donderdag 7 januari 2016

Berichtgeving Ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport.

Begin ticket
 
Referentienummer:T997193
Geslacht:vrouw
Naam:Zwijnenberg
Telefoon:+31658784288
E-mailadres:jesusrulesinthemediaforranny@yahoo.com
Contactvoorkeur:Geen voorkeur
Categoriecode:SZWMENNBOVAF
Categorieomschrijving:SZW-Tkn mening-naar BO-volgens afspraak
Vraag:Mevrouw wil graag laten weten dat de omstandigheden van de winternachtopvang in Amsterdam zeer slecht zijn wanneer het gaat om hygiene. Mensen die daar verblijven worden op een onprettige manier behandeld door personeel/beveiliging, ze blijven liever buiten.Medicatie zoals paracetamol mag niet mee naar binnenMedicatie op doktersvoorschrift moet in lockers, deze mogen niet ingenomen worden. Vluchtelingen krijgen zo huizen toegewezen terwijl daklozen jaren op lijsten moeten staan. Er zijn mensen met hart medicatie die ze tussen 9.00u en 9.30u moeten innemen maar dit mag ook niet. Mevrouw heeft dit gemeld bij de Amsterdamse gemeente maar hier wordt tot op heden nog niet op gereageerd. Wat betreft de omstandigheden zijn foto's op Facebook van de winternachtopvang Amsterdam te vinden. Ticket aangemaakt door Ingrid Schmitz op 7 januari 2016
 

Winternachtopvang Amsterdam

Aan de Medewerkers van de winternachtopvang.

07-01-2016

Hierbij deel ik R.J.M Zwijnenberg U mee dat ik het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heb ingelicht over de gang van zaken bij de winternachtopvang.
Dit wordt afgehandeld onder vermelding van referentienummer T 997193
Omdat volgens wetsartikel 8:69 REFORMATIO IN PEIUS mensen niet in hun mensenrechten geschonden mogen worden en zeker niet onmenselijk mogen worden behandeld volgens de wet-en regelgeving volgens de grondwet en in het kader van het maatschappelijk belang ik DIT MEENEEM NAAR DE RECHTBANK AMSTERDAM.
De zitting wordt uitgezonden en ik zal een aantal getuigen oproepen die in de winternachtopvang verblijven.
Ik verwacht op korte termijn een antwoord die kunt U sturen naar: jesusrulesinthemediaforranny@yahoo.com

In afwachting op verbetering en uw antwoordt, verblijft,

Hoogachtend

R.J.M Zwijnenberg

woensdag 6 januari 2016

Duitsland (en de EU) hebben hun eigen wetten overtreden!

Duitsland (en de EU) hebben hun eigen wetten overtreden!

by Realpredictor
Geen enkele ‘vluchteling’ heeft recht op asiel (in tweede betreden Schengenland)

Prof. Rupert Scholz, rechter bij het Duitse Grondwettelijk Hof stelt dat geen enkele ‘vluchteling’ recht heeft op asiel en verklaart welke wetten de regering van kanselier Merkel overtreden heeft.
“Er werden belangrijke overtredingen van de wet door de regering begaan. Het Dublin akkoord* werd veronachtzaamd. Het Schengen-verdrag** werd niet toegepast. Men heeft de asielprocedurewetgeving buiten kracht gezet. Men heeft zelfs art. 16a van de grondwet, het asielartikel, ook niet volgens de wet gehandhaafd met de verklaring ‘Alle Syriërs krijgen asiel’.
Het asielrecht is een individueel recht. Hier moet elke persoon individueel bewijzen dat ze politiek vervolgd worden in hun thuisland. Men kan dus niet globaal stellen dat alle Syriërs bij ons asiel krijgen.
In art. 16a van de grondwet staat dat niemand bij ons recht heeft op asiel als hij uit een veilig derde land komt. De vluchtelingen die naar Duitsland reizen, komen allemaal uit een veilig derde land: Oostenrijk, Kroatië, Hongarije, Italië, Griekenland enz. De asielwetgeving heeft dezelfde inhoud.
De asielwetgeving stelt bovendien dat de Bundespolitie effectieve grenscontroles moet doorvoeren. Dat is niet gebeurd. (Duitse politie: We hebben slechts 10% der ‘vluchtelingen’ gecontroleerd’).
Het Dublin akkoord heeft dezelfde inhoud als art. 16a: geen asielrecht in een EU-land voor hen die uit een veilig derde land komen. Ook daartegen werd inbreuk gepleegd. Ook het Schengenverdrag, dat de gezamenlijke buitengrenzen vastlegt, werd in die zin niet gehonoreerd, daar wij eigenlijk mensen zelfs uitgenodigd hebben naar ons land te komen – illegale grensovertreding der buitengrenzen die Schengen vastgelegd heeft.
Kortom, als Beieren dit als bewijs bij een dergelijke klacht (Nvdr: bij het Duitse Grondwettelijk Hof) gebruikt, dan hou ik deze eventueel zelfs voor succesvol.”
Realpredictor | januari 6, 2016 om 12:52 pm | Categorieën:Uncategorized | URL: http://wp.me/p2frGR-4pz

Ruzies van klokkenluiders journalisten

Persbericht:


Omdat ruzies onderling van journalisten klokkenluiders vaak voorkomen en dit op de website wordt uitgevochten en niet zoals A Gelder van Wilnu.nu heeft gedaan met mijn vriend en zijn collega' s bellen zou A Gelder hier wat van kunnen leren.
Tevens zal er bewijsmateriaal worden geleverd hoe Wilnu.nu is opgezet en iedereen die dit dan zal lezen zal A Gelder uitkotsen.
Zelfs met N van den Ham heeft Wilnu.nu ruzie.
Het bestuur is in 3 maanden tijd ettelijke malen opgestapt en vraagt U zich eens af:" WIE IS ER NU PSYCHISCH IN DE WAR?"
Kijk eens hoe JDTV en REVOLUTIONAIRE  hun ruzie uitvechten zonder anderen hierin te betrekken!!!