woensdag 13 september 2017

Nederlandse huishoudens betalen de hoogste milieubelasting

Nederlandse huishoudens betalen de hoogste milieubelasting

Door Realpredictor

Kapitalistische Milieuvervuilers

Milieubelastingen en -heffingen brachten vorig jaar 25 miljard euro op. Huishoudens droegen het meeste bij. Wat betaalt u allemaal?

Nederland behoort tot de top-10 van de landen met de hoogste milieulastendruk.

Niet het bedrijfsleven, maar de huishoudens betalen in Nederland de hoogste milieulasten. Van de ruim 25 miljard euro die het Rijk vorig jaar ontving aan milieubelastingen en -heffingen, betaalden burgers het leeuwendeel: 16,5 miljard. Dit blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat betekent dat een gemiddeld huishouden er vorig jaar 2.100 euro aan kwijt was.

De opbrengsten uit milieu­belastingen en -heffingen namen met zo’n 700 miljoen euro toe. Toch was die stijging gering in vergelijking met andere belastingen – die stegen nog harder. Desondanks blijft de Nederlandse ­milieulastendruk – het aandeel van milieubelastingen en -heffingen in de belastingopbrengsten – volgens het CBS ‘relatief hoog’.

De ware schuldigen van de milieuvervuiling! Amsterdam, 31 mei 2017

Milieudefensie nomineert vijf multinationals voor de ludieke ‘Handel Zonder Grenzen Award’. Via een internetstemming kiest Nederland welk bedrijf kampioen is in het inzetten van handelsverdragen voor eigen gewin, maar ten koste van mens en milieu.

De vergaande bescherming in handelsverdragen belet overheden op te treden tegen de schade die aan mens en milieu wordt aangericht. Freek Bersch, campagneleider Economie bij Milieudefensie: “De genomineerde multinationals komen telkens weg met milieuvervuiling, belastingontwijking en mensenrechtschendingen, zonder dat ze daarvoor aansprakelijk kunnen worden gesteld. Met deze verkiezing stellen we dat aan de kaak.”

Handelsverdragen bieden bedrijven zelfs de mogelijkheid om een schadeclaim bij een overheid neer te leggen als het land wetgeving invoert tegen de schadelijke activiteiten, zonder tussenkomst van een rechter. “Zo’n multinational eist dan miljoenen, soms zelfs miljarden, van een land wegens zogenaamde ‘misgelopen inkomsten’. Alle genomineerde bedrijven hebben dergelijke schadeclaims ingediend, het is schokkend hoe grenzeloos hun winstbejag is”, 

https://milieudefensie.nl/nieuws/pers/berichten/multinationals-strijden-om-kampioenschap-misbruik-handelsverdragen

Hier leest u de schandalige (afzetters) milieu-belastingen op een rij:

Elsevier.