woensdag 9 augustus 2017

De propaganda voor de verdwijning van de geslachtsregistratie

De propaganda voor de verdwijning van de geslachtsregistratie

Bron: Martin Vrijland


‘M/V’. Man of vrouw. Het onderscheid komt op zoveel plekken terug dat het nauwelijks nog opvalt. Het staat in je paspoort, op je identiteitskaart, op brieven van de overheid. Zelfs bij het ophalen van grofvuil moet je soms invullen of je man of vrouw bent. Voor de meeste mensen is dat vanzelfsprekend. Een flinke groep Nederlanders voelt verplichte geslachtsregistratie echter als ‘bureaucratisch geweld’. Neem nou gendernonconforme mensen, die zich niet thuis voelen in het hokje ‘man’ of ‘vrouw’. Het gaat dan om bijna één op de vijfentwintig Nederlanders, 4 procent van de bevolking. Met die tekst opent het NRC haar artikel van 4 augustus, dat het zoveelste artikel in de lijn is van onaflatende stroom aan propaganda die als een bombardement op het volk wordt uitgestort. Eerder al zagen we hoe het NRC bewezen kolder als propaganda inzette en de rest van de Nederlandse media meenam op het spoor van deze propaganda. Zo kwam ook Metro nieuws met een verwijzing naar dit laatste NRC artikel. Wat is er dan zo ‘nepnieuws’ aan dit verhaal in het NRC? Nou, dat zit zo: er staat ‘een flinke groep’ en er staat 1 op 25 Nederlanders (4%) voelt zich niet thuis in het hokje ‘man’ of ‘vrouw’? Waar haalt het NRC die 4% vandaan? Waarom wordt de bron niet genoemd?
Als je dan even een Google zoekactie doet, kom je uit bij Eenvandaag; dat weer verwijst naar een onderzoek van het Centraal Plan Bureau (CPB), maar als je op die link klikt kom je niet bij het CPB uit, maar bij een verslag van de Rutger WPF stichting. Dat is dezelfde stichting die de kinderporno van wijlen senator Edward Brongersma van het OM in beheer kreeg voor “wetenschappelijk onderzoek” en dezelfde stichting die op basisscholen kinderen voorlichting geeft over de genderkeuze. Hoe onafhankelijk en zuiver kun je dat staatsorgaan noemen? Het rapport verwijst dan wel naar CBS onderzoeken, maar geeft geen duidelijke kruisverwijzing hiernaar. U moet het allemaal zelf maar nakijken. Wat u natuurlijk niet gaat doen. Het verslag van het Rutger WPF lijkt ogenschijnlijk inderdaad te concluderen dat 4% zich niet thuis voelt in een hokje ‘man’ of ‘vrouw’, maar kijk je dan wat dieper en lees je het rapport even grondig, dan wordt duidelijk dat het je reinste propaganda kolder is.
Wat lezen we bijvoorbeeld [citaat] In de jaren negentig is op basis van het aantal aanmeldingen bij het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie van het VUmc een prevalentie voor transseksualiteit berekend van 1:11.900 mannen en 1:30.400 vrouwen (Bakker, van Kesteren, Gooren, & Bezemer, 1993). Recentelijk heeft ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zich over het aantal transseksuelen in Nederland gebogen (Geerdinck, Muller, Verkleij, & van Weert, 2011). Op basis van het aantal mensen dat tussen 1995 en 2010 via de rechtbank hun geslachtswijziging hebben vastgelegd, komt het CBS op 900 transseksuelen in Nederland. Een op dit cijfer gebaseerd prevalentiecijfer ontbreekt in de CBS-rapportage, maar zou neerkomen op 1:18.300 inwoners in Nederland. Er hebben zich tussen 1995 en 2010 nog maar 900 transseksuelen geregistreerd in Nederland. Verder staan er wat verwijzingen naar zeer oude onderzoeken als die van het VUmc uit 1993. Nergens wordt echter uitgelegd wat de rekenformule is om van 900 transseksuelen op de verhouding 1:18.300 te komen. Nergens wordt vermeld over hoeveel aanmeldingen het gaat en wat de psychische toestand van die mensen was. Zo kun je met een mooie kop in de krant van een wollig onsamenhangend rapport doen lijken alsof het van grote waarde is en het in de perceptie van mensen programmeren als waarheid.
Bovenstaande cijfers waren volgens het Rutger WPF rapport duidelijk niet bevredigend genoeg en dus [citaat] Om de bovenstaande kennislacunes op het gebied van transgenders in Nederland op te vullen zijn er in het onderzoek Seksuele Gezondheid in Nederland 2011 een aantal vragen over transgenders opgenomen.  Met een deel van de vragen wordt de prevalentie van verschillende kenmerken van transgenderisme (ambivalente of incongruente genderidentiteit, genderdysforie en wens tot medische aanpassing van het geboortegeslacht aan het gewenste en/of ervaren geslacht) in kaart gebracht. Een andere set vragen bestaat uit stellingen die de houding ten aanzien van transgenders meet. Kortom er zijn wat vragen in het leven geroepen om te pijlen hoeveel iemand zich man of vrouw voelt. Maar daar zit hem dus al de crux. Bekijkt u de vraagstelling maar eens even [citaat]  “Veel mannen voelen zich duidelijk man. Voor sommige mannen is dat niet of minder het geval. Kunt u aangeven in hoeverre u zich psychisch man voelt? (1 = helemaal niet, 5 = helemaal wel)” en “Kunt u aangeven in hoeverre u zich psychisch vrouw voelt? (1 = helemaal niet, 5 = helemaal wel)”. Nu weten we allemaal dat de New Age en andere stromingen de laatste jaren de gedachte van ‘mannelijke-‘ en ‘vrouwelijke-energie’ hebben lopen verkondigen. Iedereen heeft een stukje mannelijke en vrouwelijke energie in zich, zo is de gedachte. Kunt u zich voorstellen met welke mindset mensen dan antwoord gaan geven op dergelijke vragen? Bovendien hebben slechts 8084 mensen aan dit onderzoek meegewerkt. Er is echter niets te vinden over onder welke voorwaarden dit onderzoek heeft plaatsgevonden; onder welk deel van de bevolking; welke regio; welke leeftijdscategorieën; opleidingsniveau; inkomen; etniciteit; enzovoort. Niets van dat alles. Is het onderzoek uitgevoerd tijdens de Gay Pride en in de Reguliersdwarsstraat te Amsterdam? We weten het niet. Nederland heeft 17,2 miljoen inwoners; een steekproef onder 8084 mensen is dus een steekproef onder 0,047% van de bevolking. Ziet u de geloofwaardigheid van dergelijke rapporten of juist het ontbreken daarvan onder ogen? Zou de uitslag niet heel anders zijn als de vraagstelling duidelijker gerelateerd aan transgenderisme zou worden in plaats van dat mensen het mogelijk in het ‘spirituele kader’ van mannelijke- of vrouwelijke energie interpreteren?

Eerder al kopte het NRC:  NRC checkt: ‘De meerderheid van de Amerikaanse kinderen is queer’. Aan de reacties in mijn directe omgeving kon ik merken wat het effect van een dergelijke titel is. Mensen lezen de kop en wat blijft hangen, is dat stukje tekst, namelijk dat de meerderheid van kinderen zich queer voelt. Ook al gaat het artikel inhoudelijk juist over het checken van die stelling en het feit dat de website Geenstijl kritiek had geleverd op de publicatie (door datzelfde NRC) van een artikel waarin deze stelling geponeerd werd. Geenstijl (controlled opposition en onderdeel van de Telegraaf Media Groep) haalde het rapport waarop de NRC journalist zich baseerde, onderuit. In het laatste ‘fact checking’ artikel van het NRC wordt dan wel geconcludeerd dat het de veronderstelde getallen en percentages in het eerdere artikel inderdaad niet klopten, maar gaven ze de schrijver Mounir Samuel toch nog even de kans zich te verdedigen. Deze beriep zich op een vergelijkend onderzoek in de VS, dat hetzelfde beeld zou hebben laten zien. Hij verwijst daarbij naar het GLAAD rapport uit de VS met de veelzeggende propagandistische naam ‘Accelerating Acceptance 2017’. Ook dit rapport blijkt complete kolder te zijn, want als je het leest blijkt dat er slechts in 2 dagen een online poll is uitgevoerd onder 2037 Amerikanen. De VS heeft ruim 320 miljoen inwoners, dus dat is een steekproef onder 0,0006 % van de Amerikaanse bevolking. Maar ondanks dat het NRC zichzelf zogenaamd corrigeert op ‘nepnieuws’ via een fact checking artikel, is het kwaad al geschied en doet de inhoud van het artikel er eigenlijk nog een schepje bovenop. Zo werkt propaganda dus. Wat ik in mijn directe omgeving merkte is dat er op gereageerd werd in de trant van “Oh, zie je wel: steeds meer jongeren twijfelen over hun geslacht“. Nee, het artikel toonde juist aan dat het gestelde niet klopt, maar de onbewuste boodschap blijft duidelijk wel hangen. Het NRC brengt dus een artikel vol onjuistheden als een feit en rectificeert dit met een ‘fact checking’ artikel waarin eigenlijk nog een keer dezelfde boodschap verscholen zit. Ziet u de kracht van propaganda?

Ook Beau van Erven Dorens mocht in het programma RTL Late Night de regenboogpropaganda over het volk uitstorten. We zouden dit soort goed betaalde presentatoren een keer duidelijk op hun schaamteloze (on)verantwoordelijkheid moeten wijzen. Miljoenen mensen worden beïnvloed door dergelijke onweersproken perceptiemanagement. Wie zegt dat het meisje aan tafel niet al gewoon al haar hele leven al meisje is? Wie zegt dat de jongen/meisje dat zegt een ‘Queer’ (afkorting voor het Engelse ‘questioner’; iemand die zijn geslacht niet wil of kan kiezen) te zijn niet een goed betaalde acteur is? Ja, er zullen altijd mensen zijn die zeggen “ik ken die persoon”. Maar is het niet duidelijk dat dat we de inhoud van dergelijke programma’s wel erg kritiekloos lijken te slikken? Wie zegt dat het waar is? Zijn de media nu echt zo betrouwbaar gebleken in de loop der jaren? Wie zegt dat de gasten niet gewoon acteren of van jongs af aan klaargestoomd zijn voor deze propaganda? De onderzoeken die aan moeten tonen dat er een grote groep mensen is die twijfelt aan het geslacht, zijn flut onderzoeken en bewijzen niets. Het beeld dat wordt neergezet dat het een grote groep is, is zeer slecht of liever gezegd ‘niet’ onderbouwd. Beau en zijn goed betaalde tafelgasten nemen deze kolder kritiekloos over. (Lees verder onder het filmpje)

https://youtu.be/eDrQLU8CAMMhttps://youtu.be/TdT3Xj2wTOs

Maar we zijn er nog lang niet! De genderneutraliteit moet gepusht worden. Het transgenderisme en alle andere voorkeuren en smaakjes zijn van LHBTI inmiddels aangevuld tot LHBTIQAPC. De bevolking wordt bijna dagelijks geconfronteerd met de regenboog of ‘gender blender’ kolder. We moeten van het geslacht af. We hadden al het genderneutrale toilet (maar mannen blijven natuurlijk over die bril plassen) en we krijgen de genderneutraal-spraak en de afschaffing van het gebruik van woorden als “geachte dames en heren”. Alsof de tsunami nog niet heftig genoeg was, moet het geslacht nu dus ook nog eens uit het paspoort. Het zou zo maar vervelend kunnen zijn voor die zogenaamd grote groep; die vooral kunstmatig groot gemaakt wordt met nep-rapporten en verhalen in de media. Dus lijkt het erop alsof er een propagandacampagne gaande is. Natuurlijk doet een dag als de Gay Pride Amsterdam de indruk wekken alsof het allemaal best eens zou kunnen kloppen, maar is dat voor velen niet gewoon simpelweg een alibi voor een carnavalesk feestje waarbij je een jolig mee doet met de roze gekte? De overdreven verdraaide werkelijkheid over het aantal mensen dat zich ‘Queer’ zou voelen lijkt vooral een beeld te zijn dat ontstaat als gevolg van alle mediaexpressies die ons overspoelen. In dit artikel heb ik uitgelegd dat er een zeer duidelijke reden is voor deze propaganda. Het krachtveld dat aanstuurt op wereldregering, is hetzelfde krachtveld dat aanstuurt op de androgyne androïde mens: het transhumanisme. Vandaar dat we nu alvast moeten wennen aan het transgenderisme en ‘genderneutraal’ de norm moet worden.
David Icke legt het ook uit in onderstaand filmpje; dat precies komt na mijn artikelen reeks over dit onderwerp. Hij legt onder meer uit hoe plastics en andere stoffen in ons milieu al tijdens de zwangerschap de foetus beïnvloeden en ook gedurende ons leven testosteron inkapselen. Dit kan leiden tot meer mannen met vrouwelijke eigenschappen en andersom. Ikzelf besprak dat ook al eens in deze radio uitzending uit 2014. Ook bespreekt hij hoe de vruchtbaarheid van mannen daalt en legt hij eveneens de link met het transhumanisme. Het is nuttig om u echt eens in deze materie te gaan verdiepen; nu waakzaam te worden en niet langer alles lacherig weg te wuiven. Er is een reden dat deze propaganda zo over het volk uitgestort wordt en er is ook een reden dat dit onder het symbool van de regenboog gebeurt. Lees daarvoor dit artikel.

https://youtu.be/eDrQLU8CAMM

Bron linkvermeldingen: nrc.nlmetronieuws.nl, nrc.nl, geenstijl.nl, glaad.org, eenvandaag.nl,