woensdag 2 augustus 2017

Vragen en antwoorden fipronil in eieren van leghennen voor consumenten

Naar de homepage van NVWA


Vragen en antwoorden fipronil in eieren van leghennen voor consumenten

Wat is fipronil?

Fipronil is een insecticide dat vaak in diergeneeskundige producten tegen vlooien, mijten en teken gebruikt wordt. Fipronil mag niet gebruikt worden bij dieren die bestemd zijn voor de voedselketen, zoals kippen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt fipronil voor de mens als 'matig toxisch'. In grote hoeveelheden kan het schade toebrengen aan nier, lever of schildklier.

Kan ik nog eieren eten?

Ja, de NVWA adviseert echter witte eieren met de code 2-NL-4015502 niet te eten. Het fipronil-gehalte in deze eieren is zodanig hoog dat consumptie een acuut gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Het gaat om eieren van 1 producent. De eieren worden op dit moment teruggehaald uit de schappen. Consumenten wordt geadviseerd de eieren weg te gooien. Daarnaast zijn eieren aangetroffen met een fipronil-gehalte dat hoger is dan de dagelijks toelaatbare hoeveelheid bij langdurige consumptie door kinderen. Ouders van kinderen wordt aangeraden om hun kind uit voorzorg voorlopig geen eieren met deze ei-codes te laten eten. In alle andere gevallen adviseren wij het advies van het voedingscentrum te volgen (1 à 2 eieren per week voor kinderen tot 4 jaar en 2 à 3 eieren per week voor kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen). Zie volledige lijst met eicodes met een te hoog fipronil-gehalte.

Kan ik de eieren die ik thuis heb controleren?

De NVWA heeft een lijst gepubliceerd met eicodes van eieren die een te hoog fipronil-gehalte bevatten. De NVWA werkt deze lijst continu bij.  

Wat zijn de gezondheidseffecten bij blootstelling aan fipronil?

Fipronil is geen kankerverwekkende stof. Van Fipronil zijn geen schadelijke effecten voor de voortplanting of de ongeborene bekend. Uit de weinige beschreven vergiftingsgevallen bij de mens, zoals bewuste overdoses, is bekend dat Fipronil kan leiden tot misselijkheid, overgeven, buikpijn, duizeligheid, en epileptische aanvallen. In het algemeen verdwijnen deze klachten weer.  Bij langdurige blootstelling aan fipronil wordt door ophoping van de stof het risico op gezondheidsschade hoger. Zwangere vrouwen en ongeboren kinderen lopen geen extra risico vergeleken met de algemene populatie. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Wat gebeurt er met producten waarin eieren met fipronil is verwerkt?

De NVWA ziet erop toe dat het bedrijfsleven producten waarin eieren zijn verwerkt met een te hoog fipronil-gehalte terughaalt. Wij ondersteunen hen daar waar mogelijk door gegevens te verstrekken. Het is wel waarschijnlijk dat fipronil in die gevallen sterk verdund is.

Ik heb eieren zonder nummers erop of de stempel is niet leesbaar, hoe kan dit, wat kan ik doen?

Het printen van de eicode is wettelijk verplicht en moet op elk ei staan. De sector is hiervoor verantwoordelijk. Voor eieren met onleesbare merktekens wordt bij de controle van partijen en verpakkingen een tolerantie van 20 % toegestaan. De NVWA kan geen uitspraken doen over eieren zonder code of met onleesbare code. In het kader van het incident met fipronil  kunt u uit voorzorg de eieren weggooien. Treft u een doosje volledig ongestempelde eieren aan, dan is het belangrijk dit te melden bij degene (supermarkt / markt etcetera) waar u de eieren heeft gekocht. U kunt tevens een klacht indienen bij de NVWA.

Zijn er voorzorgsmaatregelen genomen om te voorkomen dat mogelijk besmette eieren verkocht worden?

De NVWA onderzoekt uit voorzorg leghenbedrijven waar eerder dit jaar het middel fipronil kan zijn toegediend. De bedrijven zijn geblokkeerd en mogen geen eieren, kippen of mest afvoeren. Als monsters uitwijzen dat de eieren geen fipronil bevatten, dan worden deze bedrijven weer vrij gegeven. Wanneer de NVWA wel fipronil aantreft, blijven de bedrijven geblokkeerd en moeten zij hun eieren terughalen uit het handelskanaal. De eieren worden vervolgens vernietigd.

Wat gebeurt er met de eieren die de verdachte bedrijven al hebben geleverd?

Op alle geblokkeerde bedrijven waar fipronil is aangetroffen vindt een terughaalactie van eieren plaats. Tracering van de eieren afkomstig van Nederlandse bedrijven is sinds zaterdagmiddag 22 juli 2017 gaande. Dat is een verantwoordelijkheid van de leghenbedrijven zelf, onder toezicht van de NVWA.

Gaat de stof uit het ei door koken of bakken?

De standaard bereidingsmiddelen zoals wassen, koken of bakken halen de stof fipronil niet uit het ei. Ook eieren van leghenbedrijven waar het middel fipronil is gebruikt die gepeld of gekookt worden verkocht kunnen fipronil bevatten.

Is er een lijst met geblokkeerde bedrijven gepubliceerd?

Nee, er wordt geen lijst met geblokkeerde bedrijven gepubliceerd. De NVWA heeft wel een lijst gepubliceerd met eicodes van eieren die een te hoog fipronil-gehalte bevatten. De NVWA werkt deze lijst continu bij.

Wat voor soort eieren bevatten fipronil?

Alle eieren van leghenbedrijven (ook biologische, scharrel of vrije-uitloop eieren) waar het middel fipronil is gebruikt, kunnen fipronil bevatten.

Kan ik nog kippenvlees eten?

Ja, leghennen worden wel geconsumeerd maar vrijwel nooit als kipfilet of kippenbout. Door de verwerking in kleine stukjes is de blootstelling aan fipronil waarschijnlijk zeer beperkt.

Wat moet ik doen met eieren uit andere landen?

De autoriteiten in andere lidstaten, waar fipronil is gebruikt in de pluimveehouderij nemen vergelijkbare maatregelen. De NVWA controleert in de handelsketen of de genomen maatregelen afdoende zijn. Hierbij worden ook eieren uit andere lidstaten meegenomen.