vrijdag 24 juni 2016

Brussel is heel dom als het weer voor de vlucht vooruit kiest!

Brussel is heel dom als het weer voor de vlucht vooruit kiest!

by Realpredictor
weg.met.eu
door: Syp Wynia
Voor het eerst besluit een land uit de Europese Unie te stappen. Of meer landen zullen volgen is ongewis, maar vaststaat dat de centraliserende krachten in Europa een daverende klap hebben opgelopen.
Dat juist de Britten als eersten de Unie verlaten, is in zoverre bijzonder, dat ze net als de Denen al niet meededen aan de belangrijkste Europese verworvenheden, te weten de euro en de immigratie. Als één land betrekkelijk weinig reden had om uit de EU te stappen, is het wel Groot-Brittannië.
>>> Britten stappen uit de EU: hoe verloopt het Brexit-proces? Lees verder >>>http://www.elsevier.nl/buitenland/achtergrond/2016/06/britten-uit-de-eu-hoe-verloopt-het-brexit-proces-320415/
Wie de groeiende weerzin tegen de Europese Unie – in vrijwel alle EU-landen – wil verklaren kan niet om de massamigratie heen. De Europese Unie dwingt landen niet alleen tot het toelaten van migranten, de Europese Unie wordt ook steeds groter en inwoners van al die landen hebben dan weer vrije toegang tot de andere landen en tot de arbeidsmarkten. Dat kan volgens economen en politici heel nuttig zijn, maar velen zien dat heel anders, vaak ook om goede reden.
Pest in het lijf
Zoals de Noord-Europeanen met de pest in het lijf gedwongen solidair zijn met Zuid-Europese eurolanden en met hun stem uitwijken naar wat ‘rechts-populistisch’ wordt genoemd, zo stemmen Zuid-Europese landen steeds vaker op radicaal links, in de hoop aan bezuinigingen te ontsnappen.
>>> Na Brexit’ kan alleen Angela Merkel de EU nog redden Lees verder >>>http://www.elsevier.nl/opinie/blog/2016/06/alleen-angela-merkel-kan-na-brexit-de-unie-redden-320624/
De Europese Unie wringt, schuurt en scheurt. Te veel pretenties, te veel hooi op de vork, te weinig democratie en te veel technocratie. Altijd maar vooruit vluchten, altijd maar meer – tot de wal het schip keert.
Allerdomste
Het allerdomste dat de Europese leiders na Brexit kunnen doen, is wederom kiezen voor een vlucht vooruit, zoals al weken in Brussel wordt bepleit. Vertrek van het eurosceptische Groot-Brittannië zou een buitenkansje zijn om weer meer bevoegdheden in Brussel te stapelen.
Het zou olie op het vuur zijn, want de Britten zijn misschien wel een beetje bijzonder, maar uitzonderlijk zijn ze niet. Overal is er weerzin tegen Brussel en juist gehechtheid aan het nationale. Weinigen zitten er op te wachten om steeds maar te moeten doen wat Brussel zegt, of wat Berlijn en Parijs nu weer als compromis hebben afgesproken.
In Duitsland en Frankrijk groeit ook de euroscepsis en de afkeer van weer meer immigratie, getuige de populariteit van de Alternative für Deutschland en het Front National van Marine le Pen.
Eurofiel
En Nederland? Nederland was nooit zo eurofiel als vaak is beweerd. Lange tijd kon de Europese Unie de Nederlanders amper iets schelen. Totdat in de jaren negentig bleek dat Nederland de grootste betaler was geworden. De euro is in Nederland zo mogelijk nog minder populair dan in Duitsland.
Niet voor niets stemde in 2005 een ruime meerderheid van de Nederlanders tegen de Europese Grondwet. Het recente Oekraïne-referendum was meer een kwestie van afkeer van Brussel dan van afkeer van Oekraïne. Niet voor niets dacht de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble onlangs dat in het geval van een Brexit Nederland wel eens de volgende zou kunnen zijn.
Nexit
Geert Wilders, al jaren pleitbezorger van een Nexit, wil ook een referendum met als inzet dat Nederland uit de EU stapt. Voor zo’n referendum is vooralsnog geen wettelijke mogelijkheid, maar wat niet is, kan komen.
De uitslag van zo’n referendum is vooraf net zo ongewis als in Groot-Brittannië en kan uitvallen in de richting van een Nexit. Dat is niet iets om opgetogen over te worden, maar wel een extra reden om eens wat minder idolaat mee te doen aan alles wat uit Brussel komt.
Het wordt tijd om ook eens niet mee te doen, met het Europese migratiebeleid bijvoorbeeld. Of met de euro, als die zo onhoudbaar is als zich laat aanzien. Soms is minder beter.
Elsevier
http://www.elsevier.nl/opinie/opinie/2016/06/brussel-is-heel-dom-als-het-weer-voor-de-vlucht-vooruit-kiest-320661/?cmpid=NLC|elsevier_dagelijks|2016-06-24|Brussel_is_heel_dom_als_het_na_Brexit_weer_voor_de_vlucht_vooruit_kiest&utm_source=TripolisDialogue&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=els_24jun&cmpid=NLC|els_24jun|2016-06-24

BREXIT IS EEN FEIT!

BREXIT IS EEN FEIT!

by Realpredictor
UK.FARAGE
Farage: „De dageraad van een onafhankelijk Verenigd Koninkrijk is aangebroken.”
Ja! Het is gelukt. Eindelijk een land dat ontsnapt aan de klauwen van de technocratie in Brussel. De Brexit is een feit. Vrijheid voor de Britten!...
CONGRATULATIONS UK
brexit.yes
 
Realpredictor | juni 24, 2016 om 10:19 am | Categorieën:Uncategorized | URL: http://wp.me/p2frGR-5Ww

Vervolg vervolging Demmink

Vervolg vervolging Demmink
 
16:02:26
In aanvulling op eerdere publicaties het vervolg op de vervolging van Demmink. Inmiddels is deze top-ambtenaar bewezen schuldig. Met dank aan de ministers van justitie van Turkije en Nederland, die daarmee tegen zichzelf hebben getuigd, kan onderzoeksrechter Yolande Wijnnobel nu aan de slag om Joris D. ter verantwoording te roepen. Beter laat dan nooit. Gerechtigheid!


De documenten
Het verhaal
De achtergrond is reeds vaak besproken. Demmink heeft onder ede verklaard dat hij homofiel is 1. Ook is vast komen te staan dat hij van jonge jongens houdt. Zijn kinderporno vriend/acteur Libor had (als Demmink geen homofiel was geweest) zijn zoon kunnen zijn. Zo'n groot leeftijdverschil was normaal voor Demmink, en "hij vroeg dan ook niet altijd naar de leeftijd van die kinderen" 2, zolang ze maar jong waren.


Dat is wat wij verstaan onder een pedofiel: een ongepast leeftijdsverschil, waarbij de misbruiker het kindslachtoffer van zijn mensenrechten (waaronder lichamelijke integriteit) beroofd en geen rekening houdt met diens zelfbeschikkingsrecht en bevoegdheid. En zeker een topman van het ministerie van justitie (de oud-SG of achtereenvolgende ministers) zouden beter moeten weten.

Het onderhavige verhaal speelt zich af in Turkije. Met behulp van de Turkse overheid (en mogelijk zelfs in opdracht van de Turkse geheime dienst teneinde belastend materiaal in handen te krijgen) kon Demmink "sokak-çocuklar" (straatkinderen) laten oppakken en naar zijn hotelkamer brengen. Meer hierover kunt u in oude HHC-publicaties lezen 3. En om die gebeurtenis te verbergen wordt sindsdien alles gedaan om getuigen te bedreigen (inclusief tong insnijden) en de rechtsgang te frustreren. Alles om maar de illusie in stand te houden dat de Turkse en Nederlandse overheden "te vertrouwen" zijn.

Dus vorige week kwam Knor van der Steur met de officiële mededeling dat Ivo Opstelten zijn medeplichtigheid bevestigt: "Het zal niets worden." Althans dat denken ze. Het idee is: "Wij (de Turkse en Nederlandse overheden) houden ons keurig aan de wet. En daarmee is de zaak afgesloten." Geen gezichtsverlies voor beide landen. Ze doen allebei nog een plas en alles bleef zoals het was. Hopen ze...


Jurisdictie
Bij internationale zaken is de boel slecht geregeld. Wel de lusten niet de lasten zie je bijna overal. Miljarden euro's worden overgemaakt naar Turkije. Geen enkel probleem. Geen Quid Pro Quo. Er zijn ook geen vragen of voorwaarden aan verbonden, ook al zeggen ze voor de camera iets anders. Maar het HHC pikt dat niet en heeft conservatoir beslag laten leggen. Turkije moet eerst maar eens de bestaande internationale verdragen nakomen voordat we nieuwe afspraken met ze kunnen maken. Zolang ze dat niet doen zijn ze een onbetrouwbare bondgenoot en mag er ook geen uitbreiding plaats vinden van Europese steun. Anders wordt Europa daarmee net zo medeplichtig aan de Koerdische genocide als het een eeuw geleden was aan de Armeense genocide: door nalatigheid. We stonden erbij en keken er naar. En gooien zelfs zelf bommen.

De term juris-dictie komt uit het Latijn en houdt in wie-wat-waar te zeggen heeft 4 Het recht van een staat om vast te stellen dat bepaalde gedragingen van natuurlijke en rechtspersonen strafbare feiten opleveren wordt beheerst door een vijftal internationaal- rechtelijk aanvaarde beginselen: het territorialiteitsbeginsel; het actieve nationaliteitsbeginsel; het passieve personaliteitsbeginsel; het beschermingsbeginsel; het vertegenwoordigingsbeginsel en het universaliteitsbeginsel.

Kijk, en dan ontstaan de conflicten. Welk belang wordt gediend als een staat rechtsmacht claimt? Vast staat dat Nederland rechtsmacht heeft in de zaak Demmink. Dit is mede bepaald in artikel 2 Sv 5. Iemand met de Nederlandse nationaliteit (en in casu zelfs als ministerieel vertegenwoordiger voor Nederland optreedt in Turkije), die zich (thans) bevindt in Nederland en feiten heeft gepleegd die (ook al worden ze elders op de wereld gepleegd) in Nederland ook strafbaar zijn, kan gewoon vervolgd worden. In dit concrete geval kan zelfs gesteld worden dat de rechtsmacht van Nederland voorrang krijgt.

Pedofilie is strafbaar, ook in 1996
Op die wijze werd in 1996, inderdaad hetzelfde jaar als waarop Demmink de bewuste misdaad zou hebben gepleegd, de eerste internationale pedofiel in Nederland veroordeeld 6. Ziet u wel: Nederland wist wel dat pedofilie niet gedoogd behoorde te worden, ongeacht wat al die medeplichtige ministers telkens oreren.

Nederland wilde wel indruk maken op de Filipijnen, maar niet op Turkije. Want in Turkije wordt kindermisbruik als "normaal" gezien 7. Zeker als dat gebeurt binnen de islamitisch religieuze jihad-drilscholen die Erdoğan steunen in zijn macht 8. Een prijs die ze nu eenmaal moeten betalen om zo met woede en haat vergiftigd te worden, welke woede dan weer kan worden ingezet tegen de opponenten. Ziek, schadelijk en bedreigend voor de wereldvrede en -veiligheid!

Samenwerking Turkije - Nederland
Van der Steur noemde op 6 juni j.l. de samenwerking met Turkije op het gebied van strafovername "voor verbetering vatbaar" 9. Een eufemisme. Het blijkt dat in Nederland veroordeelde criminelen in Turkije geen strobreed in de weg worden gelegd 10. En dat zijn dan nog alleen de veroordeelde criminelen. Vervolging van top-ambtenaren gebeurt al helemaal niet. Tenzij ze onafhankelijk of Koerdisch zijn 11. Dan wordt al het recht opzij gezet om de democratie te frustreren.

Op diezelfde wijze liep er een aanklacht tegen Joris D. (oud SG in NL) en loopt er (al vijf jaar) een klacht tegen Casim Y. (oud president Hoge Raad in TR). En alles wordt in het werk gesteld om géén recht te doen. Inclusief valsheid in geschrifte.


Jurisprudentie
De truc die Turkije en Nederland bedacht hebben is dat er sprake zou zijn van een Ne Bis In Idem: iemand mag niet twee keer veroordeeld worden voor hetzelfde feit. In de vorige publicatie is dit al uitgelegd. Er zal nu dieper op in worden gegaan 12.

In de zaak Demmink zou sprake zijn van een "technisch sepot". Dat begint met code 1. Wanneer zeker is dat Demmink de jongens niet verkracht zou hebben, dan kon daarop worden besloten om niet te vervolgen. Maar dat is juist helemaal niet zeker, integendeel.

Pas dan komt (en die volgorde is belangrijk, dat staat zelfs expliciet in de bijlage bij de wet 13) of er onvoldoende bewijs is. Kennelijk was dat er wel, want er is doorgeschoven naar grond 3: verjaring. We mogen dan ook concluderen dat er èn voldoende verdenking èn voldoende bewijs voorhanden is/was. Naar Nederlands recht, dat deze verjaringstermijn van 10 jaar niet kent, moet Demmink gewoon vervolgd worden.
1 • Het verweer faalt.

Dan is er een essentieel punt: De sepot-beslissing moet uitgereikt zijn. Of ter hand gesteld in 2013, waarbij dan (opnieuw) vast staat dat Demmink ook toen in Turkije was. Of per aangetekende post. En dat laatste is niet aangetoond, laat staan gebeurd. Er is dus geen formeel sepot.
2 • Het verweer faalt.

Vervolgens geldt artikel 255 Sv 14 wat stelt dat als er nieuwe of niet onderzochte feiten zijn de verdachte gewoon opnieuw vervolgd kan worden. Daarvan is in dit geval sprake. Er is geen onderzoek gedaan.
3 • Het verweer faalt.

Maar het wordt nog rechtsgeldiger: De rechter heeft in de artikel 12 procedure bepaald dat er voldoende grond is voor vervolging.

En in die zin is de uitspraak 15 van de rechtbank Gelderland duidelijk: "Een bevel zoals omschreven in artikel 12 Sv schept de verplichting voor het openbaar ministerie om een strafvervolging in te stellen. Wanneer op bevel van het hof de vervolging is ingesteld, kan degene die wordt vervolgd niet meer aan het openbaar ministerie tegenwerpen dat het handelt in strijd met enige rechtsregel of met een beginsel van behoorlijke procesorde." Dus ook geen ne-bis-in-idem.
4 • Het verweer faalt.

Overigens was er in de zaak van dit vonnis (over het misbruik van een 14 jarig meisje) daarnaast ook sprake van schending van het vertrouwensbeginsel (hetgeen de overheid voortdurend doet en naar mijn mening nimmer voorrang behoort te krijgen op mensenrechtenschendingen). Maar daarvan is bij Demmink geen sprake. Zou dat wel zo zijn dan is er een afspraak gemaakt tussen Turkije en Nederland. Dat zou het complot bevestigen. 5 • Het verweer zou falen.

En uit dit complot volgt dan ook dat Demmink een staatsvijand is. Schadelijk voor de Nederlandse democratie, het vertrouwen in de rechtstaat, en een bedreiging voor de Nederlandse burgerslachtoffers. Maar het laatste wat we willen is dat deze landverrader voor het vuurpeleton komt. Dan komt hij er te gemakkelijk mee weg. Hij moet gewoon zijn levenslang uitzitten. Dag in dag uit, uur voor uur, iedere langzaam wegtikkende seconde beseffen en voelen wat hij anderen heeft aangedaan. Egoïstisch, willens en wetens.

Voor alle zekerheid heeft het HHC dit weekend advies gevraagd aan een Turkse professor, die internationaal recht doceert aan een van de meest gerenommeerde universiteiten in Ankara. Deze hoogleraar heeft bovenstaand originele beslissing gelezen en stelt dat er geen enkel bezwaar is tegen vervolging in Nederland. Verder kan er ook op basis van schending van de mensenrechten worden vervolgd, welke niet verjaren. En tot slot is bevestigd dat Turkije probleemloos vijf keer voor dezelfde aanklacht vervolgt en zich daarbij niets aantrekt van een ne-bis-in-idem of constitutionele hoven. Uw HHC-verslaggever (en ook de Ministeries van Buitenlandse zaken, Justitie en het Parlement) hebben daar uitvoerig bewijs van.


Conclusies
Welnu, met dank aan onze ministers die zijn vastgelopen, verstrikt geraakt en zichzelf hebben opgehangen in hun eigen leugens en gekunstelde uitweg pogingen is deze zaak eindelijk opgelost. De feiten:
 1. Demmink is bewezen schuldig:
  aan meineed: Hij was wèl in Turkije ten tijde van het incident.

 2. Demmink is bewezen verdachte:
  aan kinderverkrachting en mensenrechtenschendingen in 1996 in Turkije.

 3. Demmink kan en moet vervolgd worden:
  de rechter heeft in een artikel 12 Sv procedure de vervolging bevolen.

 4. Demmink moet alle rechtskosten terug betalen:
  dat is door Ard van der Steur zelf (vastgelegd op video) vastgesteld.

 5. Diverse ministers zijn bewezen schuldig:
  aan valsheid in geschrifte en liegen tegen de Kamer, een politieke doodzonde plùs een strafbaar feit.

 6. Ministers kunnen en moeten vervolgd worden:
  in het belang van de rechtstaat kan dergelijke corruptie niet getolereerd worden. De Hoge Raad dient dit te bewaken en uit eigen beweging en/of op verzoek van de Kamer vervolging in te stellen.

 7. Turkije dient volle medewerking te verlenen:
  zowel in de zaak Demmink als in andere mensenrechtenschendingszaken waarin Nederland betrokken is. Daaronder zijn zaken van o.a. die 18 veroordeelde criminelen (waaronder Saban Baran) maar ook (en dat is nog ernstiger) zaken van onschuldige "collateral-damage" slachtoffers zoals Baybaşin en het dochtertje van uw verslaggever.

 8. Een Parlementaire Enquête is onontkoombaar:
  dat geldt al jaren, en hoe langer dit voortduurt des te groter de schade.

dinsdag 21 juni 2016

Zware oorlogswapens bij moskee ontdekt; Experts: Topje van de ijsberg

Zware oorlogswapens bij moskee ontdekt; Experts: Topje van de ijsberg
 
Openbaar ministerie Hamburg: Aantal moslims dat gewelddadige jihad steunt, neemt snel toe – Greep uit schokkende lijst van ‘Eén maand (buigen voor de) islam in Duitsland’ – Protestantse Kerk Hamburg houdt rouwdienst voor in Syrië omgekomen ISIS-terrorist – Dalai Lama: Duitsland laat teveel migranten toe

De ME zal straks weinig kunnen uitrichten als (tien)duizenden als vluchtelingen vermomde, door oorlog geharde moslimstrijders het startsein krijgen voor massale terreuraanslagen op de Europese bevolking.
Een speciale ME-eenheid van de politie in onze ‘buurstaat’ Nordrhein Westfalen heeft vorige week een geheime operatie bij een moskee uitgevoerd waarbij een groot aantal zware oorlogswapens in beslag zijn genomen.
Volgens experts waren deze nog maar het topje van de ijsberg, en wordt gevreesd dat tal van andere moskeeën in Duitsland en Europa illegaal vuurwapens en mogelijk ook explosieven hebben opgeslagen.
De lang gevreesde islamitische terreuroorlog tegen de Europese bevolking lijkt dan ook steeds dichterbij te komen.
 
De ‘top secret operatie’ werd wereldkundig gemaakt door het Hessische CDU lid Ismail Tipi.
De oorlogswapens werden verborgen in de koelruimte van een groentehandelaar, die vlak naast de moskee woont. Tipi: ‘Het gevaar dat fundamentalistische, tot geweld bereid zijnde Salafisten zich bewapenen is zeer groot. Dat maakt deze geheime operatie meer dan duidelijk.’
De extremisme-expert van Turkse afkomst vermoedt dat moskeeën ook in andere steden hele wapenarsenalen hebben ingeslagen. Het openbaar ministerie in Hamburg wees er onlangs niet voor niets op dat het aantal moslims dat de gewelddadige jihad ondersteunt, toeneemt. In alleen al Hamburg zijn er meer dan 300 bekend, hoogstwaarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg.
 
‘In heel Europa grote terreuraanslagen op komst’
 
Volgens Tipi zijn er ook sterke aanwijzingen dat terroristische ‘slaap’cellen en ISIS-terroristen door buitenlandse geheime diensten worden ondersteund.
Het gevaar dat er in de komende jaren steeds meer islamitische aanslagen met almaar groter wordende aantallen slachtoffers zullen worden gepleegd, neemt daarom hand over hand toe. Specifieke landen worden niet genoemd, maar er zijn al geruime tijd sterke aanwijzingen dat ISIS-terroristen met name door Turkije, Saudi Arabië en de Verenigde Staten naar Europa worden gestuurd, en tevens door hen worden getraind en bewapend.
Het Turkse CDU-lid waarschuwt dat de ontdekte zware oorlogswapens erop wijzen dat er grote terreuraanslagen worden voorbereid, niet alleen in Duitsland, maar in heel Europa. Groot probleem zijn moslims die naar Syrië zijn gegaan om daar mee te doen met de jihad, en bomvol agressie en oorlogservaringen weer terugkeren naar Europa, dat nog steeds weigert zijn grenzen te sluiten of zelfs maar afdoende te bewaken.
Ook liften veel terroristen vermomd als vluchtelingen mee op de nog altijd aanzwellende migrantenstroom.
Tipi, die voor zijn uitspraken reeds met de dood is bedreigd door moslims, eist dat de politiek de bevolking van alle gevaren en bedreigingen op de hoogte stelt, en oproept om zeer waakzaam te zijn, en alles wat maar een beetje verdacht lijkt bij de politie te melden.
‘Als we niet allemaal reageren wordt het probleem met het Salafisme en de IS-terreur steeds groter.
Hier wordt de inzet van ieder persoon gevraagd.’ (1)
 
Voorkeursbehandeling voor moslims, autochtone Europeanen 2e-rangsburgers
 
Ondertussen krijgen moslimmigranten overal in Europa nog steeds een voorkeursbehandeling, en worden autochtonen almaar vaker als tweederangsburgers in een hoek gezet.
Zo werden twee migranten die midden in de nacht een Duits AZC met 100 slapende inwoners in brand staken vrijgelaten, maar werd een Duitse oma van 87 in de gevangenis gegooid omdat ze de boete voor zwartrijden in de tram (€ 400,- op een AOW’tje van € 560,-) niet kon betalen (2).
 
Een 45 jarige Turk kreeg eveneens de inmiddels overal toegepaste speciale ‘migrantenbonus’: na twee vrouwen, waarvan één ernstig zieke die op dat moment weerloos was omdat ze een astma aanval had, te hebben verkracht, hoeft hij desondanks niet de gevangenis in.
De rechter veroordeelde hem slechts tot het betalen van € 2400,- smartengeld, iets dat hij lachend aanvaardde.
 
Eén maand (buigen voor de) islam in Duitsland:
 
Het Gatestone Institute plaatste eergisteren opnieuw een ‘Eén maand islam in Duitsland: Mei 2016’ overzicht. De belangrijkste, vaak schokkende punten:
 
* Een hoofdinspecteur van de politie in Köln bevestigde dat hij van hogerhand de opdracht had gekregen om in het onderzoek naar de beruchte seksmisdadengolf door moslims tijdens oud-en-nieuw de term ‘verkrachting’ te schrappen. Tot nu toe is nog niet één dader veroordeeld;
 
* Het federale bureau voor Migratie en Vluchtelingen zegt dit jaar opnieuw meer dan 1 miljoen asielaanvragen te zullen behandelen. Tot nu toe zijn er amper migranten teruggestuurd;
 
* Vele duizenden christenen in AZC’s worden straffeloos mishandeld en vervolgd door moslims, niet zelden door moslimbewakers die door de autoriteiten zijn aangesteld;
 
* Het parlement van de deelstaat Baden-Württemberg heeft zijn eerste moslima als voorzitter. Mutherem Aras is voorstander van het geven van kiesrecht aan alle migranten, ook als die niet het Duitse staatsburgerschap hebben;
 
* Een 26 jarige Afghaanse migrant kreeg 2,5 jaar gevangenisstraf omdat hij de Duitse vrouw die hem via de website ‘Refugees Welcome’ onderdak had aangeboden, had verkracht;
 
* De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst houdt zeker 90 moskeeën in de gaten waar moslims door hun imams worden opgeroepen tot de gewelddadige jihad;
 
* Het aantal Duitsers dat gelooft dat de islam bij hun land past, is in één jaar tijd gedaald van 37% naar 22%. Inmiddels vindt 60% dat de islam niet in Duitsland en Europa thuishoort;
 
* Eén misdaad die het nieuws haalde was de moslim die op een station bij München een aantal reizigers neerstak, waarvan er één overleed. Politie en getuigen bevestigden dat de man ‘Allahu Akbar’ en ‘alle ongelovigen moeten sterven’ schreeuwde;
 
* Tijdens een muziekfestival in Berlijn werden 11 vrouwen tussen de 16 en 48 jaar oud beroofd en aangerand door migranten;
 
* In het winkelcentrum Boulevard Berlin hangen grote groepen jonge migranten rond –tot wel 35 tegelijk- die regelmatig passerende meisjes en vrouwen aanranden; beveiligers krijgen hen niet weg omdat de migranten dan onmiddellijk hulp van tientallen vriendjes inroepen, en hen vervolgens aanvallen;
 
* De Beierse minister van Binnenlandse Zaken Joachim Herrmann gaat moslimmigranten als politieagenten inzetten, ook als ze niet de Duitse nationaliteit hebben. Hermann noemde niet de islamitische terreurdreiging, maar die van ‘extreemrechts’ als belangrijkste reden;
 
* Een 26 jarige Pakistaanse migrant werd gearresteerd na de moord op een 70 jarige vrouw in Heilbronn. De in een AZC wonende moslim had in het huis van de bejaarde een groot aantal Arabische en Engelse lectuur ‘met een overweldigende religieuze toon’ achtergelaten;
 
* Een 19 jarige Irakees werd veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een 21 jarige vrouw op het station van Bad Schwartau. De man kreeg de absolute minimumstraf omdat hij een moslimmigrant is;
 
* Steeds meer Duitsers met een beetje spaargeld verkassen naar Hongarije omdat ze vinden dat Angela Merkels open-grenzenbeleid hun land naar de ondergang helpt;
 
* Het hoofd van de Protestante Kerk in Duitsland wil dat de islam verplicht wordt onderwezen op scholen. Daarvoor zou de overheid met uitgerekend Turkije en Saudi Arabië moeten gaan samenwerken;
 
* Een protestantse kerk in Hamburg hield een rouwdienst voor een tot de islam bekeerde Duitser die omkwam als ISIS-terrorist in Syrië. Pastor Sieghard Wilm zei dat hij de kerkgangers hiermee ‘respect voor andere religies’ wilde bijbrengen;
 
* Ook in Hamburg: Stefanie von Berg, politicus namens de Groenen, wil dat er in ieder district van de stad –met belastinggeld- nieuwe moskeeën voor de circa 150.000 moslims (and counting...) worden gebouwd;
* In Darmstadt werden minstens 18 vrouwen op een festival aangerand of verkracht door groepen Arabische migranten;
 
* Migranten in het AZC van Dolberg blijken het gratis internet te misbruiken om op kosten van de gemeenschap betaalde pornovideo’s te downloaden (4);
 
* Zelfs de Dalai Lama verklaarde in een interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung dat Duitsland ‘teveel migranten’ heeft toegelaten. ‘Duitsland kan geen Arabisch land worden. Duitsland is Duitsland,’ zei hij. (3)
 

Forse financiële steun Saudi Arabië, Golfstaten en Nederland voor Hillary Clinton

Forse financiële steun Saudi Arabië, Golfstaten en Nederland voor Hillary Clinton
 
Nederlandse regering ondersteunt ‘Killary’ campagne met miljoenen euro’s - Schandalig: VN haalt Saudi Arabië ondanks massaal misbruik en verminking van kinderen van ‘lijst van schande’ af

De even gewetenloze als meedogenloze ‘Killary’, fel promotor van de verspreiding van de islam in het Westen, krijgt miljoenen dollars steun van de strengste islamitische Shariastaten, maar ook van Nederland.
 
Saudi Arabië en andere streng islamitische Arabische Golfstaten ondersteunen Hillary Clinton met miljoenen dollars, en bekostigen zo 20% van haar verkiezingscampagne. De Shariastaten moeten echter niets hebben van Donald Trump. De al jarenlange nauwe banden tussen de Saudi’s en de Clintons zijn één van de redenen waarom Rusland zich grote zorgen maakt over een eventueel presidentschap van Hillary, die, eenmaal in het Witte Huis, Obama’s huidige oorlogskoers tegen Rusland verder zal opvoeren.
 
De Saudi’s sponsoren al jaren zowel de Democraten als Republikeinen. Het Jordaanse persbureau Petra citeert de Saudische minister van Defensie en kroonprins Mohammed bin Salman, die verklaarde dat ‘het koninkrijk vol enthousiasme 20% van de kosten van de presidentscampagne van Hillary Clinton betaalt, ondanks het feit dat invloedrijke krachten in Saudi Arabië niet positief zijn omdat ze een vrouw is.’
 
Ook Nederlandse miljoenen voor de Clintons
 
Andere landen die Clinton met miljoenen euro’s ondersteunen zijn Koeweit, Qatar, Brunei, Oman, Jamaica, Italië, Noorwegen en Nederland. Eind april berichtte de NOS dat het Nederlandse ministerie van Economische Zaken € 4,4 miljoen euro heeft gedoneerd aan de Clinton Foundation, zogenaamd een ‘liefdadigheids’organisatie (2) – een in door Amerikaanse politici en organisaties veelgebruikte schijnconstructie om zoveel mogelijk geld voor jezelf binnen te harken.
Nederland bevindt zich dus opnieuw in dezelfde dubieuze boot als enkele van de strengste islamitische Shariastaten ter wereld. Wat te denken van de Westerse bondgenoot Qatar, waar onlangs de 22 jarige Nederlandse Laura werd gearresteerd vanwege buitenechtelijke seks omdat ze zich door een Syrische man had ‘laten’ drogeren en verkrachten (!!!) (3).
Voor degenen die het nog niet wisten: vrouwen zijn in de islam minderwaardige wezens, en zelfs als ze worden verkracht krijgen ze daar zelf de schuld van. En voor deze ideologie houdt het kabinet Rutte/Samsom onze grenzen nog steeds wijd geopend. Sterker nog: iedereen die hier kritiek op levert, wordt weggezet als racist.
 
Russen bang voor oorlog als Hillary president wordt
 
Rusland maakt zich grote zorgen over een eventueel presidentschap van ‘Killary’, de bijnaam die ze niet enkel kreeg vanwege de mede door haar ontketende bloedige burgeroorlogen in Libië, Irak en Syrië, maar ook omdat zij en haar man een spoor van vele tientallen verdacht om het leven gekomen Amerikanen achter zich hebben gelaten, mensen die dreigden gevoelige informatie over de Clintons op straat te gooien.
Als er iets is dat de Russen haten dan is het oorlog, maar in Moskou vreest men dat dit onvermijdelijk wordt zodra Clinton zich naar het Witte Huis heeft weten te liegen, bedriegen en frauderen. Zo strijden de Russen in Syrië tegen ISIS, maar zijn de Saudi’s en Turken de grootste bondgenoten en supporters van ISIS en andere islamitische terreurgroepen. Dat is één van de belangrijkste redenen waarom zowel Clinton als haar voormalige baas Obama al jaren weigeren de termen ‘islamitisch terrorisme’ of ‘moslimterroristen’ in de mond te nemen.
 
Schimmige deals en schaamteloze zelfverrijking
 
In september 2015 hadden Bill Clinton en Mohammed bin Salman een onderonsje in Washington. Pal daarna sloot de Saudische kroonprins een lucratieve deal met John en Tony Podesta, die tot de meest directe kring van de Clintons behoren. Podesta is één van de belangrijkste lobbyfiguren namens Saudi Arabië in de VS, en tevens campagneleider van Hillary.
In het afgelopen jaar somde auteur Peter Schweizer in het boek ‘Clinton Cash’ tal van louche en schimmige financieringsdeals op waarmee de Clintons zich verder laten verrijken door zowel bedrijven, miljonairs, miljardairs en overheden, zoals ook de Nederlandse.
Daarnaast vraagt Hillary Clinton minimaal $ 220.000,- voor één enkele toespraak, waar ze er de afgelopen paar jaar al honderden van heeft gehouden, onder andere voor de grote megabanken, waar ze zelf één van de grootste lobbyisten in Washington voor is. Dit gebeurde ook tijdens haar ministerschap van Buitenlandse Zaken (2009-2013), waardoor haar beleid zeer waarschijnlijk sterk werd beïnvloed door haar ‘donateurs’. (1)
 
VN haalt mensenrechtenschender Saudi Arabië van ‘lijst van schande af’
 
Mogelijk heeft Clinton er ook mede de hand in gehad dat de Verenigde Naties Saudi Arabië van de ‘lijst van schande’ hebben gehaald. Op die lijst staan landen waar kinderen massaal worden misbruikt en opzettelijk worden verminkt en vermoord. De Saudi’s eisten van deze lijst te worden gehaald, en dreigden met het intrekken van hun jaarlijkse contributie (4). En het Westen, dat altijd zo tekeer gaat over mensenrechten als Israël zich verdedigt tegen Palestijnse terroristen? Dat houdt nog steeds stijf zijn lippen op elkaar. Immers: het gaat om de Saudi’s, het gaat om de islam, en dan is schijnbaar ineens alles toegestaan.
Saudi Arabië is sinds vorig jaar zelfs voorzitter van de VN Mensenrechtenraad, en dat terwijl het land volgens Amnesty International en alle andere mensenrechtenorganisaties behoort tot de top 5 van landen met de meeste en grofste schendingen. Maar de Amerikanen en ook Europeanen kunnen de steenrijke moslimdictaturen in de Arabische Golfregio nu gewoon enorme hoeveelheden wapens blijven leveren, zonder dat ook maar één Westerse politicus zich hier druk om maakt. (4)

‘Corporaties kunnen miljarden lenen voor nieuwbouw’

‘Corporaties kunnen miljarden lenen voor nieuwbouw’

 • Van onze redacteur


Woningcorporaties hebben genoeg vermogen om de komende vijf jaar zo'n €37 mrd te investeren in de bouw van nieuwe woningen. Dat blijkt uit een onderzoek in de opdracht van minister voor Wonen, Stef Blok naar de gevolgen van de verhuurdersheffing. Dit is goed voor de bouw van 250.000 nieuwe woningen.
Uit het onderzoek van Ortec Finance zou ook blijken dat corporaties ondanks de verhuurdersheffing – die de komende jaren oploopt tot €1,7 mrd – zo'n €1,1 mrd huurverlaging kunnen opvangen en €28 mrd aan renovaties en verduurzaming kunnen besteden.
Het onderwerp ligt gevoelig omdat woningcorporaties steeds hebben gewaarschuwd dat de verhuurdersheffing tot minder nieuwbouw leidt. Onlangs liet belangenvereniging Aedes een onderzoek doen door Coelo. Daaruit zou blijken dat de verhuurdersheffing wel degelijk tot minder nieuwbouw leidt. In het onderzoek kon Coelo overigens geen rechtstreeks verband vinden tussen de twee. (zie artikel)
 
‘Forse belastingverlaging’
 
Blok wil ondanks de investeringsruimte van €37 mrd verhuurders die goedkope huurwoningen bouwen een ‘forse belastingverlaging’ geven in de vorm van een lagere verhuurdersheffing. ‘In gebieden met een groot tekort aan goedkope huurwoningen, valt de belastingkorting het hoogst uit.’
De regeling krijgt een looptijd van 2017 tot 2021. En deze zou gelden voor de provincie Utrecht, het oosten van Noord-Brabant, de Betuwe en de Veluwe, en een groot deel van het midden en zuiden van Noord-Holland, waaronder Amsterdam, en in Zuid-Holland Leiden en de Bollenstreek
Blok wijst er op dat de bedragen voor nieuwbouw, huurverlaging en kwaliteitsverbetering niet optelbaar zijn. 'Een huurverlaging werkt bijvoorbeeld blijvend door in de opbrengsten, waardoor de bestedingsruimte in andere categorieën lager uitvalt.'

Vindt de City een Brexit erg?

Vindt de City een Brexit erg?

Brexit Als de Britten volgende week vóór vertrek uit de EU stemmen, zal dat gevolgen hebben voor de City in Londen. Maar zijn die heel erg? „Brexit betekent hinder, irritatie, extra kosten.”
Zakendistrict Canary Wharf in Londen. Volgens PwC zou een Brexit de City in vier jaar 70.000 tot 100.000 banen kosten. Chris Ratcliffe / Bloomberg
De setting voor het debat over de gevolgen van een Brits vertrek uit de Europese Unie voor de City was toepasselijk: St Mary-le-Bow, de kerk die bankiers al eeuwen geestelijk bijstaat, midden in het Londense zakendistrict. Op de ene preekstoel Mark Boleat, die het dagelijks bestuur voert over de City. Op de andere econoom Roger Bootle, oprichter van de denktank voor macro-economie, Capital Economics.
Ze waren het eens: de City is hét financiële centrum van Europa. En een vertrek zal gevolgen hebben.
Alleen: is dat erg? Voor de sector met bijna 400.000 banen in de square mile van de City? Voor de Britse economie, voor 8 procent afhankelijk van financiële dienstverlening? Voor de Britse schatkist, waaraan de financiële sector 12 procent bijdraagt? De totale economische opbrengst van de City – niet alleen bankiers, maar ook alle aanverwante diensten als advocatuur – was vorig jaar 48,7 miljard pond (61,4 miljard euro).

Domino-effect

De Britse financiële sector is de grootste ter wereld. Met zo’n 20.000 miljard pond in activa, waarvan de meerderheid in buitenlandse handen is. Zo’n 250 internationale banken en ruim 200 advocatenkantoren zijn in Londen gevestigd. Als de Britten de EU verlaten, betekent dat dat zij niet meer het vanzelfsprekende recht hebben om vanuit het Verenigd Koninkrijk hun diensten aan klanten in andere Europese landen te verlenen.
„Banken zullen niet onmiddellijk verdwijnen, maar geleidelijk zal er handel verloren gaan”, hield Mark Boleat de aanwezige City-werknemers in St Mary-le-Bow voor. Tegen NRC zei hij eerder op de dag dat „we nu door de onzekerheid [van de referendumcampagne] investeringen mislopen”.
De meeste instellingen die hij spreekt, hebben een plan B, zegt Boleat. Clearingkantoren die eurotransacties afwikkelen, zullen zeker verdwijnen – na een Brexit zijn zij immers ‘offshore’. Het feit dat zij in niet-eurostad Londen zijn gevestigd, zorgde de afgelopen jaren al voor ergernis elders in Europa.
„Brexit betekent hinder, irritatie, extra kosten. Als dan de huur van een pand afloopt, of er moeten nieuwe investeringen worden gedaan, zal Londen minder voordelig lijken”, voorziet Boleat. Hij vreest een domino-effect voor lokale werknemers en aanverwante diensten. Financiële experts kunnen verhuizen, maar dat geldt niet voor IT’ers, schoonmakers of „degene die iedere middag de sandwiches brengt”.
Accountants- en adviesbureau PwC berekende dat de brutowaarde van de financiële sector in vier jaar tussen de 5,7 en 9,5 procent zal dalen in het geval van een Brexit, en er 70.000 tot 100.000 banen verloren zullen gaan. Mark Carney, gouverneur van de Bank of England, zei tegen de commissie voor Economische Zaken van het Hogerhuis dat het financiële centrum „van een andere orde van grootte” zal zijn, „met andere woorden: kleiner”.

‘Geen stemmentrekker’

Boleat: „Op 1 april werd een grap gemaakt die me steeds aantrekkelijker in de oren klinkt: dat de City zijn onafhankelijkheid uitroept.”
Dat er in de City wordt geklaagd over ‘Brussels regels’, hoort erbij, zegt hij. „Als je dan inventariseert welke regels, blijkt een deel G8- of G20-regelgeving te zijn, zoals Basel III [de verhouding eigen vermogen versus uitstaande leningen bij banken, red]. Een deel zijn Britse regels, zoals bepaalde hypotheekbepalingen. En een deel zijn inderdaad Europese regels, waarvan we sommige ook zouden invoeren buiten de EU.”
De beperking van bonussen noemt hij „onzin”. „Maar het is niet echt een stemmentrekker voor een regering die te schrappen.” Noch de in de City gehate arbeidstijdenregel: „Denk je echt dat een regering de kiezer zes dagen vakantie wil afnemen?”
De EU is juist „een belangrijke factor” voor het succes van de City. „Veel van wat hier wordt gedaan, is niet Brits maar internationaal”, zegt Boleat. „Ik ben me niet bewust van één grote instelling die voor een Brexit is”. Alleen wordt dat niet hardop gezegd. „Bankiers voor Brussel is niet echt een strijdkreet. En ik ben me ervan bewust dat voor sommigen dat juist reden zou zijn voor Brexit te kiezen.”
Vooral Amerikaanse banken spreken zich – alhoewel nog in bedekte termen – uit. JPMorgan waarschuwde voor een „enorme relocatie”, Citibank zei dat een Brexit tot „herbalancering” van de activiteiten zou leiden. Goldman Sachs is het meest uitgesproken en doneerde een bedrag van, naar verluidt, zes cijfers aan Britain Stronger In, de anti-Brexit-campagne. De Europese vlag, een zeldzaam verschijnsel in het Verenigd Koninkrijk, wappert van zijn hoofdkantoor in de City.
Aan Brexit-zijde worden dergelijke geluiden „doemdenken” genoemd. Met name hedgefondsen hebben kritiek op de in hun ogen uitdijende regelgeving uit Brussel. Honderd managers van hedgefondsen, private equity-bedrijven, assurantiemakelaars en ondernemers steunen de Vote Leave-campagne en noemden in een brief de EU „een bedreiging” voor de Britse financiële sector.
Roger Bootle, die met zijn Capital Economics een prijsvraag won over hoe de eurozone te ontmantelen, en voor de PVV berekende hoe gunstig het zou zijn de gulden weer te introduceren, zegt: „Dit hoorde ik ook toen speelde of wij zouden moeten meedoen aan de euro. Maar het hebben van een eigen monetair beleid bleek aanzienlijk belangrijker voor het succes van de City.”

Tijdelijke dip

Een vertrek uit de EU zal tot verlies leiden. Capital Economics komt tot een krimp in de export in financiële dienstverlening van zo’n 10 miljard pond. Maar op lange termijn biedt een Brexit juist profijt, meent Bootle. „De bankiersbonus bijvoorbeeld is volslagen krankzinnig, die heeft er alleen voor gezorgd dat de basissalarissen zijn verhoogd. Dat is zo’n voorbeeld wat de EU doet.
„Brussel ziet de financiële sector als oorzaak van alle maatschappelijke kwalen, en wil hem beperken. De financiële transactietaks bijvoorbeeld kan zo maar weer opduiken.”
Dat is de reden waarom hij slechts een tijdelijke dip voorspelt. „Zie je echt banken naar Frankfurt of Parijs verhuizen als er kans is dat die taks wordt ingevoerd?” De voordelen van Londen – de tijdszone tussen de VS en Azië, de Engelssprekende bevolking, en de juridische sector – zullen uiteindelijk doorslaggevend zijn. „Wat de City moet uitbuiten, is dat zij het belangrijkste financiële centrum ter wereld is.”
Die mening wordt gedeeld door Gerard Lyons, economisch adviseur van Boris Johnson, tot mei de burgemeester van Londen. Parijs, Londens belangrijkste concurrent, kan de City „niet kopiëren”, schreef hij eerder dit jaar. „Het is een geweldige stad, maar zij kan niet aan Londen tippen door de hoge belastingen, het Franse lidmaatschap van de eurozone en de hoge werkeloosheid.” De echte concurrenten zijn volgens Johnson al sinds de Big Bang dertig jaar geleden, toen de City werd gedereguleerd, New York, Singapore en Hongkong.