zondag 7 januari 2018

Rechtbank Amsterdam wordt door THE WHITE HOUSE Washington D.C gesloten?!

Image result for Rechtbank Amsterdam afbeelding
Dit is dus de Scientology sekte Rechtbank Amsterdam die door Medewerkers van THE WHITE HOUSE Washington D.C wordt gesloten vanwege het feit dat de ING welke de bank is van de Scientology wereldwijd failliet is en daarom rechtszaken niet economisch verantwoordt kunnen dienen en dit bij de afdeling treasury bekend is en het Amerikaans belastingstelsel om deze reden wordt hervormd.
Gelet hier ook op het feit dat Bitcoins geen rechtsgeldig economisch systeem hebben en de euro geen rechtsgeldige munteenheid kunt U binnenkort in de media kijken en/of lezen dat dit Japanse corrupte rechtssysteem zal worden vervangen door het Ethisch Christelijk Rechtssysteem met een Koningin die Rechtsgeldig zal zetelen waardoor de maffia in hun eigen val zal lopen en dit is nu ook gebeurd bij de ING en zal ook bij de Rechtbank Amsterdam van toepassing zijn.
Medewerkers van THE WHITE HOUSE Washington D.C willen op 10-01-2018 om 10.00 uur de Rechtbank Amsterdam, Den Haag en Rotterdam sluiten omdat de euro aan de U.S.A $ gekoppeld is en het Koninkrijk der Nederlanden een belastingparadijs is voor criminelen en medewerkers van Rechtbanken en Gerechtshoven hier ook dankbaar gebruik van maken om zwart geld wit te wassen in casino' s of met de boekhouding sjoemelen waardoor alle vorderingen voor Nederlands Staatsburgers worden afgewezen en medewerkers van Rechtbanken dit in eigen zak stoppen.
Natuurlijk is dit bekend bij de afdeling treasury van de Rechtbank Amsterdam.


Korte uitleg hoe treasury werkt:


De treasuryfunctie is de functie die zich bezighoudt met de volgende vijf deelgebieden, waarvan elk van deze vijf deelgebieden zijn eigen risico afdekt.
deelgebiedrisico
1 cashmanagementliquiditeitsrisico
2 werkkapitaalbeheerliquiditeitsrisico, kredietrisico
3 ondernemingsfinancieringsolvabiliteitsrisico
4 rente- en valutamanagementvalutarisico, renterisico
5 overige treasurytaken (zie hieronder)~

Hierbij wordt gebruikgemaakt van de meest ruime opvatting van de treasuryfunctie. Binnen de literatuur is er geen eenduidigheid over deze functieomschrijving. Men rekent vaak het werkkapitaalbeheer en de overige taken, zoals verzekering en belasting tot de verantwoordelijkheid van de controller of de administratie. De primaire functies van de treasury zijn dan ook: "cashmanagement", rente- en valutamanagement en "corporate finance".

Wat men niet beseft is dat er voor de volgende generaties niks meer is en ik heb dit bij THE WHITE HOUSE Washington D.C gemeld waardoor men akkoord is gegaan en vervolgens worden de innovatieplannen aangepast waardoor zelfs de energiemaatschappijen de stroom met de helft van de prijs moeten verlagen.