woensdag 13 september 2017

Derde Rijk - Operatie UFO

Derde Rijk - Operatie UFOZie benede de legendarische Russische documentaire ‘Derde Rijk - Operatie UFO’ is voor het eerst voorzien van Engelse ondertiteling. Tijdens de (video) worden mysteries en geruchten rond een geheime nazi-basis op Antarctica onderzocht.
Daarnaast komt admiraal Byrd voorbij. In 1947 werd hij tijdens Operatie Highjump geconfronteerd met vliegende schotels. Men bekijkt de occulte oorsprong van de antizwaartekracht-motoren, vliegende schotels en technologieën uit de tijd van Atlantis door de bril van de drie meest mysterieuze organisaties van de 20e eeuw: het Thule-Gesellschaft, het Vril-Gesellschaft en de Ahnenerbe.

 
Nieuw-Schwabenland
 
De documentaire gaat voornamelijk over Basis 211, een legendarische ondergrondse nazi-basis op Antarctica, en Nieuw-Schwabenland. Het bestaan ervan wordt ondersteund door getuigeverklaringen van Duitse onderzeebootcommandanten. Beluister hier de uitzending van het journalistieke onderzoeksprogramma Argos op Radio1 over koopmanschap, spionage en dubbelspel van Phillips met de NAZI’S. Na de IIde wereldoorlog hielp Nazi Prins Bernhard vooraanstaande Nazi’s vluchten via Zwitserland met de KLM naar Argentinië.

YouTube-video

Na de Tweede Wereldoorlog verdwenen duizenden nazi-wetenschappers, veel meer dan het aantal dat is herplaatst door het Vaticaan, Odessa (Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen) of onder de Amerikaanse Operatie Paperclip. In 1942 moet Allen Dulles, advocaat en huisvriend van de familie Bush, de naam van de familie uit de pers houden nadat officieel was vastgesteld dat "grote delen van Prescott Bush's rijk via Nederland hebben geopereerd voor nazi-Duitsland en hebben bijgedragen aan de Duitse oorlogsinspanningen." Het jaar daarop wordt hij hoofd van de inlichtingendienst OSS (voorloper van de CIA). Hij ontmoet in Zwitserland Himmlers adjudant, Karl Wolff. Ook zij werken drie projecten uit om nazi's naar de VS te sluizen (video) waaronder project Paperclip, (video) wat inhield dat duizenden Nazi-wetenschappers (video) niet berecht werden gedurende het Nürnberg tribunaal om vervolgens naar hun geldschieters in de VS overgebracht te worden (video). Ook Nazi, Prins Bernhard hielp vooraanstaande Nazi's vluchten samen met toenmalige minister van buitenlandse zaken Mr. C.G.W.H. baron van Boetzelaer van Oosterhout (partijloos) in het kabinet Beel (KVP).  Tot en met 1948 zijn er door het Internationale Rode Kruis niet minder dan 63.750 reisdocumenten aan Nazi's afgegeven, die zonder meer door Argentinië als officiële documenten werden erkend. Adolf Eichman verkreeg zijn paspoort op 1 juni 1950 onder de valse naam Riccardo Klement, geboren te Bolzano. Op 17 juni 1950 zat hij al op de boot naar Argentinië. Allen Dulles, schakelt beide heerschappen samen met duizenden andere nazi-misdadigers, in de Amerikaanse oorlogsindustrie in. Dornberger komt terecht bij Bell Aircraft (Bell Textron), Von Braun wordt directeur van het Nasa Marshall Space Flight Center en helpt achtergehouden technologieën (video) verder ontwikkelen. Onder hen nazi-majoor-generaal Walter Emil Schreiber, de man die op gevangenen experimenteerde met gangreen-gas, typhus-virus, drugs, ijswater, lage-drukkamers. Hij komt terecht op de Air Force School of Medecine in Texas. nazi-majoor-generaal Walter Emil Schreiber, gespecialiseerd in biologische oorlogsvoering en experimenten met pest-vaccins wordt tewerkgesteld in het US Army Chemical Corps, ook Wernher von Braun, (die op zijn sterfbed waarschuwde voor een valse vlag buitenaardse invasie) kwam in Fort Bliss, Texas terecht. Hij sleutelde met Walter Dornberger aan de Duitse V2-raketten in Peenemunde (video) 20.000 krijgsgevangen uit de concentratiekampen Dora en Nordhausen kwamen daarbij om. 1 (video) 2  (video) 3 (video) 4 (video) 5 (video) Het Hitler kabinet en de Nazi agenda is dan ook via Nederlands en Amerikaans grondgebied voortgezet.
 
Een ander belangrijk thema van deze film is het vermeende bestaan van een vliegende schotel-programma van de nazi’s. Leden van het occulte Thule-Gesellschaft zouden door middel van channeling bouwplannen van geavanceerde aandrijfsystemen hebben ontvangen. Daarnaast werd een implosiemotor ontwikkeld door Viktor Schauberger, een Oostenrijkse boswachter die naar eigen zeggen vrije energie uit water haalde. Hij noemde de energie orgon of ether. Bij voorkeur zou het in vortexen bewegen.

YouTube-video

SpiegelsDe documentaire brengt vele waarnemingen van onbekende vliegende objecten in het Antarctische gebied in kaart en bespreekt de mogelijkheid van wormgaten bij de polen als in- en uitgang voor buitenaardse ruimtetoestellen met de hulp van HAARP. De vraag wordt gesteld waarom bijna alle Amerikaanse bases op de zuidpool worden bemand door agenten van de National Security Agency (NSA) en de CIA.
Mythe en realiteit vormen een veranderend mozaïek van feiten, speculatie, desinformatie en fantasie, of zoals hoofd contraspionage van de CIA James Jesus Angleton ooit zei: “We zijn een wildernis van spiegels binnengegaan.”
Admiraal Byrd verklaarde tegenover het Amerikaanse Congres dat vliegende schotels de vloot van Operatie Highjump aanvielen en dat vijanden de mogelijkheid hadden om van de ene pool naar de andere te vliegen.
Tijdens de documentaire komen ook diverse hooggeplaatste Russische wetenschappers en militairen aan het woord. Hun getuigeverklaringen vormen bewijs dat de gedane beweringen ondersteunt.Wij stellen ons dan ook vragen of het vanuit Nederlands grondgebied geruisloos voortgezette Hitler-Kabinet (Nazi-Regime) nu "toevallig" een Argentijnse Koningin heeft. Máxima Zorreguieta zou op de lagere school van Buenos Aires mede opgevoed zijn door Duitse nonnen en een belangrijk gedeelte van haar jeugd doorbracht hebben in Patagonië waar vader Jorge Zorreguieta’ (lid van het Peron Nazi regime) een vakantiehuis had. Het Patagonië waar Hitler tot zijn dood in 1962 verbleef en naar verluid twee kinderen had waarvan een verwekt in Italië. Ook heden hebben Koning Willem Alexander en de Argentijnse Koningin Maxima van Nederland een huis niet ver van de toenmalig Hitlers onderkomen (Zie foto

Maxima's grootmoeder Maria del Carmen Carricart (1914-1999) komt toevallig ook uit Italië waar ze haar dochter Maria del Carmen Cerruti Carricart (Maxima`s moeder) in 1944 rond de zelfde periode als Hitler zijn dochter op de wereld bracht en vergelijkbaar vlak na de oorlog samen met haar kind immigreerde naar Argentinië. 

Ook Hitlers rechterhand Martin Bormann zou net als Hitler naar Argentinië gevlucht zijn en Adolf daar vergezeld hebben. Vervolgens zouden ze de Argentijnse kolonel Juan Perón  financieel geholpen hebben om aan de  macht te komen (Luister). Prins Bernhard mocht in 1951 aan Evita Peron het Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau uitreiken. Het idee was van diezelfde Stikker, in zijn functie als minister van buitenlandse zaken, onder het motto, 'het kost zo weinig en het geeft zoveel genoegen'. Bovendien had prins Bernhard voor Evita Peron 'een paarlen collier' ter waarde van dertigduizend gulden meegekregen.
De Nederlandse SS'er Wim Sassen was dan ook niet toevallig de tolk van prins Bernhard aan dit bezoek in Argentinië.

Jorge Rafael Videla was van 1976 tot en met 1981 president van Argentinië. Hij kwam aan de macht door als luitenant-generaal en hoofd van de militaire junta met geweld een eind te maken aan de regering van Isabel Perón.
Maxima's vader, 
Jorge Zorreguieta was minister tijdens hetdictatoriale Nazi regime van Jorge Videla dat bekend staat om de tallozegedwongen verdwijningen, babyontvoeringen en martelingen in de zogenaamde vuile oorlog. Hierbij zijn ongeveer 9.000 tot 30.000 mensen omgekomen.  In 1985 werd Videla veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor betrokkenheid bij moorden, ontvoeringen, martelingen en talrijke andere misdaden. In 1990 kreeg hij gratie van president Carlos Menem. Vanaf 1998 stond hij onder huisarrest. Zijn amnestie werd in 2006 opgeheven omdat "genocide" een vergrijp is waarvoor in de Argentijnse grondwet geen amnestie mogelijk is. Het hoger beroep van Videla werd afgewezen en per oktober 2008 verbleef hij in de militaire gevangenis op de basis Campo de Mayo. Op 22 december 2010 werd hij door een Argentijnse rechtbank opnieuw veroordeeld tot een levenslange celstraf voor misdaden tegen de menselijkheid. Op 24 november 2011 werd hij weer aangeklaagd, ditmaal voor betrokkenheid bij de dood op 4 augustus 1976 van de toenmalige bisschop van La Rioja, Enrique Angelelli, een verklaard tegenstander van de junta. Deze kwam om het leven door wat officieel als een verkeersongeluk werd beschouwd. De rechter acht inmiddels bewezen dat zijn auto met opzet van de weg is geduwd. Op 17 mei 2013 overleed Videla (toevallig?) op 87-jarige leeftijd in de gevangenis "aan de gevolgen van uitglijden onder de douche" met als gevolg dat hij niet meer kan getuigen over Hitler, Nazi, Bernhard zur Lippe-Biesterfeld en het stealth vanuit Nederlands grondgebied voortgezette Nazi regime.

NAZI UFO BASES IN ANTARCTICA & The Falklands (Argentinië) War Connection - PT 2 of 5 (04-18-1982)

YouTube-video

Het rapport van Iron Mountain, (videoHet Verslag zegt nadrukkelijk: 

Trouw van het volk is gebaseerd op een doel, en daarvoor is een vijand nodig. De vijand die het doel bepaalt moet waarachtig enorm zijn. Op zoek naar een geschikte dreiging kan worden opgemerkt dat die dreiging helemaal niet echt hoeft te zijn. Een werkelijke dreiging is natuurlijk beter, maar een zelfbedachte kan net zo goed zijn werk doen, onder voorwaarde dat de mensenmassa's geloven dat die wel echt is. Geloofwaardigheid is belangrijker dan waarheid.
 
Armoede is onderzocht als potentiële wereldwijde vijand, maar is verworpen omdat die niet voldoende afschrikwekkend is. Alleen voor de mensen die nooit eerder in armoede hebben geleefd wordt dit als een bedreiging ervaren, maar voor de rest van de wereld is armoede nu al een alledaags feit.
 
Een invasie door buitenaardsen is ook terdege overwogen. Er zijn al experimenten uitgevoerd in die richting, maar die wezen erop dat de reactie van de massa onvoldoende voorspelbaar was omdat men de bedreiging als ongeloofwaardig kon opvatten.

Op de lijst met aanbevelingen stond o.a. dat er lichamen moeten worden gemaakt om die oorlogen te kunnen voeren. Men raadde bloederige spelletjes aan, of het scheppen van alternatieve vijanden die de bevolking bang maken. Bijvoorbeeld verslagen van 
buitenaardse levensvormen of levensbedreigende vormen van vervuiling. Tenslotte vond men het raadzaam om slavernij opnieuw in te voeren.

Vooraanstaande technologie wordt voor publiek achtergehouden om betreffende valse vlag terreur geloofwaardig te kunnen voltooien.

vanuit Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-kabinetopende in 1966 de Evoluon ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan in Eindhoven - een museum voor techniek. In het gebouw dat eruit ziet als een ufo waar het Philips concern aan participeert:

YouTube-video


Het Verslag: Geloofwaardigheid vormt de kern van het probleem wanneer het erom gaat een politieke vervanging te vinden voor (dreiging van) oorlog. Daarom schieten de voorstellen voor buitenaardse invasies, hoe geschikt in vele andere opzichten ook, toch tekort.
 
Dit verslag kwam uit in 1966, toen het idee van buitenaardse aanwezigheid nog erg ver gezocht leek. Dat is nu veranderd. Een groeiend deel van de bevolking gelooft nu dat er intelligente levensvormen buiten de aarde kunnen bestaan en onze beschaving wellicht in de gaten houden. Of dat geloof terecht is of niet, daar gaat het hier niet om. Het gaat erom dat een dramatische ontmoeting met aliens, vertoond op tv – zelfs als het volledig in scene gezet is met computertechnologie of lasershows in het luchtruim – nu kan worden gebruikt om alle regeringen bij elkaar te roepen in een wereldregering om de vermeende dreiging te weren. Aan de andere kant, als men de buitenaardsen als vredelievend zou waarnemen, zou een alternatief scenario bestaan uit het vormen van een wereldregering, die een verenigd menselijk ras gaat vertegenwoordigen in een soort van galactische federatie. Beide scenario’s zijn nu veel geloofwaardiger dan in 1966. 

YouTube-video

YouTube-video