maandag 5 september 2016

Hoe krijg ik mijn schade vergoed?

Vraag en antwoord

Als slachtoffer van een misdrijf kunt u te maken krijgen met tal van vragen. Hoe krijg ik informatie? Wat zijn mijn rechten? Hoe krijg ik mijn schade vergoed? Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Hoe krijg ik mijn schade vergoed?

Slachtoffers van Politie en Justitie

Slachtoffers


Welke informatie kunt u hier vinden

U bent slachtoffer van een misdrijf of ongeluk. Bijvoorbeeld van geweld, aanranding, mishandeling, een verkeersongeluk, inbraak of diefstal. Of u bent nabestaande van een slachtoffer. Dan kunt u hulp krijgen. Misschien heeft u hulp nodig om de emotionele gevolgen van de gebeurtenis te verwerken.  Of u heeft vragen waar u graag antwoord op wilt. Op deze website leest u welke hulp u kunt krijgen. En waar u terecht kunt met uw vragen. Blader door de lijst met vragen en antwoorden of bekijk de verschillende filmpjes.


Wat doet het Openbaar Ministerie voor u?

Het Openbaar Ministerie (OM) informeert, adviseert en begeleidt u tijdens de hele strafzaak.


Heeft u een vraag over uw zaak?

U kunt met al uw vragen aan het OM terecht bij het Slachtofferloket. Dat is de servicebalie voor slachtoffers, waarin het OM, Slachtofferhulp Nederland en de politie samenwerken. Er zijn verspreid over ons land 11 slachtofferloketten. Kijk hier welk loket bij u in de buurt is?
Bent u slachtoffer van een ernstig misdrijf, dan heeft u een vast persoonlijk aanspreekpunt. Dit is uw zaakscoördinator. Hij helpt u tijdens de hele strafzaak met al uw wensen en vragen.


Wat doet het OM voor slachtoffers?

  00:00           
00:00
 
00:00
Off
0
         
 
 
Uitgeschreven tekst
Download deze video

Vraag en antwoord

Als slachtoffer van een misdrijf kunt u te maken krijgen met tal van vragen. Hoe krijg ik informatie? Wat zijn mijn rechten? Hoe krijg ik mijn schade vergoed? Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen.
Contact OM Amsterdam

Contact OM Amsterdam


Hoe dakloze Nederlandse Staatsburgers door Openbaar Ministerie worden behandeld.

Goedemiddag,
 
Hierbij wil ik u mededelen dat wij uw email inzake bovengenoemd parketnummer hebben ontvangen en in het dossier hebben gevoegd.
Gezien het feit dat u een “derde” partij bent kunnen en mogen wij u niet van verdere informatie voorzien.
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
 
Met vriendelijke groet,
 
Mariska Rintjema
Afd. Zittingsvoorbereiding
 
Openbaar Ministerie
Arrondissementsparket Noord- Nederland
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 
Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
 
Ministry of Security and Justice