dinsdag 22 november 2016

Onschuldig veroordeeld

Onschuldig veroordeeld

 
10:37:26
Een nieuwe boekpresentatie door prof. Ton Derksen

Wanneer: morgen, dinsdag 22-11
Tijdstip: 10:30u
Waar: ISVW te Leusden (3832RD-8)


Recht is een illusie
Nadenken over wetenschap heet filiosofie. Prof. Ton Derksen is een wetenschapsfilosoof met als specialisatie rechtsfilosofie. Zijn ideeën doen me denken aan het allereerste college recht wat ik ooit gekregen heb. Er zijn toen enkele beginnersopmerkingen gemaakt met een gigantische inhoud die een grote indruk op me hebben gemaakt.

De eerste algemene standaard opmerking die je bij iedere faculteit en bij iedere universiteit hoort: "Kijk eens naar uw buurman in de collegebanken. Een van jullie beiden zal er volgend jaar niet meer zitten."

Les 1: Dat me echt raakte. direct bij aanvang. "U komt hier om recht te studeren. Om uiteenlopende redenen. En wat zult u teleurgesteld worden. Want het recht dat u gaat studeren heeft helemaal niets met rechtvaardigheid te maken. Het gaat enkel over de toepassing van wetsteksten. Dus als u één van die helft bent die er volgend jaar niet meer zal zijn is dit een geschikt moment om op te stappen."

Ik nam die hoogleraar niet serieus. Ik dacht dat hij een grapje maakte. Gaat het niet om rechtvaardigheid? Maar daar zijn rechters toch voor? Om slachtoffers te beschermen en misdadigers ter verantwoording te roepen? Had ik maar geluisterd, dan was ik lekker dom gebleven en een stuk gelukkiger.

Inmiddels weet ik beter. Recht is er inderdaad niet om recht te doen. Integendeel. En ook zal ik de opmerking van top-crimineel Joris Demmink niet vergeten: "U kunt wel denken dat u recht kan halen, maar het enige wat rechters mogen doen is de wet toepassen. En wij schrijven die wetten." En zo is het inderdaad. Wetten worden niet gemaakt door en voor het volk maar door een paar ambtenaren die zichzelf indekken.

Les 2: Ons rechtssysteem is er op gebaseerd dat we géén onschuldige mensen willen opsluiten. We hebben liever dat een schuldig persoon de dans ontspringt dan dat een onschuldige de gevangenis indraait. Daarom hebben we een zware bewijslast. Er moet zonder gerede twijfel bewezen worden en zeker zijn dat iemand de strafbare daad gepleegd heeft. Dat klinkt heel goed, totdat je de volgende les krijgt.

Les 3: Want tot slot was er nog de verbijsterende opmerking: "In onze gevangenissen (jawel, gewoon in Nederland) zit naar schatting 5 tot 10% van de mensen onschuldig. Om uiteenlopende redenen." Dat kan toch niet? In Nederland? Is het hier dan een aardappelrepubliek? En wat ik er thans op persoonlijk titel aan toe wil voegen: In Nederland zou 5 tot 10% van de ambtenaren en politici achter de tralies behoren te zitten. Waarom is dat niet het geval?


Onschuldig vast
"Eerst wordt iemand onschuldig door het systeem veroordeeld, vervolgens maakt datzelfde systeem het nagenoeg onmogelijk dat de onschuldige zijn onschuld aantoont. Dat is geruststellend voor het rechtssysteem, maar zo'n systeem doet geen recht."

Lees de rest op de site van het ISVW 1.

En leest u ook het interview met Ton in NRC 2.

maandag 21 november 2016

Na brexit en Trump vreest obligatiemarkt nu voor een Italiaans nee

Na brexit en Trump vreest obligatiemarkt nu voor een Italiaans nee

zondag 20 november 2016

Artsen van de Wereld bevestigt: Slechts 13% migranten is echte vluchteling

Artsen van de Wereld bevestigt: Slechts 13% migranten is echte vluchteling

MdM eist gratis medische voorzieningen en transport voor alle migranten, vrije vestigingskeuze en het recht om hun complete families te laten overkomen - Duitsland voert inmiddels chartervluchten uit om migranten op te halen – Video uit Italië: 80 jarige eigenaar zijn hotel uitgezet om plaats te maken voor migranten
 De organisatie Arsen van de Wereld (Médecins du Monde) heeft een groot onderzoek verricht onder bijna 10.000 migranten. Daaruit blijkt dat slechts 13,7% van hen zegt voor oorlog te zijn gevlucht; de meesten geven ruiterlijk toe dat ze enkel om financiële redenen naar Europa zijn gekomen. Volgens alle regels en verdragen zou dus het leeuwendeel van de migranten weer moeten worden uitgewezen, iets waar echter nog nauwelijks sprake van is.
 
Van de 10.000 ondervraagde migranten is bijna de helft illegaal in Europa. Daaruit volgt dat het werkelijke aantal migranten nu al vele malen groter is dan de politiek de bevolking wil doen geloven. De officiële cijfers zouden daarom wel eens met 50% tot 100% moeten worden verhoogd.
53,1% van de migranten erkent naar Europa te zijn gekomen voor een beter leven, dus dat  ze feitelijk enkel ‘gelukszoekers’ zijn. 20,5% noemt politieke redenen, en slechts 13,7% is gevlucht voor oorlog (tenminste, als zij allemaal de waarheid spreken, wat volgens tal van andere onderzoeken en gegevens maar zeer de vraag is). 3,1% is hier vanwege gezondheidsredenen. MdM eist dat de migranten in Europa volledige toegang krijgen tot alle medische voorzieningen.

Open grenzen, gratis gezondheidszorg, gratis transport

Dat niet alleen: de artsenorganisatie wil dat Europa zorgt voor veilige en geweldsvrije migratieroutes naar Europa, onafhankelijk van hun afkomst en nationaliteit. Zowel de gratis medische voorzieningen als het gratis transport voor miljoenen moslimmigranten zullen door de Europese bevolking moeten worden betaald. MdM wil ook dat alle migranten zelf mogen kiezen in welk land ze gaan wonen, en dat er zo snel mogelijk voor wordt gezorgd dat ze allemaal hun complete familie kunnen laten overkomen, omdat ‘er anders verstrekkende negatieve gevolgen voor hun psychische welbevinden’ zullen volgen.

Duitsers halen migranten met chartervluchten op

Afgelopen dinsdag werden de eerste migranten uit Eritrea, Syrië, Iran en Irak met chartervluchten uit Italië naar Duitsland gevlogen. De komende tijd worden minimaal 1000 migranten per maand opgehaald. Vorig jaar besloot de EU om 160.000 migranten die in Italië en Griekenland verblijven te verdelen over de rest van de EU. Duitsland heeft zich ertoe verplicht 40.000 van hen op te nemen. (2)

Italië zet 80 jarige man uit zijn hotel om Afrikaanse migranten op te vangen

Er komen veel woedende reacties op deze video uit Italië, waarop is te zien hoe een 80 jaar oude man ondanks luid protest door de politie zijn eigen hotel wordt uitgezet, omdat dit door de overheid is opgeëist voor de opvang van Afrikaanse migranten. De beelden zijn symbolisch voor hoe de Europese gevestigde orde met de eigen bevolking omgaat, namelijk miljoenen moslimmigranten en hun intolerante, haatzaaiende religie aan ons opdringen, waardoor onze samenleving totaal zal veranderen en verarmen, zonder dat ons ooit is gevraagd of we dat nu wel willen.