zondag 7 januari 2018

Vrijheid van meningsuiting


07-01-2018


Zijn ogen dicht, het licht scheen in zijn brein
dat zinderde met golven van ideeën
waarmee hij uitzag over het terrein
van denkend zijn, dat wij samen bereeën.
En toen hij keek naar mij en eindelijk zag
hoe ik zo strompelde achter hem aan
en dorstte naar zijn kennis en gezag
en zijn know-how van hoe en waar we gaan
schrok ik van wat ik zag, het was een angst
die zijn gelaat in grimas deed verkrampen,
mijn nood bekwam een afwerend ontvangst
daar hij niet durfde woorden doen onglippen.
Een traan kwam uit zijn ogen, desondanks
zweeg hij, er kwam geen spraak over zijn lippen.