woensdag 9 november 2016

Welke plannen heeft de volgende president met Amerika? Een overzicht van zijn voornaamste beleidsvoorstellen en beloftes.

Wat verandert er onder president Trump?


   
09/11/16 om 09:19 - Bijgewerkt om 09:18
           
Welke plannen heeft de volgende president met Amerika? Een overzicht van zijn voornaamste beleidsvoorstellen en beloftes.
                   

Wat verandert er onder president Trump?
© REUTERS
Op economisch vlak belooft Trump de belastingen drastisch te verlagen. Zo belooft hij de inkomensbelasting voor de laagste inkomens op nul procent te plaatsen. Middenklasse-inkomens zouden tot 30 procent minder belastingen moeten betalen. Gezinnen die meer dan 225.000 dollar per jaar verdienen, zullen nog maar 33 procent inkomstenbelasting betalen.
Daarnaast gaat de bedrijfsbelasting gaat van 35 naar 15 procent en worden successierechten afgeschaft. Geld dat geparkeerd staat op buitenlandse rekeningen kan fiscaal geregulariseerd worden aan een tarief van 10 procent.
Op internationaal vlak wil Trump de Amerikaanse economie afschermen met protectionistische maatregelen. Hij wil buitenlandse autoconstructeurs aanzienlijke importtaksen opleggen en hoopt vooral de Chinese handel aan banden te leggen. Het ziet er ook niet goed uit voor het vrijhandelsakkoord TTIP waarover de Verenigde Staten en de Europese Unie al jaren onderhandelen: Donald Trump heeft gezegd dat hij alle vrijhandelsakkoorden wil herzien, en heeft zich al uitdrukkelijk uitgesproken tegen TTIP.
Wat betreft buitenlands beleid belooft Trump een volledige omwenteling. Hij is een van de eerste presidenten in lange tijd die goede relaties wil met Rusland, en sprak al veelvuldig zijn appreciatie uit voor de Russische president Vladimir Poetin.
De NAVO vindt hij 'overbodig' en 'onaangepast aan de huidige tijd'. Als de andere NAVO-lidstaten niet meer bijdragen, dreigt de V.S. de alliantie te verlaten. Hij weigert te beloven dat het Amerikaanse leger een NAVO-lid te hulp zal schieten, als het aangevallen wordt. Daarnaast wil hij de Amerikaanse militaire aanwezigheid in de Chinese Zuidzee opvoeren om China onder druk te zetten. De nucleaire deal die Obama met Iran sloot, moet volgens hem opgezegd worden. Trump wil ook de banden met Israël aanhalen. Hij belooft ook de wereldwijde Amerikaanse militaire aanwezigheid af te bouwen. Tegelijk wil hij miljarden investeren in het Amerikaanse leger, om 'vijanden van Amerika' af te schrikken.
Zijn positie over Syrië is onduidelijk. Tijdens de campagne gaf hij al aan dat hij een bondgenootschap met Arabische landen wil aangaan om IS aan gruzelementen te bombarderen. Zijn echte plan voor Syrië moet 'een geheim blijven', omdat Trump naar eigen zeggen 'onvoorspelbaar' wil zijn voor de vijand.
Een van de speerpunten van Trumps campagne was migratie. Hier wil Trump hard optreden. Zo wilde hij aanvankelijk een migratiestop voor moslims, wat hij later bijstelde naar een 'extreem strenge controle' van kandidaat-migranten uit moslimlanden.
Maar vooral de migratie aan de zuidgrens is een prioriteit voor Trump. Daarvoor wil hij een muur laten bouwen op de Mexicaanse grens, die Mexico bovendien zelf moet betalen. Hij wil Spaanstalige migranten ook ontmoedigen om de grens over te steken door de Amerikaanse nationaliteit niet langer automatisch toe te kennen aan iedereen die in de Verenigde Staten geboren wordt. Trump zweert ook de miljoenen illegalen te deporteren die zich op Amerikaans grondgebied bevinden.
In eigen land is veiligheid een absolute prioriteit. Zo staat Trump garant voor de Second Amendment: de o zo heilige vrijheid van wapenbezit. De Patriot Act, de verzameling wetten die George W. Bush doorvoerde net na de aanslagen van 11 september om massasurveillance mogelijk te maken, vindt hij een goed idee, en wil hij (al dan niet gedeeltelijk) terug invoeren. Ook Guantanamo Bay, de militaire basis waar al meer dan een decennium terreurverdachten worden vastgehouden, wil Trump absoluut behouden.
Ook de sociale zekerheid, die in de Verenigde Staten sowieso minder ontwikkeld is dan in Europa, moet voor Trump op de schop. De Affordable Care Act - ontworpen om elke Amerikaan een ziekteverzekering te geven, beter bekend als Obamacare - wordt afgeschaft en vervangen door een federaal ziektefonds. Lagere inkomens die geen ziekteverzekering hebben, wil hij aan dekking helpen door de concurrentie tussen verzekeraars aan te moedigen. Kinderopvang wordt fiscaal aftrekbaar, en moeders hebben recht op zes weken betaald moederschapsverlof. De pensioenleeftijd (nu 66 à 67 jaar) wil hij niet optrekken. Hij stelt voor 20 miljard dollar uit te trekken in zijn eerste jaar als president om staten de mogelijkheid te geven meer opleidingen te bieden.
Op ethisch vlak houdt Trump een conservatieve lijn aan. Zo wil hij rechters benoemen die het grondwettelijk recht op abortus willen opheffen. Hij is tegen het homohuwelijk, maar steunde aanvankelijk de mogelijkheid om een samenlevingscontract te sluiten. Ook daarop kwam hij in de campagne terug.
Klimaatopwarming vindt Trump naar eigen zeggen een mythe, en dus wil hij volop inzetten op steenkoolcentrales en offshoreboorplatformen. Op die manier wil hij Amerika energie-onafhankelijk maken.

Klaas Knot: winst van Trump komt door scepsis over globalisering

Klaas Knot: winst van Trump komt door scepsis over globalisering

De vrijwel zekere zege van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen laat zien hoe sceptisch veel Amerikanen zijn over de voordelen van globalisering. Dat heeft president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) woensdag gezegd tegen financieel persbureau Bloomberg.
“Er leven twijfels over de voordelen die vrije handel ons gebracht heeft, dat is niet juist volgens mij”, aldus Knot. Hij sprak zijn zorgen uit over de impact van de verkiezingsuitslag op de financiële markten. “Wij zullen de markten nauwlettend volgen”, zei hij.
Met name de waardedaling van de dollar ten opzichte van de euro is volgens Knot niet goed voor Nederland. Hij waarschuwde verder dat een presidentschap van Trump veel onzekerheid met zich meebrengt, omdat zijn economische plannen nog onduidelijk zijn.
Eerder deze maand brak Knot nog een lans voor internationale handel. “We hebben onze welvaart grotendeels te danken aan globalisering en internationale handel”, stelde Knot bij de jaarvergaderingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington.
“Maar dat vereist onderhoud en een aanhoudende uitleg over de win-winsituatie die het biedt. We moeten ervoor zorgen dat iedereen kan meeprofiteren. Maar het belang van vrijhandel op zich staat buiten kijf.”
Knot sloot zich aan bij waarschuwingen van het IMF tegen het toenemende protectionisme, waarbij politici zich afwenden van internationale handel en samenwerking. “Het sentiment tegen globalisering is krachtig, maar het is niet altijd gebaseerd op feiten. We hebben enorm veel te danken aan vrijhandel en hebben dat wellicht wat te makkelijk voor lief genomen.”

dinsdag 8 november 2016

DANKZIJ OPLICHTINGSPRAKTIJKEN VERKIEZINGEN UNITED STATES WORDEN EU-VERDRAGEN ONTBONDEN EIND NOVEMBER 2016

DANKZIJ OPLICHTINGSPRAKTIJKEN VERKIEZINGEN UNITED STATES WORDEN EU-VERDRAGEN ONTBONDEN EIND NOVEMBER 2016

EU-verdragen

De Europese Unie is gebaseerd op het beginsel van de rechtsstaat. Dat betekent dat alle activiteiten van de EU moeten berusten op de verdragen, die vrijwillig en op democratische wijze door alle EU-landen zijn aanvaard. De Commissie kan dus alleen wetsvoorstellen indienen die betrekking hebben op de in die verdragen genoemde onderwerpen.
Een EU-verdrag is een bindende overeenkomst tussen EU-lidstaten. Het definieert de doelstellingen van de EU, de regels voor de EU-instellingen, het besluitvormingsproces en de betrekkingen tussen de EU en de EU-landen.
Af en toe worden die verdragen aangepast, bijvoorbeeld om de EU efficiënter en transparanter maken, nieuwe EU-landen op te vangen of nieuwe vormen van samenwerking, zoals de euro, mogelijk te maken.
Op grond van die verdragen kunnen de EU-instellingen wetgeving vaststellen die door de EU-landen moet worden toegepast. De volledige tekst van de verdragen, wetgeving, jurisprudentie en wetsontwerpen kan worden geraadpleegd via EUR-Lex, de databank van het EU-recht.

De belangrijkste verdragen zijn:


Telkens wanneer nieuwe landen bij de EU kwamen, werden de oprichtingsverdragen aangepast:
  • 1973 (Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk)
  • 1981 (Griekenland)
  • 1986 (Spanje en Portugal)
  • 1995 (Finland, Oostenrijk en Zweden)
  • 2004 (Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië)
  • 2007 (Bulgarije en Roemenië)
  • 2013 (Kroatië).
Downloads 

Boete voor gemeenten van Plasterk die te weinig asielzoekers huisvesten, maar Dak en thuislozen al 25 jaar op straat.

Boete voor gemeenten van Plasterk die te weinig asielzoekers huisvesten, maar Dak en thuislozen al 25 jaar op straat.

(van onze VVD en PvdA Bestuur-Gangster redactie)
AMSTERDAM-NOIR- Hoe zou het toch komen dat de PVV van Wilders steeds groter wordt? Nou, datRonald Plasterk Gay pride leest u hierna:
Gemeenten die te weinig asielzoekers met een verblijfsvergunning aan een huis helpen, moeten een boete betalen van een miljoen euro die zij moeten verhalen op de arme vervuilde en ondervoede Bejaarden en radeloze Voedselbanken- Bijstandgerechtigden. Dat staat in een  Afpers-conceptwetsvoorstel dat de PvdA psychopaat Minister Plasterk aan gemeenten en provincies heeft voorgelegd.
Leger des Heils eist 10 duizend woningen voor Daklozen na gesprek met Steve Brown (Video).

Op dit moment huisvesten de Mega-Wints azc’s-centrums meer dan 13.000 ‘Ollie-Dollar-Vluchtelingen’ die volgens het Lieg en Bedrieg Kabinet Rutte met zijn PvdA ‘NSB loopjongen Asscher’ recht hebben op een woning. Uiteraard gaat dat ten koste van de Nederlandse woningzoekende. Zolang ze nog in een azc zitten, betaalt het Rijk alle kosten voor de opvang en daar vullen ‘COA- Ratten in pak’ als de Top VVD-er ‘Onno-Schandknapen- Hoes’ en zijn gabber in crime het ‘PvdA Monster Florijn’ vet hun zakken aan. Het misdadige Kabinet wil gemeenten onder druk zetten als echte Mafioso’s om deze vergunninghouders sneller op te vangen. Om dat te bereiken, moeten gemeenten straks de kosten betalen voor asielzoekers die ze eigenlijk hadden moeten huisvesten, maar nog in een azc wonen.Eerlijk PvdA Delen: Nederlandse Dak en thuislozen al jaren op straat en gewone Nederlands moeten in Amsterdam inmiddels 17 jaar wachten op een betaalbaar dak boven hun hoofd. Maar Vluchtelingen moeten van de ‘PvdA IJdeltuit Plasterk’ binnen drie maanden aan een huis worden geholpen met 10.000 euro cadaue aan inrichtingskosten, Verzinnen wij dit waanzinnig bericht? Is het kwaadaardige dr. Goebbels propaganda van onze kant jegens de PvdA (= VVD-Hoertjes) ? Nee, het gewoon waar en die’ PvdA IJdeltuit Plasterk’  schaamt zich er niet eens voor. Wanneer krijgen Gemeentes eindelijk eens een Boete van Plasterk voor het  al jaren en jaren op straat laten liggen van Dak en Thuislozen NL-ers. En wanneer krijgen de Gemeentes eigenlijk eens een boete van Plasterk dat gewone burgers jaren en jaren tevergeefs op een Wachtlijst moeten staan voor een betaalbare woning?

‘Bestuur-gangster Jos Wienen’, ‘Graai-voorzitter’ van de asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Corrupte Gemeenten, is niet te spreken over het voorstel. “Ik vind het eerlijk gezegd een beetje droevig om zo’n maatregel te krijgen terwijl gemeenten juist op dit moment zo veel Vluchtelingen huisvesten ten koste van Nederlandse woningzoekende. Een paar jaar geleden waren het nog 8000 per jaar. Nu huisvesten gemeenten bijna 40.000 vergunninghouders en als u weet dat er al een kwart eeuw 40.000 Dak en Thuislozen zijn en die hebben we nog nooit een woning gegeven en dan heb ik het niet over de Nederlandse Burgers die op allerlei wachtlijsten staan, ha,ha,ha,ha.”De ‘Graai-kosten’ bedragen naar schatting van de VNG ongeveer 1800 euro per asielzoeker per maand en dat is meer dan een  honger Bijstand uitkering. Zodra het ‘Afpers-wetsvoorstel is aangenomen, gaat het met terugwerkende kracht in vanaf 1 juli 2016. Een gemeente die het afgelopen half jaar een achterstand had van honderd asielzoekers, moet dus ongeveer een miljoen euro “schade vergoeden en kan dat verhalen op de bekende ‘Jan met de Pet’ groepen die het Lieg en Bedrieg Kabinet al 3 jaren kaal plukt en vernederd”.Plasterk als echte  ‘PvdA Snake in Suit’ waarschuwt alle mensen die een huis zoeken met hun ordinaire  tengels van zijn VVD Bazen en zijn collega ‘Graai-Rat in pak PvdA-ers’ af te blijven.


Erdogan: niet alleen Duitsland, hele EU heult met terroristen!

Erdogan: niet alleen Duitsland, hele EU heult met terroristen!

erdo-juncker

RP: Helaas heeft hij gelijk! Ondanks de verhulling van de explosie van aanrandingen en andere misdaden, die onder het tapijt zijn geveegd. Lieden van gelijke aard kunnen nu eenmaal niets voor elkaar verbergen!  De burgers die hiermee sinds de eerste immigranten zijn geconfronteerd kunnen ze niet tot stilzwijgen dwingen! De EU is de grootste vijand van Europa!

Ondanks het feit dat Erdogan zich van een steeds autoritairder kant laat zien, de doodstraf wil invoeren en de persvrijheid de nek omdraait, blijft ‘Brussel’ met hem in gesprek over toetreding tot de Europese Unie (EU). De EU staat met de rug tegen de muur: de gesprekken zijn immers afgesproken in het migratieakkoord met Turkije – dat zo belangrijk is om de stroom migranten tegen te houden.

Donderdag riep hij dat Duitsland ‘een toevluchtsoord voor terroristen is geworden’. De Duitsers doen in zijn ogen te weinig om Gulen-aanhangers uit te leveren. De PKK en andere Koerdische radicalen kunnen er gewoon schuilen, zonder de autoriteiten daar ook maar iets aan doen, schamperde hij. (RP: en iedereen weet nu dat de EU ook IS-terroristen, die zich als vluchteling voordeden heeft binnengelaten, hetgeen heeft geleid tot een golf van aanslagen in Europa!)

‘Wat hebben we eigenlijk te verwachten van het Westen,’ zei Erdogan vandaag boos. ‘Laten we het heft in eigen handen nemen.’ Volgens hem is ‘Europa in zijn geheel een handlanger van terroristen’.

‘De geschiedenis zal Duitsland veroordelen voor medeplichtigheid aan terrorisme.’ De relatie tussen beide landen is flink bekoeld.