zondag 31 december 2017

Belastingplan stuwt Amerikaanse koersen naar records


Bron: FD


"De grote winnaar in de grondstoffensector"


De globale economie zit nog steeds in een expansiefase en dat is een goede zaak voor een metaal zoals koper. 
Koper is een veelgebruikte grondstof met een breed scala aan toepassingen.
Een groeiende wereldeconomie is precies wat koper nodig heeft om hogere prijsniveaus op te zoeken.
De kopermijnen verkeren al een tijdje in goede doen en outperformen zowel de goud-, zilver- als de energiesector.
Onderstaande grafiek van Pamplona Capital geeft dat goed weer.
COPX
De beste manier om hier op in te spelen is via de 'Global X Copper Miners ETF', te vinden onder de ticker 'COPX'.

Viktor Orbán verdedigt Polen tegen de EU(SSR): “Wie Polen aanvalt, valt heel Midden-Europa aan”


Door Realpredictor
Ondersteuning en Visegrad-partners: de Hongaarse minister-president Viktor Orbán (foto) heeft de juridische stappen van de EU tegen Polen vanwege de vermeende schending van democratische “fundamentele waarden” zinloos genoemd. De kritiek op Polen zou unfair zijn en onterecht, verklaarde Orbán afgelopen vrijdag in zijn reguliere radio-interview. Zijn land zou iedere poging blokkeren om van Polen het stemrecht in de EU af te pakken.
Duits - Zuerst
Orbán, die zelf enorm onder vuur ligt vanuit Brussel, zei letterlijk: “We moeten aan de EU duidelijk maken dat het zinloos is om deze procedure tegen Polen überhaupt te starten, omdat ze geen kans van slagen heeft, want Hongarije zal er zijn en een niet te overmeesteren blokkade vormen.” En: “Wie Polen aanvalt, valt heel Midden-Europa aan.”
De Europese Commissie had in een tot nu toe unieke stap een procedure tegen Polen opgestart. Om op te treden regen de hervorming van Justitie door de Poolse regering activeerde de Brusselse autoriteit Artikel 7 van het EU-verdrag, aan het einde waarvan het onttrekken van stemrechten zou kunnen staan. Daarvoor is echter een unanieme beslissing in de EU nodig, die gezien het standpunt van Hongarije nauwelijks mogelijk lijkt.
Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Miljoenentekorten door asielzoekers in de bijstand!


Door Realpredictor

Sociale diensten willen dat landelijke overheid tekorten bij gemeenten afdekt

Amsterdam: Bijstand 180 miljoen euro
Gemeenten komen miljoenen tekort om bijstandsuitkeringen te betalen. Het bedrag dat zij krijgen van het Rijk om werklozen financieel te steunen, is te laag. Er wordt geen rekening gehouden met de groei van het aantal bijstandsontvangers als gevolg van de grote migranteninstroom in 2015 en 2016. Dat meldt de NOS vrijdag.
Dat blijkt uit onderzoek van het bureau AEF in opdracht van Divosa, de vereniging van leidinggevenden van sociale diensten. Divosa wil dat het Rijk de tekorten gaat afdekken en ze niet afwentelt op de gemeenten.
TPO schreef eerder deze maand over de toename van vluchtelingen in de bijstand in Amsterdam. De kosten daar voor bedroegen over drie jaar een kleine 180 miljoen euro.

Ben je ondernemer of in loondienst? Let op deze veranderingen per 1 januari 2018Bron: Bussiness insider


Het aftellen voor de jaarwisseling is begonnen. In de aanloop naar 2018 neemt Business Insider per thema de belangrijkste financiële veranderingen voor je portemonnee door.
In het laatste deel van de serie staan ondernemers en werknemers centraal. Wat heeft 2018 in petto voor de hardwerkende Nederlander?
Grote veranderingen staan er niet op stapel voor ondernemers. Zzp’ers en opdrachtgevers hoeven ook de komende maanden niet te vrezen voor boetes of naheffingen voor het niet naleven van de Wet DBA, die schijnzelfstandigheid moet tegengaan. Er is een nieuwe wet in de maak, maar dat kan nog even duren.


Ondernemers die mensen in dienst nemen van 56 jaar of ouder, krijgen straks een compensatie als deze werknemers vanwege ziekte uitvallen. De overheid probeert zo ondernemers te stimuleren om langdurig werkloze ouderen aan te nemen.
Verder worden diverse bedragen aangepast, zoals de maximale inleg voor de Fiscale Oudedagreserve (FOR) en de ontslagvergoeding.
Een overzicht van alle wijzigingen per 1 januari 2018:

Voorlopig geen boetes voor wet DBA

Zzp’ers en opdrachtgevers hoeven voorlopig niet bang te zijn voor een boete of naheffing van de fiscus voor het niet naleven van de Wet DBA (officieel: de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties), die schijnzelfstandigheid zou moeten tegengaan. De wet wordt in elk geval tot 1 juli 2018 niet gehandhaafd.
Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken hoopt begin volgend jaar meer duidelijkheid te kunnen verschaffen aan alle partijen hoe ze hun zakelijke relatie moeten vormgeven. Hij verwacht pas in 2020 met een nieuwe wet te komen.

Btw-aangifte corrigeren alleen nog digitaal

Heb je een fout gemaakt bij je btw-aangifte, dan kun je dat corrigeren met een zogeheten suppletie omzetbelasting. Vanaf 1 januari 2018 kan dat alleen nog digitaal.

Sommige aftrekposten iets aangepast

Voor ondernemers bestaan er diverse interessante aftrekposten voor investeringen. Er zijn drie smaken: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek.

… zoals de KIA

De KIA is het meest bekend. Deze is bedoeld voor ondernemers die kleine tot middelgrote investeringen doen. Komend jaar gaat de bovengrens om voor aftrek in aanmerking te komen omhoog van 312.176 euro naar 314.673 euro. Ook worden sommige aftrekbedragen iets verruimd, waardoor je wellicht een wat hoger bedrag kunt aftrekken van je winst. De bedrijfsmiddelen waarin je investeert moeten wel in aanmerking komen voor deze aftrekpost.

… en de EIA

De energie-investeringsaftrek (EIA) is bedoeld om investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie te stimuleren. Het aftrekpercentage voor de EIA daalt al enkele jaren. Komend jaar bedraagt dit 54,5 procent: een half procentpunt lager dan nu.
Net als dit jaar kom je alleen in aanmerking voor deze aftrekpost bij investeringen boven de 2.500 euro. De bovengrens schuift wel naar boven, van 120 naar 121 miljoen euro. Welke investeringen hiervoor in aanmerking komen, kun je checken op deze website.

Andere aftrekposten blijven gelijk

De Milieu-investeringsaftrek (MIA), gericht op investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, blijft ongewijzigd. Ook andere bekende aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek, de starters- en stakingsaftrek veranderen niet. Dat geldt eveneens voor de mkb-winstvrijstelling.
De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) daarentegen gaat wel iets omhoog, van 12.4522 euro naar 12.623 euro. Als je in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en bij jou in die periode niet meer dan tweemaal de S&O-aftrek is toegepast, wordt de aftrek verhoogd met 6.315 euro. Dat is een iets hoger bedrag dan dit jaar (6.264 euro).

Starterskrediet omhoog

Het maximale starterskrediet stijgt in 2018 licht, van 35.677 euro naar 36.155

Hogere inleg FOR

De Fiscale Oudedag Reserve (FOR) is een bedrag dat je als ondernemer in mindering mag brengen op de winst. Je hoeft hierover geen belasting te betalen tot je jouw bedrijf beëindigt. Komend jaar kun je een iets lager percentage van je winst gebruiken voor de FOR: 9,44 procent (tegen 9,8 procent nu). Ook daalt de maximale inleg. Deze bedraagt komend jaar 8.775 euro, tegen 8.946 euro nu.

Hogere ontslagvergoeding

Wie wordt ontslagen, kan recht hebben op een ontslagvergoeding of transitievergoeding. De maximale transitievergoeding wordt komend jaar verhoogd naar 79.000 euro óf een jaarsalaris, als dat hoger is dan 79.000 euro. Nu is dat nog 77.000 euro. De transitievergoeding kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor scholing.

No-risk voor werkloze vanaf 56 jaar

Ondernemers die mensen in dienst nemen van 56 jaar of ouder, krijgen vanaf 2018 een compensatie als deze werknemers vanwege ziekte uitvallen. Deze regeling geldt voor nieuwe medewerkers die langer dan één jaar werkloos zijn en een WW-uitkering ontvangen.
De overheid wil hiermee werkgevers stimuleren om werkloze vijftigplussers aan te nemen. Nu moeten werkgevers het loon van elke zieke werknemer twee jaar doorbetalen en dat weerhoudt velen ervan om oudere mensen in dienst te nemen.
En er is nog meer goed nieuws: de ziekte van deze werknemers leidt niet tot een hogere premie voor de ziektewet.

Minimumloon iets omhoog

Het minimum loon gaat op 1 januari 2018 met 0,8 procent omhoog. Werknemers vanaf 22 jaar hebben bij een fulltime dienstverband recht op 1.578 euro per maand. Nu is dat nog 1.565,40 euro.
Ook het minimumjeugdloon stijgt met 0,8 procent. Ter compensatie kunnen werkgevers wel een tegemoetkoming krijgen als zij jongeren van 18 tot en met 21 jaar in dienst hebben.

Ook minimumloon bij overwerk

Vanaf 1 januari moeten werknemers ook minimaal het minimumloon ontvangen voor overwerk. Dit geldt ook voor personeel dat in deeltijd werkt en extra uren draait. Ook moeten werkgevers 8 procent vakantietoeslag betalen over de uitbetaalde overuren.
Verder hebben mensen die op basis van een zogeheten opdrachtovereenkomst (ovo) werken  voortaan recht op het wettelijk minimumloon. Zzp-ers vallen daarbuiten.

Loonkostenvoordeel vervangt premiekortingen

Ondernemers die werkloze ouderen, jongeren en arbeidsgehandicapten in dienst nemen, krijgen komend jaar te maken met het loonkostenvoordeel (LKV) in plaats van premiekortingen. Dit moet werkgevers stimuleren om mensen in dienst te nemen die het lastiger hebben op de arbeidsmarkt.
Ondernemers zijn nu nog zelf verantwoordelijk voor het berekenen en verrekenen van de premiekorting via de loonaangifte. Straks keert de Belastingdienst het hele bedrag in één keer uit, na afloop van het jaar.

AOW-leeftijd verder omhoog

De AOW-leeftijd stijgt met drie maanden naar 66 jaar. Dit betekent dat je nog langer AOW-premies moet betalen en je AOW-uitkering ook later zult ontvangen. Verder neemt de hoogte van de AOW-uitkering komend jaar iets toe.
De komende jaren gaat de AOW-leeftijd nog verder in stappen omhoog, naar 67 jaar en drie maanden in 2022. Daarna wordt de verhoging gekoppeld aan de levensverwachting. Omdat deze minder hard stijgt dan verwacht, gaat de AOW-gerechtigde leeftijd in 2023 niet verder omhoog.

Pensioenen

Nederlanders met een aanvullend pensioen of een lijfrente-uitkering tot 2.750 euro gaan er volgens salarisdienstverlener ADP komend jaar netto iets op vooruit. Dit varieert van 1,25 tot 6,88 euro per maand, afhankelijk van de hoogte van je pensioen.
De bijdrage voor de Zorgverzekeringswet gaat omhoog en de meeste pensioenen worden komend jaar niet geïndexeerd. Daar staat wel een hogere ouderenkorting tegenover.

Werkbonus verdwijnt

Vanaf 1 januari 2018 vervalt de werkbonus.

Heffingskortingen aangepast

Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting die je bent verschuldigd. Hoe hoger de korting, hoe minder belasting je hoeft te betalen en hoe meer je dus netto overhoudt.
De algemene inkomensafhankelijke heffingskorting gaat komend jaar omhoog voor mensen met een inkomen tot 20.142 euro. Ook de maximale arbeidskorting voor lagere inkomens gaat fractioneel omhoog. Verder worden de tarieven voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting iets aangepast. De nieuwe tarieven vind je hier.

Aanpassing belastingschijven

De derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting wordt met 995 euro verlengd, waardoor je pas later in het toptarief terechtkomt. Ook de eerste schijf wordt verlengd.
Verder wijzigen de tarieven. Het tarief in de tweede en derde schijf gaat licht omhoog, terwijl het tarief in de vierde schijf iets omlaag. De exacte bedragen lees je in dit artikel.

Zwartspaarders harder bestraft

De inkeerregeling voor buitenlands vermogen wordt vanaf 1 januari afgeschaft. Je hebt dus nog tot de jaarwisseling om buitenlands vermogen te melden aan de fiscus. Daarna riskeer je strafrechtelijke vervolging en een boete die kan oplopen tot 300 procent van de verschuldigde belasting.

Hoger vermogen bijstandsuitkering

Zit je in de bijstand, dan mag je komend jaar een iets hoger vermogen bezitten. Ben je een alleenstaande ouder of voer je een gezamenlijke huishouding, dan mag je 12.040 euro aan eigen vermogen, zoals spaargeld, hebben. Nu is dat nog 11.880 euro. Voor alleenstaanden ligt de grens op 6.020 euro (tegen 5.940 euro nu). Bij de berekening van het eigen vermogen telt ook de overwaarde op een eigen huis mee.

… en tijdelijke bijstand ondernemers

Wie al langere tijd ondernemer is en tijdelijk niet rond kan komen, kan in aanmerking komen voor een zogeheten Bbz-uitkering. Deze vult het inkomen aan tot bijstandsniveau. Het is een tijdelijke tegemoetkoming: je kunt er in principe maximaal twaalf maanden van gebruik maken.
Wie hiervoor komend jaar in aanmerking wil komen, mag een vermogen hebben van 188.997 euro. Dat is iets hoger dan nu (186.498 euro). Kom je boven de grens uit, dan wordt de uitkering gegeven in de vorm van een lening. Eigen vermogen dat aan je bedrijf is verbonden, wordt bij de berekening van dat bedrag buiten beschouwing gelaten.

LEES OOK:


Tax 'Reform' May Kill These Companies Even Faster

                                            
By Justin Brill
Saturday, December 30, 2017
 It's official... Tax "reform" is finally here.

Just before Christmas, Congress passed the most significant changes to the U.S. tax code in more than 30 years. And late last week, President Donald Trump signed the bill into law.

Why do we write "reform"?

Because, as expected, the bill falls short of the dramatic improvements many had hoped for.

It won't simplify the tax code in any meaningful way. It won't make it any less time-consuming or expensive for most folks to file their annual returns. And it won't significantly ease the tax burden for most Americans over the long term.

 But it isn't all bad...

According to non-partisan think tank the Tax Policy Center ("TPC"), most Americans should expect to see a modest reduction in their tax bill. The TPC reports 143 million people will pay lower federal income taxes in 2018, compared with just 8.5 million who will pay more.

Overall, the TPC found taxes will fall for all income groups, on average. Folks earning $10,000 or less should expect to keep an extra 0.1%, on average, while those earning $500,000 or more will see an extra 4%. Folks in the middle – those who earn between $50,000 and $75,000 per year – should expect to a see an extra 1.5%, on average.

Congress' own independent auditor, the Joint Committee on Taxation, reported similar results. It found the average tax rate would fall from 20.7% to 19% under the law, including a drop from 14.8% to 13.5% for those in the middle tax bracket.

 Unfortunately, these cuts may not last long...

Under the current bill, the individual tax cuts will expire in 2025. If no change is made before then, today's tax cuts will become tomorrow's tax hikes. Under this scenario, the TPC estimates a majority of Americans – including 69.7% of those in the middle – would pay even higher taxes than what they pay under our current law.

To be fair, Republicans say they won't allow these tax cuts to expire. But if they weren't able to pass a permanent tax cut today – under nearly ideal circumstances – how certain is it they'll be able to extend these cuts in the future?

 The news is better for many companies...

The plan will permanently slash the corporate tax rate from 35% today to 21%. It will also repeal the current 20% corporate alternative minimum tax, exempt companies from paying taxes on money earned overseas, and lower the "repatriation tax" on overseas earnings from 35% to between 8% and 15.5%.

These changes could drive higher earnings for a huge number of firms – particularly those based in the U.S. – across a range of industries.

 But not every company will benefit...

In fact, the plan could create even bigger problems for those carrying large debt loads. As the Wall Street Journal recently reported (emphasis added)...

Full deductibility of interest has long made borrowing more attractive for companies when they needed money, instead of raising capital through selling equity...

The tax overhaul would essentially limit the net interest payments a company can deduct to 30% of its EBITDA, or earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization. Any amount above that level would be taxable.

So if a company borrowed $1 billion at an interest rate of 5%, and its existing interest payments were already above the 30% threshold, it would have to pay an extra $10.5 million a year in taxes – $50 million in interest, taxed at the new corporate tax rate of 21%.

In other words, heavily indebted companies that are already struggling – like the troubled firms that Porter and his research team have been following in Stansberry's Big Trade – could soon see the costs to carry those debts soar even higher. More from the Journal...

J.C. Penney (JCP), which has speculative credit ratings and more than $4 billion in debt, said in its third-quarter Securities and Exchange Commission filing in November that disallowing tax deductions on interest "could have a material adverse effect on our results of operations and liquidity."

Weak corporate credits like the aforementioned department-store chain are already unlikely to survive the next credit-default cycle. But despite the bullish headlines, the new tax plan could actually hasten their demise.

REACTIE OP NIEUWJAARSWENS RUTTE!

schilderswijk
           
at 271 × 271 in REACTIE OP NIEUWJAARSWENS RUTTE!

        

Schokkend: in Nederland vijf keer zoveel criminaliteit als aan burgers wordt wijsgemaakt!

'Kwetsbare wijken dreigen in handen van georganiseerde misdaad te vallen'

Het kabinet en minister van Justitie Ard van der Steur (VVD) spiegelen de burgers een veel rooskleuriger beeld voor van de criminaliteit in Nederland dan in werkelijkheid het geval is. De werkelijke criminaliteit in Nederland is zelfs vijf keer groter dan uit de officiële cijfers blijkt.

Maar door capaciteitsgebrek bij de opsporingsdiensten en daling van de aangiftebereidheid bij burgers en bedrijven, geven de cijfers niet weer wat de werkelijke omvang is van de misdaad. Dat schrijft Trouw op basis van een geheim rapport dat is opgesteld door de top van het OM en de politie voor het nieuwe kabinet na de verkiezingen in maart.

Duizelingwekkende aantallen

Terwijl minister Van der Steur (VVD) steeds benadrukt dat Nederland zoveel veiliger is geworden en de criminaliteit is afgenomen, zijn de werkelijke aantallen misdrijven duizelingwekkend: in 2015 werden ongeveer 4,5 miljoen delicten gepleegd, terwijl Van der Steur zich baseerde op ‘officiële cijfers’ van ‘slechts’ 960.000 delicten.

Opvallend genoeg gaat het dan ook over ernstige delicten die te maken hebben met drugs en vuurwapens. Het rapport stelt dat ‘de politie slechts een fractie van deze criminaliteit in beeld heeft’.

Aangifte zinloos

Dat die burger volkomen terecht geen enkel vertrouwen meer heeft in de politie blijkt wel uit de eveneens in het rapport gepubliceerde cijfers over de effectiviteit van aangiftes: met maarliefst 70 procent van de aangiftes die via internet worden gedaan gebeurt helemaal niets. Van de overige aangiftes verdwijnt 57 procent uiteindelijk in de prullenbak. Slechts een minderheid van de aangiftes leidt dus tot strafvervolging.

De capaciteit bij politie en OM is inmiddels op een dusdanig laag niveau gekomen dat criminelen handelen alsof ze niet meer gepakt kunnen worden en dat burgers het vertrouwen in de rechtstaat verliezen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het rapport. Het rapport rept van ‘een dreigende onoverbrugbare achterstand van politie en OM’.

Misdaadwijken

Het rapport waarschuwt ook voor ‘kwetsbare wijken die in handen van de georganiseerde misdaad dreigen te vallen’. In sommige van die wijken is inmiddels meer crimineel geld aanwezig dan legaal verdiend geld.

http:///2017/01/13/schokkend-nederland-vijf-keer-zoveel-criminaliteit-dan-aan-burgers-wordt-wijsgemaakt/

Lees ook: https://www.volkskrant.nl/binnenland/aantal-moorden-nam-in-2017-fors-toe-opvallend-veel-in-en-om-psychiatrische-instellingen~a4551602/

Exit From The Matrix: the stage-play of Self and the global mystery


by Jon Rappoport
December 30, 2017
Consider that everything happening on planet Earth is an enormous stage play.

The mystery is: what is the theme?  What is the payoff?  What is the climax?

And even more deeply, what is the role of Self, the individual, in this play?

The key phrase is "in this play."  Because most people are, indeed, inside the play.  They have roles.  They may not be aware of the parts they're playing, but that doesn't change the situation or the dilemma.

How unusual would it be if, in a theater, in a city, citizens were led on to a stage to audition for parts---and the director said, "Well, we want you in this production, but we can't show you the script.  We can't tell you your role.  You'll just have to feel your way along.  Trust us, we know what we're doing.  And by the way, you'll be playing your part for the rest of your life..."

Self doesn't want this arrangement.  Self wants something else, a way to see what the play is, a way to climb out of it.

Where to start?  How to begin?  What is the exit strategy?

That strategy depends on imagination.  It can't go anywhere without it.

The long-running Earth stage-play has severe limits.  It tries to impose its energy-depleting plot-lines on Self.

But with imagination, a person can conceive of a new play, and create it, and centrally participate in it.

In fact, Self has been waiting for just such an opportunity.  The cells of his body and brain, his thoughts, his energies have been waiting.

However, waiting doesn't do it.

Connecting with one's own imagination does do it. It initiates a cascade of ideas and emotions, which in turn feed back into imagination, making it even more powerful.

A new stage-play can come into being.

This is why I developed many imagination exercises and techniques for my collection, Exit From The Matrix.

Imagination is the source of possibilities which don't yet exist, but could.

Imagination makes the as-yet unborn future real.

Imagination doesn't feel hemmed in by what already exists.

A person, inspired by his own imagination, looks beyond his own present circumstances to inventing a larger future.

Imagination doesn't ask for lengthy explanations.  It just asks for a vision based on the desire for a great adventure.

The present becomes a platform from which to change reality.

Imagination says, "I understand you're looking for different circumstances, and also looking for a different scope of operation.  All that is possible."

The individual has the capacity to re-energize his life by inventing a new future, and imagination is the key.

The permanence of the "ongoing stage play" and a person's enduring role in it is an illusion.

Imagination proves that and proves that the beginning of liberation is just a moment away.
Here are the contents of Exit From The Matrix:

First, my new audio presentations:

* INTRODUCTION: HOW TO USE THE MATERIALS IN EXIT FROM THE MATRIX

* EXIT FROM THE MATRIX

* 50 IMAGINATION EXERCISES

* FURTHER IMAGINATION EXERCISES

* ANESTHESIA, BOREDOM, EXCITEMENT, ECSTASY

* ANCIENT TIBET AND THE UNIVERSE AS A PRODUCT OF MIND

* YOU THE INVENTOR, MINDSET, AND FREEDOM FROM "THE EXISTENCE PROGRAM"

* PARANORMAL EXPERIMENTS AND EXERCISES

* CHILDREN AND IMAGINATION

* THE CREATIVE LIFE AND THE MATRIX/IMAGINATION

* PICTURES OF REALITY AND ESCAPE VELOCITY FROM THE MATRIX

* THIS WOULD BE A VERY DIFFERENT FUTURE

* MODERN ZEN

* THE GREAT PASSIONS AND THE GREAT ANDROIDS

Then you will receive the following audio seminars I have previously done:

* Mind Control, Mind Freedom

* The Transformations

* Desire, Manifestation and Fulfillment

* Altered States, Consciousness, and Magic

* Beyond Structures

* The Mystery and Magic of Dialogue

* The Voyage of Merlin

* Modern Alchemy and Imagination

* Imagination and Spiritual Enlightenment

* Dissolving Stress

* The Paranormal Project

* Zen Painting for Everyone Now

* Past Lives, Archetypes, and Hidden Sources of Human Energy

* Expression of Self

* Imagination Exercises for a Lifetime

* Old Planet, New Planet, New Mind

* The Era of Magic Returns

* Your Power Revealed

* Universes Without End

* Relationships

* Building a Business for Success

I have included an additional bonus section:

* My book, The Secret Behind Secret Societies (pdf document)

* My book, The Ownership of All Life (pdf document)

* A long excerpt from my briefly published book, Full Power (pdf document)

* My 24 articles in the series, "Coaching the Coaches" (pdf document)

And these audio seminars:

* The Role of Medical Drugs in Human Illness

* Longevity One: The Mind-Body Connection

* Longevity Two: The Nutritional Factors

(All the audio presentations are mp3 files and the documents and books are pdf files. You download the files upon purchase. There is no physical ship.)
What has been called The Matrix is a series of layers. These layers compose what we call Reality. Reality is not merely the consensus people accept in their daily lives. It is also a personal and individual conception of limits. It is a perception that these limits are somehow built into existence. But this is not true.

What I've done here is remove the lid on those perceived limits. This isn't an intellectual undertaking. It's a way to open up space and step on to a new road, with new power.

“Dark Money” Runs the World

“Dark Money” Runs
the World

BOMBSHELL From Ex-Associate of Trump’s Chief Economic Advisor
JamesWhat you’re about to see has NOT been sanctioned by the U.S. government.
It contains 15 years’ worth of intel from an ex-associate of Trump’s Chief Economic Advisor.
Intel that could impact millions of American seniors…
This information has NEVER before been revealed… until now.
Click Here

Baltimore, Maryland
December 30, 2017
Brian MaherDear Reader,
The world runs on “dark money,” says our Nomi Prins.
“Dark money” is the credit central banks conjure from thin air… that supports financial markets.
Nomi was an investment banker at Goldman Sachs. Now she’s gone “rogue” and revealing the secrets of the realm.
Where does this dark money go? Who profits from it? And how can everyday Americans tap into those flows?
Nomi has the answers below. Read on.
Regards,
Brian Maher
Managing editor, The Daily Reckoning

The 7-week millionaire

Dear Reader,
 
Big banks like to tear down the idea of Bitcoin.
 
They’ve got their reasons, I’m sure.
 
And while they’re still sulking in the corner, my readers are busy getting rich.
 
Readers like this guy:
 
And he’s not alone.
 
Investors all over the world are creating real wealth, right now, from crypto-currencies.
 
Last week alone, Bitcoin grew by 23% in just 24 hours.
 
People made more in a day than most hard-working citizens see in a decade.
 
It’s wealth creation on a scale I’ve never seen.
 
And you don’t have to miss out.
 
All you have to do is take action.
 
 
Yours for huge returns,
 
Sam Volkering,
Southbank Investment Research

In anderhalf jaar tijd ruim 8000 autobranden in Nederland!


Door Realpredictor

Utrecht: 60 procent brandstichting!Kosten voor brandweer en verzekeraars: ruim 83 miljoen euro!

Nederland heeft te kampen met een serieus autobrandenprobleem. In heel 2016 en het eerste halfjaar van 2017 zijn er meer dan achtduizend autobranden geweest. In meer dan veertig procent daarvan heeft de politie een vermoeden van brandstichting. Uitgaande van een schatting van 40% brandstichtingen zijn dat 3200 in brand gestoken auto’s in anderhalf jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die ThePostOnline via een WOB heeft opgevraagd bij alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland en bij de Nationale Politie.
In 2016 was er landelijk sprake van 5484 autobranden, in de eerste helft van 2017 2623. Kosten voor brandweer en verzekeraars in anderhalf jaar tijd: ruim 83 miljoen euro.
In de provincie Utrecht blijkt in 2016 60 procent van de autobranden vermoedelijk aangestoken te zijn. In de eerste helft van 2017 voert Noord-Brabant de lijst aan met 56 procent vermoedelijke moedwillige brandstichtingen.

Friesland

Ook in Noord-Holland, Zeeland en Utrecht is er in 2017 bij meer dan de helft van alle autobranden een vermoeden van brandstichting.
RP: FACT! Nu kunnen ze wel roepen dat dit NIETS met de asieltsunami te maken heeft, maar ieder weldenkend mens weet, dat deze enorme escalatie van autobranden én de stijging van criminaliteit zo'n 3 jaar geleden is begonnen!
Geheugensteuntje: 2015: Met afstand het belangrijkste herkomstland van asielvragers in 2015 was, op een totaal van ruim 56.000 asielverzoeken en herhaalde verzoeken, Syrië (48% van de verzoeken), als gevolg van de Syrische burgeroorlog die in 2011 uitbrak. Andere belangrijke herkomstlanden waren dat jaar Eritrea (14%), Irak (6%), Afghanistan (4%), Iran (3%) en Somalië 2%

2017-2030 expected economy

If you think the last few years have been weird,
wait till you see what's coming next...

2017-2030

9 COMING TRENDS AND EVENTS
That will confound the experts
and rock the world...
Discover how to trade these seemingly 'random' trends
this year... to potentially double your money...
While millions of others risk going broke
Tell me...
Did you ever imagine a reality TV star like Donald Trump could become President of the United States?
Did you ever truly believe Britain would leave the EU... despite how you voted?
Would you have ever thought a Boeing 777 could simply vanish from the sky?
And how do you explain the rapid rise of ISIS... or digital currencies... or Uber... or 'fake news'?
It's fair to say the last few years have been weird as hell.
But friend, this is nothing-nothing-compared to what I believe is coming your way over the next decade.
Over the next few minutes, I’m going to show you a world where...

BREXIT COULD PLUNGE AMERICA INTO RECESSION

Hang on... What has Brexit got to do with America?
See – I told you it would be weird…
As I’ll show you, a chain reaction – started by the EU vote – and potentially ending with a collapse in the U.S. economy, is already in progress.
You’ll also see how...

CHINA WILL KILL THE US DOLLAR AND BRITAIN WILL HOLD THE ‘SMOKING GUN’

The UK will ‘turn heel’ and side with China in the battle for global economic supremacy.
This move – already in motion – could kill off the U.S. dollar as the world’s premier currency.
The UK/U.S. ‘special relationship’ will end in bitter acrimony as ‘Red Britain’ turns its back on our biggest ally...
You’ll also discover how...

THE HS2 TRAIN LINE – WHEN FINISHED – WILL PUSH ADJACENT PROPERTY PRICES UP AS MUCH AS FIVE TIMES HIGHER...

Yes, you’ll soon be able to travel from Birmingham to London in 49 minutes by train.
You may already know this.
But I’m guessing you don’t know that house prices up to 20 miles either side of the HS2 line could rocket up FIVE TIMES or more from where they are now...
All before 2026.
Also going up: stocks...

THE FTSE WILL HIT 15,000 POINTS IN 2026, FOLLOWED BY FOUR-YEAR CRASH

The FTSE 100 will surge to roughly double where we are now.
Not in a straight line. We’re due a correction sometime in 2020 or 2021. After that, it will be a race to the top.
Stick with me and I’ll show you where I believe you’re almost guaranteed to make money from stocks over the next decade.
But... be prepared to sell in 2026. After that, I predict UK shares will crash HARD for four years straight...
Also in the next ten years...

HUMAN BEINGS WILL FINALLY CONQUER DISTANCE...

San Francisco to Los Angeles – a journey that takes six hours by car –will take 30 minutes... in a 700mph underground vacuum tube.
Also... the Atlantic and Pacific oceans will be connected by a single canal, carved by giant diggers through Nicaragua...
And Crossrail will change the lives of 1.5 million British commuters – bringing them within 45 minutes of central London.
But this wave of innovation won’t just take place here on Earth...

ASTEROID MINING WILL KICK START A $100 TRILLION GOLD RUSH

Many of the approximately 1.9 million asteroids floating around in our solar system are the equivalent of an ultra-high-grade precious metals mine here on our planet.
People are speculating about a potential US$100 TRILLION market.
With that kind of money on the table, there will be a rush by countries... companies... even private individuals to claim the ‘land rights’ to asteroids.
The first successful mineral mining missions will inflate huge asset bubbles. I expect commodities markets will go through the roof.
My most conservative estimate: gold will run up to US$2,500/oz. Silver will breach US$30/oz. But they could hit 5 or 10 times that.

Weird enough for you so far?

What if I told you that all these events fit into a pattern that was discovered more than 200 years ago. A pattern that also correctly predicted...
 • The dot-com crash of 2000
 • The UK real estate boom of the early 2000s... AND the 2008 property market crash...
 • The stock market top in 2007... and bottom in March 2009
 • The gold price boom in 2002... and correction in 2013.
 • The commodity price rise that began in 2003... and the bear market that began in 2011...
Imagine someone told you these events were going to happen almost a decade before they did... that would have been weird too, right?
But I’ve studied this economic model for 17 years. I’ve seen how accurately it has called many big events ahead of time. And I’ve made and saved hundreds of thousands of pounds because of it.
It’s not perfect – I mean, it’s not like owning a crystal ball... and it’s not 100% right all of the time.
But as you’ll see, it provides as clear an indication as you’ll get about when to expect future turning points in the markets.
And that knowledge can help you make much more confident – and I believe more successful – investment decisions.
Believe me, I’m not exaggerating when I say:
If you prepare well for the ‘weird’ events that are coming, you could double your net worth with very little effort.
And that, again, is on the conservative side.
But if you don’t prepare... if you choose to ignore the simple advice I’ll share with you today you could lose a lot of money – maybe even more than the 31% UK stocks lost in the first year of the Global Financial Crisis.
Yes, I believe we’re ultimately headed for a market crash of equal – if not greater – magnitude. If you don’t want to lose up a third of your invested wealth, it’s important you stay tuned...
More on this in a moment. First, here’s something else you’ll want to prepare for…

RUSSIA WILL LAUNCH ‘CYBER PEARL HARBOUR’

Moscow – arguably the world’s biggest cyber-antagonist – will launch the most destructive cyber-attack yet, sometime in the mid 2020s.
‘Cyber Pearl Harbour’ will sweep the world in four hours, taking out transport, hospital and financial networks all around the world.
This attack will bring the great powers to war.
America, Europe, Israel and Saudi Arabia will square up to China, Russia and Iran.
Not on the battlefield. Over the internet.
Power grids will be attacked... stock exchanges will be hacked... weapons systems will be compromised...
This will spook the market and could very well trigger the crash I’m expecting.
But before then...

THE UK HOUSING MARKET WILL BOOM FOR 9 MORE YEARS

In fact, by the end of 2025, the average UK property could fetch nearly £400k.
That’s almost double what you’d get by selling now.
If you’re thinking about selling your house because you’re expecting a market correction, I promise:
You will think again once you’ve read the rest of my presentation.
When you get a run up in property like the one that’s coming, you tend to see some pretty daring construction projects.
But none more so than this one...

THE WORLD’S TALLEST BUILDING WILL BE BUILT IN IRAQ

Yes, Iraq...
The Bride of the Gulf – when finished in 2025 – will stand 1,152 metres tall, literally towering over the Basra skyline.
And get this: as soon as they cut the tape to formally open this new mega skyscraper... that’s it.
That’s the top of the market.
It’s odd to think that a ceremony to mark the opening of the world’s tallest building… is a clear sign to pull all of your money OUT of stocks, bonds and property...
But mark my words. It is.
That’s right...

I BELIEVE THERE’S A MEGA CRASH COMING IN 2026

> If I’m right, the FTSE will crash first. It may lose 30% or more of its value, peak to trough. That’s almost a third of your invested cash.
> Then the UK property market will plummet... It will decline for four years between 2026 and 2030. I believe your house could drop in value by even more than the record 16.2% fall after the Global Financial Crisis...
> Commodities markets will also go into freefall... The asset bubbles created during the next nine years of wild speculation will finally burst. You will not want to hold mining stocks when this happens, trust me.
Today I’m offering you the chance to avoid the worst when the next big crash hits.
I’m handing you the opportunity to make a lot of money – then cut and run.
You will look like an investment genius.
A lot to get your head round, isn’t it?

I told you it would be weird

But do you want to know the weirdest thing of all?
It’s that:

ALL THESE EVENTS ARE CONNECTED

Now you may be wondering how the HS2 rail line is linked to the digging of a 170 mile shipping canal through Nicaragua…
…How Brexit is linked to a recession in America…
…How hackers in Moscow are connected to space miners in Luxembourg…
…And how the completion of the world’s tallest building in Iraq foretells a crash in financial markets in London.
I’ll explain how in this presentation.
Please keep reading. Because if you understand this connection, you stand to make a lot of money over the next decade. And you should save a lot too.
As I’ll show you today...
There is a hidden order behind all economic activity.
A repeating rhythm... that explains why financial markets move in certain ways...
...And predicts future moves ahead of time... like those I’ve told you about so far.
You can trace this repeating rhythm back to the year 1790.
The first people to notice it in the early 1900s were able to forecast booms and busts in the economy more than one hundred years ahead of time. They accurately predicted:
 • The two major stock market crashes of 1929–30 and 1987…
 • The oil crash of 1973
 • The market high up to March 2002 before the dot-com bust…
 • The recession of the early 1990s
 • The growth in stock prices that began in 1993…
As crazy as it sounds, all of these events were forecast before the start of the First World War.
Today, you’re going to learn...

How YOU can use this 227 year old ‘hidden order’ to predict market turning points

When you open your eyes and ears to this rhythm...
You’ll be able to in invest in markets that are about to rocket up.
You’ll be able to snatch your money out of markets that are about to collapse.
You’ll be able to make a lot of money in the good times (while most have to settle for ‘okay’ gains).
And you’ll be able to protect your wealth in the bad times (while millions of others go under).
Like I say, I have made and saved hundreds of thousands of pounds – in property, gold, and stocks... by allowing this ‘market GPS’ to guide my investment decisions over the last 17 years.
In this presentation I’m going to show you how this ‘GPS’ works...
And I’ll teach you how to switch it on... to give you a shot at creating a wonderful future for you and your family.

Introducing the cycle that sees the future

Most people think that history is only a study of the past.
I want to show you a different way of looking at history.
It’s like a lens. Look at history through this lens and you start to see patterns that recur.
When you study these patterns, history starts to make sense.
It no longer looks like a linear sequence of random events. You can see cause and effect. There is a noticeable rhyme to it.
So-called ‘weird’ events become explainable...
Future events become predictable.
Let me show you what I mean.
Take a look at this chart...
shows commodity price data going back to 1790
© Ascendant Strategy
It shows commodity price data going back to 1790.
There are three distinct ‘tops’ in the commodities market between 1790 and 1920. They occur roughly 55-60 years apart.
The market takes between 25-30 years to peak... and 25-30 years to fall... before the cycle begins again. In other words...

The market has a clear, distinct rhythm

This rhythm was discovered in 1926 by Russian economist Nikolai Kondratieff.
Kondratieff called these 55-60 year price movements ‘long waves’. (Modern economists call them ‘K-waves’-after the man himself).
Take a look again at the three ‘long waves’...
shows commodity price data going back to 1790
© Ascendant Strategy
 • The first long wave started around the 1790s at the beginning of the industrial revolution and the factory system in Great Britain. Basically the birth of the modern capitalist economy
 • The second long wave began in the 1850s. It was driven by the development of the steam locomotive and the railways.
 • The third long wave started in the late 1890s. It was driven by heavy industry as well as the invention of the automobile
See a pattern there?
Kondratieff did. He studied each wave in detail and discovered:
 • Each long wave began with an explosion of economic activity.
 • This activity was driven by the mass adoption of a new technology: the cotton mill / steam engine / automobile...
 • During the upside of each long wave you’d get great prosperity; more trade, expanding markets and greater global wealth.
 • The downside of each long wave would typically bring declining commodity prices and recession.
Astonishingly...

This pattern repeated, beat for beat, for 130 years

Kondratieff used this rhythm to predict how the third wave might conclude (bear in mind this was 1923).
He knew the downside was coming.
That meant declining prices... and recession.
Sure enough – The Great Depression came along in the early thirties, sending stocks plummeting. It would be the 1950s before stocks bottomed out... roughly 30 years later, as predicted...
That’s when the fourth wave began. Markets boomed again…
The pattern held.
Check it out...
fourth and fifth waves
© Ascendant Strategy
Take a look – I’ve added in the fourth and fifth waves . You can see how each one develops.
You can see it’s roughly the same rhythm: 25 to 30 years up... followed by 25 to 30 years down.
Now I want to be clear – this isn’t an exact science. No predictive system is 100% perfect, and even I have made some losses.
The truth is, no two cycles can be completely the same. Because new things happen. We get new technology. We get ‘Black Swan’ events like 9/11: things people have never really seen before.
These unexpected events can disturb the ‘hidden order’. But what I urge you to come to grips with is this: the underlying structure of each wave is the same.
For example, the Second World War understandably skewed the third wave. But it picked right up again after the Korean War, from the bottom in 1955.
In the fourth wave, prices ran-up into the 1970s. And came down significantly into 2000.
That’s when the latest wave began.

This is where we are now...

In the upswing of the FIFTH K-wave.
This means, if the pattern holds, markets will rise for roughly nine more years – before they turn down again.
This is great news if you’re worrying about what to do with your money right now...
If this cycle repeats as it has for the last 227 years, you could make a lot of money from a handful of simple investment moves I’ll tell you about today.
It’s all about timing. And, for once, the timing is with you.
Remember what I said; we’re in a K-wave upswing right now.
Upswings are typically defined by five characteristics:

1. COMPETITION

In a K-wave upswing you see intensifying competition by the world’s major powers – for control of resources... land... and trade. Historians call these periods of competition: ‘Great Games’...
Recall the competition between the USA and the Soviet Union during the Cold War...
Or between the Britain and Germany in the run up to the First World War...
Going further back, the British and Russian Empires were in direct competition for most of the second half of the 19th century.
This competition drives incredible...

2. INNOVATION

An example is the space race during the Cold War, particularly during the late 1950s and 1960s.
The intense rivalry between the USA and the Soviets led to a load of technological innovations that are widely used today...
Things like MRI and CAT scanners... TV satellite dishes... smoke detectors... freeze-dried food... cordless tools... portable water filters... and so on.
There are more examples...
In the 1920s it was the automobile.
During the 1950s it was the jet airline.
In the 2000s it has been the growth of the mobile phone... the internet... the smart phone and social media.
Typically, a new industrial force develops alongside this innovation. This always causes great...

3. DISRUPTION

In each previous upswing, huge amounts of capital moved out of old industries. It helped to support the development of new industries and markets, powered by all-new technologies.
Think: the cotton mill... steam engine... automobile... and internet.
The development of new industries always causes huge disruption.
You see a complete re-ordering of industrial relations.
Entirely new markets are created... each with a host of supporting industries. This generates hundreds of thousands of new jobs.
As the old economic order is upended, you see huge advances in communication and transport. These create new waves of entrepreneurial activity, which leads to...

4. MASSIVE WEALTH GENERATION

Competition between the great powers drives innovation.
The drive to innovate... to make things more efficient... creates greater value – which results in a surplus...
This surplus is then reinvested into the economy.
And that results in a great leap in global prosperity.
This creates big opportunities for investors.
As more wealth is created, markets rise. You get asset bubbles... manias... high land values... easy finance.. and speculation – which sends markets even higher.
It doesn’t last. All of this jostling for access to resources, markets and control of trade... all of the disruption in markets... creates tension.
This inevitably leads to...

5. CONFLICT

It happens every upswing.
In the 1810s, during the first recorded upswing, Great Britain and France faced each other...
During the 1850s to 1860s – in the second upswing – it was Great Britain v Russia... and the US Civil War...
Into the 1918 peak – upswing three – the UK and Germany were fighting in Europe...
And leading up to the 1970s peak – upswing four – saw the Cold War between the US and USSR at its peak... plus the Vietnam war.
These clashes inevitably take place close to the peak of the K-Wave...
I expect the current K-wave to peak around 2026-27
That means, as long as the pattern holds...

You have around nine years to capitalise on rising prices

Now you may not realise it...
But I just handed you an incredible advantage few other investors will ever see or understand.
I showed you the market rhythm – the ‘K-wave’ – that connects, explains and predicts many of the events you’re going to see unfold over the next decade.
You won’t be able to affect any of it.
But you will be able to capitalise on booming markets – a direct consequence of it.
I’m organising my investments now.
You should too – while this is still a genuine ground floor opportunity.
Be honest: how many of those do you get in your lifetime?
If you’d like to find out the best way to capitalise on these coming events, I’ve put together an investment briefing which I’ll happily send you a copy of.
It’s called: ‘The Great Game: Your Complete Investment Strategy For The Next Nine Years Of Booming Markets’, and it sets out my entire strategy – buy, sell and timing – between now and 2026.
You’ll discover:
 • WHAT types of assets and stocks to buy.
 • WHEN to sell and move into cash.
Consider, just for a moment, what this could mean to you...
It means you could MAKE a huge amount of money by holding stocks all the way to the top of the market...
Then SAVE a huge amount of money by selling them just before the FTSE makes its next high...

Sceptical?

Just look at the FTSE 100... look at the UK housing market... look at the metals and mining index...
They may not be going up in a straight line...
But they’re going up.
And – aside from a correction in 2020 – they aren’t going to run out of steam until 2026... provided the pattern holds.
If I’m right about this, markets will double – at least – between now and then.
You don’t have to believe me.
You can react to market events at the time they happen – like everyone else.
You’ll get the same returns as everyone else.
Or you can use this information to prepare... and set yourself up for better returns than everyone else.
I’ll let you know how you can get my 9-year investment roadmap in a few moments.
You’ve got nothing to lose by reading it.
Then at least you’ll know how the following ‘weird’ events could help you become rich...

1. The rise of 'Red Britain'

As I just said, K-wave upswings – like the one we’re in right now – are typified by competition between the major powers.
They compete for resources, land and access to markets.
This competition is known as ‘The Great Game’.
The ‘Great Game’ in this particular upswing will be played on one side by China and on the other by the U.S.
No surprise there.
What will surprise you is that Britain could have a huge say in who wins this competition.
Even more surprising: Britain will side with China.
china may
RED BRITAIN: The UK will side with China in the battle for global economic supremacy
You may not know this, but China currently invests more money in the UK than into France, Germany and Italy combined.
That’s because the UK is strategically important in the next stage of Chinese development: full internationalisation of China’s currency: the Renminbi.
Why is this is so important?
Well, China’s most important competitive goal is to replace the U.S. as the world’s premier economy.
In GDP terms this is absolutely going to happen. Most probably in the next ten years.
But China can’t *truly* call itself top dog while the U.S. dollar remains the world’s ‘global currency’.
The ‘Greenback’ is fully convertible, all over the world.
51.9% of world trade is settled in it.
Oil contracts are priced in it.
Because of this, foreign governments hold trillions of U.S. dollars in reserve.
They use a lot of these dollars to buy so-called ‘safe’ U.S. debt in the form of treasury bonds.
This means the Americans can continue to fund massive budget deficits – while keeping interest rates low at home.
This gives America a tremendous advantage within the global financial system...
China wants this advantage.
It wants its own currency – the Renminbi – to take over from the US dollar as the ‘global reserve currency’.
But this can’t happen right now.
You see, the Renminbi isn’t ‘internationalised’... meaning it’s not fully convertible around the world.
Central banks don’t need to hold any in reserve, because not enough global trade is settled in Renminbi...
...Yet.

Wait... so where does the UK fit into all of this?

Well, I’ll tell you...
In 2013, the UK struck a deal to make the City of London the world’s biggest Renminbi trading centre outside of China and Hong Kong.
This was a strategic move by both parties. See, over the next ten years, China is going to flood the City with Renminbi.
Up to £6 trillion could flow into the City from the ‘One Belt, One Road’ (OBOR) initiative.
This is an ambitious infrastructure project that will connect China with 64 other countries... two thirds of the world’s population... and a third of global GDP.
Check it out...
The ‘Belt’ – dark red line – consists of land routes from China, through Central Asia into Europe
“China’s plan to connect Asia, the Middle East and Europe by road, rail and sea”
The ‘Belt’ – dark red line – consists of land routes from China, through Central Asia into Europe.
The ‘Road’, bizarrely, consists of maritime routes through the South China Sea, Indian Ocean to Africa and into Europe, as far west as Venice.
That’s the dark blue line on the image.
Remember: to supplant the U.S. as the world’s premier economy, China needs to achieve internationalisation of the Renminbi.
To do that, it needs as many countries trading in and holding its currency as possible.
By 2025 you could potentially have up to 63 OBOR countries settling billion dollar deals in Renminbi – through London.
This is going to upset our American allies... a lot.
But the British government doesn’t appear to care what effect this will have on the ‘special relationship’.
They see a huge wave of Chinese money headed our way. Thanks to this cash...
 • UK-listed infrastructure and banking stocks could double...
 • Surplus capital – of which there will be much – will be invested into the UK property market... which in turn would rocket…
You will be able to capitalise on both of these developments.
In fact:

You really should be making your moves now

If you’re wondering what to do for the best, now you know all this, stay tuned. I’ll show you my own ‘great game’ investment strategy in a moment.
Now, China’s OBOR initiative – and all it brings with it – is just one example that supports the K-wave theory...
Remember, during a K-wave upswing you see competition between the major powers...
You see innovation... disruption... big advances in communication and transport.
OBOR is evidence of ALL of these things.
You’ll see many more huge transport and infrastructure projects come to fruition over the next decade.
Which brings me to my next prediction...

2. Human beings will finally conquer distance

I’m sure you’ve heard about the HS2 (High Speed Two) rail network – right?
In 2026, HS2 will link London with the West Midlands.
The journey from Curzon Street, Birmingham to London Euston will take 49 minutes...
You won’t even make it through a single episode of Game of Thrones on your iPad by the time the BT Tower heaves into view...
Next, the high speed network will spread north to Manchester and Leeds. It will slash journey times to London from these two cities by an hour.
HS2 trains will travel at speeds of up to 250mph. You’ll feel like you’re flying across the ground.
Yes, in Britain.

And here’s a quick tip for you...

You might want to consider buying property closer to where the new HS2 line is being built (BEFORE construction is finished...)
Not to make your commute into London even quicker...
But because land values – and by extension house prices – up to 20 miles either side of the HS2 line... could rocket up or more from where they are now... before 2026.
Why do I think this?
Go back to the upswing of the second K-wave... the so-called ‘gilded age’ in America; 1858-1873. This was when the major interstate and cross country railroad lines were being built.
Pretty much as soon as track was laid, land values 20 miles either side of the lines went up 1,500%.
That kind of gain is a touch ambitious for our market...
But believe me: the timing of the HS2 project is super significant. It’s set to open in 2026 – the apex of the fifth K-Wave.
Investors should take note...

A land price boom looks inevitable at this point

You know, I don’t recall reading about so many huge engineering projects taking place in any previous K-wave upswing...
I already told you about OBOR... Check out some of the other distance-conquering transport ‘megaprojects’ due to go ahead over the next nine years…
 • Crossrail... London’s new west-to-east fast train service is currently Europe’s largest construction project. When completed in 2019 you’ll be able to get from Heathrow to the City in just over half an hour...
 • Oceanic Rail Link: China is partnering with Brazil and Peru to build a 3,000 kilometre railway linking the Atlantic and Pacific oceans through South America...
 • Nicaragua Canal Link: A Chinese developer is planning to link the Pacific and Atlantic oceans by a canal dug through Nicaragua.... at a cost of around US$40 billion…
 • Dubai air-hub… This US$35 billion project will be the world’s largest airport in 2025, accommodating 220 million passengers a year.
 • Hyperloop… Elon Musk’s radical train system will carry passengers at 700mph in underground vacuum tubes. Musk says a journey from New York to DC will take 29 minutes. Expect a pilot Hyperloop scheme to launch somewhere in the world by 2020...
Quite honestly, I don’t believe there has ever been a time in history where the scale of ambition has been so high... or the scope so global.
Mark my words...
 • These major innovations will disrupt old industries and spawn new ones...
 • They will generate hundreds of thousands of jobs...
 • They will create unprecedented wealth...
 • They will push commodity prices through the roof...
 • They will push stock and property prices through the roof...
 • This will all happen over the next nine years, as these networks are built, connected and become operational...

I URGE you to do something with this information

You have a rare chance here to invest with the wind at your back. Actually it will be more like a force 10 gale.
And the best bit is, the investment moves you need to make are simple.
At the very least, do yourself a favour and get a copy of my report, ‘The Great Game: Your Complete Investment Strategy For The Next Nine Years Of Booming Markets’
I’ll show you how you can make the most of this rare opportunity... while you still have time to position yourself in the market.
Remember – the K-wave predicts all of this.
The fact that this is all kicking off now supports the notion that the pattern will hold again. Just as it has since 1790.
You will never get a clearer roadmap to investment success, I promise you that.
The question is:
What are you going to do about it?
Why don’t you think it over while I show you another incredible innovation that looks set to emerge in the next four to five years...

3. Asteroid mining will lead rush to the $100 trillion ‘oil fields of space’

There are between 1.1 and 1.9 million asteroids whizzing around the solar system. Many of them contain gold, silver, nickel and iron ore.
Which means each one is a potential ultra-high grade precious metal mine.
Recent estimates put the potential size of the space mining industry at anywhere up to $100 trillion.
Naturally, governments and private companies are racing to be the first to commercialise the solar system. The Saudis are particularly interested in claiming the rights to drill asteroids. So is the UAE.
But tiny LUXEMBOURG is leading the race, would you believe!
Luxembourg has already invested €250 million to be the world centre for the development of resources in space.
In other words, they’ve just made the first move in a galactic game of Monopoly.
This game will most likely ratchet up a notch or two when China and the U.S. get involved... and that means you need to...

Prepare for REAL LIFE Star Wars

Remember – the upswing of the K-wave is typified by competition between the major powers for control of resources. So don’t expect countries to form an orderly queue.
As soon as the first ship successfully docks with an asteroid and starts pulling out the good stuff, expect a mad scramble... and, inevitably, clashes.
The prize is simply too big to allow a competitor to grab it all.
In the meantime, I’d take a look at the stock prices of companies involved in this space race. If any succeed in drilling extra-planetary resources… and it becomes economic to harvest them… there will be a significant run up in stock prices.
From there? Well, here’s how I see it panning out...
Commodity prices will soar. This will drive speculation – as more and more investors scramble to get a piece of the market. Crazy speculation will create a bubble – which will drive commodity and mining stock prices even higher towards the mid 2020s.
I intend to ride the strong stocks in this industry all the way up to the peak of the market, around 2026. If you get my investment report, you can too.
Don’t worry: you don’t have to figure this out yourself...

I’ll take care of the ‘what to do’ and the ‘when to do it’ for you

The Great Game All you need is a copy of my investment briefing: ‘The Great Game: Your Complete Investment Strategy For The Next Nine Years Of Booming Markets’. Stay tuned for details on how to get one...
First, there’s something else you need to know about the upswing phase of a K-wave.
Yes, you see great innovation... markets get disrupted... new industries are forged...
Great wealth is created, as economic surplus is invested in asset and equity markets...
It’s the very epitome of boom time.
But every boom must end.
And at the peak of a K-wave, the boom typically ends badly.
Let me show you how this upswing will end…

4. Russia will launch ‘Cyber Pearl Harbour’

Let’s take a quick look at the K-wave chart again...
K-wave chart
© Ascendant Strategy
At the peak of each K-wave you typically see more geopolitical tension... and clashes between the so-called ‘Great Powers’.
 • In the 1810s, Great Britain and France faced each other in the Napoleonic Wars..
 • During the 1850s to 1860s the Crimean war was waging between Great Britain and Russia... you also had the US Civil War going on...
 • Into the 1918 peak the UK and Germany were fighting The Great War in Europe...
 • And leading into the 1970s we saw the Cold War between the US and USSR... plus the Vietnam war.
The next peak is due in 2025-26. I don’t believe things will be any different this time.
The ‘great powers’ will clash again. Only this war won’t be fought with conventional military hardware, or even with nuclear missiles...

But with a mouse and keyboard

Releasing a computer virus into your opponents’ networks is a great way to further your strategic aims without mobilising your army.
The great cyber war of 2026 will pit the US-led West (including the EU, Israel and Saudi Arabia) against China and its allies (principally Russia and Iran).
My guess is Russia will be first in. They’ll launch a huge, surprise attack on America’s biggest civil, banking and corporate networks... causing widespread panic and confusion.
This type of attack has been dubbed a ‘cyber Pearl Harbour’.
Retaliatory attacks by the U.S. might target power plants... transport infrastructure... government networks... even weapons systems.
This will draw other countries in, and trigger – among many other nightmares – a stock market crash.
Investors will fear attacks on the stock exchange. They’ll pull their money out of the market... and move into safer positions: physical cash and gold.
Stocks will tank.
I plan to get my capital safely out of the market before the first attack launches. This, I predict will be at the top of the market, which is expected in 2026.

If you’d like, I can remind you of this closer to the time

Akhil Patel Before we go on, let me properly introduce myself.
My name is Akhil Patel. I’m a property developer and stock trader. I used to be a banker and Government adviser.
I’ve spent much of the last 17 years studying the work of cycle theorists...
Principally Kondratieff… and others, like WD Gann, Homer Hoyt, Roy Wenzlick and Fred Harrison.
Over that time I’ve made hundreds of thousands of pounds applying their ideas to my own investment strategy – in stocks, property... and in gold.
In 2013, I used cycle theory to anticipate a sharp fall in the gold market...
I don’t mind telling you; I made a lot of money from two separate (and virtually stress-free) trades.
My entry and exit points – you can see them here – were not the product of a speculative guess, or blind luck…
...But an understanding of market cycles.
market cycles
This is exactly the kind of advantage YOU can get from knowing when markets are likely to turn.
And yes, I agree...

It DOES sound farfetched...

But when you look into this you see TONNES of evidence to support the idea that markets move in cycles that repeat.
I showed you the ‘K-wave’ earlier – the chart that maps the 55-60 year repeat in commodity price data – back to 1790.
US historian Professor David Hackett-Fischer has traced the phenomenon of recurring price ‘waves’ back even further...
“It is possible to follow the movement of prices through nearly four hundred years of recorded history, Says Professor Hackett-Fischer. “The interpretive opportunities in these sources are limited only by the reach of our imagination.”
Next, check this out.
WD Gan Chart  
It’s a table, showing every calendar year between 1784 and 2008. It was plotted in 1909 by an American trader called WD Gann.
Gann looked at US stock price data going back more than 120 years... and saw a pattern.
High prices always seemed to be accompanied by a certain type of economic activity...
That activity eventually resulted in a price fall... and brought about a different type of economic activity...
This eventually led to a rise in prices again, and the whole economic cycle began again. Peak to peak took roughly 18 years.

This is where it gets MIND BLOWING...

Gann used the pattern he found to project forward.
That’s what this table is: a year-by-year prediction of major market turning points from 1909 to 2009.
Gann called it his ‘financial timetable’. Check it out...
 • Next to the year 1930 – the first year of The Great Depression - look across and you see ‘Major panic – CRASH!’
 • Look at 1987 – the year of Black Monday... where the Dow lost 22% in a single day.... it says the same: ‘Major panic – CRASH!’
 • Next to 2007 and 2008 – when the GFC hit – the table says to expect ‘Extreme low stock prices... unemployment... repression... and despair’
 • Keep looking... and you see how the timetable forecast the recession of the early 1990s... the growth in stock prices that began in 1993... and the Dotcom bust in 2000...
I remind you...

This was all predicted in 1909

Gann used his cycle idea for great personal gain too.
He took his theory to Wall Street and turned trading capital of $300 into $25,000 inside of three months.
In 1909 Richard Wyckoff, editor of the Ticker and Investment Digest, a leading stock market journal of the time, spent time observing Gann.
He wrote: ‘I once saw him take $130, and in less than one month run it up to over $12,000. He can compound money faster than any man I ever met.’
So what do you think?
Just a sequence of ‘lucky guesses’?
I’ll tell you what I think.
I think we’re looking at an idea that appears to explain the way the world works.
It provides context for the events most people think are ‘random’.
It makes the ‘weird’ predictable.
And it can give you a genuine advantage in the markets.
Imagine YOU had a ‘financial timetable’ at your disposal...
 • You could MAKE money... buy into raging markets just before they roar up... and never be late to the party again...
 • You could SAVE money... you’d be less likely to be caught out by a sudden down move on the stock market… you’d have your money out of there in plenty of time. UK shares dropped 31% during the first year of the GFC. Imagine how you’d feel avoiding that loss!
 • You could AVOID stress... you’d worry less about what might happen in the markets next year... or any other year... that means you’d be free to make exciting plans...
The truth is, making a ton of money in the good times… preserving your wealth against market downturns…
It’s not about individual stock choices.
It’s about getting the big calls right:
 • What asset class to buy (e.g. property / stocks / hard assets)
 • When to buy
 • When to sell
I believe I can help you do that.
In fact, I’m pretty sure I can help you get pretty much ALL of your big market calls right between now and 2026.

How to make ‘inspired’ investment decisions…

Throughout this presentation you’ve seen how valuable this kind of insight can be.
Now I’d like to help you use it to create a simple investment plan for the next decade.
I’m offering to be your personal guide to the cycles that drive financial markets... to help you make sense of current events... and to show you what you can expect in the months and years to come.
That includes sharing with you:
 • The dates of future turning points – in stock, property and other asset markets.
 • The sectors and stocks that should do well out of future events ... and which you should get rid of.
My analysis is designed to help you get the big calls right.
If you do that over the next nine years, you should be set up nicely for retirement… or whatever happy future you dream of.
So here’s what I propose.
The Great Game Report First, let me send you the free investment briefing I’ve prepared for you. It’s called ‘The Great Game: Your Complete Investment Strategy For The Next Nine Years Of Booming Markets’.
Read it, and you’ll learn more about what the next decade has in store...
You’ll learn about the markets and stocks set to go up… when I think you should sell... and more.
If my analysis makes sense to you, I’d like to send you a more detailed monthly briefing by private email.
CTC Preview It’s called the Cycles, Trends and Forecasts report.
In this report, you’ll learn...
 • Why markets swing up and down sometimes-and stay still at other times...
 • When it’s time to start preparing for a stock market crash – even if the media is still celebrating ‘boom time’...
 • How to rotate your capital between markets at different points in the cycle to get the best return...
 • What type of assets tend to do better than others at different points in the cycle...
 • You’ll also discover how I plan to trade future market events with my own money… and what you can do to copy me...
Rest assured:

You will get actionable, time-sensitive predictions about the future...

But just so you know – if you’re looking for specific stock tips, you won’t find any in Cycles, Trends and Forecasts.
If you want tips, there are plenty of other places you can get them.
Frankly, I don’t want to waste your time – or mine – on research that won’t make a blind bit of difference in the grand scheme of things.
Instead, my monthly report gives you two things:
 
 1. The confidence to make better financial decisions in the here and now…
 2. The ability to make exciting financial plans for the future.
If you’re interested to learn more about this unique investment strategy, you can take a look at Cycles Trends and Forecasts today – on a 30-day, no obligation basis.
We can arrange that right now if you’d like.
Just go HERE and let me know where to send your report
That said, you might want to stick with me for another few minutes, because there’s quite a bit more to tell you.
See, so far I’ve only told you about the types of ‘weird’ events I’m pretty sure you can expect to see unfold over the next ten years.
I haven’t yet shown you the effect all of this could have on financial markets – stocks, property and commodities.
And that means I haven’t shown you what this could all mean to your net worth.
So let’s do that now—starting with…

5. Commodities markets will boom for another nine years

You can expect most commodities markets to soar over the next decade…
…As a result of all of the massive infrastructure projects I’ve told you about in this presentation… as space is commercialised… and as the competition for control of resources hots up.
Most people want to know about gold.
The cycle suggests that the gold price will rise steadily from here until the year 2020.
Then there will be a correction.
Don’t panic. If you’re holding gold at this point…
Consider buying more.
See, once the correction is fully over – sometime in 2021 – the gold market will ignite the afterburners...
I’ve drawn what the ‘second expansion’ of the gold market will probably look like if the pattern holds. The blue line starts where we are now:
Gold will power through $1,600... $1,800... $2,000
Gold will power through $1,600... $1,800... $2,000...
...All the way up to a predicted $2,500 an ounce – maybe a smidge higher – before the market turns down again in 2026.
If you’re doubtful, take one more look at the K-wave chart. Remember, this is a COMMODITY PRICE INDEX. The data goes back 227 years...
See how the pattern repeats
© Ascendant Strategy
See how the pattern repeats… Look on the chart at the 1810s, the 1860s, 1920 and the 1970s.
We are in the fifth upswing right now.
If the pattern holds, I believe you will see earth-shattering commodity prices all the way up to the peak of the market in 2026.
That means –provided no major event comes out of left field to disrupt the pattern – you have around nine years to ride this market up.
The sooner you buy in, the more impressive your gains should be.
Remember – trillions of pounds worth of commodity deals are likely to be financed in London.
In this scenario, commodity stocks listed on the UK market would reap the benefit. Banking stocks should do well too.
Also, stocks that benefit from rising land values: REITs and infrastructure stocks – should do well.
Agriculture stocks, food-related stocks and infrastructure stocks could be good bets too.
My report ‘The Great Game: Your Complete Investment Strategy For The Next Nine Years Of Booming Markets’ explains how you can position your money right now to take full advantage of this big move.
You can get a copy today.
Or… you can ignore 227 years of history and decline the opportunity to create a potential fortune for your family.
See, one thing I’ve learned over the years is that the future is coming whether you’re prepared for it or not.
Buying commodity stocks and hard assets is one way to prepare...
Another way is to hold onto the stocks you currently own.
Why?
Because I have reason to believe…

6. The FTSE 100 will hit 15,000 points in 2026

If the pattern holds, the UK stock market will power ahead over the next nine years – aside from a minor dip in 2020-21.
Think about this:
Even if you do nothing with your current UK stock investments...
 • Every £500 invested now could turn into £1,000...
 • Every £50,000 you have tucked away in the stock market could be a hundred grand... by the middle of the next decade.
That’s retirement money.
Granted – some stocks will do better than others. Others won’t benefit at all. I believe a handful of stocks will go up five and even ten times from where they are now.
If you get my report I’ll tell you exactly which kinds of stocks you should consider buying… to grab the biggest gains on offer.
Believe me, you’ll want to know... when you see where I believe UK stocks are headed next...
Right now we’re where the white line becomes yellow on the chart.
If the pattern holds, stocks will keep going up for three more years.
You can see the correction I think is coming in 2020-21
After that dip... BOOM!
Of course, when you tell people this...

They will call you crazy

Don’t let them put you off.
Stick to the plan.
Remember: everything the ‘K-wave’ predicted would happen between 2000 and now has happened.
Understand: you may never get another market tailwind like the one that’s coming.
Don’t you like the idea of having enough financial security so that money need never be a worry again?
What if you could afford to put all your grandchildren through private school… the best university… even medical school — without giving it a second thought?
This could all be ahead of you... provided you do the right thing now.
And ‘doing the right thing’ isn’t complicated.
Get a copy of my report, ‘The Great Game: Your Complete Investment Strategy For The Next Nine Years Of Booming Markets’ and you’ll see:
 • No spread betting...
 • No options…
 • No other types of derivatives or financial betting...
Just buying… holding… and selling… regular UK-listed stocks, through your regular UK broker.
Simple.
You have nine years.
Take it from me:
They will be most important nine years of your investing life.
Do yourself a favour: think about freeing up capital you can afford to risk to get into the market – if you aren’t already.
You should also take a look at the property market too...
Because, if the pattern holds…

7. The UK housing market will keep going up to 2025

If anything, it’s easier to establish a repeating rhythm in the property market than in any other.
Take a look at this chart. It shows public land sales in the U.S, between 1800 and 1923...
public land sales in the U.S, between 1800 and 1923
If you can’t see it for yourself, let me tell you what’s going on here.
 • If you average out the distance between every peak in American land sales since 1800 and 1910, you get 18 years.
 • After each peak you get a downturn.
 • If you average out the time it takes for sales to begin to rise again you get 4 years.
 • From there, the average time to the next peak is 14 years.
This happens like clockwork. Land values – and by extension house prices – rise for roughly 14 years, then fall for roughly four.
At the end of that downturn the market rises again—as the next 18-year cycle begins.
The real estate cycle has been accurate almost to the month since the early 1800s. And the good news for you is...

This house price cycle applies to the UK market too

Let me show you.
Here’s a simplified version of the 18-year real estate cycle – applied to our housing market here in the UK since 1955...
simplified version of the 18-year real estate cycle
© Ascendant Strategy
To the left of the chart you can see where the cycle begins.
1955, 1975, 1993 and most recently, 2011.
After roughly seven years of house price rises you get a mid-cycle slowdown.
After the mid-cycle slowdown, you get an even bigger bull run – leading to what has been dubbed the ‘Winner’s Curse’ phase of the cycle.
It’s called that because, if you buy into the bull market at this point, you may think you’ve made a winning call...
But according to the cycle a peak and crash is imminent.
You’re ‘cursed’ because it’s unlikely you’ll get your money back until the next cycle climbs back to that same point.
The market then crashes – taking, on average, four years for another strong bull market to become established…
If you look at a chart of UK house prices you can see the real estate cycle in action right now. Here, check it out...
UK house prices
Source: Nationwide House Price Index
 • Prices rose pretty solidly for 14 years from 1993 to 2007...
 • Then the GFC hit... and the market fell by 21% at its steepest…
 • Prices fell for about four years from late 2007....
 • The market didn’t take off again until the end of 2011.
 • House prices are still going up now...
And if the pattern holds (as it has for 217 years)...

The property market will finally peak around 2025

What if there really IS something in this? That would give you another EIGHT YEARS of rising house prices in the UK...
This knowledge could be so useful to you – if, for example, you currently rent and are saving for a deposit to buy somewhere...
…or you’re planning to upgrade, build or extend your current house...
…or you’re worrying about the prospect of negative equity…
…or you’re interested in building a real estate investment portfolio (your return on investment may never be as good as it could be now).


According to the real estate cycle, you won’t get another chance to buy into a booming market until 2030...


Are you prepared to wait that long?
If you’re still sceptical, look to the right.
See how the last three real estate cycles have followed the same pattern: market goes up for roughly 14 years. Then it goes down for roughly four years >>>
You can see it with your own eyes – it’s undeniable.
Just knowing this information gives you a winning advantage over most other investors.
Knowing when the housing market is likely to crash is important, too...
Most people won’t have a clue that it’s time to sell.
But you’ll be looking out for a crash signal in the most unlikely of places...

8. The world’s tallest building will be built... in IRAQ

You know the cycle peak is coming when you hear that the world’s tallest building has been commissioned.
During the last real estate cycle, the Burj Khalifa in Dubai marked the peak.
The cycle before that, One Canada Square in Canary Wharf – the tallest building in Europe on completion – opened at the 1991 peak.
During the cycle before that, the world’s tallest building at the time – the Sears Tower in Chicago – opened at the peak in 1974.
And, most famous of all, the Empire State Building in New York opened at the start of the Great Depression in 1931 – at the peak of the last cycle before the WWII.
Now... you remember I told you this cycle – the remaining nine years of it – would be weird.
Get this for weird...
Burj Kalifa
“The world’s tallest building… in IRAQ?”
Source: AMBS Architects
This is an architect’s drawing of what will be the world’s tallest building when it opens in 2025, right at the anticipated peak of the current cycle.
It will be 230 stories high. 1,152m tall. Roughly the same height as The Shard in London, ON TOP of the Burj Khalifa.
It’s called The Bride of the Gulf. And it’s going to be built in Basra, a city in southern Iraq.
Not the UAE. Not Saudi Arabia. Not the U.S... or Europe...
Iraq.
As I write, the ‘Bride’ has yet to achieve planning permission and financial backing. But plans have been submitted.
If permission is granted, you should pay close attention to the construction of this building...
Because, if the pattern holds – as it has for more than 220 years – the moment this building goes up – markets will go down.
 • The property market will crash first...
 • The FTSE will follow...
 • Commodities markets will tank, too.
I estimate that markets will take back up to two-thirds of your gains from the peak... unless you sell when I plan to sell.
If you want to know when I plan to sell, you need to get my monthly briefings in Cycles, Trends and Forecasts...

What I recommend you do right now

Right now – if the pattern repeats - property, stock and commodity markets still have about eight to nine years of explosive gains left in them.
Really – this could be the most exciting decade in market history...
So what should you do if you want to grow your wealth?
 • Think seriously about adding to your position in stocks.
 • If you’re playing a waiting game with the property market, stop and consider buying in.
 • If you own property, don’t sell for capital gain reasons. Not yet (unless you have a plan to use the gain to generate even bigger gains)...
How can you begin taking these simple steps right away?
Well, at the bottom of this page is a button that says: ‘Send my report’.
Scroll down and click on it now to get started.
Inside of ten minutes, you’ll receive an email from me.
It will contain a link. Click on this link and you’ll be able to download your free copy of


‘The Great Game: Your Complete Investment Strategy For The Next Nine Years Of Booming Markets’.


All I ask in return for the download is that you review Cycles, Trends and Forecasts for the next 30-days.
You can do this with no obligation at all, on a trial basis. (Don’t worry – you get to keep the report no matter what you decide).
Do this today and I will rush you...
The Great Game Report

1. FREE REPORT: ‘The Great Game: Your Complete Investment Strategy For The Next Nine Years Of Booming Markets’

This report details my investment strategy – buy, sell and timing – for the next nine years between now and 2026.
Download it, for free, today and discover how I’m using economic cycles to determine:
 • WHAT investments I’m going to buy now
 • WHAT investments I plan to hold for the next decade
 • WHEN I’m going to sell and move into cash.
Armed with my investment strategy, I’m sure you could MAKE a huge amount of money by holding the right stocks all the way to the top of the market in 2026...
Then SAVE a huge amount of money by selling those stocks and other assets, just before the FTSE makes its next high...
All the details are in the report...
But that’s not all. Click the button below and you’ll also get...
Current Cycle Explained

2. FREE REPORT: ‘The Current Cycle Explained: Where We Are Now and What Happens Next’

I should have told you about this report earlier, because this is the first thing you should read – before you do anything else.
It will really help you understand the recurring patterns that govern markets.
I’ll show you precisely where we are in the current cycle. And I’ll run through what I expect to happen in the next few years.
Once you’ve read this report, seemingly random events in the news will start to make sense.
You’ll also see what’s in store for 2019, giving you the opportunity to move your money around, ahead of time.
Plus you’ll get...
The four cycles to help investors and raders

3. FREE REPORT: ‘The Four Cycles to Help Investors and Traders’

Did you know that in a U.S. presidential election year, there have been just two losing stock market years since 1950?
They were in 2000 and 2008.
This report shows how the US government pumps money into the economy during an election year. Especially the last half of the year.
This is exactly what happened in 2012, where stocks saw double-digit gains. 2016 also followed the same pattern... despite many pundits suggesting the market would tank.


That’s why being aware of these cycles is so important.


This report examines the financial implications of a Trump presidency in more detail… and reveals three other cycles you can trade.
You’ll also receive...
The Grand Equation

4. FREE REPORT: ‘18=14+4: The Grand Equation That Explains Every Boom and Bust of the Past and Future’

This bonus report reveals the secret behind the all-powerful real estate cycle.
I explain how one key principle – that most economists and financial advisors ignore – reveals WHEN and WHY markets rise and fall...
If you’re into real estate, read this report carefully.
I’m not exaggerating when I say it will end the waiting game you’re playing with the UK property market.
Also, every month I’ll send you a new issue of...
email preview

5. CYCLES, TRENDS AND FORECASTS

My aim in the monthly report is to help you put cycle theory into practice in your stock and property portfolios.
You’ll get a members-only PDF report sent to your email inbox every month. In it, you’ll discover:
 • HOW to time your entry into the property and stock markets...
 • HOW to identify each stage of the cycle...
 • WHEN the markets will peak...
 • WHEN the markets will bottom...
 • WHICH stocks tend to track the cycle most closely...
 • WHY the cycle MUST repeat...
And every week, I’ll send you:

6. A PRIVATE EMAIL

In this weekly message, I’ll show you what’s happening in the cycles as they turn – explaining current events with examples you can reference.
When something major breaks, I’ll relate it to historical examples of past cycles. Then I’ll show you what the cycle suggests is coming next... and how you could play it.

So how much does my research cost?

A one year subscription to Cycles, Trends and Forecasts – including everything I mentioned here – normally costs £79 per year.
That’s what many others have paid.
But right now, you can try my research for less than half that price.
Join today and you’ll pay just £29 for an entire year.
Why so cheap?
Well, I’ve shared some pretty ‘out there’ revelations with you today. It’s a lot to take in.
You may still need to be fully convinced about the predictive power of economic cycles before you invest any money.
That’s fine. I understand.
I want to give you the opportunity to sample my research at a low price – to see if this type of analysis is right for you.
I’m sure you’ll agree, £29 is not a lot of money to spend to discover something that could easily be worth hundreds of thousands of pounds to you over your lifetime.
But how will you know... until you read my work for yourself?
If my research makes sense to you... if you can see yourself applying these ideas to your own investment strategy – great.
Your subscription fee will go up to the regular price of £79 in the second year of your subscription – and it will stay there until you tell me otherwise.
But if you decide, for any reason, that my work is not for you, just let us know in the next 30 days, and you can have a full refund.
You can keep everything you receive up to that point.
I think that’s fair.
I hope you agree.

It comes down to this...

To be blunt: you don’t have a lot of time left to achieve your financial goals.
And you only have a limited amount of energy and knowledge.
I’m sure you can probably think of a million and one things to do with your time and your money...
Trouble is, you have to choose between those things.
You can’t do everything.
The best advice I can give you?
Concentrate on the big things.
Cycles, Trends and Forecasts can help you do that.
I’m pretty sure it’s the only investment service in the country that can.
I hope you consider my offer seriously.
And I hope you come to see it as one of the best financial moves you ever make.
To get started now, just click the button below that says ‘Send My Report’ – then follow the simple instructions.
You’ll have access to your investment briefings in a matter of minutes.
Sincerely,
Akhil Patel Akhil Patel, Editor
Cycles Trends and Forecasts

Send my report

P.S. I know I’ve made a compelling case today.
But in all honesty, most of the people reading this presentation will do absolutely nothing about it. Even though most will not argue with the evidence I’ve put forward.
Weirdly, investors are rarely prepared to put money into a market until they’ve seen other people making money from it.
I find this crazy. But it’s so true.
This is why most people don’t get into the biggest bull markets until they’re near the top. And it’s why few investors ever take their profits before prices start to fall.
It’s not that we don’t like change… or that we’re afraid of it.
We just don’t believe it’s coming... Right up until the minute it turns our world on its head.
What about you?
Wouldn’t you prefer to be forewarned about the huge change that’s coming... so you can “seize the bull” while there’s enough time to significantly increase your wealth?
Wouldn’t you prefer to know when – in all probability – the next market crash is coming... so you can protect wealth you’ve spent a lifetime accumulating?
Or are you happy to bet against 227 years of repeating history?
To get started, click the button below now...

Send my report