater kunnen vergiftigen met enorme hoeveelheden uiterst giftig kankerverwekkend arseen. Sinds 27 januari 1980 mag arseen voor loofdoding van aardappelen of andere land- of tuinbouwdoeleinden niet meer worden gebruikt (bron: Digibron 13 juni 1989).
Na 27 januari 1980 wist Billiton geen raad met al haar hoog problematisch gevaarlijk afval. Vanwege het in 1958 afgesloten Benelux-verdrag kan het vrij over de grens van België worden vervoerd en in oude grindgaten worden gestort, wat vanaf 1980 tot 1992 op grote schaal heeft plaatsgevonden. Zo heeft voormalige Nederlands afvaltransporteur Simon Kemp uit Hazerswoude tussen 1985 en 1987 grote hoeveelheden arseen houdend afval van het Arnhemse bedrijf Kawecki, Billiton en andersoortig gevaarlijk afval kunnen storten in het Waalse Mellery.
Niet de Belgische overheid (Nazi Bilderberg socialisten en liberalen en daarmee de vrijmetselaars) die dat hebben veroorzaakt met het ondertekenen van het Benelux-verdrag in 1958 worden veroordeeld, maar afvaltransporteur Simon Kemp wordt veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf en anderhalve ton boete door de Nazi Bilderberg rechtbank in Den Haag (bron: Digibron 9 oktober 1990).
Werd daarom André H.P. Cools op 18 juli 1991 in Luik doodgeschoten? Mede vanwege de hoge concentraties arseen was deze stort in het Waalse Mellery een slapende bom geworden en moest in 1992 worden gesaneerd en naar de Remo-stort in Houthalen-Helchteren worden afgevoerd. Ook rondom Luik was er een miljoenen zwendel met zand en levensgevaarlijk afval vanuit Nederland.

Brief van NCF klokkenluider aan Regering-Di Rupo en alle burgers.
 
Geachte leden van de Belgische Federale regering,

YOUTUBE-VIDEO

 
Wij stellen vast dat je als je ambtenaar, journalist, politicus of functionaris in overheidsdienst ongevraagd je mond open doet en vragen stelt die niet gewenst zijn door de hogere machten achter de façade van de schijndemocratie, je dan doodgewoon je carrière kwijt bent. Ik vertel hier niets nieuws, want dat is van alle tijden. Het wapen van de elite is angst. Angst om te verliezen wat je al privileges of economische bescherming geniet. Met de huidige generatie machthebbers - filosofische, wetenschappelijke, politieke, militaire en financiële - is zoveel mis dat ze het mandaat van het volk bijna volledig hebben verspeeld.
Dit is volgens ons dan ook een van de laatste kansen om de steun en het begrip van het volk terug te winnen door de ware toedracht te verifiëren en juridisch te (te laten) vervolgen en aan het volk te openbaren, hoe moeilijk en ernstig dit ook moge zijn.
Burgers van Europa en andere delen van de wereld zijn dan ook slachtoffer van een coup gepleegd door een nietsontziende oude satanische orde die de Nazi agenda geruisloos achter de schermen heeft kunnen voortzetten, waar uw rechtbank ten volste over geïnformeerd is en als kennisdrager aan participeert, behalve als deze zijn plicht vervuld door daar verandering in te brengen.
Wij vragen u dan ook dat te doen in alle openheid en met transparantie om het vertrouwen van de burgers terug te winnen en u niet verder te laten gijzelen in dat systeem. Onze gegijzelde Vlaamse regering blokkeert dan ook No Cancer Foundation E-mails en schend daarbij de rechten van alle burgers die NCF vertegenwoordigd, gedupeerde die mede door hun toedoen bewust zijn (en worden) vergiftigd.
Deze overheid blijkt niet enkel mede verantwoordelijk voor de massavergiftiging binnen Europa maar dekt betreffende criminaliteit consequent af en boycot daarbovenop ook nog eens bestaande oplossingen.
België is weer nauw verbonden aan Nederland door een nieuw Benelux verdrag (2010). Dit Nazi Nederland heeft als enig Europees land, vanwege artikel 12O in de Nederlandse Grondwet (voorheen: artikel 60), een Grondwet waarin alle overige artikelen in de Grondwet geen Grondwettelijke rechtskracht hebben. Als gevolg daarvan is vanaf 1953 in Nederland geen enkele wet rechtsgeldig en ook geen enkel daarop uitgesproken uitspraak, beschikking, vonnis of arrest. Nederland is dan ook Nazi’s paard van Troje binnen Europa dat België gebruikt om de gehele wereld te vergiftigen tegen zeer  hoge winsten.
Mede door dit nieuwe Benelux verdrag  lijkt België dan ook totaal niet onafhankelijk binnen deze nooit geziene internationale genocide criminaliteit. Hierdoor wordt de Belgische grondwet volledig overtreden. De ware toedracht zal iedereen bereiken, dit valt niet meer te stoppen. Deze planeet zal uiteindelijk bevrijd worden.
De Universele vraag zal dan echter zijn, wat de rol van ons land was en welk initiatief verantwoordelijke hebben genomen om deze totalitaire fascistische genocide te stoppen. Geachte neem u verantwoording  en vertegenwoordig de burgers en hun rechten nu het nog kan. Onze steun heeft u.
 
Hoe heeft het zo ver kunnen komen?
De meeste joden stammen af van de Khazars uit Khazarië. Een stukje land dat ligt tussen de Zwarte en de Kaspische Zee en nu wordt bezet door Georgië. Deze Ashke-nazi deden kabbala en brachten gruwelijk levende offers aan hun goden. Na hevig protest heeft hun koning 740 na Christus voor een andere religie gekozen, namelijk het jodendom. Als gevolg werd het aantal joden in de wereld met een factor 10 vermenigvuldigd. Omdat de Khazars nogal van macht houden zwermden ze uit over centraal en oost Europa waar ze de handel en het bankwezen dicteren. Ashke-nazi (joden? Zionisten) zijn dan ook geen echte joden van oorsprong.
Ook Willem van Oranje en de Rothschild ‘s waren afkomstig van de deze Ashke-nazi bloedlijn. In de 18de eeuw verrijkten de Rothschild ‘s zichzelf al aan oorlogen (waaronder de Amerikaanse revolutie (1775-1783).
Op (13 augustus 1814) werd het eiland Banka (Indonesië) door de Engelsen uitgeruild tegen het "etablissement Cochin (Indië). Een jaar later (18 juni 1815) werd Napoleon Bon-aparte definitief verslagen door een combinatie van Britse/Nederlandse, Hannoverse en Pruisische legers, tijdens de veldslag bij Waterloo (toenmalig Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, nu België). Dit gebeurde onder leiding van de hertog van Wellington, Blusher en de Prins Willem van Oranje. De Rothschild ‘s hebben voor en tijdens deze slag naast Engeland, Duitsland ook Frankrijk en dus Napoleon gefinancierd doormiddel van goudsmokkel overzee. Men creëerde de juiste beleggingssituatie ten kosten van oorlogen, dood en verderf, hierdoor kregen de Rothschild ‘s in een slag de controle over de helft van ‘s werelds rijkdommen, zo ook over de Bank van Engeland en de volle aandelenhandel. Wat tot op heden niet is veranderd. De belangenverstrengeling tussen koningshuizen (Familie van Oranje) en de banken (Rothschild ’s) zijn dan ook een feit en voor eeuwig verenigd.
Het bij Banka (Indonesië) behorende eiland Billiton wilden de Engelsen behouden maar werd op 17 maart 1824 door de Engelsen overgedragen aan de Nederlanders. Het was de kapitaalkrachtige prins Willem Frederik Hendrik die als eerste staatshoofd van de Staat der Nederlanden garant stond voor het krediet. Daarmee was het koninklijk huis voor 100% aandeelhouder. Dit heeft zich verder ontwikkeld en is in 1924 overgegaan in het toen opgerichte bedrijf Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton (GMB) waarin de Nederlandse staat voor 5/8 deelnam. Het koninklijk huis bleef groot aandeelhouder, waarmee de belangenverstrengeling tussen de Staat der Nederlanden en het koninklijk huis tot stand is gebracht. Wat in 1970 weeral is overgegaan in Shell.
Ook werden eind 1800 cocaplanten door het koloniale Nederland verbouwd op plantages in Indonesië waarvoor in 1900 de Nederlandse Cocaïne Fabriek in Amsterdam opgericht werd en uitgroeide tot het grootste cocaïne fabriek ter wereld met het Nederlands koningshuis als grootaandeelhouder. Nederland leverde in de 1steen 2de wereldoorlog cocaïne en efedrine aan o.a. de Nazi’s maar ook de geallieerde soldaten die zo elkaar mentaal verdoofd onder invloed af maakten en de Oranjes grof aan verdiende. Hierdoor was ook na de oorlog een wereld markt ontstaan voor verslaafde die bevoorraad werd door Nederland. In de jaren 70 werd het Nederlandse Cocaïne Fabriek overgenomen door AkzoNobel, met een andere naam, NCF Holding BV.
Deze Bloedlijnen waaronder Rothschild ‘s hebben zichzelf bijna aan elke oorlog en revolutie/opstand verrijkt in de afgelopen 200 jaar. Daarnaast werden zij na elke oorlog met grote sprongen invloedrijker en machtiger, wat heden niet anders is.
Alois (Rothschild) Hitler (1837-1903), de vader van Adolf Hitler, was de onwettige zoon van Maria Anna Schicklgruber en Baron Rothschild. Een geheim document is opgesteld waaruit bleek dat Maria Anna Schicklgruber in Wenen woonde op het moment dat zij zwanger werd en werkzaam was als bediende in het huis van Baron Rothschild. Zodra de familie haar zwangerschap ontdekte werd ze terug gestuurd naar haar huis in Spital, waar Adolf Hitler zijn vader, Alois op 7 juni 1837geboren werd.
Deze elitaire groep Ashke-nazi die dus geen jood van oorsprong zijn maar wel als privé-bankiers en industriëlen de wereldmacht pakken door het veroorzaken van oorlogen (Waaronder, Amerikaanse revolutie, Franse revolutie, 1ste, 2de wereldoorlog, Koude oorlog, Vietnam, Joegoslavië, Irak, Libië,…) mede door het financieren van de verschillende partijen zoals tijdens de 2deWereldoorlog gebeurde bij zowel de Duitse, Russische als Amerikaanse oorlogsindustrie. In Duitsland werd een hyperinflatie gecreëerd die door de Ashke-nazi handelsgeest werd uitgebuit en zette men Hitler in het zadel.
De familie Bush speelde een centrale rol in het financieren en bewapenen van Adolf Hitler voor zijn machtsovername in Duitsland. Ze hielp de kanonnenfabrikanten de nazi-oorlogsmachine op te bouwen. In de eerste oorlogsjaren streek de familie Bush de winst op van de slavenarbeid in de ertsmijnen van Auschwitz. Ze hielp de theorie van de 'raszuiverheid' ontwikkelen. De banden van de familie Bush met nazi-Duitsland.
Op het einde van de eerste wereldoorlog ziet August Thyssen, de grootste militaire producent in Duitsland, zijn staalrijk in gevaar. In het 'neutrale' Nederland opent hij de Bank voor Handel en Scheepvaart, in Rotterdam. Zo kan hij zijn oorlogsbuit van de August Thyssen Bank in Berlijn op tijd versluizen tegen de schadeclaims van het Versailles-verdrag. De oude August schenkt 100 miljoen dollar en zijn industrieel imperium in het Ruhrgebied aan zijn zoon Fritz die Adolf Hitler en generaal Erich Ludendorff ontmoet en 100.000 goudmark geeft aan Hitlers beginnende NSDAP partij.
Maar Hitlers partij heeft veel meer fondsen nodig om de communistische beweging te verslaan. Het oorlogsgeld in Rotterdam volstaat niet. En dus wil Thyssen ook een Amerikaanse tak oprichten. W.A. Harriman & Co. "Harriman en Thyssen kwamen overeen om een bank voor Thyssen op te zetten in New York. Zakenvrienden van Harriman zouden dienen als directeur, samen met Thyssen's agent H.J. Kouwenhoven die naar de Verenigde Staten overkwam", aldus een officieel onderzoeksrapport uit 1942.
Zo krijgt Thyssen naast Berlijn en Rotterdam ook voet aan wal in de Verenigde Staten. Begin 1924 reist Kouwenhoven, directeur van de Bank van Handel en Scheepvaart, naar New York om er samen met Averell Harriman en George 'Bert' Walker de Union Banking Corporation (UBC) op te zetten, in Broadway, op hetzelfde adres als Harriman & Co. Achter de schermen is de Union Banking Corporation eigendom van de Rotterdamse Bank, op haar beurt eigendom van Fritz Thyssen.
Op 10 januari 1925 krijgt de August Thyssen Hütte een lening van 12 miljoen dollar van een andere Amerikaanse bank, Dillon, Read and Co. Anderhalf jaar later nog eens 5 miljoen dollar. Dillon is een oude vriend van Sam Bush, de vader van Prescott Sheldon Bush (Amerikaans senator en bankier op Wall Street), vader van George Herbert Walker Bush (directeur CIA 1976-77, President U.S.A  1989-93 ) en grootvader van George W Bush (President U.S.A 2001-09). Zijn bank wordt door Standard Oil, Ford, General Electric, Du Pont en ITT gebruikt om Hitler te financieren. Met de Amerikaanse dollars fusioneert de Duitse staalindustrie, onder leiding van Fritz Thyssen en Friedrich Flick, tot de Vereinigte Stahlwerke. "Er bestaat dus een taakverdeling: Thyssens eigen vertrouwelijke rekeningen voor politieke en aanverwante doelen werden geleid door de Walker-Bush organisatie; de Vereinigte Stahlwerke daarentegen deed zijn bankverrichtingen via Dillon Read.
Op 1 mei 1926 besluit George Walker het vice-presidentschap van Harriman & Co aan zijn schoonzoon te geven, Prescott Sheldon Bush (vader van George Herbert Walker Bush en grootvader van George W Bush). In 1931 fusioneert Harriman & Co met een Britse investeringsmaatschappij. Brown Brothers & Harriman verkrijgt een belangrijk aandeel in de Poolse mijnindustrie, de Consolidated Silesian Steel Corporation. Twee derde daarvan is in het bezit van Friedrich Flick, lid van de 'Vriendenkring' van Heinrich Himmler. Hij gebruikt een deel van zijn winsten om de terroristische Schutzstaffel (S.S.) te financieren waar ook prins Bernhard lid van was.
Prescott Bush krijgt als taak de Vereinigte Stahlwerke van Thyssen en Flick te superviseren, die Hitler blijven financieren tot hij aan de macht komt. In 1932 organiseert Thyssen een bijeenkomst met Hitler in het Park Hotel van Düsseldorf, waar hij de grote industriebonzen uit het Ruhr-gebied over de streep trekt om Hitler te steunen. De staalmagnaten worden het kloppend hart van de Duitse oorlogsindustrie: de Vereinigte Stahlwerke produceren 50,8% van het ijzer, 41,4% van de staalplaten, 35% van de explosieven en 22,1% van de staaldraad van heel nazi-Duitsland.
Overgrootvader en grootvader Bush hebben het goed uitgekiend. Via Brown Brothers & Harriman investeren ze in nazi-Duitsland, via de UBC-bank van Thyssen krijgen ze de bewapeningswinsten terug in de Verenigde Staten. De winsten lopen in 1934 op tot honderden miljoenen die ook naar Rotterdam en New York vloeien. In New York is Prescott Bush ondertussen managing director van UBC. "De familie Bush wist zeer goed dat Brown Brothers het Amerikaanse geldkanaal naar nazi-Duitsland was en dat de Union Bank de geheime pijplijn was om het nazi-geld via Nederland opnieuw naar Amerika te brengen", schrijft John Loftus, voormalig procureur van het US Departement Nazi War Crimes.
Consolidaterd Silesian Steel Corporation is gevestigd bij de Poolse stad Oswiecim, één van de rijkste minerale gebieden in Polen. In 1934 klaagt de Poolse regering de maatschappij van Flick en Bush aan voor fraude, fictieve boekhouding en belastingontduiking. Overgrootvader Bush sluit het jaar daarop een compromis af met de Poolse regering. Maar Consolidated Steel blijft de mineralen uit Polen stelen waarmee in Duitsland de pantsers, vliegtuigen en explosieven worden klaargestoomd die vijf jaar later hetzelfde Polen zullen binnenvallen.
Precies in Oswiecim zal Hitler in 1939 het concentratiekamp laten oprichten dat berucht zal worden onder de Duitse naam van het stadje, Auschwitz. Vanaf eind 1941 wordt het concentratiekamp onder Himmlers SS ook gebruikt voor slavenarbeid. De 'gezonde' gevangenen werken als slaven in de mijnen en fabrieken van Johannesen Consolidated Steel en IG Farben dat Zyklon B leverde voor Auschwitz (Karol Józef Wojtyła (Paus Johannes Paulus II) en Bernhard van Lippe-Biesterfeld (Prins van Oranje) werkte voor IG Farben.Tijdens de oorlog verkopen Thyssen en Flick Consolidated Steel helemaal aan UBC. De maatschappij wordt herdoopt tot Silesian American Corporation en komt onder de volledige controle van Harriman en manager Prescott Bush. Grootvader Bush en Harriman strijken het bloedgeld op van de duizenden slaven die via Auschwitz in de mijnen werken.
Op 20 januari 1930 werd in Den Haag de Nazi BIS Bank geformaliseerd met zijn hoofdzetel in Bazel (Zwitserland) deze financierde de Nazi oorlogsmachine tijdens de oorlog. Heden is de BIS bank de bank van alle nationale centrale banken waar de Nederlandse Bilderberger Nout Wellink (CDA) voormalig president van was, dan ook de geruisloze motor achter het opkomend NWO wereldfascisme.
Nazi Bernhard van Lippe-Biesterfeld, Prins van Oranje van Nederland werd geboren op 29 Juli 1911 in Jena (Duitsland)deze legde zijn doctoraalexamen in 1935 af en ging werken voor IG Farben, een Duits chemisch bedrijf waar hij spion voor was. Hij was lid van de SA in Berlijn, de Sturmabteilung van Hitlers NSDAP en nodigde vooraanstaande Nazi’s uit op zijn huwelijk met met koningin Juliana. Bernhard wilde dan ook Nederlandse stadhouder worden voor Hitler wat uiteindelijk ook gebeurde, daar het Nederlands koningshuis tijdens de oorlog het land verliet en naar Engeland vluchtte. Hierdoor is Nederland vanaf dat moment volgens de toen van kracht zijnde Grondwet officieel in handen van de bezetters, namelijk de Nazi’s waaronder Bernhard zelf.
Tegenwoordig is het niet anders behalve dat bijna alle aspecten van onze samenleving geïnfiltreerd zijn, waaronder hun meest gevreesde tegenstander namelijk de katholieke kerk. Enkel door pedofilie binnen de meest machtige instantie op aarde van binnenuit bewust te laten intreden en op het juiste moment te openbaren kon de voor hun meest gevreesde oppositie ten gronde worden gericht.
Karol Józef Wojtyła (Paus Johannes Paulus II) was een Bilderberglid die tijdens de 2de Wereldoorlog voor het zelfde bedrijf (IG Farben dat Zyklon B leverde voor Auschwitz) werkte als Nazi Bernhard van Lippe-Biesterfeld (Prins van Oranje) Hij speelt hierin dan ook een grote rol. Zijn voorganger Johannes Paulus I is dan ook niet toevallig plotseling op 28 september 1978 overleden (vermoord) waardoor zijn pontificaat slechts 33 dagen duurde en het vaticaan in de handen van deze lucifer aanbidders kwam.
Dr. Jan Donner, de grootvader van huidig minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft na de 2de Wereldoorlog dan ook besloten dat de economische collaborateurs als Damme maar ook Philips, die orders uitvoerden voor Duitse organisaties, niet zouden worden vervolgd. Prins Bernhard hielp vooraanstaande Nazi’s vluchten via Zwitserland met de KLM naar Argentinië waarmee dit Koningshuis tot op heden innige familiale relaties onderhoudt.
(Hitlers dubbelganger zou vermoord zijn, waar Hitler zelf naar Argentinie gevlucht is waar hij latere leeftijd overleden is?)
Dit samen met Project Paperclip, wat inhield dat duizenden Nazi-wetenschappers niet berecht werden gedurende het Nürnberg tribunaal om vervolgens naar hun geldschieters in de VS overgebracht te worden. Waardoor het Nazi regime nooit volledig ten onder is gegaan en geruisloos vanuit Nederland en Amerika tot op heden via de Bilderbergconferenties heeft kunnen opereren om hun Nazi's droom, een Europese Unie en vervolgens een fascistische wereld te kunnen voltooien.
André Donner (ARP), zijnde de vader van huidig minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Nederland was vanaf 17 april 1950 tot 6 januari 1954 lid van de Staatscommissie-Van Schaik die de herziening van de Grondwet van 1953 heeft voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet heeft artikel 60 van de Grondwet de volgende uitbreiding gekregen.
“De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.”
De definitie van “verdrag” met vreemde mogendheden heeft de Grondwetscommissie 1950 Commissie- Van Eysinga, in het plenaire verslag van 16 september 1950 vastgelegd:
“Zonder op volledigheid aanspraak te maken, laat de Commissie hier volgen een lijstje van de meest bekende benamingen; Tractaat (treaty, traité), Conventie (convention (Engels en Frans) ), Handvest (Charter, charte, covenant, pacte), Statuut, Akte, Slotakte (final act, acte final), Algemene Akte, (general act, acte general), Accoord, (agreement, accord), Schikking (arrangement Engels en Frans)), Verklaring of declaratie (declaration, declaration), Protocol (protocol, protocole), Proces-verbaal (procés-verbal), Overeenkomst, Brief - of notawisseling, Lettres annexes (covering letters), Modus vivendi, Arbitrage-compromis, Memorandum d’Accord (Memorandum of Understanding), Memorandum.”
Hiermee zit vanaf 1953 in Nederlandse Grondwet verankerd dat de grondwettigheid van deze verdragen met vreemde Mogendheden niet gerechtelijk mag worden getoetst. Omdat de grondwettigheid van een Verdrag niet door de rechter mag worden beoordeeld, betekent dat die niet mag worden getoetst aan de Grondwet (art. 94 Grondwet, Ned), waardoor die binnen Nederland geen geldende wettelijke toepassing hebben. André Donner heeft dat allemaal kunnen doen zonder daarbij ook maar enig risico te lopen. Zijn vader Jan Donner was toen (van 1946 tot 1961) immers president Hoge Raad der Nederlanden.
Een jaar na het veranderen van artikel 60 werd de Bilderberggroep opgericht, namelijk een van de meest belangrijke ondemocratische geheime genootschappen die in 1954 op initiatief van Nazi Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld en de Pool Józef Retinger (vrijmetselaar) georganiseerd werd, vernoemd naar het hotel waar de eerste bijeenkomst in Nederland heeft plaatsgevonden, naar aanleiding van de verslechterende relatie tussen de Verenigde Staten van Amerika en Europa. Dit vanwege verzet binnen Amerika tegen de fascistische overname door deze Nazi’s waar de gebroeders Kennedy en vele anderen met hun leven voor betaalde. Deze  Bilderberg conferenties hebben er dan ook voor gezorgd dat de Nazi agenda geruisloos geïmplementeerd werd, wat heeft geleid tot de Europese Unie en de rampzalige gevolgen die we nu allen zullen ondervinden.
Verschillende Nederlanders waaronder Nout Wellink, Victor Halberstadt, Jeroen van der Veer, Neelie Kroes, Jaap de Hoop Scheffer, Ernst Hirsch Ballin, Prins Constantijn, Maxime Verhagen, Frans Timmermans, Prins Willem-Alexander, Jan Peter Balkenende, Gerard Kleisterlee, Wim Kok, Mat Herben, Ad Melkert, e.a... maar ook Belgen waaronder Prins Filip, Maurice Lippens, Jan Huyghebaert, Willy Claes, Jean-Pierre Hansen, Jean-Luc Dehaene, Guy Verhofstadt als ook Herman van Rompuy zijn lid van deze criminele organisatie. Herman van Rompuy is dan ook binnen deze Bilderberg conferentie ondemocratisch verkozen tot Europees president net als vele ander Presidenten van o.a Amerika en topfunctionarissen wereldwijd.
Prins Bernhard was eerste voorzitter van de Bilderbergconferenties en betrokken bij grootschalige illegale wapenhandel, de wapens zouden zijn gebruikt om Indonesische verzetsgroepen te helpen als ook de mislukte couppoging op Soekarno van Raymond Westerling zou met zijn steun op weg zijn geholpen. In 1976 moest hij aftreden vanwege de Lockheed-affaire, hij zou in voorgaande jaren 1,1 miljoen dollar aan steekpenningen hebben ontvangen van de Amerikaanse vliegtuigbouwer. Daarna heeft koningin Beatrix de rol van prins Bernard overgenomen.
Tegenwoordig is onze eigen Belgische topman Étienne Davignon die vernoemd werd in de Dutroux affaire voorzitter van deze ondemocratische politieke bijeenkomsten. Volgens andere getuige, binnen de Bilderberg deelnemers worden op de Bilderberg-conferenties zelfs ‘doodvonnissen’ uitgesproken.
In 1958 liep de laatste concessie voor het winnen van tinerts door de staat der Nederlanden en het Nederlands Koningshuis in Indonesië af en werd niet verlengd. Dit gebeurde door toedoen van Soekarno ondersteund door John. F en Robert Kennedy die het Nederlands Koningshuis financieel wilde raken mede vanwege hun rol bij de opkomende Nazi fascisten die een coup plegen op Amerika en de rest van de wereld.
De zoon van Hitlers financiers namelijk George Herbert Walker Bush (directeur CIA 1976-77, President U.S.A  1989-93) was vanaf 1959 CIA-agent, en in 1961 betrokken bij de Bilderbergplannen om een valse vlag aanslag op een Amerikaans burgervliegtuig boven Cuba te lanceren en een oorlog te kunnen beginnen met Cuba waar John. F. en zijn broer Robert Kennedy radicaal tegen waren. (vergelijkbaar zijn: 9/11, Oklahoma City bombing, Fukushima, Pearl Harbor, Titanic ...)
Een jaar later in 1962 moesten de laatste Nederlandse militairen Indonesië verlaten door toedoen van Soekarno, John F Kennedy en zijn broer Robert Kennedy. De Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton trad hierdoor in liquidatie waardoor Billiton en de koninklijke familie financiële problemen tegemoet gingen.
Op 4 juni 1963 gaf JFK de opdracht Treasury-dollars te drukken in plaats van Federal Reserve-dollars (Executive Order 11110). president John F. Kennedy en president Soekarno hadden een overeenkomst om de fondsen te verstrekken om de Verenigde Staten Schatkist zijn eigen munt af te drukken. Hij bevool ook dat eens het drukken klaar was de Federal Reserve-dollars zouden worden teruggetrokken en de Treasury-dollars in omloop zouden worden gebracht waar de kersverse president van het nieuwe Indonesië (Soekarno) een grote vooraanstaande rol in speelde. Een paar maanden later (op 22 november 1963) werd Kennedy op klaarlichte dag vermoord door insiders voor het oog van heel de wereld. Verschillende Bilderbegleden zoals George Herbert Walker Bush, Richard Nixon en Gerald Ford blijken betrokken te zijn bij deze moord. Op het moment dat zijn plaatsvervanger de macht in handen kreeg herriep men onmiddellijk het bevel om over te schakelen op Treasury-dollars. Een ander decreet van Kennedy, om niet langer betrokken te zijn bij de oorlog in het Verre Oosten door de Amerikaanse 'adviseurs' terug te trekken, werd ook onmiddellijk na zijn dood herroepen. Na de Cubacrisis wenste JFK vreedzame co-existentie met de Sovjet Unie en dat zou een einde betekenen van veel conflicten in de wereld. Hij wist dat de volgende grote oorlog nucleair zou zijn en geen winnaar zou opleveren...
Werelds grootste terroristische organisatie is dan ook de Nederlandse Raad van State met Koningin Beatrix aan het hoofd.
Om een financiële catastrofe tegen te gaan werd door de Grondwetswijziging, die door toedoen van de vader van Piet Hein Donner tot stand is gekomen, voor Vice-Presdent Louis Joseph Maria Beel (KVP) en Voorzitter Koningin Juliana van de Raad van State de weg vrijgemaakt om positief advies uit te uitbrengen waarop het kabinet De Quay((KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD)) op 21 april 1962 de Bestrijdingsmiddelenwet van kracht heeft verklaard die geen rekening houdt met:
- de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de afvalfase;
- en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld:
in zeer ernstige mate in strijd met de artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet, wat niet meer door een rechter mag worden beoordeeld
Dit betekent dat op de 18 t/m 20 mei 1962 gehouden Bilderbergconferentie waar Koningin Beatrix voor het eerst aanwezig was en alle daarop volgende Bilderbergconferenties is overeengekomen onder voorzitterschap van eerst Prins Bernhard en daarna onder regie van Koningin Beatrix niet mag worden voorgelegd aan de rechter om de grondwettigheid ervan te laten toetsen. Daarmee is Nederland door toedoen van André Donner onder voorzitterschap van eerst Prins Bernhard en later Koningin Beatrix vanaf 1962 een Oligarchische Staat geworden waarin de macht in handen is van enkelen uit een bevoorrechte klasse.
Die zelfde André Donner was vanaf  7 oktober 1958 tot 29 maart 1979 lid Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen te Luxemburg, waarmee de Oligarchische Staat Nederland als gevolg van deze gehouden Bilderbergconferenties geheel Europa en grote delen van de wereld in haar macht heeft gekregen. Het bewijs daarvoor heeft Philips safety manager Ad van Rooij geleverd vanwege het door hem mede namens Philips Medical Systems Nederland B.V. ingeleverd verzoekschrift d.d. 21 juli 2011, aangevuld bij brief d.d. 7 augustus 2011, aan het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Unie om de Nederlandse Grondwet in overeenstemming te brengen met de Europese Grondwet (Verdrag van Lissabon) nog steeds niet in behandeling is genomen.
De grootaandeelhouders van Shell/Billiton (waaronder het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat) hebben van deze door de Raad van State en Nederlandse Staat bewust ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet handig gebruik gemaakt om haar hoog problematisch gevaarlijk afval, met daarin zeer hoge concentraties uiterst giftige volledig in water oplosbare kankerverwekkende stoffen arseenzuur en chroom trioxide (chroom VI), als bestrijdingsmiddel duur te kunnen verkopen in plaats van tegen zeer hoge kosten eeuwig duur te laten opslaan, waartoe zij in ieder geval vanaf 1986 wettelijk verplicht waren.
Achteraf is men erachter gekomen dat deze met de hulp van André Donner ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet zal leiden tot niet meer te betalen schadeclaims richting Shell/Billiton (en daarmee richting het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat). Dit vanwege het simpele feit dat een “Overeenkomst” of “Verdrag” waarvan de grondwettigheid door toedoen van André Donner niet meer door een rechter mag worden beoordeeld geen “Wet” is, zoals de Bestrijdingsmiddelenwet.
Dezelfde André Donner (ARP), zijnde de vader van huidig minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was vanaf 1967 tot 1971 (mede)voorzitter van de Staatscommissie Cals-Donner die algehele herziening van de Grondwet in 1983 hebben voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet is artikel 120 in de algehele herziene Grondwet opgenomen, dat luidt:
"De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.”
Door hiervan in 1983 het zelfstandige artikel 120 in deze algehele herziene Grondwet op te nemen met toevoeging van “Wetten” is het schade-aansprakelijkheidsprobleem vanuit 16,5 miljoen Nederlanders en 500 miljoen Europeanen richting Shell/Billiton (en daarmee richting het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat) vanwege de op 21 april 1962 ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet weggenomen. Daarmee heeft André Donner voor Vicepresident Willem Scholten (CDA) en Voorzitter Koningin Beatrix van de Raad van State de weg vrijgemaakt om positief advies uit te uitbrengen waarop het Kabinet Lubbers I (CDA en VVD) heeft beslist dat bij de toelating van bestrijdingsmiddelen niet meer mag worden getoetst aan de volgende hieronder ingelaste artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet:
Het zal u dan ook niet verbazen dat de moord op Pim Fortuyn hier rechtstreeks mee samenhangt, namelijk op 02 mei 2002 werd Pim Fortuyn per brief door Ad van Rooij over het hierdoor ontstaan ECO-terrorisme op de hoogte gebracht, de opvolgende 2kg aan bewijzen werden onderschept waarop 4 dagen later, op 06 mei 2002 Pim Fortuyn vermoord werd op de zelfde wijze als J.F Kennedy.
Vanuit de Nederlandse Bilderbergpolitiek wordt dan ook de gehele wereldbevolking vergiftigd onder de dekmantel van “Duurzaamheid”, door ondertekening van het “Rio de Janeiro protocol” in juni 1992 onder voorzitterschap van de Nederlandse Socialistische milieuminster Hans Alders (PvdA), de ondertekening van het “Kyoto-protocol” in april 1998 onder voorzitterschap van Nederlandse Socialistische milieuminister Jan Pronk (PvdA) en de ondertekening in Zuid-Afrika tijdens de duurzaamheidsconferentie Johannesburg in september 2002 onder voorzitterschap van Nederlandse milieustaatssecretaris Pieter van Geel (CDA). Op deze manier wil men een fascistische wereld regering opdringen en de burgers met ECO-terrorisme in een hoek drijven zodat ze geen andere keus meer zouden hebben dan deze agenda te aanvaarden!
Hoever Nederland en België (vanaf 2010) met de vergiftiging van 6,5 miljard wereldbewoners vanuit de Nederlandse politiek, met de hulp van de multinationale ondernemingen zoals Billiton, Shell, AKZO, Philips, Unilever, Corus (gezamenlijk voorheen: Hoogovens) als ook DSM, Dow Chemical, Hoechst, Dupont, Mon-Santo gaat, maakt de klacht van 29 mei 2006 met als herinnering klacht 22 juli 2010 alsook 20 oktober 2011 duidelijk. Dit verzoekschrift aan de EU-Commissie tot het starten van een onderzoek vanwege het massaal dumpen tegen hoge winsten van categorie 1 zwaar kankerverwekkende arseenzuur en chroom VI houdende impregneermiddelen met miljoenen kankerdoden als gevolg werd tot op heden bewust niet behandeld door toedoen van de Nederlandse Eurocommissaris Nellie Kroes? (VVD), met als rechterhand prins Constantijn van Oranje.(beide Bilderbergleden). Hierdoor houdt de Europese Commissie deze klacht al maar liefst ruim vijf jaar lang in de doofpot. Als gevolg daarvan heeft België door toedoen van met name procureur des Konings Marc Rubens van Hasselt vanwege het niet optreden tegen milieudelicten veroorzaakt door o.a. de Group Machiels, kunnen uitgroeien tot het meest vervuilde land van Europa, met als gevolg dat kanker bij kinderen tussen 2 en 12 jaar in België en Nederland doodsoorzaak No 1 is en de komende jaren explosief zal stijgen.
Wij begrijpen dan ook als geen ander dat Groep Machiels, Group Essers, Unilin e.a. misbruikt worden daar ze verplicht moeten werken binnen het kader dat hun geboden word met als gevolg dat 6.000.000 Kg uiterst giftige filterkoeken afkomstig van de Chemiereus Monsanto en vele tonnen anderen stoffen waaronder Arseen illegaal op het REMO stort gedumpt worden wat ook al blijkt uit het Interpellatiedebat van de Vlaamse Regering 1984. Volgens buurtbewoners komen met regelmaat s’nachts vrachtwagens illegaal dumpen. Radioactief afval afkomstig van de Bijlmer ramp in Nederland waar op 4 oktober 1992 een Israëlisch Boeing 747 crashte met militaire biologische wapens en radioactieve goederen aan boord, ook dit afval zou volgens verschillende getuigenverklaringen gedeeltelijk op het lekkende Remo-stort vande Group Machiels illegaal gedumpt zijn. Overheid en Justitie zijn hiervan op de hoogte, getuige durven echter niet naar voren te komen, worden bedreigd, financieel, mentaal en karakterdood gemaakt, zij vrezen dan ook voor hun leven. Niet te vergeten de talloze miljoenen tonnen geïmpregneerd hout en afval waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld vanwege de bestrijdingsmiddelenwet die geen rekening houdt met de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de afvalfase. Giftige goederen die dus illegaal vervoerd worden door o.a. Groep Essers omdat deze bedrijven verplicht moeten werken binnen het kader dat de overheid hun bied ook al is dit niet conform met de wetgeving en dus levensgevaarlijk!
Vanaf 2010, met de ingang van het nieuwe Benelux verdrag, werken België en Luxemburg bij duurzame ontwikkeling, justitie en binnenlandse zaken nauw samen met Nederland.
Wat speelt hier daadwerkelijk? Bilderberg Nazi Nederland vergiftigd al vanaf 1962 haar buurland België en gebruikt dit land als dekmantel voor het vergiftigen van de wereld met hoge winsten (waaronder de Belgen zelf) Indien deze storten verbrand worden is het afgelopen met het gros van de bevolking. Een perfect geruisloos en winstgevend massavernietiging wapen waar het "military-industrial complex" waaronder de N.A.T.O (Bilderberglid Willy Claes, adviseur Group Machiels) enkel van kan dromen (Dit lijkt gezien de huidige omstandigheden dan ook geen toeval!)
U begrijpt dan ook dat studenten op het verkeerde been gezet worden, en integere academicus zitten gevangen in een wereld vol leugens en bedrog en zijn verplicht zijn te werken binnen de ruimte die hun geboden wordt op onze gekaapte Universiteiten. Hierdoor wordt echte kennis en wetenschap gemanipuleerd naar het belang van enkelen. Het lijkt dan ook geen toeval dat Luc van den Bossche, Theo Kelchtermans (Group Machiels) en Willy Claes (Group Machiels) binnen onze Universiteiten die totaal niet meer onafhankelijk zijn opereren. Een dictatuur op kennis en wetenschap.
Het zal u dan ook niet verwonderen dat Bilderberglid en voormalige Nederlandse primer Wim Kok (Verantwoordelijk Srebrenica) deze totale vergiftiging voor het Nederlands Koningshuis afdekt, en niet toevallig voorzitter is van de Club van Madrid waar enkel voormalige staatshoofden lid van mogen zijn zoals de Bilderbergleden Michael Gorbachev (Rusland), Bill Clinton (U.S.A), Guy Verhofstadt (België) EU partij voorzitter liberalen) en Poul Nyrup Rasmussen (Deen) EU partij voorzitter socialisten).
Vergelijkbare ondemocratische clubs worden gebruikt voor een hand vol elite families hun fascistische Wereld Orde tot stand te brengen, waaronder vrijmetselaarsloges, Bilderberggroep, Trilateral Commission, CFR, Skull and Bones waar personen met invloed uit het bedrijfsleven, politiek, media, justitie... over belangrijke aspecten uit onze samenleving worden misleid, misbruikt en gegijzeld.
Met als gevolg dat de gehele wereld verder wordt vergiftigd tegen zeer hoge winsten vanuit Nederland. (Nazi's paard van Troje binnen Europa vanwege tekortkomingen in de Nederlandse wetgeving waaronder, Artikel 60 en 120).
Dit alles heeft ook als gevolg dat vanwege deze bewust geïmplementeerde tekortkomingen in de Nederlandse wetgeving ongestraft aan internationale criminaliteit gedaan word waaronder Milieu, (wolmanzouten) Drug, (IRT affaire) Wapen, (vuurwerk (munitie) ramp Enschede) Mensenhandel, (Zandvoort-files) Kindermisbruik (Demmink) onder toezicht van de organen binnen de overheid. De vader van prinses Maxima zat in het kabinet van de Argentijnse dictator Videla, die veroordeeld is voor het vermoorden van politieke tegenstanders. Het Argentijnse parlement wees onlangs Jorge Zorreguieta aan als medeplichtige in het grootste witwasschandaal aller tijden, met vertakkingen in de internationale drugs- en wapenhandel waarin het huis van Oranje een rol blijkt te spelen. Máxima vervulde een onderbelicht gebleven bijrol.
De productie van de Nederlandse Cocaïne Fabriek lijkt heden dan ook naar Zuid Amerika en Afghanistan verhuisd waar sinds de inval van het westen is de opiumproductie tot 13 maal verdubbelt en word vervolgens internationaal gedistribueerd onder het toeziend oog van de overheid. Mabel Martine Wisse Smit echtgenote van prins Friso van Oranje-Nassau heeft een relatie gehad met drugkoning Klaas Bruinsma, minister van Justitie Mr. Dr. Ernst Hirsch Ballin moest aftreden vanwege de IRT-affaire (Het massaal door laten van drugs onder regie van politie en justitie), ondanks werd hij in 2006 weer minister van Justitie als opvolger van minister Donner die in 2003 ook al door Amerika voor de zelfde feiten op de vingers getikt werd. Tegenwoordig lijkt de Krikkegate affaire dan ook de nieuw IRT-affaire van Nederland te gaan worden.
Klokkenluiders waaronder ik zelf maar ook Sietze, Ad van Rooij, Micha Kat, Francis Cappelle, Rob Brochus, Gerard Kucharek en vele anderen.... worden met de dood bedreigd, opgesloten of corrupt financieel, moreel en mentaal kapot gemaakt om de ware toedracht voor het publiek in de doofpot te houden. Ondanks dit alles voelen wij ons verplicht dit te doen, daar de grens is overschreden en dit moreel niet meer te aanvaarden is!
Wij hopen dan ook dat Justitie en onze nieuwe regering alle middelen zal inzetten en gebruik zal maken van de gegevens en verzoekschriften die wij hebben aangereikt. Dit om niet alleen België maar ook geheel Europa en de rest van de wereld te helpen bevrijden uit de klauwen van deze niets betekende macht, daar het volk wil hebben dat daartegen verantwoord wordt opgetreden. Globale genocide wordt dan ook mogelijk gemaakt vanwege stealth wijzingen en tekortkomingen in de wetgeving onder de noemer van ECOlogisch en duurzaam om zo onopvallend Europese arresten te overtreden en de wereld populatie geruisloos tegen hoge winsten te reduceren met massale kankerdoden als gevolg, nu en "explosief" in de toekomst.
Er wordt dan ook alles aan gedaan om achter de schermen vanuit oppositie de burgers hun rechten op een democratisch manierterug te laten gelden, zowel nationaal, internationaal als daar buiten. In alle gelederen van de samenleving is oppositie geruisloos vertegenwoordigd waar men beter rekening mee houd.
Allen zijn we slachtoffers van enkele rijkste families op deze planeet die de touwtjes voorlopig nog in handen hebben bij elke belangrijke opschudding die ze veroorzaken. Hun werkgebied strekt zich uit over de hele planeet en zelfs daarbuiten, hun hebzucht en hun streven naar rijkdom en macht kent geen grenzen, en ze zien het grootste deel van de mensheid als afval - "menselijk afval". Het is dan ook hun doel om de wereldbevolking onder valse voorwaarden te doen krimpen en te handhaven op een veel lager aantal dan we nu kennen. Hieraan wilt u toch niet deelnemen!?
Ook het provinciehuis in Belgisch Limburg lijkt gegijzeld door zijn nauwe banden met Bilderbergleden en Nazi buur Nederland. Frank Smeets depute leefmilieu en onderwijs Limburg (voorzitter Raad van Bestuur Provinciale Hoge School Limburg) heeft eenproefproject (vanuit Nederland) voor bestrijding processierups goedgekeurd. Het op deze wijze bestrijden van de processierups met Xantari WG, is wettelijk verboden binnen Europa vanwege een Europees arrest van 29/09/99 (Richtlijn- 76/464/EEG)
Xantari WG bevat de chemische stof Bacillus thuringiensis met als CAS-Nr. 68038-71-1 in een concentratie van 10%. De overige 90% zijn vooralsnog onbekende zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) betreffende product wordt (met subsidie) gestimuleerd door de hogere overheden, zowel de provincie als het Vlaams Gewest, ondanks dat het absolut niet in het milieu mag komen en kankerverwekkend is. Xantari WG heeft in België het toelatingsnummer 9067/B en wordt volgens de aan No Cancer Foundation beschikbaar gestelde gegevens al meer dan 10 jaar lang gebruikt als bestrijdingsmiddel voor nagenoeg alle in België geteelde groenten en fruit met onvoorzienbare gevolgen voor de volksgezondheid. Deze illegale uiterst gevaarlijke stoffen worden dan ook Illegaal vervoerd en gestort door bedrijven als Group Essers en Group Machiels.
Deze bedrijven worden dan ook misbruikt om tegen hoge winsten alles te dumpen en te vergiftigen onder de dekmantel van internationale protocollen, zoals het Rio de Janeiro-protocol, het Kyotoprotocol en de duurzaamheidsconferentie Johannesburg, allen voorgezeten door deze Nederlandse Nazi, met als gevolg dat deze vergiftiging wereldwijd gesubsidieerd en maatschappelijk opgedrongen wordt, waar de moord op Pim Fortuyn en André Cools mee samen hangt.
Dumpen van gevaarlijk afval in grintgaten is dan ook niet nieuw. Op 18 juli 1991 werd socialist André Cools (PS) op 63-jarige leeftijd in Luik doodgeschoten. In het onderzoek naar de moord kwamen een aantal corruptieschandalen aan het licht van vooraanstaande socialistische politici als Guy Spitaels (PS) en Willy Claes (SP) beide Bilderbergleden. Was dit het gevolg van de miljoenenzwendel met het illegaal storten in grindgaten in en rond Luik in de jaren 80?
In 1992 werd Willy Claes EU partij voorzitter van de Socialisten, het zelfde jaar dat de op komst zijnde Europese Verordeningen beginnen met hun voorbereiding in 1992, zo heeft de Nederlands Socialistische staatssecretaris Hans Simons (PvdA) van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur, met deze voorkennis en wetenschap bij besluit van 6 april 1992 op eigen houtje (zonder vergunninghouder Hickson Garantor Nederland BV daartoe heeft verzocht) het etiket van het bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co vervalst van 374 g/l arseenzuur naar 304 g/l arseenpentoxide . Dit met de wetenschap dat het in werkelijkheid 374 g/l arseenzuur is gebleven en dat arseenzuur veel gevaarlijker is als arseenpentoxide.
De Group Machiels heeft dan ook als adviseur Socialist, vrijmetselaar Grootlogeloge België alsook Bilderberglid en voormalig SGR N.A.T.O Willy Claes binnen haar gelederen. Mede door hun handelen is de welvaart van de wereldburgers verdwenen, waarbij alles wordt vergiftigd tegen hoge winsten waar de burgers hun welvaart word afgenomen met behulp van frauduleuze Nazi Banken (BISS) en hun loonslaven. Om daarna de wereldpopulatie te reduceren met sluipmoordende genocide door vergiftiging met grote winsten tot een bevolkingsdichtheid die men onder controle denkt te kunnen houden binnen een "fascistische wereld orde". Dit alles onder de noemer van overbevolking en tekort aan grondstoffen, "wat een totale leugen is", om integere verantwoordelijke als medestanders te gijzelen, misleiden en te misbruiken.
Banken zullen dan ook volledig onderuit gaan, alleen al omdat ze deze genocide hebben gefinancierd onder valse voorwaarden. Zij zijn verantwoordelijk.
Dit is mogelijk door hun niet te stoppen hebzucht met als gevolg fraude, afpersing en zelfs kindermisbruik waardoor verantwoordelijken chantabel worden, de doodsteek voor onze democratie. Marc Dutroux zijn pedonetwerk waar verschillende Bilderbergleden in vernoemd worden, de Zandvoort files en niet toevallig pedo Secretaris Generaal van Justitie in Nederland Joris Demmink zijn hiervan een voorbeeld. Deze laatste speelt dan ook een spilfiguur binnen deze satanische pedofiele machtsovername van onze democratie. Hij als rechterhand van Koningin Beatrix en Piet Hein Donner is daarmee zodanig chantabel dat in Nederland niet meer gesproken kan worden van een democratie maar van een oligarchie. Verantwoordelijke zijn hierdoor gegijzeld en gedoemd om aan deze Genocide waanzin mee te werken!
De feiten zijn zo extreem dat de gedupeerde burgers het ongeloofwaardig achten. Echter blijkt een groot deel van de bevolking niet zo gevoelig voor de chemische dumpingen als men gehoopt had, massaal worden burgers wakker, zij voelen de adem van het opkomende fascisme in de nek.
Integere volksvertegenwoordigers en verantwoordelijke dienen dan ook op te komen voor de burgers hun rechten, er valt niets meer te verliezen. Zij horen te wijzen op de huidige problematiek, waaronder het globaal dumpen van gifstoffen tegen hoge winsten en het bewust besproeien met giftige, chemische en schadelijke stoffen in onze atmosfeer, zowel op burgers als flora vanuit N.A.T.O en lo budget vliegtuigen (vandaar lo budget vliegen) wat onder valse voorwaarden gebeurt. Chemtrails zijn sluipmoordende massavernietigingswapens die ons klimaat en flora volledig verwoesten en mensen en dieren ziek maken.
Allen misleid door leugens en bedrog zoals de CO2 uitstoot die hiermee zou worden teruggedrongen, waar gedupeerde burgers vervolgens de schuld van zullen krijgen. Luc van den Bossche Socialist, Vrijmetselaar (Grootloge België) en vader van Vlaams politici Freya Van den Bossche die binnengeloodst werd door Socialist Steve Stavaerts (Group Machiels) was lange tijd voorzitter van de raad van bestuur van de Brussels Airport Company. Hij is dan ook medeverantwoordelijk voor de talloze tonnen chemicaliën, pesticide, zware metalen en giftige stoffen afkomstig van o.a. de Nederlandse Koninklijke DSM die op de Brussels Airport in de lage kosten vliegtuigen geladen worden (vandaar lo budget vliegen). Dit om onze flora en de Europese burgers "illegaal" onder valse voorwaarden en "onwetend" te besproeien, in strijd met het Europees arrest van 29 September 1999 (Richtlijn-76/464/EEG) betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de gemeenschap worden geloosd.
Luc van den Bossche was Vice-eersteminister in de Vlaamse regering-Van den Brande IV 1998 (waaronder Theo Kelchtermans minister leefmilieu (Adviseur Group Machiels en voormalig voorzitter Universiteit Hasselt) Luc van den Bossche haalde zijn eredoctoraat rechten op de Universiteit van Gent en is secretaris van de raad van bestuur, waarvan Professor Mark Stevens van het Laboratorium voor Houttechnologie, onder zijn Viceministerschap, op de hoorzitting van het Vlaams parlement op 12 oktober 1998 de resolutie verbod op kankerverwekkende arseen- en chroom VI houdende impregneermiddelen weerlegde. Professor Mark Stevens deed dit ook op Europees waardoor alles, waaronder ons drinkwater, voeding, lucht en bouwmaterialen met de meest kwalijke kankerverwekkende stoffen zoals Arseenzuur en Chroom VI (chemisch afval van genotoxische klasse) is vergiftigd en steeds verder wordt vergiftigd.
Steve Stevaert (Group Machiels) die door de Limburgse socialistische voorman en Bilderberglid Willy Claes (Group Machiels) in de Limburgse politiek werd binnengeloodst, verving op 28 september 1998 zijn partij genood Luc Van den Bossche als Vice-eersteminister in de Vlaamse regering-Van den Brande IV vanwege de dioxinecrisis. (Luc Van den Bossche werd daarop Belgische ministers van Binnenlandse Zaken en volksgezondheid 1999). Steve heeft in deze hoedanigheid het voorstel resolutie verbod op kankerverwekkende arseen- en chroom VI houdende impregneermiddelen op 04 februari 1999 afgewezen. Hierdoor word het gebruik van dit hoog giftig vals geëtiketteerde geïmpregneerde hout vol met arseenzuur en chroom VI houdend hoog problematisch afval van o.a. Shell / Billiton (6 tot 20 kg per kuub) voortgezet tot op heden, waaruit het Nederlands koningshuis als grootaandeelhouder miljarden winsten heeft gehad.
Dit uiterst giftige hout wordt vervolgens in strijd met de Europese EURAL in de afvalfase klein gemalen bij o.a. de Unilin te Wielsbeke en verwerkt in laminaat en spaanplaten dat wordt gebruikt voor dakbeschot, meubels, keukenkasten e.d. In zijn afvalfase wordt dit uiterst giftig geïmpregneerde hout en spaanplaat in strijd met Europese richtlijnen en verordeningen met subsidie opgestookt in groene ovens van o.a. (Group Machiels) of illegaal gestort bij o.a. (Group Machiels) REMO stort. Hierdoor worden de meest kwalijke kankerverwekkende stoffen (Arseenzuur en Chroom-trioxide (chroom VI) via lucht en water verspreid en de uiterst giftige restfracties (vliegas en bodem as) verwerkt in bouwmaterialen zoals milieubeton of green bricks e.a... die onder meer zeer hoge kankerverwekkende radonstraling afgeven.
Socialist Steve Stevaert vertegenwoordigt gezamenlijk met Theo Kelchtermans, Patrick Dewael en Willy Claes de belangen van de (Group Machiels).
Deze massavergiftiging is dan ook als onderbouw binnen de Arbeidsrechtbank van Gent ingebracht binnen een geschil tussen Verbeek Erik (No Cancer Foundation) en NVSM Tony Coonen. Betreffende hebben vanaf 1 maart 2010 ervoor gezorgd dat Verbeek Erik zonder enig inkomen zit om hem vervolgens 40.000 Euro af te nemen gebaseerd op een vals en corrupt dossier. Voorzitter NVSM Tony Coonen is Vrijmetselaar en partner van Hilde Claes (Burgemeester Hasselt) en de dochter van Willy Claes (Bilderberglid , voormalig Belgische minister, EU partij voorzitter Socialisten, SGR N.A.T.O , en heden vrijmetselaar Grootloge België en adviseur Group Machiels)
Het zal u dan ook niet verwonderen dat het advocaten bureau van Luc van den Bossche (vrijmetselaar Grootloge België) de tegenpartij verdedigd. Hij was Vlaams minister van Ambtenarenzaken 1992-1995 Belgische Minister van Ambtenarenzaken 1999-2003 Voorzitter Europese Ministerraad van Ambtenarenzaken 2001, wat de verdwijning van 75% van de ordners binnen de Arbeidsrechtbank van Gent waaronder de concluties kan verklaren, ambtenaren verliezen namelijk hun baan indien men niet mee werkt aan deze totale vergiftiging. Integere rechters krijgen hierdoor incomplete dossiers voor ogen en oordelen bewust of onbewust op deze corrupt gemanipuleerde dossiers waardoor ook in dit land geen recht meer te halen valt.
Mede daarom is in opdracht van Procureur des Konings Marc Rubens van Hasselt in samenwerking met de Nederlandse justitie waaronder pedofielen en chantabele ministers zoals de Secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink een poging gedaan om Verbeek Erik onterecht en corrupt in internationale criminaliteit te betrekken om vernoemde lange tijd onschuldig achter tralies te krijgen. Hetzelfde is in Nederland gebeurd door toedoen van Secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink en zijn vriend minister Donner met H.Baybas die onterecht levenslang veroordeeld werd vanwege minister Demmink zijn pedofiele activiteiten in Turkije.
Op 22 maart 2011 heeft Verbeek Erik, namens No Cancer Foundation en verontruste burgers die uit angst voor justitieel en overheid machtsmisbruik anoniem wensen te blijven, aangifte gedaan bij de Hasseltse politie (HAZODI) vanwege het weigeren van een WOB verzoek door Tony Coonen, dit om collega vrijmetselaars (socialisten) hun betrokkenheid te kunnen afdekken m.b.t deze massa vergiftiging waaronder het besproeien en vergiftigen van flora en bevolking, waarop de No Cancer Foundation Website uit de lucht gehaald werd met een beschikking d.d. 6 april 2011 namelijk 14 dagen na betreffende aangifte (periode dat aangifte van Politie tot bij Procureur komt?) op basis van onwaarheden, zonder voorafgaande daarover te zijn gehoord, zonder een afschrift van de beschikking toegestuurd te hebben gekregen of inzage in het dossier. Dit om de internationale overheidscriminaliteit gepleegd door corrupte ambtenaren van het internet te halen en vervolgens af te dekken.
Vervolgens kreeg No Cancer Foundation een dag na deze beschikking namelijk 7 April een corrupte binnenval samen met het FAGG dat zelf zwaar de wet overtreed. Betreffende verstrekken schadelijke medicijnen waaronder illegale vaccins voor zelfontwikkelde virussen zoals de Mexicaanse griep. De Nederlandse Nazi wetenschap heeft zich weer eens van zijn slechtste kant laten zien. Nederlandse virologen hebben een gemuteerd vogelvirus ontwikkeld dat levensgevaarlijk is. Dit is dan ook een van de redenen waarom Flaraxin, (een product van natuurlijke oorsprong tegen kanker wat niet past in de elite hun belangen) in beslag genomen werd. Dit ondanks dat de FAGG als ook de Vlaamse en Federale overheid voorheen tot drie maal toe uitgenodigd werden, namelijk op Donderdag 21 Oktober 2010, Zondag 12 December 2010 (waaronder Pieter Neels van het (FAGG) voor het deskundige panel) allen via E-mail en (Zondag 29 Mei 2011 aangetekend aan alle Vlaamse & Federale ministers) voor een conferentie bij te wonen in verband met Flaraxin en de massavergiftiging op burgers door toedoen van de belangenverstrengeling tussen overheid met multinationals. (Niemand is gekomen?!)
De vanaf 2010 samenwerkende Benelux politiek heeft immers besloten dat het op deze wijze uitroeien van de wereldbevolking, waaronder de Nederlanders en Belgen op de eerste plaats, ten gunste van een miljarden fortuin van het Nederlandse Koninklijke huis moet blijven doorgaan. Daarbinnen past No Cancer Foundation en Flaraxin niet. Flaraxin is namelijk in 90% van de oncologische aandoeningen efficiënt en kan in vele gevallen tumoren laten verdwijnen zonder bijwerkingen. Bovendien is het 10 tot 20 maal goedkoper dan de huidig voorgeschreven chemobehandeling wat verwelkomt zou moeten worden in deze tijden van vergiftiging en crisis. Om die reden heeft onderzoeksrechter Davy Jordens onder druk van procureur des Konings Marc Rubens van Hasselt de bij No Cancer Foundation in beslag genomen boekhouding (na maar liefst 9 maanden) nog steeds niet teruggegeven en beslag gelegd op goederen van derden. Dit enkel en alleen om daarmee bij No Cancer Foundation veel schade te berokkenen waar de burgers weeral het slachtoffer van zijn. (Gezien de ernst van de omstandigheden houden wij er rekening mee dat ook het parket van Hasselt waaronder Procureur Marc Rubens zelf onder grote ondemocratische druk moet werken en misschien zoals vele anderen gegijzeld zit in dit allesvernietigende web)
Het Nederlandse Koninklijke huis houdt hier dan ook een miljarden fortuin aan over.
Echter wil ik er op wijzen geen direct oordeel te vellen, burgers wensen verantwoordelijke vergevingsvol de hand te rijken om gezamenlijk verantwoord oplossingen aan te bieden. Vele onder hun zijn namelijk ook gegijzelde slachtoffers.
Mede om deze rede hebben wij een verzoek ingediend bij de federale overheid als ook vanwege het nieuwe Benelux-verdrag van 2010 dat in strijd is met artikel 120 in de Nederlandse Grondwet en het niet hebben van een Grondwettelijk Hof in Nederland, met als gevolg dat vanuit Nederland met behulp van Belgische dekmantelbedrijven als het Remo-stort te Houthalen, Group Machiels te Hasselt, Essers te Genk en Unilin te Wielsbeke nagenoeg alle artikelen uit de Belgische Grondwet en het Europese Verdrag van Lissabon overtreden worden met het vooropgezette doel om zo’n 6,5 miljard wereldbewoners (waaronder 11 miljoen Belgen) via Belgische dekmantelbedrijven tegen zeer hoge winsten, onopvallend te vergiftigen met onder meer miljoenen/ miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerde zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroom tri-oxide (chroom VI), zijnde hoog problematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell waarin het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat veel aandelen hebben. Met deze inhoud is feitelijk komen vast te staan dat vanuit deze nieuwe Belgische Federale regering zal moeten worden ingegrepen anders is het, als gevolg van artikel 120 in de Nederlandse Grondwet, in samenhang met het feit dat Nederland niet over een Grondwettelijk Hof beschikt, binnen enkele jaren afgelopen met het leven op aarde zoals het nu bestaat. No Cancer Foundation e.a. hebben aan alle verantwoordelijke volksvertegenwoordigers, dan ook het nadrukkelijke verzoek gedaan om hun verantwoordelijkheid te nemen en deze zaak aanhangig te maken bij het Belgische Grondwettelijke Hof.
 
Het zal u dan ook niet verwonderen dat Bilderberglid en voormalige Nederlandse primer Wim Kok (Verantwoordelijk Srebrenica) deze totale vergiftiging voor het Nederlands Koningshuis afdekt, en niet toevallig voorzitter is van de Club van Madrid waar enkel voormalige staatshoofden lid van mogen zijn zoals de Bilderbergleden Michael Gorbachev (Rusland), Bill Clinton (U.S.A), Guy Verhofstadt (België) EU partij voorzitter liberalen) en Poul Nyrup Rasmussen (Deen) EU partij voorzitter socialisten).
Vergelijkbare ondemocratische clubs worden gebruikt voor een hand vol elite families hun fascistische Wereld Orde tot stand te brengen, waaronder vrijmetselaarsloges, Bilderberggroep, Trilateral Commission, CFR, Skull and Bones waar personen met invloed uit het bedrijfsleven, politiek, media, justitie... over belangrijke aspecten uit onze samenleving worden misleid, misbruikt en gegijzeld.
Met als gevolg dat de gehele wereld verder wordt vergiftigd tegen zeer hoge winsten vanuit Nederland. (Nazi's paard van Troje binnen Europa vanwege tekortkomingen in de Nederlandse wetgeving waaronder, Artikel 60 en 120).
Dit alles heeft ook als gevolg dat vanwege deze bewust geïmplementeerde tekortkomingen in de Nederlandse wetgeving ongestraft aan internationale criminaliteit gedaan word waaronder Milieu, (wolmanzouten) Drug, (IRT affaire) Wapen, (vuurwerk (munitie) ramp Enschede) Mensenhandel, (Zandvoort-files) Kindermisbruik (Demmink) onder toezicht van de organen binnen de  overheid. De vader van prinses Maxima zat in het kabinet van de Argentijnse dictator Videla, die veroordeeld is voor het vermoorden van politieke tegenstanders. Het Argentijnse parlement wees onlangs Jorge Zorreguieta aan als medeplichtige in het grootste witwasschandaal aller tijden, met vertakkingen in de internationale drugs- en wapenhandel waarin het huis van Oranje een rol blijkt te spelen. Máxima vervulde een onderbelicht gebleven bijrol.
De productie van de Nederlandse Cocaïne Fabriek lijkt heden dan ook naar Zuid Amerika en Afghanistan verhuisd waar sinds de inval van het westen is de opiumproductie tot 13 maal verdubbelt en word vervolgens internationaal gedistribueerd onder het toeziend oog van de overheid. Mabel Martine Wisse Smit echtgenote van prins Friso van Oranje-Nassau heeft een relatie gehad met drugkoning Klaas Bruinsma, minister van Justitie Mr. Dr. Ernst Hirsch Ballin moest aftreden vanwege de IRT-affaire (Het massaal door laten van drugs onder regie van politie en justitie), ondanks werd hij in 2006 weer minister van Justitie als opvolger van minister Donner die in 2003 ook al door Amerika voor de zelfde feiten op de vingers getikt werd. Tegenwoordig lijkt de Krikkegate affaire dan ook de nieuw IRT-affaire van Nederland te gaan worden.
Klokkenluiders waaronder ik zelf maar ook Sietze, Ad van Rooij, Micha Kat, Francis Cappelle, Rob Brochus, Gerard Kucharek en vele anderen.... worden met de dood bedreigd, opgesloten of corrupt financieel, moreel en mentaal kapot gemaakt om de ware toedracht voor het publiek in de doofpot te houden. Ondanks dit alles voelen wij ons verplicht dit te doen, daar de grens is overschreden en dit moreel niet meer te aanvaarden is!
Wij hopen dan ook dat Justitie en onze nieuwe regering alle middelen zal inzetten en gebruik zal maken van de gegevens en verzoekschriften die wij hebben aangereikt. Dit om niet alleen België maar ook geheel Europa en de rest van de wereld te helpen bevrijden uit de klauwen van deze niets betekende macht, daar het volk wil hebben dat daartegen verantwoord wordt opgetreden. Globale genocide wordt dan ook mogelijk gemaakt vanwege stealth wijzingen en tekortkomingen in de wetgeving onder de noemer van ECOlogisch en duurzaam om zo onopvallend Europese arresten te overtreden en de wereld populatie geruisloos tegen hoge winsten te reduceren met massale kankerdoden als gevolg, nu en "explosief" in de toekomst.
Er wordt dan ook alles aan gedaan om achter de schermen vanuit oppositie de burgers hun rechten op een democratisch manier terug te laten gelden, zowel nationaal, internationaal als daar buiten. In alle gelederen van de samenleving is oppositie geruisloos vertegenwoordigd waar men beter rekening mee houd.
Allen zijn we slachtoffers van enkele rijkste families op deze planeet die de touwtjes voorlopig nog in handen hebben bij elke belangrijke opschudding die ze veroorzaken. Hun werkgebied strekt zich uit over de hele planeet en zelfs daarbuiten, hun hebzucht en hun streven naar rijkdom en macht kent geen grenzen, en ze zien het grootste deel van de mensheid als afval - "menselijk afval". Het is dan ook hun doel om de wereldbevolking onder valse voorwaarden te doen krimpen en te handhaven op een veel lager aantal dan we nu kennen. Hieraan wilt u toch niet deelnemen!?
Ook het provinciehuis in Belgisch Limburg lijkt gegijzeld door zijn nauwe banden met Bilderbergleden en Nazi buur Nederland. Frank Smeets depute leefmilieu en onderwijs Limburg (voorzitter Raad van Bestuur Provinciale Hoge School Limburg) heeft eenproefproject (vanuit Nederland) voor bestrijding processierups goedgekeurd. Het op deze wijze bestrijden van de processierups met Xantari WG, is wettelijk verboden binnen Europa vanwege een Europees arrest van 29/09/99 (Richtlijn- 76/464/EEG)
Xantari WG bevat de chemische stof Bacillus thuringiensis met als CAS-Nr. 68038-71-1 in een concentratie van 10%. De overige 90% zijn vooralsnog onbekende zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) betreffende product wordt (met subsidie) gestimuleerd door de hogere overheden, zowel de provincie als het Vlaams Gewest, ondanks dat het absolut niet in het milieu mag komen en kankerverwekkend is. Xantari WG heeft in België het toelatingsnummer 9067/B en wordt volgens de aan No Cancer Foundation beschikbaar gestelde gegevens al meer dan 10 jaar lang gebruikt als bestrijdingsmiddel voor nagenoeg alle in België geteelde groenten en fruit met onvoorzienbare gevolgen voor de volksgezondheid. Deze illegale uiterst gevaarlijke stoffen worden dan ook Illegaal vervoerd en gestort door bedrijven als Group Essers en Group Machiels.
Deze bedrijven worden dan ook misbruikt om tegen hoge winsten alles te dumpen en te vergiftigen onder de dekmantel van internationale protocollen, zoals het Rio de Janeiro-protocol, het Kyotoprotocol en de duurzaamheidsconferentie Johannesburg, allen voorgezeten door deze Nederlandse Nazi, met als gevolg dat deze vergiftiging wereldwijd gesubsidieerd en maatschappelijk opgedrongen wordt, waar de moord op Pim Fortuyn en André Cools mee samen hangt.
Dumpen van gevaarlijk afval in grintgaten is dan ook niet nieuw. Op 18 juli 1991 werd socialist André Cools (PS) op 63-jarige leeftijd in Luik doodgeschoten. In het onderzoek naar de moord kwamen een aantal corruptieschandalen aan het licht van vooraanstaande socialistische politici als Guy Spitaels (PS) en Willy Claes (SP) beide Bilderbergleden. Was dit het gevolg van de miljoenenzwendel met het illegaal storten in grindgaten in en rond Luik in de jaren 80?
In 1992 werd Willy Claes EU partij voorzitter van de Socialisten, het zelfde jaar dat de op komst zijnde Europese Verordeningen beginnen met hun voorbereiding in 1992, zo heeft de Nederlands Socialistische staatssecretaris Hans Simons (PvdA) van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur, met deze voorkennis en wetenschap bij besluit van 6 april 1992 op eigen houtje (zonder vergunninghouder Hickson Garantor Nederland BV daartoe heeft verzocht) het etiket van het bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co vervalst van 374 g/l arseenzuur naar 304 g/l arseenpentoxide . Dit met de wetenschap dat het in werkelijkheid 374 g/l arseenzuur is gebleven en dat arseenzuur veel gevaarlijker is als arseenpentoxide.
De Group Machiels heeft dan ook als adviseur Socialist, vrijmetselaar Grootlogeloge België alsook Bilderberglid en voormalig SGR N.A.T.O  Willy Claes binnen haar gelederen. Mede door hun handelen is de welvaart van de wereldburgers verdwenen, waarbij alles wordt vergiftigd tegen hoge winsten waar de burgers hun welvaart word afgenomen met behulp van frauduleuze Nazi Banken (BISS) en hun loonslaven. Om daarna de wereldpopulatie te reduceren met sluipmoordende genocide door vergiftiging met grote winsten tot een bevolkingsdichtheid die men onder controle denkt te kunnen houden binnen een "fascistische wereld orde". Dit alles onder de noemer van overbevolking en tekort aan grondstoffen, "wat een totale leugen is", om integere verantwoordelijke als medestanders te gijzelen, misleiden en te misbruiken.
Banken zullen dan ook volledig onderuit gaan, alleen al omdat ze deze genocide hebben gefinancierd onder valse voorwaarden. Zij zijn verantwoordelijk.
Dit is mogelijk door hun niet te stoppen hebzucht met als gevolg fraude, afpersing en zelfs kindermisbruik waardoor verantwoordelijken chantabel worden, de doodsteek voor onze democratie. Marc Dutroux zijn pedonetwerk waar verschillende Bilderbergleden in vernoemd worden, de Zandvoort files en niet toevallig pedo Secretaris Generaal van Justitie in Nederland Joris Demmink zijn hiervan een voorbeeld. Deze laatste speelt dan ook een spilfiguur binnen deze satanische pedofiele machtsovername van onze democratie. Hij als rechterhand van Koningin Beatrix en Piet Hein Donner is daarmee zodanig chantabel dat in Nederland niet meer gesproken kan worden van een democratie maar van een oligarchie. Verantwoordelijke zijn hierdoor gegijzeld en gedoemd om aan deze Genocide waanzin mee te werken!
De feiten zijn zo extreem dat de gedupeerde burgers het ongeloofwaardig achten. Echter blijkt een groot deel van de bevolking niet zo gevoelig voor de chemische dumpingen als men gehoopt had, massaal worden burgers wakker, zij voelen de adem van het opkomende fascisme in de nek.
Integere volksvertegenwoordigers en verantwoordelijke dienen dan ook op te komen voor de burgers hun rechten, er valt niets meer te verliezen. Zij horen te wijzen op de huidige problematiek, waaronder het globaal dumpen van gifstoffen tegen hoge winsten en het bewust besproeien met giftige, chemische en schadelijke stoffen in onze atmosfeer, zowel op burgers als flora vanuit N.A.T.O en lo budget vliegtuigen (vandaar lo budget vliegen) wat onder valse voorwaarden gebeurt. Chemtrails zijn sluipmoordende massavernietigingswapens die ons klimaat en flora volledig verwoesten en mensen en dieren ziek maken.
Allen misleid door leugens en bedrog zoals de CO2 uitstoot die hiermee zou worden teruggedrongen, waar gedupeerde burgers vervolgens de schuld van zullen krijgen. Luc van den Bossche Socialist, Vrijmetselaar (Grootloge België) en vader van Vlaams politici Freya Van den Bossche die binnengeloodst werd door Socialist Steve Stavaerts (Group Machiels) was lange tijd voorzitter van de raad van bestuur van de Brussels Airport Company. Hij is dan ook medeverantwoordelijk voor de talloze tonnen chemicaliën, pesticide, zware metalen en giftige stoffen afkomstig van o.a. de Nederlandse Koninklijke DSM die op de Brussels Airport in de lage kosten vliegtuigen geladen worden (vandaar lo budget vliegen). Dit om onze flora en de Europese burgers "illegaal" onder valse voorwaarden en "onwetend" te besproeien, in strijd met het Europees arrest van 29 September 1999 (Richtlijn-76/464/EEG) betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de gemeenschap worden geloosd.
Luc van den Bossche was Vice-eersteminister in de Vlaamse regering-Van den Brande IV 1998 (waaronder Theo Kelchtermans minister leefmilieu (Adviseur Group Machiels en voormalig voorzitter Universiteit Hasselt) Luc van den Bossche haalde zijn eredoctoraat rechten op de Universiteit van Gent en is secretaris van de raad van bestuur, waarvan Professor Mark Stevens van het Laboratorium voor Houttechnologie, onder zijn Viceministerschap, op de hoorzitting van het Vlaams parlement op 12 oktober 1998 de resolutie verbod op kankerverwekkende arseen- en chroom VI houdende impregneermiddelen weerlegde. Professor Mark Stevens deed dit ook op Europees waardoor alles, waaronder ons drinkwater, voeding, lucht en bouwmaterialen met de meest kwalijke kankerverwekkende stoffen zoals Arseenzuur en Chroom VI (chemisch afval van genotoxische klasse) is vergiftigd en steeds verder wordt vergiftigd.
Steve Stevaert (Group Machiels) die door de Limburgse socialistische voorman en Bilderberglid Willy Claes (Group Machiels) in de Limburgse politiek werd binnengeloodst, verving op 28 september 1998 zijn partij genood Luc Van den Bossche als Vice-eersteminister in de Vlaamse regering-Van den Brande IV vanwege de dioxinecrisis. (Luc Van den Bossche werd daarop Belgische ministers van Binnenlandse Zaken en volksgezondheid 1999). Steve heeft in deze hoedanigheid het voorstel resolutie verbod op kankerverwekkende arseen- en chroom VI houdende impregneermiddelen op 04 februari 1999 afgewezen. Hierdoor word het gebruik van dit hoog giftig vals geëtiketteerde geïmpregneerde hout vol met arseenzuur en chroom VI houdend hoog problematisch afval van o.a. Shell / Billiton (6 tot 20 kg per kuub) voortgezet tot op heden, waaruit het Nederlands koningshuis als grootaandeelhouder miljarden winsten heeft gehad.
Dit uiterst giftige hout wordt vervolgens in strijd met de Europese EURAL in de afvalfase klein gemalen bij o.a. de Unilin te Wielsbeke en verwerkt in laminaat en spaanplaten dat wordt gebruikt voor dakbeschot, meubels, keukenkasten e.d. In zijn afvalfase wordt dit uiterst giftig geïmpregneerde hout en spaanplaat in strijd met Europese richtlijnen en verordeningen met subsidie opgestookt in groene ovens van o.a. (Group Machiels) of illegaal gestort bij o.a. (Group Machiels) REMO stort. Hierdoor worden de meest kwalijke kankerverwekkende stoffen (Arseenzuur en Chroom-trioxide (chroom VI) via lucht en water verspreid en de uiterst giftige restfracties (vliegas en bodem as) verwerkt in bouwmaterialen zoals milieubeton of green bricks e.a... die onder meer zeer hoge kankerverwekkende radonstraling afgeven.
Socialist Steve Stevaert vertegenwoordigt gezamenlijk met Theo Kelchtermans, Patrick Dewael en Willy Claes de belangen van de (Group Machiels). 
Deze massavergiftiging is dan ook als onderbouw binnen de Arbeidsrechtbank van Gent ingebracht binnen een geschil tussen Verbeek Erik (No Cancer Foundation) en NVSM Tony Coonen.  Betreffende hebben vanaf 1 maart 2010 ervoor gezorgd dat Verbeek Erik zonder enig inkomen zit om hem vervolgens 40.000 Euro af te nemen gebaseerd op een vals en corrupt dossier. Voorzitter NVSM Tony Coonen is Vrijmetselaar en partner van Hilde Claes (Burgemeester Hasselt) en de dochter van Willy Claes (Bilderberglid , voormalig Belgische minister, EU partij voorzitter Socialisten, SGR N.A.T.O , en heden vrijmetselaar Grootloge België  en adviseur Group Machiels)
Het zal u dan ook niet verwonderen dat het advocaten bureau van Luc van den Bossche (vrijmetselaar Grootloge België) de tegenpartij verdedigd. Hij was Vlaams minister van Ambtenarenzaken 1992-1995 Belgische Minister van Ambtenarenzaken 1999-2003 Voorzitter Europese Ministerraad van Ambtenarenzaken 2001, wat de verdwijning van 75% van de ordners binnen de Arbeidsrechtbank van Gent waaronder de concluties kan verklaren, ambtenaren verliezen namelijk hun baan indien men niet mee werkt aan deze totale vergiftiging. Integere rechters krijgen hierdoor incomplete dossiers voor ogen en oordelen bewust of onbewust op deze corrupt gemanipuleerde dossiers waardoor ook in dit land geen recht meer te halen valt.
Mede daarom is in opdracht van Procureur des Konings Marc Rubens van Hasselt in samenwerking met de Nederlandse justitie waaronder pedofielen en chantabele ministers zoals de Secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink een poging gedaan om Verbeek Erik onterecht en corrupt in internationale criminaliteit te betrekken om vernoemde lange tijd onschuldig achter tralies te krijgen. Hetzelfde is in Nederland gebeurd door toedoen van Secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink en zijn vriend minister Donner met H.Baybas die onterecht levenslang veroordeeld werd vanwege minister Demmink zijn pedofiele activiteiten in Turkije.
Op 22 maart 2011 heeft Verbeek Erik, namens No Cancer Foundation en verontruste burgers die uit angst voor justitieel en overheid machtsmisbruik anoniem wensen te blijven, aangifte gedaan bij de Hasseltse politie (HAZODI) vanwege het weigeren van een WOB verzoek door Tony Coonen, dit om collega vrijmetselaars (socialisten) hun betrokkenheid te kunnen afdekken m.b.t deze massa vergiftiging waaronder het besproeien en vergiftigen van flora en bevolking, waarop de No Cancer Foundation Website uit de lucht gehaald werd met een beschikking d.d. 6 april 2011 namelijk 14 dagen na betreffende aangifte (periode dat aangifte van Politie tot bij Procureur komt?) op basis van onwaarheden, zonder voorafgaande daarover te zijn gehoord, zonder een afschrift van de beschikking toegestuurd te hebben gekregen of inzage in het dossier. Dit om de internationale overheidscriminaliteit gepleegd door corrupte ambtenaren van het internet te halen en vervolgens af te dekken.
Vervolgens kreeg No Cancer Foundation een dag na deze beschikking namelijk 7 April een corrupte binnenval samen met het FAGG dat zelf zwaar de wet overtreed. Betreffende verstrekken schadelijke medicijnen waaronder illegale vaccins voor zelfontwikkelde virussen zoals de Mexicaanse griep. De Nederlandse Nazi wetenschap heeft zich weer eens van zijn slechtste kant laten zien. Nederlandse virologen hebben een gemuteerd vogelvirus ontwikkeld dat levensgevaarlijk is. Dit is dan ook een van de redenen waarom Flaraxin, (een product van natuurlijke oorsprong tegen kanker wat niet past in de elite hun belangen) in beslag genomen werd. Dit ondanks dat de FAGG als ook de Vlaamse en Federale overheid voorheen tot drie maal toe uitgenodigd werden, namelijk op Donderdag 21 Oktober 2010, Zondag 12 December 2010 (waaronder Pieter Neels van het (FAGG) voor het deskundige panel) allen via E-mail en (Zondag 29 Mei 2011 aangetekend aan alle Vlaamse & Federale ministers) voor een conferentie bij te wonen in verband met Flaraxin en de massavergiftiging op burgers door toedoen van de belangenverstrengeling tussen overheid met multinationals. (Niemand is gekomen?!)
De vanaf 2010 samenwerkende Benelux politiek heeft immers besloten dat het op deze wijze uitroeien van de wereldbevolking, waaronder de Nederlanders en Belgen op de eerste plaats, ten gunste van een miljarden fortuin van het Nederlandse Koninklijke huis moet blijven doorgaan. Daarbinnen past No Cancer Foundation en Flaraxin niet. Flaraxin is namelijk in 90% van de oncologische aandoeningen efficiënt en kan in vele gevallen tumoren laten verdwijnen zonder bijwerkingen. Bovendien is het 10 tot 20 maal goedkoper dan de huidig voorgeschreven chemobehandeling wat verwelkomt zou moeten worden in deze tijden van vergiftiging en crisis. Om die reden heeft onderzoeksrechter Davy Jordens onder druk van procureur des Konings Marc Rubens van Hasselt de bij No Cancer Foundation in beslag genomen boekhouding (na maar liefst 9 maanden) nog steeds niet teruggegeven en beslag gelegd op goederen van derden. Dit enkel en alleen om daarmee bij No Cancer Foundation veel schade te berokkenen waar de burgers weeral het slachtoffer van zijn. (Gezien de ernst van de omstandigheden houden wij er rekening mee dat ook het parket van Hasselt waaronder Procureur Marc Rubens zelf onder grote ondemocratische druk moet werken en misschien zoals vele anderen gegijzeld zit in dit allesvernietigende web)
Het Nederlandse Koninklijke huis houdt hier dan ook een miljarden fortuin aan over.
Echter wil ik er op wijzen geen direct oordeel te vellen, burgers wensen verantwoordelijke vergevingsvol de hand te rijken om gezamenlijk verantwoord oplossingen aan te bieden. Vele onder hun zijn namelijk ook gegijzelde slachtoffers.
Mede om deze rede hebben wij een verzoek ingediend bij de federale overheid als ook vanwege het nieuwe Benelux-verdrag van 2010 dat in strijd is met artikel 120 in de Nederlandse Grondwet en het niet hebben van een Grondwettelijk Hof in Nederland, met als gevolg dat vanuit Nederland met behulp van Belgische dekmantelbedrijven als het Remo-stort te Houthalen, Group Machiels te Hasselt, Essers te Genk en Unilin te Wielsbeke nagenoeg alle artikelen uit de Belgische Grondwet en het Europese Verdrag van Lissabon overtreden worden met het vooropgezette doel om zo’n 6,5 miljard wereldbewoners (waaronder 11 miljoen Belgen) via Belgische dekmantelbedrijven tegen zeer hoge winsten, onopvallend te vergiftigen met onder meer miljoenen/ miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerde zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroom tri-oxide (chroom VI), zijnde hoog problematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell waarin het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat veel aandelen hebben. Met deze inhoud is feitelijk komen vast te staan dat vanuit deze nieuwe Belgische Federale regering zal moeten worden ingegrepen anders is het, als gevolg van artikel 120 in de Nederlandse Grondwet, in samenhang met het feit dat Nederland niet over een Grondwettelijk Hof beschikt, binnen enkele jaren afgelopen met het leven op aarde zoals het nu bestaat. No Cancer Foundation e.a. hebben aan alle verantwoordelijke volksvertegenwoordigers, dan ook het nadrukkelijke verzoek gedaan om hun verantwoordelijkheid te nemen en deze zaak aanhangig te maken bij het Belgische Grondwettelijke Hof.

NO CANCER FOUNDATION – RESEARCH ARCHIVE NR. 9: HITLERS DERDE RIJK ALSNOG GERUISLOOS VOLTOOID VIA NEDERLAND, BENELUX EN VERVOLGENS GEHEEL EUROPA?

3 AUGUSTUS 2016 ADMIN HOMEHUIS TEN BOSCHLOCATIEMEDIAPORTRETTENVIDEO 0
Koning Albert I kreeg van zijn soldaten al vlug de bijnamen koning-ridder en koning-soldaat.
Koning Albert I was ook de koning die tijdens de Eerste Wereldoorlog (https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog) bij zijn soldaten bleef in de loopgraven aan de IJzer (https://nl.wikipedia.org/wiki/IJzer_(rivier)) in West-Vlaanderen, terwijl de regering in ballingschap was in Le Havre. Albert I stierf na een val van de rotsen in Marche-les-Dames (Namen,https://nl.wikipedia.org/wiki/Marche-les-Dames) op 17 februari 1934 (https://nl.wikipedia.org/wiki/17_februari). Omdat van deze val geen getuigen zijn, wordt druk gespeculeerd over de ware doodsoorzaak. Albert was een bekwame klimmer (https://nl.wikipedia.org/wiki/Klimsport) en daarom menen sommigen dat het moeilijk aan te nemen is dat het om een ongeval zou gaan. Theorieën gaan van jaloerse echtgenoten, zelfmoord tot moord door de Franse geheime dienst omdat Albert I het militaire akkoord met Frankrijk zou willen opzeggen en terugkeren naar de Belgische neutraliteit. Geen van deze stellingen heeft men kunnen bewijzen.
Video 1:
An alternate look at WW1 & WW2 (Part 1 of 4)
Video 2:
An alternate look at WW1 & WW2 (Part 2 of 4)
Video 3:
An alternate look at WW1 & WW2 (Part 3 of 4)
Video 4:
An alternate look at WW1 & WW2 (Part 4 of 4)
Koning Albert I en zijn zoon Leopold III wisten wat er daadwerkelijk speelde, zij kozen voor het Belgische volk te verdedigen welke consequenties daar ook mee verbonden waren.
Op 10 mei 1940, bij de inval van België door nazi-Duitsland (https://nl.wikipedia.org/wiki/Nazi-Duitsland), stond koning Leopold III erop om persoonlijk het opperbevel over het Belgische leger te voeren. Zijn functie als staatshoofd vond hij hieraan ondergeschikt. Omdat hij weigerde naar het buitenland te vluchten, kwam het tot een breuk met de regering van Hubert Pierlot (https://nl.wikipedia.org/wiki/Hubert_Pierlot). Koning Leopold III bleef gedurende de Tweede Wereldoorlog (https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog) in België. Dit heeft er voor gezorgd dat België tijdens de tweede wereldoorlog niet onder het bestuur van het Hitler kabinet is komen te vallen en na de tweede wereldoorlog haar neutraliteit heeft behouden tot 1958. Daarvoor mag België de vader van de zittende koning Albert II zeer dankbaar voor zijn. Voor Nederland is dit niet het geval, het Hitler kabinet is tot op heden voortgezet vanuit Nazi Nederland wat duidelijk zal worden gedurende het lezen van dit artikel. als ook de rede waarom Koning Leopold liever krijgsgevangene werd dan met zijn kabinet naar Engeland te vluchten om België te redden.
Na het slagen van zijn examen is Robert Rothschild in april 1937 toegetreden tot het kabinet van de socialist Henri Spaak (https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Rothschild), in 1954 werd hij benoemd tot kabinetschef van Socialist Paul-Henri Spaak op het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. De komende twee jaar werkte hij samen met Spaak en Jean Charles Snoy aan het Verdrag van Rome voor de definitieve ondertekening van het verdrag in 1957.
Op 25 maart 1957 werd het “Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap” gesloten en ondertekend door:
Spaak zei, ik denk dat we het Romeinse Rijk hersteld hebben zonder dat er ook maar een schot werd gelost. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG,https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Economische_Gemeenschap) in 1958 het zelfde jaar dat het “Benelux-verdrag van kracht werd, ondertekend door:
– Paul-Henri Spaak (https://nl.wikipedia.org/wiki/Paul-Henri_Spaak), minister van Buitenlandse Zaken namens België.
– Eelco Nicolaas van Kleffens (https://nl.wikipedia.org/wiki/Eelco_van_Kleffens), minister van Buitenlandse Zaken namens Nederland.
– Joseph Bech (https://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Bech), minister van Buitenlandse Zaken en wijnbouw namens Luxemburg.
Bilderbergvoorzitter Etienne Davignon was kabinetchef van Paul-Henri Spaak, als minister van buitenlandse zaken.
Met het tekenen van dit verdrag door Paul-Henri Spaak (Belgisch Socialistische Partij) namens de regering Van Acker IV (BSP/PSB, Liberalen) hebben België, Luxemburg, Frankrijk, Italië en West-Duitsland zich gebonden aan Nederland en daarmee aan het vanuit voormalig Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-Kabinet onder leiding van Beatrix, Juliana en Beatrix (die geen staatshoofd meer zijn) bestuurd vanuit de geheime Bilderberg-conferenties zonder het te hebben laten toetsen aan het Belgisch Grondwettelijk Hof. Daarmee is ook België zijn onafhankelijkheid kwijt geraakt en slaaf geworden van Nederland. Met het ondertekenen van dit verdrag zit België gebonden aan een samenwerkingsverband tussen Nederland en België om onderling vrij goederen te kunnen transporteren en een uniform tarief te hanteren voor goederen van buiten de Benelux. Sinds het verdrag van 1958 is de Benelux een economische unie. Dit betekent dat vanaf dat moment vanuit Nederland elk soort gevaarlijk afval kan dumpen in België. Nederland vergiftigd buurland België en gebruikt met name Limburg als “dekmantel” voor het vergiftigen van de wereld met hoge winsten voor enkelen en overtreed hierbij de Belgische grondwet en het Europese verdrag van Lissabon.
Op 4 december 1959 is In de vrijmetselarij zélf begon er ook beweging te ontstaan. Het Groot Oosten bleef sterk antiklerikaal en als “irreguliere loge” afgesneden van de wereld met door Londen erkende reguliere loges. Vooral contacten met de Verenigde Staten, waar de reguliere loge miljoenen leden heeft, moesten eronder lijden. De Amerikaanse loge is bijzonder open, bijna een serviceclub. Presidenten als Franklin D. Roosevelt (1933-45), Harry Truman (1945-53), Lyndon B. Johnson (1963-69), Gerald Ford (1974-77) en George Bush (1989-1993) waren ,,broeders”. Voor de Antwerpse diamanthandel was de brug naar de VS, via de loge, nuttig. Maar dan moest ze zijn erkend. Hitler werd dan ook via de het zionisme vanuit Amerika via Nederland gefinanciert. voor een fascistisch Europa te stichten wat uitendelijk mislukte, maar heden wederom via Nederland en de Bilderbergconferenties geruisloos gebeurd. Daarom trad een deel van de vrijmetselaars uit het Groot Oosten en zij richtte op 4 december 1959 de Grootloge van België op, het einde van een onafhankelijk België gekaapt door de Zionisten ,Ashke-NAZI bloedlijnen (https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/ashkenazi-en-royal-bloedlijnen).
Ook J.F. Kennedy probeerde ons te waarschuwen!!!
1
Nederland (lidstaat Nederland) bestaat vanaf 18 mei 1940 niet meer.
Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger Nederland, België en Luxemburg binnen. In de ochtend van 13 mei 1940 kwam het prinselijk gezin aan in Harwich. Om 10 uur die ochtend vertrok koningin Wilhelmina naar Hoek van Holland, waar een Engelse torpedobootjager [de HMS ‘Hereward’] op haar wachtte. Een uur eerder [rond 9 uur] had het kabinet-De Geer te horen gekregen dat de koningin zou vetrekken. Waarheen was niet duidelijk. ‘s Avonds om 19.20 uur vertrok ook de ministerraad met een Engelse torpedobootjager uit Hoek van Holland naar Engeland, echter zonder de ministers Steenberghe en Van Rhijn, zonder enige opdracht aan de opperbevelhebber generaal Winkelman, zonder bericht aan de voorzitters van de Kamers en zonder enige overdracht van bevoegdheden aan de secretarissen-generaal. Minister Steenberghe heeft later de secretarissen-generaal en generaal Winkelman in een bijeenkomst in kennis gesteld van het uitwijken van koningin en regering en het gezag overgedragen aan Winkelman (bron: Gerard’s WOII blog: https://gerard1945.wordpress.com/,https://gerard1945.wordpress.com/2015/10/17/met-de-smadelijke-vlucht-op-13-mei-1940-schonden-koningin-wilhelmina-en-haar-regering-de-grondwet/) Deze ‘zetelverplaatsing’ had de weg vrijgemaakt voor een Duits burgerlijk bestuur onder Seyss-Inquart, met alle gevolgen van dien. In Polen gebeurde dat ook omdat evenals in Nederland in Polen de gehele regering was gevlucht. Omdat koningin Wilhelmina alle adviezen van haar ministers in de wind had geslagen, kregen Hitlersjuristen Nederland eigenlijk in de schoot geworpen.
Door artikel 21 van de Grondwet te overtreden heeft de Nederlandse regering zichzelf opgeheven. Seyss-Inquart kon op die manier als Rijksstadhouder de plaats van Wilhelmina overnemen.
Art. 21 In geen geval kan de zetel der Regeering buiten het Rijk worden verplaatst
Vanaf 18 mei 1940 heeft de Nederlandse regering ingevolge artikel 21 van de Grondwet zichzelf opgeheven en is het een provincie van Duitsland geworden onder bestuur van het Hitler-kabinet. Dit was bij koningin Wilhelmina maar al te goed bekend voordat zij ging vluchten samen met haar regering naar Engeland. Dat er sprake was van opzet werd bevestigd met het feit dat diezelfde dag nog de Britse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken bezoek kreeg van de Franse ambassadeur die hem vertelde dat de Franse regering erg verontrust was door de hieronder ingelaste brief die koningin Wilhelmina naar de Franse President had gezonden. Volgens de ambassadeur bleek uit Wilhelmina’s schrijven dat de Nederlandse regering wellicht van plan was om met de Duitsers te gaan onderhandelen. Dit des te meer zes dagen daarvoor, op 8 mei 1940, de Nederlandse pers nog uit de mond van prinses Juliana had vernomen dat het Huis van Orange zijn post nooit verlaat (bron: Gerard’s WOII blog:https://gerard1945.wordpress.com/https://gerard1945.wordpress.com/2015/10/17/de-plotselinge-vlucht-van-koningin-wilhelmina-en-haar-regering-in-mei-1940-was-al-vanaf-november-1939-voorbereid/).
War Cabinet 121 (40), May 14, 1940
Door de onwettige ‘zetelverplaatsing’ naar Engeland kreeg Nederland dus naast een militaire bezetting tevens een Duits burgerlijk bestuur onder Seyss-Inquart dat extra noodlottig is geworden voor het joodse deel van de Nederlandse bevolking. In België en Denemarken – waar de vorsten wel op hun post zijn gebleven – heeft het overgrote deel van de joden de oorlog overleefd. In België was dit 90% van de Belgische- en 60% van de buitenlandse joden (meest afkomstig uit Duitsland en Centraal Europa). Mede door toedoen van de Deense koning heeft in Denemarken zelfs 99% van de joden de oorlog overleefd. Dit in tegenstelling tot Nederland, waar maar 20% van de joden de oorlog heeft overleefd. België en Denemarken kenden dan ook geen ‘Westerbork’. (Bronnen: I. Gutman, ‘Encyclopedia of the Holocaust’,https://books.google.nl/books/about/Encyclopedia_of_the_Holocaust.html?id=KpsnAQAAMAAJ&redir_esc=y en René Zwaap, De Groene Amsterdammer, 14 mei 1997, https://www.groene.nl/artikel/een-hollandse-historikerstreit) (bron: Gerard’s WOII blog: https://gerard1945.wordpress.com/,https://gerard1945.wordpress.com/2015/10/31/over-een-krachtdadige-deense-koning-en-een-gevluchte-nederlandse-koningin/)
Op 18 mei 1940 bracht Adolf Hitler decreet no. 1 uit over de regeringsbevoegdheden in Nederland.
Op 25 mei 1940 laat Rijkscommissaris Seyss-Inquart voor het bezette Nederlandsche gebied aan het Nederlandsche volk een oproep uitgaan dat hij met intrede van den dag het hoogste regeringsgezag in het civiele ressort in Nederland heeft overgenomen. Bij verordening van 29 mei 1940 heeft RijkscommissarisSeyss-Inquart alle bevoegdheden in Nederland, die door de Grondwet en de wetten aan de koning en de regering zijn toegekend, overgenomen.
Op 5 juni 1940 maakt Rijkscommissaris Seyss-Inquart in overeenstemming met het decreet van Hilter en zijn verordening de volgende benoemingen bekend:
1. voor Bestuur en Justitie, Dr. Friedrich Wimmer;
2. voor Openbare Veiligheid, SS-Brigadeführer Hanns Rauter (Hoogere SS- en Politieleider);
3. voor Financiën en Economische Zaken, Dr. Hans Fischboeck;
4. voor Bijzondere Aangelegenheden, Reichsamtsleiter Fritz Schmidt.
5. tot Vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken, Gezant Otto Bene;
6. tot Gevolmachtigde voor de Nederlandsche Bank den Ministerialdirektor voor bijzondere aangelegenheden, Staatsrat H.C.H. Wohlthat.
7. tot chef van de Hoofdafdeling op het bureau van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, Ministerialrat Dr. Hans Piesbergen.
Achtergrond: Het bezette Nederland werd in mei 1940 onderworpen aan eenDuits burgerbestuur onder leiding van Reichskommissar für die besetzten Niederlande (rijkscommissaris voor het bezette Nederland) Arthur Seyss-Inquart. Rauter was als HSSPF ondergeschikt aan Himmler, maar tegelijkertijd was hij als Generalkommissar für das Sicherheitswesen(commissaris-generaal voor veiligheid) de ondergeschikte van Seyss-Inquart.
De bovenbouw van de Nederlandse regering (centrale macht) werd daarmee gevormd door:
1. rijkscommissaris Seyss-Inquart
2. de vier commissarissen generaal: Dr. Friedrich Wimmer (bestuur en justitie), Hanns Rauter (voor Openbare Veiligheid den SS-Brigadeführer), Dr. Hans Fischboeck (Financiën en Economische Zaken), Fritz Schmidt (Bijzondere Aangelegenheden den Reichsamtsleiter)
3. de gevolmachtigden van den rijkscommissaris voor de provinciën: de commissarissen der koningin tijdens de Tweede Wereldoorlog al dan niet voorzien van een speciale gevolmachtigde commissaris, zoals Kreisleiter Schmidt dat was in Limburg.
4. de vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken Otto Bene
5. de Duitse gevolmachtigde voor de Nederlandse Bank Dr. Hans Piesbergen.
Vanaf dit moment benoemt en ontslaat de rijkscommissaris:
1. de leden van den hoogen raad (de Hoge Raad);
2. de procureur-generaal en de advocaten-generaal bij den hoogen raad (de Hoge Raad);
3. de presidenten der gerechtshoven;
4.de procureurs-generaal bij de gerechtshoven.
De overige rechterlijke ambtenaren worden benoemd en ontslagen door den secretaris-generaal van justitie, tenzij de rijkscommissaris de benoeming of het ontslag aan zich houdt. (bron: Staatsrecht sedert 10 mei 1940, bibliotheek Gemeente Amsterdam 24 augustus 1946,http://resources21.kb.nl/gvn/EVDO02/pdf/EVDO02_NIOD05_8695.pdf).Hiermee heeft de secretaris-generaal van justitie een dictatoriale macht over alle rechtelijke ambtenaren.
Dit geeft een verklaring voor het feit dat huidig secretaris-generaal Joris Demmink (VVD) door huidig verantwoordelijk minister Ivo Opstelten (VVD) van Veiligheid en Justitie niet uit zijn functie kan worden ontzet en ook niet strafrechtelijk kan worden vervolgd voor het misbruik van minderjarige kinderen waarvan vele bewijzen zijn (bron: boek ‘De Demmink doofpot’, https://www.demminkdoofpot.nl/home.html, (bron: boek ‘De Demmink doofpot’,https://www.demminkdoofpot.nl/home.htmlhttp://uitdediepte.nl/wp-content/uploads/2012/12/De-Demmink-Doofpot.pdf)).
Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart heeft aan de secretarissen-generaal van de verschillende departementen onder meer de volgende gedelegeerde bevoegdheden gegeven:
– dat ze mogen sub-delegeren aan anderen;
– dat ze rechtsvoorschriften in de vorm van ‘besluit’ of ‘beschikking’ mogen uitvaardigen;
– dat ze de Nederlandse wet kunnen wijzigen, aanvullen of buiten werking stellen en van de grondwet kunnen afwijken;
Daarmee hebben de secretarissen-generaal van de verschillende departementen een dictatoriale macht verkregen (bron: Staatsrecht sedert 10 mei 1940, bibliotheek Gemeente Amsterdam 24 augustus 1946,http://resources21.kb.nl/gvn/EVDO02/pdf/EVDO02_NIOD05_8695.pdf).
Provinciaal Recht: is op 1 september 1941 in werking getreden.
Vanaf dit moment zijn de beginselen van het nieuwe provinciaal recht:
1. dat de Commissaris der provincie de wetgevende en de uitvoerende macht heeft;
2. dat de Commissaris der provincie de aanwijzingen van het centrale gezag moet opvlogen;
De provincie is daarmee nog slechts een administratief onderdeel van de Staat (bron:Staatsrecht sedert 10 mei 1940, bibliotheek Gemeente Amsterdam 24 augustus 1946, http://resources21.kb.nl/gvn/EVDO02/pdf/EVDO02_NIOD05_8695.pdf).
Gemeenterecht: is op 1 september 1941 in werking getreden.
Vanaf dit moment zijn de beginselen van het nieuwe gemeenterecht:
1. dat de gehele bestuursmacht der gemeente in handen van één persoon, zijnde de burgemeester, is gelegd; dat de raad en het college van burgemeester en wethouders zijn uitgeschakeld en dat de burgemeester alleen de regelende en uitvoerende macht in de gemeente heeft. Hieruit volgt dat de burgemeester alléén verantwoordelijk is voor het door hem gevoerde bestuursbeleid.
2. dat de gemeente slechts een administratief onderdeel is van de Staat. De gemeente kan zich tegenover hogere organen (de provincie, het rijk) niet meer beroepen op haar zelfstandigheid, doch is gebonden aan de aanwijzingen van de hogere organen. Met andere woorden: het is gedaan met de z.g. autonomie der gemeente.
De gemeente is daarmee nog slechts een administratief onderdeel van de Staat dat onder toezicht staat van de Commissaris der provincie en het rijk (bron: Staatsrecht sedert 10 mei 1940, bibliotheek Gemeente Amsterdam 24 augustus 1946, , http://resources21.kb.nl/gvn/EVDO02/pdf/EVDO02_NIOD05_8695.pdf)
Tussen 1941 en 1943 heeft prins Bernhard een aantal malen de Verenigde Staten van Amerika bezocht. Volgens diverse bronnen, waaronder de Britse Secret Intelligence Service (SIS), heeft hij tijdens zijn tweede bezoek (van 20 tot en met 25 april 1942) op 24 april 1942 een brief aan Hitler geschreven, waarin hij zichzelf aanbiedt het ‘Stadhouderschap’ over Nederland op zich te nemen. De brief is later vanuit Londen via Portugal naar Berlijn gestuurd. Het bestaan van deze brief wordt nog steeds door de RVD ontkend, maar geheim BVD-agent Jan Heitink heeft wel degelijk een kopie van de brief in handen gehad: ondertekend door prins Bernhard én prinses Juliana. Bernhard wilde dan ook Nederlands Nazi stadhouder worden voor Hitler wat uiteindelijk ook gebeurde op een wijze zoals u hieronder kunt lezen. Na de oorlog zou het bestaan van deze brief tegenover de SIS bevestigd zijn door generaal Eberhart Schöngarth (Befelhshaber der Sicherheitspolizei und des SD). Vlak voor zijn executie? is de bewuste brief in Berlijn teruggevonden. Het is overigens opmerkelijk dat prins Bernhard zijn brief uitgerekend in Amerika heeft geschreven en niet in Londen, temeer de brief ook daar vandaan verzonden is (bron:Gerards Wo II blog:https://gerard1945.wordpress.com/https://gerard1945.wordpress.com/2015/10/15/over-de-mogelijke-amerikaanse-betrokkenheid-bij-de-stadhoudersbrief/).
Na de Tweede Wereldoorlog
Op 5 mei 1945 wordt in Nederland gevierd dat Duitsland op 5 mei capituleerde in West-Nederland. Op die datum zou in Hotel De Wereld te Wageningen de capitulatie zijn getekend tussen de Duitse generaal Johannes Blaskowitz en de Canadese generaal Charles Foulkes, in het bijzijn van Prins Bernhard. De overeenkomst werd op 6 mei getekend in de naast Hotel de Wereld gelegen Aula van de toenmalige Landbouwhogeschool. Prins Bernhard was daarbij niet aanwezig. De akte zelf, aanwezig in het Gemeentearchief Wageningen, is gedateerd Wageningen 5 mei 1945.
In werkelijkheid betrof het slechts een overeenkomst over de technische uitwerking voor Duitse troepen in Nederland van de capitulatie op 4 mei van Duitse troepen in noordwest-Europa. (bron: Wikipedia,https://nl.wikipedia.org/wiki/Capitulatie). Hiermee is het bewijs geleverd dat door toedoen van Prins Bernhard niemand namens het Nederlands Staatshoofd en/of Regering de capitulatie van Duitsland (het Hitler-kabinet) heeft ondertekend en ook niemand bij de ondertekening door de niet gemachtigde Duitse generaal Johannes Blaskowitz en de Canadese generaal Charles Foulkes aanwezig is geweest. Grondwettelijk betekent dit dat Nederland vanaf 5 mei 1945 volwaardig onderdeel uitmaakt van Duitsland. Nu ondertekening ervan niet heeft plaatsgevonden betekent dat Nederland vanaf 18 mei 1940 Grondwettelijk niet meer bestaat en de bezetting vanuit het Hitler-kabinet op het voormalige grondgebied van Nederland na 5 mei 1945 is doorgegaan. Daarom worden in Nederland vanaf die tijd de minister-president, de ministers, de staatssecretarissen, de commissarissen van de koningin en de burgemeesters niet gekozen maar door het staatshoofd beëdigd of benoemd.
In 1996 verscheen het boek “Operatie JB” Het laatste grote geheim van WOII” van Christopher Creighton, een voormalige agent bij de Britse geheime dienst. Dit boek gaat over de ontvoering van Hitlers secretaris, Martin Bormann, door een geheim Brits commando, Sectie M genaamd, in 1945. De inzet van de operatie was Bormann`s toegang tot de enorme banktegoeden van de nazipartij. De algehele leiding van de operatie berustte bij Ian Fleming en het operationele commando werd toevertrouwd aan Christopher Creighton die toen amper twintig jaar oud was.
In het boek wordt ook de Nederlandse onderzeeboot K XVII genoemd die door Creighton opgeblazen zou zijn op 7 december 1941. In een gesprek met Fleming worden, in hoofdstuk 9, herinneringen aan de onderzeeboot opgehaald en in een appendix komt de schrijver terug op het voorval.
Het besluit om de Nederlandse onderzeeboot te vernietigen werd genomen toen deze de Japanse vloot ontdekte die op weg was naar Pearl Harbor op 28 november 1941. De Nederlandse commandant, LTZ 1 H.C. Besançon, seinde onmiddellijk een gecodeerd bericht naar de Britse marineleiding. Dit bericht werd onderschept door de cryptografen van Sectie M die het doorspeelden aan Generaal Donovan in Washington DC en Majoor Desmond Morton van de Amerikaanse en Britse geheime diensten. Beiden lichtten hun leiders President Roosevelt en Winston Churchill in.
Deze vier personen waren op de hoogte van de op handen zijnde Japanse aanval die strikt geheim moest blijven. In die tijd was 80 procent van de Amerikaanse bevolking bijzonder isolationistisch ingesteld en sterk gekant tegen een oorlog met Japan of Duitsland. Roosevelt wilde wel een oorlog met Japan maar kon dit land niet de oorlogsverklaring geven zonder een geldige reden. De verrassingsaanval op de slagschepen in Pearl Harbor zou hem die reden geven. De reden voor Amerika om zich in de oorlog te mengen was dat de Japanners anders vrij spel zouden hebben om landen als India, Australië en Nieuw-Zeeland en tal van andere landen in de Stille en Indische Oceaan te bezetten. Deze, voor de Verenigde Staten zeer belangrijke bronnen van grondstoffen, zouden in een later stadium waarschijnlijk slechts zeer moeizaam bevrijd kunnen worden. Verder hadden de Britten de steun van de Amerikanen hard nodig in hun strijd tegen Duitsland.
Omdat er zich op Hawaii duizenden geïmmigreerde Japanners bevonden, waarvan een deel werkzaam was als spion voor hun land van herkomst, kon de oorlogshaven op Oahu niet in paraatheid gebracht worden. De aanval moest geheim blijven. Als dit niet zo zou zijn, zou keizer Hirohito, die erop stond dat het een complete verrassing moest zijn, de aanval afgeblazen hebben. Wanneer bekend zou worden dat Roosevelt en Churchill van de Japanse aanval op Pearl Harbor afwisten en niets hadden ondernomen om deze te voorkomen zouden zij politiek uitgeschakeld worden. Bovendien waren de geallieerde militaire inlichtingendiensten er van overtuigd dat het geallieerde bondgenootschap dan uiteen zou vallen waardoor Japan, maar ook Duitsland, vrij spel kregen. Daarom werd besloten de opvarenden van Hr. Ms. K XVII het zwijgen op te leggen.
Zodra het bericht van de Nederlandse onderzeeboot was ontvangen kreeg zij de opdracht terug te keren naar de basis in Singapore. De K XVII mocht geen haven aan doen en de bemanning moest zich onthouden van verdere berichtgevingen over de Japanse vloot. Onder de naam LTZ Paul Hammond reisde Creighton met een Berwick vliegboot via Nova Scotia, Canada, San Fransisco en het eiland Wake af naar de Noordelijke Marianen. Daar begaf hij zich volgens afspraak aan boord van de K XVII.
Creighton was in het bezit van volmachten van de bevelhebber van de Britse onderzeedienst, Admiral Sir M. Horton, de Nederlandse Commandant Zeemacht in Londen, admiraal Fürstner en Koningin Wilhelmina. Deze volmachten gaven hem de autoriteit om commandant Besançon operationele opdrachten te geven daar de Nederlandse onderzeeboot zich onder Brits operationeel bevel bevond.
Bij één van de kleine Marianen, net ten zuiden van Pagan en ongeveer 800 zeemijl ten zuiden van Japan werden er uit de Berwick vliegboot kratten overgeladen in de onderzeeboot. De Nederlandse bemanning kreeg te horen dat er kerstgeschenken in de kratten zaten afkomstig van hun collega`s in Engeland. De meeste kratten bevatten inderdaad jenever, bier, champagne en andere kerstmisspullen. Maar in één krat zat cyanidegas en in twee andere bevonden zich explosieven met ontstekingen en tijdschakelaars. Creighton wachtte een gecodeerd radiobericht af. Mocht de Japanse vloot de aanval op Pearl Harbor afbreken, zou zijn operatie opgeschort worden.
De volgende dag, zondag 7 december 1941, kreeg de Britse geheime agent bevel de operatie voort te zetten. Die avond verliet hij de K XVII en ging terug naar de Berwick. Een half uur later kwam het dodelijke cyanidegas vrij en was te zien hoe de bemanning trachtte uit de onderzeeboot te ontsnappen. Even later explodeerde het vaartuig en zonk. Creighton stelde vast dat er geen overlevenden waren (bron: Go2War2, http://www.go2war2.nl/artikel/1948/).
Na de tweede wereldoorlog hielp Prins Bernhard vooraanstaande Nazi’s vluchten via Zwitserland met de KLM naar Argentinië waarmee het Nederlandse koningshuis tot op heden innige familiale relaties onderhoudt. Bernhard hielp vooraanstaande Nazi’s vluchten samen met toenmalige minister van buitenlandse zaken Mr. C.G.W.H. baron van Boezelaar van Oosterhout (partijloos) in het kabinet Beel (KVP). Tenminste tien Nazi-kopstukken zijn na de Tweede Wereldoorlog naar Zuid-Amerika gevlucht met paspoorten van het Internationale Rode Kruis te Genève. Het gaat onder meer om Adolf Eichman, Josef Mengele, Franz Stangl, Klaus Barbie en Erich Priebke. Tot en met 1948 zijn er door het Internationale Rode Kruis niet minder dan 63.750 reisdocumenten aan Nazi’s afgegeven, die zonder meer door Argentinië als officiële documenten werden erkend. Adolf Eichman verkreeg zijn paspoort op 1 juni 1950 onder de valse naam Riccardo Klement, geboren te Bolzano. Op 17 juni 1950 zat hij al op de boot naar Argentinië. Hier vindt u ook de CIA-documenten over Hitlers verblijf in Tunja (Colombia) (bron: Gerard’s WOII blog, https://gerard1945.wordpress.com/,https://gerard1945.wordpress.com/2015/09/27/over-prins-bernhard-diens-tolkende-sser-wim-sassen-en-de-nazi-vluchten-van-de-klm/)
Van 24 juni 1945 tot 3 juli 1946: omdat Nederland vanaf 18 mei 1940 Grondwettelijk niet meer bestaat kon er in Nederland na de oorlog geen democratische verkiezingen worden uitgeschreven. Daarom heeft Koningin Wilhelmina, als opvolger van Adolf Hitler, het eerste naoorlogse kabinet Schermerhom-Drees ((bestond uit ministers van de SDAP (in 1946 met de VDB en CDU samengegaan in de PvdA), de CHU’er Lieftinck (later PvdA) en RKSP (later KVP), alsmede vijf partijloze ministers, van wie er later twee PvdA-lid werden)) zelf benoemd. Het Hitler-kabinet is daarmee onder haar leiding als staatshoofd voortgezet. Dit opvolgende Hitler-kabinet was een ‘koninklijk’ kabinet en wordt ook wel een ‘nood-kabinet’ genoemd. Om dit voortgezette Hitler-kabinet op voormalig Nederlands grondgebied onder leiding van voormalig Nederlands staatshoofd koningin Wilhelmina te kunnen blijven voortzetten was het noodzakelijk dat het volgende kabinet werd gevormd door de PvdA als opvolger van het Duitse NSDAP en de KVP omdat kardinaal Pacelli (latere Paus Pius XII) en Franz von Papen, vice-kanselier van Duitsland, onder rijkskanselier Adolf Hitler (sinds 30 januari 1933), op 8 juli 1933 het Rijksconcordaat heeft ondertekend, met in artikel 14 de volgende passage:
“De benoemingen van aartsbisschoppen, bisschoppen en dergelijken zullen niet eerder worden bekendgemaakt dan nadat de rijksstadhouder zich er naar behoren van vergewist heeft dat er geen bezwaren van algemeen politieke aard bestaan.”
Kardinaal Pacelli verleende Franz von Pape daarvoor de hoge pauselijke onderscheiding van het grootkruis van de orde van Pius. Hierdoor was het voor Hitler mogelijk om een éénpartijregime te voeren, met de steun van het Vaticaan, omdat het Vaticaan de steun aan de Deutsche Zentrumspartei onttrok (bron: wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksconcordaat). Vanaf dat moment had het Hiltler-kabinet “Het stichten van het grote Duitse Rijk” of “Europese Unie”, wat vanaf 5 mei 1945 vanuit voormalig Nederlands grondgebied is voortgezet onder aansturing van de Nederlandse staatshoofden koningin Welhelmina, Juliana en Beatrix de volledige macht over de Rooms-katholieke Kerk, de grootste christelijke Kerk ter wereld. Dit des te meer voormalig kardinaal Pacelli vanaf 1939-1958 Paus Pius XII was. Paus Johannes Paulus I wilde in 1978 hierin verandering brengen en is daarom 33 dagen na zijn aantreden met arsenicum vergiftigd? (bron: Herstel De Republiek 13 mei 2012, https://herstelderepubliek.wordpress.com/). Moest hij daarom op 16 augustus 1978 worden opgevolgd door Paus Johannes Paulus II? Karol Józef Wojtyła (Paus Johannes Paulus II) en Bernhard van Lippe-Biesterfeld (Prins van Oranje) werkten voor IG Farben. (bronnen: Board Question #57569,http://theboard.byu.edu/questions/57569/ en Telegraaf 8 maart 2010,http://www.telegraaf.nl/binnenland/article20411278.ece). Ten tijde van de opkomst van Hitler was de holding IG Farben – Interessengemeinschaft Farben– de machtigste economische organisatie van Duitsland. De groep zocht al vlug toenadering tot de opkomende Adolf Hitler en zou tijdens de tweede wereldoorlog nauw samenwerken met het Nazi-regime. Zo besloot IG Farben op 22 februari 1941 onder meer om in Auschwitz de fabriek Buna Werken te bouwen, waar gebruik gemaakt kon worden van dwangarbeiders. IG Farben was een groot kartel van een aantal Duitse bedrijven, met onder meer BASF, Bayer, Hoechst, Agfa, Casella, Huels en Kalle. Dat conglomeraat was één van de grote financiers van Hitlers opgang en dat zou in de aanloop naar en tijdens het verloop van de tweede wereldoorlog tot een intense samenwerking leiden. Zo leverde IG Farben de explosieven en de synthetische gasbenzine voor het Duitse leger. Volgens een aantal experts zou Hitlers oorlogsvoering zonder IG Farben zelfs niet mogelijk zijn geweest (bron: Managing21 van 22-02-05,http://managing21.skynetblogs.be/archive/2005/02/22/zonder-ig-farben-geen-tweede-wereldoorlog.html). Paus Johannes Paulus II heeft als eerste paus de Bilderberg conferentie van 3 tot 6 juni 1999 bijgewoond in Sinta, Portugal, waarbij ook koningin Beatrix, Boris Yeltsin, Bill Clinton, Steven Spielberg, Ted Turner en Nederlands Minister President Wim Kok (PvdA) aanwezig waren. Het is daarbij goed te weten dat kort daarna in oktober 2001 de Club van Madrid is opgericht. Dit is een club die bestaat uit 70 voormalige staatshoofden onder voorzitterschap van Wim Kok (PvdA). Gezien de inhoud van dit schrijven moge u duidelijk zijn dat die club niet is opgericht om de wereldwijde democratie te versterken, zoals wordt geschreven.
Op 13 augustus 1814 werd het eiland Banka (Indonesië) door de Engelsen aan Nederland uitgeruild tegen het “etablissement Cochin (Indië). Een jaar later (18 juni 1815) werd Napoleon Bonaparte definitief verslagen door een combinatie van Britse/Nederlandse, Hanoveraanse en Pruisische legers, tijdens de veldslag bij Waterloo (toenmalig Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, nu België). Dit gebeurde onder leiding van de hertog van Wellington, Blusher en de Prins Willem van Oranje-Nassau. (Willem Frederik George Lodewijk).
De Rothschild ‘s (Ashke-Nazi-joden) hebben voor en tijdens deze slag naast Engeland, Duitsland ook Frankrijk en dus Napoleon gefinancierd door middel van goudsmokkel overzee. Men creëerde de juiste beleggingssituatie ten kosten van oorlogen, dood en verderf. Hierdoor kregen de Rothschild ‘s in een slag de controle over de helft van ‘s werelds rijkdommen, zo ook over de Bank van Engeland en de volle aandelenhandel, wat tot op heden niet is veranderd. De belangenverstrengeling tussen de Koninklijke huizen en de Ashke-Nazi (Rothschild’s) waren toen al een feit en voor eeuwig verenigd. Deze Bloedlijnen waaronder het Brits en Nederlands koningshuis, hebben zichzelf in de afgelopen 200 jaar aan elke oorlog en revolutie/opstand gigantisch verrijkt. Daardoor werden zij na elke oorlog met grote sprongen invloedrijker en machtiger.
Deze verbintenissen en relaties hadden als gevolg dat, de Engelsen het bij Banka (Indonesië) behorende eiland Billiton wilden behouden maar ondanks, gezien de goede relaties, op 17 maart 1824 door de Engelsen werd overgedragen aan de Nederlanders. Het was de kapitaalkrachtige prins Willem Willem Frederik Hendrik die als eerste staatshoofd van de Staat der Nederlanden garant stond voor het krediet. Daarmee was het koninklijk huis voor 100% aandeelhouder. Dit heeft zich verder ontwikkeld en is in 1924 overgegaan in het toen opgerichte bedrijf Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton (GMB) waarin de Nederlandse staat voor 5/8 deelnam.
Het koninklijk huis bleef groot aandeelhouder, waarmee de belangenverstrengeling tussen de Staat der Nederlanden en het koninklijk huis tot stand is gebracht. In 1970 werd Billiton (waarvan ook de zinkfabriek Budelco te Budel onderdeel uitmaakte) overgenomen door Shell.
De chemiereus IG Farben nam de Holland-route naar de VS en maakte daar gebruik van de diensten van BBH, UBC en Dillon Read. En net als Thyssen richtte ook zij daarvoor een eigen bankbedrijf in Nederland op: de Hollandsche Koopmansbank in Amsterdam (1923). Zij het, dat ook de Zweedse Enskildabank een flink aandeel bezat in de nieuwe onderneming. De HKB stond van meet af aan onder leiding van Gerhard Fritze. Hij was getrouwd met een telg uit de familie Ilgner en mogelijk mede daardoor raakte hij steeds dieper verzeild in IG Farben’s activiteiten achter de schermen van de internationale politiek. Een ander lid van die familie leidde namelijk de inlichtingenafdeling NW 7 (waarvoor Prins Bernhard werkte) van het driftig naar Lebensraum op zoek zijnde chemieconcern: Max Ilgner. Tot diens vriendenkring behoorde prinses Armgard zur Lippe Biesterfeld, de moeder van prins Bernhard. Een connectie die niet alleen zoet vruchten zou afwerpen. In 1929 verkreeg Fritze de Nederlandse nationaliteit. Voor die tijd was hij voor het gemak al eens tot Zweed getransformeerd om het toenaderingsproces tussen IG Farben en Enskilda wat soepeler te kunnenbegeleiden. In Nederland hield hij vooral toezicht op de geldstroom tussen het Duitse moederbedrijf en het Amerikaanse filiaal Chemnyco. Dat filiaal stond onder leiding van Robert Ilgner, een tot Amerikaan genaturaliseerde broer van Max Ilgner, die bancair werd bijgestaan door de zo vertrouwde BBH en UBC van Prescott Bush en Averill Harriman. Naar verluidt speelde Fritze en Max geen onbelangrijke rol bij het aaneensmeden van de Nederlandse kroonprinses Juliana en de inmiddels voor NW 7 in touw zijnde prins Bernhard zur Lippe Biesterfeld. Bernhard nodigde vooraanstaande Nazi’s uit op zijn huwelijk met Juliana waar de Hitlergroet gedaan werd (Heil Hitler) (bron: No Cancer Foundation,https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wereldwijde-vergiftiging-begonnen-op-21-april-1962-vanuit-bilderberg-nederland)
Op het einde van de eerste wereldoorlog ziet August Thyssen, de grootste militaire producent in Duitsland, zijn staalrijk in gevaar. In het ‘neutrale’ Nederland opent hij de Bank voor Handel en Scheepvaart, in Rotterdam. Zo kan hij zijn oorlogsbuit van de August Thyssen Bank in Berlijn (voorloper BIS-bank) op tijd versluizen tegen de schadeclaims van het Versailles-verdrag. De oude August schenkt 100 miljoen dollar en zijn industrieel imperium in het Ruhrgebied aan zijn zoon Fritz. Die raakt in 1923 in de ban van Adolf Hitler, de man die de Duitse industrie kan redden van de opstandige arbeidersklasse. De staalbaron ontmoet Adolf Hitler en generaal Erich Ludendorff en besluit 100.000 goudmark te geven aan de beginnende NSDAP. Overgrootvader en grootvader Bush hebben het goed uitgekiend. Via Brown Brothers & Harriman investeren ze in nazi-Duitsland, via de UBC-bank van Thyssen krijgen ze de bewapeningswinsten terug in de Verenigde Staten.
De winsten lopen in 1934 op tot honderden miljoenen die ook naar Rotterdam en New York vloeien. In New York is Prescott Bush ondertussen managing director van UBC. “De familie Bush wist zeer goed dat Brown Brothers het Amerikaanse geldkanaal naar nazi-Duitsland was en dat de Union Bank de geheime pijplijn was om het nazi-geld via Nederland opnieuw naar Amerika te brengen”, schrijft John Loftus, voormalig procureur van het US Departement Nazi War Crimes (bron: De Waarheid Nu, http://www.dewaarheid.nu/okt01/prescott.htm).
Om die reden moest eerst de PvdA als nieuwe partij zijn doorgebroken voordat tot de zogenaamde ‘Democratische verkiezingen’ kon worden overgegaan.Deze doorbraak wordt in de Nederlandse politieke geschiedenis gedoeld op een beweging direct na de Tweede Wereldoorlog om te komen tot de vorming van één progressieve partij, die progressieven met een katholieke, protestantse, sociaaldemocratische of liberale achtergrond moest verenigen. Hiervoor moest het oude verzuilde politieke bestel worden “doorbroken”. De doorbraakgedachte heeft geleid tot de vorming van de Partij van de Arbeid (voorheen: SDAP, VDB en CDU) die op 9 februari 1946 is opgericht. De KVP was reeds in 1945 opgericht als opvolger van de vooroorlogse RKSP, waarmee koningin Wilhelmina bij het uitschrijven van zogenaamde ‘Democratische verkiezingen’ na 9 februari 1946 kon rekenen op het door haar gewenste KVP/PvdA kabinet. Direct daarna liet zij nieuwe verkiezingen uitschrijven die op 16 mei 1946 hebben plaatsgevonden. Nadat uit de verkiezingen duidelijk was geworden dat de KVP en PvdA ruim de meerderheid van de stemmen had gekregen voor het vormen van een nieuw kabinet vroeg het kabinet Schermerhom-Drees ontslag aan. Na de vorming van het kabinet-Beel I (KVP/PvdA), dat op steun van een meerderheid van de Tweede Kamer kon rekenen, verleende de Koningin dat ontslag. Als waardering daarvoor werd voormalig minister president L.J.M. (Louis) Beel (KVP) daarna in 1959 benoemd tot vice-president van de Raad van State wat hij tot 1972 is gebleven. Daarmee heeft het Hitler-kabinet onder aansturing van de opvolgende Nederlandse staatshoofden Wilhelmina, Juliana en Beatrix met de hulp van alle navolgende gekozen kabinetten vanuit voormalig Nederlands grondgebied zich tot op de dag vandaag kunnen voortzetten. Iedereen in de gehele wereld (op Máxima na) heeft er maar liefst 67 jaar lang over gezwegen.
Van 1945 tot heden: Voorzitter mr. dr. Jan Donner (de grootvader van huidig vice-president Piet Hein Donner van de Raad van State) van de Centrale Zuiveringsraad besloot dat de economische collaborateurs als Damme (maar ook Philips voerde orders uit voor Duitse organisaties) niet zouden worden vervolgd. Damme sr. is echter in 1949 ‘geclausureerd en onvoorwaardelijk’ buiten vervolging gesteld. De reden daarvoor luidt volgens Melhuizen als volgt:
‘In de zaak Werkspoor zijn belangrijke maatschappelijke krachten achter de schermen actief geweest om de rechtsgang te beïnvloeden.’ Dat kwam ondermeer omdat Damme sr. een vooraanstaand lid was van het ‘wij circuit’: Hij was voorzitter van de Stichting van de Arbeid, commissaris van de Nederlandsche Bank en bevriend met de socialistische premier Willem Drees, met de liberale politicus en werkgeversvoorzitter mr. D. U. Stikker en kwam bij prins Bernhard over de vloer.
Bovendien was Werkspoor in de race om voor 200 miljoen gulden aan spoorwegmaterieel aan Argentinië te leveren. In die tijd een mega-order, die zeer van belang werd geacht voor de wederopbouw van Nederland. En daarmee had het kabinet Drees een belangrijk argument in handen om Damme sr., zoals zoveel andere vooraanstaande industriëlen, te ontzien. Het land moest weer opgebouwd worden en de industrie, die de oorlog zo goed had doorstaan, was daarbij broodnodig. Meihuizen noemt dat ‘opportunisme in dienst van de wederopbouw’.
Dat de megaorder binnengehaald moest worden blijkt wel uit het feit dat Werkspoor gesanctioneerd 30 miljoen gulden aan steekpenningen mocht betalen aan dictator Juan Peron. Prins Bernhard mocht in 1951 aan Evita Peron het Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau uitreiken. Het idee was van diezelfde Stikker, in zijn functie als minister van buitenlandse zaken, onder het motto, ‘het kost zo weinig en het geeft zoveel genoegen’. Bovendien had prins Bernhard voor Evita Peron ‘een paarlen collier’ ter waarde van dertigduizend gulden meegekregen.
Prins Bernhard en Frits Philips waren persoonlijk goede (jacht)vrienden. Een lijvig rapport van de Amerikaanse inlichtingendienst OSS (Office of Strategic Services), de voorloper van de CIA, uit 1943 met de titel ‘The Philips Concern’ staat vol met aantijgingen. Bijvoorbeeld: “De interne politieafdeling bij Philips (…) werkt nauw samen met de GESTAPO.” En: “In het bedrijf werken fascisten of mensen met pro-fascistische ideeën. De directeur van Philips Argentinië is een nazi-spion’ zo valt er in het rapport te lezen. Het rapport, ruim duizend pagina’s dik en voorzien van het stempel ‘geheim’, werd onlangs door een Duitse onderzoeker ontdekt in een archief in Washington. Uit dit historische document blijkt ook dat de Philips-top in 1942 aan de OSS heeft aangeboden het internationale netwerk van Philips te gebruiken als bron van informatie en als dekmantel voor spionage-operaties. Waarop zijn de OSS-beschuldigingen van collaboratie gebaseerd? Waarom zocht Philips samenwerking met de Amerikaanse geheime diensten? En waarom geeft het bedrijf zelf nog steeds geen volledige opening van zaken? Argos over koopmanschap, spionage en dubbelspel. Een reportage van Gerard Leenders en Huub Jaspers. Presentatie: Max van Weezel (bron: VPRO-VARA 25 februari 2002)
Onderweg hoorde Nazi collaborateur Willem Sassen (zoon van NSB-burgemeester J.C.H.M.W Sassen in de gemeente Veghel) dat hij in Nederland bij verstek was veroordeeld tot 20 jaar dwangarbeid en dat in België de doodstraf wachtte. Bij aankomst zocht hij contact met de ex-secretaris van Goebbels, Wilfried von Oven, uitgever van het blad Die Freie Presse en La Plata Ruf. Bij het blad Die Freie Presse ging hij als journalist aan de slag en hield hij zich bezig met vertalingen in het Spaans van Shakespeare, Goethe en Schiller. Opererend onder verschillende pseudoniemen publiceerde hij bij dezelfde uitgever ook het boek Die Jünger und die Dirnen. Sassen herschreef als ghostwriter drie werken van Hans-Ulrich Rudel:Trotzdem, Mein Dank an Argentinien en Es geht um das Reich. Die boeken werden door Dürer-Verlaguitgegeven. Daarnaast was hij ook werkzaam als literair agent voor de Amerikaanse bladen Time – Life en was hij tot 1965 speciale correspondent voor De Telegraaf in Argentinië.
Prins Bernhard werkte in Argentinië ook nauw samen met deze Nederlandse Nazi-journalist Willem Sassen. Onder het regime van Perón werkte Willem Sassen als pr-functionaris van Eva Perón en als militair adviseur van Perón. Tijdens een officieel bezoek van prins Bernhard in 1951 werkte hij als tolk en begeleider. De prins was daar op statiebezoek en probeerde opdrachten te verwerven voor onder andere Werkspoor. Tijdens zijn werkbezoek ontmoette Bernhard ook Kurt Tank tijdens een demonstratie van de Pulqui II, de toen ultramoderne straaljager die Argentinië tot één van modernste legers maakte. Kurt Tank maakte deel uit van een groep uitgeweken nazi-technici, die veilig onderdak had gezocht in Argentinië en daar de vliegtuigindustrie opbouwde. In de jaren zestig was Sassen inmiddels gescheiden van Miep en trouwde hij met Elsje Delbaere, met wie hij twee kinderen kreeg. Na de val van Perón werkte hij bij een waterwinningsfirma, Industria Integral de Agua. In de hoofdstad ontmoette hij in de Duitse Club de grote nazi-figuren uit zijn tijd, die eveneens hun toevlucht hadden gezocht in Argentinië. Zo ontmoette hij Léon Degrelle, Hans-Ulrich Rudel en Otto Skorzeny. Een zekere Ricardo Klement benaderde Willem Sassen, die na het lezen van enkele door Sassen uitgebrachte werken contact met hem wilde zoeken. Deze man bleek Adolf Eichmann te zijn en was in 1950 met het Italiaanse schip Giovanni in Buenos Aires aangekomen en had zich sindsdien afzijdig gehouden van de grote nazi-klieks die bijeenkwamen in de verschillende Duitse Clubs. Eichmann wilde graag zijn ervaringen op papier zetten om zo aan de wereld zijn door hem beleden onschuld te tonen. De interviews die volgden werden op band vastgelegd en zouden na de ontvoering van Eichmann in mei 1960 voor veel geld aan verschillende media worden verkocht. De grond werd hem echter te heet onder zijn voeten toen men binnen de nazi-kringen aannam dat Willem Sassen mogelijk betrokken was bij de ontvoering van Eichmann. Hij zou aan de Mossad informatie omtrent de verblijfplaats van Eichmann hebben verklikt. Door deze mogelijke implicatie vluchtte Willem Sassen voor twee jaar naar Rome om aan eventuele wrekers te ontkomen. Na twee jaar keerde Willem Sassen terug en ging hij wapens importeren. Hij werd vertegenwoordiger van het Oostenrijkse concern Steyr-Daimler-Puchvoor heel Latijns-Amerika. Willem Sassen bezat nu een Duits paspoort, waarmee hij af en toe voor transacties en familiebezoek naar Duitsland en Nederland afreisde. Willem Antonius Maria Sassens straf was rond 1976 verjaard en hij kwam sindsdien dus niet meer in aanmerking voor strafvervolging. Volgens de toenmalige Officier van Justitie De Beaufort is de zaak Willem Sassen verjaard:’Hij mag zich vrijelijk in zijn vaderland ophouden.’ In België heeft hij echter bij verstek de doodstraf gekregen, in Nederland slechts 20 jaar ontzegging uit de journalistiek (bron: Go2War2,http://www.go2war2.nl/artikel/1371/Sassen-Willem-en-Alphonse.htm?page=3).
De overheersende gedachte van de wederopbouw en de noodzaak om het bedrijfsleven niet teveel voor de voeten te lopen heeft tot een stroom aan ‘demarches’ (beïnvloeding van de rechtsgang) geleid door achtereenvolgende ministers van justitie, die daarbij werden geholpen door bevriende ‘captains of industry’. Een centrale figuur in dit spel was mr.dr.J. Donner, president van de Hoge Raad en voorzitter van de Centrale Zuiveringsraad voor het bedrijfsleven.
Het voorkeursbeleid van voorzitter mr. dr. Jan Donner ten aanzien van economische collaborateurs had succes: van de 32.000 gevallen van economische collaboratie kwamen er uiteindelijk circa 700 voor de strafrechter. Dat waren de industriëlen met pech, veelal aannemers, de‘bunkerbouwers’. “Dat waren gewoon patjepeeërs, die hadden hun afkomst niet mee”, zegt Meihuizen cynisch. “Ze hadden zich bovendien schuldig gemaakt aan de meest zichtbare vorm van economische collaboratie: die bunkers kon iedereen zien. Dat gold in veel mindere mate voor het bankwezen. Dat kwam dan ook vrijwel ongeschonden weer uit de strijd.”
1953: André Donner (ARP), zijnde de vader van huidig vice-president Piet Hein Donner van de Raad van State, was vanaf 17 april 1950 tot 6 januari 1954 lid van de Staatscommissie-Van Schaik die de herziening van de Grondwet van 1953 heeft voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet heeft artikel 60 van de Grondwet de volgende uitbreiding gekregen.
“De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.”
De definitie van “verdrag” met vreemde Mogendheden heeft de Grondwetscommissie 1950 Commissie- Van Eysinga, in het plenaire verslag van 16 september 1950 als volgt vastgelegd:
“Zonder op volledigheid aanspraak te maken, laat de Commissie hier volgen een lijstje van de meest bekende benamingen; Tractaat (treaty, traité), Conventie (convention (Engels en Frans) ), Handvest (Charter, charte, covenant, pacte), Statuut, Akte, Slotakte (final act, acte final), Algemene Akte, (general act, acte general), Accoord, (agreement, accord), Schikking (arrangement Engels en Frans)), Verklaring of declaratie (declaration, declaration), Protocol (protocol, protocole), Proces-verbaal (procés-verbal), Overeenkomst, Brief – of notawisseling, Lettres annexes (covering letters), Modus vivendi, Arbitrage-compromis, Memorandum d’Accord (Memorandum of Understanding), Memorandum.”
Hiermee zit vanaf 1953 in de Nederlandse Grondwet verankerd dat de grondwettigheid van Verdrag, Tractaat (treaty, traité), Conventie (convention (Engels en Frans), Handvest (Charter, charte, covenant, pacte), Statuut, Akte, Slotakte (final act, acte final), Algemene Akte, (general act, acte general), Accoord, (agreement, accord), Schikking (arrangement Engels en Frans), Verklaring of declaratie (declaration, declaration), Protocol (protocol, protocole), Proces-verbaal (procés-verbal), Overeenkomst, Brief – of notawisseling, Lettres annexes (covering letters), Modus vivendi, Arbitrage-compromis, Memorandum d’Accord (Memorandum of Understanding), Memorandum, etc. met vreemde Mogendheden niet gerechtelijk mag worden getoetst.
Omdat de grondwettigheid van een Verdrag, Conventie, Handvest, Covenant, Statuut, Akte, Accoord, Schikking, Verklaring, Decleratie, Protocol, Proces-verbaal, Overeenkomst, Brief, Nota, Arbitragecompromie, Memorandum, e.d. niet door de rechter mag worden beoordeeld, betekent dat die niet mag worden getoetst aan de Grondwet (art. 94 Grondwet, Ned), waardoor die binnen Nederland geen geldende wettelijke toepassing hebben. André Donner heeft dat allemaal kunnen doen zonder daarbij ook maar enig risico te lopen. Zijn vader Jan Donnerwas toen (van 1946 tot 1961) immers president Hoge Raad der Nederlanden.
1962: als gevolg van deze Grondwetswijziging, die door toedoen van de vader van Piet Hein Donner tot stand is gekomen, is voor Vice-Presdent Louis Joseph Maria Beel (KVP) en Voorzitter Koningin Juliana van de Raad van State de weg vrijgemaakt om positief advies uit te brengen waarop het kabinet De Quay ((KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD)) op 21 april 1962 de Bestrijdingsmiddelenwet van kracht heeft verklaard die geen rekening houdt met:
– de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de afvalfase;
– en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld:
in zeer ernstige mate in strijd met de artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet, wat niet meer door een rechter mag worden beoordeeld.
De grootaandeelhouders van Shell/Billiton (waaronder het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat) hebben van deze door de Raad van State en Nederlandse Staat bewust ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet handig gebruik gemaakt om haar hoog problematisch gevaarlijk afval, met daarin zeer hoge concentraties uiterst giftige volledig in water oplosbare kankerverwekkende stoffen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), als bestrijdingsmiddel duur te kunnen verkopen in plaats van tegen zeer hoge kosten eeuwig duur te laten opslaan, waartoe zij in ieder geval vanaf 1986 wettelijk verplicht waren.
Achteraf is men erachter gekomen dat deze met de hulp van André Donner ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet zal leiden tot niet meer te betalen schadeclaims richting Shell/Billiton (en daarmee richting het Koninklijk Huis, de Nederlandse Staat en de banken die daarin hebben geïnvesteerd). Dit vanwege het simpele feit dat een “Overeenkomst” of “Verdrag” waarvan de grondwettigheid door toedoen van André Donner niet meer door een rechter mag worden beoordeeld geen “Wet” is, zoals de Bestrijdingsmiddelenwet en het feit dat vanwege het niet bestaan van Nederland vanaf 18 mei 1940 aan de Bestrijdingsmiddelenwet van 21 april 1962 geen rechtskracht kan worden ontleend.
1954 tot 1964: een jaar na het veranderen van artikel 60 in de Nederlandse Grondwet (1953: de rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten) werd de Bilderberggroep opgericht, een geheim genootschap, die in 1954 op initiatief van Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld en de Pool Józef Retinger (vrijmetselaar) maar ook de Belg Pierre de Bonvoisin (directeur van de Société Générale van 1951 tot 1962), wiens vader tijdens de tweede wereldoorlog vice-voorzitter was van de BIS-bank en H.F. Van Walsem (lid van de Raad van Bestuur Koninklijke Philips Electronics N.V.) is opgericht (bron: Wikipedia,https://nl.wikipedia.org/wiki/Bilderbergconferentie_1954). Tijdens de jaren ’80 kwam de zoon van Pierre de Bonvoisin (ook genoemd in het Dutroux dossier) in opspraak, omdat hij banden onderhield met extreemrechtse organisaties en verdacht werd van connecties met de C.C.C. en De Bende van Nijvel. Deze laatste beschuldigingen zijn nooit bewezen, maar hij hield er wel zijn bijnaam, “De Zwarte Baron”, aan over (bron: Wikipedia,https://nl.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_de_Bonvoisin). Op voormalig Nederlands grondgebied heeft het Hitler-kabinet zich vanaf 5 mei 1945 voortgezet onder leiding van de opvolgende Nederlandse staatshoofden, aangestuurd vanuit de in 1954 opgerichte geheime Bilderberg conferenties onder voorzitterschap van eerst Prins Bernhard, daarna koningin Beatrix en thans de Belg Etienne Davignon, waarbij het Nazi regime door de Europese Unie is overgenomen met als volgende stap een totale vernietiging van onze democratie onder het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) dat op 1 juli 2012 moet ingaan.
Soekarno en Bernhard: John F. Kennedy begon in de Verenigde Staten onderhandelingen over de toekomst van Nederlands Nieuw-Guinea onder het voorzitterschap van zijn broer Robert F. Kennedy, toen minister van justitie in de VS. Nederland moest accepteren dat het gebied onder VN-toezicht werd geplaatst. De VN zouden Nieuw-Guinea overdragen aan Indonesië (Soekarno). Daarover werd meer dan een jaar in het geheim gepraat door Nederlandse, Indonesische en Amerikaanse diplomaten. Nog geheimer waren de bemoeienissen van Prins Bernhard die achteraf zijn bewezen. In 1962 moesten de laatste Nederlandse militairen Indonesië verlaten door toedoen van Soekarno, John F. Kennedy en zijn broer Robert Kennedy die zich keerden tegen de duistere plannenvan deze adel, bankiers en hun Nieuwe Wereld Orde agenda. De Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton trad hierdoor in liquidatie waardoor Billiton en de Nederlandse koninklijke familie financiële problemen tegemoet gingen. De 30.000 Nederlandse militairen hebben niet kunnen bewerkstelligen dat Nieuw-Guinea en de kleinere eilanden Bali / Bangka en Billiton voor Nederland behouden bleven en moesten zich terug trekken uit Nieuw-Guinea. In 1958 liep de laatste concessie voor het winnen van tinerts in Indonesië af, die niet werd verlengd. De Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton (GMB) trad in liquidatie waardoor Billiton en de koninklijke familie een financiële catastrofe tegemoet ging waarmee het Nederlandse koninklijke huis hun macht in de wereld dreigde te verliezen. De financiële problemen van het koninklijk huis waren zelfs zo groot dat premier prof. dr. J.E. de Quay die persoonlijk heeft besproken met voormalig Koningin Juliana. Als feitelijk bewijs daarvoor citeer ik hieronder letterlijk de volgende tekst uit zijn dagboekaantekeningen, daarin schrijft premier De Quay letterlijk het volgende:
1 februari 1960: “Vanmorgen gesprek met HM en ZKH over financiële positie van het koninklijk huis. Daar moeten we iets aan doen. Prins vroeg ‘sliding scale’ Lijkt me wettelijk moeilijk. Goed voorbereiden. Bespreken met Beel.”
Willem Oltmans (journalist) was hiervan op de hoogte en ontmoette op 10 juni 1956 president Soekarno van Indonesië. Conservatief Nederland (Joseph Luns / KVP) haatte dit eerste staatshoofd van Nederlands voormalige kolonie; De Telegraaf verbood Oltmans dan ook Soekarno te interviewen. Hij deed het natuurlijk toch; beiden konden het zelfs uitstekend met elkaar vinden. Het betekende het einde van zijn korte carrière bij deze krant, en het begin van zijn problemen met de Nederlandse Staat. Van 1950 tot 1962 dienden ongeveer 30.000 Nederlandse militairen voor korte of langere periode op Nieuw-Guinea. (1/2/3) Marine, landmacht, luchtmacht, marechaussee -alle krijgsmachtdelen waren vertegenwoordigd. In 1963 sloot president John F. Kennedy een overeenkomst met president Soekarno om fondsen te realiseren waardoor de Amerikaanse Schatkist zijn eigen Treasury-dollars bankbiljetten kon drukken, en ondermijnde daarmee het ‘recht’ van de Federal Reserve om Federal Reserve-dollars bankbiljetten te drukken. Dit akkoord maakte het mogelijk dat er 50.000 ton goud overgedragen zou worden om deze valuta te steunen. Het probleem was echter dat de binnenlandse valuta van de VS daardoor door goud gedekt was, wat in strijd zou zijn geweest met internationale overeenkomsten die bedoeld waren om de valuta te stabiliseren. Elf dagen na de ondertekening (op 22 november 1963) werd John F. Kennedy op dezelfde wijze als Nederlands politicus Pim Fortuyn op klaarlichte dag vermoord door insiders voor het oog van heel de wereld. Zoals bij Pim Fortuyn blijken verschillende Bilderbergleden bij deze moord betrokken te zijn. Vijf jaar later op 5 juni 1968 tijdens een campagnebijeenkomst in Hotel Ambassador in Los Angeles voor de verkiezing van 1968 werd Robert Kennedy vermoord waarna Bilderberger Richard Nixon op 20 januari 1969 president van de verenigde State is geworden (bron: No Cancer Foundation,https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wereldwijde-vergiftiging-begonnen-op-21-april-1962-vanuit-bilderberg-nederland).
1983: dezelfde André Donner (ARP), zijnde de vader van huidig vice-president Piet Hein Donner van de Raad van State was vanaf 1967 tot 1971 (mede)voorzitter van de StaatscommissieCals-Donner die de algehele herziening van de Grondwet in 1983 hebben voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet is artikel 120 in de algehele herziene Grondwet opgenomen, dat luidt:
“De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.”
Door hiervan in 1983 het zelfstandige artikel 120 in deze algehele herziende Grondwet op te nemen met toevoeging van “Wetten” is het schade-aansprakelijkheidsprobleem vanuit 16,5 miljoen Nederlanders en 500 miljoen Europeanen richting Shell/Billiton (en daarmee richting het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat) vanwege de op 21 april 1962 ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet weggenomen. Daarmee heeft André Donner voor Vice-Presdent Willem Scholten(CDA) en Voorzitter Koningin Beatrixvan de Raad van State de weg vrijgemaakt om positief advies uit te uitbrengen waarop het Kabinet Lubbers I (CDA en VVD) heeft beslist dat bij de toelating van bestrijdingsmiddelen niet meer mag worden getoetst aan de volgende hieronder ingelaste artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet, die vanaf 18 mei 1940 toch al niet rechtsgeldig was:
Artikel 1 Grondwet:
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
Artikel 21 Grondwet:
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.
Artikel 22 Grondwet:
1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
2. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
3. Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.
Daarmee heeft André Donner met de hulp van de Raad van State, de Staat der Nederlanden en de politieke partijen CDA en VVD weten te bewerkstelligen dat bedrijven als Shell/Biliton/Budelco onder de dekmantel van “duurzaamheid”met miljarden euro’s aan overheidssubsidie (belastinggeld) via bestrijdingsmiddelen (waaronder Superwolmanzout-Co) honderden miljoenen kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur enchroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met nameBilliton/Shell/Budelco (https://nl.wikipedia.org/wiki/Zinkfabriek_(Budel)), via geïmpregneerd hout bij de consumenten in huizen en tuinen zijn gedumpt zonder dat daartegen bestuursrechtelijk, civielrechtelijk of strafrechtelijk kan en mag worden opgetreden. André Donner heeft dat in de periode vanaf 1967 tot 1971 weten te bewerkstelligen. Met de wetenschap dat dezelfdeAndré Donner in diezelfde periode (vanaf 7 oktober 1958 tot 29 maart 1979) ook lid was van het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen te Luxemburg betekent dat hij ook in die hoedanigheid als zodanig heeft beslist, waarmee het Hof van Justitie van de Europese Unie ondergeschikt is geworden aan huidig vice-president Piet Hein Donner (CDA) van de Nederlandse Raad van State, die samen met zijn vader en grootvader al vanaf 5 mei 1945 ten dienste staat van het vanuit Nederland voortgezette Hitler-kabinet onder voorzitterschap van eerst koningin Wilhelmina, daarna Juliana en thans Beatrix.
Op deze wijze heeft Shell/Billiton ((onder voorzitterschap van resp. de Nederlandse Hans Alders (PvdA), Jan Pronk (PvdA) en Pieter van Geel (CDA) uit het voortgezette Hitler-kabinet)) weten te realiseren dat wereldwijd het “Rio de Janeiro protocol”, het “Kyoto-protocol” en de “duurzaamheidsconferentie Johannesburg” werd ondertekend met de hulp van de landen uit de Europese Unie, waarmee wereldwijd miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerd volledig in water oplosbare zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval, via tijdelijkeuitlogende producten (geïmpregneerd hout) op een ongecontroleerde wijze in water, bodem en lucht zijn gedumpt met grote bedragen aan (Europese) overheidssubsidie onder de dekmantels van duurzaamheid, innovatie, ecologisch, milieuvriendelijk, biomassa, groene stroom, CO2-reductie, KOMO-keur, milieubeton, secundaire brandstof, hergebruik, Rio de Janeiro protocol, Kyoto-protocol en Agenda 21. Europees erkend Safety Manager Ad van Rooij die als lid van No Cancer Foundation deze brief mede heeft opgesteld heeft daarover op 2 mei 2002 de volgende brief per fax laten toekomen aan opkomend Nederlandse minister-president Pim Fortuyn:
Aantekenen met ontvangstbevestiging
Aan: P. Fortuyn,
G.W. Burgerplein 11,
3021 AT Rotterdam. Sint Oedenrode, 3 mei 2002.
Ons kenmerk: PF/03052/br.
Geachte heer Fortuyn,
Zeer geschokt ben ik over de wijze waarop Wim Kok, Frits Bolkestein, de PvdA, etc, u persoonlijk beschuldigen. U spreekt namelijk de waarheid.
Wim Kok (PvdA), Jan Pronk (PvdA), A. Kosto (PvdA), Tjeenk Willink (PvdA), etc. hebben met de hulp van dit paarse kabinet de gehele politiek, de gehele rechterlijke macht en het gehele O.M. corrupt gemaakt en ons gehele land vergiftigd met uiterst giftige kankerverwekkende stoffen. Dit alles met misbruik van grote bedragen aan gemeenschapsgeld (subsidie) onder de dekmantels als ecologisch, milieuvriendelijk, biomassa, groene stroom, duurzaam, CO2-reductie, KOMO-keur, milieubeton, secundaire brandstof, hergebruik, Rio de Janeiro protocol en Kyoto-protocol.
Dit alles heeft zich in gang gezet vanuit kabinet Lubbers III, waarin Wim Kok minister van Financiën was, en Jan Pronk minister van Ontwikkelingssamenwerking. Het zijn juist zij, de PvdA, maar ook de gesettelde CDA in Brabant en Limburg, die een groot gevaar vormen voor onze maatschappij en het leefbaar houden van ons land. De volgende bijgevoegde stukken maken dat volstrekt duidelijk:
1. Mijn brief van 22 april 2002, kenmerk VROM/22042/vz, aan de minister van VROM, J.P. Pronk (PvdA).
2. Mijn wrakingsverzoek d.d. 28 januari 2002, kenmerk: Bes/28012/wra, van A. Kosto aan de Raad van State (PvdA).
3. Mijn brief d.d. 13 april 2001, kenmerk: TEK/13041/vz, aan de Voorzitter van de Tweede Kamer mw. J. van Nieuwenhoven, en haar antwoord daarop (PvdA).
4. Mijn klacht d.d. 24 februari 2002 aan de Nationale Ombudsman over Wim Kok (Pv/dA) en de reactie daarop van die Nationale Ombudsman.
5. Mijn brief/persbericht d.d. 2 mei 2002 aan milieuwethouder E.H.G.J.M. Huijbregts van Sint Oedenrode (Oorzaak PvdA en CDA).
6. Mijn aangifte van 10 april 2002 van het plegen van valsheid in geschrift van de staatsraden R. Cleton, dr. J.C.K.W. Bartel, mr. R.J. Hoekstra en mr. P. van Dijk, incl. krantenartikelen. (Oorzaak Tjeenk Willink PvdA en voorheen Scholten CDA).
Ik wil u vragen deze stukken met bijlagen goed te bekijken.
Hierbij geef ik u toestemming om alle stukken te gebruiken in uw strijd tegen de huidige criminele gesettelde politieke macht, polderdictatuur genaamd. Op mijn kennis en ervaring hierover kunt u rekenen, in geval u dat wenselijk acht.
Gaarne ontvang ik uw reactie, Met vriendelijke groeten,
Ecologisch Kennis Centrum B.V.
voor deze,
Ing. A.M.L. van Rooij,
directeur. C.c. René van den Oord (met dank aan hem)
Op 4 mei 2002 zou hij die brief moeten hebben ontvangen. Dat gebeurde echter niet. Op 22 mei 2002 – 18 dagen na verzending – is deze brief pas aangeboden aan Fortuyn BV. De twee kilogram aan bewijzen heeft Pim Fortuyn daardoor nooit kunnen lezen. Korte tijd na de moord op Pim Fortuyn (op 25 mei 2002) werd Ad van Rooij in opdracht van loco-burgemeester Cees van Rossum (CDA) en raadslid Henriette van den Berk – van de Laar (CDA) van Sint-Oedenrode in het Eindhovens Dagblad afgeschilderd als milieuactivist om op die wijze gelijk te worden gesteld aan moordenaar Volkert van der Graaf, wat overigens niet de echte moordenaar is. In het hoofd had Pim Fortuyn namelijk een ander kaliber kogel (waaraan hij is overleden) dan in zijn buik (bron: deepjournal 4 mei 2007,http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html).
De echte moordenaar blijkt volgens het boek “Moord namens de‘kroon’?” van Ine Veen een zekere Abu Fatah te zijn? Werden daarom Ad van Rooij, zijn Ecologisch Kennis Centrum, Rob Brockhus, zijn Sociale Databank Nederland en Robert Kahlman daarna benaderd door ene agent-verslaggever die zich Hans Vermeulen noemde, maar in werkelijkheid de in Amerika verblijvende Marco Wetering was in het bijzijn van een zekere Allan Weaver die uitsluitend Engels sprak met een duidelijk Amerikaans accent? Beiden heren zouden medewerkers zijn van de AIVD en de CIA. De twee kilogram aan bewijzen heeft Ad van Rooij later aan Hans Smolders, de chauffeur van Pim Fortuyn, bezorgd. Hij heeft die in zijn kamer in de Tweede Kamer opgeslagen in een gesloten kast, waaruit het later was verdwenen. Hij deelde die kamer samen met Mat Herben(vrij metselaar), waarmee duidelijk is wie dat heeft gedaan (bron: boek Moord namens de ‘kroon’?”, http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf).
Korte tijd daarna heeft Mart Herben het kabinet met daarin de LPF laten ploffen, heeft hij de Bilderberg-conferentie bijgewoond en is het kabinet Balkenende I tot stand gebracht met CDA’er Jan-Peter Balkenende (vrij metselaar) als minister-president, wat weer een persoonlijke vriend is van burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode (bron: Het Echte Nieuws 7 november 2009,http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php). Om te voorkomen dat er nogmaals een nieuwe partij opkomt die de minister-president kan leveren heeft minister president J.P. Balkenende in 2003 onder zijn voorzitterschap het “Innovatieplatform” ingesteld, waarin onder meer ook de presidenten Gerard Kleisterlee van Philips en Marjan Oudeman van Corus als lid waren vertegenwoordigd, wat tot juni 2010 in werking is gebleven. Dit met als doel om daarmee de hierboven door Ad van Rooij aan Pim Fortuyn bij brief d.d. 3 mei 2002 beschreven massale vergiftiging van de gehele wereld onder de dekmantel van “duurzaamheid”vanuit dit voortgezette Hitler-kabinet gerealiseerd te krijgen (bron: Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Innovatieplatform). Juist daarom heeft Philips President Gerard Kleisterlee in samenspanning met voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mr. J.P.H. Donner (thans: vice-president van de Raad van State) haar safety manager Ad van Rooij spontaan vanaf 24 september 2007 voor 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) verklaard zonder doorbetaling van salaris vanaf 25 oktober 2007 in strijd met de Philips CAO en de Ziektewet waarbij advocaat Ellen Pasman (de beroemde Willem Oltmans advocaat) bij Ad van Rooij € 26.352,13 euro heeft gestolen (bron: brief d.d. 22 januari 2012 van Ad van Rooij Philips en zijn advocaat E. Pasman,http://www.sdnl.nl/pdf/22-januari-2012-philips-verzoek-aan-alle-rechters.pdf).
Het is hierbij goed te weten dat voormalig minister van Economische Zaken A. Jorritsma-Lebbing (VVD), namens “de Nederlandse Staat”, die grondwettelijk vanaf 18 mei 1940 niet meer bestaat, met een groot aantal bedrijven waaronder Philips Electronics Nederland B.V. korte tijd voor de moord op Pim Fortuyn een “Medefinancieringsovereenkomst-JSF”had afgesloten voor de aanschaf van JSF-gevechtsvliegtuigen ten behoeve van de Nederlandse luchtmacht. De heer H.J.G. Hendriks, die namens Philips Electronics Nederland N.V. deze overeenkomst heeft afgesloten is thans directievoorzitter Philips Benelux en was en is nog steeds de hogere leidinggevende van Philips safety manager Ad van Rooij. Hij heeft er persoonlijk dan ook groot belang bij dat Ad van Rooij voor de rest van zijn leven voor 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) blijft zonder doorbetaling van salaris tijdens ziekte. Het is hierbij tevens goed te weten dat Pim Fortuyn fel tegen de aanschaf van de JSF (Joint Strike Fighter) gevechtsvliegtuigen was en dat Theo Van Gogh naar buiten heeft gebracht dat Mat Herben steekpenningen heeft ontvangen van de Amerikaanse straal jagerlobby (bron: De Groene Amsterdammer, http://www.groene.nl/artikel/nieuwe-politiek-15). Ook Theo van Gogh is daarna op 2 november 2004 in Amsterdam vermoord.
Mat Herben was van 1977 tot 1987 journalist bij het Ministerie van Defensie. Vervolgens werd hij journalist bij het tijdschrift Manna van Center Parcs-oprichter Piet Derksen. In 1990 keerde hij weer naar het Ministerie van Defensie terug, nu als hoofdredacteur van de Defensiekrant. In 1995 werd hij algemeen hoofdredacteur bij de directie Voorlichting van het ministerie van Defensie. Hij was onder andere redacteur van Alle Hens (maandblad voor de Koninklijke Marine), van het personeelsblad De Vliegende Hollander (maandblad voor de Koninklijke Luchtmacht) en redacteur van de internetsite. Vanuit die hoedanigheid heeft hij een hoofdrol gespeeld in het naar de buitenwereld toe geestesziek houden van defensie klokkenluider Fred Spijkers omdat die in 1984 weigerde mee te werken aan een plan van defensie om het dodelijke ongeval van minutiespecialist Rob Ovaa als gevolg van een onveilige mijn in de doofpot te stoppen en te houden (bron: Katholiek Nieuwsblad 29 augustus 1997);
Ook is het goed te weten dat gemeentesecretaris John Jorritsma (VVD) van Sint-Oedenrode onder burgemeester Piet Schriek (CDA) een neef is van voormalig minister van Economische Zaken A. Jorritsma-Lebbing (thans: burgemeester van Almere). Deze John Jorritsma maakte kort daarna een snelle promotie tot burgemeester van Budel waar de fabriek Budelco is gevestigd, waarvan dat arseenzuurhoudend hoogproblematisch gevaarlijk afval in Superwolmanzout-co afkomstig is. Na daar alles op orde te hebben gesteld is John Jorritsma gepromoveerd tot huidig commissaris van de koningin van provincie Friesland.
Vijftien jaar voor deze 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) verklaring van Philips safety manager Ad van Rooij door zijn collega bedrijfsarts Harry Mol (zitten beiden in de Philips Arbodienst) in opdracht van de met een koninklijk lintje onderscheiden Jan Oerlemans (directe leidinggevende van Ad van Rooij) heeft er op 18 augustus 1992 onder voorzitterschap van de officier van justitie mr. G. Bos van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch een geheime vergadering plaatsgevonden met parketsecretaris G. Broeren,voormalig burgemeester P.Schriek (CDA) van Sint-Oedenrode, voormalig milieuwethouder H. van Dijk-Eerhart van Sint-Oedenrode (CDA), juridisch medewerker Provincie Noord-Brabant H. Artz, de wachtmeesters I. Valk en M. Saris van de rijkspolitie Sint-Oedenrode, dhr. C. Kertsholt hoofd afd. bouwen van Sint-Oedenrode, milieuinspecteur H. de Vries van Noord-Brabant, dhr. V. Ditters hoofd algemene zaken Waterschap De Dommel en notulist G. van Aarle controlerend ambtenaar Sint-Oedenrode. In dat geheime overleg is toen besloten dat in opdracht van milieuinspecteur H. de Vries van Noord-Brabant, namens minister Hans Alders (PvdA) van VROM, burgemeester Piet Schriek (CDA) van Sint-Oedenrode GGD-arts Henk Jans op Ad van Rooij moest afsturen om hem geestesziek te verklaren. Mede dank zij Anton Nigten van het Landelijk Milieu Overleg en Jan Juffermans van de Kleine Aarde is dat toen mislukt. Als waardering daarvoor kreeg deze GGD-arts Henk Jans in 1993 uit de handen van de commissaris van de koningin van Noord Brabant Frank Houben (huisvriend van koningin Beatrix) de Provinciale Milieuprijs van Noord-Brabant uitgereikt (bron: Het Echte Nieuws 26 november 2007, http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-26.php).
Vanaf 1993 kregen Ad van Rooij, zijn gezin, zijn ouders en zijn paardenhouderij (later: Camping en pensionstal ‘Dommeldal’) te maken met de ene na de andere vernieling, terreuractie, poging tot doodslag vanuit met name de familie Van den Biggelaar (buurman van Ad van Rooij). Daarvoor werd de familie van den Biggelaar door eerst burgemeester Piet Schriek (CDA) en daarna burgemeester Peter Maas (CDA) rijkelijk beloond. De vele strafaangiften daartegen van Ad van Rooij werden nooit in behandeling genomen. Daarboven op hebben Ad van Rooij, zijn vrouw, zijn paardenhoudeij vanaf 1993 tot op heden (19 jaar lang) te maken gehad met de ene na de andere onrechtmatige executoriale beslaglegging, hoge opgelegde dwangsommen en verzegelingen van bedrijfsruimten. Dit alles met de hulp van politie en justitie, wat op de dag van vandaag voortduurt (bron: bezwaarschrift d.d. 24 mei 2012 van Van Rooij aan B&W van Sint-Oedenrode,http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-mei-2012-bezwaar-woz-2012-sint-oederode.pdf).
Het is dezelfde Nederlandse GGD-arts Henk Jans die vanuit de binationale (NL en BE) experten werkgroep de medische en milieukundige aspecten heeft beoordeeld van het bestrijdingsmiddel XENTARI WG waarmee hij binnen een aantal gemeenten in Belgisch Limburg (waaronder Bree en Maaseik) en Brabant met grote bedragen aan Belgische overheidssubsidie de preventieve bestrijding van de eikenprocessierupsen zonder de daarvoor vereiste wettelijk voorgeschreven vergunningen heeft laten uitvoeren. Dit omdat GGD-arts Henk Jans had beoordeeld dat het een biologisch middel betreft waaraan geen enkele milieu- en gezondheidsrisico’s zijn verbonden. Uit onderzoek vanuit het Ecologisch Kennis Centrum B.V. is echter gebleken dat het bestrijdingsmiddel XENTARI WG een uiterst giftige en zelfs kankerverwekkend bestrijdingsmiddel betreft, waarmee (door toedoen van deze deskundige Henk Jans?) ook alle Belgische groenten en fruit maar liefst 10 jaar lang zijn bespoten. Dit komt nog boven op de tientallen miljoenen kilogrammen zeer giftig kankerverwekkend volledig in water oplosbaar arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) vanuit het geïmpregneerde hout dat op advies van dezelfde medisch milieukundig GGD-arts Henk Jans vanuit Nederland in België is gedumpt, waarvoor hij op 16 november 1993 de Provinciale Milieuprijs 1993 van Noord-Brabant uit de handen van de Commissaris der Koningin Frank Houben (CDA), kamerheer en persoonlijke vriend van koningin Beatrix en getuige bij het huwelijk van kroonprins Willem Alexander en Máxima, heeft ontvangen.(bron: Deskundigenrapport d.d. 6 maart 2012 van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-maart-2012-deskundigenrapport-xentari-wg.pdf).
Toen Ad van Rooij op 22 november 2006 voor ‘Lijst 14’ ging meedoen aan de verkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal, werd deze lijst door de media (in opdracht van het voortgezette Hitler-kabinet) doodgezwegen. Van Nederlands Journalist Julius Vischjager (hoofdredacteur van The Daily Invisible), die al ruim 30 jaar lang het unieke voorrecht heeft dat hij tijdens de wekelijkse persconferentie van de minister-president de laatste vraag mag stellen, kreeg Ad van Rooij te horen dat er vanuit het buitenland een brigade op weg was om hem te vermoorden. Julius Vischjager heeft toen daarover een artikel geschreven in The Daily Invisible wat de redding voor Ad van Rooij is geweest. Toen Ad van Rooij op 3 maart 2010 als lijsttrekker voor de politieke groepering De Groenen ging meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Sint-Oedenrode werd de terreur op hem extreem hoog en kreeg hij te maken met een door burgemeester Peter Maas (CDA) gedane strafaangifte van smaad en Gestapo-binnenvallen in zijn woning, slaapkamer en kantoor om daar paarden te tellen die buiten in de wei liepen in opdracht van dezelfde burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode. Mede gezien de eerdere Gestapo-binnenvallen door dezelfde personen waarbij Ad van Rooij met bruut geweld in de politiecel was beland en de eerdere pogingen tot doodslag is Ad van Rooij ten tijde van die laatste binnenval op 22 april 2010 gevlucht naar België en heeft daar op 6 mei 2010 politiek asiel aangevraagd bij verantwoordelijk minister Joëlle F.G.M. Milquet (bron: Het Echte Nieuws 12 mei 2010, http://www.hetechtenieuws.org/2010-05-12.php).
Het zijn deze vanuit het Nederlandse koninklijke huis (Hitler-kabinet) gepleegde genocide-misdrijven vanaf 5 mei 1945 tot op heden met bestrijdingsmiddelen gif, chemtrails gif, fluoride gif, aspartaam gif, vaccinatie gif, stralings gif, cosmetica gif, etc, waaraan over 5 tot 10 jaar enkel in Nederland en België al ten minste 10 miljoen mensen vroegtijdig zullen sterven aan kanker of andere ernstige vergiftigingsziekten.
Met deze wetenschap heeft Belgisch verantwoordelijk minister Laurette Onkelinx (PS) maar liefst 45 miljoen euro subsidie (Belgisch belastinggeld) uitgegeven en de Vlaamse regering daar bovenop nog eens zo’n 8 miljoen euro voor het vaccineren van meisjes van 14 tot 18 jaar met het Gardasil HPV-vaccin tegen baarmoederhalskanker.
Niemand in Europa zelfs de toelatingshouder van dit Gardasil-vaccin, Patrick Dhont MD, Medical Affairs Manager van Sanofi Pasteur MSD is in het bezit van de wettelijk verplichte material safety data sheets (MSDS,https://nl.wikipedia.org/wiki/Veiligheidsinformatieblad) om deze vaccins Europa en België te mogen invoeren. Laat staan te gebruiken. Niemand in Europa, ook de Europese Commissie niet, weet welke chemische stoffen het Gardasil HPV-vaccin bevat. Alle kinderen die daarmee worden gevaccineerd zijn daarmee proefkonijn voor het Amerikaanse farmaceutische bedrijf MERCK & CO, INC en het vanuit het Nederlandse koninklijke huis voortgezette Hitler-kabinet.
Ook degenen die het Mexicaanse griepvaccin hebben gehad zijn ingespoten met verboden kankerverwekkend gif en chemisch afval (bron: verdiepingsonderzoek d.d. 24 oktober 2009 van Philips safety manager A.M.L. van Rooij,http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/zeer-hoge-urgentie-omdat-er-sprake-is-van-een-misdrijf-waaruit.pdf).
Flaraxin: Erik Verbeek van No Cancer Foundation zag dan ook met leden ogen toe dat producten van plantaardige oorsprong, zoals Flaraxin, die in 90% van de gevallen efficiënt zijn en in vele gevallen tumoren kunnen laten verdwijnen in Europa worden tegengewerkt. Hij begrijpt dat niet omdat Flaraxin 10 tot 20 maal goedkoper is dan de huidig voorgeschreven chemobehandeling, hetgeen in de tijd van grote overheidsbezuinigingen met open armen zou moeten worden ontvangen. Dit des te meer de bij een chemobehandeling gebruikte chemicaliën tegen kanker kankercellen moeten doden waarbij de patiënt zelf net niet dood gaat. Daarna mag de patiënt zich weer herstellen en volgt een nieuwe kuur. Op deze wijze gaat de kankerpatiënt met zijn chemokuur door een zeer diep dal met meestal enige kans op genezing. Het doden van alle kankercellen vindt met deze behandeling niet altijd volledig plaats waarna de kans op een recidief groot is. Meestal is deze kanker agressiever dan de eerste en overlijdt de patiënt alsnog aan zijn kanker. Flaraxin pakt de kanker op een geheel andere wijze aan. Flaraxin maakt de eigen interferon, stimuleert het immuunsysteem en heeft de eigenschap dat daarna de kanker afbreekt. Hierbij werkt Flaraxin snel en heeft het bijna geen tot geen bijwerkingen. Dit mag niet worden gebruikt van datzelfde voortgezette Hitler-kabinet vanuit voormalig Nederlands grondgebied. Daarom heeft er op 7 april 2011 in opdracht van de officier van justitie Marc Rubens van Hasselt bij No Cancer Foundation een onaangekondigde binnenval plaatsgevonden onder leiding van commissaris Jos Opdelocht, waarbij flaraxin producten, de boekhouding e.d. in beslag zijn genomen en beslag is gelegd op de woning van waaruit No Cancer Foundation opereert, wat tot op de dag van vandaag blijft voorduren (bron: PV002702/2011 van verhoor Erik Verbeek,http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verhoor-erik-verbeek-7-april-2011.pdf).
No Cancer Foundation maakt het mogelijk dat SCIENTIFIC & TREATMENT CENTER FOR CANCER CURING PHOENIX vanuit de Oekraïne het daar toegelaten Flaraxin over de gehele wereld kan toepassen. Omdat de landen van de Europese Unie dat niet ondersteunen verloopt dit binnen Europa erg moeizaam. No Cancer Foundation hoopt dat deze brief aan Prinses Máxima bijdraagt aan een wereldwijde politieke omwenteling waarbij niet langer miljarden euro’s aan subsidie worden uitgegeven aan producten en processen die ons massaal vergiftigen met kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroom VI maar dat geld gaat naar onderdrukte technologieën en producten van plantaardige oorsprong, zodat onze kinderen en kleinkinderen ook nog een leven hebben op onze aarde.
No Cancer Foundation is a humanitarian organization that works international “for” health, peace, social justice and human rights, “against” industrial mass poisoning, cancer and other poisoning diseases. Taking into account the continuing unconstitutional, on corruption and abuse of power based terror on No Cancer Foundation and its partners, the entire content of the No Cancer Foundation website is transferred as research achive to the ‘The European Greens’ political movement. The content remains to represent No Cancer Foundation and partners as official juridical foundation for existing and further legal proceedings. No Cancer Foundation plenipotentiary jurist, by European Commission recognized European safety manager, A.M.L. van Rooij is disabled in his legal function and right to existence by means of corruption and abuse of power, which is called fascism. Let’s end mass poisoning, the cancer pandemic once and for all! Support us and let them know!