vrijdag 8 september 2017

VIDEO | Block­chain voor be­gin­ners

VIDEO | Block­chain voor be­gin­ners


  • 14 april 2017 00:00
 
 © Mediafin
Dit al­le­daags voor­beeld toont u hoe de baan­bre­ken­de tech­no­lo­gie werkt

Ad­ver­ten­tie

Ad­ver­ten­tie

Ad­ver­ten­tie

U heeft al­licht van bit­coin ge­hoord, u heeft mis­schien zelfs met de vir­tu­e­le munt be­taald. Maar de tech­no­lo­gie heeft een enorm po­ten­ti­eel dat ver bui­ten het net­werk van de peer-to-peer­be­ta­lin­gen reikt.
Vanaf dit week­end ont­ra­felt De Tijd voor u hoe de vele mo­ge­lij­ke toe­pas­sin­gen van block­chain de klass­sie­ke eco­no­mie he­le­maal kun­nen ver­an­de­ren.
Be­kijk nu al de video die u uit­legt hoe block­chain pre­cies werkt.
Block­chain met la­sag­ne
Bron: De Tijd