woensdag 6 april 2016

Trustkantoor Infintax helpt Mexicanen belasting te ontlopen op filmrechten

Trustkantoor Infintax helpt Mexicanen belasting te ontlopen op filmrechten

  • Van onze verslaggevers

Krantentitel: ‘Trustkantoor Infintax helpt Mexicanen belasting te ontlopen’
Begin 2015 kloppen twee Mexicanen aan bij het Nederlandse trust- en belastingadvieskantoor Infintax uit Amsterdam. Ze zijn de kinderen van twee regisseurs uit de gouden eeuw van de Mexicaanse film. Hun vaders waren de eersten die in Mexico films met geluid produceerden en boekten grote successen met de steracteur Pedro Infante. Infante kwam in 1957 om bij een vliegtuigongeluk, maar tot op de dag van vandaag brengen jaarlijks duizenden Mexicanen een bezoek aan zijn graf.
De twee neven hebben de filmrechten van hun vaders geërfd. Zij willen de films verkopen en liefst zo min mogelijk belasting afdragen. Infintax zet een systeem op, met onder meer Nieuw-Zeelandse trusts, een firma op de Britse Maagdeneilanden en een Nederlandse bv, die een samenwerkingsovereenkomst hebben. Dat Nederlandse bedrijf koopt de 253 Mexicaanse films voor $ 500.000. Gemiddeld nog geen $ 2000 per film. Vijf maanden later zijn de films ineens zeventig keer zo veel waard: de Nederlandse bv verkoopt de rechten voor meer dan $35 mln door aan het Mexicaanse telecombedrijf América Móvil. De winst die gemaakt wordt op de verkoop van de filmrechten valt hierdoor niet in Mexico, maar stroomt via Nederland naar de Britse Maagdeneilanden. Deze onbelaste winst gaat vervolgens via Nederland en Nieuw-Zeeland terug naar waar het begon: de Mexicaanse neven.
Posters van enkele van de 253 Mexicaanse films die via Nederland verhandeld zijn.
Tientallen constructies
De casus van de Mexicaanse filmneven laat zien hoe en door wie er zoal gebruikgemaakt wordt van de diensten van een trustkantoor. Die kantoren richten bedrijven op, stellen directeuren aan, en beheren de bedrijven in opdracht van hun cliënten. Driekwart van de brievenbusfirma’s in Nederland wordt door trustkantoren beheerd. Infintax is naast een trustkantoor ook een belastingadviseur die fiscale constructies voor klanten bedenkt en opzet.
Sinds een paar jaar is Infintax de Nederlandse zakenpartner van de Panamese juridische dienstverlener Mossack Fonseca. De Panamezen zijn eerst in zee gegaan met Frank Sonsma van trustkantoor Alea Management. Sonsma richt Mossack Fonseca Netherlands op en krijgt een trustvergunning van toezichthouder de Nederlandsche Bank (DNB). Maar Sonsma is te veeleisend, zo blijkt uit interne memo's van Mossack Fonseca: 'Het afgelopen jaar heeft Sonsma slechts twee of drie cliënten geaccepteerd. Frank weigerde meerdere cliënten en hanteerde te strenge normen in zijn klantenonderzoek.'
In augustus 2014 stopt Mossack Fonseca de samenwerking met Sonsma en gaat verder met de partners van Infintax, Michael van Beest en Guus Poelen. Samen met Mossack Fonseca maakt Infintax een vliegende start: samen zetten ze tientallen constructies op voor vooral rijke Mexicaanse en Ecuadoriaanse families. Vaak zijn dit ingewikkelde structuren met bedrijven op Malta of de Britse Maagdeneilanden en trusts in Nieuw-Zeeland. Nederlandse entiteiten als bv’s of cv’s zijn er steeds onderdeel van, evenals Nederlandse stichtingen, die zijn gevestigd op een adres in het Zwitserse Zug. Soms bestaat de structuur uit wel acht verschillende entiteiten, in verschillende landen. Met elke stap in zo’n constructie is de identiteit van de eigenaar moeilijker te achterhalen.
Trustkantoren hebben volgens de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) een poortwachtersfunctie: ze hebben de taak om te controleren voor wie ze bedrijven opzetten en beheren. Doen ze dat onvoldoende, dan lopen ze het risico dat ze criminelen toegang verlenen tot de Nederlandse financiële markten. Daarmee kan corruptie, witwassen of belastingontduiking worden gefaciliteerd. DNB kan in het uiterste geval bij geconstateerde tekortkomingen de vergunning intrekken.
Toch blijkt uit onderzoek dat Infintax verschillende keren niet weet wie daadwerkelijk de begunstigden zijn van bedrijven die het opzet. Of deze worden juist bewust buiten beeld gehouden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer Infintax in het voorjaar van 2015 een structuur verkoopt aan een Mexicaanse cliënt. Door deze structuur — een aaneenrijging van verschillende bedrijven — moet een dividendstroom gaan lopen. Kosten voor de structuur die de Mexicaan betaalt aan Infintax en andere beheerders: $ 25.000 per jaar.
Schijnfacturen
Alle formulieren voor de toezichthouder DNB worden netjes ingevuld. Uit die formulieren blijkt dat de begunstigde een voormalig belastingadviseur is van EY (voorheen Ernst & Young) in Mexico. Zijn vermogen heeft hij verkregen uit juridisch advieswerk, zo schrijft hij zelf in de formulieren voor DNB. Maar uit e-mails blijkt dat deze belastingadviseur niet de echte begunstigde is. ‘Het is essentieel dat de uiteindelijke begunstigde van de structuur geen enkele controle heeft over de buitenlandse entiteiten’, schrijft Mossack Fonseca aan Infintax. Die wordt opzettelijk buiten beeld gehouden (en is ook niet traceerbaar voor Trouw en het FD). Infintax weet dit, maar gaat desondanks akkoord en zet zo de toezichthouder en de fiscus op het verkeerde been.
PANAMA
PAPERS

Dossier


Lees meer via PanamaPapers.nl

Ook schrijft Infintax facturen voor diensten die niet geleverd worden. Infintax past facturen zelfs aan na commentaar van cliënten, om de schijn te wekken dat het om echte facturen gaat: ‘De factuurnummers moeten ingewikkelder zijn, er moet niet alleen '2014-001' staan. We moeten de indruk wekken dat dit bedrijf meer facturen uitschrijft’, schrijft de klant van Infintax in een e-mail. En ‘het formaat en de kleur van de logo’s en lettertypes moeten worden aangepast’. Infintax volgt alle commentaren op en verhult zo een waarschijnlijk illegale transactie.
Infintax weigert ondanks herhaalde verzoeken van Trouw en Het Financieele Dagblad op al deze zaken commentaar te geven.
Aan dit artikel werkten mee Siem Eikelenboom (FD), Gaby de Groot (FD), Jan Kleinnijenhuis (Trouw) en Karlijn Kuijpers (Trouw).

dinsdag 5 april 2016

Eerste 34 Syriërs uit Turkse kampen komen dinsdag aan

Een groep Syriërs werd maandag al overgevlogen naar Duitsland.
Eerste 34 Syriërs uit Turkse kampen komen dinsdag aan

Een vliegtuig met 34 Syrische vluchtelingen uit Turkije komt dinsdag in Nederland aan. Zij zijn al door de IND gehoord in Turkije en krijgen direct een verblijfsvergunning. Maandag arriveerden er in Duitsland en Finland al respectievelijk 32 en 11 Syriërs. Het is de Europese tegenprestatie voor het terugnemen door Turkije van migranten uit Griekenland.Volg de Volkskrant

Elke avond om 20.30 het laatste nieuws en alvast zes artikelen uit de krant van morgen in uw mailbox? Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.
Elke dag om 17.00 het laatste nieuws en analyses vanuit Den Haag in uw mailbox? Schrijf u in voor onze gratis politieke nieuwsbrief Dagkoersen.
Het ging maandagochtend allemaal heel snel. Kort nadat de eerste vluchtelingen vanaf de Griekse eilanden op de veerboot terug naar Turkije waren gezet, landde in het Duitse Hannover een lijnvliegtuig uit Istanbul met de eerste Syrische asielzoekers.

Kennelijk willen Berlijn en Brussel het signaal afgeven dat Europa zijn kant van het akkoord met Turkije serieus neemt en er alles aan zal doen om het plan te laten slagen. De Syrische vluchtelingen die direct worden ingevlogen, zijn in verschillende opvangkampen in Turkije geselecteerd door VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, in samenwerking met de Turkse autoriteiten.

De 34 asielzoekers die in Nederland aankomen worden naar asielzoekerscentra gebracht, in afwachting van een woning. De EU wil dat er een einde komt aan de ongecontroleerde vluchtelingenstroom van Turkije naar Griekenland. Daarom sloot zij op 18 maart een overeenkomst met de Turkse regering.

Die beloofde alle illegale immigranten terug te nemen. In ruil daarvoor zegde Europa toe voor iedere Syriër die vanuit Griekenland  wordt teruggestuurd, een andere Syriër in Turkije langs de legale weg naar Europa te halen. 

Gebaar

Lees ook

Asielzoekers die voor problemen zorgen in de reguliere opvang, worden binnenkort overgeplaatst naar een aparte, sobere voorziening. Dit plan van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft echter nog veel voeten in de aarde.
Onder de eerste groep vluchtelingen die maandag terug moest naar Turkije waren volgen de Turkse minister van Europese Zaken geen Syriërs. Er was dus nog geen reden het 1:1 mechanisme in werking te laten treden. Toch verwelkomden Duitsland en Finland al meteen de eerste Syriërs, bij wijze van voorschot en als gebaar van goede wil.

Het laat zien hoezeer de Europese leiders erop gebrand zijn de vluchtelingenroute tussen Turkije en Griekenland gesloten te krijgen. Vorig jaar volgden 850.000 van de meer dan 1 miljoen vluchtelingen die naar Europa kwamen, deze weg.

Het Balkan-gedeelte van de route ging begin dit jaar onder aanvoering van Oostenrijk al dicht, maar dat heeft ertoe geleid dat Griekenland is volgestroomd met vijftigduizend gestrande vluchtelingen, met alle spanningen van dien. Het akkoord tussen de EU en Turkije moet helpen de explosieve situatie onder controle te krijgen.

Spannende weken

Voor de Europese regeringen worden het spannende en nerveuze weken. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Thomas de Maizière, zei zondag heel optimistisch dat 'het hoogtepunt van de migrantencrisis achter ons ligt'. Maar experts vragen zich af of hij niet te voorbarig is.

Een feit is dat in maart zich nog zo'n 140  vluchtelingen per dag aan de Duitse grens meldden. Een paar maanden geleden waren dat er nog duizenden. Dit lijkt echter vooral een gevolg van het sluiten van de Balkanroute.

Een feit is verder dat sinds 20 maart, toen het akkoord tussen de EU en Turkije in werking trad, er niet meer 2000 vluchtelingen per dag aankomen op de Griekse eilanden, maar nog enkele honderden, aldus cijfers van de Europese Commissie.

Dat kan echter ook te maken hebben met slecht weer. De EU hoopt dat het terugsturen door Griekenland van vluchtelingen andere migranten ertoe zal brengen in Turkije te blijven, omdat ze dan meer kans hebben op legale hervestiging Europa. Maar menig vluchteling die de afgelopen weken op de Griekse eilanden aankwam, wist nog niks van de nieuwe aanpak.

Voorts is er de vrees dat nieuwe vluchtwegen zullen worden aangeboord. Het aantal migranten naar Italië stijgt weer. De Oostenrijkse minister van Defensie zei dit weekeinde van plan te zijn soldaten te posteren op de Brennerpas.

Rijk­ste Bel­gi­sche fa­mi­lie de Spoel­berch duikt op in Pa­na­ma Pa­pers

Rijk­ste Bel­gi­sche fa­mi­lie de Spoel­berch duikt op in Pa­na­ma Pa­pers


  • 04 april 2016 17:30

 © doc
Het adel­lij­ke ge­slacht de Spoel­berch, de rijk­ste fa­mi­lie van België en de be­lang­rijk­ste aan­deel­hou­der van de bier­gi­gant AB InBev, bezit zo’n klu­wen van Pa­na­me­se ven­noot­schap­pen dat som­mi­ge tel­gen zelf het over­zicht ver­lie­zen.
Met Lux­Leaks leg­den we al bloot hoe de fa­mi­lie de Spoel­berch zo wei­nig mo­ge­lijk be­las­tin­gen be­taalt door haar aan­de­len in AB InBev en tal van an­de­re grote (Bel­gi­sche) be­drij­ven van­uit het groot­her­tog­dom Luxem­burg te be­he­ren. In fe­bru­a­ri vorig jaar raak­te dan weer be­kend dat som­mi­ge tel­gen van de fa­mi­lie ook een Zwit­ser­se re­ke­ning bij HSBC in Genève ver­bor­gen hiel­den, waar­na be­kend raak­te dat de Bij­zon­de­re Be­las­ting­in­spec­tie een gron­dig on­der­zoek voer­de naar de fa­mi­lie de Spoel­berch. Maar ook in het verre Pa­na­ma zit­ten af­stam­me­lin­gen van de bier­fa­mi­lie ver­scho­len ach­ter scherm­be­drij­ven, leert Pa­na­ma Pa­pers. Ze heb­ben niets­zeg­gen­de namen zoals Retro Mar­ke­ting Corp., Rolph Mar­ke­ting Corp., Grey­berg Hol­dings en Ar­tis­tis­si­mo Corp. Al­le­maal aan­ge­kocht via tus­sen­per­so­nen in Zwit­ser­land en Luxem­burg.
De algemene vergadering van Retro Marketing Corp. werd enkel bijgewoond door stromannen en vond plaats in de kantoren van Mossack Fonseca. © doDe al­ge­me­ne ver­ga­de­ring van Retro Mar­ke­ting Corp. werd enkel bij­ge­woond door stro­man­nen en vond plaats in de kan­to­ren van Mos­sack Fon­se­ca. © do
Hoe ging dat ach­ter de scher­men in zijn werk? Een Zwit­ser­se fi­nan­ci­eel ad­vi­seur van het kan­toor Hirsch & Cie be­stelt op 18 ja­nu­a­ri 2008 via een een­vou­di­ge e-mail twee Pa­na­me­se spook­be­drij­ven bij le­ve­ran­cier Mos­sack Fon­se­ca. Die moe­ten kant-en-klaar zijn. En vol­le­dig ano­niem, met aan­de­len aan toon­der, zoals ge­brui­ke­lijk. Deze keer in op­dracht van een Bel­gi­sche cliënt van het Zwit­ser­se kan­toor: Ro­dolp­he de Spoel­berch, met adres in Brus­sel, ver­ra­den de uit­ge­lek­te mails. De 58-ja­ri­ge burg­graaf Ro­dolp­he de Spoel­berch ze­telt in be­lang­rij­ke fa­mi­li­a­le in­ves­te­rings­hol­dings van de AB In­Bev-fa­mi­lie.
De Spoel­berch is zo in een mum van tijd ei­ge­naar van twee Pa­na­me­se firma’s. De be­drijfs­na­men zijn to­taal wil­le­keu­rig. Want amper een maand eer­der, op 20 de­cem­ber 2007, had Mos­sack Fon­se­ca van­uit zijn hoofd­kan­toor in Pa­na­ma nog een e-mail ver­stuurd naar zijn fi­li­aal in Zwit­ser­land met de namen van hon­derd Pa­na­me­se ven­noot­schap­pen die klaarston­den om ver­kocht te wor­den aan klan­ten. Let­ter­lijk van A tot Z, van de firma An­ar­cher Tra­ding Corp. tot Zutra In­ter­na­ti­o­nal SA. Met de ver­mel­ding: ‘In bij­la­ge vin­den jul­lie onze nieu­we stock met hon­derd shelf com­pa­nies.’ Hon­derd kant-en-kla­re Pa­na­me­se spook­be­drij­ven, waar­on­der Rolph Mar­ke­ting, een van de twee Pa­na­me­se be­drij­ven die een maand later al bij de Spoel­berch be­lan­den.
Hoe­wel de Spoel­berch in april 2008 of­fi­ci­eel wordt aan­ge­steld als ‘di­rec­teur’ van de twee Pa­na­me­se spook­be­drij­ven, zijn het stro­man­nen in Pa­na­ma die alle plicht­ple­gin­gen en for­ma­li­tei­ten op zich nemen. Het of­fi­ciële adres van de twee firma’s is dan ook ge­woon dat van de hoofd­ze­tel van le­ve­ran­cier Mos­sack Fon­se­ca: Mos­sfon Buil­ding, 2nd floor, East 54th Street, Pa­na­ma. De ver­sla­gen van de of­fi­ciële ver­ga­de­rin­gen van de be­drij­ven ver­mel­den al­leen stro­man­nen als aan­we­zi­ge di­rec­teurs. Het enige wat echt telt, is dat de Spoel­berch de aan­de­len van de spook­be­drij­ven in han­den heeft. Tot hij ze niet meer nodig heeft en de firma’s een stil­le dood ster­ven.
De AB InBev-familie de Spoelberch kwam ook al in opspraak bij Swissleaks en Luxleaks. © BloombergDe AB In­Bev-fa­mi­lie de Spoel­berch kwam ook al in op­spraak bij Swis­sleaks en Lux­leaks. © Bloom­berg
De ma­chi­ne met Pa­na­me­se spook­be­drij­ven draait ook op volle toe­ren voor de jon­ge­re tel­gen van de AB In­Bev-fa­mi­lie. Zoals de der­ti­gers Alexis en Pa­tri­ce Bailo de Spoel­berch, zonen van Luka Bailo, die in 2001 trouw­de met Alice de Spoel­berch. In juni 2011 vol­trekt zich voor de broers het­zelf­de sce­na­rio als voor Ro­dolp­he de Spoel­berch, al­leen ge­beurt de aan­koop van de Pa­na­me­se be­drij­ven dit­maal via een Luxem­burgs ad­vo­ca­ten­kan­toor, Chor­fi, Wei­nacht & As­so­ciés (van­daag WGL). De firma Ar­tis­tis­si­mo Corp. met num­mer 62153 wordt voor hen ‘be­steld’ en ‘van het schap ge­haald’. Er wor­den de dag zelf twee aan­de­len aan toon­der uit­ge­schre­ven. En op 11 ok­to­ber 2011 wor­den Alexis en Pa­tri­ce ook di­rec­teur van het be­drijf, samen met Uni­que Ma­na­ge­ment Inc. uit de Sey­chel­len.
Twee broers de Spoelberch wisten niet eens meer wie nu juist voor hen de firma beheerde, dus werd Retro Marketing Corp. in 2015 opgedoekt.Twee broers de Spoel­berch wis­ten niet eens meer wie nu juist voor hen de firma be­heer­de, dus werd Retro Mar­ke­ting Corp. in 2015 op­ge­doekt.
Het ge­beurt zo ge­zwind dat zelfs de ei­ge­naars soms de weg kwijt­ra­ken in hun eigen dool­hof van spook­be­drij­ven. In fe­bru­a­ri vorig jaar moest le­ve­ran­cier Mos­sack Fon­se­ca uit­zoe­ken wie nu ook al­weer schuil­ging ach­ter het Pa­na­me­se spook­be­drijf Retro Mar­ke­ting Corp. Na wat mail­ver­keer kon het Zwit­ser­se ad­vo­ca­ten­kan­toor Le­coc­qas­so­ci­a­te be­ves­ti­gen dat de broers de Spoel­berch nog al­tijd - al sinds april 2011 - di­rec­teurs waren van de firma, maar er niets meer mee deden en, toe­ge­ge­ven, niet eens meer wis­ten wie nu juist voor hen de firma be­heer­de, lezen we in de uit­ge­lek­te mails. Om te ver­hin­de­ren dat hun spook­be­drijf nog lan­ger doel­loos bleef rond­spo­ken, ver­stuur­den de broers de Spoel­berch in juni vorig jaar de ont­bin­dings­pa­pie­ren voor hun ver­ge­ten Pa­na­me­se firma. De broers wonen nu of­fi­ci­eel in Zwit­ser­land en Mo­na­co, maar on­der­te­ken­den de ont­bin­dings­pa­pie­ren van­uit Saint-Tro­pez. ‘Af te wik­ke­len door onze ad­vo­ca­ten in Zwit­ser­land.’ ‘Ter at­ten­tie van onze le­ve­ran­cier van be­drij­ven in Luxem­burg.’
De fa­mi­lie de Spoel­berch hult zich tra­di­ti­o­neel in stil­zwij­gen. De pers­dienst van AB Inbev be­na­drukt wel dat dit gaat over per­so­nen, niet over de bier­groep zelf. Het Zwit­ser­se ad­vo­ca­ten­kan­toor Le­coc­qas­so­ci­a­te legt uit dat de jonge de Spoel­berch-tel­gen 'niet eens wis­ten dat hun vo­ri­ge ad­vo­caat die hun for­tuin be­heer­de, de off­sho­re­ven­noot­schap Retro Mar­ke­ting Corp voor hen had op­ge­richt'. 'Ze zou­den die dan ook zelf niet meer heb­ben ge­bruikt', luidt het. Maar hun vo­ri­ge ad­vo­caat ont­kent dat: 'Geen en­ke­le slim­me ad­vo­caat zet zo'n ven­noot­schap op zon­der ak­koord van de cliënt.'

Bron: De Tijd

De geheime rol van Turkije in de Oekraïne-deal

De geheime rol van Turkije in de Oekraïne-deal

Deze week is het zover. Op zes april trekken (sommige) Nederlanders naar de stembus om hun mening te ventileren over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne.
Er zijn argumenten voor en tegen het verdrag, maar een belangrijk struikelblok lijkt steeds vergeten te worden.
In een begrijpelijke, doch enigszins overdreven afkeer voor alles wat Russisch is, wil Oekraïne komaf maken met de greep van de Russische gas- en olie-industrie op het land.
Dat is op zich geen probleem, ware het niet dat Oekraïne in de eerste plaats naar Turkije lonkt om haar energiebevoorrading te verzekeren.
Sterker nog: Oekraïne wil zowel Turks kapitaal als Turkse arbeid (!) binnen de grenzen halen om het leidingnetwerk uit te bouwen én de uraniummijnen uit te baten.
Daarmee zal de greep van Turkije in Europa niet alleen verstevigd worden, de Turken krijgen bovendien toegang tot strategische uraniumreserves in Europa, en zullen de Zwarte Zee van de Bosporus tot de Krim domineren.
Dan is het natuurlijk begrijpelijk dat Rusland haar Zwarte Zeevloot drastisch uitbreidt en de Krim terug inlijft.
Vanuit een naïeve en zelfdestructieve “de vijand van mijn vijand is mijn vriend”-strategie dreigt Oekraïne zichzelf (en in tweede instantie de EU) verder uit te verkopen aan Turkije, en hun Ottomaanse expansieve ambities.
Turkije wil echter niet al haar bruggen met Rusland opblazen: de Russen zijn nauw betrokken bij de bouw en uitbating van de kerncentrale van Akkuyu, in het Zuiden van Turkije.
Maar de rol van Turkije in Oekraïne is sneu voor de partijen die het Associatieverdrag volmondig steunen.
Vooral D66, die nogal hard van leer trekt tegen zowel Geenpeil als Turkije, lijkt in een spagaat te zitten: enerzijds subsidiëren we in geval van een JA de Turkse reconquista van Oost-Europa, anderzijds willen de progressief-liberalen Turkije tot concessies inzake mensenrechten dwingen.
Ook de andere partijen die campagne voeren voor het Associatieverdrag moeten dringend klare wijn schenken.
Nochtans is het niet onmogelijk voor het JA-kamp om de deal met Kiev te verscherpen wat betreft betrekkingen met Turkije: zo kan men perfect legitiem eisen dat er geen Oekraïens uranium mag worden verscheept naar Turkije, en dat de Turken geen dominante positie op de Oekraïense energiemarkt mogen verwerven.
Het is niet ondenkbaar dat dit de voorbode is van Cypriotische toestanden in Oost-Europa.


Bron: Sputnik


Foto: Özkan Cem Arslan

maandag 4 april 2016

'Terroristische netwerken staan klaar in Amsterdam'

'Terroristische netwerken staan klaar in Amsterdam'

Yassin Elforkani.
Yassin Elforkani. © Mark van der Zouw

Als de terroristische netwerken in Amsterdam niet snel worden opgerold, is de stad over maximaal anderhalf jaar aan de beurt voor een aanslag. Die voorspelling doet jongerenimam Yassin Elforkani.

          
Tientallen moslimjongeren in Amsterdam zijn volgens Elforkani zo geradicaliseerd dat niets hen meer lijkt te kunnen tegenhouden.

"De terroristische netwerken staan klaar," zegt de 33-jarige jongerenimam en voormalig woordvoerder van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). En erger: "Veel mensen in de wijken weten ervan, maar kiezen ervoor hun mond te houden en deze jongeren te beschermen."   

'Suggestief'

Elforkani moet geen suggestieve verhalen vertellen over terreurnetwerken in Nederland, zegt voorzitter Yahia Bouyafa van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) als antwoord op de uitspraken van de jongerenimam. Lees zijn volledige reactie.
Elforkani geeft de stad nog een jaar, maximaal anderhalf. Dan zal, als er niets gebeurt, ook hier de doffe klap van een aanslag klinken, denkt hij. Zijn rekensom: Nederland loopt één tot anderhalf jaar achter op België, het verschil tussen de oprichting van Sharia for Belgium bij de zuiderburen en vergelijkbare extremistische clubs hier.  

De Amsterdamse jongerenimam staat bekend om zijn gematigde opvattingen. "Ik ben van het maatschappelijk debat en de hervormingen", zegt hij. "Dat blijf ik, maar het is nu zo heftig dat we het daar op de korte termijn niet van moeten hebben. Het is gewoon hard ingrijpen."

Lees de rest van het interview met Elforkani: 'Nu is het gewoon hard ingrijpen' [+]

Intertrust verliest na publicatie Panama Papers

Intertrust verliest na publicatie Panama Papers

  • Van onze redacteuren

De Europese beurzen zijn de weg omhoog ingeslagen, na een licht lagere start van de handel. Het aandeel van trustkantoor Intertrust lijkt last te hebben van de onthullingen in de Panama Papers.
Tegen het middaguur staat de AEX AEX439,72+1,21%+5,24 een fractie hoger en koerst daarmee in lijn met de belangrijkste indices in Parijs, Londen en Frankfurt. Ook de Midkap Midkap677,73+1,00%+6,71 staat in de plus. De Amsterdam Smallcap Index AScX778,800,00%0,00 laat het liggen.

Panama Papers

In de Midkap moet Intertrust Intertrust18,90-3,32%-0,65 terrein prijsgeven, na de publicatie van de zogeheten 'Panama Papers'. Dit internationale journalistieke onderzoek onthult sluiproutes van bedrijven en staatshoofden naar belastingparadijzen.
Hoogstwaarschijnlijk zullen de Panama Papers de roep om extra regelgeving voor de trustsector vergroten en dat zou trustkantoren als Intertrust op kosten kunnen jagen.
Tot de Panama Papers behoren 11,5 miljoen documenten, afkomstig uit de administratie van het Panamese advieskantoor Mossack Fonsenca. Intertrust deed eerder zaken met Mossack Fonsenca.

Olie

Aanvankelijk gingen de aandelenkoersen met lichte verliezen van start, nadat de olieprijzen weggleden. Inmiddels veert de prijs voor een vat Brent weer op, richting de $39.
Beleggers lijken zich hieraan op te trekken. Zo lopen ook de futures op de Amerikaanse aandelenbeurzen licht op.

Altice

In de AEX loopt kabelaar Altice Altice13,19-14,04%-2,16 de meeste averij op. Het aandeel krijgt een flinke tik, nadat de megadeal tussen zijn Franse rivalen Orange en Bouygeus is geklapt.
Ook de Franse telecombedrijven Bouygeus en Orange moeten flink incasseren. Op de Franse beurs verliezen ze 15% tot 20%. Een samengaan had het aantal grote spelers immers verkleint tot drie. Met vier grote concurrenten vrezen beleggers dat er prijsdruk blijft.

Philips

Een andere daler onder de hoofdfondsen is Philips Koninklijke Philips Electronics NV24,67-0,14%-0,04. Het fonds verliest, na mediaberichten dat investeringsfonds Melrose uit de running is voor de lichtdivisie.
Dat zou kunnen betekenen dat Philips voor een beursgang moet gaan kiezen voor zijn lichtdivisie, zo concludeert Bloomberg.

ArcelorMittal

Daarnaast was er nog nieuws van ArcelorMittal ArcelorMittal4,20+1,20%+0,05. Net voor de beursgong kondigde de staalgigant aan een nieuwe kredietfaciliteit van maximaal $1 mrd af te willen sluiten, via dochteronderneming ArcelorMittal USA.

KPN

KPN Royal KPN NV3,67+0,96%+0,04 heeft in 2015 terrein gewonnen op de Nederlandse televisiemarkt, ten koste van kabelaar Ziggo, aldus marktonderzoeker Telecompaper zondag. KPN won 2,3 procentpunt aan marktaandeel, waardoor het over het jaar genomen 28,7% van de Nederlandse markt voor tv-aansluitingen in handen had.
Ziggo is na het verlies van 2,4 procentpunten nog altijd marktleider en sloot het jaar af met een marktaandeel van 52,2%.

AkzoNobel

AkzoNobel AkzoNobel NV59,65+1,27%+0,75 heeft een bedrijfsobligatie uitgegeven. Het gaat om een waardepapier met een looptijd van tien jaar, tegen een couponrente van 1,125%. 'De nieuwe obligatie-uitgifte verlengt de duur van de algehele obligatieportefeuille, daarbij gebruik makend van gunstige marktomstandigheden en lage rentestanden', schrijft AkzoNobel in het persbericht. Het aandeel koerst maandagochtend vlak.

IMCD

In het middensegment valt, naast Intertrust, ook IMCD IMCD Holding B.V.34,09+3,37%+1,11 op. Het aandeel van de chemisch distributeur uit Rotterdam werd door zowel Goldman Sachs als Kepler Cheuvreux op de kooplijst gezet.
De analisten van deze huizen wijzen erop dat het nu een mooi instapmoment is. De private equity eigenaren zijn er helemaal uit, IMCD heeft een goede kasstroom en kan door overnames nog verder groeien.

Ex-dividend

In de hoofdindex noteert uitzender Randstad Randstad Holding NV47,12-3,77%-1,85 vandaag ex-dividend, evenals technologiebedrijf Nedap Nedap31,15-3,29%-1,06, dat in de Smallcapindex staat genoteerd.

Vijf vragen over de Panama Papers

Vijf vragen over de Panama Papers

Hoe de rijken hun miljoenen verborgen houden

Als een bom sloegen ze in zondagnacht, de zogeheten Panama Papers. Ruim elf miljoen gelekte documenten leggen miljarden aan belastingontwijking (en mogelijk -ontduiking) bloot die staatshoofden, voetbalsterren en vele andere prominenten in de problemen kunnen brengen. Vijf vragen over de Panama Papers.

Hoe is de zaak aan het rollen gekomen?

De Duitse krant Süddeutsche Zeitung kreeg ruim een jaar geleden de miljoenen documenten toegestuurd. De documenten kwamen in de vorm van pdf-bestanden, foto's en emails. Mogelijk is het lek het grootste datalek van geheime informatie ooit. Het is nog onduidelijk wie de documenten heeft gelekt.

Vanwege de bulk aan data besloot de krant de informatie te delen met het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Daarmee konden de aan de ICIJ verbonden media (meer dan honderd mediabedrijven in tachtig landen) samen met de Duitse krant de documenten doorpluizen. In Nederland hebben het Financieele Dagblad (FD) en Trouw toegang tot de documenten. Zondag werd besloten dat er voldoende was uitgeplozen om het eerste nieuws te brengen.

Wie is de spil in het verhaal?

De Panamese belastingfirma Mossack Fonseca. Dit bedrijf adviseert de rijken der aarde hoe ze het beste hun miljoenen kunnen beheren, zonder dat de buitenwereld ziet dat zij dit geld bezitten. In de praktijk komt het neer op bedrijven opzetten voor hun klanten in belastingparadijzen, zoals de Maagdeneilanden, Cyprus, Zwitserland, Guernsey en Jersey. Vandaar ook de naam Panama Papers. Mossack Fonseca zegt dat het bedrijf is gehackt.

Medeoprichter Ramón Fonseca zegt in een interview met persbureau Reuters dat zijn kantoor meer dan 240 duizend bedrijven heeft opgericht. Een 'overgrote meerderheid' daarvan zou worden gebruikt voor 'legale doeleinden'. Volgens Fonseca houdt zijn organisatie zich bezig 'met het maken van juridische structuren voor tussenpersonen' zoals banken, advocaten, accountants en fondsen. 'Zij hebben hun eindklanten die wij niet kennen.' Alle klanten van Mossack Fonseca zouden inmiddels op de hoogte zijn gesteld van 'dit probleem'.

Wat was precies het doel en wat zijn de gevolgen van het lek?

Het hoofddoel was waarschijnlijk het verbergen van eigendom. Bijvoorbeeld van regeringsleiders die miljarden van bedrijven aan zichzelf laten uitbetalen. Omdat die bedrijven op de Kaaiman-eilanden en Maagdeneilanden geen jaarrekeningen publiceren, is niet te achterhalen wie de eigenaar is. Ideaal dus voor het verbergen van crimineel geld, smeergeldbetalingen en vermogens aan zwart geld.

Veel namen van prominenten die dit doen, liggen nu op straat. Maar, niet iedereen met een bedrijf in een belastingparadijs is een boef. Of en hoeveel bedrijven bewust zijn opgezet om belasting te ontduiken, moet nog blijken.

Op het eerste gezicht zijn de gebruikte constructies legaal, schrijven de betrokken media. Toch hebben de prominenten van wie de namen nu op straat liggen wat uit te leggen. Zoals voetbaliconen Lionel Messi en Michel Platini, en staatshoofden als de Oekraïense en Russische presidenten Porosjenko en Poetin. Maar ook de premier van IJsland, Sigmundur David Gunnlaugsson, wordt ervan verdacht miljoenen dollars te hebben weggesluisd naar belastingparadijzen van de Britse Maagdeneilanden.

In totaal zijn namen van 72 zittende staatshoofden in de documenten terug te vinden, meldt de BBC. Diverse landen doen naar aanleiding van het lek al onderzoek naar de rol van banken, bedrijven en specifieke personen.

Wat is de rol van Nederland?

In ieder geval twee brievenbusfirma's uit Nederland komen voor in de documenten: Torneo & Traffic Sports Marketing en TyC International. Zij betaalden volgens Trouw en het FD meer dan 160 miljoen dollar aan sportmarketingbedrijven die worden genoemd in een onderzoek van de Amerikaanse justitie naar mogelijke smeergeldbetalingen aan prominenten van wereldvoetbalbond FIFA. Onder andere dubieuze geldstromen rond uitzendrechten van de Zuid-Amerikaanse Champions League, de Copa Libertadores, liepen via Nederland. Ook geld van een bedrijf van de Oekraïense president Porosjenkno zou via een Nederlandse bv lopen.

Nederland is aantrekkelijk voor brievenbussen door bepaalde belastingvrijstellingen, onder andere over intellectueel eigendom (royalties). Door de Panama Papers moeten veel beheerders van schimmige financiële constructies de komende dagen vrezen dat ook hun naam bekend wordt.

Wat er sinds zondagavond naar buiten is gekomen is dus nog niet alles. Wat kunnen we nog verwachten?

Media die de Panama Papers in bezit hebben, benadrukken dat er nog veel onthullingen volgen. Onder andere over de Nederlandse namen die tussen de 11,5 miljoen documenten zijn gevonden. Op Panamapapers.nl staat een tijdlijn van een week voor de rest van de onthullingen.

zondag 3 april 2016

Demmink verhoren 18 t/m 22 April Rechtbank Amsterdam

demminkchantage


OP WEG NAAR VAN WELL (5): MAAKT MINERVA-MAN VAN DER STEUR DE PLEITERIK NOG VOOR DE DEMMINK-VERHOREN?

DE ‘ELITE’ IS BEZIG ZICHZELF IN IJLTEMPO TE VERNIETIGEN * WIE HEEFT GEKOZEN VOOR DE LIST EN DE LEUGEN ZAL UITEINDELIJK HET ONDERSPIT DELVEN * IS VAN DER STEUR BANG TE WORDEN GENOEMD ALS LID VAN HET DEMMINK-NETWERK OP DE KOMENDE GETUIGENVERHOREN EN WORDT -SAMEN MET DE TELEGRAAF- ZIJN VERTREK VOORBEREID?


Hier het vierde deel van onze serie op KLOL uit 2012 in de opmaat naar de Van Well-verhoren. Het gaat over de Demmink-doden. Aan het lijstje kan in elk geval journalist Fred de Brouwer worden toegevoegd. En zet Pim Fortuyn en Theo van Gogh er ook maar op. En Els Borst. In the meantime lijkt het vetrek te worden voorbereid van Ard van der Steur, de Minerva-man die wellicht ook binnen de pedo-netwerken heeft geopereerd. Het kan moeilijk anders, want dat is precies de catch 22 van Justitie: ze moeten iemand uit het Demmink-netwerk benoemen om de beerput gesloten te houden, maar die mensen zijn ofwel zelf pedofiel ofwel zo incompetent dat ze om die reden niet te handhaven zijn. Of Steur tot de eerste of de tweede categorie behoort, doet er in feite weinig meer toe. De spanning richting Van Well-verhoren neemt met de dag toe. Wat doet Robert Bas? En Marcel Haenen? Gaan die ook nog vallen de komende weken? En Rutte zelf? To be continued!
Deel 1: Demmink gaf het zelf toe
Deel 2: Het Rolodex-onderzoek
Deel 3: Pedo-horror op het Binnenhof
Deel 4: Een waarschuwing van Nico van den HamVrolijk Pasen:Een waarschuwing van Nico van den Ham voor ‘Antichrist Rutte’.
        
(van onze Elite-Gangster redactie i.s.m. onze Pasen Antichrist redactie)


AMSTERDAM-NOIR-Onze welgemeende Paas groet gaat uit naar mensen als Dak en Thuisloze Nico van den Ham ,A charge-journalist van formaat die Mark Ruttezwaar heeft moeten boeten(Video) voor zijn strijd voor het kaalgeplukte Volk tegen de Antichrist. De Oorlogen en aanslagen zijn dagelijks nieuws. Zes miljoen kinderen sterven van de honger per jaar.Vrolijk Pasen ‘Antichrist-G20’. Miljarden mensen zijn werkloos en/of Dakloos in de wereld. Vrolijk Pasen ‘Antichrist- Kapitalist-Rutte’. Bejaarde zitten met pis langs de benen in de PvdA ‘Martin van Rijn arme huizen’.Vrolijk Pasen ‘Antichrist-PvdA’. Honderden miljoenen mensen zijn op de vlucht voor Oorlog’s geweld en armoede.Vrolijk Pasen ‘Antichrist- Wapen en Olie-Industrie(Video)’ Miljoenen in hoofdzaak arme mensen worden gemarteld en zitten gevangenen voor hun opvatting en/of dat zij uit armoede de wet hebben (moeten) overtreden.Vrolijk Passen ‘Antichrist-Rijkste families’. 2.5 miljoen eerlijke NL burgers moeten overleven onder de armoedegrens en King Willem vangt 110 miljoen euro per jaar.Vrolijk Pasen ‘Antichrist- Kabinet&King Willem’. 50 miljoen EU Burgers moeten overleven onder de armoedegrens. Vrolijk Pasen ‘Antichrist-EU Elite’.


Sanders Beats ‘Terror Trump& Clinton’ ‘Freaks-President-’realty Show’ in Washington, Alaska and Hawaii.Which side are you on:

Afgetreden A van der Steur zal niet verschijnen omdat onder het mom van aanslagen Rechtbank Amsterdam alles achter de schermen wordt afgehandeld.
Door het Demmink- Tribunaal/Baybasin is de RECHTSTAAT gevallen en iedereen geeft elkaar de schuld net zoals de aanslagen in Brussel de veiligheidsdiensten elkaar verwijten maken dat er het 1 en ander niet in orde is en men de vluchtelingen heeft toegelaten om chaos en wanorde te creeren waardoor men geen verantwoordelijkheden hoeft te dragen.
Wie wel verantwoordelijkheden nemen zijn de klokkenluiders: Nico van den Ham(sympatisanten en medestanders) , Steven Brown (Volksnieuws uit Amsterdam-Noir), Micha Kat (Revolutionaire Online), Vitalifeiten en natuurlijk Ranjana Zwijnenberg (Ranny' s Blog).