donderdag 30 november 2017

De agapè-liefde van God voor mensen niet verdiend maar door genade gekregen

Gods agape laat zIch zien in het kruis van Christus

Christus’kruis


 De agapè-liefde van God wordt  nergens duidelijker dan bij Jezus Christus aan het kruis. ”Hij die de gestalte van God had, hield aan zijn gelijkheid met God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte van een slaaf aan en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis (Fil.2:6)”.Bij Jesaja lezen we:”Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Wij dwaalden rond als schapen;ieder zocht zijn eigen weg, maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen. (Jesaja 53:5) In de NBG vertaling: de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem’Het mysterie van deze agapè-liefde verstaan we niet. In Fil 2 wordt deze oeverloze liefde ons verkondigd, maar ook als voorbeeld voorgehouden!.Rekening brexit veel hoger voor Groot-Brittannië


Bron: Breitbart
Groot-Brittannië gaat straks het volle pond betalen voor de brexit, een bedrag dat kan oplopen tot 100 miljard euro.
Daarmee lijkt het Verenigd Koninkrijk bereid tientallen miljarden euro’s meer te betalen aan de EU dan tot nu toe het geval.

Dubbel

In een toespraak in september gaf de Britse premier May aan slechts 20 miljard te willen betalen bij het daadwerkelijke vertrek van de Britten uit de Europese Unie in maart 2019.
Maar gekeken naar huidige berichtgeving komt het eindbedrag waarschijnlijk uit op meer dan het dubbele.
Het gaat dan over de betaling op de dag van de brexit.

Jarenplan

Maar de EU heeft ook allerlei meerjarenprojecten waaraan de Britten zich hebben verbonden, en waar ze niet van af zijn zodra ze zich uit de EU terugtrekken.
De betalingen worden dus uitgesmeerd over tientallen jaren en kunnen in de loop daarvan nog veranderen, het duurt dus mogelijk decennia voordat precies helder is wat het de Britten gaat kosten.
Wanneer de geldstroom die vanuit de EU naar het Verenigd Koninkrijk vloeit meegerekend wordt dan verwachten de
Britten uiteindelijk tussen de 45 en 55 miljard euro te betalen.
Een akkoord over geld zou natuurlijk wel een doorbraak zijn maar is slechts een van de drie grote dossiers waarin voortgang geboekt moet worden.

Rechten

Zo is een ander heet hangijzer: welke rechten gelden straks voor burgers? Hoe ga je om met familiehereniging? Hoe ga je om met EU-burgers in Londen die hun sociale rechten willen meenemen als ze terugverhuizen naar de Europese Unie?
Moeten burgers uiteindelijk bij de hoogste Europese rechter kunnen aankloppen? De EU vindt van wel, de Britten vinden van niet.

Ierland

Het derde grote breekpunt is het verkeer van personen en goederen over de bijna vijfhonderd kilometer lange grens tussen Ierland en Noord-Ierland, de enige landgrens tussen het Verenigd Koninkrijk en de rest van de EU.
De Britten willen een onzichtbare en onbemande grens, ongeacht de uitkomst van de Brexit-deal, maar de EU is het daar niet mee eens.
EU-onderhandelaar Michel Barnier heeft de Britse voorstellen daarom in de prullenbak gegooid. Na de Brexit zal de status van het Verenigd Koninkrijk niet verschillen met die van India of Botswana.
Foto: Flickr

Tesla-eigenaren minen bitcoins met gratis stroom van laadstations


Bron: Breitbart
Het minen van bitcoins kost enorm veel elektriciteit.
Dit vanwege haar “proof of work” -algoritmen, die berekend moeten worden om het netwerk te beschermen tegen fraude.
Omdat er geen centrale autoriteit de transacties bevestigt, wordt bitcoin in plaats daarvan ondersteund door “miners”.
Die miners zetten gespecialiseerde computers aan het werk die extreem energie-intensieve berekeningen uitvoert.
Veel bitcoin-miners zijn daarom op zoek naar goedkope elektriciteit.

Tesla

En Tesla-bezitters hebben geluk. Zij kunnen zogezegd gratis elektriciteit verkrijgen bij de oplaadstations van Tesla.
Het duurde dan ook niet lang voordat een slimme Tesla-bezitter zijn kofferbak vulde met miningcomputers.
Eén lid van de Facebook groep Tesla Owners Worldwide stelde het idee waarschijnlijk schertsend voor.
Een ander ging er mee aan de haal en ging verder door een foto te posten van zijn Tesla mining setup.
In hoeverre Tesla er mee akkoord gaat is natuurlijk een tweede maar het betreft een aardig milieuvriendelijke oplossing voor het minen van bitcoins.

Milieubelasting

Bitcoin-mining wordt verder zowel middels zonne-energie uit Arizona als hydro-elektriciteit uit IJsland gedaan.
Maar toch zijn kolen uit China tot op heden nog steeds de grootste bron in opwekking van elektriciteit voor het minen van bitcoins.
En daarmee toch ook een milieuprobleem van formaat.
Volgens Alex Hern van The Guardian verbruikt het nu evenveel stroom als heel Ierland.
Het geschatte stroomverbruik van het bitcoin-netwerk, dat verantwoordelijk is voor het verifiëren van transacties met de cryptocurrency, is 30.14TWh per jaar.
Dat is meer dan het stroomverbruik van 19 Europese landen bij elkaar.
Bij een continue stroomvraag van 3,4 GW verbruikt het netwerk vijf keer zoveel elektriciteit als dat het grootste windpark in Europa, de London Array, produceert.
Op dat niveau aan elektriciteitsverbruik verbruikt elke afzonderlijke bitcoin-transactie bijna 300 KWh aan elektriciteit.
Dat is genoeg om het water in zo’n 36.000 waterkokers aan de kook te laten brengen.
Foto: Flickr

Bitcoinplatformen kunnen flashcrash Bitcoin niet tijdig verwerken, gebruikers in de kou


Bron: Breitbart
Na het bereiken van de 11000 USD grens is de Bitcoin aan een flashcrash bezig waarbij duizenden dollars verdampen van gebruikers welke door zware performantieproblemen niet kunnen inloggen op het door hun gebruikte platform.
Terwijl Bitcoin de afgelopen dagen hoge toppen scheerde zijn de problemen op het gebied van volaliteit pijnlijk duidelijker geworden woensdagavond. De Bitcoinkoers crashte vlak na het hoogtepunt met maar liefst 18% waarbij er tienduizenden gebruikers vermoedelijk hun geld zien verdampen zonder te kunnen ingrijpen.
Gekende platformen zoals Coinbase, Gemini en Bitstamp slagen er niet de serverload te verwerken waardoor gebruikers machteloos moeten zien hoe de prijs naar beneden kelderde. Het toont helaas aan dat de markt nog niet volwassen genoeg is om dergelijke problemen het hoofd te bieden. Voor de gebruikers van Coinbase is dit helaas niet de eerste keer waardoor het platform hoogstwaarschijnlijk nog tal van klachten zal ontvangen de komende dagen en weken.
Toch biedt een dergelijke mogelijkheid de kans om nog aan een redelijke prijs in te kopen vooraleer Bitcoin verder als een mainstream munt gebruikt zal worden. Ondertussen werd ook bekend gemaakt dat de gekende technologiebeurs Nasdaq overweegt om futures in Bitcoin aan te bieden vanaf de tweede helft van 2018. In tegenstelling tot CME zou dit de stap zijn welke de Bitcoinhandel definitief beschikbaar zou maken voor het grote publiek.
De ongerustheid bij centrale autoriteiten omtrent Bitcoin stijgt evenredig met de koers. Na het doorbreken van de 10000 USD grens is Bitcoin nog moeilijk weg te slaan uit de media. Enige jaren geleden was het ondenkbaar dat een sterke daling van de koers een breaking item zou vormen op gekende financiële media.
Indien het grote kapitaal ook zal investeren in Bitcoin zal dit echter mede met behulp van hefbomen gebeuren. Dit kan dergelijke gebeurtenissen nog verder uitvergroten waarbij reeds diverse voorbeelden bestaan van de afgelopen jaren. Denken we maar aan de flashcrash in 2010. Om werkelijk mainstream te worden is dit echter een onmisbare stap om ook toegang te verkrijgen tot deze kapitalen.

Grootste Zweedse kerk verandert God in genderneutraal persoon


Bisschop van Zweedse kerk startte eerder campagne om kruizen uit kerken te verwijderen zodat moslimmigranten zich meer welkom voelen
 Om moslims niet af te schrikken kwam bisschop Eva Brunne (links) eerder met het lumineuze idee om de kruizen uit sommige kerken te verwijderen.. (Afbeelding: Flickr CC 2.0 (2)).

In heel de Bijbel wordt God als een ‘Hij’ aangeduid, inclusief door Zijn eigen Zoon Jezus Christus. De grootste Zweedse christelijke kerk heeft echter besloten dat het tijd is om God aan te passen aan de politiek-correcte eisen van deze ‘moderne’ tijd, en moedigt alle dominees en oudsten aan om God voortaan als een ‘genderneutraal’ persoon neer te zetten. Volgens eigen zeggen wil de kerk daarmee meer ‘divers’ zijn.

In het nieuwe handboek van de Kerk van Zweden staat dat er weliswaar ruimte blijft voor traditionele geloofsbeleving, maar dat ‘aan sommige gebeden enkele genderneutrale manieren om God aan te spreken zijn toegevoegd. ‘Net als in het Hebreeuws is de Heilige Geest in het Zweedse aanbiddingsboek grammaticaal nu een vrouw. Daarmee wordt onze Bijbelvertaling uit het jaar 2000 gevolgd,’ legde kerkfunctionaris Sofija Pedersen Videke uit.
Zo heeft ‘Geest’ in de bekende term ‘in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’ een vrouwelijke vorm gekregen, en is er ook een ander alternatief: ‘in de naam van de Drieenige God’.
Volgens critici gaan de nieuwe richtlijnen zowel tegen de Bijbel als tegen God in. Er zijn talloze teksten zoals ‘Jezus dan zeide: Wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd hebt, zult gij inzien, dat Ik het ben en niets uit Mijzelf doe, doch dat Ik dit spreek, gelijk de Vader Mij geleerd heeft.’
Bisschop Eva Brunne van de Zweedse Kerk haalde eerder het nieuws met haar campagne om de christelijke kruizen uit kerken te verwijderen, zodat moslimmigranten zich meer welkom zouden voelen. (1)

Alle andere kerken gingen de Zweedse voor

Politiek-correcte verdraaiingen van de Bijbel zijn niets nieuws. In het verleden werd al eens gesuggereerd dat de apostelen en zelfs Jezus homoseksueel geweest moeten zijn, en dat Jezus een Palestijn of een zwarte man was. Het lijkt een kwestie van tijd voordat moderne feministen met hun eigen lesbische variant op de proppen komen: Jezusa (met Petra, Johanna, Jacoba, etc..).
De oudste nog bestaande kerk, de Rooms Katholieke, verricht al sinds zijn oprichting ‘creatieve aanpassingen’ aan de Bijbel, zoals het wijzigen van de 10 geboden, het toevoegen van zaken zoals het vagevuur en de aflaat, en het bombarderen van Maria tot ‘Moeder van God’ en mede-verlosser.
Overigens hebben alle christelijke kerken en groeperingen zich in de loop der tijd schuldig gemaakt aan vergelijkbare eigen verklaringen. Iedere kerk en groep vindt doorgaans zichzelf het meest Bijbelgetrouw, maar met wereldwijd zo’n 500 verschillende christelijke stromingen, en tien keer zoveel Bijbeluitleggingen, is het onmogelijk op objectieve wijze te bepalen wie er ‘gelijk’ heeft of het dichtst (of juist verst) van de waarheid af zit. De statistische kans op het behoren bij de ‘juiste club’ is immers maar 0,2%.

“US ECONOMY EXPANDED AT BRISK 3.3 PCT. PACE IN THIRD QUARTER”


-Paul Wiseman in The Associated Press

Paul Wiseman at The Associated Press reports that from July through September of this year, the U.S. economy grew at an annualized pace of 3.3 percent – “its fastest rate in three years.” That achievement, Wiseman explains, comes “despite damage from two devastating hurricanes.”

The article quotes Jim Baird, chief investment officer at Plante Moran Financial Advisors: “The news on the economy had previously been good, but it just got a little better.” Along with this GDP growth, the third quarter saw business investment increase to the tune of 7.3 percent, making it “the sharpest pickup since the end of 2016,” writes Wiseman. The causes he cites for this growth include a healthy job market and a drop in the dollar’s value, the latter of which makes American-made products cheaper to buy abroad.
------------
In other economic news, Adam Shell of USA Today writes that the Dow saw its biggest gains since early September as the Republican tax bill moved closer to reality. “The tax plan is viewed by investors as the centerpiece of Trump's economic stimulus initiatives,” writes Shell, “as lower taxes . . . [are] seen as boosting the economy, corporate earnings and consumer spending.”
------------
With more on tax reform, Noah Alldredge – owner of Big Time Results, a small personal training business in Missouri – speaks to The Daily Signal about how a simple and fairer tax code can benefit him, his employees, and his business.
------------
On the growing drug epidemic, The Hill’s Jessie Hellmann reports that the Justice Department will award “$12 million in grants to help law enforcement agencies combat the opioid crisis.” In addition, the Drug Enforcement Agency will create a new office with 90 special agents and 130 task force officers to fight illicit drug trafficking in Kentucky, Tennessee, and West Virginia.
------------
In national security, “there are few dangers more devastating than a nuclear weapons attack.” So writes The Heritage Foundation in its preview of a newly updated documentary, “33 Minutes,” which warns Americans of what the U.S. government must do to keep us safe. Why that title? “Thirty-three minutes is the maximum time it would take a nuclear-tipped missile from the farthest point of the earth to reach the U.S.”

A whole branch of science turns out to be fake

(To read about Jon's mega-collection, The Matrix Revealedclick here.)
A whole branch of science turns out to be fake
 
By Jon Rappoport
 
Devotees of science often assume that what is called science is real and true. It must be. Otherwise, their faith is broken. Their superficial understanding is shattered. Their "superior view" of the world is torpedoed.
 
Such people choose unofficial "anti-science" targets to attack. They never think of inspecting their own house for enormous fraud.
 
For example: psychiatry.
 
An open secret has been slowly bleeding out into public consciousness for the past ten years.
 
THERE ARE NO DEFINITIVE LABORATORY TESTS FOR ANY SO-CALLED MENTAL DISORDER.
 
And along with that:
 
ALL SO-CALLED MENTAL DISORDERS ARE CONCOCTED, NAMED, LABELED, DESCRIBED, AND CATEGORIZED by a committee of psychiatrists, from menus of human behaviors.
 
Their findings are published in periodically updated editions of The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), printed by the American Psychiatric Association.
 
For years, even psychiatrists have been blowing the whistle on this hazy crazy process of "research."
 
Of course, pharmaceutical companies, who manufacture highly toxic drugs to treat every one of these "disorders," are leading the charge to invent more and more mental-health categories, so they can sell more drugs and make more money.
 
But we have a mind-boggling twist. Under the radar, one of the great psychiatric stars, who has been out in front in inventing mental disorders, went public. He blew the whistle on himself and his colleagues. And for several years, almost no one noticed.
 
His name is Dr. Allen Frances, and he made VERY interesting statements to Gary Greenberg, author of a Wired article: "Inside the Battle to Define Mental Illness." (Dec.27, 2010).
 
Major media never picked up on the interview in any serious way. It never became a scandal.
 
Dr. Allen Frances is the man who, in 1994, headed up the project to write the latest edition of the psychiatric bible, the DSM-IV. This tome defines and labels and describes every official mental disorder. The DSM-IV eventually listed 297 of them.
 
In an April 19, 1994, New York Times piece, "Scientist At Work," Daniel Goleman called Frances "Perhaps the most powerful psychiatrist in America at the moment..."
 
Well, sure. If you're sculpting the entire canon of diagnosable mental disorders for your colleagues, for insurers, for the government, for Pharma (who will sell the drugs matched up to the 297 DSM-IV diagnoses), you're right up there in the pantheon.
 
Long after the DSM-IV had been put into print, Dr. Frances talked to Wired's Greenberg and said the following:
 
"There is no definition of a mental disorder. It's bullshit. I mean, you just can't define it."
 
BANG.
 
That's on the order of the designer of the Hindenburg, looking at the burned rubble on the ground, remarking, "Well, I knew there would be a problem."
 
After a suitable pause, Dr. Frances remarked to Greenberg, "These concepts [of distinct mental disorders] are virtually impossible to define precisely with bright lines at the borders."
 
Frances should have mentioned the fact that his baby, the DSM-IV, had unscientifically rearranged earlier definitions of ADHD and Bipolar to permit many MORE diagnoses, leading to a vast acceleration of drug-dosing with highly powerful and toxic compounds.
 
Here is a smoking-gun statement made by another prominent mental-health expert, on an episode of PBS' Frontline series. The episode was: "Does ADHD Exist?"
PBS FRONTLINE INTERVIEWER: Skeptics say that there's no biological marker-that it [ADHD] is the one condition out there where there is no blood test, and that no one knows what causes it.
 
BARKLEY (Dr. Russell Barkley, professor of psychiatry and neurology at the University of Massachusetts Medical Center): That's tremendously naïve, and it shows a great deal of illiteracy about science and about the mental health professions. A disorder doesn't have to have a blood test to be valid. If that were the case, all mental disorders would be invalid...There is no lab test for any mental disorder right now in our science. That doesn't make them invalid.
 
Without intending to, Dr. Barkley blows an ear-shattering whistle on his own profession.
 
So let's take Dr. Barkley to school. Medical science, and disease-research in particular, rests on the notion that you can make a diagnosis backed up by lab tests. If you can't produce lab tests, you're spinning fantasies.
 
These fantasies might be hopeful, they might be "educated guesses," they might be launched from traditional centers of learning, they might be backed up by billions of dollars of grant money...but they're still fantasies.
 
Dr. Barkley is essentially saying, "There is no lab test for any mental disorder. If a test were the standard of proof, we wouldn't have science at all, and that would mean our whole profession rests on nothing---and that is unthinkable, so therefore a test doesn't matter."
 
That logic is no logic at all. That science is no science at all. Barkley is proving the case against himself. He just doesn't want to admit it.
 
Psychiatry is all fraud all the time. Without much of a stretch, you could say psychiatry has been the most widespread profiling operation in the history of the human race. Its goal has been to bring humans everywhere into its system. It hardly matters which label a person is painted with, as long as it adds up to a diagnosis and a prescription of drugs.
 
300 so-called mental disorders caused by...what? No lab evidence. No defining diagnostic tests. No blood tests, saliva tests, brain scans, genetic assays. No nothing.
 
But psychiatrists continue to assert they are the masters of causation. They know what's behind "mental disorders." They're in charge.
 
What about the generalized "chemical imbalance" hypothesis stating that all mental disorders stem from such imbalances in the brain?
 
Dr. Ronald Pies, the editor-in-chief emeritus of the Psychiatric Times, laid that hypothesis to rest in the July 11, 2011, issue of the Times with this staggering admission:
 
"In truth, the 'chemical imbalance' notion was always a kind of urban legend---never a theory seriously propounded by well-informed psychiatrists."
 
Boom.
 
Dead.
 
The point is, for decades the whole basis of psychiatric drug research, drug prescription, and drug sales has been: "we're correcting a chemical imbalance in the brain."
 
The problem was, researchers had never established a normal baseline for chemical balance. So they were shooting in the dark. Worse, they were faking a theory. Pretending they knew something when they didn't.
 
In his 2011 piece in Psychiatric Times, Dr. Pies tries to protect his colleagues in the psychiatric profession with this fatuous remark:
 
"In the past 30 years, I don't believe I have ever heard a knowledgeable, well-trained psychiatrist make such a preposterous claim [about chemical imbalance in the brain], except perhaps to mock it...the 'chemical imbalance' image has been vigorously promoted by some pharmaceutical companies, often to the detriment of our patients' understanding."
 
Absurd. First of all, many psychiatrists have explained and do explain to their patients that the drugs are there to correct a chemical imbalance.
 
And second, if all well-trained psychiatrists have known, all along, that the chemical-imbalance theory is a fraud...
 
...then why on earth have they been prescribing tons of drugs to their patients...
 
...since those drugs are developed on the false premise that they correct an imbalance?
 
The honchos of psychiatry are seeing the handwriting on the wall. Their game has been exposed.
 
The chemical imbalance theory is a fake. There are no defining physical tests for any of the 300 so-called mental disorders. All diagnoses are based on arbitrary clusters or menus of human behavior. The drugs are harmful, dangerous, toxic. Some of them induce violence. Suicide, homicide. Some of the drugs cause brain damage.
 
So the shrinks have to move into another model of "mental illness," another con, another fraud. And they're looking for one.
 
For example, genes plus "psycho-social factors" cause mental disorders. A mish-mash of more unproven science.
 
"New breakthrough research on the functioning of the brain is paying dividends and holds great promise..." Professional PR and gibberish.
 
Meanwhile, the business model demands drugs for sale.
 
So even though the chemical-imbalance nonsense has been discredited, it will continue on as a dead man walking, a zombie.
 
Two questions always pop up when I write a critique of psychiatry. The first one is: psychiatric researchers are doing a massive amount of work studying brain function. They do have tests.
 
Yes, experimental tests. But NONE of those tests are contained in the DSM, the psychiatric bible, as the basis of the definition of ANY mental disorder. If the tests were conclusive, they would be heralded in the DSM. They aren't.
 
The second question is: if all these mental disorders are fiction, why are so many people saddled with problems? Why are some people off the rails? Why are they crazy?
 
The list of potential answers is very long. A real practitioner would focus on one patient at a time and try to discover what has affected him to such a marked degree. For example:
 
Severe nutritional deficiency. Toxic dyes and colors in processed food. Ingestion of pesticides and herbicides. Profound sensitivities to certain foods. The ingestion of toxic pharmaceuticals. Life-altering damage as a result of vaccines. Exposure to environmental chemicals. Heavy physical and emotional abuse in the home or at school. Battlefield stress and trauma (also present in certain neighborhoods). Prior head injury. Chronic infection. Alcohol and street drugs. Debilitating poverty.
 
Other items could be added.
 
Psychiatry is: fake, fraud, pseudoscience from top to bottom. It's complete fiction dressed up as fact.
 
But the obsessed devotees of science tend to back away from this. They close their eyes. If a "branch of knowledge" as extensive as psychiatry is nothing more than an organized delusion, what other aspect of science might likewise be parading as truth, when it is actually mere paper blowing in the wind?

"Project Prophesy"

Dear Reader,
After 9/11, I was tasked by the CIA with creating a system with one essential purpose: to predict the future.
That's why it was called Project Prophesy.
Project Prophesy was launched as a strategic study under the direction of CIA veteran Randy Tauss, who was also a seasoned options trader.
I was tapped to join the group based in part on my experience with Islamic banking in Pakistan.
Jim and blurred others
That was considered useful in understanding the mindset of potential terrorist traders. I later became one of two project managers reporting to Tauss.
In 2004, I helped build a working prototype of a Project Prophesy machine using artificial intelligence, applied mathematics, news feeds, price feeds, computing and human oversight. We were looking for terrorist insider trading.
We developed Project Prophesy in total secrecy. And much of my work is classified. But I can tell you that on Aug. 7, 2006, Prophesy's system uncovered warning signs of an impending terrorist attack.
Three days later in London, a plot to blow up 10 U.S. passenger jets was thwarted. Twenty four Pakistani extremists were arrested.
Then in 2007, my system spotted an impending crash in the real estate and stock markets.
I presented my findings to Treasury officials. But they ignored my warnings. We all know what happened next.
We were ready at that point to build a more robust version of this for the CIA and sought additional funding.
But the CIA decided not to move forward with the project mainly for political reasons.
They were worried about possible adverse headlines if it were made to appear that the intelligence community was trolling through citizens’ personal trading records.
That was never true; we used open source price feeds to get initial leads and then operated through the judicial system after that. But the publicity risk was there and the CIA did not want to take a chance.
After 2008, I moved on to other projects, but I never lost sight of the potential predictive power that we had discovered in Project Prophesy.
I learned that the techniques I developed were useful far beyond the realm of counterterrorism. They could be used for any kind of geopolitical threats carried out in capital markets (to see exactly what I mean, click here).
Project Prophesy uses special techniques to turn what we know and don’t know into a road map of possibilities. Then we work backward to determine the best course of action based on those possibilities.
If you know where to look and how to examine the history and data, much can be learned about the future movements of financial markets. A lot of this information can be gleaned by the actions of insiders who have special information everyday investors don’t have.
The tools I developed for Project Prophesy can detect these insider actions, giving everyday investors the same advantage insiders have.
They can tip you off about surprising political and economic events beforethey happen, allowing regular investors to get ahead of major market moves…
After clueless government bureaucrats ignored my warnings about the financial collapse in 2007, I vowed to take my findings directly to the American people.
The fact is, you just can’t trust the government to look after your best interests or act on your behalf.
That’s why I’m carrying Project Prophesy forward today — to help give everyday Americans the information they need to avoid financial disaster and profit from the information normally reserved for insiders.
Since 2008, the science has advanced far beyond what we had available at the CIA because of advances in computing power, artificial intelligence and complexity science, among others.
And I employ the latest science and technology to give my readers the market intelligence that can make the difference between a wealthy retirement and an insecure retirement.
You can learn more about Project Prophesy here.
Below, I show you how I evaluate markets based on the latest available information. It’s a fluid — not a rigid — process. And it’s an example of how Project Prophesy works. It often takes me out of the consensus, but the consensus is often wrong. Read on.
Regards,
Jim Rickards
for The Daily Reckoning
P.S. I just went public with a major announcement that could have a major impact on your financial future. Now, please understand:
This video has not been sanctioned by the U.S. Intelligence Community. And many details of this top-secret CIA project have remained a secret for 15 years.
But now, for the first time ever, I’m unofficially “declassifying” everything.
Again, this has never been seen before. It’s an authorized version of a CLASSIFIED government document.
If you have any retirement money in the market, I strongly urge you to see it today.
I explain everything in the short two-minute clip below:
Jim Rickards

Recommended Links
Proof: Donald Trump our greatest president ever?
While the left wing media is still screaming about Russian hacks and B.S. investigations…
Trump’s quietly revealed a shocking new plan that could boost a “retirement program” that allows Americans to collect income checks from $597 - $6,189.
It has no age or income requirements and is available in all 50 states.
Click here to find out how to claim your first income check.
Deadline February 11 for the next check.

Blokhuis: Niet achterover leunen bij tegengaan alcoholvergiftigingen en -ongevallen


30 november 2017 - 07:00

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) is voorzichtig positief dat het aantal alcoholvergiftigingen - ook onder kinderen - lijkt af te nemen. Ook al blijft er op dit terrein nog veel werk te verrichten door alle betrokkenen. Tegelijkertijd is Blokhuis bezorgd over het stijgende aantal ongevallen - ook als gevolg van geweldpleging - waarbij alcohol een rol speelt. Uit nieuwe cijfers van Veiligheid NL blijkt dat deze stijging het sterkst is onder 18-24 jarigen en vooral 55 plussers.


 

Het gemak van een Bitcoin ETN door Beleggersplaats

Goedemorgen, dit zijn de must reads uit beleggersland van vandaag
Bekijk deze e-mail in de webversie
Beleggersplaats.com
Hieronder vindt u onze meest recente beleggingsartikelen.

Het gemak van een Bitcoin ETN

Door Eveline Vrisekoop op Nov 29, 2017 05:06 pm
Cryptocurrency, ofwel virtuele valuta’s worden alsmaar populairder. Ondanks de waarschuwingen van toezichthouders, schieten de koersen van de vele cryptomunten met raketsnelheden omhoog. De prijs van de populairste en bekendste cryptocurrency, de Bitcoin, tikte deze week voor het eerst de $10.000 aan. YTD noteert de munt al + 905%. Sinds vorig jaar noteert de cryptocurrency al […]
Lees verder »

Britse banken komen positief uit ‘stress test’

Door Jos Stellendam op Nov 29, 2017 04:56 pm
De Bank of England, de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk, is tevreden over de status van de Britse bankensector. In een recent onderzoek verklaart de Bank of England dat de Britse bankenwereld ‘goed voorbereid is op een ongeordende, harde Brexit’. De centrale bank zegt dat de banken de gevolgen van de Brexit, die in […]
Lees verder »

Opmerkelijke ommekeer Stitch Fix

Door Hans de Groot op Nov 29, 2017 04:47 pm
Stitich Fix (Nasdaq: SFIX) beleefde een alarmerend zwakke beursgang, maar heeft zich sindsdien verrassend goed hersteld. Nadat de online kleding retailer haar IPO-prijs had vastgesteld op 15 dollar, sloot het haar eerste beursdag af op 15,15 dollar, om de volgende dag zelfs door de IPO-prijs heen te zakken. Sindsdien is de koers echter 54% gestegen, […]
Lees verder »

Is de Scandinavische huizenmarkt een bubbel geworden?

Door Jos Stellendam op Nov 29, 2017 04:38 pm
De koers van de Noorse en Zweedse kroon presteert al langere tijd zwak ten opzichte van de euro, ondanks het feit dat de economie van beide landen flink aantrekt. In het noorden van Europa zijn de wisselkoersen daarom al sinds een paar weken het gesprek van de dag onder economen. De slechte prestaties van de […]
Lees verder »

Waar begin ik te zoeken?

Door Sam Hollanders op Nov 28, 2017 04:59 pm
Nu de beurzen er weer veel sterke jaren hebben opzitten en het al lang geleden is dat er nog eens een serieuze correctie was, merk je dat er een nieuw publiek naar de beurs komt. Op zoek naar rendement kan je niet rond aandelen heen, en dat lijken steeds meer mensen te beseffen.
Lees verder »

Aandelen nu verkopen?

Denkt u dat de beurs op instorten staat?
Heeft u een vermogen van € 350.000? Lees dan dit rapport met analyses en marktvooruitzichten!

DOWNLOAD NU!

Today's top stories: Britain close to Irish border deal

Must reads
Britain is edging closer to a deal with Brussels on the Irish border and will be promised an accelerated Brexit transition plan in return
President Trump has told Theresa May to focus on "radical Islamic terrorism" in Britain after she condemned his sharing of anti-Muslim videos
The Times Christmas Appeal is back. Read the letter from the editor and see how the first of this year's charities is using sailing to help young people with cancer
 
News
Britain close to Irish border deal
EU leaders are preparing to offer a two-year Brexit transition deal as early as January after negotiators said that they were close to a breakthrough over the Northern Ireland border
Read the full story >
iPhone users could receive £300 payout
Millions of iPhone users could be in line for compensation after the launch of a mass legal claim against Google for illegally harvesting personal data from Apple handsets
Read the full story >
Millions denied an NHS dentist
Millions of Britons have no local dentist willing to take on new NHS patients, a Times investigation has found
Read the full story >
Milly Dowler's killer 'confessed' to Russell murders
The serial killer Levi Bellfield has confessed to a notorious double murder, according to the lawyers of the man convicted of the crimes
Read the full story >
Comment
Brazen cheek of Remainers is astonishing
Iain Martin: even the outline of a sensible financial deal with the EU can't stop the acolytes of Tony Blair calling foul over Brexit
Read the full story >
Social media zealots are waging war on truth
David Aaronovitch: an attempt by a website to trick a newspaper into running fake news shows the importance of traditional journalism
Read the full story >
Also in your inbox
Cut through the noise by signing up for Red Box, our daily political briefingwith exclusive opinion and analysis from Westminster
World
Monster of Mostar dead after drinking poison in courtroom
A convicted war criminal killed himself by drinking poison in the dock yesterday, moments after judges upheld his 20-year jail sentence at the final session of the UN Yugoslav tribunal
Read the full story >
Trump answers Kim missile with 'tough new sanctions'
President Trump insisted yesterday that North Korea would face "additional major sanctions" after it demonstrated a significant leap forward in its missile technology with another test launch
Read the full story >
Sport
Rooney hat-trick gives Allardyce the perfect welcome
Everton already feel like a club reborn, writes Paul Joyce
Read the full story >
Ben Stokes cleared for return
England were confident this morning that Ben Stokes would be cleared to make his return to cricket with Canterbury on Sunday despite some concerns being raised by New Zealand Cricket officials
Read the full story >
Business
Showdown at the stock exchange
A vote to oust Donald Brydon, chairman of the London Stock Exchange Group, hung in the balance last night after the rebel hedge fund chief calling for his head declined to back down in the face of an ultimatum from the company
Read the full story >
HBOS takeover was 'in best interests of Lloyds shareholders'
The former chairman of Lloyds TSB has defended the bank's disastrous takeover of HBOS, telling a court that the deal had transformed it into the "strongest bank on the high street"
Read the full story >
Times2
We compare scars and feel normal again
The Times Christmas Appeal: for young people recovering from cancer, sailing with fellow survivors can be a lifeline
Read the full story >
The wedding planner's guide to the Nott Cott set
From old chums to the political elite: Matthew Bell on the closest pals of Harry and Meghan
Read the full story >
Scotland
Confused teachers struggle to put curriculum into practice
Teachers are confused about what Scotland's school curriculum actually is almost a decade after its implementation, experts have warned
Read the full story >
'Lack of evidence' on benefits of free Vitamin D tablets
The effectiveness of taking vitamin D supplements during pregnancy has been called into question just days after the Scottish government introduced free tablets for expectant mothers
Read the full story >
Ireland
Ireland close to border deal
The British government is close to finalising a solution for the Irish border that could break the impasse in Brexit negotiations and ease tensions between Dublin and London, The Times has learnt
Read the full story >
Reform of benefits 'will place trust in women'
The way in which single mothers claim benefits is being overhauled as the government moves towards a position that "believes women"
Read the full story >