vrijdag 18 september 2015

Stoppen met smaad en laster en alles wat verwijst naar Wil Nu van je blog verwijderen.Dit is de email die Arjan Gelder mij heeft gestuurd.

Beste Ranjana,

Ik heb kennis genomen van de belastende artikels op je blog die je over mij en Wil Nu stort, zo ook signalen die ik ontvang waar je mij van alles beschuldigt. Alles voortgekomen uit de hulp die ik jou en Rob belangeloos heb gegeven.
Dat je stelt dat Wil Nu geld ontvangt is pure laster, was het maar zo dat velen zouden doneren. Nee Ranjana alles komt uit een goed hart volledig belangeloos!!
Al jouw beschuldigingen slaan nergens op. Ik kan alleen maar stellen, dat je psychisch in de war bent en snel hulp nodig hebt. Dat je schermt met onze heer is alleen maar hypocriet, je bent vals en dit is iets wat onze lieve heer niet accepteert. Denk daar maar eens over na!!
Ik sommeer je dan ook om uiterlijk vanavond voor 19.00 u. alles op jouw blog te verwijderen wat verwijst naar Wil Nu. Anders zal ik aangifte gaan doen wegens smaad en laster en zal dan zo mogelijk instanties waar jij mee te maken hebt inlichten hoe jij je leven invult.
Ik heb je verder genegeerd, dit verlang ik ook van jou!! Zo niet dan zullen de nodige stappen worden ondernomen. Ik vertrouw dat het zo ver niet hoeft te komen.

Groet,

Arjan.

Geen plaats meer voor Nederlanders in eigen land

Omdat de vluchtelingenstroom toeneemt en de andere Europese Unie-Landen de grenzen dicht hebben gedaan zal de eurozone binnenkort inelkaar storten.
De rente is verhoogt en de belastingen zullen alleen blijven stijgen.
Nog even en de Nederlandse regering die al abuis is en ernstig verward door pedoseksualiteit normaal te vinden.
Dit is een zeer ernstig schandaal en als wij Nederlanders de handen ineen slaan en Minister-President M Rutte erop wijzen dat hij moet aftreden zodat de moslims niet de overhand krijgen en de Partij van de Arbeid ook moet opdonderen dan kan dit weer terug worden gedraaid naar een gezonde stabiele economie van de jaren '80 voor de bende van Nijvel de macht heeft gekregen.
Wie durft er in opstand te komen en laten wij Nederlanders dit zo spoedig mogelijk bewerkstelligen doormiddel van demonstraties zodat maloot M Rutte aftreedt en de hele VVD aftreedt!!!

WIE DURFT DEZE DEMONSTRAITE TE ORGANISEREN EN KOMT ALLEN OM TE LATEN ZIEN DAT WIJ NEDERLANDERS HET NIET EENS ZIJN MET DE WET-EN REGELGEVING VAN DIT KABINET!!!  

donderdag 17 september 2015

Onzichtbaar solliciteren

Dan maar onzichtbaar solliciteren


Werk

'Leeftijd heeft geen enkele rol gespeeld in de procedure', krijgt de 60-plusser steevast te horen. Hij gelooft er niets van, na tig afwijzingen. Liefst zou hij leeftijdloos solliciteren.
Laat Nederland weer voor de Nederlanders worden want de Turkse en Marrokaanse gemeenschap krijgen hier de banen terwijl de Nederlanders thuis zitten en gekort worden op hun uitkering.
WW-UITKERINGEN kunnen langer en weer voor 3 jaar worden uitgekeerd omdat Minister M Rutte heeft beweerd dat de economie goed gaat en Nederlandse Staatsburgers die recht hebben op een schadevergoeding door de staat der Nederlanden kunnen deze per ommegaande opeisen zodat dit geld binnen Nederlanders blijft ook al zijn deze niet wit van huidskleur.
De Turken en Marrokanen hebben allemaal dubbele paspoorten en bovendien is in Turkije en Marroko geen oorlog zoals in Syrië.
Ik blijf bij mijn standpunten: GOD ALMACHTIG HEEFT IEDEREEN EEN EIGEN LAND GEGEVEN, EEN EIGEN TAAL, EEN EIGEN CULTUUR EN EEN EIGEN MUNTEENHEID!!!

KONING JEZUS ZEI:"WAT U  ZELF NIET WIL DAT GESCHIEDT DOE DAT OOK EEN ANDER NIET"!!!

Moslims zouden het ook niet leuk vinden als wij hun land zouden bezetten en ons rechtssysteem in hun land zouden invoeren; men heeft geen respect voor de Nederlandse NORMEN en WAARDEN!!!
Als de Nederlandse Cultuur gerespecteerd zou worden dan zou dit land weer terug gaan naar de herinvoer van de Nederlandse Gulden.
Ook zou het Christelijk Etisch Rechtssysteem heringevoerd worden door de bankensector en zou het kostenvoorschot in depot worden afgeschaft!!!

Dank U voor uw begrip en Nederlanders met alleen een Nederlands Paspoort moeten echt IN OPSTAND KOMEN OM TE DEMONSTREREN!!! 

Wilnu.nu frauderende organisatie

Negatieve Publicaties is ook publicatie en gelet hier op het feit dat Arjan Gelder meerdere mensen in dienst heeft gehad en ineens stapt het bestuur van 7 mensen op;dit is erg vreemd want dat ligt alleen aan de bestuurleden en niet aan Arjan Gelder van Wilnu.nu


Bij Arjan werken voor Wilnu.nu moet ook op vrijwillige basis en dat is heel normaal terwijl mensen die huisvesting hebben de rekeningen vanzelf betaald krijgen en fouten maken kan helemaal niet want dan had A Gelder U hogeringeschat want dat is ook wat hij tegen J Agema heeft gezegd en naar mij heeft geschreven die in de onderstaande mail te lezen is:


Helaas moet ik bekennen je anders te hebben ingeschat, het doorzetten van je cassatie zal ik nooit voor mijn rekening nemen. Uiteindelijk heb je niet geslapen op de Herengracht, maar de Keizersgracht. De kans is groot dat de 70 euro in cassatie 140 euro zal worden.
 Infeite loog je bij de rechtbank, wanneer je eenvoudig had toegegeven was je er waarschijnlijk zonder boete vanaf gekomen.
 Dat je legitimatie bewijs op de rechtbank binnen de zaak was gekomen, geloof ik niet. Eenvoudig met de opmerking over Demming heeft de verbalisant op de Keizersgracht het genoteerd. Ik houd van eerlijkheid en met je gedraai heb je mijn geloofwaardigheid verloren.

      Met vriendelijke groeten,

Arjan Gelder.Dit is voldoende aantoonbaar bewijs dat Arjan Gelder een valse adder is en alleen uit eigenbelang mensen werft voor Wilnu.nu.
Deze firma list en bedrog is op politiek gebied zodanig verrot want KONING JEZUS DE ZOON VAN GOD ALMACHTIG is om politieke redenen vermoord!!!
Arjan weet dus niks van politiek en alleen hoe de boel opgelicht moet worden en daarom ook advocaten nodig heeft om zijn fraudezaken wit te wassen!!!
Mensen wordt wakker en trap hier niet in Arjan heeft ruzie met heel veel journalisten en mensen van de media.
Dit zegt genoeg over Arjan Gelder en dit is geen smaad.

dinsdag 15 september 2015

Nalatigheid Staat der Nederlanden

NALATIGHEID STAAT DER NEDERLANDEN

15-09-2015

Auteur: R Z


Bart van Well en zijn Advocaat Mr M de Witte van SAP Advocaten heeft zich jaren ingezet om de WAARHEID AAN HET LICHT te brengen.
Bart van Well heeft een Post Traumatisch Stress-syndroom overgehouden toen hij als 15-jarige in de jongerenprostitutie belandde en de Rijksrecherche hem onder druk verplichtte om dit stil te houden.


In plaats van deze jongeren te beschermen tegen de pedoseksuele netwerken heeft de Staat der Nederlanden zich schuldig gemaakt aan de Demmink-doofpot met het gevolg dat deze mensen zoals Bart de Well nu 42 jaar mentale schade zijn opgelopen en dit jarenlange trauma met zich meedragen!!!

Wie o wie houdt de vluchtelingen tegen want door Merkels Europese Top der toppen zal de vluchtelingencrisis leidden tot de uiteenspatting van de eurozone!!!
Ook zullen er talloze mensenrechten geschonden worden omdat deze mensen belandden in de wereld van prostitutie, drank en mensenhandel (rock&roll niet aan de orde).

Het Ministerie van Pedo-justitie zal nalatig zijn want niemand leert iets van de geschiedenis!!!

Begroting Veiligheid en Justitie

Begroting Veiligheid en Justitie

15 september 2015 - 15:30


 

Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)

 

maandag 14 september 2015

Website Wilnu.nu vals

Geachte lezers,


Dit staat gepubliceerd op wilnu.nu en is 1 grote leugen
Welkom op Wilnu.nu. Wil Nu staat voor:... “ Een Democratisch, Rechtvaardig, Transparant en Duurzaam Nederland”
Geef uw mening en sluit u aan bij onze beweging. Met andere organisaties, die ook vinden dat het anders moet nemen wij de handschoen op en stellen ons op als het alternatief van het huidige politieke systeem. Met allerlei acties en initiatieven willen wij dat bereiken.
Dan mag je denken aan: “Demonstraties, ludieke acties, aangiftes, informatie bijeenkomsten etc”


Wij rekenen op u!Ook negatieve publiciteit is publiciteit maar advocatenkantoor Mr Swiers mag van Arjan Gelder geld van de Raad van Rechtsbijstand achterover drukken en Wilnu.nu draait op subsidies en staat voor leugens, list en bedrog omdat men formele Japans Rechtssysteem handhaaft en wilnu.nu NIET VOOR EEN CHRISTELIJK RECHTSSYSTEEM staat!!!
Wanneer gaan de ogen van de lezers open en ga vooral niet naar de dodenherdenking want dit wordt 1 fiasco!!!


Dank U voor medewerking en thuis is het lekker warm.


Ranjana