zaterdag 24 oktober 2015

NIEUWE WET DEMOCRATIE

NIEUWE WET DEMOCRATIE


Euro-wetgeving

Duitse militair: Bijna 80.000 ISIS-terroristen in Duitsland, volgend jaar 10 miljoen migranten erbij!

Duitse militair: Bijna 80.000 ISIS-terroristen in Duitsland, volgend jaar 10 miljoen migranten erbij!


by Realpredictor
Asielzoekers in Duitsland krijgen ruim € 900,- zakgeld per maand – Agent: Werkelijke aantal immigranten 3 tot 5 keer hoger – Containers vol met wapens naar AZC’s
Een Duitse soldaat bericht dat de Bundeswehr met onmiddellijke ingang alle verloven heeft ingetrokken en de legerleiding schat dat er inmiddels bijna 80.000 als vluchtelingen vermomde ISIS-terroristen in Duitsland zijn. Bovendien zouden er volgend jaar nog eens 10 miljoen moslimmigranten in Duitsland worden verwacht. Volgens de soldaat is de onvrede in het Duitse leger enorm, niet alleen omdat duizenden immigranten in kazernes worden ondergebracht, maar ook omdat die per persoon maar liefst € 30,- zakgeld per dag krijgen.
De soldaat die om begrijpelijke redenen anoniem moet blijven vertelde dat er in zijn kazerne 1200 asielzoekers zijn geplaatst die iedere dag € 30,- zakgeld krijgen. De woede onder de Duitse troepen zou enorm zijn, en als er over een maand niets is veranderd dreigt de situatie ook in het leger te escaleren.
80.000 terroristen en 10 miljoen moslimmigranten in 2016
De legerleiding gaat er vanuit dat er inmiddels bijna 80.000 ISIS-terroristen in Duitsland zijn. Militairen worden gedwongen verklaringen te ondertekenen waarmee ze beloven hierover niets tegen de media of tegen de burgers te zeggen.
Volgens informatie van de Bundeswehr worden volgende jaar nog eens 10 miljoen moslimmigranten verwacht. In dit tempo worden de 20 tot 30 miljoen moslims waarmee de nieuwe Duitse Reichskanzler haar land, volk en Europa wil vernietigen ruim binnen de eerder gemelde 4 à 5 jaar gehaald.
Agent: ‘Aantal immigranten tot 5 x hoger’ – Containers vol met wapens naar AZC’s
Een politieagent, die met vervroegde uittreding was maar voor een uurloon van € 25,- weer in dienst is genomen, bevestigde de schokkende informatie van de soldaat. Hij wees er tevens op dat het werkelijke aantal immigranten 3 tot 5 keer hoger is dan officieel wordt opgegeven, en dat de autoriteiten grotendeels weten waar de meeste ISIS terroristen zich op dit moment bevinden.
De Duitse politieleiding wil echter geen extra maatregelen nemen, vermoedelijk omdat dit door de politiek wordt tegengehouden. Om dezelfde reden wordt al weken geweigerd een reactie te geven op tal van berichten dat er in containers (in onder andere de havenstad Hamburg) enorme hoeveelheden wapens met bestemming asielzoekerscentra zouden zijn gevonden.
EU heeft frontale aanval op Europese volken geopend
Zelfs als maar de helft van deze informatie klopt, dan betekent dit dat de gevestigde orde frontaal de aanval heeft geopend op de landen en volken in Europa, overduidelijk met de bedoeling onze democratie, vrijheid, welvaart en nationale identiteiten volledig uit te wissen en een pan-islamitisch Europees Reich te creëren, dat centraal zal worden geregeerd door het anti-democratische regime in Brussel.

Agenda publieke optredens bewindspersonen ministerie van Financiën, week 44: 26 oktober t/m 1 november 2015

Agenda publieke optredens bewindspersonen ministerie van Financiën, week 44: 26 oktober t/m 1 november 2015

23 oktober 2015 - 16:00

Minister Dijsselbloem

 

Staatssecretaris Wiebes

woensdag 21 oktober 2015

Van den Berg voorgedragen als politiechef van de landelijke eenheid van de nationale politie

Van den Berg voorgedragen als politiechef van de landelijke eenheid van de nationale politie

21 oktober 2015 - 10:00

 

dinsdag 20 oktober 2015

Persuitnodiging: Staatssecretaris Dijkhoff doet aftrap campagne Alert Online

Persuitnodiging: Staatssecretaris Dijkhoff doet aftrap campagne Alert Online

20 oktober 2015 - 15:00

maandag 19 oktober 2015

Staatsbezoek aan Volksrepubliek China (3)

Staatsbezoek aan Volksrepubliek China (3)
                                          

19 oktober 2015 - 11:55

 

Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)

 

Bijlagen

 

Colofon

Afzenders

Rijksvoorlichtingsdienst/Koninklijk Huis

Thema's

Internationale en ontwikkelingssamenwerking
Overheid, bestuur en koninkrijk
Overig
 
 
       
    De Rijksoverheid. Voor Nederland. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.