vrijdag 11 augustus 2017

Australische bank aangeklaagd vanwege klimaatverandering

Australische bank aangeklaagd vanwege klimaatverandering

common wealth
De grootste bank van Australië heeft een primeur te pakken, maar dan niet in de positieve zin. De Commonwealth Bank (Xetra: CWW) is het eerste financiële instituut ter wereld dat aangeklaagd wordt vanwege de manier waarop het met klimaatverandering als risicofactor omgaat.De bank is afgelopen dinsdag door twee aandeelhouders aangeklaagd. Zij zeggen dat de Commonwealth Bank niet voldoende rekening houdt met het risico dat klimaatverandering kan vormen voor de financiële stabiliteit van de bank.
De twee investeerders, Guy en Kim Abrahams, zeggen dat het jaarlijkse rapport van de Commonwealth Bank van 2016 niet klopt. ‘Het rapport geeft geen eerlijke en waarheidsgetrouwe inzage in de financiële positie en prestaties van de bank.’ Zij willen dat de bank daarvoor schuld bekent. Ook eisen de twee aandeelhouders dat de Commonwealth Bank meer tijd gaat besteden aan het onderzoeken van het risico dat klimaatverandering voor de bank kan vormen. De twee aandeelhouders zijn eigenaar van een advocatenbureau, Environmental Justice Australia. In een verklaring van dat bureau stond ‘dat de rechtszaak de eerste in zijn soort zal zijn. Wij hopen met deze rechtsgang te kunnen testen hoe publieke bedrijven aan hun aandeelhouders informatie moeten verstrekken over klimaatverandering. Daarnaast moet duidelijk zijn wat klimaatverandering voor het financiële instituut kan betekenen. Die informatie moet in de jaarrapporten gepubliceerd worden.’
De Commonwealth Bank is een van de vier grootste banken van Australië. Qua marktpositie is het veruit de grootste. De bank heeft zich uitgesproken tegen de claim. In een verklaring laten zij weten dat zij graag het dialoog over klimaatverandering open houdt met de aandeelhouders. ‘De Commonwealth Bank zet zich al langere tijd in om invloed uit te oefenen op klimaatverandering en om de risico’s ervan voor onze financiële instituut te onderzoeken.’ Uit het rapport over 2016, dat ook door Guy en Kim Abrahams wordt aangehaald, blijkt dan ook dat de bank zich inzet tegen klimaatverandering en global warming door actief bedrijven en technologieën te steunen die de effecten van klimaatverandering verzachten.
De Abrahams zijn het daar echter niet mee eens. Zij wijzen op een project dat door de Commonwealth Bank gesteund werd. Dat was de Adani Carmichael kolenmijn in Queensland in Australië, die in het bezit is van een Indiaas conglomeraat. Verschillende milieuactivisten en politici protesteerden tegen de kolenmijn vanwege de vervuiling die de mijn veroorzaakt. De investeerders willen nu weten of de Commonwealth Bank zal blijven investeren in de kolenmijn: ‘als de Commonwealth Bank aan dit project gebonden blijft, zal dat grote negatieve gevolgen hebben voor de reputatie van de bank.’
Deze aanklacht komt niet uit de lucht vallen. Een half jaar geleden liet de Australische financiële toezichthouder weten dat klimaatverandering een materiële bedreiging vormt voor het gehele financiële systeem. Daarom moeten ondernemingen klimaatverandering niet slechts bespreken als een ethische kwestie of een milieuprobleem; ze moeten het ook zien als een financiële uitdaging. Ook de zakenwereld is zich hier steeds bewuster van. Miljardair Michael Bloomberg gaat bijvoorbeeld samen met andere topondernemers de wereld rond om de kwestie op de kaart te zetten. En Graeme Pitkethy, CFO van Unilever, schreef eerder dit jaar een opiniestuk waarin hij klimaatverandering een materieel risico is, en dat beursgenoteerde bedrijven nu eenmaal verplicht zijn openheid te geven over materiële risico’s.
Bron
Xavier Boutinge

Xavier Boutinge

Xavier heeft zich als redacteur aangemeld op onze website. Zijn motivatie liet niet te wensen over. Xavier is in hoge mate geïnteresseerd in beleggen, maar nog meer in de beweegredenen en de ‘waarom’ vraag. Met een sociaal economische achtergrond bekwaamt hij zich steeds meer als journalist, met als werkterrein de financiële markten. Het financiële landschap is sterk aan het veranderen. Xavier volgt dit proces op de voet. Het combineren van kennis, feiten en analyses zal onze lezers helpen bij de beeldvorming en ze als beleggers dagelijks inspireren.